Pasalao

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ເພງສາວ ຊຽງຕຸງ ທີ່ມີພາສາລາວປົນ
Anonymous

Date:
ເພງສາວ ຊຽງຕຸງ ທີ່ມີພາສາລາວປົນ


ສົມປວັດສາດໂລກຂຽນໄວ້ວ່າຊົນຊາດລາວເປັນຊົນຊາດທີ່ທີ່ໃຫຍ່ຫລວງແລະແຍກຢາຍກັນໄປ

ຢູ່ທຸກມູມໂລກ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຄົນລາວຈົ່ງພູມໃຈທີ່ເກີດມາເປັນລາວ ເພາະເຊຶ້ອຊາດລາວບໍ່

ໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວໃນໂລກນີ້. ມີບາງຊົນເຊື້ອຊາດລາວທີ່ຢູ່ປະເທດໃດປະເທດນຶ່ງໃນໂລກນີ້ ບໍ່ຍອມ

ຮັບວ່າເປັນຊົນເຊື້ອຊາດລາວ ຈົນບໍ່ມີອັກສອນປະຈຳເຊື້ອຊາດຂອງຕົນເອງທີ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງ

ພວກເຂົາໄດ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຂຶ້ນມາໃຫ້ ແຕ່ໄປນິຍົມຊົມຊອບອັກສອນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງເຊື້ອຊາດ

ຂອງຕົນເອງ.__________________
Anonymous

Date:

More clear Lao language in this song........very nice song.__________________
Anonymous

Date:

ในบรรดา กลุ่มชาติพันธ์ ไท-กะได ทั้งหมด 30กว่าชนเผ่าส่วนใหญ่เค้าเรียกตัวเองว่า ไท หรือ ไต นำหน้ากันหมด

มีไม่กี่ชนเผ่า ที่เรียกตัวเองว่า ลาว ประมาณ 5ชนเผ่าแค่นั้น และในคลิปที่เอามาให้ดู

ชนเผ่าในนั้นก็มี ไทเขิน, ไทใหญ่, ไตย ไตเหนือ ชนเผ่าพวกนี้มีใครเรียกชนเผ่าตัวเองว่า ลาว บ้าง

อย่า มโน ไปเองหน่อยเลย ลาว เองนั้นหละที่แยกตัว ไม่ยอมรับความจริง ว่าตัวเอง ก็เป็น ไท เผ่าหนึง__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ในบรรดา กลุ่มชาติพันธ์ ไท-กะได ทั้งหมด 30กว่าชนเผ่าส่วนใหญ่เค้าเรียกตัวเองว่า ไท หรือ ไต นำหน้ากันหมด

มีไม่กี่ชนเผ่า ที่เรียกตัวเองว่า ลาว ประมาณ 5ชนเผ่าแค่นั้น และในคลิปที่เอามาให้ดู

ชนเผ่าในนั้นก็มี ไทเขิน, ไทใหญ่, ไตย ไตเหนือ ชนเผ่าพวกนี้มีใครเรียกชนเผ่าตัวเองว่า ลาว บ้าง

อย่า มโน ไปเองหน่อยเลย ลาว เองนั้นหละที่แยกตัว ไม่ยอมรับความจริง ว่าตัวเอง ก็เป็น ไท เผ่าหนึง


 ຍົກໃຫ້ເປັນເຜົ່າພັນສະຫຍາມສາ ຈຶ່ງຈະບໍ່ມີການອອກມາດ່າຄົນລາວອີກ.

ລາວບໍ່ເຄີຍແຍກຕົວອອກຈາກຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າຕົວເອງເປັນເຜົ່າໜຶ່ງຂອງ

ເຜົ່າຊົນຊາດ ໄຕ ແຕ່ເຊື່ອແນ່ວ່າບໍ່ແມ່ນຊົນຍຊາດ ໄທ ແນ່ນອນ.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ในบรรดา กลุ่มชาติพันธ์ ไท-กะได ทั้งหมด 30กว่าชนเผ่าส่วนใหญ่เค้าเรียกตัวเองว่า ไท หรือ ไต นำหน้ากันหมด

มีไม่กี่ชนเผ่า ที่เรียกตัวเองว่า ลาว ประมาณ 5ชนเผ่าแค่นั้น และในคลิปที่เอามาให้ดู

ชนเผ่าในนั้นก็มี ไทเขิน, ไทใหญ่, ไตย ไตเหนือ ชนเผ่าพวกนี้มีใครเรียกชนเผ่าตัวเองว่า ลาว บ้าง

อย่า มโน ไปเองหน่อยเลย ลาว เองนั้นหละที่แยกตัว ไม่ยอมรับความจริง ว่าตัวเอง ก็เป็น ไท เผ่าหนึง


 ຍົກໃຫ້ເປັນເຜົ່າພັນສະຫຍາມສາ ຈຶ່ງຈະບໍ່ມີການອອກມາດ່າຄົນລາວອີກ.

ລາວບໍ່ເຄີຍແຍກຕົວອອກຈາກຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າຕົວເອງເປັນເຜົ່າໜຶ່ງຂອງ

ເຜົ່າຊົນຊາດ ໄຕ ແຕ່ເຊື່ອແນ່ວ່າບໍ່ແມ່ນຊົນຍຊາດ ໄທ ແນ່ນອນ.ุ


 เด๋วนะ. มึงฟังภาษาไทยออก99%มึงบอกไม่ใช่เผ่าไท  ฟังเชียงตุงออก2-3คำ มรึงเคลมเป็นลาวเลยเหรอ  งง กะชาติพุนธ์พวกมึงจิงๆ .พวกกูเรียกชื่องว่าประเทศไทถูกเเล้วไง เพราะพวกกูเปนชาติรวบรวมชนเผ่าไทที่เยอะที่สุดในโลก มึงเรียกตัวเองว่าลาวอะถูกเเล้วไม่ต้องมาปนกะกูนะ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ในบรรดา กลุ่มชาติพันธ์ ไท-กะได ทั้งหมด 30กว่าชนเผ่าส่วนใหญ่เค้าเรียกตัวเองว่า ไท หรือ ไต นำหน้ากันหมด

มีไม่กี่ชนเผ่า ที่เรียกตัวเองว่า ลาว ประมาณ 5ชนเผ่าแค่นั้น และในคลิปที่เอามาให้ดู

ชนเผ่าในนั้นก็มี ไทเขิน, ไทใหญ่, ไตย ไตเหนือ ชนเผ่าพวกนี้มีใครเรียกชนเผ่าตัวเองว่า ลาว บ้าง

อย่า มโน ไปเองหน่อยเลย ลาว เองนั้นหละที่แยกตัว ไม่ยอมรับความจริง ว่าตัวเอง ก็เป็น ไท เผ่าหนึง


       ລາວແມ່ນສື່ພວກ ກະບົດ ຂີ້ຂ້ອຍແກວ ທັງກາຍແລະ ໃຈ ຕາມນິສັນ ຄິດ__________________
Anonymous

Date:

ຖານທີ່ມັ່ນສຳຄັນເຂົາກະຍັງໃຊ້ຊື່ວ່າ ດອຍໄຕແລງ = ຄວາມຫວັງຂອງຄົນໄຕ

 __________________
Anonymous

Date:

ແຄ່ສີຜ້າຖຸງຜ້າຊິ່ນ ກັບການນຸ່ງຫົ່ມ ກະຍັງຕ່າງຈາກລາວແລ້ວ

ເບັ່ງຕາມຮູບເອົາ

141023014641.jpg__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 695
Date:

ຄົນລາວເອີ້ນວ່າຊຽ່ງຮຸ່ງແລ້ວເປັນຫຍັງຕອ້ງເອີ້ນຊຽງຕຸງ?


__________________

 187557797.jpg

Anonymous

Date:

cheerball wrote:

ຄົນລາວເອີ້ນວ່າຊຽ່ງຮຸ່ງແລ້ວເປັນຫຍັງຕອ້ງເອີ້ນຊຽງຕຸງ?


 ຄົນລາວເອີ້ນວຽງຈັນແລ້ວເປັນຫຍັງຕ້ອງເອີ້ນວັງວຽງ__________________
Anonymous

Date:

ຟັງເອົາແລ້ວຢ່າມາຖຽງກັນ. ອານານັກທີ່ອອກຊື່ວ່າ ຊຽງ ຫຼື ຈຽງ ນີ້ເປັນອານາຈັກຂອງ

ໄຕລາວມາກ່ອນ. ຮັບຮອງວ່າບໍ່ມີ ຊຽງໄທ ຫຼື ຊຽງສຍາມ ແນ່ນອນ. ທຸງຊາດຂອງຄົນຊຽງ

ມີຮູບແບບອັນດຽວກັນກັບທຸງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ຕ່າງແຕ່ສີບໍ່ຄືກັນເທົ່ານັ້ນ.

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 695
Date:

Anonymous wrote:
cheerball wrote:

ຄົນລາວເອີ້ນວ່າຊຽ່ງຮຸ່ງແລ້ວເປັນຫຍັງຕອ້ງເອີ້ນຊຽງຕຸງ?


 ຄົນລາວເອີ້ນວຽງຈັນແລ້ວເປັນຫຍັງຕ້ອງເອີ້ນວັງວຽງ


 thats my bad, I Thought some place in Yunnan..__________________

 187557797.jpgGuru

Status: Offline
Posts: 695
Date:

ຟັງພີ່ນອ້ງ Tai ຮອ້ງເພງເຂົ້າໃຈຫລາຍກວ່າ-- Edited by cheerball on Friday 24th of October 2014 03:59:13 AM

__________________

 187557797.jpg

Anonymous

Date:

ເພງໄຕລື້ສິບສອງປັນນາ ເຖິງເຂົາຢູ່ປົນກັບຈີນແຕ່ເຂົາຍັງສາມາດມີອັກສອນ

ປະຈຳເຜົ່າໄຕຂອງເຂົ້າ. ມີແຕ່ເຜົ່າໄຕເຜົ່າດຽວທີ່ຢູ່ປະເທດ.....ທີ່ບໍ່ມີອັກສອນ

ປະຈຳເຊື້ອເຜົ່າຂອງຕົນເອງເໝືອນກັນກັບຊົນເຜົ່າ ໄຕ ທົ່ວໆໄປໃນໂລກນີ້.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຟັງເອົາແລ້ວຢ່າມາຖຽງກັນ. ອານານັກທີ່ອອກຊື່ວ່າ ຊຽງ ຫຼື ຈຽງ ນີ້ເປັນອານາຈັກຂອງ

ໄຕລາວມາກ່ອນ. ຮັບຮອງວ່າບໍ່ມີ ຊຽງໄທ ຫຼື ຊຽງສຍາມ ແນ່ນອນ. ທຸງຊາດຂອງຄົນຊຽງ

ມີຮູບແບບອັນດຽວກັນກັບທຸງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ຕ່າງແຕ່ສີບໍ່ຄືກັນເທົ່ານັ້ນ.

ຢາກເຫັນທຸງຊາດຂອງຊຽງຕຸງເບິ່ງເອົາຢູ່ໃນ MV ນີ້ ເໝືອນກັນກັບທຸງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ

ຕ່າງແຕ່ສີເທົ່ານັ້ນ.

 


 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ເພງໄຕລື້ສິບສອງປັນນາ ເຖິງເຂົາຢູ່ປົນກັບຈີນແຕ່ເຂົາຍັງສາມາດມີອັກສອນ

ປະຈຳເຜົ່າໄຕຂອງເຂົ້າ. ມີແຕ່ເຜົ່າໄຕເຜົ່າດຽວທີ່ຢູ່ປະເທດ.....ທີ່ບໍ່ມີອັກສອນ

ປະຈຳເຊື້ອເຜົ່າຂອງຕົນເອງເໝືອນກັນກັບຊົນເຜົ່າ ໄຕ ທົ່ວໆໄປໃນໂລກນີ້.


 ลองฟังข่าว ทางวิทยุจากประเทศเทวดาประเทศหนึ่ง เลยอดคิดไม่ได้ว่าใจคอมันจะไม่ยอมบัญญัติศัพท์ใช้เองเลยหรือ ใช้ศัพท์จากประเทศที่มันเกลียดนักเกลียดหนา ใช้หน้าตาเฉย ต่างแค่สำเนียง__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຟັງເອົາແລ້ວຢ່າມາຖຽງກັນ. ອານານັກທີ່ອອກຊື່ວ່າ ຊຽງ ຫຼື ຈຽງ ນີ້ເປັນອານາຈັກຂອງ

ໄຕລາວມາກ່ອນ. ຮັບຮອງວ່າບໍ່ມີ ຊຽງໄທ ຫຼື ຊຽງສຍາມ ແນ່ນອນ. ທຸງຊາດຂອງຄົນຊຽງ

ມີຮູບແບບອັນດຽວກັນກັບທຸງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ຕ່າງແຕ່ສີບໍ່ຄືກັນເທົ່ານັ້ນ.

 


 ไหนบอกพวกมึงไม่เชื่อข้อมูลไทยไง พอถกกันทีแม่งก็เอาสาระคดีของพวกกูมาให้กูดู ไอ้พวดขี้เกียจ ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านยูทูปไปเถอะมึง หาข้อมูลเองมั่ง.__________________
Anonymous

Date:

เด๋วนะ. มึงฟังภาษาไทยออก99%มึงบอกไม่ใช่เผ่าไท ฟังเชียงตุงออก2-3คำ มรึงเคลมเป็นลาวเลยเหรอ งง กะชาติพุนธ์พวกมึงจิงๆ .พวกกูเรียกชื่องว่าประเทศไทถูกเเล้วไง เพราะพวกกูเปนชาติรวบรวมชนเผ่าไทที่เยอะที่สุดในโลก มึงเรียกตัวเองว่าลาวอะถูกเเล้วไม่ต้องมาปนกะกูนะ

________________________________________

ຄໍາວ່າ ໄທ ຫຼື ໄຕ ໃນພາສາລາວບົງບອກເຖີງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຂອງລາວບໍ່ແມ່ນຂອງຊົນເຜົ່າໄທສະຫຍາມໃນອາດິດ ຫຼື ປະຈຸບັນນີ້ໃຫ້ເຈົ້າສັງເກດເບີ່ງກອ່ນການເວົ້າຂອງເຂົາຈະໄປແບບສຽງ ລໍ=ລາວ ຫຼາຍ ຣໍ=ໄທ. ແຕ່ໃຫ້ຄົນໄທຈໍາໄວ້ວ່າ ຊົນຊາດ ອ້າຍລາວ ແມ່ນໃຫຍ່ທຽບເທົ້າກັບຊົນຊາດຈີນ. ຕົວຢ່າງ ຢູ່ໃນທຸກໆຈັງຫວັດຂອງສະຫຍາມ(ໄທ)ຍັງມີຊົນຊາດອ້າຍລາວຫຼາຍກວ່າຄົນຊາດສະຫຍາມອີກຊໍ້າ.__________________
Anonymous

Date:

ຄົນທີ່ມີເຊື້ອສາຍລາວ ທັງງາມທັງເກັ່ງ 

ທັງ ຂາວສະງ່າ ດັ່ງນາງຟ້າ 

 

ຕ່າງກັບຄົນ ທີ່ມັກດ່າເປັນລາວ ອີຫລີ 

ດັງດຳທັງແຫລ້ ແຫລ້ ທັງດາກທັງກົ້ນ __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

เด๋วนะ. มึงฟังภาษาไทยออก99%มึงบอกไม่ใช่เผ่าไท ฟังเชียงตุงออก2-3คำ มรึงเคลมเป็นลาวเลยเหรอ งง กะชาติพุนธ์พวกมึงจิงๆ .พวกกูเรียกชื่องว่าประเทศไทถูกเเล้วไง เพราะพวกกูเปนชาติรวบรวมชนเผ่าไทที่เยอะที่สุดในโลก มึงเรียกตัวเองว่าลาวอะถูกเเล้วไม่ต้องมาปนกะกูนะ

________________________________________

ຄໍາວ່າ ໄທ ຫຼື ໄຕ ໃນພາສາລາວບົງບອກເຖີງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຂອງລາວບໍ່ແມ່ນຂອງຊົນເຜົ່າໄທສະຫຍາມໃນອາດິດ ຫຼື ປະຈຸບັນນີ້ໃຫ້ເຈົ້າສັງເກດເບີ່ງກອ່ນການເວົ້າຂອງເຂົາຈະໄປແບບສຽງ ລໍ=ລາວ ຫຼາຍ ຣໍ=ໄທ. ແຕ່ໃຫ້ຄົນໄທຈໍາໄວ້ວ່າ ຊົນຊາດ ອ້າຍລາວ ແມ່ນໃຫຍ່ທຽບເທົ້າກັບຊົນຊາດຈີນ. ຕົວຢ່າງ ຢູ່ໃນທຸກໆຈັງຫວັດຂອງສະຫຍາມ(ໄທ)ຍັງມີຊົນຊາດອ້າຍລາວຫຼາຍກວ່າຄົນຊາດສະຫຍາມອີກຊໍ້າ.


 มั่วซั่ว มึงนั่งมโน ต่อยอดจากคลิปอีกาละเเมร์ เเล้วเอามาสรุปรวมคัดเเยกชาติพุนธ์ได้ กูทึ่งในจินตนาการของพวกมึงจริงๆ สมกับไอ้เพจลาวมองไทย มันเรียกพวกมึงว่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากการมโน หนังสือหนะอ่านมั่ง. สปป จิงๆพวกมึง

 __________________
Anonymous

Date:

ໄອ້ເຮຽ   !

ມຶ່ງຮູ້ບໍ່ຊື່ຂອງປະເທດມຶງແມ່ນ ສະຫຍາມ ມາຕັ້ງແຕ່ດຶກດຳບັນ.

ຫາກໍມາປ່ຽນເປັນໄທຍ ບໍ່ທໍ່ໃດທັດສະວັດມານີ້ລະ ຍ້ອນຢາກຜິກ

ປະຫວັດສາດ ຍ້ອນຢາກປົກປິຄວາມຊົ່ວ ໃນປະຫວັດສາດອັນແສນ

ຕໍ່າຊາມຂອງໂຕ ຈຶື່ງປ່ຽນຊື່ສຽງຮຽງນາມໃໝ່ ຢາກເປັນຄົນໃໝ່ໃສ

ສະອາດ ແຕ່ຊາດສັນດານມັນຊົ່ວ ຈະປ່ຽນເປັນ"ໄທຍ" ເປັນ" ໄທ້"

ຫຼືເປັນ"ແຖນ" ມຶງກໍຜີໂຕເກົ່າ ມີຄວາມຢາກໂລບມາກບໍ່ມີສິ້ນສຸດ

ຢາກໄດ້ຂອງເພິ່ນມາເປັນຂອງໂຕ ອັນໃດໆ ອັນໃດກໍຈະເອົາມາເປັນ

ຂອງໂຕໃຫ້ມັນໝົດ ພວກຊາດຕູກຸນນັກປົ້ນປະຈຳໂລກ, ປຸ້ນອຳນາດ

ປູ້ນຊາດອື່ນມາເປັນຂອງໂຕ.....

ແມ່ນແຕ່ຄຳວ່າ "ໄທຍ" ນີ້ກໍປຸ້ນເອົາແລ້ວ.....

ມີແຕ່ຊື່ເປັນ "ໄທຍ" ແຕ່ຫົວໃຈສູຍັງເປັນທາດ ເປັນທາດຂອງຄວາມ

ໂລບ ຄວາມບ້າອໍານາດ ຊາດສູຈຶ່ງປະສົບແຕ່ເຫດບໍ່ດີ ຍັງບໍ່ສຳນຶກອີກ

ພວກຈອມມານແຫ່ງ ອາຊີ !!!!__________________
Anonymous

Date:

ຄໍາວ່າ ໄທ ຫຼື ໄຕ ໃນພາສາລາວບົງບອກເຖີງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຂອງລາວບໍ່ແມ່ນຂອງຊົນເຜົ່າໄທສະຫຍາມໃນອາດິດ ຫຼື ປະຈຸບັນນີ້ໃຫ້ເຈົ້າສັງເກດເບີ່ງກອ່ນການເວົ້າຂອງເຂົາຈະໄປແບບສຽງ ລໍ=ລາວ ຫຼາຍ ຣໍ=ໄທ. ແຕ່ໃຫ້ຄົນໄທຈໍາໄວ້ວ່າ ຊົນຊາດ ອ້າຍລາວ ແມ່ນໃຫຍ່ທຽບເທົ້າກັບຊົນຊາດຈີນ. ຕົວຢ່າງ ຢູ່ໃນທຸກໆຈັງຫວັດຂອງສະຫຍາມ(ໄທ)ຍັງມີຊົນຊາດອ້າຍລາວຫຼາຍກວ່າຄົນຊາດສະຫຍາມອີກຊໍ້າ.


มั่วซั่ว มึงนั่งมโน ต่อยอดจากคลิปอีกาละเเมร์ เเล้วเอามาสรุปรวมคัดเเยกชาติพุนธ์ได้ กูทึ่งในจินตนาการของพวกมึงจริงๆ สมกับไอ้เพจลาวมองไทย มันเรียกพวกมึงว่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากการมโน หนังสือหนะอ่านมั่ง. สปป จิงๆพวกมึง

__________________________________________________________________________________

ໄອ່ສະຫຍາມໂຕນີ້ຄິດວ່າຕົວເອງມີດ້ານວິຈິດຕະນາການສູງຊົ່ວສະລາດຢາກພິກໄຫວຄວາມເປັນຈິງມາເປັນການຈໍາແນກໃຫ້ມັນໄດ້,ຢ້ານຄົນອື່ນນໍາໂຕບໍ່ທັນ. ທີ່ຄວາມຈິ່ງມັນກໍ່ເຫັນຢູ່ກັບຫູກບຕາສະນັ້ນມືງຈະລ້າງສະໝອງຄົນອື່ນໃຫ້ເປັນມືງແຕ່ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ຕົວຢ່າງຄົນໄທອີ່ສານພາສາຂຽນແມ່ນພາສາໄທສະຫຍາມ ແລະ ຄວາມເວົ້າ ຄໍາຂຽນຍັງອອກມາເປັນສໍານຽງລາວໆທັງໝົດ. ມືງຊົ່ວເອງບໍ່ຮັບເອົາຄວາມຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າພາສາຂຽນຢູ່ໃນວິລິໂອເປັນພາສາຂອງສະຫຍາມກໍ່ຕາມແຕ່ສຽງຂອງພວກເຂົາຍັງອອກສຽງເປັນລາວໆຢູ່. ຖ້າມືງເຮັດຂອງປອມອອກມາລວງຕາໃຫ້ຄົນອຶ່ນເຊື່ອແຕ່ເຂົາບໍ່ເຊື່ອມືງດອກໄອ່ສັດ. ທຸກມື້ໄຜກໍ່ເຮັດວິລິໂອຄລິບປອມໄດ້ແຕ່ໃນສາຍຂອງຄົນເບິ່ງນັນບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖ໊ຂໍຄວາມຂອງມືງເພາະວ່າເທັກໂນໂລຈີມັນໄປໜ້າຢູ່ທຸກວັນນີ້.

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 695
Date:

ມາຟັງເພັງເປັນພາສາຈວງ ຂອງຊົນເຜົ່າຈວງ ໜຶ່ງໃນຊົນເຜົ່າຂອງຈີນທີ່ມີຄວາມຄ້າຍກັບຊົນເຜົ່າໄຕຂອງຢູນານ

ຊົນເຜົ່າຈວງສ່ວນຫລາຍອາໃສຢູ່ເຂດຢູນານແລະກວາງຊີ ຫລືອາດເຂດອື່ນກໍມີ

ຕາມການສັງເກດວັດທະນທຳແລະພາສາແລ້ວ ມີຄວາມຄ້າຍຫລາຍກັບຊົນເຜົ່າໄຕແລະພາສາຄ້າຍກັບພາສາລາວ

ໂດຍສະເພາະພາສາທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນສະໄໝບູຮານທີ່ເອີ້ນຄືກັນ, ຕາມບົດຂ້າງເທິງຟັງອອກວ່າ ມີສັບຄືກັບພາສາລາວແລະກໍຄືພາສາໄຕຄື

ຂ້າໝູ, ຂ້າໄກ່, ເຫລົ້າ, ເຂົ້າໜຽວ ເຂົາເອິ້ນວ່າ Kounu,

ພີ່ນອ້ງ, ແມ່ນໃຜຟັງອອກ ຕື່ມແດ່.__________________

 187557797.jpgGuru

Status: Offline
Posts: 695
Date:

two thai students wanted to test their language with Zhuang people in china, because the Zhuang, Thai, Lao, are similar in some daily words.
the Zhuang people didnt understand what the thai spoke, so, the thai guy started to speak lao. the zhuang people did understand Lao better.
www.youtube.com/watch


__________________

 187557797.jpg

Anonymous

Date:

ຄົນລາວເອີ້ນວຽງຈັນແລ້ວເປັນຫຍັງຕ້ອງເອີ້ນວັງວຽງ

__________________________________

ອ້າຍສັດໂຕນີ້ກະບໍ່ຮູ້ຫຍັງອີກຢາກໄດ້ແຕ່ຖຽງກັບຄົນອື່ນມີໂງ່ຂື້ນທຸກມື້.
ເຂົາເອີ້ນວັງວຽງມັນແມ່ນເມືອງວັງວຽງ ສວ່ນວຽງຈັນແມ່ນນະຄອນຫລວງຂອງລາວ. ໃຫ້ມືງຈໍາໄວ້ແດ່ຢ່າໂງ່ຄືສັດຫຼາຍ.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ເພງໄຕລື້ສິບສອງປັນນາ ເຖິງເຂົາຢູ່ປົນກັບຈີນແຕ່ເຂົາຍັງສາມາດມີອັກສອນ

ປະຈຳເຜົ່າໄຕຂອງເຂົ້າ. ມີແຕ່ເຜົ່າໄຕເຜົ່າດຽວທີ່ຢູ່ປະເທດ.....ທີ່ບໍ່ມີອັກສອນ

ປະຈຳເຊື້ອເຜົ່າຂອງຕົນເອງເໝືອນກັນກັບຊົນເຜົ່າ ໄຕ ທົ່ວໆໄປໃນໂລກນີ້.


 ຢ່າເວົ້າຂົ່ມເພິ່ນຍໍໂຕຫຼາຍ  ຢ່າເວົ້າຄຸມເຄືອ

ໄຕເຜົ່າໃດຢູ່ປະເທດໃດກະເວົ້າມາໂລດ ຄົນມີເຫດຜົນເຂົາຍັງຈະຮັບຟັງຮັບຮູ້ຫຼືອະທິບາຍແກ້ໄດ້

 

ພວກຜູ້ໄທກໍ່ແມ່ນພວກໄຕເຜົ່າໜຶ່ງ  ໄຕ(ຊົງ)ດຳກໍ່ແມ່ນເຜົ່າໄຕເຜົ່າໜຶ່ງ ພວກຈ້ວງກໍ່ແມ່ນພວກເຜົ່າໄຕ

ພວກນີ້ຕ່າງກໍ່ບໍ່ມີອັກສອນຂອງໂຕເອງ

ໄຕຂືນ(ຊຽງຕຸງ) ໄຕລື້(ຊຽງຮຸ່ງ) ໄຕຍວນ(ລ້ານນາ) ຕ່າງກໍ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນມາຈາກພວກມຽນ(ພະມ້າ)

ແລ້ວດັດແປງສ້າງເປັນອັກສອນຂອງໂຕເອງ

ລາວ ແລະສຢາມກໍ່ຄືກັນ

ລາວພັດທະນາປ່ຽນແປງອັກສອນຂື້ນເລື້ອຍໆດ້ວຍເຫດຜົນວ່າເຮົາມີອານາຈັກເປັນປຶກແຜ່ນຂອງໂຕເອງ

ແລະໄດ້ຮັບອິດທິພົນພາສາຂອງພວກແຂກແລະຂອມຫຼາຍກວ່າພວກຂືນ ພວກລື້

ໂດຍສະເພາະພວກສຢາມທີ່ມີຄວາມຜູກພັນກັບພວກຂອມຂະເໝນຫຼາຍກວ່າລາວ

ສຢາມຈຶ່ງແຮ່ງພັດທະນາທັງພາສາແລະອັກສອນໄປໄກກວ່າລາວ

 

ເຊົາເທາະ  ຢ່າເວົ້າທັບຖົມກັນເທາະທັງລາວແລະໄທຍ

ພວກເຮົາຕ່າງກໍ່ມີຮາກເຫງົ້າມາຈາກບ່ອນດຽວກັນ ດັ່ງດຽວກັບພວກເຜົ່າໄຕຕ່າງ ໆທີ່ຢູ່ໃນຈີນ ພະມ້າແລະອິນເດັຽ

ຖຽງກັນດ່າກັນກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງດີຂື້ນ

ຢ່າຫຼົງຕົກເປັນເຄື່ອງມືຂອງພວກບໍ່ຫວັງດີຕ່ພວກເຮົາທີ່ເຂົາເອົານ້ຳເຜິ້ງມາລໍ້ເດີ

 

ຜິດຖຽງ__________________
Anonymous

Date:

cheerball wrote:

two thai students wanted to test their language with Zhuang people in china, because the Zhuang, Thai, Lao, are similar in some daily words.
the Zhuang people didnt understand what the thai spoke, so, the thai guy started to speak lao. the zhuang people did understand Lao better.
www.youtube.com/watch


 Where the Thai guy spoke Lao in the clip?__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 695
Date:

Anonymous wrote:
cheerball wrote:

two thai students wanted to test their language with Zhuang people in china, because the Zhuang, Thai, Lao, are similar in some daily words.
the Zhuang people didnt understand what the thai spoke, so, the thai guy started to speak lao. the zhuang people did understand Lao better.
www.youtube.com/watch


 Where the Thai guy spoke Lao in the clip?


at  3' of the clip, the guy said,ເຮືອນ instead of ບ້ານ

 __________________

 187557797.jpg

Anonymous

Date:

Anonymous wrote:


ຟັງເອົາແລ້ວຢ່າມາຖຽງກັນ. ອານານັກທີ່ອອກຊື່ວ່າ ຊຽງ ຫຼື ຈຽງ ນີ້ເປັນອານາຈັກຂອງ

ໄຕລາວມາກ່ອນ. ຮັບຮອງວ່າບໍ່ມີ ຊຽງໄທ ຫຼື ຊຽງສຍາມ ແນ່ນອນ. ທຸງຊາດຂອງຄົນຊຽງ

ມີຮູບແບບອັນດຽວກັນກັບທຸງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ຕ່າງແຕ່ສີບໍ່ຄືກັນເທົ່ານັ້ນ.

 


 ຈັ່ງແມ່ນຈິນຕະນາຜູກເຂົ້າມາໃກ້ໂຕເອງແທ້ນໍ

ທຸງຣັຖ Shan ມີມາກ່ອນຈະມີ ສປປລ ອີກເດີ

ອີກຢ່າງເຈົ້າເຄີຍເຫັນທຸງປະເທດພະມ້າຫຼືຍັງ

ຣັຖຕ່າງ ໆ ໃນພະມ້າກໍ່ມີທຸງປະຈຳຣັຖ  ສີແລະລາຍທຸງຣັຖສານຄືທຸງແມ່ພະມ້າທຸກຢ່າງ

ຕ່າງແຕ່ທຸງປະເທດມີດາວຢູ່ກາງ  ແຕ່ທຸງຣັຖສານມີເດຶອນຢູ່ກາງ

ເຂົາບໍ່ໄດ້ຢາກຄືທຸງລາວດອກເດີ  ເຂົາມີກ່ອນລາວ

 

ເວົ້າໄປແລ້ວທຸງຊາດຂອງຫຼາຍປະເທດກໍ່ມີສີ ລາຍຄ້າຍ ໆ ກັນ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມກ່ຽວພັນທາງເຊື້ອຊາດດອກ

ຮູ້ບໍ່ສີ ລາຍຄ້າຍແບບທຸງໄທຍມີຈັກປະເທດ ໂດຍສະເພາະທຸງປະເທດຟຣັ່ງ

ຢ່າບອກເດີວ່າໄທຍກັບຟຣັ່ງເປັນເຊື້ອເຜົ່າດຽວກັນ

 

ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ມາເວົ້າເຂົ້າຂ້າງໄທຍດອກ 

ແຕ່ເຫັນຄົນລາວຖຽງກັບຄົນໄທຍແລ້ວໃຊ້ຕັກກະແບບໂງ່ ໆ ຄືເດັກນ້ອຍ ເລີຍອົດບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງເຂົ້າມາທ້ວງຊື່ ໆ__________________
Anonymous

Date:

 

ທວາຍເບິ່ງວ່າແມ່ນທຸງຊາດໃດ

                          1.  costa_rica_0001.gif      

 

                           2. thailand_0001.gif__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຄໍາວ່າ ໄທ ຫຼື ໄຕ ໃນພາສາລາວບົງບອກເຖີງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຂອງລາວບໍ່ແມ່ນຂອງຊົນເຜົ່າໄທສະຫຍາມໃນອາດິດ ຫຼື ປະຈຸບັນນີ້ໃຫ້ເຈົ້າສັງເກດເບີ່ງກອ່ນການເວົ້າຂອງເຂົາຈະໄປແບບສຽງ ລໍ=ລາວ ຫຼາຍ ຣໍ=ໄທ. ແຕ່ໃຫ້ຄົນໄທຈໍາໄວ້ວ່າ ຊົນຊາດ ອ້າຍລາວ ແມ່ນໃຫຍ່ທຽບເທົ້າກັບຊົນຊາດຈີນ. ຕົວຢ່າງ ຢູ່ໃນທຸກໆຈັງຫວັດຂອງສະຫຍາມ(ໄທ)ຍັງມີຊົນຊາດອ້າຍລາວຫຼາຍກວ່າຄົນຊາດສະຫຍາມອີກຊໍ້າ.


มั่วซั่ว มึงนั่งมโน ต่อยอดจากคลิปอีกาละเเมร์ เเล้วเอามาสรุปรวมคัดเเยกชาติพุนธ์ได้ กูทึ่งในจินตนาการของพวกมึงจริงๆ สมกับไอ้เพจลาวมองไทย มันเรียกพวกมึงว่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากการมโน หนังสือหนะอ่านมั่ง. สปป จิงๆพวกมึง

__________________________________________________________________________________

ໄອ່ສະຫຍາມໂຕນີ້ຄິດວ່າຕົວເອງມີດ້ານວິຈິດຕະນາການສູງຊົ່ວສະລາດຢາກພິກໄຫວຄວາມເປັນຈິງມາເປັນການຈໍາແນກໃຫ້ມັນໄດ້,ຢ້ານຄົນອື່ນນໍາໂຕບໍ່ທັນ. ທີ່ຄວາມຈິ່ງມັນກໍ່ເຫັນຢູ່ກັບຫູກບຕາສະນັ້ນມືງຈະລ້າງສະໝອງຄົນອື່ນໃຫ້ເປັນມືງແຕ່ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ຕົວຢ່າງຄົນໄທອີ່ສານພາສາຂຽນແມ່ນພາສາໄທສະຫຍາມ ແລະ ຄວາມເວົ້າ ຄໍາຂຽນຍັງອອກມາເປັນສໍານຽງລາວໆທັງໝົດ. ມືງຊົ່ວເອງບໍ່ຮັບເອົາຄວາມຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າພາສາຂຽນຢູ່ໃນວິລິໂອເປັນພາສາຂອງສະຫຍາມກໍ່ຕາມແຕ່ສຽງຂອງພວກເຂົາຍັງອອກສຽງເປັນລາວໆຢູ່. ຖ້າມືງເຮັດຂອງປອມອອກມາລວງຕາໃຫ້ຄົນອຶ່ນເຊື່ອແຕ່ເຂົາບໍ່ເຊື່ອມືງດອກໄອ່ສັດ. ທຸກມື້ໄຜກໍ່ເຮັດວິລິໂອຄລິບປອມໄດ້ແຕ່ໃນສາຍຂອງຄົນເບິ່ງນັນບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖ໊ຂໍຄວາມຂອງມືງເພາະວ່າເທັກໂນໂລຈີມັນໄປໜ້າຢູ່ທຸກວັນນີ້.

 


 กูก็ยังรู้สึกว่ามึงมีแค่จินตนาการอยู่ดี ไม่ได้รู้สึกถึงความรู้อยู่เลย ถ้ามีคนเขาด่าว่าโง่ก็ยอมรับไปซะ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

ທວາຍເບິ່ງວ່າແມ່ນທຸງຊາດໃດ

                          1.  costa_rica_0001.gif      

 

                           2. thailand_0001.gif


 nr 1. Costa rica. NR 2.THAITORLAER-SIAM!!!__________________
Anonymous

Date:

ຄົນລາວເອີ້ນວ່າຊຽ່ງຮຸ່ງແລ້ວເປັນຫຍັງຕອ້ງເອີ້ນຊຽງຕຸງ?


 ຄົນລາວເອີ້ນວຽງຈັນແລ້ວເປັນຫຍັງຕ້ອງເອີ້ນວັງວຽງ

__________________________________

ອ້າຍສັດໂຕນີ້ກະບໍ່ຮູ້ຫຍັງອີກຢາກໄດ້ແຕ່ຖຽງກັບຄົນອື່ນມີໂງ່ຂື້ນທຸກມື້.
ເຂົາເອີ້ນວັງວຽງມັນແມ່ນເມືອງວັງວຽງ ສວ່ນວຽງຈັນແມ່ນນະຄອນຫລວງຂອງລາວ. ໃຫ້ມືງຈໍາໄວ້ແດ່ຢ່າໂງ່ຄືສັດຫຼາຍ.


 ຫົວກະໂຫລກມຶງມີໄວ້ໃຫ້ຜົມປົ່ງຊື່​ໆ ເບາະ ທາງໃນຄືຊິບໍ່ມີສມອງເລີຍນໍບັກຫ່າທື້ນມຶງ

ຢ່າມາໃກ້ກູເດີ ກູຢ້ານຄວາມໂງ່ຂອງມຶງຈະມາຕິດແສດ  ເຊະ ໆ__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 32
Date:

ຮາ ໆໆໆ

 

ກັບໄປອ່ານກະທູ້ເກົ່າ ໆ  ກະມ່ວນຢູ່ໃດນໍ

 

ກັບໄປອ່ານແນວຄວາມຄຶດຂອງຄົນລາວທີ່ອອກມາຖົກຖຽງກັນ

 

ເຮັດໃຫ້ເຫັນສັດຈະທັມວ່າເປັນຫຍັງປະເທດລາວຈຶ່ງຍັງດ້ອຍພັດທະນາຢູ່__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard