Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ເປັນຫຍັງ ລັດຖະບານຫ້າມ ຂໍເພງໄທ ຜ່ານລາຍການວິທະຍຸລາວ
Anonymous

Date:
ເປັນຫຍັງ ລັດຖະບານຫ້າມ ຂໍເພງໄທ ຜ່ານລາຍການວິທະຍຸລາວ


ແມ່ນໃຜເຂົ້າໃຈແນ່ ວ່າ ເປັນຫຍັງເພິ່ນບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປີດເພັງໄທ ຢູ່ສະຖານີວິທະຍຸລາວ

ມື້ໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຟັງລາຍການທີ່ມີຊື່ວ່າ ASEAN ມິວສິກ, ໄດ້ຍິນດີເຈເພິ່ນວ່າ ຂໍເພງປະເທດໃດກໍ່ໄດ້ ຍົກເວັ້ນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພາະ ກະຊວງວັດທະນາທໍາບໍ່ໃຫ້ເປີດ

ອັນນີ້ ກາຈັງແມ່ນມັນໂພດອີ່ຫຼີ່ 

ບາດໄປຕາມເທັກ ຕາມບາ ຕາມຣ້ານອາຫານ ໃນວຽງຈັນ ເປີດ ແລະ ຂໍ ກັນແຕ່ເພັງໄທ ກາຄືບໍ່ເຫັນມີໃຜຫ້າມ

ປະເທດລາວ ຈະເຂົ້າອາຊຽນແລ້ວ ມາຫ້າມກັນແນວນີ ປະເທດອື່ນເຂົາເຈົ້າຈະຄິິດແນວໃດ

ຄວນປ່ອຍປະ ໃຫ້ມັນເປັນໄປ ຕາມກະແສຂອງສັງຄົມ __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 695
Date:
RE: ເປັນຫຍັງ ລັດຖະບານຫ້າມ ຂໍເພງໄທ ຜ່ານລາຍການວິທະຍຸລາວ


ຫ້າມເປີດຕາມລະບຽບ ກຊ ວັດທະນະທຳບໍ່ມີຫຍັງຊິເຮັດ ຫ້າມແນວບໍ່ຫ້າມ ຫ້າມສຽງເພັງ
ເປັນຫຍັງບໍຫ້າມຮອດວິທະຍຸ ໂທລະພາບຊອ່ງໄທແລະອື່ນໆ ອາຍຊາດເຂົາ.


__________________

 187557797.jpg

Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ແມ່ນໃຜເຂົ້າໃຈແນ່ ວ່າ ເປັນຫຍັງເພິ່ນບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປີດເພັງໄທ ຢູ່ສະຖານີວິທະຍຸລາວ

ມື້ໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຟັງລາຍການທີ່ມີຊື່ວ່າ ASEAN ມິວສິກ, ໄດ້ຍິນດີເຈເພິ່ນວ່າ ຂໍເພງປະເທດໃດກໍ່ໄດ້ ຍົກເວັ້ນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພາະ ກະຊວງວັດທະນາທໍາບໍ່ໃຫ້ເປີດ

ອັນນີ້ ກາຈັງແມ່ນມັນໂພດອີ່ຫຼີ່ 

ບາດໄປຕາມເທັກ ຕາມບາ ຕາມຣ້ານອາຫານ ໃນວຽງຈັນ ເປີດ ແລະ ຂໍ ກັນແຕ່ເພັງໄທ ກາຄືບໍ່ເຫັນມີໃຜຫ້າມ

ປະເທດລາວ ຈະເຂົ້າອາຊຽນແລ້ວ ມາຫ້າມກັນແນວນີ ປະເທດອື່ນເຂົາເຈົ້າຈະຄິິດແນວໃດ

ຄວນປ່ອຍປະ ໃຫ້ມັນເປັນໄປ ຕາມກະແສຂອງສັງຄົມ 


 ເວົ້າປານວ່າປະຊາຊົນຄົນລາວຟັງພາສາຕ່າງປະເທດຮູ້ເລື່ອງຫມົດທຸກຄົນເນາະ ເພງໄທທີ່ເຂົາມັກແລະຟັງຮູ້ເລື່ອງ ດັນບໍ່ໃຫ້ເປີດ ວັດທະນະທຳ

ແນວໃດຂອງລາວ ໄດ້ຍິນມາວ່າລຳປາຄໍ່ໃຫຍ່ກະບໍ່ໃຫ້ເປີດຜ່ານວິທະຍຸ ແລະໂທລະພາບຄືກັນ ແຕ່ເພງປີ້ງຫມາຄືໄດ້ຍິນທາງວິທະຍຸຢູ່ ຊີ້ນຫມາ

ຈັດຢູ່ຫນຶ່ງໃນສິບທີ່ສາດສະຫນາພຸດຫ້າມ ຄືຊີ້ນມະນຸດ ຊ້າງ ມ້າ ຫມາ ງູ ຣາຊະສີ ຫມີ ເສືອໂຄ່ງ ເສືອດາວ ເສືອເຫລືອງ ແລ້ວເພງປີ້ງຫມານີ້

ວັດທະນະທຳ ຄືບໍ່ຫ້າມ ຫູຫນວກຕາບອດແລ້ວຕິ ບໍ່ມີຫມອງແທ້ໆ ວັດທະນະທຳພໍກະເທີນ__________________
Anonymous

Date:

ບໍ່ເປັນຫຍັງ ລັດຖະບານລາວ ຫ້າມຟັງເພັງໄທ ຜ່ານລາຍການ ວິທະຍຸລາວ

ແຕ່ບໍ່ໃດ້ຫ້າມຟັງ ເພັງແກວ ກັບຟັງເພັງເຈັກ ພວກທາລາບານ ( Taliban )

ແຫ່ງຫ້າມ ຫລາຍກວ່າ ລັດຖະບານລາວ ອີກຮ້ອຍເທົ້າ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ແຖໜວດ, ແຖເຄົາ

ຄື ຫ້າມຟັງເພັງ ອາເມຣີກັນ Rock and Roll all Nite.__________________
Anonymous

Date:

ບໍ່ຮູ້ຄືກັນ ບ້ານເຂົາເຈົ້າຄຶບໍ່ເຫັນຫ້າມຄືກັນກັບບ້ານເຮົາ ບໍ່ວ່າສິເປັນ ເພັງ ລະຄອນຊີລີ່ ຮູບເງົາ ເຂົາຮັບໝົດ ບໍ່ກີດກັນ

ແຕ່ເປັນຫຍັງບາດ ເພັງ ລະຄອນຊີລີ່ ຮູບເງົາ ຂອງເຂົາແທ້ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກສັງຄົມເຂົາເຈົ້າມາໂດຍຕະຫຼອດ...?__________________
Anonymous

Date:

ຕອນເພັງຫວານ ວົງເຊລດັງໆ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໄປຮອດເພື່ອນບ້ານ ວິທະຍຸເຂົາກໍເປິດ

ໂທລະພາບເຂົາກໍ່ເຊິນໄປອອກສຳພາດຫຼາຍຊ່ອງ ຕອນນັ້ນຈຳໄດ້ວ່າCells ຍັງໄດ້ຫຼິ້ນສົດຄູ່ກັບBig Ass

ໄດ້ຮັບເຊິນໄປຫລິ້ນຮອດຄອນເສິດໃຫຍ່ ພັດທະຍາມິວສິກເຟັດຕິວັນ ຕັ້ງຫຼາຍເທື່ອ ບ້ານເຂົາຄຶເປິດກວ້າງແທ້

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ບໍ່ເປັນຫຍັງ ລັດຖະບານລາວ ຫ້າມຟັງເພັງໄທ ຜ່ານລາຍການ ວິທະຍຸລາວ

ແຕ່ບໍ່ໃດ້ຫ້າມຟັງ ເພັງແກວ ກັບຟັງເພັງເຈັກ ພວກທາລາບານ ( Taliban )

ແຫ່ງຫ້າມ ຫລາຍກວ່າ ລັດຖະບານລາວ ອີກຮ້ອຍເທົ້າ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ແຖໜວດ, ແຖເຄົາ

ຄື ຫ້າມຟັງເພັງ ອາເມຣີກັນ Rock and Roll all Nite.


ພວກທາລາບານ ( Taliban )ຫ້າມຟັງເພັງ I Love L-A__________________
Anonymous

Date:

Lao is Lao thai is thai can not include__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ບໍ່ເປັນຫຍັງ ລັດຖະບານລາວ ຫ້າມຟັງເພັງໄທ ຜ່ານລາຍການ ວິທະຍຸລາວ

ແຕ່ບໍ່ໃດ້ຫ້າມຟັງ ເພັງແກວ ກັບຟັງເພັງເຈັກ ພວກທາລາບານ ( Taliban )

ແຫ່ງຫ້າມ ຫລາຍກວ່າ ລັດຖະບານລາວ ອີກຮ້ອຍເທົ້າ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ແຖໜວດ, ແຖເຄົາ

ຄື ຫ້າມຟັງເພັງ ອາເມຣີກັນ Rock and Roll all Nite.


ພວກທາລາບານ ( Taliban )ຫ້າມຟັງເພັງ I Love L-A


 ແອວເຄດາ ( Al Qeada )ຊັງນິວຍອກ ( New York ).

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ແມ່ນໃຜເຂົ້າໃຈແນ່ ວ່າ ເປັນຫຍັງເພິ່ນບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປີດເພັງໄທ ຢູ່ສະຖານີວິທະຍຸລາວ

ມື້ໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຟັງລາຍການທີ່ມີຊື່ວ່າ ASEAN ມິວສິກ, ໄດ້ຍິນດີເຈເພິ່ນວ່າ ຂໍເພງປະເທດໃດກໍ່ໄດ້ ຍົກເວັ້ນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພາະ ກະຊວງວັດທະນາທໍາບໍ່ໃຫ້ເປີດ

ອັນນີ້ ກາຈັງແມ່ນມັນໂພດອີ່ຫຼີ່ 

ບາດໄປຕາມເທັກ ຕາມບາ ຕາມຣ້ານອາຫານ ໃນວຽງຈັນ ເປີດ ແລະ ຂໍ ກັນແຕ່ເພັງໄທ ກາຄືບໍ່ເຫັນມີໃຜຫ້າມ

ປະເທດລາວ ຈະເຂົ້າອາຊຽນແລ້ວ ມາຫ້າມກັນແນວນີ ປະເທດອື່ນເຂົາເຈົ້າຈະຄິິດແນວໃດ

ຄວນປ່ອຍປະ ໃຫ້ມັນເປັນໄປ ຕາມກະແສຂອງສັງຄົມ 


 ຖາມໂຄດວົງຕະກຸນຜູ້ສັ່ງຫ້າມ ວ່າຢູ່ເຮຶອນມັນເບິ່ງໂທລະທດຊ່ອງໄທ ຫຼຶ ລາວ? ລູກຫຼານມັນຫ້າມຟັງເພງໄທບໍ ?ໃຫ້ຟັງເພງຈີນ ກັບຫວຽດບໍ? ພວກຫ່ານິ້ມັນບ້າ 

 

ຈັກໜ້ອຍມັນຊິຫ້າມໄທ ຟັງເພງລາວ ບໍ່ໃຫ້ນັກຮ້ອງລາວໄປສະແດງຢູ່ໄທອິກ __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:


ບໍ່ເປັນຫຍັງ ລັດຖະບານລາວ ຫ້າມຟັງເພັງໄທ ຜ່ານລາຍການ ວິທະຍຸລາວ

ແຕ່ບໍ່ໃດ້ຫ້າມຟັງ ເພັງແກວ ກັບຟັງເພັງເຈັກ ພວກທາລາບານ ( Taliban )

ແຫ່ງຫ້າມ ຫລາຍກວ່າ ລັດຖະບານລາວ ອີກຮ້ອຍເທົ້າ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ແຖໜວດ, ແຖເຄົາ

ຄື ຫ້າມຟັງເພັງ ອາເມຣີກັນ Rock and Roll all Nite.


ພວກທາລາບານ ( Taliban )ຫ້າມຟັງເພັງ I Love L-A


 ແອວເຄດາ ( Al Qeada )ຊັງນິວຍອກ ( New York ).

 


 ຊັງ ອາເມຣີກາ AMERICA__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ແມ່ນໃຜເຂົ້າໃຈແນ່ ວ່າ ເປັນຫຍັງເພິ່ນບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປີດເພັງໄທ ຢູ່ສະຖານີວິທະຍຸລາວ

ມື້ໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຟັງລາຍການທີ່ມີຊື່ວ່າ ASEAN ມິວສິກ, ໄດ້ຍິນດີເຈເພິ່ນວ່າ ຂໍເພງປະເທດໃດກໍ່ໄດ້ ຍົກເວັ້ນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພາະ ກະຊວງວັດທະນາທໍາບໍ່ໃຫ້ເປີດ

ອັນນີ້ ກາຈັງແມ່ນມັນໂພດອີ່ຫຼີ່ 

ບາດໄປຕາມເທັກ ຕາມບາ ຕາມຣ້ານອາຫານ ໃນວຽງຈັນ ເປີດ ແລະ ຂໍ ກັນແຕ່ເພັງໄທ ກາຄືບໍ່ເຫັນມີໃຜຫ້າມ

ປະເທດລາວ ຈະເຂົ້າອາຊຽນແລ້ວ ມາຫ້າມກັນແນວນີ ປະເທດອື່ນເຂົາເຈົ້າຈະຄິິດແນວໃດ

ຄວນປ່ອຍປະ ໃຫ້ມັນເປັນໄປ ຕາມກະແສຂອງສັງຄົມ 


 ເອົາຫຼັກຖານມາໃຫິເບູ່ງແນ່ ຫາກມຄຈິງຊິຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມ ແລະຈະຂຽນບົດຄວາມລົງໜັງສືພິມ __________________
Anonymous

Date:

I don't care ! they can prohibit everything but I still don't care  My heart and my soul don't need any songs could they be in chinese, lao thai vn korea or japanese malaysian indonesian english or philipino or even indian... the most thing I need is foods because I cannot live without it ...I only hope they won't prohibit to importing food from thai... erk erk erk !!!!__________________
Anonymous

Date:


ບໍ່ເປັນຫຍັງ ລັດຖະບານລາວ ຫ້າມຟັງເພັງໄທ ຜ່ານລາຍການ ວິທະຍຸລາວ

ແຕ່ບໍ່ໃດ້ຫ້າມຟັງ ເພັງແກວ ກັບຟັງເພັງເຈັກ ພວກທາລາບານ ( Taliban )

ແຫ່ງຫ້າມ ຫລາຍກວ່າ ລັດຖະບານລາວ ອີກຮ້ອຍເທົ້າ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ແຖໜວດ, ແຖເຄົາ

ຄື ຫ້າມຟັງເພັງ ອາເມຣີກັນ Rock and Roll all Nite.


ພວກທາລາບານ ( Taliban )ຫ້າມຟັງເພັງ I Love L-A


 ແອວເຄດາ ( Al Qeada )ຊັງນິວຍອກ ( New York ).

 


 

ປະເທດລາວ ບໍ່ແມ່ນປົກຄອງ ໂດຍລະບອບ ປະຊາທິປະໃຕ້ ແລະປະຊາຊົນ ບໍ່ມີສິດເສຣີພາບ

ເທົາທຽບ ກັນກັບ ຜູ້ນຳ ສະນັ້້ນ ບໍ່ຕ້ອງມາຈົມ ມີໜ້າທີ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ ເບີງຕົວຢ່າງ

ຄືປະເທດຄິວບາ ແລະປະເທດ ເກົາຫລີເໜືອ ຝັງເພັງແບບ ປະຕິວັດແລະພັກຄອມມູນິດ

ຫ້າມຟັງເພັງ Rock'b Roll ແລະ Hollywood movie ຂອງຈັກກະພັດອາເມຣີກັນ ຄືສະໝັຍໂຊຫວຽດ

ຍັງບໍ່ແຕກສະຫາຍ ຟັງແຕ່ເພັງຈັງວະເດີນ ທີຈົງຮັກພັກດີ ຕໍ່ຜູ້ນຳແລະພັກຄອມມູນິດ .__________________
Anonymous

Date:

ຈາກທີ່ໄດ້ຟັງ ສ.ສ ເວົ້າຢູ່ບ້ານຮ່ອງແຊງ ເພິ່ນວ່າງົດເປີດເພງໄທ ໃຫ້ຟັງເພງລາວ

 

ສະໜັບສະໜູນເພງລາວ ເພາະວ່າດຽວນີ້ຫຼາຍໆຄົນກະເປີດແຕ່ເພງໄທ ຕາມຮ້ານອາຫານ ຮ້ານຫຍັງຕ່າງໆ ມີແຕ່ເພງໄທເພິ່ນເວົ້າ ປານວ່າບໍ່ໄດ້ຢູ່ປະເທດລາວນິ 

 

 __________________
Anonymous

Date:

รายการชื่อว่าASEANก็ควรจะเปิดกว้างให้ครบทั้ง10ประเทศสมาชิกไม่งั้นจะตั้งชื่อว่าอาเซียนทำไม__________________
Anonymous

Date:

ແມ່ນໃຜເຂົ້າໃຈແນ່ ວ່າ ເປັນຫຍັງເພິ່ນບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປີດເພັງໄທ ຢູ່ສະຖານີວິທະຍຸລາວ

ມື້ໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຟັງລາຍການທີ່ມີຊື່ວ່າ ASEAN ມິວສິກ, ໄດ້ຍິນດີເຈເພິ່ນວ່າ ຂໍເພງປະເທດໃດກໍ່ໄດ້ ຍົກເວັ້ນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພາະ ກະຊວງວັດທະນາທໍາບໍ່ໃຫ້ເປີດ

ອັນນີ້ ກາຈັງແມ່ນມັນໂພດອີ່ຫຼີ່ 

ບາດໄປຕາມເທັກ ຕາມບາ ຕາມຣ້ານອາຫານ ໃນວຽງຈັນ ເປີດ ແລະ ຂໍ ກັນແຕ່ເພັງໄທ ກາຄືບໍ່ເຫັນມີໃຜຫ້າມ

ປະເທດລາວ ຈະເຂົ້າອາຊຽນແລ້ວ ມາຫ້າມກັນແນວນີ ປະເທດອື່ນເຂົາເຈົ້າຈະຄິິດແນວໃດ

ຄວນປ່ອຍປະ ໃຫ້ມັນເປັນໄປ ຕາມກະແສຂອງສັງຄົມ ມັນຖືກຕ້ອງແລ້ວທີ່ລັຖະບານລາວເພີ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເປີດເພງໄທຕາມສະຖາບັນຕ່າງໆເຟາະວ່າຄົນລາວເຮົານິໄສສັດບໍ່ນິຍົມເພງລາວ ແລະ ວັດທະທັມລາວຂອງຊາດໂຕນເອງ. ພວກທີ່ມາລົງຄວາມເຫັນຢູ່ນີ້ແມ່ນຫົວນິຍົມຂອງເພງໄທທັງໜົດ. ນີ້ລະຄົນໄທເອີ້ນຄົນລາວຄົນຂີ້ໂງ່ສຸດໃນໂລກໃບນີ້ບໍ່ຮັກຊາດໂຕເອງໄປລົງໄຫລກັບຊາດອື່ນ. ລັຖະບານເພີ່ນຫ້າມໂດຍຕະລອດມາເພີ່ນຢາກໃຫ້ຄົນລາວພາກັນນິຍົມເພງລາວ ແລະ ຮັກສາວັດທະນະທັມລາວເອົາໄວ້ໃຫ້ດີ ແຕ່ຄົນລາວເຮົາບໍ່ວ່າຢູ່ບອກຢູ່ໃນປະເທດໂງ່ຄືຄວາຍຄົນໄທເຂົາເວົ້າດູຖູກວ່າຟັງເພງໄທເບິ່ງທີວີໄທມັນຊິເປັນລາວໄດັຢ່າງພວກສັດ ບໍ່ມີຫວົໃຈ.__________________
Anonymous

Date:

ຄົນເຮົານີ້ຜູ້ຊິເງີກແນວໃດກໍ່ມີເນາະ ຜ່ານມາຖືກຄົນໄທເຂົາດູຖູກຍັງບໍ່ພໍເທື່ອເບາະ.

ສະຖານີລາວ, ຕັ້ງຢູ່ປະເທດລາວ, ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານລາວ ເຮັດແນວ

ໃດຈັ່ງວ່າຢາກໃຫ້ເພີ່ນເອົາເພັງໄທມາເປີດອອກອາກາດ, ທີ່ເປີດຢູ່ຮ້ານເຫຼົ້າ ຮ້ານບັນເທີງ

ອັນນັ້ນມັນບໍ່ເປັນທາງການ ແລ້ວເພີ່ນກໍ່ຫ້າມຢູ່ ເພີ່ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມດອກ ແຕ່ຖ້າຈະໄປ

ສັ່ງປິດແບບເດັດຂາດ ມັນກໍ່ຈະເປັນການກະທຳທີ່ຮຸນແຮງເກີນໄປ.

ຖ້າຢາກຟັງກໍ່ໂທໄປຂໍຟັງຢູ່ສະຖານີໄທພຸ້ນລະບໍ ເພີ່ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຫ້າມເດ່

ແຕ່ທຸມື້ນີ້ຂ້ອຍເຫັນຄົນລາວລົມຄົນໄທ ເວົ້າໄທນຳເຂົາ ໃນນັ້ນກໍ່ມີຮອດລັດຖະກອນ, ພງ

ຜູ້ມີຊັ້ນມີຕຳແໜ່ງ ພັດເຂົ້າຫູເທື່ອໃດຂ້ອຍກໍ່ຍັງຮູ້ສືກປວດທ້ອງຖ່າຍຢູ່ແລ້ວ

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ແມ່ນໃຜເຂົ້າໃຈແນ່ ວ່າ ເປັນຫຍັງເພິ່ນບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປີດເພັງໄທ ຢູ່ສະຖານີວິທະຍຸລາວ

ມື້ໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຟັງລາຍການທີ່ມີຊື່ວ່າ ASEAN ມິວສິກ, ໄດ້ຍິນດີເຈເພິ່ນວ່າ ຂໍເພງປະເທດໃດກໍ່ໄດ້ ຍົກເວັ້ນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພາະ ກະຊວງວັດທະນາທໍາບໍ່ໃຫ້ເປີດ

ອັນນີ້ ກາຈັງແມ່ນມັນໂພດອີ່ຫຼີ່ 

ບາດໄປຕາມເທັກ ຕາມບາ ຕາມຣ້ານອາຫານ ໃນວຽງຈັນ ເປີດ ແລະ ຂໍ ກັນແຕ່ເພັງໄທ ກາຄືບໍ່ເຫັນມີໃຜຫ້າມ

ປະເທດລາວ ຈະເຂົ້າອາຊຽນແລ້ວ ມາຫ້າມກັນແນວນີ ປະເທດອື່ນເຂົາເຈົ້າຈະຄິິດແນວໃດ

ຄວນປ່ອຍປະ ໃຫ້ມັນເປັນໄປ ຕາມກະແສຂອງສັງຄົມ ມັນຖືກຕ້ອງແລ້ວທີ່ລັຖະບານລາວເພີ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເປີດເພງໄທຕາມສະຖາບັນຕ່າງໆເຟາະວ່າຄົນລາວເຮົານິໄສສັດບໍ່ນິຍົມເພງລາວ ແລະ ວັດທະທັມລາວຂອງຊາດໂຕນເອງ. ພວກທີ່ມາລົງຄວາມເຫັນຢູ່ນີ້ແມ່ນຫົວນິຍົມຂອງເພງໄທທັງໜົດ. ນີ້ລະຄົນໄທເອີ້ນຄົນລາວຄົນຂີ້ໂງ່ສຸດໃນໂລກໃບນີ້ບໍ່ຮັກຊາດໂຕເອງໄປລົງໄຫລກັບຊາດອື່ນ. ລັຖະບານເພີ່ນຫ້າມໂດຍຕະລອດມາເພີ່ນຢາກໃຫ້ຄົນລາວພາກັນນິຍົມເພງລາວ ແລະ ຮັກສາວັດທະນະທັມລາວເອົາໄວ້ໃຫ້ດີ ແຕ່ຄົນລາວເຮົາບໍ່ວ່າຢູ່ບອກຢູ່ໃນປະເທດໂງ່ຄືຄວາຍຄົນໄທເຂົາເວົ້າດູຖູກວ່າຟັງເພງໄທເບິ່ງທີວີໄທມັນຊິເປັນລາວໄດັຢ່າງພວກສັດ ບໍ່ມີຫວົໃຈ.


 ไม่มีใครดูถูกคุณได้ถ้าคุณไม่ดูถูกตัวเอง. การห้ามขอเพลงไทยมันก็เป็นการจำกัดเสรีภาพดีๆนี่เอง การที่จะรักษาวัฒนธรรมของชาติไว้นั้นควรจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนมากกว่าปิดกั้น เพราะต่อให้พยายามปิดยังไงมันก็ปิดไม่มิดอยู่ดี โลกปัจจุบันมันไร้พรมแดน เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์__________________
Anonymous

Date:

ไม่มีใครดูถูกคุณได้ถ้าคุณไม่ดูถูกตัวเอง. การห้ามขอเพลงไทยมันก็เป็นการจำกัดเสรีภาพดีๆนี่เอง การที่จะรักษาวัฒนธรรมของชาติไว้นั้นควรจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนมากกว่าปิดกั้น เพราะต่อให้พยายามปิดยังไงมันก็ปิดไม่มิดอยู่ดี โลกปัจจุบันมันไร้พรมแดน เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

__________________

ອ້າຍນີ້ຄືວ່າໂຫດແທ້ຫວະ ຖ້າວ່າຄົນໄທບໍ່ເຄີຍດູຖູກຄົນລາວແທ້ຈິງ ແລະ ກູຈະຫາເລື່ອງໃສ່ໄດ້ຢ່າງໃດ ມືງຕອ້ງຮູ້ເລືອງນີ້ມີຈິງ ແລະ ມືງຢາກປະຕິເສດເພື່ອຄົນໄທ ເພື່ອກຽດຂອງໄທກູກໍ່ເຂົ້າໃຈ ແຕ່ຄົນລາວຂອງກູໂງ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນຫຼືວ່ານອກປະເທດໄປລົງຕົວເອງ ແລະ ໄປຍ້ອງຄົນຊາດອື່ນດີກວ່າຊາດໂຕນເອງ. ເວົ້າເຖີງເລື່ອງວັດທະນະທັມລາວບໍ່ເຄີຍປິດ ແຕ່ ຄົນລາວຂອງກູປິດເອົາເອງ ແລະ ບໍ່ຢາກເຜີຍແຜ່ທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຊາດ ຄົນລາວຂອງກູເປັນສັດນໍາເອົາເພງຊາດໄທເອົາມາຫລິ້ນຕາມສະຖາຕ່າງໆນັ້ນລະລັຖະບານເພີ່ນຕ້ອງຫ້າມເພື່ອກຽດສັກສີຊາດໄວ້.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ไม่มีใครดูถูกคุณได้ถ้าคุณไม่ดูถูกตัวเอง. การห้ามขอเพลงไทยมันก็เป็นการจำกัดเสรีภาพดีๆนี่เอง การที่จะรักษาวัฒนธรรมของชาติไว้นั้นควรจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนมากกว่าปิดกั้น เพราะต่อให้พยายามปิดยังไงมันก็ปิดไม่มิดอยู่ดี โลกปัจจุบันมันไร้พรมแดน เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

__________________

ອ້າຍນີ້ຄືວ່າໂຫດແທ້ຫວະ ຖ້າວ່າຄົນໄທບໍ່ເຄີຍດູຖູກຄົນລາວແທ້ຈິງ ແລະ ກູຈະຫາເລື່ອງໃສ່ໄດ້ຢ່າງໃດ ມືງຕອ້ງຮູ້ເລືອງນີ້ມີຈິງ ແລະ ມືງຢາກປະຕິເສດເພື່ອຄົນໄທ ເພື່ອກຽດຂອງໄທກູກໍ່ເຂົ້າໃຈ ແຕ່ຄົນລາວຂອງກູໂງ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນຫຼືວ່ານອກປະເທດໄປລົງຕົວເອງ ແລະ ໄປຍ້ອງຄົນຊາດອື່ນດີກວ່າຊາດໂຕນເອງ. ເວົ້າເຖີງເລື່ອງວັດທະນະທັມລາວບໍ່ເຄີຍປິດ ແຕ່ ຄົນລາວຂອງກູປິດເອົາເອງ ແລະ ບໍ່ຢາກເຜີຍແຜ່ທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຊາດ ຄົນລາວຂອງກູເປັນສັດນໍາເອົາເພງຊາດໄທເອົາມາຫລິ້ນຕາມສະຖາຕ່າງໆນັ້ນລະລັຖະບານເພີ່ນຕ້ອງຫ້າມເພື່ອກຽດສັກສີຊາດໄວ້.


 คุณลาวคับช่วยอ่านหนังสือให้แตกด้วยคับ มีคำไหนมั้ยคับที่บอกว่าคนไทยไม่เคยดูถูกคนลาว?  "ไม่มีใครดูถูกคุณได้ถ้าคุณไม่ดูถูกตัวเอง"ถ้าไม่เข้าใจจะช่วยแปลให้เอาบุญคับมันแปลว่าถ้ามีคนดูถูกคุณแต่แค่คุณมองข้ามมันไปไม่ดูถูกตัวเองเป็นพอเท่านี้ก็จะไม่มีใครดูถูกคุณได้นะคับคุณคนลาว

ปล.เพลงชาติลาวผมไม่เคยรู้จักเลยคับแต่ค้นแปปเดียวก็เจอคับ รัฐบาลประเทศผมคงรู้ดีหนะคับว่าคนไทยไม่มีทางนำเพลงชาติไม่ว่าจะเป็นของชาติไหนก็ตามมาล้อเล่นหรอกคับจึงไม่ออกกฎหมายแต่เอ๊ะถึงออกก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะประเทศผมประชาชนเป็นใหญ่หนะคับ__________________
Anonymous

Date:

คุณลาวคับช่วยอ่านหนังสือให้แตกด้วยคับ มีคำไหนมั้ยคับที่บอกว่าคนไทยไม่เคยดูถูกคนลาว?  "ไม่มีใครดูถูกคุณได้ถ้าคุณไม่ดูถูกตัวเอง"ถ้าไม่เข้าใจจะช่วยแปลให้เอาบุญคับมันแปลว่าถ้ามีคนดูถูกคุณแต่แค่คุณมองข้ามมันไปไม่ดูถูกตัวเองเป็นพอเท่านี้ก็จะไม่มีใครดูถูกคุณได้นะคับคุณคนลาว

ปล.เพลงชาติลาวผมไม่เคยรู้จักเลยคับแต่ค้นแปปเดียวก็เจอคับ รัฐบาลประเทศผมคงรู้ดีหนะคับว่าคนไทยไม่มีทางนำเพลงชาติไม่ว่าจะเป็นของชาติไหนก็ตามมาล้อเล่นหรอกคับจึงไม่ออกกฎหมายแต่เอ๊ะถึงออกก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะประเทศผมประชาชนเป็นใหญ่หนะคับ________________________________________________________________________________

ກູອ່ານມືງອອກແລ້ວມືງເປັນຄົນອີ່ສານຕາມທິ່ສັງເກດພິມພາສາໄທ. ແມ່ນບໍ່ ? ຫຼືວ່າໄທປອມ ເຊັ່ນ ຂຽນ ຄັບຕ່າງ ຄົນໄທສະຍາມ.  ຄົນໄທສະຍາມ ຂຽນແບບນີ້ ຄລັບ ຫຼື ຄຣັບ,ຖ້າຂຽນຄັບແບບນີ້ພາສາລາວແປວ່າບໍ່ຫຼົມ. 


 __________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 41
Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ไม่มีใครดูถูกคุณได้ถ้าคุณไม่ดูถูกตัวเอง. การห้ามขอเพลงไทยมันก็เป็นการจำกัดเสรีภาพดีๆนี่เอง การที่จะรักษาวัฒนธรรมของชาติไว้นั้นควรจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนมากกว่าปิดกั้น เพราะต่อให้พยายามปิดยังไงมันก็ปิดไม่มิดอยู่ดี โลกปัจจุบันมันไร้พรมแดน เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

__________________

ອ້າຍນີ້ຄືວ່າໂຫດແທ້ຫວະ ຖ້າວ່າຄົນໄທບໍ່ເຄີຍດູຖູກຄົນລາວແທ້ຈິງ ແລະ ກູຈະຫາເລື່ອງໃສ່ໄດ້ຢ່າງໃດ ມືງຕອ້ງຮູ້ເລືອງນີ້ມີຈິງ ແລະ ມືງຢາກປະຕິເສດເພື່ອຄົນໄທ ເພື່ອກຽດຂອງໄທກູກໍ່ເຂົ້າໃຈ ແຕ່ຄົນລາວຂອງກູໂງ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນຫຼືວ່ານອກປະເທດໄປລົງຕົວເອງ ແລະ ໄປຍ້ອງຄົນຊາດອື່ນດີກວ່າຊາດໂຕນເອງ. ເວົ້າເຖີງເລື່ອງວັດທະນະທັມລາວບໍ່ເຄີຍປິດ ແຕ່ ຄົນລາວຂອງກູປິດເອົາເອງ ແລະ ບໍ່ຢາກເຜີຍແຜ່ທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຊາດ ຄົນລາວຂອງກູເປັນສັດນໍາເອົາເພງຊາດໄທເອົາມາຫລິ້ນຕາມສະຖາຕ່າງໆນັ້ນລະລັຖະບານເພີ່ນຕ້ອງຫ້າມເພື່ອກຽດສັກສີຊາດໄວ້.


 คุณลาวคับช่วยอ่านหนังสือให้แตกด้วยคับ มีคำไหนมั้ยคับที่บอกว่าคนไทยไม่เคยดูถูกคนลาว?  "ไม่มีใครดูถูกคุณได้ถ้าคุณไม่ดูถูกตัวเอง"ถ้าไม่เข้าใจจะช่วยแปลให้เอาบุญคับมันแปลว่าถ้ามีคนดูถูกคุณแต่แค่คุณมองข้ามมันไปไม่ดูถูกตัวเองเป็นพอเท่านี้ก็จะไม่มีใครดูถูกคุณได้นะคับคุณคนลาว

ปล.เพลงชาติลาวผมไม่เคยรู้จักเลยคับแต่ค้นแปปเดียวก็เจอคับ รัฐบาลประเทศผมคงรู้ดีหนะคับว่าคนไทยไม่มีทางนำเพลงชาติไม่ว่าจะเป็นของชาติไหนก็ตามมาล้อเล่นหรอกคับจึงไม่ออกกฎหมายแต่เอ๊ะถึงออกก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะประเทศผมประชาชนเป็นใหญ่หนะคับ


ໂດຍນິໄສຄົນແຕ່ລະຊາດທົ່ວໄປແລ້ວ?  ຕັ້ງແຕ່ໃດມາ!ບັນພະບູລຸດ

 ຍ້ອມສອນລູກຫຼານເຜົ່າພັນຂອງຕົນເອງດີຢູ່ແລ້ວ, ແມ່ນ ເປັນເດັກໃຫ້ເດີນນຳຫຼັງ

ຜູ້ໃຫຍ່ ເພາະວ່າຢູ່ຂ້າງໜ້າມັນຊິມີໄພຮ້າຍ? ມິໃດ້ສອນໃຫ້ລູກຫຼານໃຫ້ທະນົງໂຕເອງ

ຫຼື ແມ່ນ ບັນບູລຸດຫັ້ນ ສອນລູກຫຼານວ່າ ຕົນເອງເປັນເທວະດາເດີ້

ລູກຫຼານກະເລີຍເຊື່ອແທ້.  ຢູ່ປັດຈຸບບັນນີ້ ລູກຫຼານນັ້ນກໍເລີຍ

ເປັນເທວະໝາກັນໝົດຊາດເກີດ ກໍ່ແມ່ນແທ້ຊຸມເອົາສິ່ງຂອງຄົນອື່ນມາເປັນຂອງຕົນ

ທຽວປາກບອກວ່າ ແມ່ນຂອງຕົນຫັ້ນ ແລ້ວກະໂອ້ອວດສັກພະຄຸນ

ຕົນເອງວ່າ ກູເປັນເທວະໝາອີກບໍ້ ວົງຕະກູນພວກຊູພາກັນກວດຕ້ອນ ພໍ່ແມ່ກູມາ

ບັກຊູໄທ  ປັນຍາສະໝອງແມ່ນບໍມີ ມີແຕ່ສະໝອງໝາ ກັບປາກໝາໝົດຫັ້ນ

 ລາວສະໄໝຄູມືນີ້ ກໍ່ເປັນລາວໄອເຕັກ  ກູບໍ່ໃດ້ໂງ!

    ບັກຊູເວົ້າເອົາດີໃສ່ໂຕ ວ່າຕົນເອງເປັນຄົນວິເສດ: ຫາວ່າລາວຈັງຊັນ ຫາວ່າລາວຈັງຊີ

           ບັກປາກໝາfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfurious

 

 __________________
Anonymous

Date:

You maybe right__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard