Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ເສື້ອຍືດໃໝ່
Anonymous

Date:
ເສື້ອຍືດໃໝ່


2z8rgvd.jpg__________________
Anonymous

Date:

ຢາກໄດ້ມານຸ່ງຢູ່ບ້ານຈັກຜືນ, ຈະໄປຊອກຊື້ໄດ້ຢູ່ຮ້ານໃດໃນເມືອງເຊກອງ?

ຂອບໃຈ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຢາກໄດ້ມານຸ່ງຢູ່ບ້ານຈັກຜືນ, ຈະໄປຊອກຊື້ໄດ້ຢູ່ຮ້ານໃດໃນເມືອງເຊກອງ?

ຂອບໃຈ


 ພໍດີ ຖ້າເຈົ້ານຸງເສື້ອນີ້ ເຈົ້າຈະຫາຍສາບສູນອີກ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຢາກໄດ້ມານຸ່ງຢູ່ບ້ານຈັກຜືນ, ຈະໄປຊອກຊື້ໄດ້ຢູ່ຮ້ານໃດໃນເມືອງເຊກອງ?

ຂອບໃຈ


 ພໍດີ ຖ້າເຈົ້ານຸງເສື້ອນີ້ ເຈົ້າຈະຫາຍສາບສູນອີກ


 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ມາດຕາ41 ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ

ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນມີສິດໃນການປາກເວົ້າຂີດຂຽນ ໂຮມຊຸມນຸມ ແລະມີສິດຮ້ອງທຸກ.

ຖ້າເພິ່ນຈັບກໍ່ສະແດງວ່າກົດໝາຍຂອງລາວບໍ່ສັກສິດ, ແມ່ນບໍ່?__________________
Anonymous

Date:

no thanks even it free, my pic look even better.__________________
Anonymous

Date:

404830_474371399296942_2146362704_n.jpg

ໃສ່ຜືນນີ້ດີກ່ວາ ເພື່ອຈະໄດ້ຄິດສັງສັນດັ່ງໄວໜຸ່ມ
http://www.facebook.com/home.php#!/groups/openyouthheart/photos/__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຢາກໄດ້ມານຸ່ງຢູ່ບ້ານຈັກຜືນ, ຈະໄປຊອກຊື້ໄດ້ຢູ່ຮ້ານໃດໃນເມືອງເຊກອງ?

ຂອບໃຈ


 ພໍດີ ຖ້າເຈົ້ານຸງເສື້ອນີ້ ເຈົ້າຈະຫາຍສາບສູນອີກ


 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ມາດຕາ41 ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ

ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນມີສິດໃນການປາກເວົ້າຂີດຂຽນ ໂຮມຊຸມນຸມ ແລະມີສິດຮ້ອງທຸກ.

ຖ້າເພິ່ນຈັບກໍ່ສະແດງວ່າກົດໝາຍຂອງລາວບໍ່ສັກສິດ, ແມ່ນບໍ່?


 ເຈົ້າກາຣູ້ຢູ່ຕວາ? ກົດຫມາຍລາວ ຂຽນໄວ້ຊື່ໆ ແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນພວກ ເຈົ້ານາຍຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ ບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ ປະຊາຊົນນັບຖື່__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຢາກໄດ້ມານຸ່ງຢູ່ບ້ານຈັກຜືນ, ຈະໄປຊອກຊື້ໄດ້ຢູ່ຮ້ານໃດໃນເມືອງເຊກອງ?

ຂອບໃຈ


 ພໍດີ ຖ້າເຈົ້ານຸງເສື້ອນີ້ ເຈົ້າຈະຫາຍສາບສູນອີກ


 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ມາດຕາ41 ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ

ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນມີສິດໃນການປາກເວົ້າຂີດຂຽນ ໂຮມຊຸມນຸມ ແລະມີສິດຮ້ອງທຸກ.

ຖ້າເພິ່ນຈັບກໍ່ສະແດງວ່າກົດໝາຍຂອງລາວບໍ່ສັກສິດ, ແມ່ນບໍ່?


 ເຈົ້າກາຣູ້ຢູ່ຕວາ? ກົດຫມາຍລາວ ຂຽນໄວ້ຊື່ໆ ແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນພວກ ເຈົ້ານາຍຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ ບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ ປະຊາຊົນນັບຖື່


 ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນມີສິດໃນການປາກເວົ້າຂີດຂຽນ ໂຮມຊຸມນຸມ ທີ່ບໍ່ຜິດຕໍ່ກົດຫມາຍ 

 __________________
Anonymous

Date:

ໂຮມຊຸມນຸມທີ່ບໍ່ຜິດກົດໝາຍແມ່ນໂຮມຊຸມນຸມດື່ມເບຍລາວເດີພີ່ນ້ອງ ດື່ມຫລາຍເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້

ຈ່າຍສົດ ງົດເຊື່ອ ເບື່ອທວງ.__________________
Anonymous

Date:

                              ເສື້ອພາສາລາວ

 

              2wezcqh.jpg__________________
Savan

Date:

     

 

                                         2817uow.jpg

 

                    

 

               ຂໍມອບເສື້ອໂຕນີ້ໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານ__________________
Anonymous

Date:

Savan wrote:

     

 

                                         2817uow.jpg

 

                    

 

               ຂໍມອບເສື້ອໂຕນີ້ໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານ


 ມີຂາຍຢູ່ໃສ  ຢາກໄດ້ຈັກໂຕ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Savan wrote:

     

 

                                         2817uow.jpg

 

                    

 

               ຂໍມອບເສື້ອໂຕນີ້ໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານ


 ມີຂາຍຢູ່ໃສ  ຢາກໄດ້ຈັກໂຕ


 ເຈົ້າອອກແບບໄດ້ດີ ສໍານີ້ພິມຂາຍໄດ້ແລ້ວ__________________
Anonymous

Date:

 

ສະບາຍດີ ປີໃຫມ່ລາວ ພີ່ນ້ອງລາວຮ່ວມສາຍເລືອດ.

 

ພະຍາຍາມຄິດ, ອ່ານ ແລະກະທໍາແບບລາວ ທີ່ບັນພຣະບູຣຸດເຮົາໄດ້ສັ່ງສອນມາ. ການທີ່ເປັນຄົນລາວ, ມີເອກກະຣັກເປັນລາວ ມັນເສັຍຫາຍບ່ອນໄດ?

ຮູ້ສຶກແລ້ວບໍວ່າ ຄົນລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແຕກແຕນ ຢັງຍາຍກັນຢູ່ ເກືອບເວົ້າໄດ້ເວົ້າໄດ້ວ່າທົ່ວໂລກ ແລ້ວຍ້ອນຫຍັງ? ທັງໆທີ່ວ່າ ພົຣເມືອງລາວ  ບໍ່ພໍກໍາມືເລີຍ

ແຕ່ເປັນຫັຍງຄົນລາວຈຶ່ງແຕກແຕນທະແລນມ້າງ ຢັງຍາຍກັນເທົ່າໂລກໄບນີ້. ຫາກຍັງບໍ່ທະນັດໃຈວ່າຄົນລາວເປັນແນວໄດ ກໍຕ້ອງໄດ້ຂໍແນະນໍາທຸກໆທ່ານວ່າ

ຄວນຈະຕັກນໍາໃສ່ໂອທຸກໆເຊົ້າ ແລ້ວເບິ່ງຕົວຕົນເອງວ່າ (ຕົນເອງຄ້າຍຄຶ "ຄົນລາວບໍ?").

 

ຮັກແພງ__________________
Anonymous

Date:

ຂາຍນຳແນ່__________________
Anonymous

Date:

Savan wrote:

     

 

                                         2817uow.jpg

 

                    

 

               ຂໍມອບເສື້ອໂຕນີ້ໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານ


 ໂຕນີ້ຖືວ່າ ຫາກິນນຳທາດຫຼວງ ແຕ່ວ່າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຂາຍເຮົາອອກຄວາມເຫັນເຕືືອນຊື່ໆ

ບໍ່ຄວນເອົາທາດຫຼວງມາສວາຍໂອກາດ ແອບແຝງຄ້າຂາຍຫງາຍມື

ເບຍລາວອັນດັບໜຶ່ງ ສວາຍໂອກາດເອົາວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ມາແອບບແຝງຂາຍກິນຢ່າງບໍ່ເບິ່ງຟ້າເບິ່ງດິນ__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard