Pasalao

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: What do you think the situation in our neighbor Thaialnd?
Anonymous

Date:
What do you think the situation in our neighbor Thaialnd?


 The red T -Shirt  will continue to fight with new elected Government Abisit and what is the step ? and  the unstable will be effected to  our country, Laos.

__________________
Anonymous

Date:

This is a Lao language webboard der si bork hai biggrin

ຫ້າມພິມເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນສະພາບມືນເມົາ biggrin 

__________________
Anonymous

Date:

Pai Tham, Pai Phim You Hong Angkid Der biggrin

ໄປຖາມ , ໄປພິມຢູ່ຫ້ອງອັງກິດເດີ...__________________


Newbie

Status: Offline
Posts: 3
Date:

สวัสดีปีใหม่ 2009
ສະບາຍດີ 2009

__________________
Anonymous

Date:

ສະພາບການ ຈະເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຂື້ນ້ນັບວັນ ບາງເທື່ອ ທ່ານນາຍົກຜູ້ໃຫມ ຈະ ມາຢຽບ ແຜນດີນອີສານ ແລະເຂດລ້ານນາ ບໍ່ ໄດ້ ແລະຖ້າຈະລົງໄປ ທາງພາກໃຕ້ ແມ່ນ ບໍ່ກ້າໄປເລີຍ. ການປ່ຽນ ລັດຖະບານໃນໄທ ກໍ່ ປຽບກັບວ່າ ເຫຼົ້າສະນິດດຽວຕ່າງກວດຊື່ຯ ແລະບໍ່ມີປະເທດໃດໃນໂລກເຮັດໄດ້ ພາຍໃນ 4 ເດືອນມີນາຍົກເກີດຂື້ນຕັ້ງ 3-4 ຄົນແລະນີ້ຖືວ່າ ໄທ ເປັນທ່ີ 1 , ອີກບໍພໍບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະປະຊຸມຂອງລັດຖະບານ ກໍ່ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຕະຫຼອດ ແລະຈະເຮັດແນວໃດຈະໃຫ້ມີຄວາມ ສະງົບໄດ້ ແລະຫວົລົດໄຟບໍ່ມີໄຟແລະບໍ່ມີທາງແລ່ນ. ຂະບວນ ການປະທ້ວງ ຂອງກຸ່ມເສືອສີແດງ ແມ່ນອອກມາໃນຮູບແບບໃຫມ່ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດອາຊ່ຽນ ເລືອ່ນອອກໄປຕື່ມອີກ ແລະກໍ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ ປະເທດເຮົາເຊັ່ນກັນແລະຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເສຍຫນ້າຕື່ມ ສະຫຼຸບໄປແລ້ວ ແມ່ນຍ້ອນລັດ ຖະບານໄທເລືອກແລະຈັດວາງບຸລິມະສິດບໍ່ຖືກຕາມຈຸກພິເສດຂອງຊາດຕົນ, ເບີ່ງບັນຫາປະຊາທິ ປະໄຕເເບບຕາເວັນຕົກຫຼາຍກວ່າບັນຫາຄວາມປອດໄພ ,ຄວາມສາມະຄີແລະປືກແຜນແຫນ້ນຫນາຂອງຊາດ ພ້ອມນີ້ການເວົ້າຈາດູມີ່ນປະມາດຄົນພາຍໃນຊາດຕົນເອງ ແມ່ນຜິດພາດຫຼາຍມ ບັນຫານີ້ ໄທ ຕ້ອງມາຮຽນນຳລາວ ເພາະ ລາວ ໄດ້ປະຕິບັດມາແລ້ວ ແຕ່ສະໄຫມຊຸມປີ 60 ແລະ70.

ລາວ ວຽງຈັນ

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ສະພາບການ ຈະເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຂື້ນ້ນັບວັນ ບາງເທື່ອ ທ່ານນາຍົກຜູ້ໃຫມ ຈະ ມາຢຽບ ແຜນດີນອີສານ ແລະເຂດລ້ານນາ ບໍ່ ໄດ້ ແລະຖ້າຈະລົງໄປ ທາງພາກໃຕ້ ແມ່ນ ບໍ່ກ້າໄປເລີຍ. ການປ່ຽນ ລັດຖະບານໃນໄທ ກໍ່ ປຽບກັບວ່າ ເຫຼົ້າສະນິດດຽວຕ່າງກວດຊື່ຯ ແລະບໍ່ມີປະເທດໃດໃນໂລກເຮັດໄດ້ ພາຍໃນ 4 ເດືອນມີນາຍົກເກີດຂື້ນຕັ້ງ 3-4 ຄົນແລະນີ້ຖືວ່າ ໄທ ເປັນທ່ີ 1 , ອີກບໍພໍບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະປະຊຸມຂອງລັດຖະບານ ກໍ່ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຕະຫຼອດ ແລະຈະເຮັດແນວໃດຈະໃຫ້ມີຄວາມ ສະງົບໄດ້ ແລະຫວົລົດໄຟບໍ່ມີໄຟແລະບໍ່ມີທາງແລ່ນ. ຂະບວນ ການປະທ້ວງ ຂອງກຸ່ມເສືອສີແດງ ແມ່ນອອກມາໃນຮູບແບບໃຫມ່ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດອາຊ່ຽນ ເລືອ່ນອອກໄປຕື່ມອີກ ແລະກໍ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ ປະເທດເຮົາເຊັ່ນກັນແລະຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເສຍຫນ້າຕື່ມ ສະຫຼຸບໄປແລ້ວ ແມ່ນຍ້ອນລັດ ຖະບານໄທເລືອກແລະຈັດວາງບຸລິມະສິດບໍ່ຖືກຕາມຈຸກພິເສດຂອງຊາດຕົນ, ເບີ່ງບັນຫາປະຊາທິ ປະໄຕເເບບຕາເວັນຕົກຫຼາຍກວ່າບັນຫາຄວາມປອດໄພ ,ຄວາມສາມະຄີແລະປືກແຜນແຫນ້ນຫນາຂອງຊາດ ພ້ອມນີ້ການເວົ້າຈາດູມີ່ນປະມາດຄົນພາຍໃນຊາດຕົນເອງ ແມ່ນຜິດພາດຫຼາຍມ ບັນຫານີ້ ໄທ ຕ້ອງມາຮຽນນຳລາວ ເພາະ ລາວ ໄດ້ປະຕິບັດມາແລ້ວ ແຕ່ສະໄຫມຊຸມປີ 60 ແລະ70.

ລາວ ວຽງຈັນI think, maybe your idea is wrong!!!! sorry__________________
Anonymous

Date:

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ບັນຫາການເມືອງແລະສະພາບການໃນປະເທດໄທ ແມ່ນ ໄດ້ຂະຫຍາຍມາເຖີງຈຸດຂໍ້ຂັດແຍ່ງສູງສຸດແລ້ວ ແລະຈະມີຫັຽງເກີດຂື້ນອີກໃນຜູ້ມີອຳນາດສູງສຸດໃນເມືອງໄທ ຫາກຫມົດ... ຈະມີຫັຽງເກີດຂື້ນໃນການຍາດຊີງອຳນາດສູງສຸດຢູ່ໃນວັງ, ຝ່າຍບໍລິຫານປະເທດ( ລັດຖະບານ ) ຈະໄປຟັງຜູ້ໃດ,ຄວາມແຕກແຍກໃນສັງຄົມ 4 ພາກ ຈະເປນັແນວໃດ,  ແລະເຮັດແນວໃດຈະເອົາສີເຫຼືອງແລະແດງມາເຂົ້າກັນ ໃຫ້ເປັນສີດຽວກັນໄດ້ ? ຈະອອກມາເປັນສີຫັຽງ? ແມ່ນຜູ້ໃດຈະເປັນຜູ້ບໍລິຫານທ່ີດີ ຂອງປະເທດໄທ ? ເພາະ 4 ເດືອນຜ່ານມາ ມີນາຍົກ ຕັ້ງ3 ຄົນ ແລະຜູ້ໃດກໍ່ວ່າບໍຄັກ ບໍຖືກໃຈ ແລະຈະບໍ່ມີການເຮັດຖະປະຫານເກີດຂື້ນອກີບໍ?. ຄຳເຫັນຂອງລາວວຽງຈັນ ກໍ່ເຫັນວ່າ ເປັນຫນ້າຕິດຕາມຢູ່ຕໍ່ໄປ , ແຕ່ຜົນກະທົບ ມັນກໍ່ຈະມີບັນຫາຕາມມາທ່ີປັດຈະຈາກບໍ່ໄດ້ , ກຸ່ມປະເທດອາຊ່ຽນ ກໍ່ເສຍພາບພົດ ຍ້ອນປະເທດໄທ ເຊັ່ນກັນ ເພາະດຽວນີ້ ໄທ ເປັນປະທານຂອງ ອາຊ່ຽນ ຈົນໄປເຖີງທ້ານເດືອນກໍລະກົດ 2009ແລະຂັ້ນຕອນຜ່ານເອກະສານຕ່າງຯ ກ່ອນຈະໃຫ້ລັດຖະບານປະຕິບັດງານແລະລົງນາມເຊັນໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງໄປຜ່ານແລະຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາກອ່ນ, ໃນກອງປະຊຸມອາຊ່ຽນ ກໍ່ມີຫຼາຍເອກະສານທ່ີນາຍົກແລະບັນດາລັດຖະມົນຕີ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊັນກັນ ຕາມແຜນຂອງອາຊ່ຽນ ແລະເວລາໃດສະພາຂອງໄທຈະເປີດຂື້ນ? ແຕ່ປະກົດວ່າ ກຸ່ມເສື້ອສີແດງ ຍັງເດີນຫນ້າປະທ້ວງຕໍ່ໄປ ຫັຼງຈາກປີໃຫມ່ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຸບສະພາ ແລະໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ເພືອເອົານາຍົກຜູ້ໃຫມ່ຂື້ນມາແທນ ນາຍົກຜູ້ປະຈຸບັນນີ້ ທ່ານອາພິສິດ .

Lao KGB

__________________
Anonymous

Date:

What would affect our country, not will be effect, that is wrong. Affect is right, not effect.

__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard