Pasalao

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ຫຼໍ່ທີ່ສຸດໃນເມືອງລາວ Mr.Clean
Anonymous

Date:
ຫຼໍ່ທີ່ສຸດໃນເມືອງລາວ Mr.Clean
awwawwaww

__________________
Anonymous

Date:

5555555555 ເອົາຫຍັງມາຫວັດແທກ?

__________________
Anonymous

Date:

Coz He won Mr Clear 2007 !

__________________
Anonymous

Date:

ຕໍ່ໄປນີ້ເຊິນທ່ານອ່ານຄັກໆ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ.
ປັຈຈຸບັນ ແກວ ແລະ ແກວລາວແດງ ພວກແລ່ນສຸດເເມືອກສ້າງຄວາມເປັນມິຕ
ແລະ ແຮກສ່ຽວກັບອະເມຣິກາຮອບດ້ານ. ແກວ-ແກວ-ລາວແດງ ພວມຫັນໂຕເອງ
ຈາກການຕໍຕ້ານ ອາເມຣິກາ ມາເປັນຜູ້ຮ່ວມມືທີ່ດີ ເອີ້ນວ່າພວມຫັນຈາກຜູ່ຜິດມາ
ເປັນຜູ່ຖືກ. ແກວລາວແດງ ພວມສ້າງເງື່ອນໃຂເຮັດໃຫ້ລາວຝ່າຍຂວາ ຝ່າຍກາງ
ທີ່ເຄີຍເປັນຜູ່ຖືກກາຍມາເປັນຜູ້ຜິດ. ເຄີຍມີຄວາມຮັກແພງກັບອາເມຣິກາ ກາຍມາ
ເປັນຜູ່ຖືກລ້ອມປ່ຽວ ແກວລາວແດງພວມພົວພັນໜັກກັບນັກຮຽນຮູ້ຫືກໝາລາວ
ຮຽນບໍ່ຈົບ political science 101 ບາງຄົນໃນປະເທດທີສາມເພື່ອເປັນຂົວຜ່ານ
ຂ້າມ ເມື່ອແກວລາວແດງ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຈັກກະພັຕອາເມຣິກາ ບັນດານັກຮຽນຮູ້ດັ່ງກວ່າ
ກໍຈະກາຍເປັນຄືພວກໂງ່ຈ້າ ພັກ-ລັດບໍ່ມີຜິດ. ສະນັ້ນ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ກະຣຸນາທ່ານ
ຢ່າຕົວະ ຢ່າຫລອກລວງທ່ານເອງ. ການແລ່ນຮັບໃຊ້ຜເດັຈການກຸ່ມອໍານາດຢູ່ວຽວ
ຈັນ ກໍຄືຜເດັຈການ ແກວລາວແດງ ແມ່ນທ່ານຕົວະ ແລະ ຫລອກລວງທ່ານເອງ
ຄົນຕົວະຕົນເອງ ກໍຈະຕົວະຄົນອື່ນໄດ້ ແລະ ຈະກາຍເປັນຜູ້ປຣາໄຊ ຕລອດການ.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຕໍ່ໄປນີ້ເຊິນທ່ານອ່ານຄັກໆ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ.
ປັຈຈຸບັນ ແກວ ແລະ ແກວລາວແດງ ພວກແລ່ນສຸດເເມືອກສ້າງຄວາມເປັນມິຕ
ແລະ ແຮກສ່ຽວກັບອະເມຣິກາຮອບດ້ານ. ແກວ-ແກວ-ລາວແດງ ພວມຫັນໂຕເອງ
ຈາກການຕໍຕ້ານ ອາເມຣິກາ ມາເປັນຜູ້ຮ່ວມມືທີ່ດີ ເອີ້ນວ່າພວມຫັນຈາກຜູ່ຜິດມາ
ເປັນຜູ່ຖືກ. ແກວລາວແດງ ພວມສ້າງເງື່ອນໃຂເຮັດໃຫ້ລາວຝ່າຍຂວາ ຝ່າຍກາງ
ທີ່ເຄີຍເປັນຜູ່ຖືກກາຍມາເປັນຜູ້ຜິດ. ເຄີຍມີຄວາມຮັກແພງກັບອາເມຣິກາ ກາຍມາ
ເປັນຜູ່ຖືກລ້ອມປ່ຽວ ແກວລາວແດງພວມພົວພັນໜັກກັບນັກຮຽນຮູ້ຫືກໝາລາວ
ຮຽນບໍ່ຈົບ political science 101 ບາງຄົນໃນປະເທດທີສາມເພື່ອເປັນຂົວຜ່ານ
ຂ້າມ ເມື່ອແກວລາວແດງ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຈັກກະພັຕອາເມຣິກາ ບັນດານັກຮຽນຮູ້ດັ່ງກວ່າ
ກໍຈະກາຍເປັນຄືພວກໂງ່ຈ້າ ພັກ-ລັດບໍ່ມີຜິດ. ສະນັ້ນ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ກະຣຸນາທ່ານ
ຢ່າຕົວະ ຢ່າຫລອກລວງທ່ານເອງ. ການແລ່ນຮັບໃຊ້ຜເດັຈການກຸ່ມອໍານາດຢູ່ວຽວ
ຈັນ ກໍຄືຜເດັຈການ ແກວລາວແດງ ແມ່ນທ່ານຕົວະ ແລະ ຫລອກລວງທ່ານເອງ
ຄົນຕົວະຕົນເອງ ກໍຈະຕົວະຄົນອື່ນໄດ້ ແລະ ຈະກາຍເປັນຜູ້ປຣາໄຊ ຕລອດການ.
ປະຈຸບັນນີ້ປະເທດລາວມີຄວາມສະຫງົບສຸກແລະມີທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດດີຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີກະລຸນາຢ່າມາກໍ່ກວນສ້າງຄວາມວູ້ນວາຍໃຫ້ປະເທດລາວອີກເລີຍຖ້າທ່ານເປັນຄົນລາວແລະຮັກຊາດລາວແທ້ທ່ານກໍ່ຄວນເວົ້າແລະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ດີແລະສ້າງສັນຫລາຍກ່ວານີ້ບໍ່ແມ່ນຄ່ອຍມາຈ້ອງທຳລາຍຄືແນວນີ້.__________________
Anonymous

Date:

ເອົາຫຍັງມາວັດແທກ ບໍ່ແມ່ນຫວັດແທກ ເດີ້

__________________
Anonymous

Date:

Coz He won Mr Clear 2007 !
then? Mr Clear = the person who is the most handsome lao guy?
what deos the contest mean? Clear means the most handsome??
5555555 funny your standard!


__________________
Anonymous

Date:

ອ່ານແລ້ວ ຣູ້ໂລ ຜູ້ຂຽນ ບໍ່ແມ່ນຄົນລາວ ຖ້າເປັນຄົນລາວ ກໍ່ເປັນຄົນລາວ ຂາຍຊາດ ເພາະ ດູຖຸກ ເຊື້ອຊາດ ທີເປັນ ທີ່່ມາ ຂອງຕົນເອງ ( ບ້ານແມ່ ) ເຖຶງເປັນໃຜ ກໍ່ຕາມ ສະຫຼາດເກ໊ອບ ຊຳ  ່ຄົນ, ຖ້າຕ່າງປະເທດຖາມຢ່າຕອບເຂົາວ່າ ເປັນຄົນລາວເດີ ເພາະການ ຄົງຕົວ ຂອງ ຊາດລາວ ແລະ ຄົນລາວ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ ເຊື້ອມເສຍ ກຽດສັກ ສີຂອງຄົນສະຫຼາດ. ຄົນສະຫຼາດ  ຊ່ວຍຄິດຫັຍງແດ່ (ຜ່ານມາ) ໃນການພັດທະນາ. ຄິດດີ ທາດີ ໄດ້ ດີ, ຄິດ ແລະ ເວ ົ້າໃນ  ທາງທີສ້າງສັນຄົງ ຈະ ເປັນ ໜາ້ ນັບ ຖື ກ່ວາ. ສ ະນັ້ນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດກະຣຸນາຢ່າຕົວະຢ່າຫລອກລວງ ຜູ້ອ໊່ນ ມາເຂ ົ ້າຂ້າງ  ແລະ ສະ ໜັບສະໜູນ ຄວາມຄິດ ຊົ່ວໆ ຂອງ ທ່ານເລີຍ.

__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard