Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງອາເມຣິກາຈະມາຢາມລາວ
ນັກຂັບກວຽນມ້າ

Date:
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງອາເມຣິກາຈະມາຢາມລາວ


ໄດ້ຍິນຂ່າວໝັດແໝວວ່າຣັຖມົນຕຣີຊ່ວຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດສະຫະຣັຖອາເມຣິກາຈະມາຢ້ຽມຢາມປະເທດສາທາຣະນະຣັຖປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນທ້ອງເດືອນມິຖຸນາ ປີ2012. ເພິ່ນຈະມາເວົ້າເລື້ອງການເກັບກູ້ຣະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ເລື້ອງການພັທນາທີ່ຍືນຍົງແລະເລື້ອງສິດທິມະນຸດ, ມີເລື້ອງໃດອີກແດ່ທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະຣັຖເວົ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລາວ? ຂອບໃຈ

__________________
Anonymous

Date:
RE: ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງອາເມຣິກາຈະມາຢາມລາວ


ນັກຂັບກວຽນມ້າ wrote:

ໄດ້ຍິນຂ່າວໝັດແໝວວ່າຣັຖມົນຕຣີຊ່ວຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດສະຫະຣັຖອາເມຣິກາຈະມາຢ້ຽມຢາມປະເທດສາທາຣະນະຣັຖປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນທ້ອງເດືອນມິຖຸນາ ປີ2012. ເພິ່ນຈະມາເວົ້າເລື້ອງການເກັບກູ້ຣະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ເລື້ອງການພັທນາທີ່ຍືນຍົງແລະເລື້ອງສິດທິມະນຸດ, ມີເລື້ອງໃດອີກແດ່ທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະຣັຖເວົ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລາວ? ຂອບໃຈ


 ມາກະດີ ຊິໄດ້ເຫັນກັບຕາແດ່ ຢ່າຫລົງເຊື່ອແຕ່ພວກລາວ ກູ້ສາດ ທີ່ບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ໄດ້ແຕ່ທຳໂຕເປັນໝາເຫົ່າຍົນ ທັບຖົມໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີລູກດຽວ ! ມາເຫັນແລ້ວ ບາດກັບໄປຊິໄດ້ສັ່ງປິດ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ແດ່ biggrinbiggrinbiggrin ເພາະວ່າມັນຄວາມຄ່າສອກ ອອກຄ່າວາ ຕະຫລອດ ! ຄັນອາເມລິກາເປັນທຳແລະມັກຄວາມຈິງແທ້ໄດ໋ ?!?!ນອກຈາກວ່າຕັ້ງໃຈນຳໃຊ້ ເອເຊຍເສລີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຊກແຊງຍຸແຍ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກທໍ່ນັ້ນແລ້ວ ! ແລະເລື້ອງທີ່ເພິ່ນຈະຫິ້ວໃສ່ກະເປົາມານຳ ໃຜຊິບໍ່ຮູ້ ! ຄັນມາປະເທດທີ່ເພິ່ນບໍ່ມັກ ກໍ່ປະບໍໄດ້ດອກເລື້ອງ ສິດທິມະນຸດ ກັບ ເລື້ອງປະຊາທິປະໄຕ nonoຂໍແຖມໃຫ້ພ້ອມ ຢ້ານເພິ່ນລືມ ຢ່າລືມເລື້ອງຊົນເຜົ່າ ກັບ ເລື້ອງ ເສລີພາບໃນການເຊໍື່ອຖືສາສນາ ແດ່ເດີ້ ເພາະວ່າເລື້ອງພວກນີ້ ອາເມລິກາ ແລະ ຢູຣົບ ຖະໜັດຫລາຍເພື່ອໃຊ້ແຊກແຊງ ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ລອງ ເພື່ອໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອບັງໜ້າ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ຄັນໄປປະເທດລູກສະໜຸນເພິ່ນ ບໍ່ຍົກຂຶ້ນມາດອກເລື້ອງແນວນີ້ ຂໍແຕ່ສູແລ່ນນຳກົ້ນກູ ແລະຮັບໃຊ້ກູ ສູຢູ່ຍາວ ແຕ່ມື້ໃດມາຖຽງກູດ່າກູ ສູຕາຍ ກູຫາວິທີຈັດການໂຄ່ນລົ້ມສູໂລດ ຊິບອກໃຫ້ biggrinbiggrinbiggrin ເດັກອົມໂປ້ ກໍ່ຍັງຮູ້ເລື້ອງນີ້ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ອົດເອົາ ອີກຈັກໜ້ອຍອາເມລິກາກໍ່ເຮັດຟ້າເຮັດໄຟກັບໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ເພາະເປັນເສືອທີ່ແຂ້ວກໍ່ຫລົ່ນ ເລັບກໍ່ຫ້ຽນໃກ້ຊິໝົດແລ້ວ ລາຍກໍ່ລອກໝົດແລ້ວ  ໝົດເວລາຢືນສະຫງ່າຢູ່ຈອມພູແລ້ວ ຮອດຍາມລົງພູແລ້ວ ທັງຢູຣົບຄືກັນ biggrinbiggrinbiggrin__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
ນັກຂັບກວຽນມ້າ wrote:

ໄດ້ຍິນຂ່າວໝັດແໝວວ່າຣັຖມົນຕຣີຊ່ວຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດສະຫະຣັຖອາເມຣິກາຈະມາຢ້ຽມຢາມປະເທດສາທາຣະນະຣັຖປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນທ້ອງເດືອນມິຖຸນາ ປີ2012. ເພິ່ນຈະມາເວົ້າເລື້ອງການເກັບກູ້ຣະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ເລື້ອງການພັທນາທີ່ຍືນຍົງແລະເລື້ອງສິດທິມະນຸດ, ມີເລື້ອງໃດອີກແດ່ທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະຣັຖເວົ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລາວ? ຂອບໃຈ


 ມາກະດີ ຊິໄດ້ເຫັນກັບຕາແດ່ ຢ່າຫລົງເຊື່ອແຕ່ພວກລາວ ກູ້ສາດ ທີ່ບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ໄດ້ແຕ່ທຳໂຕເປັນໝາເຫົ່າຍົນ ທັບຖົມໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີລູກດຽວ ! ມາເຫັນແລ້ວ ບາດກັບໄປຊິໄດ້ສັ່ງປິດ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ແດ່ biggrinbiggrinbiggrin ເພາະວ່າມັນຄວາມຄ່າສອກ ອອກຄ່າວາ ຕະຫລອດ ! ຄັນອາເມລິກາເປັນທຳແລະມັກຄວາມຈິງແທ້ໄດ໋ ?!?!ນອກຈາກວ່າຕັ້ງໃຈນຳໃຊ້ ເອເຊຍເສລີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຊກແຊງຍຸແຍ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກທໍ່ນັ້ນແລ້ວ ! ແລະເລື້ອງທີ່ເພິ່ນຈະຫິ້ວໃສ່ກະເປົາມານຳ ໃຜຊິບໍ່ຮູ້ ! ຄັນມາປະເທດທີ່ເພິ່ນບໍ່ມັກ ກໍ່ປະບໍໄດ້ດອກເລື້ອງ ສິດທິມະນຸດ ກັບ ເລື້ອງປະຊາທິປະໄຕ nonoຂໍແຖມໃຫ້ພ້ອມ ຢ້ານເພິ່ນລືມ ຢ່າລືມເລື້ອງຊົນເຜົ່າ ກັບ ເລື້ອງ ເສລີພາບໃນການເຊໍື່ອຖືສາສນາ ແດ່ເດີ້ ເພາະວ່າເລື້ອງພວກນີ້ ອາເມລິກາ ແລະ ຢູຣົບ ຖະໜັດຫລາຍເພື່ອໃຊ້ແຊກແຊງ ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ລອງ ເພື່ອໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອບັງໜ້າ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ຄັນໄປປະເທດລູກສະໜຸນເພິ່ນ ບໍ່ຍົກຂຶ້ນມາດອກເລື້ອງແນວນີ້ ຂໍແຕ່ສູແລ່ນນຳກົ້ນກູ ແລະຮັບໃຊ້ກູ ສູຢູ່ຍາວ ແຕ່ມື້ໃດມາຖຽງກູດ່າກູ ສູຕາຍ ກູຫາວິທີຈັດການໂຄ່ນລົ້ມສູໂລດ ຊິບອກໃຫ້ biggrinbiggrinbiggrin ເດັກອົມໂປ້ ກໍ່ຍັງຮູ້ເລື້ອງນີ້ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ອົດເອົາ ອີກຈັກໜ້ອຍອາເມລິກາກໍ່ເຮັດຟ້າເຮັດໄຟກັບໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ເພາະເປັນເສືອທີ່ແຂ້ວກໍ່ຫລົ່ນ ເລັບກໍ່ຫ້ຽນໃກ້ຊິໝົດແລ້ວ ລາຍກໍ່ລອກໝົດແລ້ວ  ໝົດເວລາຢືນສະຫງ່າຢູ່ຈອມພູແລ້ວ ຮອດຍາມລົງພູແລ້ວ ທັງຢູຣົບຄືກັນ biggrinbiggrinbiggrin


 sud yord comment. best and clever comment ever!!!__________________
Anonymous

Date:

ທາງການລາວຄວນຈະຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອເຣື້ອງກຽ່ວກັບກູ້ຣະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກໄຫ້ຫຼາຍເພີ້ມກ່ວາທີ່ອາເມຣີກາຊ່ອຍໃນປັຈຸບັນນີ້ ອາເມຣິກາຕ້ອງມີຂໍ້ຜູກໝັດຊ່ອຍລາວຮຳບາດແຜສົງຄາມ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ທາງການລາວຄວນຈະຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອເຣື້ອງກຽ່ວກັບກູ້ຣະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກໄຫ້ຫຼາຍເພີ້ມກ່ວາທີ່ອາເມຣີກາຊ່ອຍໃນປັຈຸບັນນີ້ ອາເມຣິກາຕ້ອງມີຂໍ້ຜູກໝັດຊ່ອຍລາວຮຳບາດແຜສົງຄາມ


 ມັນບໍ່ສົນເດັກນ້ອຍຕາດຳໆ, ແມ່ຍິງ ແລະປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຕາຍ ບາດເຈັບ ພິການ ແຕ່ລະປີຈຳນວນຫລວງຫລາຍຍ້ອນລະເບີດມັນຫວ່ານໄວ້ດອກ ເພາະມັນວ່າຊີວິດປະຊາຊົນປະເທດອື່ນບໍ່ມີຄຸນຄ່າຫຍັງ ! ມີແຕ່ຊີວິດຄົນອາເມລິກາປະເທດດຽວທີ່ເປັນເທວະດາມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ! ຄັນຄົນອາເມລິກາຄົນດຽວ ຫລື 2 ຄົນຕາຍ ຫລືຫາຍສາບສູນຢູ່ປະເທດນັ້ນປະເທດນີ້ ເບີ່ງມັນສ້າງເປັນເລື້ອງບັກໃຫຍ່ ວຸ້ນວາຍໝົດ ຊິເຂົ້າປະເທດນັ້ນຖືກກົດໝາຍຫລືບໍ່ ມັນບໍ່ສົນ ! ໂດຍສະເພາະປະເທດທີ່ມັນບໍ່ມັກ ມັນແຮ່ງຫາເລື້ອງເກັ່ງ ! ຟັກແມ່ມຶງເອີຍ ອາເມລິກາ ຊາດຊົ່ວ !furiousfuriousfurious__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
ນັກຂັບກວຽນມ້າ wrote:

ໄດ້ຍິນຂ່າວໝັດແໝວວ່າຣັຖມົນຕຣີຊ່ວຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດສະຫະຣັຖອາເມຣິກາຈະມາຢ້ຽມຢາມປະເທດສາທາຣະນະຣັຖປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນທ້ອງເດືອນມິຖຸນາ ປີ2012. ເພິ່ນຈະມາເວົ້າເລື້ອງການເກັບກູ້ຣະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ເລື້ອງການພັທນາທີ່ຍືນຍົງແລະເລື້ອງສິດທິມະນຸດ, ມີເລື້ອງໃດອີກແດ່ທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະຣັຖເວົ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລາວ? ຂອບໃຈ


 ມາກະດີ ຊິໄດ້ເຫັນກັບຕາແດ່ ຢ່າຫລົງເຊື່ອແຕ່ພວກລາວ ກູ້ສາດ ທີ່ບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ໄດ້ແຕ່ທຳໂຕເປັນໝາເຫົ່າຍົນ ທັບຖົມໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີລູກດຽວ ! ມາເຫັນແລ້ວ ບາດກັບໄປຊິໄດ້ສັ່ງປິດ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ແດ່ biggrinbiggrinbiggrin ເພາະວ່າມັນຄວາມຄ່າສອກ ອອກຄ່າວາ ຕະຫລອດ ! ຄັນອາເມລິກາເປັນທຳແລະມັກຄວາມຈິງແທ້ໄດ໋ ?!?!ນອກຈາກວ່າຕັ້ງໃຈນຳໃຊ້ ເອເຊຍເສລີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຊກແຊງຍຸແຍ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກທໍ່ນັ້ນແລ້ວ ! ແລະເລື້ອງທີ່ເພິ່ນຈະຫິ້ວໃສ່ກະເປົາມານຳ ໃຜຊິບໍ່ຮູ້ ! ຄັນມາປະເທດທີ່ເພິ່ນບໍ່ມັກ ກໍ່ປະບໍໄດ້ດອກເລື້ອງ ສິດທິມະນຸດ ກັບ ເລື້ອງປະຊາທິປະໄຕ nonoຂໍແຖມໃຫ້ພ້ອມ ຢ້ານເພິ່ນລືມ ຢ່າລືມເລື້ອງຊົນເຜົ່າ ກັບ ເລື້ອງ ເສລີພາບໃນການເຊໍື່ອຖືສາສນາ ແດ່ເດີ້ ເພາະວ່າເລື້ອງພວກນີ້ ອາເມລິກາ ແລະ ຢູຣົບ ຖະໜັດຫລາຍເພື່ອໃຊ້ແຊກແຊງ ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ລອງ ເພື່ອໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອບັງໜ້າ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ຄັນໄປປະເທດລູກສະໜຸນເພິ່ນ ບໍ່ຍົກຂຶ້ນມາດອກເລື້ອງແນວນີ້ ຂໍແຕ່ສູແລ່ນນຳກົ້ນກູ ແລະຮັບໃຊ້ກູ ສູຢູ່ຍາວ ແຕ່ມື້ໃດມາຖຽງກູດ່າກູ ສູຕາຍ ກູຫາວິທີຈັດການໂຄ່ນລົ້ມສູໂລດ ຊິບອກໃຫ້ biggrinbiggrinbiggrin ເດັກອົມໂປ້ ກໍ່ຍັງຮູ້ເລື້ອງນີ້ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ອົດເອົາ ອີກຈັກໜ້ອຍອາເມລິກາກໍ່ເຮັດຟ້າເຮັດໄຟກັບໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ເພາະເປັນເສືອທີ່ແຂ້ວກໍ່ຫລົ່ນ ເລັບກໍ່ຫ້ຽນໃກ້ຊິໝົດແລ້ວ ລາຍກໍ່ລອກໝົດແລ້ວ  ໝົດເວລາຢືນສະຫງ່າຢູ່ຈອມພູແລ້ວ ຮອດຍາມລົງພູແລ້ວ ທັງຢູຣົບຄືກັນ biggrinbiggrinbiggrin


 ມືງອັນແລ້ວ ໝາຕົວຈິງທີ່  ເຫົ່າບໍ່ຮູ້ເຫດຮູ້ຜົນ ເຫົ່າໄປໝົດທຸກເລື່ອງ.

ໂງ່ແລ້ວອວດສຫຼາດ!!!!! 

 __________________
Anonymous

Date:

ຖ້າເພິ່ນເວົ້າໄດ້ ກໍ່ຢາກໃຫ້ເວົ້າເລື້ອງຄວາມໂປ່ງໃສຂອງພະນັກງານຂັ້ນນໍາບາງກຸ່ມ, ຂອບໃຈ.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
ນັກຂັບກວຽນມ້າ wrote:

ໄດ້ຍິນຂ່າວໝັດແໝວວ່າຣັຖມົນຕຣີຊ່ວຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດສະຫະຣັຖອາເມຣິກາຈະມາຢ້ຽມຢາມປະເທດສາທາຣະນະຣັຖປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນທ້ອງເດືອນມິຖຸນາ ປີ2012. ເພິ່ນຈະມາເວົ້າເລື້ອງການເກັບກູ້ຣະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ເລື້ອງການພັທນາທີ່ຍືນຍົງແລະເລື້ອງສິດທິມະນຸດ, ມີເລື້ອງໃດອີກແດ່ທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະຣັຖເວົ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລາວ? ຂອບໃຈ


 ມາກະດີ ຊິໄດ້ເຫັນກັບຕາແດ່ ຢ່າຫລົງເຊື່ອແຕ່ພວກລາວ ກູ້ສາດ ທີ່ບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ໄດ້ແຕ່ທຳໂຕເປັນໝາເຫົ່າຍົນ ທັບຖົມໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີລູກດຽວ ! ມາເຫັນແລ້ວ ບາດກັບໄປຊິໄດ້ສັ່ງປິດ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ແດ່ biggrinbiggrinbiggrin ເພາະວ່າມັນຄວາມຄ່າສອກ ອອກຄ່າວາ ຕະຫລອດ ! ຄັນອາເມລິກາເປັນທຳແລະມັກຄວາມຈິງແທ້ໄດ໋ ?!?!ນອກຈາກວ່າຕັ້ງໃຈນຳໃຊ້ ເອເຊຍເສລີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຊກແຊງຍຸແຍ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກທໍ່ນັ້ນແລ້ວ ! ແລະເລື້ອງທີ່ເພິ່ນຈະຫິ້ວໃສ່ກະເປົາມານຳ ໃຜຊິບໍ່ຮູ້ ! ຄັນມາປະເທດທີ່ເພິ່ນບໍ່ມັກ ກໍ່ປະບໍໄດ້ດອກເລື້ອງ ສິດທິມະນຸດ ກັບ ເລື້ອງປະຊາທິປະໄຕ nonoຂໍແຖມໃຫ້ພ້ອມ ຢ້ານເພິ່ນລືມ ຢ່າລືມເລື້ອງຊົນເຜົ່າ ກັບ ເລື້ອງ ເສລີພາບໃນການເຊໍື່ອຖືສາສນາ ແດ່ເດີ້ ເພາະວ່າເລື້ອງພວກນີ້ ອາເມລິກາ ແລະ ຢູຣົບ ຖະໜັດຫລາຍເພື່ອໃຊ້ແຊກແຊງ ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ລອງ ເພື່ອໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອບັງໜ້າ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ຄັນໄປປະເທດລູກສະໜຸນເພິ່ນ ບໍ່ຍົກຂຶ້ນມາດອກເລື້ອງແນວນີ້ ຂໍແຕ່ສູແລ່ນນຳກົ້ນກູ ແລະຮັບໃຊ້ກູ ສູຢູ່ຍາວ ແຕ່ມື້ໃດມາຖຽງກູດ່າກູ ສູຕາຍ ກູຫາວິທີຈັດການໂຄ່ນລົ້ມສູໂລດ ຊິບອກໃຫ້ biggrinbiggrinbiggrin ເດັກອົມໂປ້ ກໍ່ຍັງຮູ້ເລື້ອງນີ້ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ອົດເອົາ ອີກຈັກໜ້ອຍອາເມລິກາກໍ່ເຮັດຟ້າເຮັດໄຟກັບໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ເພາະເປັນເສືອທີ່ແຂ້ວກໍ່ຫລົ່ນ ເລັບກໍ່ຫ້ຽນໃກ້ຊິໝົດແລ້ວ ລາຍກໍ່ລອກໝົດແລ້ວ  ໝົດເວລາຢືນສະຫງ່າຢູ່ຈອມພູແລ້ວ ຮອດຍາມລົງພູແລ້ວ ທັງຢູຣົບຄືກັນ biggrinbiggrinbiggrin


 ມືງອັນແລ້ວ ໝາຕົວຈິງທີ່  ເຫົ່າບໍ່ຮູ້ເຫດຮູ້ຜົນ ເຫົ່າໄປໝົດທຸກເລື່ອງ.

ໂງ່ແລ້ວອວດສຫຼາດ!!!!! 

 


 ເບີ່ງຕົວໜັງສື ວິທີ ແລະ ສັນດານການເວົ້າແລ້ວ ແມ່ນໝາວໍ້ຂີ້ເຮື້ອນທາດຮັບໃຊ້ອາເມລິກາຕົວຈິງ biggrinbiggrinbiggrin ເຂົາເຈົ້າເວົ້າທາດແທ້ນາຍອອກມາ ອົດບໍ່ໄດ້ອອກມາເຫົ່າປົກປ້ອງນາຍເໜືອຫົວ ໄວບໍ່ຄ້ານເນາະ ຢ້ານບໍ່ມີເງິນເດືອນກິນ biggrinbiggrinbiggrin__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
ນັກຂັບກວຽນມ້າ wrote:

ໄດ້ຍິນຂ່າວໝັດແໝວວ່າຣັຖມົນຕຣີຊ່ວຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດສະຫະຣັຖອາເມຣິກາຈະມາຢ້ຽມຢາມປະເທດສາທາຣະນະຣັຖປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນທ້ອງເດືອນມິຖຸນາ ປີ2012. ເພິ່ນຈະມາເວົ້າເລື້ອງການເກັບກູ້ຣະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ເລື້ອງການພັທນາທີ່ຍືນຍົງແລະເລື້ອງສິດທິມະນຸດ, ມີເລື້ອງໃດອີກແດ່ທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະຣັຖເວົ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລາວ? ຂອບໃຈ


 ມາກະດີ ຊິໄດ້ເຫັນກັບຕາແດ່ ຢ່າຫລົງເຊື່ອແຕ່ພວກລາວ ກູ້ສາດ ທີ່ບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ໄດ້ແຕ່ທຳໂຕເປັນໝາເຫົ່າຍົນ ທັບຖົມໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີລູກດຽວ ! ມາເຫັນແລ້ວ ບາດກັບໄປຊິໄດ້ສັ່ງປິດ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ແດ່ biggrinbiggrinbiggrin ເພາະວ່າມັນຄວາມຄ່າສອກ ອອກຄ່າວາ ຕະຫລອດ ! ຄັນອາເມລິກາເປັນທຳແລະມັກຄວາມຈິງແທ້ໄດ໋ ?!?!ນອກຈາກວ່າຕັ້ງໃຈນຳໃຊ້ ເອເຊຍເສລີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຊກແຊງຍຸແຍ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກທໍ່ນັ້ນແລ້ວ ! ແລະເລື້ອງທີ່ເພິ່ນຈະຫິ້ວໃສ່ກະເປົາມານຳ ໃຜຊິບໍ່ຮູ້ ! ຄັນມາປະເທດທີ່ເພິ່ນບໍ່ມັກ ກໍ່ປະບໍໄດ້ດອກເລື້ອງ ສິດທິມະນຸດ ກັບ ເລື້ອງປະຊາທິປະໄຕ nonoຂໍແຖມໃຫ້ພ້ອມ ຢ້ານເພິ່ນລືມ ຢ່າລືມເລື້ອງຊົນເຜົ່າ ກັບ ເລື້ອງ ເສລີພາບໃນການເຊໍື່ອຖືສາສນາ ແດ່ເດີ້ ເພາະວ່າເລື້ອງພວກນີ້ ອາເມລິກາ ແລະ ຢູຣົບ ຖະໜັດຫລາຍເພື່ອໃຊ້ແຊກແຊງ ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ລອງ ເພື່ອໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອບັງໜ້າ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ຄັນໄປປະເທດລູກສະໜຸນເພິ່ນ ບໍ່ຍົກຂຶ້ນມາດອກເລື້ອງແນວນີ້ ຂໍແຕ່ສູແລ່ນນຳກົ້ນກູ ແລະຮັບໃຊ້ກູ ສູຢູ່ຍາວ ແຕ່ມື້ໃດມາຖຽງກູດ່າກູ ສູຕາຍ ກູຫາວິທີຈັດການໂຄ່ນລົ້ມສູໂລດ ຊິບອກໃຫ້ biggrinbiggrinbiggrin ເດັກອົມໂປ້ ກໍ່ຍັງຮູ້ເລື້ອງນີ້ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ອົດເອົາ ອີກຈັກໜ້ອຍອາເມລິກາກໍ່ເຮັດຟ້າເຮັດໄຟກັບໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ເພາະເປັນເສືອທີ່ແຂ້ວກໍ່ຫລົ່ນ ເລັບກໍ່ຫ້ຽນໃກ້ຊິໝົດແລ້ວ ລາຍກໍ່ລອກໝົດແລ້ວ  ໝົດເວລາຢືນສະຫງ່າຢູ່ຈອມພູແລ້ວ ຮອດຍາມລົງພູແລ້ວ ທັງຢູຣົບຄືກັນ biggrinbiggrinbiggrin


 ມືງອັນແລ້ວ ໝາຕົວຈິງທີ່  ເຫົ່າບໍ່ຮູ້ເຫດຮູ້ຜົນ ເຫົ່າໄປໝົດທຸກເລື່ອງ.

ໂງ່ແລ້ວອວດສຫຼາດ!!!!! 

 


 ເບີ່ງຕົວໜັງສື ວິທີ ແລະ ສັນດານການເວົ້າແລ້ວ ແມ່ນໝາວໍ້ຂີ້ເຮື້ອນທາດຮັບໃຊ້ອາເມລິກາຕົວຈິງ biggrinbiggrinbiggrin ເຂົາເຈົ້າເວົ້າທາດແທ້ນາຍອອກມາ ອົດບໍ່ໄດ້ອອກມາເຫົ່າປົກປ້ອງນາຍເໜືອຫົວ ໄວບໍ່ຄ້ານເນາະ ຢ້ານບໍ່ມີເງິນເດືອນກິນ biggrinbiggrinbiggrin


 ເປັນຍ້ອນສັນດານ ຫຼືຍ້ອນລະບົບການສືກສາກັນແທ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມີໃຈຄັບແຄບອະຄະຕິ ບໍ່ເຄີຍມອງໂລກໃນແງ່ດີແບບນີ້. ຄົນແບບນີ້ແລະທີ່ເປັນຕົວຖ່ວງດືງຄວາມຈະເລີນຂອງຊາດ. ຍູກນີ້ແມ່ນຍຸກເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມື ກັບບັນດາປະເທດທົ່ວໂລກເພື່ອຍາດແຍ້ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທັງທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ. ແມ່ນແຕ່ຫວຽດນາມເຂົາໄດ້ຫັນໄປຮ່ວມມືທາງທະຫານກັບເມກາກັນແລ້ວ ແຕ່ບາງຄົນຍັງໂງ່ຈົນມືນຮູມືນຕາບໍ່ຂື້ນແບບນີ້ ເຮັດແນວໄດປະເທດເຮົາຈະຕາມເພິ່ນທັນ.

ໂງ່ແລ້ວຢາກນອນຕຽງ!!!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
ນັກຂັບກວຽນມ້າ wrote:

ໄດ້ຍິນຂ່າວໝັດແໝວວ່າຣັຖມົນຕຣີຊ່ວຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດສະຫະຣັຖອາເມຣິກາຈະມາຢ້ຽມຢາມປະເທດສາທາຣະນະຣັຖປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນທ້ອງເດືອນມິຖຸນາ ປີ2012. ເພິ່ນຈະມາເວົ້າເລື້ອງການເກັບກູ້ຣະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ເລື້ອງການພັທນາທີ່ຍືນຍົງແລະເລື້ອງສິດທິມະນຸດ, ມີເລື້ອງໃດອີກແດ່ທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະຣັຖເວົ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລາວ? ຂອບໃຈ


 ມາກະດີ ຊິໄດ້ເຫັນກັບຕາແດ່ ຢ່າຫລົງເຊື່ອແຕ່ພວກລາວ ກູ້ສາດ ທີ່ບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ໄດ້ແຕ່ທຳໂຕເປັນໝາເຫົ່າຍົນ ທັບຖົມໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີລູກດຽວ ! ມາເຫັນແລ້ວ ບາດກັບໄປຊິໄດ້ສັ່ງປິດ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ແດ່ biggrinbiggrinbiggrin ເພາະວ່າມັນຄວາມຄ່າສອກ ອອກຄ່າວາ ຕະຫລອດ ! ຄັນອາເມລິກາເປັນທຳແລະມັກຄວາມຈິງແທ້ໄດ໋ ?!?!ນອກຈາກວ່າຕັ້ງໃຈນຳໃຊ້ ເອເຊຍເສລີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຊກແຊງຍຸແຍ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກທໍ່ນັ້ນແລ້ວ ! ແລະເລື້ອງທີ່ເພິ່ນຈະຫິ້ວໃສ່ກະເປົາມານຳ ໃຜຊິບໍ່ຮູ້ ! ຄັນມາປະເທດທີ່ເພິ່ນບໍ່ມັກ ກໍ່ປະບໍໄດ້ດອກເລື້ອງ ສິດທິມະນຸດ ກັບ ເລື້ອງປະຊາທິປະໄຕ nonoຂໍແຖມໃຫ້ພ້ອມ ຢ້ານເພິ່ນລືມ ຢ່າລືມເລື້ອງຊົນເຜົ່າ ກັບ ເລື້ອງ ເສລີພາບໃນການເຊໍື່ອຖືສາສນາ ແດ່ເດີ້ ເພາະວ່າເລື້ອງພວກນີ້ ອາເມລິກາ ແລະ ຢູຣົບ ຖະໜັດຫລາຍເພື່ອໃຊ້ແຊກແຊງ ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ລອງ ເພື່ອໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອບັງໜ້າ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ຄັນໄປປະເທດລູກສະໜຸນເພິ່ນ ບໍ່ຍົກຂຶ້ນມາດອກເລື້ອງແນວນີ້ ຂໍແຕ່ສູແລ່ນນຳກົ້ນກູ ແລະຮັບໃຊ້ກູ ສູຢູ່ຍາວ ແຕ່ມື້ໃດມາຖຽງກູດ່າກູ ສູຕາຍ ກູຫາວິທີຈັດການໂຄ່ນລົ້ມສູໂລດ ຊິບອກໃຫ້ biggrinbiggrinbiggrin ເດັກອົມໂປ້ ກໍ່ຍັງຮູ້ເລື້ອງນີ້ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ອົດເອົາ ອີກຈັກໜ້ອຍອາເມລິກາກໍ່ເຮັດຟ້າເຮັດໄຟກັບໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ເພາະເປັນເສືອທີ່ແຂ້ວກໍ່ຫລົ່ນ ເລັບກໍ່ຫ້ຽນໃກ້ຊິໝົດແລ້ວ ລາຍກໍ່ລອກໝົດແລ້ວ  ໝົດເວລາຢືນສະຫງ່າຢູ່ຈອມພູແລ້ວ ຮອດຍາມລົງພູແລ້ວ ທັງຢູຣົບຄືກັນ biggrinbiggrinbiggrin


 ມືງອັນແລ້ວ ໝາຕົວຈິງທີ່  ເຫົ່າບໍ່ຮູ້ເຫດຮູ້ຜົນ ເຫົ່າໄປໝົດທຸກເລື່ອງ.

ໂງ່ແລ້ວອວດສຫຼາດ!!!!! 

 


 ເບີ່ງຕົວໜັງສື ວິທີ ແລະ ສັນດານການເວົ້າແລ້ວ ແມ່ນໝາວໍ້ຂີ້ເຮື້ອນທາດຮັບໃຊ້ອາເມລິກາຕົວຈິງ biggrinbiggrinbiggrin ເຂົາເຈົ້າເວົ້າທາດແທ້ນາຍອອກມາ ອົດບໍ່ໄດ້ອອກມາເຫົ່າປົກປ້ອງນາຍເໜືອຫົວ ໄວບໍ່ຄ້ານເນາະ ຢ້ານບໍ່ມີເງິນເດືອນກິນ biggrinbiggrinbiggrin


 ເປັນຍ້ອນສັນດານ ຫຼືຍ້ອນລະບົບການສືກສາກັນແທ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມີໃຈຄັບແຄບອະຄະຕິ ບໍ່ເຄີຍມອງໂລກໃນແງ່ດີແບບນີ້. ຄົນແບບນີ້ແລະທີ່ເປັນຕົວຖ່ວງດືງຄວາມຈະເລີນຂອງຊາດ. ຍູກນີ້ແມ່ນຍຸກເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມື ກັບບັນດາປະເທດທົ່ວໂລກເພື່ອຍາດແຍ້ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທັງທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ. ແມ່ນແຕ່ຫວຽດນາມເຂົາໄດ້ຫັນໄປຮ່ວມມືທາງທະຫານກັບເມກາກັນແລ້ວ ແຕ່ບາງຄົນຍັງໂງ່ຈົນມືນຮູມືນຕາບໍ່ຂື້ນແບບນີ້ ເຮັດແນວໄດປະເທດເຮົາຈະຕາມເພິ່ນທັນ.

ໂງ່ແລ້ວຢາກນອນຕຽງ!!!


 buk hoo khee.khee khaa Dog Americano.. thui!!!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
ນັກຂັບກວຽນມ້າ wrote:

ໄດ້ຍິນຂ່າວໝັດແໝວວ່າຣັຖມົນຕຣີຊ່ວຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດສະຫະຣັຖອາເມຣິກາຈະມາຢ້ຽມຢາມປະເທດສາທາຣະນະຣັຖປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນທ້ອງເດືອນມິຖຸນາ ປີ2012. ເພິ່ນຈະມາເວົ້າເລື້ອງການເກັບກູ້ຣະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ເລື້ອງການພັທນາທີ່ຍືນຍົງແລະເລື້ອງສິດທິມະນຸດ, ມີເລື້ອງໃດອີກແດ່ທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະຣັຖເວົ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລາວ? ຂອບໃຈ


 ມາກະດີ ຊິໄດ້ເຫັນກັບຕາແດ່ ຢ່າຫລົງເຊື່ອແຕ່ພວກລາວ ກູ້ສາດ ທີ່ບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ໄດ້ແຕ່ທຳໂຕເປັນໝາເຫົ່າຍົນ ທັບຖົມໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີລູກດຽວ ! ມາເຫັນແລ້ວ ບາດກັບໄປຊິໄດ້ສັ່ງປິດ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ແດ່ biggrinbiggrinbiggrin ເພາະວ່າມັນຄວາມຄ່າສອກ ອອກຄ່າວາ ຕະຫລອດ ! ຄັນອາເມລິກາເປັນທຳແລະມັກຄວາມຈິງແທ້ໄດ໋ ?!?!ນອກຈາກວ່າຕັ້ງໃຈນຳໃຊ້ ເອເຊຍເສລີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຊກແຊງຍຸແຍ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກທໍ່ນັ້ນແລ້ວ ! ແລະເລື້ອງທີ່ເພິ່ນຈະຫິ້ວໃສ່ກະເປົາມານຳ ໃຜຊິບໍ່ຮູ້ ! ຄັນມາປະເທດທີ່ເພິ່ນບໍ່ມັກ ກໍ່ປະບໍໄດ້ດອກເລື້ອງ ສິດທິມະນຸດ ກັບ ເລື້ອງປະຊາທິປະໄຕ nonoຂໍແຖມໃຫ້ພ້ອມ ຢ້ານເພິ່ນລືມ ຢ່າລືມເລື້ອງຊົນເຜົ່າ ກັບ ເລື້ອງ ເສລີພາບໃນການເຊໍື່ອຖືສາສນາ ແດ່ເດີ້ ເພາະວ່າເລື້ອງພວກນີ້ ອາເມລິກາ ແລະ ຢູຣົບ ຖະໜັດຫລາຍເພື່ອໃຊ້ແຊກແຊງ ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ລອງ ເພື່ອໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອບັງໜ້າ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ຄັນໄປປະເທດລູກສະໜຸນເພິ່ນ ບໍ່ຍົກຂຶ້ນມາດອກເລື້ອງແນວນີ້ ຂໍແຕ່ສູແລ່ນນຳກົ້ນກູ ແລະຮັບໃຊ້ກູ ສູຢູ່ຍາວ ແຕ່ມື້ໃດມາຖຽງກູດ່າກູ ສູຕາຍ ກູຫາວິທີຈັດການໂຄ່ນລົ້ມສູໂລດ ຊິບອກໃຫ້ biggrinbiggrinbiggrin ເດັກອົມໂປ້ ກໍ່ຍັງຮູ້ເລື້ອງນີ້ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ອົດເອົາ ອີກຈັກໜ້ອຍອາເມລິກາກໍ່ເຮັດຟ້າເຮັດໄຟກັບໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ເພາະເປັນເສືອທີ່ແຂ້ວກໍ່ຫລົ່ນ ເລັບກໍ່ຫ້ຽນໃກ້ຊິໝົດແລ້ວ ລາຍກໍ່ລອກໝົດແລ້ວ  ໝົດເວລາຢືນສະຫງ່າຢູ່ຈອມພູແລ້ວ ຮອດຍາມລົງພູແລ້ວ ທັງຢູຣົບຄືກັນ biggrinbiggrinbiggrin


 ມືງອັນແລ້ວ ໝາຕົວຈິງທີ່  ເຫົ່າບໍ່ຮູ້ເຫດຮູ້ຜົນ ເຫົ່າໄປໝົດທຸກເລື່ອງ.

ໂງ່ແລ້ວອວດສຫຼາດ!!!!! 

 


 ເບີ່ງຕົວໜັງສື ວິທີ ແລະ ສັນດານການເວົ້າແລ້ວ ແມ່ນໝາວໍ້ຂີ້ເຮື້ອນທາດຮັບໃຊ້ອາເມລິກາຕົວຈິງ biggrinbiggrinbiggrin ເຂົາເຈົ້າເວົ້າທາດແທ້ນາຍອອກມາ ອົດບໍ່ໄດ້ອອກມາເຫົ່າປົກປ້ອງນາຍເໜືອຫົວ ໄວບໍ່ຄ້ານເນາະ ຢ້ານບໍ່ມີເງິນເດືອນກິນ biggrinbiggrinbiggrin


 ເປັນຍ້ອນສັນດານ ຫຼືຍ້ອນລະບົບການສືກສາກັນແທ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມີໃຈຄັບແຄບອະຄະຕິ ບໍ່ເຄີຍມອງໂລກໃນແງ່ດີແບບນີ້. ຄົນແບບນີ້ແລະທີ່ເປັນຕົວຖ່ວງດືງຄວາມຈະເລີນຂອງຊາດ. ຍູກນີ້ແມ່ນຍຸກເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມື ກັບບັນດາປະເທດທົ່ວໂລກເພື່ອຍາດແຍ້ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທັງທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ. ແມ່ນແຕ່ຫວຽດນາມເຂົາໄດ້ຫັນໄປຮ່ວມມືທາງທະຫານກັບເມກາກັນແລ້ວ ແຕ່ບາງຄົນຍັງໂງ່ຈົນມືນຮູມືນຕາບໍ່ຂື້ນແບບນີ້ ເຮັດແນວໄດປະເທດເຮົາຈະຕາມເພິ່ນທັນ.

ໂງ່ແລ້ວຢາກນອນຕຽງ!!!


 buk hoo khee.khee khaa Dog Americano.. thui!!!


 ຄົນໃຊ້ອາລົມຄືຄົນໝົດປັນຍາ !!!

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
ນັກຂັບກວຽນມ້າ wrote:

ໄດ້ຍິນຂ່າວໝັດແໝວວ່າຣັຖມົນຕຣີຊ່ວຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດສະຫະຣັຖອາເມຣິກາຈະມາຢ້ຽມຢາມປະເທດສາທາຣະນະຣັຖປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນທ້ອງເດືອນມິຖຸນາ ປີ2012. ເພິ່ນຈະມາເວົ້າເລື້ອງການເກັບກູ້ຣະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ເລື້ອງການພັທນາທີ່ຍືນຍົງແລະເລື້ອງສິດທິມະນຸດ, ມີເລື້ອງໃດອີກແດ່ທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະຣັຖເວົ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລາວ? ຂອບໃຈ


 ມາກະດີ ຊິໄດ້ເຫັນກັບຕາແດ່ ຢ່າຫລົງເຊື່ອແຕ່ພວກລາວ ກູ້ສາດ ທີ່ບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ໄດ້ແຕ່ທຳໂຕເປັນໝາເຫົ່າຍົນ ທັບຖົມໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີລູກດຽວ ! ມາເຫັນແລ້ວ ບາດກັບໄປຊິໄດ້ສັ່ງປິດ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ແດ່ biggrinbiggrinbiggrin ເພາະວ່າມັນຄວາມຄ່າສອກ ອອກຄ່າວາ ຕະຫລອດ ! ຄັນອາເມລິກາເປັນທຳແລະມັກຄວາມຈິງແທ້ໄດ໋ ?!?!ນອກຈາກວ່າຕັ້ງໃຈນຳໃຊ້ ເອເຊຍເສລີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຊກແຊງຍຸແຍ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກທໍ່ນັ້ນແລ້ວ ! ແລະເລື້ອງທີ່ເພິ່ນຈະຫິ້ວໃສ່ກະເປົາມານຳ ໃຜຊິບໍ່ຮູ້ ! ຄັນມາປະເທດທີ່ເພິ່ນບໍ່ມັກ ກໍ່ປະບໍໄດ້ດອກເລື້ອງ ສິດທິມະນຸດ ກັບ ເລື້ອງປະຊາທິປະໄຕ nonoຂໍແຖມໃຫ້ພ້ອມ ຢ້ານເພິ່ນລືມ ຢ່າລືມເລື້ອງຊົນເຜົ່າ ກັບ ເລື້ອງ ເສລີພາບໃນການເຊໍື່ອຖືສາສນາ ແດ່ເດີ້ ເພາະວ່າເລື້ອງພວກນີ້ ອາເມລິກາ ແລະ ຢູຣົບ ຖະໜັດຫລາຍເພື່ອໃຊ້ແຊກແຊງ ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ລອງ ເພື່ອໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອບັງໜ້າ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ຄັນໄປປະເທດລູກສະໜຸນເພິ່ນ ບໍ່ຍົກຂຶ້ນມາດອກເລື້ອງແນວນີ້ ຂໍແຕ່ສູແລ່ນນຳກົ້ນກູ ແລະຮັບໃຊ້ກູ ສູຢູ່ຍາວ ແຕ່ມື້ໃດມາຖຽງກູດ່າກູ ສູຕາຍ ກູຫາວິທີຈັດການໂຄ່ນລົ້ມສູໂລດ ຊິບອກໃຫ້ biggrinbiggrinbiggrin ເດັກອົມໂປ້ ກໍ່ຍັງຮູ້ເລື້ອງນີ້ biggrinbiggrinbiggrin ແຕ່ອົດເອົາ ອີກຈັກໜ້ອຍອາເມລິກາກໍ່ເຮັດຟ້າເຮັດໄຟກັບໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ເພາະເປັນເສືອທີ່ແຂ້ວກໍ່ຫລົ່ນ ເລັບກໍ່ຫ້ຽນໃກ້ຊິໝົດແລ້ວ ລາຍກໍ່ລອກໝົດແລ້ວ  ໝົດເວລາຢືນສະຫງ່າຢູ່ຈອມພູແລ້ວ ຮອດຍາມລົງພູແລ້ວ ທັງຢູຣົບຄືກັນ biggrinbiggrinbiggrin


 ມືງອັນແລ້ວ ໝາຕົວຈິງທີ່  ເຫົ່າບໍ່ຮູ້ເຫດຮູ້ຜົນ ເຫົ່າໄປໝົດທຸກເລື່ອງ.

ໂງ່ແລ້ວອວດສຫຼາດ!!!!! 

 


 ເບີ່ງຕົວໜັງສື ວິທີ ແລະ ສັນດານການເວົ້າແລ້ວ ແມ່ນໝາວໍ້ຂີ້ເຮື້ອນທາດຮັບໃຊ້ອາເມລິກາຕົວຈິງ biggrinbiggrinbiggrin ເຂົາເຈົ້າເວົ້າທາດແທ້ນາຍອອກມາ ອົດບໍ່ໄດ້ອອກມາເຫົ່າປົກປ້ອງນາຍເໜືອຫົວ ໄວບໍ່ຄ້ານເນາະ ຢ້ານບໍ່ມີເງິນເດືອນກິນ biggrinbiggrinbiggrin


 ເປັນຍ້ອນສັນດານ ຫຼືຍ້ອນລະບົບການສືກສາກັນແທ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມີໃຈຄັບແຄບອະຄະຕິ ບໍ່ເຄີຍມອງໂລກໃນແງ່ດີແບບນີ້. ຄົນແບບນີ້ແລະທີ່ເປັນຕົວຖ່ວງດືງຄວາມຈະເລີນຂອງຊາດ. ຍູກນີ້ແມ່ນຍຸກເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມື ກັບບັນດາປະເທດທົ່ວໂລກເພື່ອຍາດແຍ້ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທັງທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ. ແມ່ນແຕ່ຫວຽດນາມເຂົາໄດ້ຫັນໄປຮ່ວມມືທາງທະຫານກັບເມກາກັນແລ້ວ ແຕ່ບາງຄົນຍັງໂງ່ຈົນມືນຮູມືນຕາບໍ່ຂື້ນແບບນີ້ ເຮັດແນວໄດປະເທດເຮົາຈະຕາມເພິ່ນທັນ.

ໂງ່ແລ້ວຢາກນອນຕຽງ!!!


 buk hoo khee.khee khaa Dog Americano.. thui!!!


 ຄົນໃຊ້ອາລົມຄືຄົນໝົດປັນຍາ !!!

 


 ໝາວໍ້ຂີ້ເຮື້ອນຫາງດ່ອຍ ທາດຮັບໃຊ້ອາເມລິກາ ໃຊ້ອາລົມແລະເວົ້າຫຍາບຄາຍກ່ອນເດີ້ ຊິບອກໃຫ້ ! ແມ່ນບໍ່ພີ່ນ້ອງ ???biggrinbiggrinbiggrin__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard