Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ຕໍາຫຼວດລາວແທ້
Anonymous

Date:
ຕໍາຫຼວດລາວແທ້


 

COPY from facebook: 1390655_187372368122730_1628526165_n.jpg
 
 
ข่อแจ้งข่าวให้ปะชาชนคนลาวทุกทั่วหน้าชาบคนลาวปะเทดลาวเปันปะเทดที่มีสิดสะเหมีพาบกันหมดมื้อวานมีกานลอ๋กตีนลดจากเจ้าหน้าที่จ่ละจอนแถวน้ำพุในนั้นมีลดข้อยคันหนื่งที่ถืกลอ๋กปะมาน10โมงเช้าพ่อได้ยีนว่าลดถืกลอ๋กก่อฟ้าวไปเบี่งลดแต่พาบที่เหันนั้นมีลด4คันจอดติดกันในนั้นมีลดป้ายลัดคัน1ป้ายลดท่านจะเหันอยู่ในพาบคันที่จอดเปันคันที่2บ่อถืกลอ๋กกายนั้นอ้ายตำหลวดผู้ที่เคั่งคัดในกดจ่อจะจอนลอ๋กหมดคั้นว่าเหลักลอ๋กหมดข้อยย่างไปเบี่งกะคือยังกองกันอยู่เตัมแล้วตำหลงดได้ถื้มเบีไว้ให้คือ22220545&58544878พ่อข้อยโทไปหาข้อยได้ถามเจ้าหน้าที่ด้วยความสงไสว่าเปันหยังคันอื่นลอ๋กแต่คันป้ายลัดคือบ่อลอ๋กข้อยได้คำตอบที่บ่อชัดเจนว่า"เจ้าหน้"hello."ข้อย55430764ตอบ"สะบายดีข้อยเปันเจ้าของลดที่ถืกลอ๋กข้อยข่อถามแด่ลดเปันหยังลดคันอื่นโดนแด่ลดอีกคันกับบ่อ ลอ๋ก""เจ้าหน้าที"เจ้าบ่อต้องสนใจลดคันอื่นเอาหนังสืลดเจ้าเข้ามาคันใดกะชิลอ๋กหมด.ข้อยตัดสีนใจล่อถ้ารอด11:30แล้วไปเบี่งอีกคั้งลดป้ายลดกะยังบ่อถืกลอ๋กข้อยกะถ้าอีกีอด12โมงไปเบี่งอีกปะกดว่าลดคันนั้นไปไปแล้วข้อยกับเข้ามาหาตำหลวดพ้อมหนังสืลดข้อยเข้าไปหาข้อยได้ถ่ายรูบไว้"ตำหลวด"ถ่ายโลดถ่ายไว้หลายๆเปัน100หน้าโลดข้อยอยากเบี่งหน้าผู่ถ่ายเบี่ง."ข้อยเว้า"อ้ายเรัดหน้าที่ไปโลดข้อยจอดลดผิดข้อยยอมรับว่าผิด.จากนั้นตำหลวดเขียนใบสั่งพ้อมยืดใบขับขี่ในขะนะที่ข้อยกำลังย่างออกมามีตำหลวดท่านหนื่งบอกข้อยว่า"ตำหลวด"เจ้าลองจับเบี่งเหลักเบี่งดูเหลักนั้นมันใส่ลดป้ายลัดบ่อได้หมายความว่าใส่ได้แต่ปะชาชนทำมาดาชี้หวาถ้าเปันแนวนี้ชิเอี้นว่าทุกคนมีสิดสะเหมีพาบเรัดหยังทุกคนว่าคือกันกับข้อยบ่อปะชาชนลาวทุกๆคนต้องนอนในละบงบกดหมายและกดจ่อละจอนคือกันบ่อแม่นหวายังบ่อพ่อจำกันได้บ่อที่ลดป้ายกองทับฝ่าไฟแดงอยู่ปะตูไชกะบ่อเปันหยังใผเข้าใจในกดจ่อละจอนมาบอกแจ้งให้ฝังแด่ว่าไฟแดงลดกองทับสามาดผ่านได้เขดห้ามจอดแล้วลดป้ายลัดจอดได้คันเปันแบบนั้นแท้คือบ่อออกกดมาให้ชัดเจนไปเลียข้อยเปันเพียงปะชาชนคนหาเช้ากีนค่ำทำมะกะมีสิดที่จะเว้าแบบนี้ได้บ่อหลือว่าข้อยจะถืกจับถ้าผู้ใหย่ของปะเทดเราได้รับรู้ชว่ยแก้ไขได้บ่อความยุดติทำมีอยู่ใสในปะเทดเราชว่ยกันให้คำเหันกับเลื่องนี้และพ้อมกันแชเบี่งดูว่าคำเว้าที่ตำหลวดเว้ากับข้อยนั้นถืกบ่อปะทำบ่อถ้าถืกชว่ยอะทิบายก่อนกานเอาลัดเอาปงบคนทำมะดาคือเราชิรุนแรงกว่านี้ชว่ยกันเดีทุกๆท่านที่มักความเปันทำ


__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

COPY from facebook: 1390655_187372368122730_1628526165_n.jpg
 
 
ข่อแจ้งข่าวให้ปะชาชนคนลาวทุกทั่วหน้าชาบคนลาวปะเทดลาวเปันปะเทดที่มีสิดสะเหมีพาบกันหมดมื้อวานมีกานลอ๋กตีนลดจากเจ้าหน้าที่จ่ละจอนแถวน้ำพุในนั้นมีลดข้อยคันหนื่งที่ถืกลอ๋กปะมาน10โมงเช้าพ่อได้ยีนว่าลดถืกลอ๋กก่อฟ้าวไปเบี่งลดแต่พาบที่เหันนั้นมีลด4คันจอดติดกันในนั้นมีลดป้ายลัดคัน1ป้ายลดท่านจะเหันอยู่ในพาบคันที่จอดเปันคันที่2บ่อถืกลอ๋กกายนั้นอ้ายตำหลวดผู้ที่เคั่งคัดในกดจ่อจะจอนลอ๋กหมดคั้นว่าเหลักลอ๋กหมดข้อยย่างไปเบี่งกะคือยังกองกันอยู่เตัมแล้วตำหลงดได้ถื้มเบีไว้ให้คือ22220545&58544878พ่อข้อยโทไปหาข้อยได้ถามเจ้าหน้าที่ด้วยความสงไสว่าเปันหยังคันอื่นลอ๋กแต่คันป้ายลัดคือบ่อลอ๋กข้อยได้คำตอบที่บ่อชัดเจนว่า"เจ้าหน้"hello."ข้อย55430764ตอบ"สะบายดีข้อยเปันเจ้าของลดที่ถืกลอ๋กข้อยข่อถามแด่ลดเปันหยังลดคันอื่นโดนแด่ลดอีกคันกับบ่อ ลอ๋ก""เจ้าหน้าที"เจ้าบ่อต้องสนใจลดคันอื่นเอาหนังสืลดเจ้าเข้ามาคันใดกะชิลอ๋กหมด.ข้อยตัดสีนใจล่อถ้ารอด11:30แล้วไปเบี่งอีกคั้งลดป้ายลดกะยังบ่อถืกลอ๋กข้อยกะถ้าอีกีอด12โมงไปเบี่งอีกปะกดว่าลดคันนั้นไปไปแล้วข้อยกับเข้ามาหาตำหลวดพ้อมหนังสืลดข้อยเข้าไปหาข้อยได้ถ่ายรูบไว้"ตำหลวด"ถ่ายโลดถ่ายไว้หลายๆเปัน100หน้าโลดข้อยอยากเบี่งหน้าผู่ถ่ายเบี่ง."ข้อยเว้า"อ้ายเรัดหน้าที่ไปโลดข้อยจอดลดผิดข้อยยอมรับว่าผิด.จากนั้นตำหลวดเขียนใบสั่งพ้อมยืดใบขับขี่ในขะนะที่ข้อยกำลังย่างออกมามีตำหลวดท่านหนื่งบอกข้อยว่า"ตำหลวด"เจ้าลองจับเบี่งเหลักเบี่งดูเหลักนั้นมันใส่ลดป้ายลัดบ่อได้หมายความว่าใส่ได้แต่ปะชาชนทำมาดาชี้หวาถ้าเปันแนวนี้ชิเอี้นว่าทุกคนมีสิดสะเหมีพาบเรัดหยังทุกคนว่าคือกันกับข้อยบ่อปะชาชนลาวทุกๆคนต้องนอนในละบงบกดหมายและกดจ่อละจอนคือกันบ่อแม่นหวายังบ่อพ่อจำกันได้บ่อที่ลดป้ายกองทับฝ่าไฟแดงอยู่ปะตูไชกะบ่อเปันหยังใผเข้าใจในกดจ่อละจอนมาบอกแจ้งให้ฝังแด่ว่าไฟแดงลดกองทับสามาดผ่านได้เขดห้ามจอดแล้วลดป้ายลัดจอดได้คันเปันแบบนั้นแท้คือบ่อออกกดมาให้ชัดเจนไปเลียข้อยเปันเพียงปะชาชนคนหาเช้ากีนค่ำทำมะกะมีสิดที่จะเว้าแบบนี้ได้บ่อหลือว่าข้อยจะถืกจับถ้าผู้ใหย่ของปะเทดเราได้รับรู้ชว่ยแก้ไขได้บ่อความยุดติทำมีอยู่ใสในปะเทดเราชว่ยกันให้คำเหันกับเลื่องนี้และพ้อมกันแชเบี่งดูว่าคำเว้าที่ตำหลวดเว้ากับข้อยนั้นถืกบ่อปะทำบ่อถ้าถืกชว่ยอะทิบายก่อนกานเอาลัดเอาปงบคนทำมะดาคือเราชิรุนแรงกว่านี้ชว่ยกันเดีทุกๆท่านที่มักความเปันทำ

 ລະບອບຕີນຊ້າງຢຽບປາກນົກ ລະລອບຜະເດັດການ ໄຊ້ອຳນາດປາຍປືນ ໃຜຂືນຈັບລັກພາໂຕແບບ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ__________________
Anonymous

Date:

ເບື່ອນິດໃສຄົນລາວ ຄັນເຮັດຕາມລະບຽບກໍ່ຜິດ ຄັນບໍ່ເຮັດກໍ່ດ່າ ລົດຈອດຊະຊາຍກໍ່ພາກັນຈົ່ມວ່າເປັນຫັຍງບໍ່ລັອກລໍ້ ເປັນຫັຍງບໍ່ຈັບ ບາດຕຳລວດເຮັດພັດໂວຍວາຍ ພວກນີ້ສັນດານບໍ່ດີ ແລະກໍ່ມີບໍ່ຫລາຍດອກ ບັກໂພດເປັນພາສາໄທຄືກັນ ພາສາພໍ່ມຶງຕີ ຂ້ອຍລະເຫລືອໃຈແທນຕຳລວດ ເຮັດໄປໂລດບັກໃດມັນຂັດຫມູ່ຈູດລົດມັນຖີ້ມໂລດ__________________
kp

Date:

(ເບື່ອນິດໃສຄົນລາວ ຄັນເຮັດຕາມລະບຽບກໍ່ຜິດ ຄັນບໍ່ເຮັດກໍ່ດ່າ ລົດຈອດຊະຊາຍກໍ່ພາກັນຈົ່ມວ່າເປັນຫັຍງບໍ່ລັອກລໍ້ ເປັນຫັຍງບໍ່ຈັບ)

ແມ່ນຄວາມເຈົ້າ

 

ແຕ່ຫາກເຈົ້າ (ຜູ້ຕັ້ງກະທູ້)ຈອດບ່ອນອານຸຍາດໃຫ້ຈອດ ຕຳຫລວດຜິດແນ່ນອນ

 

ແຕ່ເຈົ້າຫາກໄປຈອດບ່ອນທີ່ເຂົາຫ້າມຈອດ ເຈົ້າຫັ້ນລະຄວນປັບປຸງ

ທຸກມື້ລົດຕິດກັນເປັນແຖວກໍ່ຍ້ອນພວກບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ລົດຕິດແຕ່ລະມື້ພັດວ່າຈົ່ມ ຕອນຕົນເອງເຮັດໃຫ້ລົດຕິດ ບໍ່ຄິດແດ່ບໍ ນໍພວກນີ້

ປ້າຍຫ້າມຈອດ ແຕ່ເຈົ້າໄປຈອດ ພວກບໍ່ນັບຖືກົດລະບຽບຖືເປັນມານສັງຄົມ

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ເບື່ອນິດໃສຄົນລາວ ຄັນເຮັດຕາມລະບຽບກໍ່ຜິດ ຄັນບໍ່ເຮັດກໍ່ດ່າ ລົດຈອດຊະຊາຍກໍ່ພາກັນຈົ່ມວ່າເປັນຫັຍງບໍ່ລັອກລໍ້ ເປັນຫັຍງບໍ່ຈັບ ບາດຕຳລວດເຮັດພັດໂວຍວາຍ ພວກນີ້ສັນດານບໍ່ດີ ແລະກໍ່ມີບໍ່ຫລາຍດອກ ບັກໂພດເປັນພາສາໄທຄືກັນ ພາສາພໍ່ມຶງຕີ ຂ້ອຍລະເຫລືອໃຈແທນຕຳລວດ ເຮັດໄປໂລດບັກໃດມັນຂັດຫມູ່ຈູດລົດມັນຖີ້ມໂລດ


 ຄວາຍ ອ່ານດີໆແນ່ ຕໍາຫຼວດມັນບໍ່ລັອກລົດປ້າຍສີຟ້າ__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard