Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: หมอลำซิ่งที่สปป.ลาว มีไหม
Anonymous

Date:
หมอลำซิ่งที่สปป.ลาว มีไหม


อยากรู้ครับว่าที่สปป.ลาวมีหมอลำซิ่งไหม__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

อยากรู้ครับว่าที่สปป.ลาวมีหมอลำซิ่งไหม


 ບໍ່ມີ

 

ເທົ່າທີ່ຈຳຄວາມໄດ້ ຫຼາຍສິບປີກ່ອນໜ້ານີ້ ກະບໍ່ເຄີຍເຫັນຄົນລຳ ແລ້ວ ເຕັ້ນ ຍ໊ອກໆ ແຍ໊ກໆ ເດັ້ງໜ້າເດັ້ງຫຼັງ ຄົນລາວຈະຖືວ່າເປັນເລື້ອງໜ້າອາຍ ໜ້າກຽດ

ແຕ່ເມືອມີໂທລະພາບ ແລະການສາຍໜັງ ວິດີໂອ ຕາມງານຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າລຳຊິ້ງ ເຊິ່ງແມ່ນຜະລິດຕະພັນມາຈາກປະເທດໄທແນ່ນອນ

 

ພາຍລຸນມາ ລາວບາງກຸ່ມກະໄດ້ຮຽນແບບນຳໄທ ພໍຫາກິນຕາມງານບຸນ ຫຼື ເທດສະການຕ່າງໆ

ຂໍຍ້ຳ ທີ່ມີທຸກວັນນີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນລອກແບບນຳໄທ ເພາະວ່າ ລາວລຳເປັນຢູ່ແລ້ວ ມີແຕ່ທຳທ່າ ກະແດະ ຄຽວໆ ເດັ້ງໜ້າ ເດັ້ງຫຼັງ ສໍ່ສະແດງໄປທາງເພດສຳພັນກະຖືວ່າເປັນລຳຊິ້ງແລ້ວ

 

ຂໍອະໃພ ຫາກບໍ່ຖືກໃຈທ່ານໆ ແຕ່ວ່າສ່ວນຕົວແລ້ວເຮົາບໍ່ມັກ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ກະແດະ ຂື້ນຕື່ມ

 


__________________
Anonymous

Date:

ທ່ານຜູ້ຮູ້ ຂໍຖາມແດ່ ” ຊິ້ງ ” ໃນພາສາລາວເຮົາ ມີບໍ່?

ແລະ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ເພາະຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ຍິນເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ໝໍລຳຊິ້ງ,ລົດຊິ້ງ ຫລື ເດັກຊິ້ງ ແລະຊິ້ງອື່ນໆ.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

อยากรู้ครับว่าที่สปป.ลาวมีหมอลำซิ่งไหม


 ບໍ່ມີ

 

ເທົ່າທີ່ຈຳຄວາມໄດ້ ຫຼາຍສິບປີກ່ອນໜ້ານີ້ ກະບໍ່ເຄີຍເຫັນຄົນລຳ ແລ້ວ ເຕັ້ນ ຍ໊ອກໆ ແຍ໊ກໆ ເດັ້ງໜ້າເດັ້ງຫຼັງ ຄົນລາວຈະຖືວ່າເປັນເລື້ອງໜ້າອາຍ ໜ້າກຽດ

ແຕ່ເມືອມີໂທລະພາບ ແລະການສາຍໜັງ ວິດີໂອ ຕາມງານຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າລຳຊິ້ງ ເຊິ່ງແມ່ນຜະລິດຕະພັນມາຈາກປະເທດໄທແນ່ນອນ

 

ພາຍລຸນມາ ລາວບາງກຸ່ມກະໄດ້ຮຽນແບບນຳໄທ ພໍຫາກິນຕາມງານບຸນ ຫຼື ເທດສະການຕ່າງໆ

ຂໍຍ້ຳ ທີ່ມີທຸກວັນນີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນລອກແບບນຳໄທ ເພາະວ່າ ລາວລຳເປັນຢູ່ແລ້ວ ມີແຕ່ທຳທ່າ ກະແດະ ຄຽວໆ ເດັ້ງໜ້າ ເດັ້ງຫຼັງ ສໍ່ສະແດງໄປທາງເພດສຳພັນກະຖືວ່າເປັນລຳຊິ້ງແລ້ວ

 

ຂໍອະໃພ ຫາກບໍ່ຖືກໃຈທ່ານໆ ແຕ່ວ່າສ່ວນຕົວແລ້ວເຮົາບໍ່ມັກ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ກະແດະ ຂື້ນຕື່ມ

 

ສັນບໍ່ຍາກຈະເວົ້າ (ຄັບຄັບຄາຄາ.......) ຄັບຄາຄັບຄາ ໂອຍຈັບຂອງ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

อยากรู้ครับว่าที่สปป.ลาวมีหมอลำซิ่งไหม


 ບໍ່ມີ

 

ເທົ່າທີ່ຈຳຄວາມໄດ້ ຫຼາຍສິບປີກ່ອນໜ້ານີ້ ກະບໍ່ເຄີຍເຫັນຄົນລຳ ແລ້ວ ເຕັ້ນ ຍ໊ອກໆ ແຍ໊ກໆ ເດັ້ງໜ້າເດັ້ງຫຼັງ ຄົນລາວຈະຖືວ່າເປັນເລື້ອງໜ້າອາຍ ໜ້າກຽດ

ແຕ່ເມືອມີໂທລະພາບ ແລະການສາຍໜັງ ວິດີໂອ ຕາມງານຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າລຳຊິ້ງ ເຊິ່ງແມ່ນຜະລິດຕະພັນມາຈາກປະເທດໄທແນ່ນອນ

 

ພາຍລຸນມາ ລາວບາງກຸ່ມກະໄດ້ຮຽນແບບນຳໄທ ພໍຫາກິນຕາມງານບຸນ ຫຼື ເທດສະການຕ່າງໆ

ຂໍຍ້ຳ ທີ່ມີທຸກວັນນີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນລອກແບບນຳໄທ ເພາະວ່າ ລາວລຳເປັນຢູ່ແລ້ວ ມີແຕ່ທຳທ່າ ກະແດະ ຄຽວໆ ເດັ້ງໜ້າ ເດັ້ງຫຼັງ ສໍ່ສະແດງໄປທາງເພດສຳພັນກະຖືວ່າເປັນລຳຊິ້ງແລ້ວ

 

ຂໍອະໃພ ຫາກບໍ່ຖືກໃຈທ່ານໆ ແຕ່ວ່າສ່ວນຕົວແລ້ວເຮົາບໍ່ມັກ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ກະແດະ ຂື້ນຕື່ມ

 

ສັນບໍ່ຍາກຈະເວົ້າ (ຄັບຄັບຄາຄາ.......) ຄັບຄາຄັບຄາ ໂອຍເຈັບຂອງ


 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1010
Date:

Anonymous wrote:

อยากรู้ครับว่าที่สปป.ลาวมีหมอลำซิ่งไหม


 

วัดทะนะทำลาวยังบ่อยอมรับเลื่อง ส่อทางเพดยู่หน้าเวทีปานใด__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

อยากรู้ครับว่าที่สปป.ลาวมีหมอลำซิ่งไหม


 ບໍ່ມີ

 

ເທົ່າທີ່ຈຳຄວາມໄດ້ ຫຼາຍສິບປີກ່ອນໜ້ານີ້ ກະບໍ່ເຄີຍເຫັນຄົນລຳ ແລ້ວ ເຕັ້ນ ຍ໊ອກໆ ແຍ໊ກໆ ເດັ້ງໜ້າເດັ້ງຫຼັງ ຄົນລາວຈະຖືວ່າເປັນເລື້ອງໜ້າອາຍ ໜ້າກຽດ

ແຕ່ເມືອມີໂທລະພາບ ແລະການສາຍໜັງ ວິດີໂອ ຕາມງານຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າລຳຊິ້ງ ເຊິ່ງແມ່ນຜະລິດຕະພັນມາຈາກປະເທດໄທແນ່ນອນ

 

ພາຍລຸນມາ ລາວບາງກຸ່ມກະໄດ້ຮຽນແບບນຳໄທ ພໍຫາກິນຕາມງານບຸນ ຫຼື ເທດສະການຕ່າງໆ

ຂໍຍ້ຳ ທີ່ມີທຸກວັນນີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນລອກແບບນຳໄທ ເພາະວ່າ ລາວລຳເປັນຢູ່ແລ້ວ ມີແຕ່ທຳທ່າ ກະແດະ ຄຽວໆ ເດັ້ງໜ້າ ເດັ້ງຫຼັງ ສໍ່ສະແດງໄປທາງເພດສຳພັນກະຖືວ່າເປັນລຳຊິ້ງແລ້ວ

 

ຂໍອະໃພ ຫາກບໍ່ຖືກໃຈທ່ານໆ ແຕ່ວ່າສ່ວນຕົວແລ້ວເຮົາບໍ່ມັກ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ກະແດະ ຂື້ນຕື່ມ

 

ສັນບໍ່ຍາກຈະເວົ້າ (ຄັບຄັບຄາຄາ.......) ຄັບຄາຄັບຄາ ໂອຍຈັບຂອງ


  ເວົ້າໄປລ໋ະ... ວ່າບໍ່ມີໝໍລຳຊິ້ງຢູ່ລາວ!!? 

  2-3 ເດືອນແລ້ວ ໃດ້ຍີນວ່າຂັບລົດຊິ້ງ ພາດ!

  ອາການໜັກສົມຄວນ, ລາວເປັນທັງໝໍລຳແລະນັກຮ້ອງ.__________________
Anonymous

Date:

ลำบ้านชอก แม่นต้นกำเนีด ของหมอลำชิง

ชื่งคนไทมุก นำเอาไปดัดแปง

ไปถามเบิ่งโลด เดี__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

อยากรู้ครับว่าที่สปป.ลาวมีหมอลำซิ่งไหม


ຂຶ້ນຊື່ວ່າໝໍລຳ ມັນກະລາວແທ້ໆນີ້ແລ້ວ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

อยากรู้ครับว่าที่สปป.ลาวมีหมอลำซิ่งไหม


ຂຶ້ນຊື່ວ່າໝໍລຳ ມັນກະລາວແທ້ໆນີ້ແລ້ວ


 ຈະຢູ່ຝັ່ງກຣະໂນ້ນ ຫຼື ຝັ່ງກຣະນີ້, ໝໍລຳຊິ້ງຫຼືໝໍລຳແຊງ...

 ລ້ວນແຕ່ແມ່ນກົກເຄົ້າ-ເຫງົ້າຕໍ ຂອງລາວແລະລາວນາງສານ

 ໄທຍ໌ ແທ້-ໆ ມີແຕ່... '' ສ໊ວດ-ດີ່... ພີ້-ນ້ອງ '' ລິເກ...?

 ຖາມເບີ່ງພີ່ນ້ອງທາງຂວາ, ເຂດ-ໜອງຄາຍ-ອຸດອນ

 ຂອນແກ່ນ-ຂອນດອກ... ຮູ້ດີ ພີ່ນ້ອງເຮີຍ biggrinbiggrinbiggrin__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ลำบ้านชอก แม่นต้นกำเนีด ของหมอลำชิง

ชื่งคนไทมุก นำเอาไปดัดแปง

ไปถามเบิ่งโลด เดี

ນີ້ເດີລຳບ້ານຊອກ 

ບອ່ນຄົນມຸກດາຫານນຳໄປດັດແປງເປັນລຳຊິງ

 


 __________________
Anonymous

Date:

luffy wrote:
Anonymous wrote:

อยากรู้ครับว่าที่สปป.ลาวมีหมอลำซิ่งไหม


 

วัดทะนะทำลาวยังบ่อยอมรับเลื่อง ส่อทางเพดยู่หน้าเวทีปานใด


 

ลำซิงลาว  น่าจะยอมรับแล้วละ__________________
Anonymous

Date:

luffy wrote:
Anonymous wrote:

อยากรู้ครับว่าที่สปป.ลาวมีหมอลำซิ่งไหม


 

วัดทะนะทำลาวยังบ่อยอมรับเลื่อง ส่อทางเพดยู่หน้าเวทีปานใด


 หมอลำ แบบดีๆ ม่วนๆ ก็มีคับเยอะด้วย วัฒนธรรมชาวอีสานเพราะหลายๆ__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard