Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ເງິນເດືອນ
Anonymous

Date:
ເງິນເດືອນ


ພະນັກງານລໍ້ຖ້າເງິນເດືອນແຕ່ກັບໄດ້ນໍ້າຖ້ວຍແທນ ຈິ່ງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງແຮງ

ເຂົ້າຫາຍາກໝາກກໍ່ແພງ ເງິນກໍ່ບໍ່ມີ ຈິ່ງຫວັງວ່າພາກລັດຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງນີ້ດ່ວນ

ໂດຍສະເພາະປາຊາຊົນທີ່ພົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ຈົນເງິນມີເຂົ້າຢູ່ເລົາ ສັດລ້ຽງ ແລະ ຜັກປູກຍັງພໍຢູ່ໄດ້

ແຕ່ຕອນນີ້້ບໍ່ມີທັງເງິນບໍ່ມີທັງເຄື່ອງປູກແລະຂອງຝັງເພາະນໍ້າຖ້ວມໄປເກືອບທຸກຍ່ອມຫຍ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່

4 ແຂວງພາກໃຕ້ ລໍ້ຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ເດີ__________________
Anonymous

Date:

ຂໍເພີ່ມຕື່ມອີກ ແຈ້ງການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຂ້າພະເຈົ້າມີເງິນ 5000 ກີບຢູ່ໃນກະເປົ່າ ກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໄປແລ້ວ

ລໍ້ຖ້າແຕ່ທາງພາກລັດຈັດການເລື່ອງນີ້ __________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard