Pasalao

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ໂຮງແຮມ 5 ດາວແຫ່ງໃຫມ່ ກໍາລັງຈະເກີດ
Anonymous

Date:
ໂຮງແຮມ 5 ດາວແຫ່ງໃຫມ່ ກໍາລັງຈະເກີດ
Ramayana Boutique Hottel Company ໃຈເຖິງ ຈົກຖົງ 84 ຕື້ກີບສ້າງໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວ 7 ຊັ້ນໃນໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສວນກະແສວິກິດການເງິນໂລກທີ່ກຳລັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ດ້ານພາກໂຮງແຮມ ແລະຮ້ານອາຫານຂະນະນີ້.

   ໃນທ່າມກາງລາວກຳລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການເງິນໂລກຄັ້ງຫນຶ່ງ ໃນນັ້ນຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນອັດ ຕາສະເລ່ຍຄວາມເສຍຫາຍ 10%, ສ່ວນໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

   ຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ມີການລົງທຶນໃສ່ຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວນກະແສຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ, ມີນັກທຸລະກິດຈີນ ເຊື້ອຊາດອະເມຣິກາ ໃຈ ເຖິງຈົກເງິນ 84 ຕື້ກີບ ຫລື 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສ້າງໂຮງແຮມໃນໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານລາວ. ທັງນີ້ ການສ້າງໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄາດວ່າໃນປີ 2010 ເສດຖະກິດຂອງໂລກຈະມີການຟື້ນຕົວ.

   ການເຊັນສັນຍາການພັດທະນາການກໍ່ສ້າງໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 5 ມັງກອນ 2009 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນລະຫວ່າງບໍລິສັດ Ramayana Boutique Hottel Company ກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

   ທ່ານ Eddy Fang ປະທານ ບໍລິສັດ Ramayana Boutique Hottel Company ຮ່ວມກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນກ່າວວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະມີທັງຫມົດ 7 ຊັ້ນ 150 ຫ້ອງ ລວມມີຫ້ອງນອນຂອງແຂກ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງອາຫານ, ຫ້ອງຂາຍສິນຄ້າ, ຫ້ອງບັນເທີງ ແລະ ສະຖານທີ່ຈອດລົດໄຕ້ດິນທີ່ ສາມາດບັນຈຸລົດໄດ້ເຖິງ 120 ຫາ 150 ຄັນ.

   ໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວ ຈະພັດທະນາການກໍ່ສ້າງທັງຫມົດ 6.000 ແມັດ ມົນທົນໃນເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງທັງຫມົດໃນເຂດໃຈກາງເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

   ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະເລີ່ມລົງກໍ່ສ້າງພາຍໃນກາງປີ 2010 ແລະຈະສ້າງສຳເລັດພາຍໃນ 2 ປີເຄິ່ງ ຫລື ປະມານ 2012 ເຊິ່ງມີອາຍຸ ການສຳປະທານທັງຫມົດ 40 ປີ.

   ທ່ານ Eddy Fang ຍັງກ່າວ ອີກວ່າ: ໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວຈະສ້າງເປັນໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວ ຫລືມາດຖານສາກົນໃນຮູບແບບຊົງ ເຮືອນລາວປະສົມປະສານກັບແບບຕາເວັນຕົກ.

   ທ່ານ Eddy Fang ເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວມາແລ້ວ 15 ປີກວ່າ ທັງເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:Ramayana Boutique Hottel Company ໃຈເຖິງ ຈົກຖົງ 84 ຕື້ກີບສ້າງໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວ 7 ຊັ້ນໃນໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສວນກະແສວິກິດການເງິນໂລກທີ່ກຳລັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ດ້ານພາກໂຮງແຮມ ແລະຮ້ານອາຫານຂະນະນີ້.

   ໃນທ່າມກາງລາວກຳລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການເງິນໂລກຄັ້ງຫນຶ່ງ ໃນນັ້ນຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນອັດ ຕາສະເລ່ຍຄວາມເສຍຫາຍ 10%, ສ່ວນໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

   ຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ມີການລົງທຶນໃສ່ຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວນກະແສຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ, ມີນັກທຸລະກິດຈີນ ເຊື້ອຊາດອະເມຣິກາ ໃຈ ເຖິງຈົກເງິນ 84 ຕື້ກີບ ຫລື 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສ້າງໂຮງແຮມໃນໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານລາວ. ທັງນີ້ ການສ້າງໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄາດວ່າໃນປີ 2010 ເສດຖະກິດຂອງໂລກຈະມີການຟື້ນຕົວ.

   ການເຊັນສັນຍາການພັດທະນາການກໍ່ສ້າງໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 5 ມັງກອນ 2009 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນລະຫວ່າງບໍລິສັດ Ramayana Boutique Hottel Company ກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

   ທ່ານ Eddy Fang ປະທານ ບໍລິສັດ Ramayana Boutique Hottel Company ຮ່ວມກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນກ່າວວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະມີທັງຫມົດ 7 ຊັ້ນ 150 ຫ້ອງ ລວມມີຫ້ອງນອນຂອງແຂກ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງອາຫານ, ຫ້ອງຂາຍສິນຄ້າ, ຫ້ອງບັນເທີງ ແລະ ສະຖານທີ່ຈອດລົດໄຕ້ດິນທີ່ ສາມາດບັນຈຸລົດໄດ້ເຖິງ 120 ຫາ 150 ຄັນ.

   ໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວ ຈະພັດທະນາການກໍ່ສ້າງທັງຫມົດ 6.000 ແມັດ ມົນທົນໃນເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງທັງຫມົດໃນເຂດໃຈກາງເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

   ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະເລີ່ມລົງກໍ່ສ້າງພາຍໃນກາງປີ 2010 ແລະຈະສ້າງສຳເລັດພາຍໃນ 2 ປີເຄິ່ງ ຫລື ປະມານ 2012 ເຊິ່ງມີອາຍຸ ການສຳປະທານທັງຫມົດ 40 ປີ.

   ທ່ານ Eddy Fang ຍັງກ່າວ ອີກວ່າ: ໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວຈະສ້າງເປັນໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວ ຫລືມາດຖານສາກົນໃນຮູບແບບຊົງ ເຮືອນລາວປະສົມປະສານກັບແບບຕາເວັນຕົກ.

   ທ່ານ Eddy Fang ເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວມາແລ້ວ 15 ປີກວ່າ ທັງເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.very good ...but just 7 floor ? oh...my god ....

ໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວ ຈະພັດທະນາການກໍ່ສ້າງທັງຫມົດ 6.000 ແມັດ ມົນທົນໃນເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງທັງຫມົດໃນເຂດໃຈກາງເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
.............................................................................................
nononononodisbeliefdisbeliefdisbeliefdisbeliefdisbeliefdisbeliefdisbeliefdisbelief
ສະຖານທີ່ຈອດລົດໄຕ້ດິນທີ່ ສາມາດບັນຈຸລົດໄດ້ເຖິງ 120 ຫາ 150 ຄັນ.
wh it mean ? oh.........god ....give people or car visit ?__________________
Anonymous

Date:

ສະຖານທີ່ຈອດລົດໄຕ້ດິນທີ່ ສາມາດບັນຈຸລົດໄດ້ເຖິງ 120 ຫາ 150 ຄັນ.
Laos is poor countries or rick car........??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


__________________
Anonymous

Date:

GO BACK AND READ AGAIN!!!

THEY SAID : ລວມມີຫ້ອງນອນຂອງແຂກ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງອາຫານ, ຫ້ອງຂາຍສິນຄ້າ, ຫ້ອງບັນເທີງ (CONCERT HALL........)

I THINK 150 PARKING SPACE IS NOT ENOUGH! IF THEY DO CONCERT!

YOU THINK LAOS PPLS DONT HAVE MONEY???

__________________
Anonymous

Date:

ຄົນຈີນມີສິດເປັນເຈົ້າຂອງດິນລາວໄດ້ແຕ່ມື້ໃດ?
ບໍ່ເຫັນເພີ່ນເວົ້າເຖີງວ່າດິນທີ່ປຸກສ້າງເປັນການໃຫ້ເຊົ່າຫຼືເປັນຂອງເຈົ້າຂອງ
ໂຮງແຮມທີ່ເປັນຄົນຈີນສົດໆ ຖ້າວ່າເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມມີສິດຊື້ທີ່ດິນເປັນຊື່
ຂອງຕົນເອງ ອີກບໍ່ດົນດິນຂອງຄົນລາວກໍໍ່ຈະຕົກເປັນຂອງຄົນຈີນໝົດ.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຄົນຈີນມີສິດເປັນເຈົ້າຂອງດິນລາວໄດ້ແຕ່ມື້ໃດ?
ບໍ່ເຫັນເພີ່ນເວົ້າເຖີງວ່າດິນທີ່ປຸກສ້າງເປັນການໃຫ້ເຊົ່າຫຼືເປັນຂອງເຈົ້າຂອງ
ໂຮງແຮມທີ່ເປັນຄົນຈີນສົດໆ ຖ້າວ່າເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມມີສິດຊື້ທີ່ດິນເປັນຊື່
ຂອງຕົນເອງ ອີກບໍ່ດົນດິນຂອງຄົນລາວກໍໍ່ຈະຕົກເປັນຂອງຄົນຈີນໝົດ.ຢ່າຫ່ວງເຂົາ ເຂົາເຈົ້າມີລະບົບຂອງເຂົາຢູ່ແລ້ວ ຕ່າງປະເທດຊື້ດິນຢູ່ລາວກະໄດ້ ມີສິດ ແບບວ່າເປັນ ລໍ້ ຫລືວ່າ ຄັນລົດຫັ້ນນ່າ ແຕ່ຫ້າມນຳອອກນອກປະເທດ ເອົາໄປຖົມດິນເຊົາ ຫລື ດິນສຳປະທານ ຮິ ຮິ ໆໆໆໆໆໆໆໆ__________________
Anonymous

Date:

wh do u know ... ? u r stupid man , if Laos isn't poor country , why we r want to other country help ? oh....god . u don't know anythings .

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

GO BACK AND READ AGAIN!!!

THEY SAID : ລວມມີຫ້ອງນອນຂອງແຂກ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງອາຫານ, ຫ້ອງຂາຍສິນຄ້າ, ຫ້ອງບັນເທີງ (CONCERT HALL........)

I THINK 150 PARKING SPACE IS NOT ENOUGH! IF THEY DO CONCERT!

YOU THINK LAOS PPLS DONT HAVE MONEY???
-----------------------------------------------------------
wh do u know ... ? u r stupid man , if Laos isn't poor country , why we r want to other country help ? oh....god . u don't know anythings . u r only living in Laos , u don't know other country see our country " is poor, poor poor and lazy people " now I'm in China . I know well , how Chinese and other country to see our country . u think I don't love our country ? oh ......I sure Love Laos and love so much ...so I want to be they r develop our country more than ( ສະຖານທີ່ຈອດລົດ ) our economy isn't           "  ສະຖານທີ່ຈອດລົດ "  ...understand ? if u think our is country rick country now I'll didn't heard other country said " Laos is poor country " yet .

__________________
Anonymous

Date:

All the foreiner want to the the businesses in Laos thay have to sign the lease to the officials of the government and cities or states that they want to the business at and sign how many years they want to lease,and after it's over,it belong to government of Laos,that is what i saw on thai tv show banturklok ask the official of savannakhet province about people want to do business there,so you don't have to worry about the foreiner will own the country ok

__________________
Anonymous

Date:

Congratulations Mr. Eddy Fang.   Please hurry and make this happen!  Cheer.smile

__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard