Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ຕ້ອງການ ນັກວິໃຈໜ້າຕາດີ ຈັ່ງແມ່ນກູເບື່ອປະກາດຮັບສະມັກງານແບບນີ້
Anonymous

Date:
ຕ້ອງການ ນັກວິໃຈໜ້າຕາດີ ຈັ່ງແມ່ນກູເບື່ອປະກາດຮັບສະມັກງານແບບນີ້


ມັນຊິຈຳແນກໄປຫາສີ້ແຕກຫຍັວວະ?

ສູນບໍລິການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ ແລະ ວິໄຈແຮ່ທາດ ຫຼື ສບສວ (ໂຄງ ການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ) ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ພະນັກງານວິໄຈ ຈຳນວນ 05 ຕຳແໜ່ງ.

ເງື່ອນໄຂ:
ພະນັກງານວິໄຈວຸດທິການສຶກສາແມ່ນຈົບລະດັບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນ ຍາຕີໃນສາຂາວິຊາເຄມີສາດ, ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າ ທີ່ສູງ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ, ມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາດີ, ມີຄວາມ ຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ.


ເອກະສານຕິດຂັດ: ຊີວະປະຫວັດ, ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວເພື່ອນຳມາ ປະກອບກັບແບບຟອມຂອງທາງຫ້ອງການ.
ສົນໃຈຕິດຕໍ່: ນາງ ສອນສຸດາ ໂທ 020 99199886 ຫຼື 030 9814806 ຫຼື ສອບຖາມໄດ້ທີ່ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ,ບ້ານພະຂາວ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

http://www.108job.la/component/jobs/detail_job/2599--.html__________________
Anonymous

Date:
RE: ຕ້ອງການ ນັກວິໃຈໜ້າຕາດີ ຈັ່ງແມ່ນກູເບື່ອປະກາດຮັບສະມັກງານແບບນີ້


Anonymous wrote:

ມັນຊິຈຳແນກໄປຫາສີ້ແຕກຫຍັວວະ?

ສູນບໍລິການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ ແລະ ວິໄຈແຮ່ທາດ ຫຼື ສບສວ (ໂຄງ ການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ) ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ພະນັກງານວິໄຈ ຈຳນວນ 05 ຕຳແໜ່ງ.

ເງື່ອນໄຂ:
ພະນັກງານວິໄຈວຸດທິການສຶກສາແມ່ນຈົບລະດັບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນ ຍາຕີໃນສາຂາວິຊາເຄມີສາດ, ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າ ທີ່ສູງ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ, ມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາດີ, ມີຄວາມ ຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ.


ເອກະສານຕິດຂັດ: ຊີວະປະຫວັດ, ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວເພື່ອນຳມາ ປະກອບກັບແບບຟອມຂອງທາງຫ້ອງການ.
ສົນໃຈຕິດຕໍ່: ນາງ ສອນສຸດາ ໂທ 020 99199886 ຫຼື 030 9814806 ຫຼື ສອບຖາມໄດ້ທີ່ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ,ບ້ານພະຂາວ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

http://www.108job.la/component/jobs/detail_job/2599--.html


 Ha Ha, I love it what you said though. I didn't the whole thing but 5555555555555555555.__________________
Anonymous

Date:

ຖ້າເຮົາເບິ່ງໂລກໃນແງ່ບວກ ມັນກະດີແລ້ວເດ ທີ່ເຂົາເວົ້າຄວາມໃນໃຈ ສູ່ເຮົາຟັງ ເພື່ອໃຜບໍ່ໝັນໃຈວ່າໂຕ ງາມ ກະບໍ່ຕ້ອງໄປສະໝັກ ພໍມັນເສຍເງິນ ເສຍເວລາ

ໄປໄດ້ ເຂົາກະບໍ່ເອົາ ແນວ ມັນຢາກໄດ້ ຄົນ ໜ້າຕາດີ ໄປໄວ້ແຍງ ລະກະ   ຈ່າຍ,.....ຖ້າມີໂອກາດ ( ສາວນັ້ນບໍ່ຮັ່ງ ຫຼື ຄອບຄົວມີບັນຫາ ,...ລະບໍ່ລອດ)__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຖ້າເຮົາເບິ່ງໂລກໃນແງ່ບວກ ມັນກະດີແລ້ວເດ ທີ່ເຂົາເວົ້າຄວາມໃນໃຈ ສູ່ເຮົາຟັງ ເພື່ອໃຜບໍ່ໝັນໃຈວ່າໂຕ ງາມ ກະບໍ່ຕ້ອງໄປສະໝັກ ພໍມັນເສຍເງິນ ເສຍເວລາ

ໄປໄດ້ ເຂົາກະບໍ່ເອົາ ແນວ ມັນຢາກໄດ້ ຄົນ ໜ້າຕາດີ ໄປໄວ້ແຍງ ລະກະ   ຈ່າຍ,.....ຖ້າມີໂອກາດ ( ສາວນັ້ນບໍ່ຮັ່ງ ຫຼື ຄອບຄົວມີບັນຫາ ,...ລະບໍ່ລອດ)


 ຄົນໃຕ້: ຫນ້າຈະປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດເປັນ ບໍລິສັດສຳຫຼວດຄວາມສວບຄວາມງາມ ແທນ ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ. ມັນບໍ່ຮູ້ຄຳວ່າ (ຄ່າຂອງຄົນຢູ່ທີ່ຜົນຂອງງານ) ຖ້າມີບໍລິສັດແບບນີ້ທົ່ວປະເທດລາວ ຜູ້ທີ່ຕົກງານຄົນທຳອິດ ຄື (ຄົນໃຕ້)__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຖ້າເຮົາເບິ່ງໂລກໃນແງ່ບວກ ມັນກະດີແລ້ວເດ ທີ່ເຂົາເວົ້າຄວາມໃນໃຈ ສູ່ເຮົາຟັງ ເພື່ອໃຜບໍ່ໝັນໃຈວ່າໂຕ ງາມ ກະບໍ່ຕ້ອງໄປສະໝັກ ພໍມັນເສຍເງິນ ເສຍເວລາ

ໄປໄດ້ ເຂົາກະບໍ່ເອົາ ແນວ ມັນຢາກໄດ້ ຄົນ ໜ້າຕາດີ ໄປໄວ້ແຍງ ລະກະ   ຈ່າຍ,.....ຖ້າມີໂອກາດ ( ສາວນັ້ນບໍ່ຮັ່ງ ຫຼື ຄອບຄົວມີບັນຫາ ,...ລະບໍ່ລອດ)


 ເຫັນແບບນີ້ຄົນໜ້າຕາດີກະບໍ່ກ້າໄປສະມັກດອກ ເພາະເຂົາຢ້ານພວກໜ້າໝາຫົວງູ ວັນໜຶ່ງຜິຊິແກ່ເຂົາລົງໝໍ້ນາລົກ__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard