Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ຍີ່ປຸ່ນ ສີມາລົງທຶນຢູ່ລາວ ຍອ້ນວ່າ..
Anonymous

Date:
ຍີ່ປຸ່ນ ສີມາລົງທຶນຢູ່ລາວ ຍອ້ນວ່າ..


Japanese investors come to Laos, fleeing China, Thailand

Laos is becoming a new investment target for Japanese firms amid rising labour costs in China and political uncertainty in Thailand, according to a Japanese investment promotion body.

The Japan External Trade Organisation (JETRO) will open an office in Vientiane next year because of the rising number of Japanese investors coming to Laos for its relative economic and political stability, it announced earlier this week.

There are now about 60 Japanese companies investing and running businesses in Laos up from only 27 in 2009, the Japanese government-sponsored organisation was quoted as saying in The Japan Times on Wednesday.

JETRO said Laos was appealing to Japanese investors because of its political stability, cheap labour and robust economic growth.

Most of the firms establishing themselves in Laos are based in China, where labour costs are rising, and Thailand, which is facing both political turmoil and flooding.

The latest investors from these countries include Nikon and Toyota, which will both be building parts in Laos for their production bases in Thailand.

JETRO said the timing of its opening in Vientiane was still being determined by the Lao government.

The organisation will help expand trade and investment between Laos and Japan. It will also build ties with Asean as the 10-nation bloc tightens its economic integration to achieve the Asean Economic Community in 2015.

“We believe the office will make it easier for Japanese companies to send missions to Laos and for us to assist Japanese infrastructure exports and help promote local industries such as silk weaving and wooden handicrafts,” JETRO's planning department's senior coordinator for Southeast Asia, Mr Seiya Sukegawa, said.

Japan has provided technical assistance to Laos to develop human resources and infrastructure over the past several decades, aiming to create more favourable conditions for Japanese firms to invest in one of the most resource-rich countries in Asean.

Laos's location in the centre of t he nations on the Mekong River makes it an attractive destination for investors. The country also shares a border with China, which is the second largest economy in the world, and is rich in natural resources and fertilised land suitable for agriculture.

But there are challenges presented by a lack of skilled labour forces and infrastructure. The Lao government is mobilising funds to address those shortcomings.

Japanese Prime Minister Shinzo Abe and Lao Prime Minister Thongsing Thammavong met this week.

By Ekaphone Phouthonesy 

(Latest Update December 16, 2013)__________________
Anonymous

Date:

 

ແຮງງານທີ່ມີສີມື ຂອງລາວ ຈະມີຈັກຄົນ ທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຢີ່ປຸ່ນ biggrin__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

ແຮງງານທີ່ມີສີມື ຂອງລາວ ຈະມີຈັກຄົນ ທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຢີ່ປຸ່ນ biggrin


ກອ່ນລົງມືຜລິດ ເຂົາຕອ້ງໄດ້ຝຶກຄົນງານກອ່ນ

ບໍ່ວ່າຢູ່ໃສຄືກັນ ເພາະເຄື່ອງຈັກແມ່ນມີຫນ້າທີ່ສະເພາະ ຕອ້ງໄດ້ຝຶກຈຶ່ງໃຊ້ເປັນ

ສວ່ນ ຊູເປີ ວາຍເຊີ ແລະຜູ້ບໍລິຫານແມ່ນຄົນເຂົາຢູ່ແລວ້

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1010
Date:

Anonymous wrote:

 

ແຮງງານທີ່ມີສີມື ຂອງລາວ ຈະມີຈັກຄົນ ທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຢີ່ປຸ່ນ biggrin


 

ອັນນີ້ກະແມ່ນສ່ວນ 1 ແຕ່ທີ່ນັກລົງທຶນຍີ່ປຸ່ນຈະໄດ້ເຈິຫນັກແທ້ໆ ແມ່ນການ ຄໍລັບຊັ້ນ__________________
Anonymous

Date:

Is your mind can only think of corruption? you are so stupid mfr__________________
Anonymous

Date:

ແຮງງານລາວ ໃຫ້ໄປກົບໄມ້ກໍຍັງບໍ່ຫລ້ອນຫນ້າທີ່  ເຮັດໄດ້ແຕ່ໄປຂາຍໄອສະຄຣີມ. ເລີກວຽກຕຽມໄປເສບ ແລະຂາຍຢາບ້າທໍ່ນັ້ນ.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ແຮງງານລາວ ໃຫ້ໄປກົບໄມ້ກໍຍັງບໍ່ຫລ້ອນຫນ້າທີ່  ເຮັດໄດ້ແຕ່ໄປຂາຍໄອສະຄຣີມ. ເລີກວຽກຕຽມໄປເສບ ແລະຂາຍຢາບ້າທໍ່ນັ້ນ.


 ມັກຫລາຍເວົ້າດູຖຖູກຄົນອື່ນ

ຄືບໍ່ຖາມຕົວເອງແດ່ ວ່າເຮັດຫຍັງເປັນ ຕື່ນແດ່ ຢ່າເມົາແຕ່ນອນຫລາຍ

ການຕຳນິຕິຕຽນອັນໃດ ຄວນມີເຫດຜົນ ບໍ່ແມ່ນເວົ້າແຕ່ຈຸດອອ່ນ 

ຄັນມີອັນດີ ອັນຍອ້ງ ອັນສ້າງສັນ

ເວບບອດນີ້

ອາດເປັນຕົວຢ່າງອັນດີ ໃນການແລກປຽ່ນບົດຮຽນນຳກັນ

 

ຄົນເຮົາ ບໍ່ໄດ້ເກັ່ງມາແຕ່ເກີດດອກເນີ 

ໂຮງງານຕັດຫຍິບເດ ເຂົາຍັງເຮັດໄດ້

ໂຮງງານເຈລະໃນເພັດ ຄຳຍັງເຮັດໄດ້

ໂຣງງານໄຟຟ້າ ຄົນລາວຍັງບໍລິຫານໄດ້

ບໍ່ຄຳເຊໂປນ ພູເບັ້ຍ ກໍມີແຕ່ຄົນລາວ

ຜູ້ສາວ ຂັບລົດຈົກຄັນທໍ່ເຮືອນຢູ່ບໍ່ຄົຳ ກໍແມ່ນ ຜູ້ຍິງລາວເດີເປັນຄົນຂັບ

 

 

 

 

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

ແຮງງານທີ່ມີສີມື ຂອງລາວ ຈະມີຈັກຄົນ ທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຢີ່ປຸ່ນ biggrin


 ຢ່າປາກເປັນຫຼາຍ ກະລຸນາອ່ານຂ່າວໃຫ້ຈົບ ແລ້ວໃຊ້ສະໝອງຄົນໃນການວິເຄາະຂ່າວ ຢ່າເອົາສະໝອງຄວາຍມາໃຊ້

ຂ່າວມັນບອກວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ ມີບໍລສັດຂອງຍີ່ປູ່ນມາລົງທຶນໃນລາວ ປະມານ 60 ບໍລິສັດ ແລະ ກຳລັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນໄວໆນີ້

ເນື່ອງຈາກ ສະຖາການວຸ້ນວາຍໃນໄທ ແລະ ຄ່າແຮງທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຈີນ.

ຖ້າຄົນລາວບໍ່ມີສີມື ແລະ ມັນສະໝອງ ມັນບໍ່ຫອບເຫຼັກຫອບຂາງ ພ້ອມທັງເງິນຈຳນວນຫຼາຍມາລົງທຶນດອກ ຍີ່ປຸ່ນມັນແຮງຫົວດີຊິຕາຍ.

ຄົນລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະບໍ່ມີສີມືເທົ່າທຽມມາດຕະຖານຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄົນລາວຈະບໍ່ສາມາດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນແບບຄົນຍີ່ປຸ່ນໄດ້

ຄົນລາວກໍ່ມີມັນສະໝອງຄືກັນ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ນີ້ຄືສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕັດສິນໃຈເຂົ້າມາສ່ຽງ

 __________________
Anonymous

Date:

ເປັນຫຍັງຍີ່ປຸ່ນຈຶ່ງຊອ່ຍສ້າງແລະປັບປຸງທາງເລກ 9 

ຍີ່ປຸ່ນຄົງອ່ານອອກໄດ້ດີ ວ່າເປັນເສັ້ນທາງເສື່ອມຕໍ

ເພື່ອຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ນັກລົງທຶນອື່ນໆ 

ຈຸດທີ່ຍີ່ປຸ່ນສົນໃຈລົງທຶນຄົງຈະແມ່ນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນເຊໂນນັ້ນເອງ__________________
Anonymous

Date:

ຮາໆໆໆໆ__________________
Anonymous

Date:

luffy wrote:
Anonymous wrote:

 

ແຮງງານທີ່ມີສີມື ຂອງລາວ ຈະມີຈັກຄົນ ທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຢີ່ປຸ່ນ biggrin


 

ອັນນີ້ກະແມ່ນສ່ວນ 1 ແຕ່ທີ່ນັກລົງທຶນຍີ່ປຸ່ນຈະໄດ້ເຈິຫນັກແທ້ໆ ແມ່ນການ ຄໍລັບຊັ້ນ


 The Japanese are blind or stupid? don't they know that investing in Laos needs a lot of extra money to be paid under the table to each public official involved?__________________
Anonymous

Date:

Vientiane Times

84097271892483691675.png__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard