Pasalao

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ໄອຄິວ ຄົນໄທຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ
Anonymous

Date:
ໄອຄິວ ຄົນໄທຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ


ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


 ค่ะ คนไทยโง๊โง่มากค่ะ

คนลาวฉลาดมากๆเลยค่ะ 

ฉลาดจนต้องให้พัดลัดสะหลาดส่องไสยึดที่แบบด้านๆ

แบบนี้มันเรียกว่าอะไรดีค่ะ 

เรียกว่า "โง่ในกะลา" ใช่ไหมค่ะ

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ee0foQTNMZw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


 ค่ะ คนไทยโง๊โง่มากค่ะ

คนลาวฉลาดมากๆเลยค่ะ 

ฉลาดจนต้องให้พัดลัดสะหลาดส่องไสยึดที่แบบด้านๆ

แบบนี้มันเรียกว่าอะไรดีค่ะ 

เรียกว่า "โง่ในกะลา" ใช่ไหมค่ะ

[video=]


 __________________
Anonymous

Date:

ຢ່າໄປວ່າ ແນວນັ້ນ disbelief

ບໍ່ວ່າຢູ່ໃສ ມັນກະມີຄົນສະຫຼາດ ແລະຄົນໂງ່ ຄືກັນ ...

IQ ຂອງອັນຍາ ມັນມິ ຊ່ຳໃດ?

ສຳລັບ ຂອງຂ້ຽ ມີທໍ່ໃດ ຂ້ຽກະບໍ່ແຄ ....

Juggalo_Beavis_And_Butthead_by_Dementedtheclown.gif__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


 ค่ะ คนไทยโง๊โง่มากค่ะ

คนลาวฉลาดมากๆเลยค่ะ 

ฉลาดจนต้องให้พัดลัดสะหลาดส่องไสยึดที่แบบด้านๆ

แบบนี้มันเรียกว่าอะไรดีค่ะ 

เรียกว่า "โง่ในกะลา" ใช่ไหมค่ะ __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


 ค่ะ คนไทยโง๊โง่มากค่ะ

คนลาวฉลาดมากๆเลยค่ะ 

ฉลาดจนต้องให้พัดลัดสะหลาดส่องไสยึดที่แบบด้านๆ

แบบนี้มันเรียกว่าอะไรดีค่ะ 

เรียกว่า "โง่ในกะลา" ใช่ไหมค่ะ

[video=]


 


 __________________
Anonymous

Date:

ບັກຜີບ້າ..ບັກເວນ furious

ເອົາກະທູ້ນີ້ ມາລົງ

ຊອກຫາເລື້ອງ ໃຫ້ຄົນດ່າກັນ furious__________________
Anonymous

Date:

ຜູ້ຕັ້ງກະທູ້ ຄືມາເປັນຄົນແບບນີ້ ການພົວພັນ ໄທ-ລາວ

ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານດີແລ້ວ ເຈົ້າຢາກໃຫ້ ມັນກັບຄືນໄປເປັນຄືຊຸມ

ປີ1980 ຫວະ ?

  ມີຫົວເອົາໄວ້ຄິດ ບໍ່ແມ່ນເອົາມາຕັ້ງບ່າໄວ່ຊື່ໆ

ບັກຄວາຍ..  ຮື...ອົດບໍ່ໄດ້ ວ່າຊິບໍ່ດ່າມັນລະ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


 ຢ່າເວົ້າເໝົາລວມ ມັນບໍ່ຖຶກ ຄົນໄທສ່ວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ມີແນວຄິດດ້ານລົບຕໍ່ປະເທດລາວເດີ ຕົວຢ່າງພໍ່ຕູ້ຕາບອດຂາ້ມນໍ້າໄປຫາບິນບັນລຶລິດຫັ້ນເດ

ຄົນໄທບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍເປັນລ້ານບາດ ບໍ່ເຫັນຊິມີຄົນລັງກຽດລາວ ເບິ່ງດ້າດີແດ່ຢ່າໃຈຄັບແຄບຫຼາຍ.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1010
Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ


ttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


 ค่ะ คนไทยโง๊โง่มากค่ะ

คนลาวฉลาดมากๆเลยค่ะ 

ອັນນີ້ກະຈັກແມ່ນຫຍັງ ໝາມັນເຫົ່າ ກະໄປເຫົ່າມັນຕອບ
ນິໃສປານເດັກນ້ອຍ ກູລະຢາກຫົວ


__________________
Anonymous

Date:

                 Stussy-for-MTV-Beavis-Butt-Head-00.jpg__________________
Anonymous

Date:

ສົມຄວນປະນາມຢູ່ດອກເປັນເປັນເຖິງຊ່ອງ 7 ຂອງກອງທັບບົກໄທພູ້ນນາເຫດໃດມັນຈະບໍ່ຮູ້ຄັນບໍ່ແກ້ງຢາກປະນາມພາສາລາວ

ດ່າຫົວມັນໂລດສົມແລ້ວລະ ບັກລາວມາລະຍາດສູງເຊິນຄລິກເບິ່ງ Link ເຂົາໃຫ້ມານັ້ນແດ່__________________
Anonymous

Date:

ຢ່າໄປຊາເທາະ ຄົນຫາທາງອອກບໍ່ໄດ້ ກໍເລີຍຫາທາງລະບາຍ

 

ບອກວ່າໄປຊອກຈ້າງ (ບັກດາກກົ່ງ) ຈັກ 5 ຄົນ ໄປຈັດການ ຈັກ 5 ມື້ ຮັບຮອງແຕກສະຫລາຍ ແລວ້ຈຶ່ງຊອກທາງອອກໄດ້

ເດີ ຄົນເສື້ອແດງ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ສົມຄວນປະນາມຢູ່ດອກເປັນເປັນເຖິງຊ່ອງ 7 ຂອງກອງທັບບົກໄທພູ້ນນາເຫດໃດມັນຈະບໍ່ຮູ້ຄັນບໍ່ແກ້ງຢາກປະນາມພາສາລາວ

ດ່າຫົວມັນໂລດສົມແລ້ວລະ ບັກລາວມາລະຍາດສູງເຊິນຄລິກເບິ່ງ Link ເຂົາໃຫ້ມານັ້ນແດ່


 ທີ່ເວົ້າບໍ່ໄຫ້ເໝົາລວມບໍ່ໄດ້ວ່າຊິບໍ່ປະນາມຊ່ງ 7 ມຶງໃຊ້ສະໝອງຄວາຍມຶງແນ່

ຊ່ອງ 7 ເຮັດແລ້ວມຶງຊິດ່າຄົນໄທໝົດປະເທດຫວາບັກສັນດານຄວາຍມຶງ.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


     ເລື້ອງ ຜູ້ທີ່ມີ  IQ  ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ສູ້ ກົມມະການເມືອງສູນກາງ ຟັກ ຂອງ ສປປລ ບໍ່ໃດ້ ດອກ ໂດຍສະເພາະ

   ເມີຍຫລາງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ.

     ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

 

    ບັກຄວາຍ!!!!! ແມ່ນໃຜໂງ່ກັນແທ້? ໃຫ້ມຶງເອົາແຫ່ວນມາແຍງເບີ່ງມຶງເອງເບີ່ງ. ຫາກບ້ານມຶງບໍ່ມີແຫ່ວນໃຫ້ມຶງເອົາ

    ຖ້ວຍຖອກນໍ້າໄສ່  ແລ້ວມາແຍງເບີ່ງມຶງເອງເບີ່ງ?  ຖາມມຶງເອງວ່າ ມຶງໂງ່ ຫຼື ເຂົາໂງ່?

 

    ອັນນັ້ນ ໄທ໌ຍເຂົາເຮັດໄປຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ.  ຫາກມຶງຍັງບໍເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບໄປຮຽນ ລັດຕະສາດ   ໄໝ່ ບັກຫ້ລາ.

    ໃນຣະບອບ ປະຊາທິປະຕັຍ ທີ່ມີ Check and balance government constitutional court has a FINAL SAY.

    ໝາຍຄວາມວ່າ ສານ ລັດທະທັມມະນູນ ເປັນດ່ານສຸດທ້າຍ ມີ ໝ້າທີ່ ແປ ກົດໝາຍ (ບໍ່ແມ່ນບັນຍັດກົດໝາຍ)  ຫຼື

    ກົດໝາຍ  ອອກມາຈາກ ປາກ ນຍ .

 

     ສປປລ ບ້ານ  ຜດກ ຂອງ ສູ ຫັ້ນກົດໝາຍ   ແມ່ນຢູ່ ໃນ ປາກຂອງ ກົມມະການເມືອງ ແລະ ເລຂາທິການ ຟັກ ເອີ້ນວ່າ

     Iron fist ສ່ວນສານເປັນພຽງແຕ່ຮຸ່ນ ສື່ໆ.  ເອົາ!!!!! ໃຫ້ມຶງ ຄານ ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ ຮູ ກັບ ໄປສູ່ ຍຸກ 1870 ແລ້ວ ເລັຽ ຫູຂີ້

     ແກວຕໍ່ສາ...

      

      

       __________________
Anonymous

Date:

ອ່ານເບິ່ງຫົວເລື່ອງກະພໍແຮງແລ້ວ ເລື່ອນລົງອ່ານເບິ່ງແຕ່ລະຄວາມເຫັນ ເລີຍອົດຫົວບໍໄດ້ 55555 ຈັບກົ້ນຊົນປາຍບໍຖືກວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັນແນວໃດ__________________
Anonymous

Date:

THAI-SIAM MEANING KHOUY OF SOUTH EAST ASIA!!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


ຢ່າມາທໍາທ່າຫົວຂວນຜູ້ອື່ນ ຄວາມຈິງແ້ລ້ວມຶງຫົວຂວນດູຖູກໂຕເອງເພາະວ່າມຶງອິດສາຄົນໄທແລະຊອກຫາຊອ່ງທາງເຮັດໃຫ້ຄົນລາວກັບໄທຊັງກັນ

ບັກຫົວຂອດເອີຍ

 


__________________
Anonymous

Date:

1551623_574181152668593_681385582_n.jpg__________________
Anonymous

Date:

                                                                                         ນະໂຍບາຍໝາລອບກັດ

        

           [ ປະລັມມະຈານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ  ເອີ້ນວ່າ: ສະພາບການອໍານວຍ  ]

  ໝໍຂຽນກະທູ້ນີ້ອາດເປັນ ນ່ວຍໄຕ ດິນ ຂອງ ຈູມມມະລີ  ໄຊຍະສອນ  ຫຼື  ອາດ ເປັນ ສາຍລັບຂອງ ແກວ ແກວແກວແກວແກວ ທີ່ພະຍາຍາມ ສວຍໂອກາດເຂົ້າແຊກແຊງການເມືອງພາຍໃນ ຂອງຣາຊອານາຈັກໄທຍ໌ ຕອນທີ່ໄທ໌ຍ ກໍາລັງ ປັ່ນປ່ວນ ແລະ ສັ່ນຄອນ

ມີວິກິດທາງດ້ານການເມືອງ.

 

   ຍຸດທະສາດ ວິທີການນີ້ ກໍບໍ່ແຕກຕ່າງ   ຫັຍງ ຈາກ ອະສະຣິຍະ ອະ-ມະ-ຕະ- ຕະຫລອດການສື່ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສວຍໂອກາດ ປິ້ນສັນຍາສັນຕິພາບວຽງຈັນ ຕອນ ພະນົມເປັນ ຕົກໄປຢູ່ໃນກໍາມືຂອງ ຂະເມນແດງ ປົນໂພດ ແລະ ເມືອງ ໄຊງ່ອນ ຕົກໄປຢູ່ໃນກໍາມືຂອງ ວຽດກົງ.

 

      ລືສີ ຕາໄຟ...__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


Why you dog eater are so jealous, desperate and stupid??? Stop embarrassing Lao people. Go back to where you belong.

IQ ranking by countries:

http://www.iqtestforfree.net/average-IQ-by-country.html

 __________________
Anonymous

Date:

ແບບທົດສອບບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ໃຊ້ພາສາອັງກິດຕັ້ງໂຈດວັດ IQ. ປະເທດຂ້າງເທິງໄດ້ປຽບຍ້ອນເຂົາເຈົ້າເກັ່ງພາສາຫຼາຍກ່ວາປະເທດທາງລຸ່ມ ຄັ້ນຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ພາສາອັງກິດ ສະແດງວ່າຂ້າພະເຈົ້າໂງ່ຊັ້ນບໍ__________________
Anonymous

Date:

53706599572890167324.jpg

ສະແດງວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີໄອຄິວສູງກ່ວາຄົນໄທສ່ວນຫລາຍ! 

ມາທົດສອບກັນ ເບິ່ງວ່າແຕ່ລະທ່ານນັ້ນສະຫລາດສ່ອງໃສສໍ່າໃດ ຫຼັງຈາກທົດສອບກໍ່ Print Screen ເອົາຮູບໄປຝາກ ແລ້ວກໍ່ Upload ຮູບເລີຍ

 http://www.iqtest.dk/main.swf

baankvaithai_440.jpg

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ແບບທົດສອບບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ໃຊ້ພາສາອັງກິດຕັ້ງໂຈດວັດ IQ. ປະເທດຂ້າງເທິງໄດ້ປຽບຍ້ອນເຂົາເຈົ້າເກັ່ງພາສາຫຼາຍກ່ວາປະເທດທາງລຸ່ມ ຄັ້ນຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ພາສາອັງກິດ ສະແດງວ່າຂ້າພະເຈົ້າໂງ່ຊັ້ນບໍ


ເຈົ້າຖາມແບບໂງ່ໆອີ່ຫຼີເດີ່

ແມ່ນໃຜຊິເອົາຄໍາຖາມອາ່ຍກິວເປັນພາສາອັງກິດໄປໃຫ້ຄົນຢູ່ປະເທດຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ມົງໂກເລຍ ລາວ ບຣາຊິນ ຫຼືປະເທດໃນອາຟຼິກາມາຕອບໄດ້ ຄໍາຖາມແລະຄໍາຕອບຕອ້ງຖືກແປແລະຂຽນເປັນພາສາຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຄັນບໍ່ດັ່ງນັ້ນໃຜຊິເຂົ້າໃຈໄວໆແລະດວ້ຍຄວາມຖືກຕອ້ງນອກຈາກຄົນທີ່ໄປຮຽນຫຼືເກີດຢູ່ປະເທດທີ່ໄຊ້ພາສາອັງກິດ

 

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

53706599572890167324.jpg

ສະແດງວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີໄອຄິວສູງກ່ວາຄົນໄທສ່ວນຫລາຍ! 

ມາທົດສອບກັນ ເບິ່ງວ່າແຕ່ລະທ່ານນັ້ນສະຫລາດສ່ອງໃສສໍ່າໃດ ຫຼັງຈາກທົດສອບກໍ່ Print Screen ເອົາຮູບໄປຝາກ ແລ້ວກໍ່ Upload ຮູບເລີຍ

 http://www.iqtest.dk/main.swf

baankvaithai_440.jpg

 


Hehehehe, you are having problems with your IQ. Don't try to fake it. __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


     ເລື້ອງ ຜູ້ທີ່ມີ  IQ  ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ສູ້ ກົມມະການເມືອງສູນກາງ ຟັກ ຂອງ ສປປລ ບໍ່ໃດ້ ດອກ ໂດຍສະເພາະ

   ເມີຍຫລາງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ.

     ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

 

    ບັກຄວາຍ!!!!! ແມ່ນໃຜໂງ່ກັນແທ້? ໃຫ້ມຶງເອົາແຫ່ວນມາແຍງເບີ່ງມຶງເອງເບີ່ງ. ຫາກບ້ານມຶງບໍ່ມີແຫ່ວນໃຫ້ມຶງເອົາ

    ຖ້ວຍຖອກນໍ້າໄສ່  ແລ້ວມາແຍງເບີ່ງມຶງເອງເບີ່ງ?  ຖາມມຶງເອງວ່າ ມຶງໂງ່ ຫຼື ເຂົາໂງ່?

 

    ອັນນັ້ນ ໄທ໌ຍເຂົາເຮັດໄປຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ.  ຫາກມຶງຍັງບໍເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບໄປຮຽນ ລັດຕະສາດ   ໄໝ່ ບັກຫ້ລາ.

    ໃນຣະບອບ ປະຊາທິປະຕັຍ ທີ່ມີ Check and balance government constitutional court has a FINAL SAY.

    ໝາຍຄວາມວ່າ ສານ ລັດທະທັມມະນູນ ເປັນດ່ານສຸດທ້າຍ ມີ ໝ້າທີ່ ແປ ກົດໝາຍ (ບໍ່ແມ່ນບັນຍັດກົດໝາຍ)  ຫຼື

    ກົດໝາຍ  ອອກມາຈາກ ປາກ ນຍ .

 

     ສປປລ ບ້ານ  ຜດກ ຂອງ ສູ ຫັ້ນກົດໝາຍ   ແມ່ນຢູ່ ໃນ ປາກຂອງ ກົມມະການເມືອງ ແລະ ເລຂາທິການ ຟັກ ເອີ້ນວ່າ

     Iron fist ສ່ວນສານເປັນພຽງແຕ່ຮຸ່ນ ສື່ໆ.  ເອົາ!!!!! ໃຫ້ມຶງ ຄານ ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ ຮູ ກັບ ໄປສູ່ ຍຸກ 1870 ແລ້ວ ເລັຽ ຫູຂີ້

     ແກວຕໍ່ສາ...

      

      

       


 Only America that had Check and Balance System and they use it.

Thailand use check and balance ? No, if Thailand use this kinda system and there wouldn't a problem today...__________________
Anonymous

Date:

ໄອຄິວແມ່ນຫຍັງ? ໄດ້ຍິນຫຼານຊາຍເວົ້າເລື້ອຍຄໍານີ້ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າລາວໝາຍເຖິງຫຍັງ

ແມ່ນພາສາປະເທດໃດ? ຊ່ອຍອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ນໍາແດ່, ຂອບໃຈ 3 ເທື່ອ.

ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີສູນທົດສອບໄອຄິວບໍ່? ຢູ່ໃສ? ໃຜເປັນຜູ່ແຕ່ງຂໍ້ສອບເຫຼົ່ານັ້ນ?

ຂອບໃຈອີກ 3 ເທື່ອ.__________________
Anonymous

Date:

 •  ນະໂຍບາຍໝາລອບກັດ

          

             [ ປະລັມມະຈານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ  ເອີ້ນວ່າ: ສະພາບການອໍານວຍ  ]

    ໝໍຂຽນກະທູ້ນີ້ອາດເປັນ ນ່ວຍໄຕ ດິນ ຂອງ ຈູມມມະລີ  ໄຊຍະສອນ  ຫຼື  ອາດ ເປັນ ສາຍລັບຂອງ ແກວ ແກວແກວແກວແກວ ທີ່ພະຍາຍາມ ສວຍໂອກາດເຂົ້າແຊກແຊງການເມືອງພາຍໃນ ຂອງຣາຊອານາຈັກໄທຍ໌ ຕອນທີ່ໄທ໌ຍ ກໍາລັງ ປັ່ນປ່ວນ ແລະ ສັ່ນຄອນ

  ມີວິກິດທາງດ້ານການເມືອງ.

   

     ຍຸດທະສາດ ວິທີການນີ້ ກໍບໍ່ແຕກຕ່າງ   ຫັຍງ ຈາກ ອະສະຣິຍະ ອະ-ມະ-ຕະ- ຕະຫລອດການສື່ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສວຍໂອກາດ ປິ້ນສັນຍາສັນຕິພາບວຽງຈັນ ຕອນ ພະນົມເປັນ ຕົກໄປຢູ່ໃນກໍາມືຂອງ ຂະເມນແດງ ປົນໂພດ ແລະ ເມືອງ ໄຊງ່ອນ ຕົກໄປຢູ່ໃນກໍາມືຂອງ ວຽດກົງ.

   

        ລືສີ ຕາໄຟ...

 • _________________________________________

ບັກອາເມຣິລາວຫຸບປາກມືງໄວ້ບັກເລຍກົ້ນໄທ ເຂົາດ່າມຶງຢູ່ໃບລານຈົນເຂົ້າໄປຍາກແລ້ວມາເປັ່ງ

ຂີ້ກະເທີ່ເໝັນຢູນີ້ຫວາ? ບັກເວນເຖົ້າຊິຕາຍຍັງບໍ່ຮູ້ຊາດກຳເນີດບັກໝາເຖົ້າ__________________
Anonymous

Date:

https://www.facebook.com/photo.php?v=565765150177360__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


 So tell me now, How Thailand is way better than our country LAOS ? and majority of the Thai are better educated than us LAOS too.

So help me explain it please ?__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


 So tell me now, How Thailand is way better than our country LAOS ? and majority of the Thai are better educated than us LAOS too.

So help me explain it please ?


 ขอแสดงความคิดเห็น

ปัจจัยนึงที่ทำให้ไทยพัฒนามาจนทุกวันนี้ได้ ส่วนนึงที่สำคัญ ก็มาจากการเมืองไทยที่คนลาวคิดว่ามัน วุ่นวาย ไม่สงบนี่หละครับ

เพราะมันเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ  แม้ไทยจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ 2475 หรือกว่า 80 ปี ที่ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก

ทุกครั้งที่มีการประท้วง วุ่นวาย แต่สุดท้ายเป้าหมายของคนไทยก็มีอันเดียวกันคืออยากให้บ้านเมืองเราดีขึ้น คนประท้วงก็ประท้วงไปแต่ทางด้านธุรกิจส่วนใหญ่ก็ยังดำเนินต่อไปตามปกติ

คงไม่มีคนไทยคนไหน ภาคไหน ยอมให้ประเทศไทยจะแบ่งแยกออกไปเป็นหลายประเทศ หรือเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเป็นแบบเดิม เหมือนที่คนลาวบางคนวิจารณ์

ไอคิวคนไทยโดยภาพรวมคงไม่ได้เก่งมาก แต่ก็คงไม่ด้อยไปกว่าใครในอาเซียนมากนัก

สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนไทยมีมากไปคือความ เห็นใจคนอื่น มากเกินไป และ "ไอคิวต่ำ" ในเรื่องที่เราคนไทยเข้าใจผิดมาตลอดว่า ลาว-ไทย คือพี่น้องกัน

และคนไทยหลายคนรู้สึกสะอึก เมื่อโดนคนลาวตอกหน้ากลับมาว่าใครเป็นพี่น้องกับไทย แต่นับตั้งแต่ซีเกมส์ที่ลาวเป็นเจ้าภาพเป็นต้นมา และ social network เริ่มแพร่หลาย ทำให้คนไทยหลายคนเรืิ่มฉลาดขึ้นรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของลาวที่มีต่อไทยมากขึ้น แม้ไทยจะช่วยเหลืออะไรเท่าไร  แทบจะไม่มีการเอ่ยคำว่าไทยในทีวีลาว เราได้แค่คำว่า "ประเทศเพื่อนบ้าน"

ผมเป็นคนชอบดูซีเกมส์ ครั้งที่ผ่านมาที่พม่า ในพิธีปิดการแข่งขัน ได้ยินพม่ากล่าวขอบคุณ 2 ประเทศที่ช่วยเหลือเขา คือ จีนกับไทย ผมในฐานะคนไทยแม้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแต่ก็รู้สึกยินดีที่ไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่เขา และรู้สึกดีที่เขาก็รับทราบและกล่าวขอบคุณไทย ช่วยเผยแพร่ให้ชาวพม่าได้รับรู้ สิ่งนี้มันอาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่มันจะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันของประชาชนสองประเทศได้รับรู้ถึงความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ผมอยากให้ทุกประเทศที่ชายแดนติดไทย ทั้งลาว กัมพูชา พม่า มีการพัฒนาที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน เพราะภาพรวมมันก็จะทำให้อาเซียนเราดีขึ้น

พวกคุณอาจไม่รับรู้ว่าไทยต้องรับภาระด้านการแพทย์ และค่าใช้จ่ายต่างๆตามแนวชายแดน ผู้ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฏหมาย ที่เราต้องใช้เงิน นับสิบ นับร้อยล้านบาทต่อปีในการสนับสนุนแก้ปัญหาต่างๆ ขณะที่ไทยเองก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกัน ดังนั้นหากคุณดีขึ้น ไทยก็จะดีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

วันนี้คนลาวอาจไม่เห็นค่า และรู้สึกสะใจเมื่อได้พูดตอกหน้าคนไทย เมื่อได้ยินไทยพูดคำว่าบ้านพี่เมืองน้อง (ซึ่งไม่ได้คิดว่าใครจะเป็นพี่ จะเป็นน้อง) แต่ถ้าหากสถานการณ์การแสดงความคิดเห็นใน social network ระหว่างไทย-ลาวยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ขณะที่

ประเทศคุณยังคงสงบเช่นปัจจุบัน และไทยไม่ได้ด้อยลงไปมาก วันหนึ่งคุณก็จะไม่ได้ยินคำว่า บ้านพี่เมืองน้อง จากคนไทยอีกต่อไปสมความต้องการ  และสถานะระหว่างประเทศของเราก็คงคล้ายกับ มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ที่มีการด่า บลัฟกันไปมา แต่สุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นกัน

ซึ่งผมไม่อยากให้เป้นเช่นนั้น เพราะความรู้สึกดีๆต่อกันระหว่างประเทศมันไม่ได้สร้างกันง่าย

 

 

 

 

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

1551623_574181152668593_681385582_n.jpg


 ອັນນີມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ດົນໆ ພຸນບໍ່? ມັນເວົ້າກ່ຽວກັບເລືອງອືນບໍ່ແມ່ນເລືອງພາສາລາວ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


 So tell me now, How Thailand is way better than our country LAOS ? and majority of the Thai are better educated than us LAOS too.

So help me explain it please ?


 ขอแสดงความคิดเห็น

ปัจจัยนึงที่ทำให้ไทยพัฒนามาจนทุกวันนี้ได้ ส่วนนึงที่สำคัญ ก็มาจากการเมืองไทยที่คนลาวคิดว่ามัน วุ่นวาย ไม่สงบนี่หละครับ

เพราะมันเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ  แม้ไทยจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ 2475 หรือกว่า 80 ปี ที่ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก

ทุกครั้งที่มีการประท้วง วุ่นวาย แต่สุดท้ายเป้าหมายของคนไทยก็มีอันเดียวกันคืออยากให้บ้านเมืองเราดีขึ้น คนประท้วงก็ประท้วงไปแต่ทางด้านธุรกิจส่วนใหญ่ก็ยังดำเนินต่อไปตามปกติ

คงไม่มีคนไทยคนไหน ภาคไหน ยอมให้ประเทศไทยจะแบ่งแยกออกไปเป็นหลายประเทศ หรือเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเป็นแบบเดิม เหมือนที่คนลาวบางคนวิจารณ์

ไอคิวคนไทยโดยภาพรวมคงไม่ได้เก่งมาก แต่ก็คงไม่ด้อยไปกว่าใครในอาเซียนมากนัก

สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนไทยมีมากไปคือความ เห็นใจคนอื่น มากเกินไป และ "ไอคิวต่ำ" ในเรื่องที่เราคนไทยเข้าใจผิดมาตลอดว่า ลาว-ไทย คือพี่น้องกัน

และคนไทยหลายคนรู้สึกสะอึก เมื่อโดนคนลาวตอกหน้ากลับมาว่าใครเป็นพี่น้องกับไทย แต่นับตั้งแต่ซีเกมส์ที่ลาวเป็นเจ้าภาพเป็นต้นมา และ social network เริ่มแพร่หลาย ทำให้คนไทยหลายคนเรืิ่มฉลาดขึ้นรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของลาวที่มีต่อไทยมากขึ้น แม้ไทยจะช่วยเหลืออะไรเท่าไร  แทบจะไม่มีการเอ่ยคำว่าไทยในทีวีลาว เราได้แค่คำว่า "ประเทศเพื่อนบ้าน"

ผมเป็นคนชอบดูซีเกมส์ ครั้งที่ผ่านมาที่พม่า ในพิธีปิดการแข่งขัน ได้ยินพม่ากล่าวขอบคุณ 2 ประเทศที่ช่วยเหลือเขา คือ จีนกับไทย ผมในฐานะคนไทยแม้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแต่ก็รู้สึกยินดีที่ไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่เขา และรู้สึกดีที่เขาก็รับทราบและกล่าวขอบคุณไทย ช่วยเผยแพร่ให้ชาวพม่าได้รับรู้ สิ่งนี้มันอาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่มันจะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันของประชาชนสองประเทศได้รับรู้ถึงความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ผมอยากให้ทุกประเทศที่ชายแดนติดไทย ทั้งลาว กัมพูชา พม่า มีการพัฒนาที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน เพราะภาพรวมมันก็จะทำให้อาเซียนเราดีขึ้น

พวกคุณอาจไม่รับรู้ว่าไทยต้องรับภาระด้านการแพทย์ และค่าใช้จ่ายต่างๆตามแนวชายแดน ผู้ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฏหมาย ที่เราต้องใช้เงิน นับสิบ นับร้อยล้านบาทต่อปีในการสนับสนุนแก้ปัญหาต่างๆ ขณะที่ไทยเองก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกัน ดังนั้นหากคุณดีขึ้น ไทยก็จะดีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

วันนี้คนลาวอาจไม่เห็นค่า และรู้สึกสะใจเมื่อได้พูดตอกหน้าคนไทย เมื่อได้ยินไทยพูดคำว่าบ้านพี่เมืองน้อง (ซึ่งไม่ได้คิดว่าใครจะเป็นพี่ จะเป็นน้อง) แต่ถ้าหากสถานการณ์การแสดงความคิดเห็นใน social network ระหว่างไทย-ลาวยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ขณะที่

ประเทศคุณยังคงสงบเช่นปัจจุบัน และไทยไม่ได้ด้อยลงไปมาก วันหนึ่งคุณก็จะไม่ได้ยินคำว่า บ้านพี่เมืองน้อง จากคนไทยอีกต่อไปสมความต้องการ  และสถานะระหว่างประเทศของเราก็คงคล้ายกับ มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ที่มีการด่า บลัฟกันไปมา แต่สุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นกัน

ซึ่งผมไม่อยากให้เป้นเช่นนั้น เพราะความรู้สึกดีๆต่อกันระหว่างประเทศมันไม่ได้สร้างกันง่าย

 

 

 

 

 


 ບັກບ້າມຶງຄົນລາວບໍ່ແມ່ນຄຶກັນໝົດ ກະຄຶຄົນໄທຫັ້ນລະບໍ່ແມ່ນໝົດປະເທດມີພຽງຄົນຈໍາວນໜ້ອຍ ມຶງຢ່າເວົ້າລວມໝົດ__________________
Anonymous

Date:

 •  

ບັກອາເມຣິລາວຫຸບປາກມືງໄວ້ບັກເລຍກົ້ນໄທ ເຂົາດ່າມຶງຢູ່ໃບລານຈົນເຂົ້າໄປຍາກແລ້ວມາເປັ່ງ

ຂີ້ກະເທີ່ເໝັນຢູນີ້ຫວາ? ບັກເວນເຖົ້າຊິຕາຍຍັງບໍ່ຮູ້ຊາດກຳເນີດບັກໝາເຖົ້າ


     ໂອ  ໂຍມ ຜູ້ນີ້  ຫູດັງແມ່ນແຕ່ຂີ້ ແກວ. ?ົງໃສ ສະຫາຍ ເລັຽກົ້ນແກວຈົນເກີນໄປ. ອາມິດຕາພຸດ...ກັມເວນກັມເວນ.*;໋?ໆ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


 So tell me now, How Thailand is way better than our country LAOS ? and majority of the Thai are better educated than us LAOS too.

So help me explain it please ?


 ขอแสดงความคิดเห็น

ปัจจัยนึงที่ทำให้ไทยพัฒนามาจนทุกวันนี้ได้ ส่วนนึงที่สำคัญ ก็มาจากการเมืองไทยที่คนลาวคิดว่ามัน วุ่นวาย ไม่สงบนี่หละครับ

เพราะมันเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ  แม้ไทยจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ 2475 หรือกว่า 80 ปี ที่ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก

ทุกครั้งที่มีการประท้วง วุ่นวาย แต่สุดท้ายเป้าหมายของคนไทยก็มีอันเดียวกันคืออยากให้บ้านเมืองเราดีขึ้น คนประท้วงก็ประท้วงไปแต่ทางด้านธุรกิจส่วนใหญ่ก็ยังดำเนินต่อไปตามปกติ

คงไม่มีคนไทยคนไหน ภาคไหน ยอมให้ประเทศไทยจะแบ่งแยกออกไปเป็นหลายประเทศ หรือเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเป็นแบบเดิม เหมือนที่คนลาวบางคนวิจารณ์

ไอคิวคนไทยโดยภาพรวมคงไม่ได้เก่งมาก แต่ก็คงไม่ด้อยไปกว่าใครในอาเซียนมากนัก

สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนไทยมีมากไปคือความ เห็นใจคนอื่น มากเกินไป และ "ไอคิวต่ำ" ในเรื่องที่เราคนไทยเข้าใจผิดมาตลอดว่า ลาว-ไทย คือพี่น้องกัน

และคนไทยหลายคนรู้สึกสะอึก เมื่อโดนคนลาวตอกหน้ากลับมาว่าใครเป็นพี่น้องกับไทย แต่นับตั้งแต่ซีเกมส์ที่ลาวเป็นเจ้าภาพเป็นต้นมา และ social network เริ่มแพร่หลาย ทำให้คนไทยหลายคนเรืิ่มฉลาดขึ้นรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของลาวที่มีต่อไทยมากขึ้น แม้ไทยจะช่วยเหลืออะไรเท่าไร  แทบจะไม่มีการเอ่ยคำว่าไทยในทีวีลาว เราได้แค่คำว่า "ประเทศเพื่อนบ้าน"

ผมเป็นคนชอบดูซีเกมส์ ครั้งที่ผ่านมาที่พม่า ในพิธีปิดการแข่งขัน ได้ยินพม่ากล่าวขอบคุณ 2 ประเทศที่ช่วยเหลือเขา คือ จีนกับไทย ผมในฐานะคนไทยแม้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแต่ก็รู้สึกยินดีที่ไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่เขา และรู้สึกดีที่เขาก็รับทราบและกล่าวขอบคุณไทย ช่วยเผยแพร่ให้ชาวพม่าได้รับรู้ สิ่งนี้มันอาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่มันจะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันของประชาชนสองประเทศได้รับรู้ถึงความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ผมอยากให้ทุกประเทศที่ชายแดนติดไทย ทั้งลาว กัมพูชา พม่า มีการพัฒนาที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน เพราะภาพรวมมันก็จะทำให้อาเซียนเราดีขึ้น

พวกคุณอาจไม่รับรู้ว่าไทยต้องรับภาระด้านการแพทย์ และค่าใช้จ่ายต่างๆตามแนวชายแดน ผู้ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฏหมาย ที่เราต้องใช้เงิน นับสิบ นับร้อยล้านบาทต่อปีในการสนับสนุนแก้ปัญหาต่างๆ ขณะที่ไทยเองก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกัน ดังนั้นหากคุณดีขึ้น ไทยก็จะดีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

วันนี้คนลาวอาจไม่เห็นค่า และรู้สึกสะใจเมื่อได้พูดตอกหน้าคนไทย เมื่อได้ยินไทยพูดคำว่าบ้านพี่เมืองน้อง (ซึ่งไม่ได้คิดว่าใครจะเป็นพี่ จะเป็นน้อง) แต่ถ้าหากสถานการณ์การแสดงความคิดเห็นใน social network ระหว่างไทย-ลาวยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ขณะที่

ประเทศคุณยังคงสงบเช่นปัจจุบัน และไทยไม่ได้ด้อยลงไปมาก วันหนึ่งคุณก็จะไม่ได้ยินคำว่า บ้านพี่เมืองน้อง จากคนไทยอีกต่อไปสมความต้องการ  และสถานะระหว่างประเทศของเราก็คงคล้ายกับ มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ที่มีการด่า บลัฟกันไปมา แต่สุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นกัน

ซึ่งผมไม่อยากให้เป้นเช่นนั้น เพราะความรู้สึกดีๆต่อกันระหว่างประเทศมันไม่ได้สร้างกันง่าย

 

 

 

 

 


 ບັກບ້າມຶງຄົນລາວບໍ່ແມ່ນຄຶກັນໝົດ ກະຄຶຄົນໄທຫັ້ນລະບໍ່ແມ່ນໝົດປະເທດມີພຽງຄົນຈໍາວນໜ້ອຍ ມຶງຢ່າເວົ້າລວມໝົດ


 คนไทยถ้าเป่านกหวีด ถือธงชาติ จะฉลาดขึ้นมาทันที (แถมเป็นคนดีของพ่อมันด้วย)__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຄົນໄທໂງ່ແບບນີ້ນໍ...ຊາຫຍັງພາສາເພື່ອນບ້ານຈະໃຫ້ເຂົາຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແມ່ນກະທັ່ງພາສາໄທຂອງມັນເອງມັນຍັງເເວົ້າບໍ່

ເຂົ້າໃຈກັນ ບັກໜຶ່ງວ່າເລືອກຕັ້ງ 2 ກູມພາ ດັນບັກຄະນະ ກກຕ ພັດວ່າເລື່ອນເລືອກຕັ້ງ ຖຽງກັນໄປຖຽງກັນມາບັກ ກກຕ

ດັນໄປຟ້ອງພໍ່ ວ່າບັກນີ້ເວົ້າບໍ່ຖືກບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາກັນສົ່ງໃຫ້ສານຣັດຖະທຳມະນູນຕັດສິນວ່າແມ່ນບັກໃດຖືກ5555 ເບິ່ງແມ້

ຄວາມມັນໂງ່....5555555555 ພີ່ນ້ອງລາວເອີຍຢ່າໄປຖືສາຫາຄວາມມັນຫລາຍເດີພວກສະຫຍາມນີ້ ມັນໂງ່...ແທ້ໆໃດ555


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787234417957617&set=pcb.787234627957596&type=1&theater


 คนตั้งกระทู้ มึงคงจะว่างมากเลยนะ ชอบสร้างความแตกแยก

มึงคงอาภัพมากสินะ พ่อแม่ไม่รัก หรือตุ๊ดเกย์ด้วยกันเมิน

ถึงได้เจียดเวลามาเรียกร้องความสนใจ

คนอย่างมึง เกิดมาก็เสียชาติเกิดเปล่าๆ

ไปตายเหอะ อยู่ไปก็โล่งโลก

ไม่ว่ามึงจะเป็นคนลาวแอ๊บไทยเอย หรือ คนไทยแอ๊บคนลาวเอย

มันก็ไม่ต่างกัน คนดีๆเขาวัดกันที่การศึกษา

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล บ่งบอกถึงคนไร้การศึกษา

ไทย-ลาว เขานับถือเป็นพี่น้องกันมากมาย (เฉพาะคนมองโลกในแง่ดี)

อย่างมึงนอกจากไม่สร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง

ยังอาศัยปากหมาเห่าหอนคนอื่นไปวันๆ

ตายกับอยู่ มันก็มีค่าเท่ากัน

ควายยยยยยยย

 __________________
Anonymous

Date:

คนไทยถ้าเป่านกหวีด ถือธงชาติ จะฉลาดขึ้นมาทันที (แถมเป็นคนดีของพ่อมันด้วย)

630.jpg

ເອົາໂຄຍສຽບຕື່ມອີກບໍ່

 

คนตั้งกระทู้ มึงคงจะว่างมากเลยนะ ชอบสร้างความแตกแยก

มึงคงอาภัพมากสินะ พ่อแม่ไม่รัก หรือตุ๊ดเกย์ด้วยกันเมิน

ถึงได้เจียดเวลามาเรียกร้องความสนใจ

คนอย่างมึง เกิดมาก็เสียชาติเกิดเปล่าๆ

ไปตายเหอะ อยู่ไปก็โล่งโลก

ไม่ว่ามึงจะเป็นคนลาวแอ๊บไทยเอย หรือ คนไทยแอ๊บคนลาวเอย

มันก็ไม่ต่างกัน คนดีๆเขาวัดกันที่การศึกษา

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล บ่งบอกถึงคนไร้การศึกษา

ไทย-ลาว เขานับถือเป็นพี่น้องกันมากมาย (เฉพาะคนมองโลกในแง่ดี)

อย่างมึงนอกจากไม่สร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง

ยังอาศัยปากหมาเห่าหอนคนอื่นไปวันๆ

ตายกับอยู่ มันก็มีค่าเท่ากัน

ควายยยยยยยย

 

ແລ້ວມືງມາເຫົ່າເຮັດຫຍັງຢູ່ນີ້ອີໝາກາຣີ່ມືງລະຄວນໄປເກີດໄດ້ແລ້ວພວກຕາບອດ
ໃສ ແລ້ວພວກມືງກໍ່ເລື່ອງກັບຄົນລາວເຮັດຫຍັງເອົາພາສາລາວໄປແປຕລົກຂົບຂັນ

ຢ່າງຄົນອື່ນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຫຍັງ ພວກເຫັ້ຍພວກສັດຕະກຸນຕໍ່ຊົ່ວຊ້າສາລະເຣວ ຖຸຍ..__________________
Anonymous

Date:

ເປັນນັກຂ່າວສື່ມວນຊົນຢ່າງດີນໍ້ ຄິດວ່າເດັກນ້ອຍຂຽນດ່າກັນຫລິ້ນ ແຕ່ນີ້ທີວີຍັກໃຫຽຄືເອົານັກຂອງບໍ່ມີສະມອງ ມາອ່ານຂ່າວແບບນີ້ນໍ້__________________
Anonymous

Date:

ຕ່ຳທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຈັດການໂທຣະທັດຊ່ອງ 7ສີ IQ ຕ່ຳກວ່າຫມາສາອີກ

ເອົາຊາດລາວທັງຊາດມາເປັນເລື່ອງຕະລົກລໍ້ຫລີ້ນ ອອກອາກາດ ໂຄດຊົ່ວເລີຍ,

ເວລານີ້ພັກ ປະຊາທິປັດ ຍັງບໍ່ໄດ້ຂື້ນກຳອຳນາດ, ຖ້າມື້ໃດພັກ ປຊປ ຂື້ນກຳອຳນາດ

ພວກນີ້ຍີ່ງຈະສ້າງເລື່ອງດູຖູກຄົນລາວ ເພາະພັກ ປຊປ ມັກຫາເລື່ອງຜິດກັບ

ປະເທດເພື່ອນບ້ານ

 __________________
ຂີ້ຂ້າແກວແດງ

Date:

ບ້ານເຮົາມີຜູ້ນຳທີ່ຊື່ສັດ ສຸຈະລິດ ສະຫຼາດສ່ອງໃສ ບໍ່ເຫັນແກ່ປະໂຫຍດສ່ວນຕົນ ແລະ ຕະກຸນພວກພ້ອງ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເອົາປຽບປະຊາຊົນ.. ແລະ ປະເທດລາວເຮົາເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວມີສິດເສຣີພາບ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແບບບໍ່ມີທີ່ຕິເລີຍ

__________________
ລາວ ສະຫຼາດສ່ອງໃສ

Date:

ບ້ານເຮົາມີຜູ້ນຳທີ່ຊື່ສັດ ສຸຈະລິດ ສະຫຼາດສ່ອງໃສ ບໍ່ເຫັນແກ່ປະໂຫຍດສ່ວນຕົນ ແລະ ຕະກຸນພວກພ້ອງ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເອົາປຽບປະຊາຊົນ.. ແລະ ປະເທດລາວເຮົາເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວມີສິດເສຣີພາບ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແບບບໍ່ມີທີ່ຕິເລີຍ ບ້ານເຮົາມີຜູ້ນຳທີ່ຊື່ສັດ ສຸຈະລິດ ສະຫຼາດສ່ອງໃສ ບໍ່ເຫັນແກ່ປະໂຫຍດສ່ວນຕົນ ແລະ ຕະກຸນພວກພ້ອງ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເອົາປຽບປະຊາຊົນ.. ແລະ ປະເທດລາວເຮົາເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວມີສິດເສຣີພາບ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແບບບໍ່ມີທີ່ຕິເລີຍ ບ້ານເຮົາມີຜູ້ນຳທີ່ຊື່ສັດ ສຸຈະລິດ ສະຫຼາດສ່ອງໃສ ບໍ່ເຫັນແກ່ປະໂຫຍດສ່ວນຕົນ ແລະ ຕະກຸນພວກພ້ອງ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເອົາປຽບປະຊາຊົນ.. ແລະ ປະເທດລາວເຮົາເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວມີສິດເສຣີພາບ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແບບບໍ່ມີທີ່ຕິເລີຍ ບ້ານເຮົາມີຜູ້ນຳທີ່ຊື່ສັດ ສຸຈະລິດ ສະຫຼາດສ່ອງໃສ ບໍ່ເຫັນແກ່ປະໂຫຍດສ່ວນຕົນ ແລະ ຕະກຸນພວກພ້ອງ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເອົາປຽບປະຊາຊົນ.. ແລະ ປະເທດລາວເຮົາເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວມີສິດເສຣີພາບ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແບບບໍ່ມີທີ່ຕິເລີຍ ບ້ານເຮົາມີຜູ້ນຳທີ່ຊື່ສັດ ສຸຈະລິດ ສະຫຼາດສ່ອງໃສ ບໍ່ເຫັນແກ່ປະໂຫຍດສ່ວນຕົນ ແລະ ຕະກຸນພວກພ້ອງ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເອົາປຽບປະຊາຊົນ.. ແລະ ປະເທດລາວເຮົາເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວມີສິດເສຣີພາບ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແບບບໍ່ມີທີ່ຕິເລີຍ

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

คนไทยถ้าเป่านกหวีด ถือธงชาติ จะฉลาดขึ้นมาทันที (แถมเป็นคนดีของพ่อมันด้วย)

630.jpg

ເອົາໂຄຍສຽບຕື່ມອີກບໍ່

 

คนตั้งกระทู้ มึงคงจะว่างมากเลยนะ ชอบสร้างความแตกแยก

มึงคงอาภัพมากสินะ พ่อแม่ไม่รัก หรือตุ๊ดเกย์ด้วยกันเมิน

ถึงได้เจียดเวลามาเรียกร้องความสนใจ

คนอย่างมึง เกิดมาก็เสียชาติเกิดเปล่าๆ

ไปตายเหอะ อยู่ไปก็โล่งโลก

ไม่ว่ามึงจะเป็นคนลาวแอ๊บไทยเอย หรือ คนไทยแอ๊บคนลาวเอย

มันก็ไม่ต่างกัน คนดีๆเขาวัดกันที่การศึกษา

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล บ่งบอกถึงคนไร้การศึกษา

ไทย-ลาว เขานับถือเป็นพี่น้องกันมากมาย (เฉพาะคนมองโลกในแง่ดี)

อย่างมึงนอกจากไม่สร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง

ยังอาศัยปากหมาเห่าหอนคนอื่นไปวันๆ

ตายกับอยู่ มันก็มีค่าเท่ากัน

ควายยยยยยยย

 

ແລ້ວມືງມາເຫົ່າເຮັດຫຍັງຢູ່ນີ້ອີໝາກາຣີ່ມືງລະຄວນໄປເກີດໄດ້ແລ້ວພວກຕາບອດ
ໃສ ແລ້ວພວກມືງກໍ່ເລື່ອງກັບຄົນລາວເຮັດຫຍັງເອົາພາສາລາວໄປແປຕລົກຂົບຂັນ

ຢ່າງຄົນອື່ນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຫຍັງ ພວກເຫັ້ຍພວກສັດຕະກຸນຕໍ່ຊົ່ວຊ້າສາລະເຣວ ຖຸຍ..


You ****!ng idiot. It's you who have started the thread to insult the Thai and when they replied to you, you pretend to get angry. Stop barking, go back eating your dog soup and go back to Vietnam! You are desperate to make Lao and Thai hate each other. Buc Hua Khort!!!!!!!!!!__________________
Anonymous

Date:

hahahahaha ຮາາາາາາາາາາ 

ກະທູ້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ເສິກ ທາງອອນລາຍ ຈົນໄດ້

ເປັນການດ່າກັນລະຫວ່າງ 

ຜູ້ໃດກະວ່າມັນ..........ຊີ້ນສັນກະວ່າຕ່ອນ

 

ຄວາມໂກດ ຄວາມໂລບ ຄວາມຫລົງ 

ເປັນກັມຂອງ ສັດໂລກທັງຫລາຍແລ

ທີ່ຕ້ອງວຽນວາຍຕາຍເກີດ 

ຖືວ່າເປັນຄວາມໂງ່ ຂອງສັດໂລກທັງຫລາຍຫລາຍ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

53706599572890167324.jpg

 

 


        ຢາກຖາມ ທ່ານ ອາຈານ ສະຕິຖີສາດແນ່ວ່າ ກົມມະການເມືອງສູນກາງຟັກ ແລະ ສະຫາຍເລຂາທິການ ຟັກ ຂອງ ສປປລ ຈະຖືກຈັດຢູ່ໃນ ລໍາດັດໃດນໍ

    ໃນກອບຂອງ  IQ?

     ສໍາລັບ ຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຄະແນນໄປດັ່ງນີ້:

    ກ) ນຍ ຂອງ ສປປລ ແມ່ນ ມີ IQ  (-).ໝາຍຄວາມວ່າ ລິງ  Chimpanzee ຍັງມີ  IQ ຫລາຍກ່ອນ.

    ຂ). ສະຫາຍ ເລຂາທິການ ຟັກ ຂອງ ສປປລ ມີ IQ <60.

        ເມືອ່ຊາດເຮົາມີຜູ້ນໍາ ທີ່ມີການສຶກສາສູງ ບໍ່ເປັນການແປກທີ່ ປທຊ ເຮົາ ໃດ້ ອຸດົມຮັ່ງມີ ສັງຄົມມີຄວາມເປັນທັມ ປທຊ ບ້ານເມືອງ ມີຣະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard