Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ວັດນີ້ ກາມີ ຢູ່ວຽງຈັນ
Anonymous

Date:
ວັດນີ້ ກາມີ ຢູ່ວຽງຈັນ


ລອງເດົາກັນເບິ່ງວ່າ ຢູ່ໃສ __________________
Anonymous

Date:

Look like Thai style to me.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ລອງເດົາກັນເບິ່ງວ່າ ຢູ່ໃສ 


 ແລ່ນນໍາ ໄທຍ ມົດທຸກຢ່າງ ອີກບໍ່ເຖີງ 100ປີ ເມືອງລາວ ຈະກາຍເປັນເມືອງໄທຍ ຢ່າງບໍ່ຣູ້ສຶກຕົວ ຖ້າເບີ່ງໂລດ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ລອງເດົາກັນເບິ່ງວ່າ ຢູ່ໃສ 


 ແລ່ນນໍາ ໄທຍ ມົດທຸກຢ່າງ ອີກບໍ່ເຖີງ 100ປີ ເມືອງລາວ ຈະກາຍເປັນເມືອງໄທຍ ຢ່າງບໍ່ຣູ້ສຶກຕົວ ຖ້າເບີ່ງໂລດ


 ເຈົ້າຮູ້ຈັກສິນລະປະສະຖາປັດຕະຍະກຳລາວຢ່າງທ່ອງແທ້ແລ້ວຫຼືບໍເຖິງວ່າລາວແລ່ນນຳກົ້ນໄທຍ

ລາວກັບໄທຍຖ້າເຮົາຍ້ອນອາດີດໄປດົນສ່ຳໃດແຮງຄ້າຍກັນເທົ່ານັ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງລວດລາຍເທວະດາພອກຄຳຕູ້ໜັງສືໃບລານຂອງລາວສະໄໝລ້ານຊ້າງວຽງຈັນ ຖ້າເຈົ້າເບິ່ງແຕ່ທີວີໄທຍແລ້ວເຫັນໃນທີວີໄທຍທີເຂົາຖ່າຍອອກຕະຫຼອດເຈົ້າອາດຄິດວ່າລາຍແບບນີ້ແມ່ນຂອງໄທຍ ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນຂອງລາວເຮົາມາກ່ແອນເແລະຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າລາວເຮົາກໍມີ ມັນເລີຍເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຄິດໄປວ່າລາວນຳກົ້ນໄທຍ

ໄທຍໃນຍຸກລັດຕະນະໂກສິນນີ້ແມ່ນຍຸກທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງດ້ານສິນລະປະວັດທະນະທຳແບບລ້ານຊ້າງວຽງຈັນປະສົມກັບແບບຂອງອະຍຸດທະຍາເອງ

ຢ່າລືມວ່າໄທຍກວດຕ້ອນເອົາຊ່າງລາວລ້ານຊ້າງວຽງຈັນທຸກຂະແໜງໄປຢູ່ບາງກອກໝົດໄປສ້າງວັດສ້າງວັງໄປຮັບໃຊ້ໃນລາດສະສຳນັກສະໄໝນັ້ນ ເພາະສະໄໝນັ້ນເປັນສະໄໝສ້າງເມືອງໃໝ່ຂອງໄທຍ ຮື້ຟື້ນນະຄອນໝ່ຂອງໄທຍ ເພາະໄທຍຖືກພະມ້າມາທຳລາຍກຸງສີອະຍຸດທະຍາຈົນເຫລືອແຕ່ຊາກແລະຄົນໄທຍກໍ່ຖືກກວດຕ້ອນໄປຢູ່ພະມ້າ

ສະນັ້ນໃນການຟື້ນເມືອງໃໝ່ຂອງບາງກອກກໍຄືເອົາຊ່າງລາວ ແຮງງານລາວ ສະເລີ່ຍລາວນີ້ແຫລະ ໄປສ້າງສາໃຫ້ເຂົານະ ແມ່ນແຕ່ຈຳພວກເຄື່ອງດົນຕີໃນວັງເຊັ່ນ ຂຸ່ຍ ຂອງຊຸ່ມຊົນບ້ານບາງໄສ້ໄກ່ ກໍຍັງເປັນຫລັກຖານອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຊ່າງດົນຕີລາວວຽງຈັນ ກໍແມ່ນໄປເຮັດຂຸ່ຍລາວຮັບໃຊ້ລາດສະສຳນັກສະຫຍາມ ໝ່ອມລາວກໍຖືກຮັບໃຊ້ສອນມາລະຍາດຜູ້ດີໃຫ້ແກ່ຊາວສະຫຍາມໃນວັງ ເຊື້ອພະວົງລາວຫຼາຍຄົນກໍ່ແຕ່ງງານກັບເຈົ້າໄທຍ ຈົນມີລາດຊະວົງສະຫຍາມທີ່ມີ6ົນຕະກູນລາວວຽງຈັນສືບທອດມາຈົນທຸກວັນນີ້ ຫຼາຍໆຕະກູນກໍ່ມີຊື່ສຽງແລະໂດ່ງດັງ

ເລື່ອງສິນລະປະວັດທະນະທຳມັນມີການຖ່າຍເທກັນຢູ່ທຸກຍຸກທຸກສະໄໝເປັນທຳມະດາຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ຢູ່ໄທຍສິນລະປະລາວວັດທະນະທຳລາວຄົນລາວກໍມີເຕັມແຜ່ນດິນໄທຍແຕ່ກໍບໍ່ມີບັນຫາອີຫຍັງແລະກໍບໍ່ເຫັນຄົນໄທຍເຂົາເຈົ້າເດຶອດຮ້ອນຫັຍງມັນກໍປະສົມປະສານກັນຢູ່ນຳກັນໄດ້__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Look like Thai style to me.


 ອັນຜູ້ຕອບນີ້ ເຫັນຫຍັງກາເປັນຂອງໄທເບິດ

ສົງໃສ ຕິດໄທແຮງ

ສາດສະໝາພຸດ ມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກອິນເດຍ

ໄປເບິ່ງຮູບພາບປະສາດ ລາດສະວັງ ສະໄໜ່ກ່ອນ ມັນກໍ່ເປັນສະໄຕຣແບບນີ້ແຫຼະເຖົ້າເອີ້ຍ

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ລອງເດົາກັນເບິ່ງວ່າ ຢູ່ໃສ 


 ແລ່ນນໍາ ໄທຍ ມົດທຸກຢ່າງ ອີກບໍ່ເຖີງ 100ປີ ເມືອງລາວ ຈະກາຍເປັນເມືອງໄທຍ ຢ່າງບໍ່ຣູ້ສຶກຕົວ ຖ້າເບີ່ງໂລດ


 ເຈົ້າຮູ້ຈັກສິນລະປະສະຖາປັດຕະຍະກຳລາວຢ່າງທ່ອງແທ້ແລ້ວຫຼືບໍເຖິງວ່າລາວແລ່ນນຳກົ້ນໄທຍ

ລາວກັບໄທຍຖ້າເຮົາຍ້ອນອາດີດໄປດົນສ່ຳໃດແຮງຄ້າຍກັນເທົ່ານັ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງລວດລາຍເທວະດາພອກຄຳຕູ້ໜັງສືໃບລານຂອງລາວສະໄໝລ້ານຊ້າງວຽງຈັນ ຖ້າເຈົ້າເບິ່ງແຕ່ທີວີໄທຍແລ້ວເຫັນໃນທີວີໄທຍທີເຂົາຖ່າຍອອກຕະຫຼອດເຈົ້າອາດຄິດວ່າລາຍແບບນີ້ແມ່ນຂອງໄທຍ ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນຂອງລາວເຮົາມາກ່ແອນເແລະຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າລາວເຮົາກໍມີ ມັນເລີຍເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຄິດໄປວ່າລາວນຳກົ້ນໄທຍ

ໄທຍໃນຍຸກລັດຕະນະໂກສິນນີ້ແມ່ນຍຸກທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງດ້ານສິນລະປະວັດທະນະທຳແບບລ້ານຊ້າງວຽງຈັນປະສົມກັບແບບຂອງອະຍຸດທະຍາເອງ

ຢ່າລືມວ່າໄທຍກວດຕ້ອນເອົາຊ່າງລາວລ້ານຊ້າງວຽງຈັນທຸກຂະແໜງໄປຢູ່ບາງກອກໝົດໄປສ້າງວັດສ້າງວັງໄປຮັບໃຊ້ໃນລາດສະສຳນັກສະໄໝນັ້ນ ເພາະສະໄໝນັ້ນເປັນສະໄໝສ້າງເມືອງໃໝ່ຂອງໄທຍ ຮື້ຟື້ນນະຄອນໝ່ຂອງໄທຍ ເພາະໄທຍຖືກພະມ້າມາທຳລາຍກຸງສີອະຍຸດທະຍາຈົນເຫລືອແຕ່ຊາກແລະຄົນໄທຍກໍ່ຖືກກວດຕ້ອນໄປຢູ່ພະມ້າ

ສະນັ້ນໃນການຟື້ນເມືອງໃໝ່ຂອງບາງກອກກໍຄືເອົາຊ່າງລາວ ແຮງງານລາວ ສະເລີ່ຍລາວນີ້ແຫລະ ໄປສ້າງສາໃຫ້ເຂົານະ ແມ່ນແຕ່ຈຳພວກເຄື່ອງດົນຕີໃນວັງເຊັ່ນ ຂຸ່ຍ ຂອງຊຸ່ມຊົນບ້ານບາງໄສ້ໄກ່ ກໍຍັງເປັນຫລັກຖານອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຊ່າງດົນຕີລາວວຽງຈັນ ກໍແມ່ນໄປເຮັດຂຸ່ຍລາວຮັບໃຊ້ລາດສະສຳນັກສະຫຍາມ ໝ່ອມລາວກໍຖືກຮັບໃຊ້ສອນມາລະຍາດຜູ້ດີໃຫ້ແກ່ຊາວສະຫຍາມໃນວັງ ເຊື້ອພະວົງລາວຫຼາຍຄົນກໍ່ແຕ່ງງານກັບເຈົ້າໄທຍ ຈົນມີລາດຊະວົງສະຫຍາມທີ່ມີ6ົນຕະກູນລາວວຽງຈັນສືບທອດມາຈົນທຸກວັນນີ້ ຫຼາຍໆຕະກູນກໍ່ມີຊື່ສຽງແລະໂດ່ງດັງ

ເລື່ອງສິນລະປະວັດທະນະທຳມັນມີການຖ່າຍເທກັນຢູ່ທຸກຍຸກທຸກສະໄໝເປັນທຳມະດາຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ຢູ່ໄທຍສິນລະປະລາວວັດທະນະທຳລາວຄົນລາວກໍມີເຕັມແຜ່ນດິນໄທຍແຕ່ກໍບໍ່ມີບັນຫາອີຫຍັງແລະກໍບໍ່ເຫັນຄົນໄທຍເຂົາເຈົ້າເດຶອດຮ້ອນຫັຍງມັນກໍປະສົມປະສານກັນຢູ່ນຳກັນໄດ້


 ແຕ່ບໍ່ເຫັນ ປະເທດໄທຍ ຄົນໄທຍ ຍອມຣັບວ່າເປັນສີລະປະລາວ ປະຕິມາກໍາປະຈໍາຊາດລາວ ຈັກຢ່າງໃດ໊ລະ?ອັນກໍແມ່ນຂອງໄທ ຫມົດ ແມ້ແຕ່ ແກງຫນໍ່ໄມ້ ຕໍາຫມາກຣູ່ງ ລາບ ເຂົ້າຫນຽວ ອາຫານລາວແທ້ໆ ມັນຍັງຂື້ນທະບຽນເອົາເປັນອາຫານໄທຍ ແລ້ວຄົນລາວເຣົາ ຍອມຣັບເອົາເລີຍຫວາ?__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 482
Date:

they want to be thai or viet- ok let they look good as them, look at the bus at vientiane city,5555

__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 482
Date:

be only lao very smart.

__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 93
Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ລອງເດົາກັນເບິ່ງວ່າ ຢູ່ໃສ 


 ແລ່ນນໍາ ໄທຍ ມົດທຸກຢ່າງ ອີກບໍ່ເຖີງ 100ປີ ເມືອງລາວ ຈະກາຍເປັນເມືອງໄທຍ ຢ່າງບໍ່ຣູ້ສຶກຕົວ ຖ້າເບີ່ງໂລດ


 ເວົ້າຜິດເວົ້າໃໝ່ເດີ້ ຊິກາຍເປັນເມີອງໄທຫຼີ ຫວຽດນາມ ກັນແທ້__________________
kong


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 93
Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ລອງເດົາກັນເບິ່ງວ່າ ຢູ່ໃສ 


 ແລ່ນນໍາ ໄທຍ ມົດທຸກຢ່າງ ອີກບໍ່ເຖີງ 100ປີ ເມືອງລາວ ຈະກາຍເປັນເມືອງໄທຍ ຢ່າງບໍ່ຣູ້ສຶກຕົວ ຖ້າເບີ່ງໂລດ


 ເຈົ້າຮູ້ຈັກສິນລະປະສະຖາປັດຕະຍະກຳລາວຢ່າງທ່ອງແທ້ແລ້ວຫຼືບໍເຖິງວ່າລາວແລ່ນນຳກົ້ນໄທຍ

ລາວກັບໄທຍຖ້າເຮົາຍ້ອນອາດີດໄປດົນສ່ຳໃດແຮງຄ້າຍກັນເທົ່ານັ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງລວດລາຍເທວະດາພອກຄຳຕູ້ໜັງສືໃບລານຂອງລາວສະໄໝລ້ານຊ້າງວຽງຈັນ ຖ້າເຈົ້າເບິ່ງແຕ່ທີວີໄທຍແລ້ວເຫັນໃນທີວີໄທຍທີເຂົາຖ່າຍອອກຕະຫຼອດເຈົ້າອາດຄິດວ່າລາຍແບບນີ້ແມ່ນຂອງໄທຍ ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນຂອງລາວເຮົາມາກ່ແອນເແລະຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າລາວເຮົາກໍມີ ມັນເລີຍເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຄິດໄປວ່າລາວນຳກົ້ນໄທຍ

ໄທຍໃນຍຸກລັດຕະນະໂກສິນນີ້ແມ່ນຍຸກທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງດ້ານສິນລະປະວັດທະນະທຳແບບລ້ານຊ້າງວຽງຈັນປະສົມກັບແບບຂອງອະຍຸດທະຍາເອງ

ຢ່າລືມວ່າໄທຍກວດຕ້ອນເອົາຊ່າງລາວລ້ານຊ້າງວຽງຈັນທຸກຂະແໜງໄປຢູ່ບາງກອກໝົດໄປສ້າງວັດສ້າງວັງໄປຮັບໃຊ້ໃນລາດສະສຳນັກສະໄໝນັ້ນ ເພາະສະໄໝນັ້ນເປັນສະໄໝສ້າງເມືອງໃໝ່ຂອງໄທຍ ຮື້ຟື້ນນະຄອນໝ່ຂອງໄທຍ ເພາະໄທຍຖືກພະມ້າມາທຳລາຍກຸງສີອະຍຸດທະຍາຈົນເຫລືອແຕ່ຊາກແລະຄົນໄທຍກໍ່ຖືກກວດຕ້ອນໄປຢູ່ພະມ້າ

ສະນັ້ນໃນການຟື້ນເມືອງໃໝ່ຂອງບາງກອກກໍຄືເອົາຊ່າງລາວ ແຮງງານລາວ ສະເລີ່ຍລາວນີ້ແຫລະ ໄປສ້າງສາໃຫ້ເຂົານະ ແມ່ນແຕ່ຈຳພວກເຄື່ອງດົນຕີໃນວັງເຊັ່ນ ຂຸ່ຍ ຂອງຊຸ່ມຊົນບ້ານບາງໄສ້ໄກ່ ກໍຍັງເປັນຫລັກຖານອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຊ່າງດົນຕີລາວວຽງຈັນ ກໍແມ່ນໄປເຮັດຂຸ່ຍລາວຮັບໃຊ້ລາດສະສຳນັກສະຫຍາມ ໝ່ອມລາວກໍຖືກຮັບໃຊ້ສອນມາລະຍາດຜູ້ດີໃຫ້ແກ່ຊາວສະຫຍາມໃນວັງ ເຊື້ອພະວົງລາວຫຼາຍຄົນກໍ່ແຕ່ງງານກັບເຈົ້າໄທຍ ຈົນມີລາດຊະວົງສະຫຍາມທີ່ມີ6ົນຕະກູນລາວວຽງຈັນສືບທອດມາຈົນທຸກວັນນີ້ ຫຼາຍໆຕະກູນກໍ່ມີຊື່ສຽງແລະໂດ່ງດັງ

ເລື່ອງສິນລະປະວັດທະນະທຳມັນມີການຖ່າຍເທກັນຢູ່ທຸກຍຸກທຸກສະໄໝເປັນທຳມະດາຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ຢູ່ໄທຍສິນລະປະລາວວັດທະນະທຳລາວຄົນລາວກໍມີເຕັມແຜ່ນດິນໄທຍແຕ່ກໍບໍ່ມີບັນຫາອີຫຍັງແລະກໍບໍ່ເຫັນຄົນໄທຍເຂົາເຈົ້າເດຶອດຮ້ອນຫັຍງມັນກໍປະສົມປະສານກັນຢູ່ນຳກັນໄດ້


 ແຕ່ບໍ່ເຫັນ ປະເທດໄທຍ ຄົນໄທຍ ຍອມຣັບວ່າເປັນສີລະປະລາວ ປະຕິມາກໍາປະຈໍາຊາດລາວ ຈັກຢ່າງໃດ໊ລະ?ອັນກໍແມ່ນຂອງໄທ ຫມົດ ແມ້ແຕ່ ແກງຫນໍ່ໄມ້ ຕໍາຫມາກຣູ່ງ ລາບ ເຂົ້າຫນຽວ ອາຫານລາວແທ້ໆ ມັນຍັງຂື້ນທະບຽນເອົາເປັນອາຫານໄທຍ ແລ້ວຄົນລາວເຣົາ ຍອມຣັບເອົາເລີຍຫວາ?


 ອ້າວວວວວ ກະວ່າອາຫານພວົກນີ້ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງູົນລາວຝັ່ງຂວາກະມີສິດຈົດໄດ້ ເພາະຄົນໄທມັກກິນເເລ້ວກະມີຫຼາຍກວ່າລາວ ກະເລີຍສາມາດຈົດໄດ້

ຖ້າເກີດຈີນມັກກິນຕົ້ມຍຳກູ້ງ ຂອງໄທ ກະສາມາດຈົດໄດ້ເເຕ່ຄົນໄທຊິຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ພໍຕ່າງຊາດກິນເຂົາກະຄິດວ່າເປັນອາຫານໄທ__________________
kong
Anonymous

Date:

ຂໍຕອບຕາມຄຳຖາມ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງເຈົ້້າຂອງຫົວຂໍ້

ວັດນີ້ ແມ່ນວັດຫໍຜ້າ ແຕ່ຊື່ເຕັມບໍ່ຈື່

ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຖິນເພຍ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນິລະ__________________
Anonymous

Date:

ບ້ານຖິ່ນເພຍ ລືມໄມ້ເອກ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ລອງເດົາກັນເບິ່ງວ່າ ຢູ່ໃສ 


 ແລ່ນນໍາ ໄທຍ ມົດທຸກຢ່າງ ອີກບໍ່ເຖີງ 100ປີ ເມືອງລາວ ຈະກາຍເປັນເມືອງໄທຍ ຢ່າງບໍ່ຣູ້ສຶກຕົວ ຖ້າເບີ່ງໂລດ


 ເຈົ້າຮູ້ຈັກສິນລະປະສະຖາປັດຕະຍະກຳລາວຢ່າງທ່ອງແທ້ແລ້ວຫຼືບໍເຖິງວ່າລາວແລ່ນນຳກົ້ນໄທຍ

ລາວກັບໄທຍຖ້າເຮົາຍ້ອນອາດີດໄປດົນສ່ຳໃດແຮງຄ້າຍກັນເທົ່ານັ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງລວດລາຍເທວະດາພອກຄຳຕູ້ໜັງສືໃບລານຂອງລາວສະໄໝລ້ານຊ້າງວຽງຈັນ ຖ້າເຈົ້າເບິ່ງແຕ່ທີວີໄທຍແລ້ວເຫັນໃນທີວີໄທຍທີເຂົາຖ່າຍອອກຕະຫຼອດເຈົ້າອາດຄິດວ່າລາຍແບບນີ້ແມ່ນຂອງໄທຍ ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນຂອງລາວເຮົາມາກ່ແອນເແລະຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າລາວເຮົາກໍມີ ມັນເລີຍເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຄິດໄປວ່າລາວນຳກົ້ນໄທຍ

ໄທຍໃນຍຸກລັດຕະນະໂກສິນນີ້ແມ່ນຍຸກທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງດ້ານສິນລະປະວັດທະນະທຳແບບລ້ານຊ້າງວຽງຈັນປະສົມກັບແບບຂອງອະຍຸດທະຍາເອງ

ຢ່າລືມວ່າໄທຍກວດຕ້ອນເອົາຊ່າງລາວລ້ານຊ້າງວຽງຈັນທຸກຂະແໜງໄປຢູ່ບາງກອກໝົດໄປສ້າງວັດສ້າງວັງໄປຮັບໃຊ້ໃນລາດສະສຳນັກສະໄໝນັ້ນ ເພາະສະໄໝນັ້ນເປັນສະໄໝສ້າງເມືອງໃໝ່ຂອງໄທຍ ຮື້ຟື້ນນະຄອນໝ່ຂອງໄທຍ ເພາະໄທຍຖືກພະມ້າມາທຳລາຍກຸງສີອະຍຸດທະຍາຈົນເຫລືອແຕ່ຊາກແລະຄົນໄທຍກໍ່ຖືກກວດຕ້ອນໄປຢູ່ພະມ້າ

ສະນັ້ນໃນການຟື້ນເມືອງໃໝ່ຂອງບາງກອກກໍຄືເອົາຊ່າງລາວ ແຮງງານລາວ ສະເລີ່ຍລາວນີ້ແຫລະ ໄປສ້າງສາໃຫ້ເຂົານະ ແມ່ນແຕ່ຈຳພວກເຄື່ອງດົນຕີໃນວັງເຊັ່ນ ຂຸ່ຍ ຂອງຊຸ່ມຊົນບ້ານບາງໄສ້ໄກ່ ກໍຍັງເປັນຫລັກຖານອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຊ່າງດົນຕີລາວວຽງຈັນ ກໍແມ່ນໄປເຮັດຂຸ່ຍລາວຮັບໃຊ້ລາດສະສຳນັກສະຫຍາມ ໝ່ອມລາວກໍຖືກຮັບໃຊ້ສອນມາລະຍາດຜູ້ດີໃຫ້ແກ່ຊາວສະຫຍາມໃນວັງ ເຊື້ອພະວົງລາວຫຼາຍຄົນກໍ່ແຕ່ງງານກັບເຈົ້າໄທຍ ຈົນມີລາດຊະວົງສະຫຍາມທີ່ມີ6ົນຕະກູນລາວວຽງຈັນສືບທອດມາຈົນທຸກວັນນີ້ ຫຼາຍໆຕະກູນກໍ່ມີຊື່ສຽງແລະໂດ່ງດັງ

ເລື່ອງສິນລະປະວັດທະນະທຳມັນມີການຖ່າຍເທກັນຢູ່ທຸກຍຸກທຸກສະໄໝເປັນທຳມະດາຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ຢູ່ໄທຍສິນລະປະລາວວັດທະນະທຳລາວຄົນລາວກໍມີເຕັມແຜ່ນດິນໄທຍແຕ່ກໍບໍ່ມີບັນຫາອີຫຍັງແລະກໍບໍ່ເຫັນຄົນໄທຍເຂົາເຈົ້າເດຶອດຮ້ອນຫັຍງມັນກໍປະສົມປະສານກັນຢູ່ນຳກັນໄດ້


 ແຕ່ບໍ່ເຫັນ ປະເທດໄທຍ ຄົນໄທຍ ຍອມຣັບວ່າເປັນສີລະປະລາວ ປະຕິມາກໍາປະຈໍາຊາດລາວ ຈັກຢ່າງໃດ໊ລະ?ອັນກໍແມ່ນຂອງໄທ ຫມົດ ແມ້ແຕ່ ແກງຫນໍ່ໄມ້ ຕໍາຫມາກຣູ່ງ ລາບ ເຂົ້າຫນຽວ ອາຫານລາວແທ້ໆ ມັນຍັງຂື້ນທະບຽນເອົາເປັນອາຫານໄທຍ ແລ້ວຄົນລາວເຣົາ ຍອມຣັບເອົາເລີຍຫວາ?


ໄທບໍ່ມີສີລະປະລວດລາຍເປັນຂອງຕົນເອງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນຂະໂມຍມາຈາກຂະເໝນທັງນັ້ນ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ລອງເດົາກັນເບິ່ງວ່າ ຢູ່ໃສ 


 ແລ່ນນໍາ ໄທຍ ມົດທຸກຢ່າງ ອີກບໍ່ເຖີງ 100ປີ ເມືອງລາວ ຈະກາຍເປັນເມືອງໄທຍ ຢ່າງບໍ່ຣູ້ສຶກຕົວ ຖ້າເບີ່ງໂລດ


 ລາວບໍ່ມີຫຼັກໝັ້ນຂອງຕົວເອງ ເສດຖະກິດ ຈິດຕະ ວິທະຍາສາດ ການເມືອງ ແລະອື່ນໆ ຈະແລ່ນນຳໄທ ຫຼືຈະໄປນຳຫວຽດ ຫຼືຈະສຽດນຳຈີນ ຄວາມຈິງກໍເປັນແນວນີ້ຢູ່ແລ້ວ ຟັງເພັງໄທ ແຕ່ໄປນຳຫວຽດ  ຢາກໄດ້ກຽດ ພັດໄປຫາຈີນ __________________
Anonymous

Date:

 ລາວບໍ່ມີຫຼັກໝັ້ນຂອງຕົວເອງ ເສດຖະກິດ ຈິດຕະ ວິທະຍາສາດ ການເມືອງ ແລະອື່ນໆ ຈະແລ່ນນຳໄທ ຫຼືຈະໄປນຳຫວຽດ ຫຼືຈະສຽດນຳຈີນ ຄວາມຈິງກໍເປັນແນວນີ້ຢູ່ແລ້ວ ຟັງເພັງໄທ ແຕ່ໄປນຳຫວຽດ  ຢາກໄດ້ກຽດ ພັດໄປຫາຈີນ 


 ອັນນີ້ລະລາວນະ

ດູຖູກໂຕເອງແບບໝໍຂ້າງເທິງນີ້ກະແມ່ນເອກກະລັກຂອງລາວເຊັ່ນກັນ ບໍ່ມີຊາດໃດເຂົາເຮັດໃນໂລກນີ້__________________
Anonymous

Date:

ຂໍຖາມແດ່

ກາມີ  

ແປວ່າ ພີເລີ __________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard