Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ໄທຂື້ນທະບຽນມລະດົກພູມປັນຍາ:ขึ้นทะเบียน ส้มตำ ปลาร้า หมากเก็บ วิ่งควาย มรดกภูมิปัญญา 2555
Anonymous

Date:
ໄທຂື້ນທະບຽນມລະດົກພູມປັນຍາ:ขึ้นทะเบียน ส้มตำ ปลาร้า หมากเก็บ วิ่งควาย มรดกภูมิปัญญา 2555
Permalink Closed


http://news.mthai.com/headline-news/207790.html ຜູ້ຂື້ນທະບຽນເຄີຍກິນຢູ່ບໍ່ເນາະ ຖ້າຂື້ນທະບຽນແລ້ວ:ຢູ່ເມືອງລາວຕຳໜາກຮຸ່ງກິນ(ສົ້ມຕຳ),ສີກຕອນປາແດກ(ປາລ້າ)ກິນຈະບໍ່ຖືກເພີ່ນຟ້ອງບໍ່ແນວນີ້ ຢູ່ບ້ານຂ້ອຍອາຫານປະເພດນີ້ແຕ່ນ້ອຍກະກິນຢູ່ປະຈຳແລ້ວ ແລະ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນກະຍັງກິນຢູ່

__________________
Anonymous

Date:
RE: ໄທຂື້ນທະບຽນມລະດົກພູມປັນຍາ:ขึ้นทะเบียน ส้มตำ ปลาร้า หมากเก็บ วิ่งควาย มรดกภูมิปัญญา 2555
Permalink Closed


ເຂົາບໍ່ເອີ້ນຕຳໝາກຫຸ່ງ ແລະ ປາແດກ ຄືເຮົາ ບໍ່ຕອງຫວັ່ນ....ແຕ່ມີຫລາຍອັນຫວັ່ນໆ....ຢູ່ ຫາກອ່ານໃນລາຍການນັ້ນ__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ตำหมากฮุ่ง ลาบ ก้อย  ยอมรับมันคืออาหารลาว แต่คนลาวบ่ได้มีแต่ สปป.ลาว ลาวฝั่งขวา(อิสาน)

ก็ย่อมมีสิทธิในอาหารเหล่านี้  ถ้าจะเอาตามเสี่ยงส่วนหลาย แบบประชาธิปไตยแล้ว 

อีสานมีประชากร 22 ล้านคน สปป.ลาว มี 6 ล้านปาย ย่อมมีสิทธิจดทะเบียนเป็นอาหารของตนเองได้__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

I don't get it ?

ຂໍໂທດ...ຂ້ຽເຂົ້າໃຈພາສາໄທຍບໍ່ປານໃດ...

"มรดกภูมิปัญญา"=ມໍຣະດົກພູມ(ພູມິ)ປັນຍາ =ແປວ່າຫຍັງຄວາມລາວ?__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Too big letters? Sorry, I did not mean it cry__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ຊັັບສິນທາງປັນຍາ ຂໍໂທດຖ້າແປຜິດ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ຢ່າມັນຄົນໄທບໍ່ມີຕາໃຫ້ມັນສະເໜີໄປໂລດຕາກໍ້າໜຶ່ງມັນບອດຄັນມັນເບີ່ງບໍ່ເຫັນກະໃຫ້ມັນຈົດໄປ__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

who last laugh, laugh louder..Laos will laugh at the Siam at the end 555!!!__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

http://news.mthai.com/headline-news/207790.html ຜູ້ຂື້ນທະບຽນເຄີຍກິນຢູ່ບໍ່ເນາະ ຖ້າຂື້ນທະບຽນແລ້ວ:ຢູ່ເມືອງລາວຕຳໜາກຮຸ່ງກິນ(ສົ້ມຕຳ),ສີກຕອນປາແດກ(ປາລ້າ)ກິນຈະບໍ່ຖືກເພີ່ນຟ້ອງບໍ່ແນວນີ້ ຢູ່ບ້ານຂ້ອຍອາຫານປະເພດນີ້ແຕ່ນ້ອຍກະກິນຢູ່ປະຈຳແລ້ວ ແລະ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນກະຍັງກິນຢູ່


 first you have to understand what it is this

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมาย ถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน หรือในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่า เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้ เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นมาอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และทำให้คนเหล่านั้นเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึกสืบเนื่องก่อให้เกิด ความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

after reading this yak yak, me so dumb, and me still ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ? furious...never mind frustrated.gif__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

after reading this yak yak, me so dumb, and me still ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ? furious...never mind frustrated.gif


 Me too, ຢາກຕຳໝາກຫຸ່ງເດ__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ຈັກໜ່ອຍລຳພູໄທ, ຂັບທຸ້ມ, ລຳຕ່າງໆ,​ ແຄນ, ຜ້າຂາວມ້າ ແລະອື່ນໆມັນກໍ່ຊີ່ຈົດໝົດ__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดยงานครั้งนี้ จัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และเป็นการรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

ทั้งนี้นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ในปี 2555 ได้มีประกาศขึ้นมรดกภูมิปัญญา จำนวน 70 รายการ  7 สาขา ดังนี้

สาขา 1 สาขาศิลปะการแสดง 13 รายการ 2 ประเภท คือ 
- ประเภทดนตรี 5 รายการ ได้แก่ ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู, ซอสามสาย, เพลงหน้าพาทย์, กันตรึม, เจรียง และกาหลอ
- ประเภทการแสดง 7 รายการ ได้แก่ ก้านกกิงกะหร่า, ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา, รำฝรั่งคู่, ละครดึกดำบรรพ์, โนราโรง ครู, มะโย่ง และรองเง็ง

สาขา 2 สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 11 รายการ 4 ประเภท คือ 
- ประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า 5 รายการ ได้แก่ ผ้าทอไทครั่ง, ผ้าทอไทลื้อ, ผ้าทอกะเหรี่ยง, ผ้าทอไทยวน และผ้าทอผู้ไทย
- ประเภทเครื่องรัก 2 รายการ ได้แก่ เครื่องมุกไทย และเครื่องรัก
- ประเภทเครื่องโลหะ 2 รายการ ได้แก่ ขันลงหินบ้านบุและบาตรบ้านบาตร
- ประเภทงานศิลปกรรมพื้นบ้าน 2 รายการ ได้แก่ สัตตภัณฑ์ล้านนาและโคมล้านนา

สาขา 3 สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน 14 รายการ 2 ประเภท คือ
- ประเภทนิทานพื้นบ้าน 12 รายการ ได้แก่ นิทานพระร่วง, นิทานตาม่องล่าย, พระสุธนมโนห์ราภาคใต้, วันคาร, ตำนานเจ้าหลวงคำแดง, ตำนานพระธาตุดอยตุง, ตำนานเจ้าแม่สองนาง, ตำนานอุรังคธาตุ, ตำนานหลวงปู่ทวด, ตำนานนางโภควดี, ตำนานสร้างโลกของภาคใต้และวรวงศ์
- ประเภทตำรา 2 รายการ ได้แก่ ปักขะทึนล้านนา ตำราศาสตรา

สาขา 4 สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย 8 รายการ 3 ประเภท คือ
- ประเภทการเล่นพื้นบ้าน 3 รายการ ได้แก่ ไม้หึ่ม, หมากเก็บ และ...ินวัว
- ประเภทกีฬาพื้นบ้าน 4 รายการ ได้แก่ หมากรุกไทย, ตะกร้อลอดห่วง, วิ่งวัว และวิ่งควาย
- ประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ได้แก่ เจิง

สาขา 5 สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 7 รายการ 2 ประเภท คือ
- ประเภทขนบธรรมเนียมประเพณี 5 รายการ ได้แก่ การผูกเกลอ, การผูกเสี่ยว, เทศน์มหาชาติ,พิธีทำบุญต่ออายุ และการแต่งกายบาบ๋า เพอนารากัน
- ประเภทงานเทศกาล 2 รายการ ได้แก่ สารทเดือนสิบ และประเพณีรับบัว

สาขา 6 สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 11 รายการ 4 ประเภท คือ
- ประเภทอาหารและโภชนาการ 6 รายการ ได้แก่ สำรับอาหารไทย, แกงเผ็ด, แกงเขียวหวาน, ส้มตำ, น้ำพริก และปลาร้า
- ประเภทการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 3 รายการ ได้แก่ ลูกประคบ, ยาหอมและหมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก
- ประเภทโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ และไสยศาสตร์ ได้แก่ คชศาสตร์ชาวกูย
- ประเภทชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ ดอนปู่ตา

สาขา 7 สาขาภาษา 6 รายการ 2 ประเภท คือ
- ประเภทภาษาไทยถิ่น 3 รายการ ได้แก่ อักษรธรรมล้านนา, อักษรไทยน้อย และอักษรธรรมอีสาน
- ประเภทภาษากลุ่มชาติพันธุ์ 3 รายการ ได้แก่ ภาษาชอง,ภาษาญัฮกุร และภาษาก๋อง

ที่มา: MThai News


__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดยงานครั้งนี้ จัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และเป็นการรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

ทั้งนี้นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ในปี 2555 ได้มีประกาศขึ้นมรดกภูมิปัญญา จำนวน 70 รายการ  7 สาขา ดังนี้

สาขา 1 สาขาศิลปะการแสดง 13 รายการ 2 ประเภท คือ 
- ประเภทดนตรี 5 รายการ ได้แก่ ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู, ซอสามสาย, เพลงหน้าพาทย์, กันตรึม, เจรียง และกาหลอ
- ประเภทการแสดง 7 รายการ ได้แก่ ก้านกกิงกะหร่า, ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา, รำฝรั่งคู่, ละครดึกดำบรรพ์, โนราโรง ครู, มะโย่ง และรองเง็ง

สาขา 2 สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 11 รายการ 4 ประเภท คือ 
- ประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า 5 รายการ ได้แก่ ผ้าทอไทครั่ง, ผ้าทอไทลื้อ, ผ้าทอกะเหรี่ยง, ผ้าทอไทยวน และผ้าทอผู้ไทย
- ประเภทเครื่องรัก 2 รายการ ได้แก่ เครื่องมุกไทย และเครื่องรัก
- ประเภทเครื่องโลหะ 2 รายการ ได้แก่ ขันลงหินบ้านบุและบาตรบ้านบาตร
- ประเภทงานศิลปกรรมพื้นบ้าน 2 รายการ ได้แก่ สัตตภัณฑ์ล้านนาและโคมล้านนา

สาขา 3 สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน 14 รายการ 2 ประเภท คือ
- ประเภทนิทานพื้นบ้าน 12 รายการ ได้แก่ นิทานพระร่วง, นิทานตาม่องล่าย, พระสุธนมโนห์ราภาคใต้, วันคาร, ตำนานเจ้าหลวงคำแดง, ตำนานพระธาตุดอยตุง, ตำนานเจ้าแม่สองนาง, ตำนานอุรังคธาตุ, ตำนานหลวงปู่ทวด, ตำนานนางโภควดี, ตำนานสร้างโลกของภาคใต้และวรวงศ์
- ประเภทตำรา 2 รายการ ได้แก่ ปักขะทึนล้านนา ตำราศาสตรา

สาขา 4 สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย 8 รายการ 3 ประเภท คือ
- ประเภทการเล่นพื้นบ้าน 3 รายการ ได้แก่ ไม้หึ่ม, หมากเก็บ และ...ินวัว
- ประเภทกีฬาพื้นบ้าน 4 รายการ ได้แก่ หมากรุกไทย, ตะกร้อลอดห่วง, วิ่งวัว และวิ่งควาย
- ประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ได้แก่ เจิง

สาขา 5 สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 7 รายการ 2 ประเภท คือ
- ประเภทขนบธรรมเนียมประเพณี 5 รายการ ได้แก่ การผูกเกลอ, การผูกเสี่ยว, เทศน์มหาชาติ,พิธีทำบุญต่ออายุ และการแต่งกายบาบ๋า เพอนารากัน
- ประเภทงานเทศกาล 2 รายการ ได้แก่ สารทเดือนสิบ และประเพณีรับบัว

สาขา 6 สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 11 รายการ 4 ประเภท คือ
- ประเภทอาหารและโภชนาการ 6 รายการ ได้แก่ สำรับอาหารไทย, แกงเผ็ด, แกงเขียวหวาน, ส้มตำ, น้ำพริก และปลาร้า
- ประเภทการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 3 รายการ ได้แก่ ลูกประคบ, ยาหอมและหมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก
- ประเภทโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ และไสยศาสตร์ ได้แก่ คชศาสตร์ชาวกูย
- ประเภทชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ ดอนปู่ตา

สาขา 7 สาขาภาษา 6 รายการ 2 ประเภท คือ
- ประเภทภาษาไทยถิ่น 3 รายการ ได้แก่ อักษรธรรมล้านนา, อักษรไทยน้อย และอักษรธรรมอีสาน
- ประเภทภาษากลุ่มชาติพันธุ์ 3 รายการ ได้แก่ ภาษาชอง,ภาษาญัฮกุร และภาษาก๋อง

ที่มา: MThai News

 ອັນທີ່ຕົວໜັງສືສີແດງບໍ່ຄວນຈົດເພາະມັນເປັນວັດທະນະທຳທີ່ມີຄືກັນຫຼາຍຊາດ ສ່ວນອັກສອນໄທນ້ອຍຕາມທີ່ເຂົ້າໃຈແມ່ນອັກສອນລາວບໍ່ແມ່ນຫວາ__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดยงานครั้งนี้ จัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และเป็นการรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

ทั้งนี้นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ในปี 2555 ได้มีประกาศขึ้นมรดกภูมิปัญญา จำนวน 70 รายการ  7 สาขา ดังนี้

สาขา 1 สาขาศิลปะการแสดง 13 รายการ 2 ประเภท คือ 
- ประเภทดนตรี 5 รายการ ได้แก่ ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู, ซอสามสาย, เพลงหน้าพาทย์, กันตรึม, เจรียง และกาหลอ
- ประเภทการแสดง 7 รายการ ได้แก่ ก้านกกิงกะหร่า, ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา, รำฝรั่งคู่, ละครดึกดำบรรพ์, โนราโรง ครู, มะโย่ง และรองเง็ง

สาขา 2 สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 11 รายการ 4 ประเภท คือ 
- ประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า 5 รายการ ได้แก่ ผ้าทอไทครั่ง, ผ้าทอไทลื้อ, ผ้าทอกะเหรี่ยง, ผ้าทอไทยวน และผ้าทอผู้ไทย
- ประเภทเครื่องรัก 2 รายการ ได้แก่ เครื่องมุกไทย และเครื่องรัก
- ประเภทเครื่องโลหะ 2 รายการ ได้แก่ ขันลงหินบ้านบุและบาตรบ้านบาตร
- ประเภทงานศิลปกรรมพื้นบ้าน 2 รายการ ได้แก่ สัตตภัณฑ์ล้านนาและโคมล้านนา

สาขา 3 สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน 14 รายการ 2 ประเภท คือ
- ประเภทนิทานพื้นบ้าน 12 รายการ ได้แก่ นิทานพระร่วง, นิทานตาม่องล่าย, พระสุธนมโนห์ราภาคใต้, วันคาร, ตำนานเจ้าหลวงคำแดง, ตำนานพระธาตุดอยตุง, ตำนานเจ้าแม่สองนาง, ตำนานอุรังคธาตุ, ตำนานหลวงปู่ทวด, ตำนานนางโภควดี, ตำนานสร้างโลกของภาคใต้และวรวงศ์
- ประเภทตำรา 2 รายการ ได้แก่ ปักขะทึนล้านนา ตำราศาสตรา

สาขา 4 สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย 8 รายการ 3 ประเภท คือ
- ประเภทการเล่นพื้นบ้าน 3 รายการ ได้แก่ ไม้หึ่ม, หมากเก็บ และ...ินวัว
- ประเภทกีฬาพื้นบ้าน 4 รายการ ได้แก่ หมากรุกไทย, ตะกร้อลอดห่วง, วิ่งวัว และวิ่งควาย
- ประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ได้แก่ เจิง

สาขา 5 สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 7 รายการ 2 ประเภท คือ
- ประเภทขนบธรรมเนียมประเพณี 5 รายการ ได้แก่ การผูกเกลอ, การผูกเสี่ยว, เทศน์มหาชาติ,พิธีทำบุญต่ออายุ และการแต่งกายบาบ๋า เพอนารากัน
- ประเภทงานเทศกาล 2 รายการ ได้แก่ สารทเดือนสิบ และประเพณีรับบัว

สาขา 6 สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 11 รายการ 4 ประเภท คือ
- ประเภทอาหารและโภชนาการ 6 รายการ ได้แก่ สำรับอาหารไทย, แกงเผ็ด, แกงเขียวหวาน, ส้มตำ, น้ำพริก และปลาร้า
- ประเภทการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 3 รายการ ได้แก่ ลูกประคบ, ยาหอมและหมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก
- ประเภทโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ และไสยศาสตร์ ได้แก่ คชศาสตร์ชาวกูย
- ประเภทชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ ดอนปู่ตา

สาขา 7 สาขาภาษา 6 รายการ 2 ประเภท คือ
- ประเภทภาษาไทยถิ่น 3 รายการ ได้แก่ อักษรธรรมล้านนา, อักษรไทยน้อย และอักษรธรรมอีสาน
- ประเภทภาษากลุ่มชาติพันธุ์ 3 รายการ ได้แก่ ภาษาชอง,ภาษาญัฮกุร และภาษาก๋อง

ที่มา: MThai News

 ອັນທີ່ຕົວໜັງສືສີແດງບໍ່ຄວນຈົດເພາະມັນເປັນວັດທະນະທຳທີ່ມີຄືກັນຫຼາຍຊາດ ສ່ວນອັກສອນໄທນ້ອຍຕາມທີ່ເຂົ້າໃຈແມ່ນອັກສອນລາວບໍ່ແມ່ນຫວາ


 ແມ່ນແລ້ວ ມັນແມ່ນວັດທະນະທຳທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ມັນແມ່ນຜົນຜະລິດຂອງສັງຄົມ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃດຜູ້ຄິດຄົ້ນຂື້ນມາ__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ອານຸລັກໄວ້ກະດີຄົນລາວບໍ່ມີເວລາໄປຄິດເລື້ອງພວກນີ້ດອ໋ກ,ເພາະວ່າອັນນີ້ບໍແມ່ນຜູ້ໃດຜູ້ນື້ງຄິດອອກມາ,ມັນມີມາດົນ ແລ້ວ,ແຕ່ເຮັດແບບນີ້ກໍ່ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທຸລະກິດເທົົ່ານັ້ນ,ເພາະໄທມີສົ້ມຕຳສຳເລັກຮູບ,ມີປາລ້າສຳເລັດຮູບເວົ້າຕາມພາສາໄທ... ແຕ່ຈະມາເຮັດຜູກຂາດແບບນີ້ຄືຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

http://news.mthai.com/headline-news/207790.html ຜູ້ຂື້ນທະບຽນເຄີຍກິນຢູ່ບໍ່ເນາະ ຖ້າຂື້ນທະບຽນແລ້ວ:ຢູ່ເມືອງລາວຕຳໜາກຮຸ່ງກິນ(ສົ້ມຕຳ),ສີກຕອນປາແດກ(ປາລ້າ)ກິນຈະບໍ່ຖືກເພີ່ນຟ້ອງບໍ່ແນວນີ້ ຢູ່ບ້ານຂ້ອຍອາຫານປະເພດນີ້ແຕ່ນ້ອຍກະກິນຢູ່ປະຈຳແລ້ວ ແລະ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນກະຍັງກິນຢູ່


 their country smart, not sutupid like us...

 

so they devolop then our country...

 

easy... to understand... __________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

http://news.mthai.com/headline-news/207790.html ຜູ້ຂື້ນທະບຽນເຄີຍກິນຢູ່ບໍ່ເນາະ ຖ້າຂື້ນທະບຽນແລ້ວ:ຢູ່ເມືອງລາວຕຳໜາກຮຸ່ງກິນ(ສົ້ມຕຳ),ສີກຕອນປາແດກ(ປາລ້າ)ກິນຈະບໍ່ຖືກເພີ່ນຟ້ອງບໍ່ແນວນີ້ ຢູ່ບ້ານຂ້ອຍອາຫານປະເພດນີ້ແຕ່ນ້ອຍກະກິນຢູ່ປະຈຳແລ້ວ ແລະ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນກະຍັງກິນຢູ່


 their country smart, not sutupid like us...

 

so they devolop then our country...

 

easy... to understand... 


 you might got a dumb-ass mother..that's why your comment is so stupid!!!__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

http://news.mthai.com/headline-news/207790.html ຜູ້ຂື້ນທະບຽນເຄີຍກິນຢູ່ບໍ່ເນາະ ຖ້າຂື້ນທະບຽນແລ້ວ:ຢູ່ເມືອງລາວຕຳໜາກຮຸ່ງກິນ(ສົ້ມຕຳ),ສີກຕອນປາແດກ(ປາລ້າ)ກິນຈະບໍ່ຖືກເພີ່ນຟ້ອງບໍ່ແນວນີ້ ຢູ່ບ້ານຂ້ອຍອາຫານປະເພດນີ້ແຕ່ນ້ອຍກະກິນຢູ່ປະຈຳແລ້ວ ແລະ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນກະຍັງກິນຢູ່


 their country smart, not sutupid like us...

 

so they devolop then our country...

 

easy... to understand... 


 you might got a dumb-ass mother..that's why your comment is so stupid!!!


 i would like to say that , their government is smarter and more active real working people

( broken english) sorry.__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ຂ້ອຍອ່ານຂ່າວນີ້ແລ້ວຂ້ອຍບໍ່ໂທດຄົນໄທຍ ວ່າຂີ້ສໍ້ ຂີ້ໂກງ ຫນ້າບໍ່ມີຢ່າງອາຍ

ລັກເອົາອາຫານປະຈຳຊາດລາວ ທີ່ເຂົາກິນກັນໝົດປະເທດ ມາເປັນຂອງໂຕ ແບບຫນ້າດ້ານໆດອກ

ແຕ່ຂ້ອຍຢາກດ່າ: ກະຊວງວັດທະນາທຳລາວພຸ້ນ ເກີດເປັນມື້ ນັ່ງເຮັດອີ່ຫຍັງຢູ່ ຮູ້ທັງຮູ້ວ່າ

ປະເທດໄທຍ ເປັນແນວໃດແລະເຄີຍພະຍາຍາມຈົດສີ້ນ ເປັນຂອງປະເທດໂຕເອງມາແລ້ວ

ຍັງບໍ່ສະເດີດ ບໍ່ເໜັງບໍ່ຕີງ ນັ່ງຫາສະແຕກຫຍັງຢູ່ໃນກະຊວງຫັ້ນ.

ອີກບໍ່ດົນ:ທ່າເຕັ້ນບັດສະລົບເຂົາກໍ່ຈະຈົດ ເພາະເຂົາສົ່ງນັກສຶກສາໄທຍ ໄປຮຽນທ່າເຕັ້ນນຳນັກສຶກສາລາວ

ຢູ່ມ.ຊຮຽບຮ້ອຍ, ອະທິການມ.ຊ ກໍ່ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ຈັດທັງນັກຮຽນຈັດທັງຄູຝືກໃຫ້ພ້ອມ

ຈັ່ງແມ່ນຊາດຜູ້ນຳເພີ່ນເກັ່ງແຕ່ກົກຈົນເຖີງປາຍ.

ເວົ້າມາລະໜ່າຍ ຄິດອີກໃນຫນື່ງກໍ່ສົມນໍ້າໜ້າ ຢາກເລືອກແຕ່ຄົນເຈົ້າຄົນຂ້ອຍຜູ້ໃດເພີ່ນກໍ່ວ່າ

ສະຫຼາດສ່ອງແສງ ນີ້ແຫລະຄືຜົນສະທ້ອນໃນອີກແງ່ມຸມຫນື່ງ ທີ່ຄະນະນຳຕ້ອງເອົາໄປຄິດຄືນກ່ອນຈະເລືອກ

ຄົນມາຮັບຕຳແຫນ່ງ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Well, let's find a good lawyer, and sue them.__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ເຊີນກະຊວງວັດທະນາທຳເຮັດວຽກແດ່ເດີ້ ໄປຂື້ນທະບຽນແລະໄປແກ້ຄືນແດ່

ມັນບໍ່ຍາກ,ເຮົາສາມາດຈົດໃນຊື່ວ່າປາແດກດ້ວຍການຜະລິດທີ່ຕ່າງກັນຫຼືດ້ວຍປາທີ່ນຳມາເຮັດຕ່າງກັນ ແລະຕຳໝາກຫຸ່ງ

ຂອງລາວລວມທັງຕໍາມົ້ວອີ່ຫຍັງກໍ່ແລ້ວແຕ່ ວິທີການປຸ່ງແຕ່ງມັນແຕກຕ່າງ ຊື່ກະຕ່າງ ເຮົາກໍ່ສາມາດ

ຈົດໃນຊື່ເຮົາໄດ້ຄືກັນ.

ການຂື້ນທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາໝາຍເຖີງ:ເມື່ອເຮົາຈະເອົາໄປເປັນສິີນຄ້າ ເຮົາສາມາດຖືກຟ້ອງໄດ້

ແຕ່ເຊີນໄທຍຟ້ອງໃຫ້ເຂົາສົ່ງຄະນະກຳມະການລົງມາກວດໂລດ ເພາະຄົນລາວກິນປະແດກ ກິນຕຳໝາກຫຸ່ງທົ່ວປະເທດ

ແຕ່ໄທຍກິນແຕ່ເປັນບາງພາກ.......

ນີ້ແຫລະຄືຄວາມເປັນໄທຍ ທີ່ພາກັນບອກວ່າຄວນໃຫ້ອະໄພ ເລື່ອງອະດີດປະຫວັດສາດບໍ່ຄວນເອົາມາຖຽງກັນ

ຄວາມເປັນຊາດໃດຊາດຫນື່ງ ມັນບໍ່ເຄີຍປ່ຽນ ມັນຝັງມາໃນສາຍເລືອດ ເຄີຍເປັນຂີ້ລັກມາແຕ່ດຶກດຳບັນ

ພໍປະເທດຊາດຈະເລີນແລ້ວ ກໍ່ຍັງເປັນຂີ້ລັກຢູ່ຄືເກົ່າ ເປັນຂີ້ລັກຕັ້ງແຕ່ກົກເຫງົ້າອີ່ຫຼີ.

ຄັນຂ້ອຍແມ່ນຄົນໄທຍຂ້ອຍຊິຮູ້ສຶກອາຍວ່າແຕ່ລາວຂີ້ທຸກຂີ້ຍາກ ແຕ່ຍັງມາລັກຈົດເອົາອາຫານປະຈຳຊາດເຂົາເປັນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງໂຕເອງ

ຢ່າເວົ້າວ່າຈົດດ້ວຍຈຳນວນປະຊາກອນຫຼາຍກ່ອນ ໃຫ້ເບີ່ງວ່າໝົດປະເທດກິນບໍ່ ມັນເປັນອາຫານປະຈຳຊາດລາວ

ກໍລະນີດຽວກັບສີ້ນທີ່ໄທຍເຄີຍພະຍາຍາມໄປຈົດແລ້ວ.......ອາຍແທນ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

Well, let's find a good lawyer, and sue them.


           ຂ້ອຍເຫັນດີນຳເຈົ້າ ແຕ່ກະຊວງວັດທະນາທຳ ຄາຕຳຈອກ ອັນໄດບໍ່ໄດ້ເງີນເຂົາບໍ່ເຮັດ

          ຫຼືພໍເຂົາເອົາເງີນຍັດປາກຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເລື່ອງກໍ່ງຽບ. ເຂົາບໍ່ຄິດເລື່ອງປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ

          ຊາດດອກ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ຍັງມີອີກລອງສັງເກດເບິ່ງການແບ່ງເຂດແດນຈາກgoogle earth(google map)ແບ່ງແຜນທີ່ປະເທດລາວເລາະ ລຽບນຳ້ຂອງ ເສັ້ນສີເຫຼືອງມັນແບ່ງເຄິ່ງເລີຍ,ເປັນຕາເຕະມັນຂະໜາດ

__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

ຂ້ອຍອ່ານຂ່າວນີ້ແລ້ວຂ້ອຍບໍ່ໂທດຄົນໄທຍ ວ່າຂີ້ສໍ້ ຂີ້ໂກງ ຫນ້າບໍ່ມີຢ່າງອາຍ

ລັກເອົາອາຫານປະຈຳຊາດລາວ ທີ່ເຂົາກິນກັນໝົດປະເທດ ມາເປັນຂອງໂຕ ແບບຫນ້າດ້ານໆດອກ

ແຕ່ຂ້ອຍຢາກດ່າ: ກະຊວງວັດທະນາທຳລາວພຸ້ນ ເກີດເປັນມື້ ນັ່ງເຮັດອີ່ຫຍັງຢູ່ ຮູ້ທັງຮູ້ວ່າ

ປະເທດໄທຍ ເປັນແນວໃດແລະເຄີຍພະຍາຍາມຈົດສີ້ນ ເປັນຂອງປະເທດໂຕເອງມາແລ້ວ

ຍັງບໍ່ສະເດີດ ບໍ່ເໜັງບໍ່ຕີງ ນັ່ງຫາສະແຕກຫຍັງຢູ່ໃນກະຊວງຫັ້ນ.

ອີກບໍ່ດົນ:ທ່າເຕັ້ນບັດສະລົບເຂົາກໍ່ຈະຈົດ ເພາະເຂົາສົ່ງນັກສຶກສາໄທຍ ໄປຮຽນທ່າເຕັ້ນນຳນັກສຶກສາລາວ

ຢູ່ມ.ຊຮຽບຮ້ອຍ, ອະທິການມ.ຊ ກໍ່ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ຈັດທັງນັກຮຽນຈັດທັງຄູຝືກໃຫ້ພ້ອມ

ຈັ່ງແມ່ນຊາດຜູ້ນຳເພີ່ນເກັ່ງແຕ່ກົກຈົນເຖີງປາຍ.

ເວົ້າມາລະໜ່າຍ ຄິດອີກໃນຫນື່ງກໍ່ສົມນໍ້າໜ້າ ຢາກເລືອກແຕ່ຄົນເຈົ້າຄົນຂ້ອຍຜູ້ໃດເພີ່ນກໍ່ວ່າ

ສະຫຼາດສ່ອງແສງ ນີ້ແຫລະຄືຜົນສະທ້ອນໃນອີກແງ່ມຸມຫນື່ງ ທີ່ຄະນະນຳຕ້ອງເອົາໄປຄິດຄືນກ່ອນຈະເລືອກ

ຄົນມາຮັບຕຳແຫນ່ງ.


 ລາວຊິເຮັດບາດດຽວປະກາດວ່າໄທຍ໌ທັງໝົດເປັນມໍລະດົກຂອງລາວກະໝົດເລື່ອງ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ນີິ້ລະຄືຄວາມອ່ອນແອຂອງລັດຖະບານລາວເຮົາເອງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຕຳໝາກຫຸ່ງໃສ່

ປາແດກ ທີ່ເປັນອາຫານປະຈຳຊາດຂອງຕົນເອງແທ້ໆ ແລະກໍບໍ່ເຄີຍຄິດທີ່ຈະນຳເອົາໄປຂຶ້ນທະບຽນ

ເປັນເອກກະສິດອາຫານປະຈຳຊາດຂອງຕົນເອງໄວ້. ເມື່ອໄທຮູ້ຈັກວ່າ ສປປລ ບໍ່ມີເອກກະສິດ ຫລື

ຂຶ້ນທະບຽນເປັນອາຫານປະຈຳຊາດຂອງລາວແລ້ວ ໄທມັນກໍສວຍໂອກາດໃນຕອນນີ້ເລີຍເພື່ອຈະຍຶດ

ເອົາຕຳໝາກຫຸ່ງໃສ່ປາແດກມາເປັນອາຫານປະຈຳຊົນຊາດຂອງເຂົາ ກໍຄື ຊົນຊາດໄທອິສານນັ້ນເອງ.

ບໍ່ສ່້ແຕ່ຕຳໝາກຫຸ່ງໃສ່ປາແດກຢ່າງດຽວດອກ ຍັງມີຫລາຍໆຢ່າງທີ່ເປັນເອກກະລັກຂອງຄົນລາວທີ່

ຈະຕົກໄປເປັນຂອງໄທຖ້າວ່າລັດຖະບານລາວຍັງບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ສຽງແຄນ

ແລະຂັບລຳ ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງຂອງລາວແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ຄື: ຂັບຊຳເໜືອມ ຂັບທຸ້ມຫຼວງພະບາງ

ລຳຊຽງຂວາງຫຼືລຳພວນ ຂັບງຶ່ມ ລຳມະຫາໄຊ ລຳຄອນສະຫວັນ ລຳຕັ່ງຫວາຍ ລຳສາລະວັນ ລຳສີທັນ

ດອນ ແລະຂັບລຳອື່ນໆ ຖ້າລັດຖະບານ ສປປລ ບໍ່ນຳເອົາສິນລະປະ ວັນນະຄະດີ ຂອງການຂັບລຳເຫຼົ່າ

ນີ້ໄປຂຶ້ນທະບຽນເປັນເອກກະລັກຂອງລາວໄວ້ ແນ່ນອນຈະຕົກເປັນຂອງໄທອິສານໄປໃນບໍ່ວັນໃດກກໍ

ວັນໜຶ່ງ.  ງານ Expos 70 ທີ່ ໂຕກຽວ ປະເທດຍິປຸ່ນ 1970 ລັດຖະບານວຽງຈັນ ໄດ້ເອົາຕຳໝາກ

ຫຸ່ງ ປີ້ງໄກ່ ແລະ ເຂົ້າຫຼາມໄປໂຊ ແລະປະກາດໃຫ້ໂລກຮັບຮູ້ວ່າເປັນອາຫານປະຈະຊາດແລະປະຊາຊົນ

ລາວ ທີ່ຊາວລາວ 100 ເປີເຊັນ ກິນກັນທົ່ວປະເທດ, ແລະກໍບໍ່ເຫັນວ່າປະເທດໄທຈະປະທ້ວງລາວວ່າ

ອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນເປັນຂອງຄົນໄທອິສານ ເພາະສ່າລັດຖະບານວຽງຈັນໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນໄວ້ແລ້ວ ພ້ອມທັງ

ຄັບລຳພື້ນເມືອຕ່າງໆຂອງລາວໄທຍັງໄດ້ມາຂໍລິກຂະສິດຈາກ ລຖບ ວຽງຈັນກ່ອນໆທີ່ໄທອິສານຈະນຳ

ເອົາໄປໃຊ້ ໃນສະໄໝ ລຖບ ເກົ່າ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

ນີິ້ລະຄືຄວາມອ່ອນແອຂອງລັດຖະບານລາວເຮົາເອງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຕຳໝາກຫຸ່ງໃສ່

ປາແດກ ທີ່ເປັນອາຫານປະຈຳຊາດຂອງຕົນເອງແທ້ໆ ແລະກໍບໍ່ເຄີຍຄິດທີ່ຈະນຳເອົາໄປຂຶ້ນທະບຽນ

ເປັນເອກກະສິດອາຫານປະຈຳຊາດຂອງຕົນເອງໄວ້. ເມື່ອໄທຮູ້ຈັກວ່າ ສປປລ ບໍ່ມີເອກກະສິດ ຫລື

ຂຶ້ນທະບຽນເປັນອາຫານປະຈຳຊາດຂອງລາວແລ້ວ ໄທມັນກໍສວຍໂອກາດໃນຕອນນີ້ເລີຍເພື່ອຈະຍຶດ

ເອົາຕຳໝາກຫຸ່ງໃສ່ປາແດກມາເປັນອາຫານປະຈຳຊົນຊາດຂອງເຂົາ ກໍຄື ຊົນຊາດໄທອິສານນັ້ນເອງ.

ບໍ່ສ່້ແຕ່ຕຳໝາກຫຸ່ງໃສ່ປາແດກຢ່າງດຽວດອກ ຍັງມີຫລາຍໆຢ່າງທີ່ເປັນເອກກະລັກຂອງຄົນລາວທີ່

ຈະຕົກໄປເປັນຂອງໄທຖ້າວ່າລັດຖະບານລາວຍັງບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ສຽງແຄນ

ແລະຂັບລຳ ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງຂອງລາວແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ຄື: ຂັບຊຳເໜືອມ ຂັບທຸ້ມຫຼວງພະບາງ

ລຳຊຽງຂວາງຫຼືລຳພວນ ຂັບງຶ່ມ ລຳມະຫາໄຊ ລຳຄອນສະຫວັນ ລຳຕັ່ງຫວາຍ ລຳສາລະວັນ ລຳສີທັນ

ດອນ ແລະຂັບລຳອື່ນໆ ຖ້າລັດຖະບານ ສປປລ ບໍ່ນຳເອົາສິນລະປະ ວັນນະຄະດີ ຂອງການຂັບລຳເຫຼົ່າ

ນີ້ໄປຂຶ້ນທະບຽນເປັນເອກກະລັກຂອງລາວໄວ້ ແນ່ນອນຈະຕົກເປັນຂອງໄທອິສານໄປໃນບໍ່ວັນໃດກກໍ

ວັນໜຶ່ງ.  ງານ Expos 70 ທີ່ ໂຕກຽວ ປະເທດຍິປຸ່ນ 1970 ລັດຖະບານວຽງຈັນ ໄດ້ເອົາຕຳໝາກ

ຫຸ່ງ ປີ້ງໄກ່ ແລະ ເຂົ້າຫຼາມໄປໂຊ ແລະປະກາດໃຫ້ໂລກຮັບຮູ້ວ່າເປັນອາຫານປະຈະຊາດແລະປະຊາຊົນ

ລາວ ທີ່ຊາວລາວ 100 ເປີເຊັນ ກິນກັນທົ່ວປະເທດ, ແລະກໍບໍ່ເຫັນວ່າປະເທດໄທຈະປະທ້ວງລາວວ່າ

ອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນເປັນຂອງຄົນໄທອິສານ ເພາະສ່າລັດຖະບານວຽງຈັນໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນໄວ້ແລ້ວ ພ້ອມທັງ

ຄັບລຳພື້ນເມືອຕ່າງໆຂອງລາວໄທຍັງໄດ້ມາຂໍລິກຂະສິດຈາກ ລຖບ ວຽງຈັນກ່ອນໆທີ່ໄທອິສານຈະນຳ

ເອົາໄປໃຊ້ ໃນສະໄໝ ລຖບ ເກົ່າ.


 thai esan back stabbed Laos and lao peoples..for centuries.. and they will do the same again for the next generation!!!__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

ນີິ້ລະຄືຄວາມອ່ອນແອຂອງລັດຖະບານລາວເຮົາເອງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຕຳໝາກຫຸ່ງໃສ່

ປາແດກ ທີ່ເປັນອາຫານປະຈຳຊາດຂອງຕົນເອງແທ້ໆ ແລະກໍບໍ່ເຄີຍຄິດທີ່ຈະນຳເອົາໄປຂຶ້ນທະບຽນ

ເປັນເອກກະສິດອາຫານປະຈຳຊາດຂອງຕົນເອງໄວ້. ເມື່ອໄທຮູ້ຈັກວ່າ ສປປລ ບໍ່ມີເອກກະສິດ ຫລື

ຂຶ້ນທະບຽນເປັນອາຫານປະຈຳຊາດຂອງລາວແລ້ວ ໄທມັນກໍສວຍໂອກາດໃນຕອນນີ້ເລີຍເພື່ອຈະຍຶດ

ເອົາຕຳໝາກຫຸ່ງໃສ່ປາແດກມາເປັນອາຫານປະຈຳຊົນຊາດຂອງເຂົາ ກໍຄື ຊົນຊາດໄທອິສານນັ້ນເອງ.

ບໍ່ສ່້ແຕ່ຕຳໝາກຫຸ່ງໃສ່ປາແດກຢ່າງດຽວດອກ ຍັງມີຫລາຍໆຢ່າງທີ່ເປັນເອກກະລັກຂອງຄົນລາວທີ່

ຈະຕົກໄປເປັນຂອງໄທຖ້າວ່າລັດຖະບານລາວຍັງບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ສຽງແຄນ

ແລະຂັບລຳ ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງຂອງລາວແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ຄື: ຂັບຊຳເໜືອມ ຂັບທຸ້ມຫຼວງພະບາງ

ລຳຊຽງຂວາງຫຼືລຳພວນ ຂັບງຶ່ມ ລຳມະຫາໄຊ ລຳຄອນສະຫວັນ ລຳຕັ່ງຫວາຍ ລຳສາລະວັນ ລຳສີທັນ

ດອນ ແລະຂັບລຳອື່ນໆ ຖ້າລັດຖະບານ ສປປລ ບໍ່ນຳເອົາສິນລະປະ ວັນນະຄະດີ ຂອງການຂັບລຳເຫຼົ່າ

ນີ້ໄປຂຶ້ນທະບຽນເປັນເອກກະລັກຂອງລາວໄວ້ ແນ່ນອນຈະຕົກເປັນຂອງໄທອິສານໄປໃນບໍ່ວັນໃດກກໍ

ວັນໜຶ່ງ.  ງານ Expos 70 ທີ່ ໂຕກຽວ ປະເທດຍິປຸ່ນ 1970 ລັດຖະບານວຽງຈັນ ໄດ້ເອົາຕຳໝາກ

ຫຸ່ງ ປີ້ງໄກ່ ແລະ ເຂົ້າຫຼາມໄປໂຊ ແລະປະກາດໃຫ້ໂລກຮັບຮູ້ວ່າເປັນອາຫານປະຈະຊາດແລະປະຊາຊົນ

ລາວ ທີ່ຊາວລາວ 100 ເປີເຊັນ ກິນກັນທົ່ວປະເທດ, ແລະກໍບໍ່ເຫັນວ່າປະເທດໄທຈະປະທ້ວງລາວວ່າ

ອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນເປັນຂອງຄົນໄທອິສານ ເພາະສ່າລັດຖະບານວຽງຈັນໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນໄວ້ແລ້ວ ພ້ອມທັງ

ຄັບລຳພື້ນເມືອຕ່າງໆຂອງລາວໄທຍັງໄດ້ມາຂໍລິກຂະສິດຈາກ ລຖບ ວຽງຈັນກ່ອນໆທີ່ໄທອິສານຈະນຳ

ເອົາໄປໃຊ້ ໃນສະໄໝ ລຖບ ເກົ່າ.


 ເຈົ້າເວົ້າແນວນີ້ກາບໍ່ຄືປານໃດ ວັດຖະນະທຳລາວກັບອີສານເປັນວັດທະນະທຳອັນດຽວກັນ ມີສິດທີ່ຈະໃຊ້ຮ່ວມກັນ

ຖ້າເຈົ້າຈະໂທດກໍ່ຕ້ອງໂທດບັນພະບຸລຸດລາວທີ່ບໍ່ມີປັນຍາຮັກສາດິນດອນໄວ້ ບໍ່ຕ້ອງແຍກກັນຄືສູ່ມື້ນີ້.......ຄົນໄທມາກ__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดยงานครั้งนี้ จัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และเป็นการรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

ทั้งนี้นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ในปี 2555 ได้มีประกาศขึ้นมรดกภูมิปัญญา จำนวน 70 รายการ  7 สาขา ดังนี้

สาขา 1 สาขาศิลปะการแสดง 13 รายการ 2 ประเภท คือ 
- ประเภทดนตรี 5 รายการ ได้แก่ ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู, ซอสามสาย, เพลงหน้าพาทย์, กันตรึม, เจรียง และกาหลอ
- ประเภทการแสดง 7 รายการ ได้แก่ ก้านกกิงกะหร่า, ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา, รำฝรั่งคู่, ละครดึกดำบรรพ์, โนราโรง ครู, มะโย่ง และรองเง็ง(ນີ້ເປັນຂອງມາເລເຊຍ)

สาขา 2 สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 11 รายการ 4 ประเภท คือ 
- ประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า 5 รายการ ได้แก่ ผ้าทอไทครั่ง, ผ้าทอไทลื้อ(ລື້ຢູ່ຈີນແຮງຫຼາຍກ່ວາໄທ), ผ้าทอกะเหรี่ยง(ກະຫຼ່ຽງຢູ່ພະມາມີເຂດປົກຄອງຕົນເອງຄື ລັດສານ), ผ้าทอไทยวน และผ้าทอผู้ไทย
- ประเภทเครื่องรัก 2 รายการ ได้แก่ เครื่องมุกไทย และเครื่องรัก
- ประเภทเครื่องโลหะ 2 รายการ ได้แก่ ขันลงหินบ้านบุและบาตรบ้านบาตร
- ประเภทงานศิลปกรรมพื้นบ้าน 2 รายการ ได้แก่ สัตตภัณฑ์ล้านนาและโคมล้านนา

สาขา 3 สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน 14 รายการ 2 ประเภท คือ
- ประเภทนิทานพื้นบ้าน 12 รายการ ได้แก่ นิทานพระร่วง, นิทานตาม่องล่าย, พระสุธนมโนห์ราภาคใต้, วันคาร, ตำนานเจ้าหลวงคำแดง, ตำนานพระธาตุดอยตุง, ตำนานเจ้าแม่สองนาง, ตำนานอุรังคธาตุ, ตำนานหลวงปู่ทวด, ตำนานนางโภควดี, ตำนานสร้างโลกของภาคใต้และวรวงศ์
- ประเภทตำรา 2 รายการ ได้แก่ ปักขะทึนล้านนา ตำราศาสตรา

สาขา 4 สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย 8 รายการ 3 ประเภท คือ
- ประเภทการเล่นพื้นบ้าน 3 รายการ ได้แก่ ไม้หึ่ม, หมากเก็บ(ລາວກໍ່ຫຼິ້ນກັນແຕ່ດຶກດຳບັນ) และ...ินวัว
- ประเภทกีฬาพื้นบ้าน 4 รายการ ได้แก่ หมากรุกไทย, ตะกร้อลอดห่วง, วิ่งวัว และวิ่งควาย
- ประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ได้แก่ เจิง(ຟ້ອນສິນລະປະປ້ອງກັນຕົວຂອງເຜົ່າລື້ ສິບສອງປັນນາ)

สาขา 5 สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 7 รายการ 2 ประเภท คือ
- ประเภทขนบธรรมเนียมประเพณี 5 รายการ ได้แก่ การผูกเกลอ, การผูกเสี่ยว, เทศน์มหาชาติ,พิธีทำบุญต่ออายุ และการแต่งกายบาบ๋า(ນີ້ແມ່ນຊົນເຜົ່າຂອງມາເລເຊຍ ແລະສິງກະໂປ) เพอนารากัน
- ประเภทงานเทศกาล 2 รายการ ได้แก่ สารทเดือนสิบ และประเพณีรับบัว

สาขา 6 สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 11 รายการ 4 ประเภท คือ
- ประเภทอาหารและโภชนาการ 6 รายการ ได้แก่ สำรับอาหารไทย, แกงเผ็ด, แกงเขียวหวาน, ส้มตำ, น้ำพริก และปลาร้า(ຄວບກັບລາວ)
- ประเภทการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 3 รายการ ได้แก่ ลูกประคบ, ยาหอมและหมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก
- ประเภทโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ และไสยศาสตร์ ได้แก่ คชศาสตร์ชาวกูย
- ประเภทชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ ดอนปู่ตา

สาขา 7 สาขาภาษา 6 รายการ 2 ประเภท คือ
- ประเภทภาษาไทยถิ่น 3 รายการ ได้แก่ อักษรธรรมล้านนา, อักษรไทยน้อย และอักษรธรรมอีสาน
- ประเภทภาษากลุ่มชาติพันธุ์ 3 รายการ ได้แก่ ภาษาชอง,ภาษาญัฮกุร และภาษาก๋อง

ที่มา: MThai News

 ອັນທີ່ຕົວໜັງສືສີແດງບໍ່ຄວນຈົດເພາະມັນເປັນວັດທະນະທຳທີ່ມີຄືກັນຫຼາຍຊາດ ສ່ວນອັກສອນໄທນ້ອຍຕາມທີ່ເຂົ້າໃຈແມ່ນອັກສອນລາວບໍ່ແມ່ນຫວາ


 ແມ່ນແລ້ວ ມັນແມ່ນວັດທະນະທຳທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ມັນແມ່ນຜົນຜະລິດຂອງສັງຄົມ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃດຜູ້ຄິດຄົ້ນຂື້ນມາ


 __________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ຂ້າພະເຈົ້າຍອມຮັບວ່າລັດຖະບານໄທເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຮີດຄອງປະເພນີ

ແລະຢ້ານມັນສູນຫາຍໄປ ແລະທັງຢັງໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່່ ໃຫ້ຄົນທັງພາຍໃນແລະ

ຕ່າງປະເທດຮັບຮູ້ ຕ່າງກັບລາວທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນຄວາມສຳຄັນປະປ່ອຍໄປຕາມມີຕາມ

ເກີດ ສີ່ງທີ່ໄທຂີ້ນທະບຽນບາງຢ່າງມັນກໍ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກລາວ ແຕ່ຄົນລາວພັດບໍ່

ຄ່ອຍສົນໃຈ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ບົດຟ້ອນ, ບົດກະວີ, ໝໍລຳ, ເຄື່ອງດົນຕີ, ວັນນະຄະດີ,

ອາຫານການກິນ ແລະ ອື່ນໆ ພັດບໍ່ພາກັນຈົດທະບຽນລິຄະສິດເປັນຂອງລາວ 

ປະໃຫ້ຕ່າງຊາດເຂົາອ້າງສິດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ຄົນລາວລຸ້ນຫຼັງສິອ້າປາກ ແລະ ຊີ່ນ

ຊົມສິນລະປະ ວັນນະຄະດີ ຮີດຄອງປະເພນີຕ່າງໆ ທີ່ຊາດອື່ນອ້າງວ່າເປັນຂອງເຂົາໂດຍ

ບໍ່ຮູ້ຊ້ຳວ່າ ມັນແມ່ນຂອງລາວ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ຈັກໜ່ອຍລຳພູໄທ, ຂັບທຸ້ມ, ລຳຕ່າງໆ,​ ແຄນ, ຜ້າຂາວມ້າ ແລະອື່ນໆມັນກໍ່ຊີ່ຈົດໝົດ

-------------------

ເຫັນດີ ນຳທ່ານ :    ລາວຈົ່ງຟ້າວຂື້ນ ເປັນມໍລະດົກດ້ານນີ້__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

ຈັກໜ່ອຍລຳພູໄທ, ຂັບທຸ້ມ, ລຳຕ່າງໆ,​ ແຄນ, ຜ້າຂາວມ້າ ແລະອື່ນໆມັນກໍ່ຊີ່ຈົດໝົດ

-------------------

ເຫັນດີ ນຳທ່ານ :    ລາວຈົ່ງຟ້າວຂື້ນ ເປັນມໍລະດົກດ້ານນີ້


 ລຳພູໄທ , ຕັງຫວາຍ ເປັນປະເພນີບ້ານຂ້ອຍເດີ້  ເຈົ້າເວົ້າແນວນີ້ ກາບໍ່ຖືກ ຈັງຫວັດຂ້ອຍ

ມີ 6 ຊົນເຜົ່າ  ຍໍ່ ພູໄທ ໂສ່ ໂຍ້ຍ ລາວ ກະເລີງ  ປະເພນີລຳພູໄທ ລຳຕັງຫວາຍ

ມີມາເປັນຮ້ອຍປີແລ້ວ  ບັນພະບູລຸດຂ້ອຍອົພພະຍົບ ມາຈາກແຂວງຄຳມ່ວນ ມີຊົນເຜົ່າ

ຍໍ້ ພູໄທ ຄືດຽວ __________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຈັກໜ່ອຍລຳພູໄທ, ຂັບທຸ້ມ, ລຳຕ່າງໆ,​ ແຄນ, ຜ້າຂາວມ້າ ແລະອື່ນໆມັນກໍ່ຊີ່ຈົດໝົດ

-------------------

ເຫັນດີ ນຳທ່ານ :    ລາວຈົ່ງຟ້າວຂື້ນ ເປັນມໍລະດົກດ້ານນີ້


 ລຳພູໄທ , ຕັງຫວາຍ ເປັນປະເພນີບ້ານຂ້ອຍເດີ້  ເຈົ້າເວົ້າແນວນີ້ ກາບໍ່ຖືກ ຈັງຫວັດຂ້ອຍ

ມີ 6 ຊົນເຜົ່າ  ຍໍ່ ພູໄທ ໂສ່ ໂຍ້ຍ ລາວ ກະເລີງ  ປະເພນີລຳພູໄທ ລຳຕັງຫວາຍ

ມີມາເປັນຮ້ອຍປີແລ້ວ  ບັນພະບູລຸດຂ້ອຍອົພພະຍົບ ມາຈາກແຂວງຄຳມ່ວນ ມີຊົນເຜົ່າ

ຍໍ້ ພູໄທ ຄືດຽວ 


 BUK KHEE KHAA XONTEEN SIAM!__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຈັກໜ່ອຍລຳພູໄທ, ຂັບທຸ້ມ, ລຳຕ່າງໆ,​ ແຄນ, ຜ້າຂາວມ້າ ແລະອື່ນໆມັນກໍ່ຊີ່ຈົດໝົດ

-------------------

ເຫັນດີ ນຳທ່ານ :    ລາວຈົ່ງຟ້າວຂື້ນ ເປັນມໍລະດົກດ້ານນີ້


 ລຳພູໄທ , ຕັງຫວາຍ ເປັນປະເພນີບ້ານຂ້ອຍເດີ້  ເຈົ້າເວົ້າແນວນີ້ ກາບໍ່ຖືກ ຈັງຫວັດຂ້ອຍ

ມີ 6 ຊົນເຜົ່າ  ຍໍ່ ພູໄທ ໂສ່ ໂຍ້ຍ ລາວ ກະເລີງ  ປະເພນີລຳພູໄທ ລຳຕັງຫວາຍ

ມີມາເປັນຮ້ອຍປີແລ້ວ  ບັນພະບູລຸດຂ້ອຍອົພພະຍົບ ມາຈາກແຂວງຄຳມ່ວນ ມີຊົນເຜົ່າ

ຍໍ້ ພູໄທ ຄືດຽວ 


 BUK KHEE KHAA XONTEEN SIAM!


         ບັກນີ່ເວົ້າກວນຕີນເນາະ ບໍ່ໄດ້ເບີ່ງໂຕເອງເລີຍ ສູ່ມື້ນີ້ແກວຍືດປະເທດລາວແລ້ວ

         ເປັນຂີ້ຂ້າແກວຍັງບໍ່ພໍ ຍັງໃຫ້ແກວຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ເອົາຊັບໃນດີນສີນໃນນ້ຳ

         ຂົນກັບເມືອງແກວອີກ ບໍ່ຢາກເວົ້າຫຼາຍຄັນແຂ້ວ__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຈັກໜ່ອຍລຳພູໄທ, ຂັບທຸ້ມ, ລຳຕ່າງໆ,​ ແຄນ, ຜ້າຂາວມ້າ ແລະອື່ນໆມັນກໍ່ຊີ່ຈົດໝົດ

-------------------

ເຫັນດີ ນຳທ່ານ :    ລາວຈົ່ງຟ້າວຂື້ນ ເປັນມໍລະດົກດ້ານນີ້


 ລຳພູໄທ , ຕັງຫວາຍ ເປັນປະເພນີບ້ານຂ້ອຍເດີ້  ເຈົ້າເວົ້າແນວນີ້ ກາບໍ່ຖືກ ຈັງຫວັດຂ້ອຍ

ມີ 6 ຊົນເຜົ່າ  ຍໍ່ ພູໄທ ໂສ່ ໂຍ້ຍ ລາວ ກະເລີງ  ປະເພນີລຳພູໄທ ລຳຕັງຫວາຍ

ມີມາເປັນຮ້ອຍປີແລ້ວ  ບັນພະບູລຸດຂ້ອຍອົພພະຍົບ ມາຈາກແຂວງຄຳມ່ວນ ມີຊົນເຜົ່າ

ຍໍ້ ພູໄທ ຄືດຽວ 


 ກໍມັນເປັນຂອງຄົນລາວ ບໍ່ແມ່ນຂອງໄທ. ເຈົ້າຍັງເອົາຄວາມຈິງອອກມາເວົ້າ

ວ່າເຈົ້າອົບພະຍົບມາແຕ່ຄຳມ່ວນ. ບາງຄົນຫັ້ນຕິ ອ້າງອິງບໍ່ມີເຫດຜົນ ເອົາ

ຄວາມອ້າງອິງວ່າຄົນລາວຢູ່ອິສານປະເທດໄທຄວນມີສິດກ່ວາຄົນລາວທີ່ຢູ່ໃນ

ສປປລ ກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ ຕຳໝາກຫຸ່ງໃສ່ປາແດກແລະ

ປະເພນີການຄັບລຳທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເພາະອິສານມີປະຊາກອນເຖິງ 22 ລ້ານ

ຄົນ ສປປລ ມີພຽງ 6 ລ້ານຄົນເທົ່ານັ້ນ.  ຢາກຂໍຖາມພີ່ນ້ອງໄທອິສານເບິ່ງ

ແດ່ວ່າ ປະຊາກອນເຊື້ອຊາດລາວ ທີ່ຢູ່ອິສານປະເທດໄທມີເຖິງ 22 ລ້ານແລະ

ຫລາຍກ່ວາປະຊາຊົນທີ່ເປັນເຊື້ອຊາດໄທເປັນເຄິ່ງ ເປັນຫຍັງພວກເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່

ມີອັກສອນລາວເປັນອັກສອນປະຈຳເຊື້ອຊາດຂອງພວກເຈົ້າ? ພີ່ນ້ອງລາວ

ຊຽງໃໝ່ ລຳປາງ ໃນປະເທດໄທ ເຂົາເຈົ້າຍັງມີອັກສອນ ຄຳເມຶອງ ເປັນອັກ

ສອນຕົ້ນຕະກຸນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຊື້ອຊາດລາວເຜົ່າລື້ຢູ່ປະເທດຈີນກໍຍັງ

ມີຕົວອັກສອນມີ່ເປັນພາສາລາວລື້ມາເຖິງເທົ່າທຸກວັນນີ້.  ສປປລ ແຮງມີ

ມີຄວາມເຂັ້ມກ່ອນພີ່ນ້ອງລາວຢູ່ພາກອິສານປະເທດໄທ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ

ປະຊາກອນພຽວ 6 ລ້ານຄົນກໍຕາມ ແຕ່ຈົ່ງຮັບຮູ້ເອົາໄວ້ວ່າ ສປປລ ເປັນ

ປະເທດ ທີ່ມີເອກກະລາດ ມີພາສາແລະອັກສອນສາດເປັນຂອງຕົນເອງ

ມີປະເພນີ ວັດທະນະທຳ ແລະມີ ສິນລະປະທາງດ້ານຂັບລຳ ທາງດ້ານດົນ

ຕີ ແລະທາງດ້ານອາຫານແລະທາງກ້ານການນຸ່ງຖືທີ່ສືບຖອດກັນມາເປັນ

ເວລາອັນຍາວນານເຖິງພັນໆປີມາແລ້ວ.

ຕຳໝາກຫຸ່ງໃສ່ປາແດກ ລາບ ກ້ອຍ ໝ່າເພັ້ຍ ແຊ່ບີ ລາບເລືອດ ອາ

ຫານເຫຼົ່ານີ້ເປັນຂອງຄົນລາວມີ່ກິນກັບເຂົ້າໜຽວ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຈັກໜ່ອຍລຳພູໄທ, ຂັບທຸ້ມ, ລຳຕ່າງໆ,​ ແຄນ, ຜ້າຂາວມ້າ ແລະອື່ນໆມັນກໍ່ຊີ່ຈົດໝົດ

-------------------

ເຫັນດີ ນຳທ່ານ :    ລາວຈົ່ງຟ້າວຂື້ນ ເປັນມໍລະດົກດ້ານນີ້


 ລຳພູໄທ , ຕັງຫວາຍ ເປັນປະເພນີບ້ານຂ້ອຍເດີ້  ເຈົ້າເວົ້າແນວນີ້ ກາບໍ່ຖືກ ຈັງຫວັດຂ້ອຍ

ມີ 6 ຊົນເຜົ່າ  ຍໍ່ ພູໄທ ໂສ່ ໂຍ້ຍ ລາວ ກະເລີງ  ປະເພນີລຳພູໄທ ລຳຕັງຫວາຍ

ມີມາເປັນຮ້ອຍປີແລ້ວ  ບັນພະບູລຸດຂ້ອຍອົພພະຍົບ ມາຈາກແຂວງຄຳມ່ວນ ມີຊົນເຜົ່າ

ຍໍ້ ພູໄທ ຄືດຽວ 


 ลำตังหวายกำเนิดในแขวง สะหวันะเขต บ้านตังหวาย

อย่าไปเว่าเด็ดขาดเด้อ ว่าเป็นของไทย อยากอายเขา__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

22ລ້ານຄົນອີ່ສານ ເຮົາຕ້ອງທຽບເປັນເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຂອງປະເທດໄທຍວ່າຕົກເປັນຈັກເປີເຊັນ,67ລ້ານຄົນກະຕົກເປັນ30%ຂອງທັງໝົດ

ສ່ວນແຂວງອື່ນໆແມ່ນບໍ່ໄດ້ກິນເປັນປະຈຳ ກິນເປັນບາງຄັ້ງຄາວ

ປະເທດລາວ7ລ້ານກໍ່ຈິງ ແຕ່ກິນປາແດກກິນຕຳໝາກຫຸ່ງທົ່ວປະເທດ =100% ກິນເກືອບທຸກໆມື້

ຄືສີ້ນທີ່ມັນພະຍາຍາມຈົດຄືກັນ ມັນກະວ່າພາກອີ່ສານມັນໃສ່ກັນໝົດ ແຕ່ຢູເອັນບອກວ່າລາວໃສ່ກັນທົ່ວປະເທດ ມັນເລີຍຈົດບໍ່ໄດ້

ຜູ້ທີ່ເວົ້າໃຫ້ປຽບທຽບຈຳນວນຫັ້ນ ຄັນຕົກເລກລະໄປຮຽນປະຖົມຄືນຊະ.

ຂ້ອຍສົມນໍ້າໜ້າ ຄົນລາວທີ່ມັກສະເຫນີໜ້າອອກມາປົກປ້ອງວ່າຢ່າເວົ້າຄວາມເກົ່າຄວາມຫຼັງ ມັນຊິຜິດກັນ

ຕອນນີ້ໄທຍເຂົາຮັກແລະຈິງໃຈກັບປະເທດລາວ ສົມເດ້, ຢາກເບີ່ງຄວາມຈິງໃຈຂອງໄທຍ ກະເບີ່ງຕອນຖ່າຍທອດ

ກອງປະຊຸມເອເຊັມຫັ້ນເດ້ ມັນຖ່າຍອອກໃຫ້ຮອດ 3ນາທີບໍ່ ເກືອບຮອດບໍ່ເວົ້າເຖີງ ປະເທດອື່ນຖ່າຍແລ້ວຖ່າຍອີກ

ສ່ວນໄທຍ ຢ້ານແຕ່ລາວຊິດັງຊິໄດ້ຫນ້າ....... ສົມນໍ້າໜ້າພວກປົກປ້ອງຄົນໄທຍເດ້ ເຫັນຂີ້ພື້ນມັນລະເບາະ

ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ເຄີຍສອນຕັ້ງແຕ່ໃດໆວ່າ ເຊື່ອຄວາມໄທຍ ໄຟໃໝ້ເລົ້າເຄົ້າ ຈື່ໃສ່ຫົວໄວ້ແດ່......__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ລັດຖະບານໄທຍ ເຂົາຢາກສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳ ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຮີດຄອງປະເພນີຫັ້ນ ຂ້ອຍບໍ່ສົນໃຈດອກ

ແຕ່ຊາດວ່າເປັນຮອດລັດຖະບານຂອງຊາດຫນື່ງ ມີລະດັບການສຶກສາຈົບດີ ແຕ່ຫນ້າພັດບໍ່ມີຢາງອາຍ ລັກຈົດທະບຽນວັດທະນາທຳ

ແລະຂອງໆຊາດອື່ນນີ້ຕິ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ຄົນໃນຊາດແທ້ໆ ກະຄືວ່າ ກົກເຫງົ້າເຂົາເປັນຂີ້ລັກມາແຕ່ດຶກດຳບັນ

ຂີ້ລັກມັນກໍ່ຍ່ອມສອນໃຫ້ລູກມັນຂີ້ລັກ ແລະບໍ່ມີຢາງອາຍຄືແນວນີ້ແຫລະ.

ຖ້າຄົນໄທຍຊິຖຽງວ່າແມ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ ຂ້ອຍທ້າ ໃຫ້ໄປຖາມຫຼວງພໍ່ຄູນຄືນ ບໍ່ຊັ່ນກໍ່ໄປຄົ້ນວິດີໂອຕອນທີ່ທັກສິນຕອນທີ່ຍັງເປັນນາຍົກຫັ້ນ

ເຂົ້າພົບຫຼວງພໍ່ຄູນແລ້ວຫຼວງພໍ່ຄວນເວົ້າອອກທໍລະທັດວ່າຫຍັງ. ເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ອັນໃດທີ່ເອົາຂອງລາວມາໃຫ້ເອົາໄປຄືນເຂົາ ບໍ່ຊັ້ນປະເທດໄທຍ

ຈະມີແຕ່ຄວາມວຸ້ນວາຍແລະຈິບຫາຍ.

ຂອງເກົ່າບໍ່ຄືນບໍ່ແລ້ວ ຍັງມາລັກເອົາໂຕໃໝ່ອີກ ຈັ່ງແມ່ນຊາດບໍ່ມີຢາງອາຍ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

22ລ້ານຄົນອີ່ສານ ເຮົາຕ້ອງທຽບເປັນເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຂອງປະເທດໄທຍວ່າຕົກເປັນຈັກເປີເຊັນ,67ລ້ານຄົນກະຕົກເປັນ30%ຂອງທັງໝົດ

ສ່ວນແຂວງອື່ນໆແມ່ນບໍ່ໄດ້ກິນເປັນປະຈຳ ກິນເປັນບາງຄັ້ງຄາວ

ປະເທດລາວ7ລ້ານກໍ່ຈິງ ແຕ່ກິນປາແດກກິນຕຳໝາກຫຸ່ງທົ່ວປະເທດ =100% ກິນເກືອບທຸກໆມື້

ຄືສີ້ນທີ່ມັນພະຍາຍາມຈົດຄືກັນ ມັນກະວ່າພາກອີ່ສານມັນໃສ່ກັນໝົດ ແຕ່ຢູເອັນບອກວ່າລາວໃສ່ກັນທົ່ວປະເທດ ມັນເລີຍຈົດບໍ່ໄດ້

ຜູ້ທີ່ເວົ້າໃຫ້ປຽບທຽບຈຳນວນຫັ້ນ ຄັນຕົກເລກລະໄປຮຽນປະຖົມຄືນຊະ.

ຂ້ອຍສົມນໍ້າໜ້າ ຄົນລາວທີ່ມັກສະເຫນີໜ້າອອກມາປົກປ້ອງວ່າຢ່າເວົ້າຄວາມເກົ່າຄວາມຫຼັງ ມັນຊິຜິດກັນ

ຕອນນີ້ໄທຍເຂົາຮັກແລະຈິງໃຈກັບປະເທດລາວ ສົມເດ້, ຢາກເບີ່ງຄວາມຈິງໃຈຂອງໄທຍ ກະເບີ່ງຕອນຖ່າຍທອດ

ກອງປະຊຸມເອເຊັມຫັ້ນເດ້ ມັນຖ່າຍອອກໃຫ້ຮອດ 3ນາທີບໍ່ ເກືອບຮອດບໍ່ເວົ້າເຖີງ ປະເທດອື່ນຖ່າຍແລ້ວຖ່າຍອີກ

ສ່ວນໄທຍ ຢ້ານແຕ່ລາວຊິດັງຊິໄດ້ຫນ້າ....... ສົມນໍ້າໜ້າພວກປົກປ້ອງຄົນໄທຍເດ້ ເຫັນຂີ້ພື້ນມັນລະເບາະ

ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ເຄີຍສອນຕັ້ງແຕ່ໃດໆວ່າ ເຊື່ອຄວາມໄທຍ ໄຟໃໝ້ເລົ້າເຄົ້າ ຈື່ໃສ່ຫົວໄວ້ແດ່......


 คือ สิซังไทยแฮงนอ เว้าเถิงแต่ละคำมีแต่มันกันมัน__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ອັນຕໍ່ໄປທີ່ມັນຊິຈົດ:

1. ສີ້ນແລະລວດລາຍຕ່າງ ລວມທັງ ແພສີ່ນ, ເຊີ່ງເຄີຍພະຍາຍາມມາແລ້ວຍັງບໍ່ສຳເລັດ,ຕອນນີ້ ມີຮ້ານແກະລວດລາຍສີ້ນຂອງໄທຍ(ລະດັບທາງການ)ຢູ່ທາງໂພນທັນມາຕັ້ງຢູ່ລາວ

    ຈ້າງຄົນລາວມາແກະ ຊື້ສີ່ນຈາກແຂວງຕ່າງໆຂອງລາວ ກອບປີ້ແລ້ວສົ່ງກັບໄປຂາຍຢູ່ໄທຍ.

2. ເພັງແລະບົດຟ້ອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ດວງຈຳປາ ທີ່ເພີ່ນເຄີຍອ້າງວ່າຫຼວງອີ່ຫຍັງເປັນຄົນແຕ່ງ, ລຳຕັ່ງຫວາຍ........ລວມທັງພິທີບາຍສີສູ່ຂັວນ

3. ທ່າເຕັ້ນບັດສະລົບ:​ທີ່ສົງນັກສຶກສາມາຮຽນຢູ່ມ.ຊ ວ່າງປີ2012

4.​ ພືືດພັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ດອກຈຳປາ,

5. ໂຕໜັງສືລາວ ທີ່ມັນໃສ່ວ່າ ໜັງສືຊົນເຜົ່າ

6. ຂອງກິນ:​ ລາບ,ເຂົ້າປຸ່ນ,ແກງໜໍ່ໄມ້,

ສ່ວນລັດຖະບານລາວ, ໂດຍສະເພາະກະຊວງວັດທະນາທຳ ເກີດເປັນມື້ມາ ນັ່ງຫ້ອງແອ ຕຳຈອກ

ບໍ່ໄດ້ມີໃນຫົວ ບໍ່ຮູ້ຫນ້າທີ່ວ່າຄວນຈະເຮັດອີ່ຫຍັງ ການຮັກສາມູນມໍລະດົກໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານຄືວຽກທຳອິດທີ່ເຂົາຄວນເຮັດ

ແຕ່ພັດຖືວຽກຕຳຈອກກິນເບຍມາກ່ອນ.............

ເຊີນໄປຟ້ອງຄືນແດ່ ເຮົາມີສິດຢູ່ແລ້ວ ຄືກຳປູເຈ້ຍ ເຂົາຟ້ອງຄືນວ່າໄທຍ ໄປຮຽນທ່າກີບມືໃນບົດຟ້ອນຂອງກຳປູເຈ້ຍ

ແລ້ວກໍ່ໄດ້ຖອນຄືນໃຫ້ເຂົາ ຂະໜາດທ່າກີບມືເຂົາຍັງບໍ່ໃຫ້ ໄອ້ລາວ ພັດສອນໃຫ້ພຸ້ນນ້າ ຈັ່ງແມ່ນມັນສະຫຼາດ.

ບໍ່ເຊື່ອຖ້າເບີ່ງເດີ່ ວ່າສີ່ງທີ່ຂ້ອຍຂຽນຂ້າງເທີງມັນຊິໄປຈົດບໍ່,ແລ້ວໄອ້ລາວກໍ່ນັ່ງອ້າປາກເບີ່ງ ເງີນມັນຍັດປາກພວກຮັບຜິດຊອບ

ກໍ່ມິດກັນໝົດ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

 

ທີ່ໃຊ້ມັນ ບໍ່ແມ່ນວ່າຊັງ ແຕ່ໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການກະທຳຂອງຜູ້ກ່ຽວ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ສູສິຖຽງກັນເຮົດຫຍັງ ອີສານກັບລາວມັນກາໂຕຕ່ອນອັນດຽວກັນ ຕ້ອງໂທດບັນພະບຸລຸດລາວ

ບໍ່ມີປັນຍາຮັກສາດິນໄວ້ ມັນຈັງແຕກອອກຈາກກັນ ໃຫ້ລູກຫຼານມາຜິດກັນຄືສູ່ມື້ນີ້....ຄົນໄທມາກ__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

ສູສິຖຽງກັນເຮົດຫຍັງ ອີສານກັບລາວມັນກາໂຕຕ່ອນອັນດຽວກັນ ຕ້ອງໂທດບັນພະບຸລຸດລາວ

ບໍ່ມີປັນຍາຮັກສາດິນໄວ້ ມັນຈັງແຕກອອກຈາກກັນ ໃຫ້ລູກຫຼານມາຜິດກັນຄືສູ່ມື້ນີ້....ຄົນໄທມາກ


 no.. we are not the same any more ..! THAI-SIAM ISAN BACKSTABBED LAOS FOR CENTURIES.. AND THEY WILL DO THE SAME AGAIN AND AGAIN FOR THE NEXT GENERATION!!!!__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຈັກໜ່ອຍລຳພູໄທ, ຂັບທຸ້ມ, ລຳຕ່າງໆ,​ ແຄນ, ຜ້າຂາວມ້າ ແລະອື່ນໆມັນກໍ່ຊີ່ຈົດໝົດ

-------------------

ເຫັນດີ ນຳທ່ານ :    ລາວຈົ່ງຟ້າວຂື້ນ ເປັນມໍລະດົກດ້ານນີ້


 ລຳພູໄທ , ຕັງຫວາຍ ເປັນປະເພນີບ້ານຂ້ອຍເດີ້  ເຈົ້າເວົ້າແນວນີ້ ກາບໍ່ຖືກ ຈັງຫວັດຂ້ອຍ

ມີ 6 ຊົນເຜົ່າ  ຍໍ່ ພູໄທ ໂສ່ ໂຍ້ຍ ລາວ ກະເລີງ  ປະເພນີລຳພູໄທ ລຳຕັງຫວາຍ

ມີມາເປັນຮ້ອຍປີແລ້ວ  ບັນພະບູລຸດຂ້ອຍອົພພະຍົບ ມາຈາກແຂວງຄຳມ່ວນ ມີຊົນເຜົ່າ

ຍໍ້ ພູໄທ ຄືດຽວ 


 BUK KHEE KHAA XONTEEN SIAM!


 บักสันดาน มึงล่ะขี้ข้าผุ๋ได๋ มึงมีปมด้อยติ มึงเว้าดีๆบ่เป็นเบาะ ในชีวิตมึงได้รับการอบรมบ่ มึงคึเว้าหมาๆแบบนี้ ..............เหลือ เฝอ กับ แหนมเนือง กับข้าวจี่ เด่ะ มึงกะเอาไปจดเป็นของมึงติ้__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

ຢູ່ປະເທດໄທຍ໌ນະມີໝົດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເປັນຂອງລາວ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານການກິນ ສີລະປະວັນນະຄະດີ ດົນຕີຟ້ອນລຳ

ຍົກຕົວຢ່າງລວດລາຍຜ້າສີ້ນ ລາວມີອັນໃດໄທຍ໌ກໍມີໝົດ ຈາກເມື່ອາດີດທີ່ໄທຍ໌ບໍ່ມີລວດລາຍແນວນີ້ເມື່ອມາເຫັນຂອງລາວມີອັນໃດງາມໆກາມາຮຽນແບບ ແລ້ວປະຫຍຸກໃຫ້ແຕກຕ່າງນ້ອຍດຽວ ຫຼືອາດຈະເຮັດໂອເວີ້ກວ່າແລ້ວກະອ້າງວ່າເປັນຂອງຕົນເອງ ແລ້ວກາສົ່ງຄົນຂອງໂຕເອງໄປ ສິດສອນໃຫ້ກຸ່ມໝູ່ບ້ານໃດໜຶ່ງ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຜະລິດເປັນສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນແລ້ວກໍແອບອ້າງວ່າເປັນລວດລາຍດັ້ງເດີມຂອງຄົນຖິ່ນນີ້

ລວມທັງສິລະປະວັດວາອາຮາມ ລວດວາຍແກະສະຫຼັກດອກດວງ ຢູ່ລາວມີແບບໃດ ໄທຍ໌ກໍເອົາໄປເສີມແຕ່ງຂື້ນ ສ້າງຢູ່ທົ່ວທຸກຈັງຫວັດໃນໄທຍ໌

ຟ້ອນທຳນອງເພງຂັບລຳ ກໍເອົາໄປປັບປຸງໃສ່ ຟ້ອນແລະເພງຂອງໄທຍ໌ຕື່ມອີກ ໃຫ້ມີໝົດທຸກແນວທີ່ລາວມີ

ແບບວ່າປະເທດເພື່ອນບ້ານມີອັນໃດໄທຍ໌ກໍ່ຕ້ອງມີໝົດແລະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີເໜືອກວ່າເພື່ອນບ້ານອີກ

ແລ້ວອານາຄົດຂ້າງໜ້າປະມານຫ້າສິບປີຂື້ນໄປ ບາດນັ້ນກໍຈະມານັ່jງຖຽງກັນວ່າໃຜເປັນຕົ້ນສະບັບ ແລ້ວເມື່ອນັ້ນໄທຍກໍຈະອ້າງວ່າໄທຍມີມາແຕ່ດົນ

ແລະສິ່ງໜຶ່ງທີ່ໄທຍ໌ບໍ່ມັກຈະກ່າວເລື່ອງດີໆເຖິງກໍຄືລາວ

ຍົກຕົວຢ່າງຄັນວ່າວັດວາອາຮາມສິນລະປະລາວລ້ານຊ້າງ ໄທຍ໌ກໍຈະບອກວ່າເປັນສິລະປະໄທຍຖິ່ນອີສານຫຼືພາກເໜືອແທນ ຫຼືບໍ່ຊັນກໍບອກວ່າລາວໄດ້ຮັບອິທິພົນຈາກບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້

ລວມທັງພາສາລາວທີ່ເວົ້າກັນໃນພາກອີສານ ໄທຍ໌ກໍຈະບອກວ່າພາສາໄທຍຖິ່ນອີສານ ໄທຍຈະບໍ່ເວົ້າວ່າພາສາລາວເດັດຂາດ   ຫຼືອັກສອນລາວໄທຍ໌ກໍຈະບອກວ່າ ອັກສອນໄທຍ໌ນ້ອຍ

ຫຼືເພງຂັບລຳເພງລາວເດີມ ໄທຍ໌ກໍຈະບອກວ່າເປັນຂອງພາກນີ້ພາກນັ້ນແທນ

ຫຼືຈະເປັນຕຳໆາກຮຸ່ງໄທຍ໌ກໍບອກວ່າເກີດຂື້ນຄັ້ງແຮກຢູ່ທີ່ ກທມ(ແມ້ແຕ່ອີສານກໍບໍ່ໄດ້creditໃນເລື່ອງນີ້)

ຫຼືຈະເປັນເຄື່ອງດົນຕີ ແຄນລາວ ກໍບໍ່ເວົ້າວ່າຂອງລາວ ແຕ່ຫຼີກລ່ຽງໄປໃຊ້ຄຳກວມລວມເຊັ່ນ ເຄື່ອງດົນຕີສຸວັນນະພູມ

ຄືທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄທຍ໌ຈະກ່າວໃນລັກສະນະນີ້ໝົດ

ຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນໄທຍ໌ທີ່ມາຈາກລາວເດັດຂາດ ເປັນຂອງໃຜກໍໄດ້ຫ້າມເປັນຂອງລາວກໍພໍ

ຄວາມຄິດແບບນີ້ສ່ວນຫຼາຍຈະມາຈາກນັກວິຊາການຄົນໄທຍ໌ຫົວຊາດນິຍົມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍເປັນຄົນໄທຍແທ້ພາກກາງ

ມັນເປັນຄວາມຄິດແບບລັດທິ "ໄທຍ໌ໃຫຍ່" ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຈອມພົນປໍ ທີ່ສົ່ງມາເຖິງຄົນຮຸ່ນຫຼັງ

 

 __________________


Member

Status: Offline
Posts: 23
Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

ตำหมากฮุ่ง ลาบ ก้อย  ยอมรับมันคืออาหารลาว แต่คนลาวบ่ได้มีแต่ สปป.ลาว ลาวฝั่งขวา(อิสาน)

ก็ย่อมมีสิทธิในอาหารเหล่านี้  ถ้าจะเอาตามเสี่ยงส่วนหลาย แบบประชาธิปไตยแล้ว 

อีสานมีประชากร 22 ล้านคน สปป.ลาว มี 6 ล้านปาย ย่อมมีสิทธิจดทะเบียนเป็นอาหารของตนเองได้

ຂໍດ່າໝໍຫ່ານີ້ແນ່ເທາະວ່າ
ສົມກັບຄົນພາກອື່ນເຂົາດ່າມຶງວ່າ ພວກຄວາຍແດງຫັ້ນລະທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນເອງທີ່ແທ້ແລ້ວມັນແມ່ນປະຊາທິປະໄຕຈອມປອມ
ຄົນເຮັດຜິດບໍ່ຜິດ,ຄົນເຮັດຖືກພັດວ່າບໍ່ຖືກ ລັດຖະທຳມະນູນບ້ານຕົນເອງກາແກ້ມາຈັກເທື່ອແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ອາເມຣິກາທີ່ເປັນຕົ້ນ
ແບບຂອງປະຊາທິປະໄຕພັດມີພຽງແຕ່ລັດຖະທຳມະນູນດຽວມາຮ້ອຍກວ່າປີ ລະຂໍບອກອີກຢ່າງເດີ້ ປະຊາກອນສຽງສ່ວນຫຼາຍບໍ່ແມ່ນວ່າຊິຊະນະຕະຫຼອດ ເພາະຄົນທຸກຄົນມີຄ່າເທົ່າກັນ ຖ້າຊິໃຫ້ຍົກຕົວຢ່າງກາຕອນເລືອກຕັ້ງຂອງ
ອາເມຣິກາໃນສະໄໝຈອດບູດຫັ້ນ ນອກຈາກນັ້ນແຕ່ລະເມືອງມີປະຊາກອນບໍ່ເທົ່າກັນແຕ່ເຂົາມີສິດມີສຽງເທົ່າກັນ
ລອງໄປຫາຂໍ້ມູນມາເບິ່ງເດີ້

__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

เว้าโพดหลายเนอะ พวกนิ

ไทยขึ้นทะเบียน เขากะขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 

เป็นมรกดภูมิปัญญา มันบ่ได้เกี่ยวกับสิทธิบัตร  อีหยังเลย

มันเป็นเป็นการเชิดชู ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ต่างหาก

แล้วอีกอย่าง ไทยมีหยังเหมือนลาว แต่กะบ่ได้หมายความว่าความเหมือนนั้นต้องเป็นของสปปลาวเด้ 

 

ยกตัวอย่าง ถ้าหากว่าเฮามีต้นกำเนิดจากที่เดียวกัน 

สมมุติเฮามีพ่อคนเดียวกัน มีลูกอยู่สองคน 

มูลของพ่อนั้น ลูกทั้งสองต่างมีสิทธิอ้างว่าเป็นของตน แมนบ่ 

 

ยกตัวอย่าง ตำหมากหุง ลาวบอกว่าเป็นอาหารประจำชาติลาว 

ไทยกะบ่ว่าหยังเด้ล่ะ 

แต่ความเป็นจริงแล้ว ส้มตำ หรือ ตำหมากหุ่ง นั้น 

แมนผลิตจากคนอีสานโดยแท้ หาแมนสปปลาวบ่ 

 

ส้มตำ หรือ ตำหมากหุ่ง เป็นอาหารถือกำเนิดใหม่ มันบ่แมนอาหารสมัยโบราณ 

เจ้าอนุวงศ์กะบ่เคยกินดอก บ่ฮุ้จักนำ

ถ้าพิจารณาจากส่วนผสมหลัก คือ หมากหุง หรือ มะละกอ แล้ว 

หมากหุง หรือ มะละกอ บ่แมนพืชประจำถิ่นแถบนี้

หากแมนพืชในอเมริกากลาง 

ถูกนำเข้าไทยจากเมืองมะละกาในเมาเลเชีย 

คนไทยเลยเรียกว่า มะละกอ 

รวมทั้ง มะเขือเทศ และ พริกสด  ก็บ่แมนพืชประจำถิ่นแบบนี้ 

ฝรั่งนำเข้ามาทั้งนั้น 

การนำเข้ามา เขานำเข้าทางเรือ

แหล่งแรกที่มีการเพาะปลูกในไทยนั้นคือ แถบภาคกลาง 

แล้วค่อยขยายเข้าอีสาน 

อาหารอีสานนั้น มีประเภทตำๆอยู่แล้ว เช่น กล้วยดิบ มะม่วง มะยม 

อีสานได้ประดิษฐ์ส้มตำขึ้นมาตั้งแน่นั้น 
__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

keo_04 wrote:
Anonymous wrote:

 

ตำหมากฮุ่ง ลาบ ก้อย  ยอมรับมันคืออาหารลาว แต่คนลาวบ่ได้มีแต่ สปป.ลาว ลาวฝั่งขวา(อิสาน)

ก็ย่อมมีสิทธิในอาหารเหล่านี้  ถ้าจะเอาตามเสี่ยงส่วนหลาย แบบประชาธิปไตยแล้ว 

อีสานมีประชากร 22 ล้านคน สปป.ลาว มี 6 ล้านปาย ย่อมมีสิทธิจดทะเบียนเป็นอาหารของตนเองได้ ຂໍດ່າໝໍຫ່ານີ້ແນ່ເທາະວ່າ
ສົມກັບຄົນພາກອື່ນເຂົາດ່າມຶງວ່າ ພວກຄວາຍແດງຫັ້ນລະທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນເອງທີ່ແທ້ແລ້ວມັນແມ່ນປະຊາທິປະໄຕຈອມປອມ
ຄົນເຮັດຜິດບໍ່ຜິດ,ຄົນເຮັດຖືກພັດວ່າບໍ່ຖືກ ລັດຖະທຳມະນູນບ້ານຕົນເອງກາແກ້ມາຈັກເທື່ອແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ອາເມຣິກາທີ່ເປັນຕົ້ນ
ແບບຂອງປະຊາທິປະໄຕພັດມີພຽງແຕ່ລັດຖະທຳມະນູນດຽວມາຮ້ອຍກວ່າປີ ລະຂໍບອກອີກຢ່າງເດີ້ ປະຊາກອນສຽງສ່ວນຫຼາຍບໍ່ແມ່ນວ່າຊິຊະນະຕະຫຼອດ ເພາະຄົນທຸກຄົນມີຄ່າເທົ່າກັນ ຖ້າຊິໃຫ້ຍົກຕົວຢ່າງກາຕອນເລືອກຕັ້ງຂອງ
ອາເມຣິກາໃນສະໄໝຈອດບູດຫັ້ນ ນອກຈາກນັ້ນແຕ່ລະເມືອງມີປະຊາກອນບໍ່ເທົ່າກັນແຕ່ເຂົາມີສິດມີສຽງເທົ່າກັນ
ລອງໄປຫາຂໍ້ມູນມາເບິ່ງເດີ້


         ປະເທດໂຕເອງເປັນຄອມມູນິດ ຄືຮູ້ດີຕາຍແທ້ ບໍ່ມີປັນຍາປ່ອນບັດເລືອກນາຍົກ ຍົງມາອວດສະຫຼາດອີກ__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

เว้าโพดหลายเนอะ พวกนิ

ไทยขึ้นทะเบียน เขากะขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 

เป็นมรกดภูมิปัญญา มันบ่ได้เกี่ยวกับสิทธิบัตร  อีหยังเลย

มันเป็นเป็นการเชิดชู ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ต่างหาก

แล้วอีกอย่าง ไทยมีหยังเหมือนลาว แต่กะบ่ได้หมายความว่าความเหมือนนั้นต้องเป็นของสปปลาวเด้ 

 

ยกตัวอย่าง ถ้าหากว่าเฮามีต้นกำเนิดจากที่เดียวกัน 

สมมุติเฮามีพ่อคนเดียวกัน มีลูกอยู่สองคน 

มูลของพ่อนั้น ลูกทั้งสองต่างมีสิทธิอ้างว่าเป็นของตน แมนบ่ 

 

ยกตัวอย่าง ตำหมากหุง ลาวบอกว่าเป็นอาหารประจำชาติลาว 

ไทยกะบ่ว่าหยังเด้ล่ะ 

แต่ความเป็นจริงแล้ว ส้มตำ หรือ ตำหมากหุ่ง นั้น 

แมนผลิตจากคนอีสานโดยแท้ หาแมนสปปลาวบ่ 

 

ส้มตำ หรือ ตำหมากหุ่ง เป็นอาหารถือกำเนิดใหม่ มันบ่แมนอาหารสมัยโบราณ 

เจ้าอนุวงศ์กะบ่เคยกินดอก บ่ฮุ้จักนำ

ถ้าพิจารณาจากส่วนผสมหลัก คือ หมากหุง หรือ มะละกอ แล้ว 

หมากหุง หรือ มะละกอ บ่แมนพืชประจำถิ่นแถบนี้

หากแมนพืชในอเมริกากลาง 

ถูกนำเข้าไทยจากเมืองมะละกาในเมาเลเชีย 

คนไทยเลยเรียกว่า มะละกอ 

รวมทั้ง มะเขือเทศ และ พริกสด  ก็บ่แมนพืชประจำถิ่นแบบนี้ 

ฝรั่งนำเข้ามาทั้งนั้น 

การนำเข้ามา เขานำเข้าทางเรือ

แหล่งแรกที่มีการเพาะปลูกในไทยนั้นคือ แถบภาคกลาง 

แล้วค่อยขยายเข้าอีสาน 

อาหารอีสานนั้น มีประเภทตำๆอยู่แล้ว เช่น กล้วยดิบ มะม่วง มะยม 

อีสานได้ประดิษฐ์ส้มตำขึ้นมาตั้งแน่นั้น  ถูกต้องเลยครับ ตามนี้เลย มันไม่ใช่ของที่เกิดจากลาวแน่ๆ อย่ามามั่วนิ่ม __________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

เว้าโพดหลายเนอะ พวกนิ

ไทยขึ้นทะเบียน เขากะขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 

เป็นมรกดภูมิปัญญา มันบ่ได้เกี่ยวกับสิทธิบัตร  อีหยังเลย

มันเป็นเป็นการเชิดชู ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ต่างหาก

แล้วอีกอย่าง ไทยมีหยังเหมือนลาว แต่กะบ่ได้หมายความว่าความเหมือนนั้นต้องเป็นของสปปลาวเด้ 

 

ยกตัวอย่าง ถ้าหากว่าเฮามีต้นกำเนิดจากที่เดียวกัน 

สมมุติเฮามีพ่อคนเดียวกัน มีลูกอยู่สองคน 

มูลของพ่อนั้น ลูกทั้งสองต่างมีสิทธิอ้างว่าเป็นของตน แมนบ่ 

 

ยกตัวอย่าง ตำหมากหุง ลาวบอกว่าเป็นอาหารประจำชาติลาว 

ไทยกะบ่ว่าหยังเด้ล่ะ 

แต่ความเป็นจริงแล้ว ส้มตำ หรือ ตำหมากหุ่ง นั้น 

แมนผลิตจากคนอีสานโดยแท้ หาแมนสปปลาวบ่ 

 

ส้มตำ หรือ ตำหมากหุ่ง เป็นอาหารถือกำเนิดใหม่ มันบ่แมนอาหารสมัยโบราณ 

เจ้าอนุวงศ์กะบ่เคยกินดอก บ่ฮุ้จักนำ

ถ้าพิจารณาจากส่วนผสมหลัก คือ หมากหุง หรือ มะละกอ แล้ว 

หมากหุง หรือ มะละกอ บ่แมนพืชประจำถิ่นแถบนี้

หากแมนพืชในอเมริกากลาง 

ถูกนำเข้าไทยจากเมืองมะละกาในเมาเลเชีย 

คนไทยเลยเรียกว่า มะละกอ 

รวมทั้ง มะเขือเทศ และ พริกสด  ก็บ่แมนพืชประจำถิ่นแบบนี้ 

ฝรั่งนำเข้ามาทั้งนั้น 

การนำเข้ามา เขานำเข้าทางเรือ

แหล่งแรกที่มีการเพาะปลูกในไทยนั้นคือ แถบภาคกลาง 

แล้วค่อยขยายเข้าอีสาน 

อาหารอีสานนั้น มีประเภทตำๆอยู่แล้ว เช่น กล้วยดิบ มะม่วง มะยม 

อีสานได้ประดิษฐ์ส้มตำขึ้นมาตั้งแน่นั้น  ถูกต้องเลยครับ ตามนี้เลย มันไม่ใช่ของที่เกิดจากลาวแน่ๆ อย่ามามั่วนิ่ม 


 XONTEEN!!__________________
1 2  >  Last»  | Page of 2  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard