Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: lovelao
Anonymous

Date:
lovelao


ສະບາຍດີ ຢາກໃຫ້ປະເທດລາວຜົນທຸກ ພັກລັດຕ້ອງຊອກວຽກແລະອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບຄົວຢູ່ໃນບ້ານທີທຸກຍາກ ເຂດຫ່າງໄກສອກລີກ ແລະ ຢູ່ ຕົວເມຶ່ອງຕ້ອງສ້າງໂຮງງານ ເພຶອບປະຊາຊົນຈະໄດ້ມີວຽກເຮັດ ແລະລຸດພ່ອນການວາງງານ ຍ້ອນໃນປະເທດ ບໍມີວຽກເຮັດ ຄົນລາວຈິງໄປຈ້າງ ຮັບໃຊ້ຄົນຕ່າງດ້າວ ຢູ່ ປະເທດອ້ອມຂ້າງ ພະນັກງານການນຳ ຢູ່ສຳນັກງານຫ້ອງການຕ່າງຯ ຕ້ອງຈັດແບ່ງ ເອົາພະນັກງານລົງເຮັດຕົວຈິງ ໄດ້ເງິນຈາກການຂຸດຂົນແຮ່ທາດ ແລະ ອຶນຯທີເປັນຂອງຊາດ ເອົາໄປເຮັດຍັງແດ່ ຄືວ່າ ບໍໄປຢາມບ້ານປະຊາຊົນດ້ວຍຄວາມມີນຳໃຈຮັກປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ__________________
Anonymous

Date:

ສະບາຍດີ ຢາກໃຫ້ປະເທດລາວຜົນທຸກ ພັກລັດຕ້ອງຊອກວຽກແລະອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບຄົວຢູ່ໃນບ້ານທີທຸກຍາກ ເຂດຫ່າງໄກສອກລີກ ແລະ ຢູ່ ຕົວເມຶ່ອງຕ້ອງສ້າງໂຮງງານ ເພຶອບປະຊາຊົນຈະໄດ້ມີວຽກເຮັດ ແລະລຸດພ່ອນການວາງງານ ຍ້ອນໃນປະເທດ ບໍມີວຽກເຮັດ ຄົນລາວຈິງໄປຈ້າງ ຮັບໃຊ້ຄົນຕ່າງດ້າວ ຢູ່ ປະເທດອ້ອມຂ້າງ ພະນັກງານການນຳ ຢູ່ສຳນັກງານຫ້ອງການຕ່າງຯ ຕ້ອງຈັດແບ່ງ ເອົາພະນັກງານລົງເຮັດຕົວຈິງ ໄດ້ເງິນຈາກການຂຸດຂົນແຮ່ທາດ ແລະ ອຶນຯທີເປັນຂອງຊາດ ເອົາໄປເຮັດຍັງແດ່ ຄືວ່າ ບໍໄປຢາມບ້ານປະຊາຊົນດ້ວຍຄວາມມີນຳໃຈຮັກປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ

 

ສະບາຍດີພີ່ນອ້ງລາວທຸກໆຄົນ! ຂອ້ຍຮັກລາວເໝ໊່ອນກັນ,ສວ່ນຂອ້ຍໜີຈາກບ້ານມາຢູ່ຕ່າງປະເທດຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ໑໘ປີແຕ່ຮັກໃນຄວາມເປັນລາວຢູ່ສະເມີ. ຕາມແນວຄິດຂອງຂອ້ຍນັ້ນຣັຖະບານເຮົາສ້າງໂຮງຈັກໂຮງງານບໍ່ໄດ້ດອກຖ້າຣັຖະບານສ້າງນະເຂົາເອົາເງີນເຂົ້າໃນຖົງຂອງເຂົາໝົດແລະປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານນອກແລະຫ່າງໄກສອກລີກຍັງທຸກຢູ່ເໝ໊ອນເກົ່າ. ນີ້ແມ່ນແນວຄິດຂອງຂອ້ຍຈະໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽງງານທຳແລະລົດພົນຈາກຄວາມຢາກຈົນ. ຣັຖະບານເຮົາຄວນອອກອານຸບາຍໃໝ່ເອົາເງີນທ໊ນໃຫ້ເອກະຊົນນັ້ນໄປຕັ້ງໂຮງຈັກໂຮງງານຂະນາດນອ້ຍໄປຫາໃຫ່ຽຂ໊້ນຈະດີແລະໃຫ້ຣັຖະບານແນະນຳໃຫ້ແກ່ເຂົາຈິ່ງຈະດີກອນແລະເບີ່ງແຍງນຳພວກເຂົາ. ຣັຖະບານຕອ້ງອອກໂຄສະນາຫາຜູ້ມີຫົວຄິດຜະລິດສ້າງດີທີ່ສຸດທົ່ວປະເທດແລ້ວອານຸຍາດເງີນລົງທ໊ນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາໃນດອກເບັ້ຽຕຳໄປລົງທ໊ນ. ຣັຖະບານເຮົາຕອ້ງຮັບຜິດຊອບດ້ານສັບພະຍາມະນຸດໂດຍສ້າງໂຮງຮຽນເທັກນິກເຊັນແລະວິຊາສ່າງຂ໊້ນຢູ່ຕາມເມ໊ອງທີ່ທຸກຍາກ. ອີກຢ່າງນຶ່ງລາວໄດ້ເປັນສຳມະຊິກການຄ້າໂລກເປັນໂອກາດທີ່ດີຜະລີດວັຖູສິ່ງຂອງຕ່າງອອກສົ່ງຂາຍໃນຕະລາດໂລກນັ້ນຈິ່ງແມ່ນສ້າງວຽກເຮັດງານທຳແກ່ທຸກໆຄົນ. ພວກທ່ານເດມີແນວຄິດເຫັນຫຍັງບໍທີ່ຊວ່ຍໃຫ້ຄົນລາວເຮົາດີຂ໊້ນ?

 __________________
Anonymous

Date:

i live in usa , i'm looking for the job by myself to make a living and build up my family,not government looking for job for you

please help yourself der phor ao.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

i live in usa , i'm looking for the job by myself to make a living and build up my family,not government looking for job for you

please help yourself der phor ao.


 Laos leaders only big talk that's why.  They don't care about pasason or the pple in the country, they just set their eyes on who's gonna come donate the money so they can put in their pockets.  For the last 20 yrs, I can't name one School, or Hospital that Lao Gov't built for the sake of Lao pple.  I mean Lao Gov't , not the aids from Japan, Korea or Singapore, Australia etc...  If anybody can name them, please let me know and I take it as valuable lesson.  Thanks in advance..__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

i live in usa , i'm looking for the job by myself to make a living and build up my family,not government looking for job for you

please help yourself der phor ao.


 So you're one of the 47% that don't pay tax right ! Good for you to help put Obama back to the Black house.

And how many time did you get your public assistant extension ? 5 or ten times ?__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard