Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ສາວລາວງາມ,ສະລາດແລະມີມາຣະຍາດອ່ອນຫວານ
Anonymous

Date:
ສາວລາວງາມ,ສະລາດແລະມີມາຣະຍາດອ່ອນຫວານ
Permalink   


ສາວລາວງາມ,ສະລາດແລະມີມາຣະຍາດອ່ອນຫວານພ້ອມຄວາມກະຕັນຍູ,ເປັນກຸນຣະສັຕີຣສົມເປັນຕົວແທ່ນຄົນລາວ

ຊື່ງໄດ້ມີສ່ວນນຳພາໄຫ້ປະເທດລາວໄດ້ເປັນທີຣູ້ຕໍ່ຊາວຕ່າງຊາດຫຼາຍຂື້ນ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ແຕ່ຈາກການສໍາພາດນີ້ ເບິ່ງຄືລາວ ຊິຊັງປະເທດລາວຫຼາຍເນາະ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໝີອອກຈາກປະເທດ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

 __________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

ແຕ່ຈາກການສໍາພາດນີ້ ເບິ່ງຄືລາວ ຊິຊັງປະເທດລາວຫຼາຍເນາະ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໝີອອກຈາກປະເທດ


 ມັນບໍ່ແມ່ນຈັງຊັ້ນ ອາວເອີຍ ເຂົາເຈົ້າໜີສົງຄາມແຫ່ງຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ໃຊ້ກົດເກນບາງຢ່າງເພື່ອນາບຂູ່ມວນມະນຸດນຳກັນ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງໜື່ງກໍ່ຄືໜີເພື່ອເອົາຕົວລອດ ບໍ່ມີໃຜດອກຢາກຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ເປັນຕາ ອີດູລາວ ປຽບເໝືອນນົກ ບໍ່ມີຮັງ ຢອ້ນຜູ້ເຖົ້າເສຍເສັ້ນ ແທ້ໆ ທີ່ພາລາວຫອບສັງຂານ ຈາກຖິ່ນກຳເນີດ ຂອງ ບັນພະບູລຸດ ຍອ້ນແນວຄິດເກົ່າໆ ເລີຍພາໃຫ້ ເດັກນອ້ຍ ກາຍເປັນກຳພ້າ ?__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ຖ້າພໍ່ແມ່ລາວພາໜີ ລາວຄົງຈະບໍ່ມີວັນນີ້ ແລະຄົນຕ່າງປະເທດຄົງບໍມີໂອກາດຮູ້ວ່າ ຄົນລາວກໍ່ງາມແລະມີດີຈົນໄດ້ເປັນນາງງາມປະຈໍາຣັຖ. ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ມີພີ່ນ້ອງໂຕນໜີໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດແລະສົ່ງເງິນມາສົ່ງເສີມໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຮໍ່າຮຽນ ຂ້ອຍກໍ່ຄົງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າມານັ່ງລົມກັບພວກເຈົ້າຢູ່ເວັບນີ້ດອກແລະຂ້ອຍຄິດວ່າຄົງມີຄົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍທີ່ມືນຕາຫາຍໃຈໄດ້ຍ້ອນມີພີ່ນ້ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດຝາກເງິນມາໃຫ້ໃຊ້.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

ແຕ່ຈາກການສໍາພາດນີ້ ເບິ່ງຄືລາວ ຊິຊັງປະເທດລາວຫຼາຍເນາະ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໝີອອກຈາກປະເທດ


 ແຕ່ຈາກການສໍາພາດນີ້ ເບິ່ງຄືລາວ ຊິຊັງປະເທດລາວຫຼາຍເນາະ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໝີອອກຈາກປະເທດ

ບໍ່ເຫັນການປະພຶດແລະວາຈາອັນໃດທີ

ບໍ່ດີແລະເສັງຫາຍໄຫ້ປະເທດລາວ. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈື່ງລະແວງ ແລະມີຄວາມຣູ້ບໍ່ດີ. ທຸກໆເຣື້ອງເກີດຂື້ນ ແລ້ວແຕ່ເປັນຄວາມຈີງ.

 

  

 

Lao refugee fleed Laos because they want to turn their back from the violent and looking for the better life for their families and better education for their children and the most important  are democracy, freedom and human being right.(ປະຊາທິປະໃຕ,ສິດເສຣີພາບຂອງຄວາມເປັນຄົນ).

 

 

   

 __________________
Anonymous

Date:
Permalink   __________________
Anonymous

Date:
Permalink   __________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:


 Wothout Laotian who live in other countries , there will be less people to know about Laos and without sending the monies back home to support their families and relatives back  in Laos. The living condition of the relative and families will be worst. Because Lao government does not have any welfare program , and medical program for the poor.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

There are only two classes of people in Lao . 1. is very rich people . 2. is very poor.__________________


Member

Status: Offline
Posts: 21
Date:
Permalink   

Many contestants are so beautiful. Anyway, I wish you will win Miss U.S.A. pageant contest, Nitaya.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

ແຕ່ຈາກການສໍາພາດນີ້ ເບິ່ງຄືລາວ ຊິຊັງປະເທດລາວຫຼາຍເນາະ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໝີອອກຈາກປະເທດ


 ນີ້ຫຼັກຖານໜຶ່ງຢັ້ງຢືນວ່າ "ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ"__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ແຕ່ຈາກການສໍາພາດນີ້ ເບິ່ງຄືລາວ ຊິຊັງປະເທດລາວຫຼາຍເນາະ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໝີອອກຈາກປະເທດ


 ນີ້ຫຼັກຖານໜຶ່ງຢັ້ງຢືນວ່າ "ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ"


 ຖືກຕ້ອງ ກະຍ້ອນແກວ ຈື່ງພັດພາກຈາກບ້ານ ຈາກແຜ່ນດີນ ເສັງຊາດໃຫ້ໃຜ?

  


__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ແຕ່ຈາກການສໍາພາດນີ້ ເບິ່ງຄືລາວ ຊິຊັງປະເທດລາວຫຼາຍເນາະ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໝີອອກຈາກປະເທ

ຂ້ານ້ອຍບໍ່ເກັ່ງພາສາອັງກິດ ແຕ່ເຂົ້າໃຈວ່ານາງນິຕະຍາເກີດຢູ່ ສູນອົບພະຍົບ, ຖ້າຮູ້ເລື້ອງການສ່ຽງຊີວິດຕອນຂ້າມນໍ້າຂອງຈາກ ການບອກເລົ່າຂອງພໍ່ແມ່ ຈະຕີລາຄາວ່າລາວແນວນັ້ນໄດ້ຈັ່ງໃດ?

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ແຕ່ຈາກການສໍາພາດນີ້ ເບິ່ງຄືລາວ ຊິຊັງປະເທດລາວຫຼາຍເນາະ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໝີອອກຈາກປະເທດ


 ນີ້ຫຼັກຖານໜຶ່ງຢັ້ງຢືນວ່າ "ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ"


 ໂອ້ຍຈັ່ງແມ່ນມັກແຕ່ຊອມເວົ້າໃຫ້ແຕ່ລາວນອກນໍ້!

ເລື້ອງນາງນີ້ລາວຊິເວົ້າພາສາລາວໃດ້ຫຼືບໍ່ໃດ້ມັນກະບໍ່ໃດ້ສຳຄັນຫຼືກຽ່ວຂ້ອງຫຍັງກັບປະກວດນາງງາມ

USAຕົ໋ວເບາະ!ໃນເໝື່ອລາວບໍ່ໃດ້ໄປເຂົ້າປະກວດໃນນາມເປັນຜູ້ຕາງ

ໜ້າປະເທດລາວຫຼືຄົນລາວ!ແທ້ຈິງລາວໄປຕາງໜ້າລັດMinisota USA!

ເພາະສະນັ້ນລາວສົມຄົນເກ່ງໃນພາສາອັງກິດບໍ່ແມ່ນພາສາລາວ!ຖ້າລາວເວົ້າພາລາວໃດ້ນຳແດ່ມັນ

ກໍດີຄືກັນ.ເລື້ອງທີ່ນາງເວົ້າພາສາລາວບໍ່ໃດ້ມັນກໍເປັນເລື້ອງທຳ

ມະດາຍ້ອນຕາມສະພາບຂອງລາວ,ຂໍໃຫ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນແດ່ມັນຄົງຈະດີກ່ວາໃຊ້

ແຕ່ຄວາມຕິຕຽນອັນຕື້ນໆຢ່າງດຽວ!ຄົງຈະຮູ້ດີສ່ວນຫຼາຍເດັກນ້ອຍທີ່ໃຫ່ຽຫຼືເກີດຢູ່

ນອກບ່ອນເກີດເມືອງນອນຂອງພໍ່ແມ່ຂະເຈົ້າກໍຕ້ອງປະຊົບຄວາມລຳບາກໃນເລື້ອງພາສາຂອງພໍ່ແມ່

ຂະເຈົ້າ, ບໍ່ມີແຕ່ເດັກນ້ອຍລາວດອກ. ຊາດໃດໆເຂົາກະເປັນໝົດພຽງແຕ່ເຂົາບໍ່

ເວົ້າໃຊ່ກັນຄືຄົນລາວທີ່ຂາດຄວາມລອບຄອບຄືເຈົ້າເປັນຕົວຢ່າງ!!!!

ນາງນິດຖະຍາເບິ່ງຄືອາຍຸແກ່ກ່ອນອາຍຸເນາະ....ມີບັນຫານີ້ຄືກັນແຕ່ພວກເຈັກແກວທີ່ໄປເກີດຫຼ່ໃຫຽ່ຢູ່ເມືອງບາງຄົນຍັງບໍຮູ້ພາສາຂອງພໍ່ແມ່ຂະເຈົ້າແລ້ວຮູ້ເວົ້າແຕ່ພາສາລາວຈົນເປັນສຳນຽງລາວອ້ອຍຕ້ອຍ!
ລອງຄຶດເບິ່ງດູ!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ໂອຍ! ຄຽດຕາງຫລາຍເນາະ ອອກປາກ ຄຳສອງຄຳ ມີແຕ່ແກວ ! ລະວັງມື້ແລງ ຢ່າໄປຮ້ານຄ້າ ແກວເດີ?__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

ໂອຍ! ຄຽດຕາງຫລາຍເນາະ ອອກປາກ ຄຳສອງຄຳ ມີແຕ່ແກວ ! ລະວັງມື້ແລງ ຢ່າໄປຮ້ານຄ້າ ແກວເດີ?


 ເຈັກກັບແກວ ຄື ແຂ້ກັບເສືອ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ສະແດງວ່າ ລາວລົງນໍາກໍ່ພໍ້ແຂ້ ຂຶ້ນໂຄກກໍ່ພໍ້ເສື້ອ, ແມ່ນບໍ? ຖ້າບິນຂຶ້ນເວຫາ ຈະພໍ້ຫຍັງ?

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

ສະແດງວ່າ ລາວລົງນໍາກໍ່ພໍ້ແຂ້ ຂຶ້ນໂຄກກໍ່ພໍ້ເສື້ອ, ແມ່ນບໍ? ຖ້າບິນຂຶ້ນເວຫາ ຈະພໍ້ຫຍັງ?


 ເທວະດາ !!!!!!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

ໂອຍ! ຄຽດຕາງຫລາຍເນາະ ອອກປາກ ຄຳສອງຄຳ ມີແຕ່ແກວ ! ລະວັງມື້ແລງ ຢ່າໄປຮ້ານຄ້າ ແກວເດີ?


 ຖ້າບໍ່ຮູ້ຈຸດປະສົງຂອງຄວາມເວົ້າຂອງຜູ້ອື່ນກະຢ່າຊູຕີຄວາມໝາຍອອກເທື່ອ!

ເຫັນຄຳວ່າແກວກັບເຈັກກໍຕ້ອງຕີຄວາມໝາຍກຽ່ວກັບຄວາມຄຽດແຄ້ນຫວາ???ຜູ້ກຽ່ວຢາກລະແວງ

ເກີນໄປແລ້ວ!ໃຫ້ກັບຄືນໄປອ່ານໄໝ່ອີກແດ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າແຈ້ງກ່ອນນີ້!!!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ແຕ່ຈາກການສໍາພາດນີ້ ເບິ່ງຄືລາວ ຊິຊັງປະເທດລາວຫຼາຍເນາະ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໝີອອກຈາກປະເທດ


 ນີ້ຫຼັກຖານໜຶ່ງຢັ້ງຢືນວ່າ "ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ"


 ໂອ້ຍຈັ່ງແມ່ນມັກແຕ່ຊອມເວົ້າໃຫ້ແຕ່ລາວນອກນໍ້!

ເລື້ອງນາງນີ້ລາວຊິເວົ້າພາສາລາວໃດ້ຫຼືບໍ່ໃດ້ມັນກະບໍ່ໃດ້ສຳຄັນຫຼືກຽ່ວຂ້ອງຫຍັງກັບປະກວດນາງງາມ

USAຕົ໋ວເບາະ!ໃນເໝື່ອລາວບໍ່ໃດ້ໄປເຂົ້າປະກວດໃນນາມເປັນຜູ້ຕາງ

ໜ້າປະເທດລາວຫຼືຄົນລາວ!ແທ້ຈິງລາວໄປຕາງໜ້າລັດMinisota USA!

ເພາະສະນັ້ນລາວສົມຄົນເກ່ງໃນພາສາອັງກິດບໍ່ແມ່ນພາສາລາວ!ຖ້າລາວເວົ້າພາລາວໃດ້ນຳແດ່ມັນ

ກໍດີຄືກັນ.ເລື້ອງທີ່ນາງເວົ້າພາສາລາວບໍ່ໃດ້ມັນກໍເປັນເລື້ອງທຳ

ມະດາຍ້ອນຕາມສະພາບຂອງລາວ,ຂໍໃຫ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນແດ່ມັນຄົງຈະດີກ່ວາໃຊ້

ແຕ່ຄວາມຕິຕຽນອັນຕື້ນໆຢ່າງດຽວ!ຄົງຈະຮູ້ດີສ່ວນຫຼາຍເດັກນ້ອຍທີ່ໃຫ່ຽຫຼືເກີດຢູ່

ນອກບ່ອນເກີດເມືອງນອນຂອງພໍ່ແມ່ຂະເຈົ້າກໍຕ້ອງປະຊົບຄວາມລຳບາກໃນເລື້ອງພາສາຂອງພໍ່ແມ່

ຂະເຈົ້າ, ບໍ່ມີແຕ່ເດັກນ້ອຍລາວດອກ. ຊາດໃດໆເຂົາກະເປັນໝົດພຽງແຕ່ເຂົາບໍ່

ເວົ້າໃຊ່ກັນຄືຄົນລາວທີ່ຂາດຄວາມລອບຄອບຄືເຈົ້າເປັນຕົວຢ່າງ!!!!

ນາງນິດຖະຍາເບິ່ງຄືອາຍຸແກ່ກ່ອນອາຍຸເນາະ....ມີບັນຫານີ້ຄືກັນແຕ່ພວກເຈັກແກວທີ່ໄປເກີດຫຼ່ໃຫຽ່ຢູ່ເມືອງບາງຄົນຍັງບໍຮູ້ພາສາຂອງພໍ່ແມ່ຂະເຈົ້າແລ້ວຮູ້ເວົ້າແຕ່ພາສາລາວຈົນເປັນສຳນຽງລາວອ້ອຍຕ້ອຍ!
ລອງຄຶດເບິ່ງດູ!


 ບໍ່ວ່າຊາດໃດ ຫາກເວົ້າພາສາເດີມບໍ່ໄດ້ ຫຼືໄດ້ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ນັ້ນເຂົາຮຽກວ່າ "ເສັຍພາສາ" ສະນັ້ນມະນຸດມັນຕ້ອງມີພາສາ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ພາສາແມ່ ກໍຕ້ອງໄດ້ ພາສາອື່ນ ນາງຄົນນີ້ ເປັນຕົວແທນຂອງລັດມິນິໂຊຕາ ແລະລາວຖືສັນຊາດອາເມລິກາ ນາງກໍເສັຍຊາດແບບທີສອງ ຄືສະຫຼະຊາດລາວ "ຖືສັນຊາດອາເມລິກາ" ເສັຍຊາດແບບທີ ໓ ຄື "ບໍ່ຮູ້ປະຫວັດສາດລາວ" ເສັຍແບບທີ ໔ ບໍ່ຮູ້ວັດທະນະທຳລາວ.

- ບໍ່ໄດ້ຕິນາງຄົນນີ້ ແຕ່ເອົານາງຄົນນີ້ມາເປັນຕົວຢ່າງວ່າ "ເສັຍພາສາ ຄືເສັຍຊາດ" ຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ຢູ່ຫວຽດນາມ ບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ, ຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ຢູ່ຈີນ, ພະມ້າທາງເໜືອ ແລະຄົນລາວຢູ່ປະເທດທີ ໓ ມັກຈະເສັຍພາສາ ເພາະບໍ່ໄດ້ເວົ້າພາສາແມ່ ຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມຮຽກວ່າ ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ, ສັງຄົມຊາວລາວຢູ່ໄທຍອີສານແລະລ້ານນາ ຍັງຮັກສາພາສາ ແລະວັດທະນະທຳລາວເດີມຢູ່ ແຕ່ຄົນລາວໃນພາກກາງຂອງໄທຍ ເສັຍພາສາລາວ ແຕ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ເພາະເຂົາຖືສັນຊາດອື່ນແລ້ວ (ພຽງແຕ່ອ້າງອີງວ່າ ການເສັຍພາສາເປັນແບບທີ່ນາງຄົນນີ້ປະສົບ ຄືບໍ່ຮູ້ພາສາແມ່ ເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ໃຈວັດທະນະທຳລາວ ກໍຄືເສັຍຊາດ) ແຕ່ເປັນຫວ່ງທີ່ສຸດ ຄື "ຄົນລາວຢູ່ຈຳນວນຫຼາຍຫຼາຍ ບໍ່ຮູ້ພາສາ ສາສະໜາ ວັດທະນະທຳຂອງຕົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ນັບມື້ເຫີນຮ່າງອອກ ກໍອາດເສັຍຊາດໄດ້ ໂດຍການເສັຍພາສາ" __________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

ເປັນຕາ ອີດູລາວ ປຽບເໝືອນນົກ ບໍ່ມີຮັງ ຢອ້ນຜູ້ເຖົ້າເສຍເສັ້ນ ແທ້ໆ ທີ່ພາລາວຫອບສັງຂານ ຈາກຖິ່ນກຳເນີດ ຂອງ ບັນພະບູລຸດ ຍອ້ນແນວຄິດເກົ່າໆ ເລີຍພາໃຫ້ ເດັກນອ້ຍ ກາຍເປັນກຳພ້າ ?


 ຢ່າຊູເວົ້າພີລືກພີລໍ້າຫຼາຍຜູ້ໄອ້ເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງກະເລີຍມີຄວາມອິດສາແລະເວົ້າຢຽບຢຳຜູ້ທີ່ເຂົາມີ

ວາດຊະໜາແລະອານາຄົດດີກ່ອນໂຕ!ນີ້ກໍແມ່ນນິໃສຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນສັງຄົມອັນຄັບແຄບດົນນານ

ຫຼາຍເລືຍບໍ່ຮູ້ຈັກເປີດຈິດເປີດໃຈຂອງຕົນເອງຄືບ້ານເມືອງເພິ່ນ!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ແຕ່ຈາກການສໍາພາດນີ້ ເບິ່ງຄືລາວ ຊິຊັງປະເທດລາວຫຼາຍເນາະ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໝີອອກຈາກປະເທດ


 ນີ້ຫຼັກຖານໜຶ່ງຢັ້ງຢືນວ່າ "ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ"


 ຖືກຕ້ອງ ກະຍ້ອນແກວ ຈື່ງພັດພາກຈາກບ້ານ ຈາກແຜ່ນດີນ ເສັງຊາດໃຫ້ໃຜ?

  

 ແກວ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ແຕ່ຈາກການສໍາພາດນີ້ ເບິ່ງຄືລາວ ຊິຊັງປະເທດລາວຫຼາຍເນາະ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໝີອອກຈາກປະເທດ


 ນີ້ຫຼັກຖານໜຶ່ງຢັ້ງຢືນວ່າ "ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ"


 ໂອ້ຍຈັ່ງແມ່ນມັກແຕ່ຊອມເວົ້າໃຫ້ແຕ່ລາວນອກນໍ້!

ເລື້ອງນາງນີ້ລາວຊິເວົ້າພາສາລາວໃດ້ຫຼືບໍ່ໃດ້ມັນກະບໍ່ໃດ້ສຳຄັນຫຼືກຽ່ວຂ້ອງຫຍັງກັບປະກວດນາງງາມ

USAຕົ໋ວເບາະ!ໃນເໝື່ອລາວບໍ່ໃດ້ໄປເຂົ້າປະກວດໃນນາມເປັນຜູ້ຕາງ

ໜ້າປະເທດລາວຫຼືຄົນລາວ!ແທ້ຈິງລາວໄປຕາງໜ້າລັດMinisota USA!

ເພາະສະນັ້ນລາວສົມຄົນເກ່ງໃນພາສາອັງກິດບໍ່ແມ່ນພາສາລາວ!ຖ້າລາວເວົ້າພາລາວໃດ້ນຳແດ່ມັນ

ກໍດີຄືກັນ.ເລື້ອງທີ່ນາງເວົ້າພາສາລາວບໍ່ໃດ້ມັນກໍເປັນເລື້ອງທຳ

ມະດາຍ້ອນຕາມສະພາບຂອງລາວ,ຂໍໃຫ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນແດ່ມັນຄົງຈະດີກ່ວາໃຊ້

ແຕ່ຄວາມຕິຕຽນອັນຕື້ນໆຢ່າງດຽວ!ຄົງຈະຮູ້ດີສ່ວນຫຼາຍເດັກນ້ອຍທີ່ໃຫ່ຽຫຼືເກີດຢູ່

ນອກບ່ອນເກີດເມືອງນອນຂອງພໍ່ແມ່ຂະເຈົ້າກໍຕ້ອງປະຊົບຄວາມລຳບາກໃນເລື້ອງພາສາຂອງພໍ່ແມ່

ຂະເຈົ້າ, ບໍ່ມີແຕ່ເດັກນ້ອຍລາວດອກ. ຊາດໃດໆເຂົາກະເປັນໝົດພຽງແຕ່ເຂົາບໍ່

ເວົ້າໃຊ່ກັນຄືຄົນລາວທີ່ຂາດຄວາມລອບຄອບຄືເຈົ້າເປັນຕົວຢ່າງ!!!!

ນາງນິດຖະຍາເບິ່ງຄືອາຍຸແກ່ກ່ອນອາຍຸເນາະ....ມີບັນຫານີ້ຄືກັນແຕ່ພວກເຈັກແກວທີ່ໄປເກີດຫຼ່ໃຫຽ່ຢູ່ເມືອງບາງຄົນຍັງບໍຮູ້ພາສາຂອງພໍ່ແມ່ຂະເຈົ້າແລ້ວຮູ້ເວົ້າແຕ່ພາສາລາວຈົນເປັນສຳນຽງລາວອ້ອຍຕ້ອຍ!
ລອງຄຶດເບິ່ງດູ!


 ບໍ່ວ່າຊາດໃດ ຫາກເວົ້າພາສາເດີມບໍ່ໄດ້ ຫຼືໄດ້ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ນັ້ນເຂົາຮຽກວ່າ "ເສັຍພາສາ" ສະນັ້ນມະນຸດມັນຕ້ອງມີພາສາ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ພາສາແມ່ ກໍຕ້ອງໄດ້ ພາສາອື່ນ ນາງຄົນນີ້ ເປັນຕົວແທນຂອງລັດມິນິໂຊຕາ ແລະລາວຖືສັນຊາດອາເມລິກາ ນາງກໍເສັຍຊາດແບບທີສອງ ຄືສະຫຼະຊາດລາວ "ຖືສັນຊາດອາເມລິກາ" ເສັຍຊາດແບບທີ ໓ ຄື "ບໍ່ຮູ້ປະຫວັດສາດລາວ" ເສັຍແບບທີ ໔ ບໍ່ຮູ້ວັດທະນະທຳລາວ.

- ບໍ່ໄດ້ຕິນາງຄົນນີ້ ແຕ່ເອົານາງຄົນນີ້ມາເປັນຕົວຢ່າງວ່າ "ເສັຍພາສາ ຄືເສັຍຊາດ" ຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ຢູ່ຫວຽດນາມ ບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ, ຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ຢູ່ຈີນ, ພະມ້າທາງເໜືອ ແລະຄົນລາວຢູ່ປະເທດທີ ໓ ມັກຈະເສັຍພາສາ ເພາະບໍ່ໄດ້ເວົ້າພາສາແມ່ ຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມຮຽກວ່າ ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ, ສັງຄົມຊາວລາວຢູ່ໄທຍອີສານແລະລ້ານນາ ຍັງຮັກສາພາສາ ແລະວັດທະນະທຳລາວເດີມຢູ່ ແຕ່ຄົນລາວໃນພາກກາງຂອງໄທຍ ເສັຍພາສາລາວ ແຕ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ເພາະເຂົາຖືສັນຊາດອື່ນແລ້ວ (ພຽງແຕ່ອ້າງອີງວ່າ ການເສັຍພາສາເປັນແບບທີ່ນາງຄົນນີ້ປະສົບ ຄືບໍ່ຮູ້ພາສາແມ່ ເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ໃຈວັດທະນະທຳລາວ ກໍຄືເສັຍຊາດ) ແຕ່ເປັນຫວ່ງທີ່ສຸດ ຄື "ຄົນລາວຢູ່ຈຳນວນຫຼາຍຫຼາຍ ບໍ່ຮູ້ພາສາ ສາສະໜາ ວັດທະນະທຳຂອງຕົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ນັບມື້ເຫີນຮ່າງອອກ ກໍອາດເສັຍຊາດໄດ້ ໂດຍການເສັຍພາສາ" 


 ນີ້ກະຍັງໄຄກ່ອນຄົນລາວທີ່ເກີດແລະໃຫຽ່ຢູ່ກັບໃນແຜ່ນດິນໂຕເອງເອງແລ້ວຍັງເວົ້າລາວປົນໄທອີກ

ບໍ່ດົນຄົງປົນແກວແລ້ວທັງຍັງບໍ່ມີສິດເທົ້າທຽມກັນກັບເຂົາອີກໂດຍທີ່ວ່າເຂົາຫາກໍເຂົ້າມາຍຶດເອົາ

ແຜ່ນດິນຂອງໂຕເອງອີກຊໍ້າ!ຢ່າງບໍ່ຂີ້ລ້າຍນາງນີ້ລາວກໍເວົ້າພາສາຢູ່ລະດັບນຶ່ງຂອງໂລກ!ແມ້ນແຕ່

ສປປລຂອງເຈົ້າເອງກະຍັງພາກັນເຄາະຊອກຫາເງິນໄປຈ້າງຮຽນພາສານີ້!!!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ໃນການທີ່ເວົ້າພາສາລາວບໍ່ໄດ້ ສາເຫດຫຼັກແມ່ນເປັນຍ້ອນພໍ່ແມ່ຂອງລາວເອງ ບໍ່ພະຍາຍາມສອນໃຫ້ລູກຂອງຕົວເອງ ເຊັ່ນ: ເວລາຢູ່ໃນເຮືອນກໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ໃນການສືສານກັນເພື່ອຝຶກລາວ, ຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍທີ່ໄປໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດທີ 3 ຫຼາຍຄົນເຂົ້າກໍ່ຍັງເວົ້າພາສາລາວໄດ້ ຖ້າພໍ່ແມ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ. ຕົວຢ່າງ: ນາງ ອາເລັກຊັນດຣາ ບຸນຊວຍ ພໍ່ (ລາວ, ຮຽນຈົບມາແຕ່ບຸງກາລີ) ແມ່ (ບຸງກາລີ) ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ລາວແຕ່ເຂົາກໍ່ຍັງສາມາດເວົ້າພາສາ ບຸງກາລີໄດ້ ເພາະຢູ່ໃນເຮືອນເຂົາຈະໃຊ້ພາສາບຸງກາລີໃນການສື່ສານ. ແຕ່ອັນນີ້ພໍ່ແມ່ຂອງລາວບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນລາວຈະໄປຮຽນເວົ້າຢູ່ໃສ__________________
Anonymous

Date:
Permalink   __________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ສຳລັບAlexandraແລ້ວລາວກໍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວເຮົາຢູ່ທົ່ວ

ໂລກ.ສ່ວນນິດທະຢານີ້ເຖຶງແມ່ນວ່າລາວຈະເວົ້າພາສາລາວບໍ່ເກ່ງເຈົ້າກະບໍ່ຄວນ

ລ່ວງເກີນຫຼືທຽບລາວໃຊ່ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ເພາະສະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ!ຂ້ອຍແນ່

ນອນວ່າພໍ່ແມ່ຂອງລາວໃດ້ທຳໜ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານດີແລ້ວນາງນີ້ຈຶ່ງໃດ້ຮັບຄວາມສັນລະເສີນຈາກຄົນ

ຢູ່ປະເທດທີ3ບັດໄອ້ເຈົ້າລະມີແຕ່ຄວາມທັບຖົມຢຽບຢຳໃຫ້ແກ່ລາວຢູ່ບໍ່ເຊົາຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າມັນບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນ

ຫຍັງດອກເພາະຈັ່ງໃດນາງນີ້ກໍຈະເປັນຜູ້ໃດ້ຂຶ້ນຢ່າງຢູ່ບົນເວທີນາງງາມຂອງປະເທດທີ່ໃຫຽ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າ!

ແລະພວກກຳມະການກໍຈະສຳພາດນາງງາມທັງໜົດເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ!ໃຫ້ເຈົ້າເຊົາເປັນຮ່ວງນຳລາວໄດ້ແລ້ວ!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

ສຳລັບAlexandraແລ້ວລາວກໍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວເຮົາຢູ່ທົ່ວ

ໂລກ.ສ່ວນນິດທະຢານີ້ເຖຶງແມ່ນວ່າລາວຈະເວົ້າພາສາລາວບໍ່ເກ່ງເຈົ້າກະບໍ່ຄວນ

ລ່ວງເກີນຫຼືທຽບລາວໃຊ່ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ເພາະສະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ!ຂ້ອຍແນ່

ນອນວ່າພໍ່ແມ່ຂອງລາວໃດ້ທຳໜ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານດີແລ້ວນາງນີ້ຈຶ່ງໃດ້ຮັບຄວາມສັນລະເສີນຈາກຄົນ

ຢູ່ປະເທດທີ3ບັດໄອ້ເຈົ້າລະມີແຕ່ຄວາມທັບຖົມຢຽບຢຳໃຫ້ແກ່ລາວຢູ່ບໍ່ເຊົາຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າມັນບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນ

ຫຍັງດອກເພາະຈັ່ງໃດນາງນີ້ກໍຈະເປັນຜູ້ໃດ້ຂຶ້ນຢ່າງຢູ່ບົນເວທີນາງງາມຂອງປະເທດທີ່ໃຫຽ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າ!

ແລະພວກກຳມະການກໍຈະສຳພາດນາງງາມທັງໜົດເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ!ໃຫ້ເຈົ້າເຊົາເປັນຮ່ວງນຳລາວໄດ້ແລ້ວ!


 ເດັກນ້ອຍພວກນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວໂລກຮູ້ລາວຫຼາຍກວ່ານາງງາມອາເມລິກາ

http://www.youtube.com/watch?v=_sh7VgM-nG4&feature=related__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ເປັນທີ່ໜ້າເສຍດາຍທີ່ເຂົາບໍ່ສາມາດເຫັນຄວາມສໍາເລັດຂອງທີມຂອງເຂົາ

http://www.youtube.com/watch?v=V2ov-1UxIko&feature=related__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

ສຳລັບAlexandraແລ້ວລາວກໍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວເຮົາຢູ່ທົ່ວ

ໂລກ.ສ່ວນນິດທະຢານີ້ເຖຶງແມ່ນວ່າລາວຈະເວົ້າພາສາລາວບໍ່ເກ່ງເຈົ້າກະບໍ່ຄວນ

ລ່ວງເກີນຫຼືທຽບລາວໃຊ່ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ເພາະສະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ!ຂ້ອຍແນ່

ນອນວ່າພໍ່ແມ່ຂອງລາວໃດ້ທຳໜ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານດີແລ້ວນາງນີ້ຈຶ່ງໃດ້ຮັບຄວາມສັນລະເສີນຈາກຄົນ

ຢູ່ປະເທດທີ3ບັດໄອ້ເຈົ້າລະມີແຕ່ຄວາມທັບຖົມຢຽບຢຳໃຫ້ແກ່ລາວຢູ່ບໍ່ເຊົາຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າມັນບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນ

ຫຍັງດອກເພາະຈັ່ງໃດນາງນີ້ກໍຈະເປັນຜູ້ໃດ້ຂຶ້ນຢ່າງຢູ່ບົນເວທີນາງງາມຂອງປະເທດທີ່ໃຫຽ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າ!

ແລະພວກກຳມະການກໍຈະສຳພາດນາງງາມທັງໜົດເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ!ໃຫ້ເຈົ້າເຊົາເປັນຮ່ວງນຳລາວໄດ້ແລ້ວ!


 - ນາງສາວນິດຕະຍາ ເປັນລູກຄົນລາວແທ້ໆ ທີ່ຖືສັນຊາດ ເມກາ, ນາງມີຄວາມງາມພ້ອມ ທັງກາຍ ວາຈາ ແລະຄວາມສາມາດ ຈຶ່ງຖືກຍົກຍ້ອງຈາກຄົນອາເມກາໃຫ້ເປັນນາງງາມ ສົມຄວນທີ່ຈະພາກພູມ ໃຈກັບລາວ ແລະຄົນລາວທັງໃນ ແລະນອກປະເທດທົ່ວໂລກ.

- ແຕ່ທີ່ບອກວ່າ ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ "ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ" ໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນເຮົາຖ້າບໍ່ຮູ້ພາສາຊາດ ກໍເໝືອນເສັຍຊາດ (ເຊັ່ນນາງ ເຖິງເປັນຄົນລາວ ແຕ່ນາງບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ ນາງກໍເສັຍຄວາມເປັນຊາດລາວ) ອັນນີ້ພຽງແຕ່ຢາກສະທ້ອນໃຫ້ຄົນລາວຮູ້ວ່າ ການເສັຍພາສາ ແລະເສັຍຊາດເປັນຈັ່ງໃດ ? ເທົ່ານັ້ນ) ໝາຍຄວາມຄົນລາວ ຄວນມອງເລື່ອງຂອງນາງເປັນຕົວຢ່າງ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ນາງ ມີຄົນລາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ເສັຍພາສາລາວໄປ ເພາະບໍ່ຮູ້ ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ.

- ດັ່ງທີ່ບອກແລ້ວກະທູ້ກ່ອນ ວ່ານາງເສັຍພາສາ ເພາະນາງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເມືອງລາວ ແຕ່ຜູ້ຂຽນຢາກຈະບອກ ແລະເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດນັ້ນ ຄືຄົນລາວໃນປະເທດລາວ ກຳລັງຈະເສັຍພາສາຕົນໄປ ຫາກຄົນລາວຍັງບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍ ທີ່ແທ້ຂອງການສື່ພາສາ ກໍຈະເຮັດຂັດຂ້ອງໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ "ເຖິງພາສານັ້ນຍັງມີໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ທັງຕັດຮອຍຖິ້ມຢູ່ທຸກວັນ ຫາວ່ານັ້ນເປັນຄວາມໄທ ນີ້ເປັນຄວາມລາວ ໃນທີ່ສຸດກໍຖິ້ມພາສາລາວ ໄປເທື່ອເລັກເທື່ອນ້ອຍ ບັດນັ້ນຈຶ່ງຊິໂອບາດຫຼ້າ ເພາະພາສາ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າຈະເວົ້າໄປເປັນຄວາມໆເທົ່ານັ້ນ ບາງຄັ້ງຕ້ອງຕໃຊ້ຄວາມໝາຍນັ້ນເອງ.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ສຳລັບAlexandraແລ້ວລາວກໍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວເຮົາຢູ່ທົ່ວ

ໂລກ.ສ່ວນນິດທະຢານີ້ເຖຶງແມ່ນວ່າລາວຈະເວົ້າພາສາລາວບໍ່ເກ່ງເຈົ້າກະບໍ່ຄວນ

ລ່ວງເກີນຫຼືທຽບລາວໃຊ່ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ເພາະສະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ!ຂ້ອຍແນ່

ນອນວ່າພໍ່ແມ່ຂອງລາວໃດ້ທຳໜ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານດີແລ້ວນາງນີ້ຈຶ່ງໃດ້ຮັບຄວາມສັນລະເສີນຈາກຄົນ

ຢູ່ປະເທດທີ3ບັດໄອ້ເຈົ້າລະມີແຕ່ຄວາມທັບຖົມຢຽບຢຳໃຫ້ແກ່ລາວຢູ່ບໍ່ເຊົາຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າມັນບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນ

ຫຍັງດອກເພາະຈັ່ງໃດນາງນີ້ກໍຈະເປັນຜູ້ໃດ້ຂຶ້ນຢ່າງຢູ່ບົນເວທີນາງງາມຂອງປະເທດທີ່ໃຫຽ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າ!

ແລະພວກກຳມະການກໍຈະສຳພາດນາງງາມທັງໜົດເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ!ໃຫ້ເຈົ້າເຊົາເປັນຮ່ວງນຳລາວໄດ້ແລ້ວ!


 - ນາງສາວນິດຕະຍາ ເປັນລູກຄົນລາວແທ້ໆ ທີ່ຖືສັນຊາດ ເມກາ, ນາງມີຄວາມງາມພ້ອມ ທັງກາຍ ວາຈາ ແລະຄວາມສາມາດ ຈຶ່ງຖືກຍົກຍ້ອງຈາກຄົນອາເມກາໃຫ້ເປັນນາງງາມ ສົມຄວນທີ່ຈະພາກພູມ ໃຈກັບລາວ ແລະຄົນລາວທັງໃນ ແລະນອກປະເທດທົ່ວໂລກ.

- ແຕ່ທີ່ບອກວ່າ ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ "ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ" ໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນເຮົາຖ້າບໍ່ຮູ້ພາສາຊາດ ກໍເໝືອນເສັຍຊາດ (ເຊັ່ນນາງ ເຖິງເປັນຄົນລາວ ແຕ່ນາງບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ ນາງກໍເສັຍຄວາມເປັນຊາດລາວ) ອັນນີ້ພຽງແຕ່ຢາກສະທ້ອນໃຫ້ຄົນລາວຮູ້ວ່າ ການເສັຍພາສາ ແລະເສັຍຊາດເປັນຈັ່ງໃດ ? ເທົ່ານັ້ນ) ໝາຍຄວາມຄົນລາວ ຄວນມອງເລື່ອງຂອງນາງເປັນຕົວຢ່າງ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ນາງ ມີຄົນລາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ເສັຍພາສາລາວໄປ ເພາະບໍ່ຮູ້ ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ.

- ດັ່ງທີ່ບອກແລ້ວກະທູ້ກ່ອນ ວ່ານາງເສັຍພາສາ ເພາະນາງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເມືອງລາວ ແຕ່ຜູ້ຂຽນຢາກຈະບອກ ແລະເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດນັ້ນ ຄືຄົນລາວໃນປະເທດລາວ ກຳລັງຈະເສັຍພາສາຕົນໄປ ຫາກຄົນລາວຍັງບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍ ທີ່ແທ້ຂອງການສື່ພາສາ ກໍຈະເຮັດຂັດຂ້ອງໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ "ເຖິງພາສານັ້ນຍັງມີໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ທັງຕັດຮອຍຖິ້ມຢູ່ທຸກວັນ ຫາວ່ານັ້ນເປັນຄວາມໄທ ນີ້ເປັນຄວາມລາວ ໃນທີ່ສຸດກໍຖິ້ມພາສາລາວ ໄປເທື່ອເລັກເທື່ອນ້ອຍ ບັດນັ້ນຈຶ່ງຊິໂອບາດຫຼ້າ ເພາະພາສາ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າຈະເວົ້າໄປເປັນຄວາມໆເທົ່ານັ້ນ ບາງຄັ້ງຕ້ອງຕໃຊ້ຄວາມໝາຍນັ້ນເອງ.


ຂໍຖາມແດ່ ຖ້າລາວໄດ້ເປັນນາງງາມອາເມລິກາ ຫຼື ນາງງາມລະດັບໂລກ ແລ້ວລາວມີຫຍັງທີ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ກັບປະເທດລາວບໍ່ຕົວຢ່າງ: ເປັນຕົວແທນທູດວັດທະນາທໍາ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັນລະຫວ່າງລາວນອກ-ລາວໃນ, ຊ່ວຍໂຄສະນາສົ່ງເສີມເລື່ອງການຄ້າ ການລົງທືນ ຫຼື ການທ່ອງຖ່ຽວຂອງລາວໃຫ້ກັບຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້. ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາມີກິດຈະກໍາແບບນີ້ບໍ່. ເທົ່າທີ່ຮູ້ມີຄົນເຮັດຢູ່ເຊັ່ນ: ນາງ ນ້ອຍ ແສງສຸລິຍາ ລາວກໍ່ເປັນຄົນລາວອາເມລິກາຄືກັນເຫັນລາວເພງລາວດວງເດືອນສະບາຍ ແລະ ລາວກໍ່ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ວັດທະນາທໍາຂອງລາວໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍລາວອາເມລິກາ, ສໍາລັບ ນາງສາວນິດຕະຍາ ນີ້ຍັງບໍ່ເຫັນຜົນງານຂອງລາວເທື່ອຖ້າມີເອົາລົງໃຫ້ເບິ່ງແດ່__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ສຳລັບAlexandraແລ້ວລາວກໍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວເຮົາຢູ່ທົ່ວ

ໂລກ.ສ່ວນນິດທະຢານີ້ເຖຶງແມ່ນວ່າລາວຈະເວົ້າພາສາລາວບໍ່ເກ່ງເຈົ້າກະບໍ່ຄວນ

ລ່ວງເກີນຫຼືທຽບລາວໃຊ່ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ເພາະສະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ!ຂ້ອຍແນ່

ນອນວ່າພໍ່ແມ່ຂອງລາວໃດ້ທຳໜ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານດີແລ້ວນາງນີ້ຈຶ່ງໃດ້ຮັບຄວາມສັນລະເສີນຈາກຄົນ

ຢູ່ປະເທດທີ3ບັດໄອ້ເຈົ້າລະມີແຕ່ຄວາມທັບຖົມຢຽບຢຳໃຫ້ແກ່ລາວຢູ່ບໍ່ເຊົາຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າມັນບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນ

ຫຍັງດອກເພາະຈັ່ງໃດນາງນີ້ກໍຈະເປັນຜູ້ໃດ້ຂຶ້ນຢ່າງຢູ່ບົນເວທີນາງງາມຂອງປະເທດທີ່ໃຫຽ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າ!

ແລະພວກກຳມະການກໍຈະສຳພາດນາງງາມທັງໜົດເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ!ໃຫ້ເຈົ້າເຊົາເປັນຮ່ວງນຳລາວໄດ້ແລ້ວ!


 - ນາງສາວນິດຕະຍາ ເປັນລູກຄົນລາວແທ້ໆ ທີ່ຖືສັນຊາດ ເມກາ, ນາງມີຄວາມງາມພ້ອມ ທັງກາຍ ວາຈາ ແລະຄວາມສາມາດ ຈຶ່ງຖືກຍົກຍ້ອງຈາກຄົນອາເມກາໃຫ້ເປັນນາງງາມ ສົມຄວນທີ່ຈະພາກພູມ ໃຈກັບລາວ ແລະຄົນລາວທັງໃນ ແລະນອກປະເທດທົ່ວໂລກ.

- ແຕ່ທີ່ບອກວ່າ ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ "ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ" ໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນເຮົາຖ້າບໍ່ຮູ້ພາສາຊາດ ກໍເໝືອນເສັຍຊາດ (ເຊັ່ນນາງ ເຖິງເປັນຄົນລາວ ແຕ່ນາງບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ ນາງກໍເສັຍຄວາມເປັນຊາດລາວ) ອັນນີ້ພຽງແຕ່ຢາກສະທ້ອນໃຫ້ຄົນລາວຮູ້ວ່າ ການເສັຍພາສາ ແລະເສັຍຊາດເປັນຈັ່ງໃດ ? ເທົ່ານັ້ນ) ໝາຍຄວາມຄົນລາວ ຄວນມອງເລື່ອງຂອງນາງເປັນຕົວຢ່າງ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ນາງ ມີຄົນລາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ເສັຍພາສາລາວໄປ ເພາະບໍ່ຮູ້ ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ.

- ດັ່ງທີ່ບອກແລ້ວກະທູ້ກ່ອນ ວ່ານາງເສັຍພາສາ ເພາະນາງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເມືອງລາວ ແຕ່ຜູ້ຂຽນຢາກຈະບອກ ແລະເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດນັ້ນ ຄືຄົນລາວໃນປະເທດລາວ ກຳລັງຈະເສັຍພາສາຕົນໄປ ຫາກຄົນລາວຍັງບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍ ທີ່ແທ້ຂອງການສື່ພາສາ ກໍຈະເຮັດຂັດຂ້ອງໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ "ເຖິງພາສານັ້ນຍັງມີໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ທັງຕັດຮອຍຖິ້ມຢູ່ທຸກວັນ ຫາວ່ານັ້ນເປັນຄວາມໄທ ນີ້ເປັນຄວາມລາວ ໃນທີ່ສຸດກໍຖິ້ມພາສາລາວ ໄປເທື່ອເລັກເທື່ອນ້ອຍ ບັດນັ້ນຈຶ່ງຊິໂອບາດຫຼ້າ ເພາະພາສາ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າຈະເວົ້າໄປເປັນຄວາມໆເທົ່ານັ້ນ ບາງຄັ້ງຕ້ອງຕໃຊ້ຄວາມໝາຍນັ້ນເອງ.


 ຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼືຄວາມໝາຍຂອງເຈົ້າມັນເກີນເຫຼືອວ່າເຂົ້າໃຈດີ!ຢູ່ໃສມັນກະບໍ່ຮັກສາ
ຄວາມເປັນຊາດໃດ້100%ດອກແຕ່ອາເມກາເຂົ້າກໍຍັງຮັບຮູ້ໄດ້ແລະບໍ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້
ປະຊາຊົນຂອງເຂົາໃຫ້ຕ້ອງເວົ້າແຕ່ພາສາອັງກິດແລະໃຊ່ເຄື່ອງນຸງເພື້ອນເມືອງຂອງເຂົາ
ເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນຊາດອາແມຣິກັນຂອງຂະເຈົ້າ!ຢ່າຄຶດຫຼາຍ!ແຕ່ລູກຊາຍຂ້ອຍເກີດຢູ່ນີ້ແຕ່

ຍັງນ້ອຍມີແຕ່ເຂົ້າໃຈພາສາລາວໄດ້ບັດໃຫຽ່ແລ້ວມັນກະບໍ່ເຫັນວ່າຊິບໍ່ເວົ້າໄດ້ຂ້ອຍກະທັງ

ເວົ້າລາວທັງເວົ້າອັງກິດປົນກັນນຳລູກຂ້ອຍເພາະຂ້ອຍເອງກະ
ໃຫຽ່ຢູ່ພີ້ຈົນໄດ້ຜົວໄດ້ລູກໃຫຽ່ຈົນລາວຊິຈົບHigh Schoolແລ້ວຂ້ອຍຈຶ່ງຮູ້ຈັກອ່ານ
ແລະຂຽນພາສາລາວແລະພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍກະບໍ່ໄດ້ຂະໜາບໃຫ້ຂ້ອຍຮຽນອ່ານແລະຂຽນພາສາລາວ

ບັດຮອດເມື່ອຮອດຍາມມາຂ້ອຍກໍມີຄວາມສົນໃຈເອົາເອງເພາະ
ໃຫຽ່ກັບສິ່ງເເວດລ້ອມແລະລູກຊາຍຂ້ອຍຄືກັນດຽວນີ້ມັນເລີ້ມຕົ້ນເວົ້າໄດ້ຫວັງວ່າອາດຈະມີຄວາມ

ສົນໃຈຮຽນອ່ານແລະຂຽນນຳຄັນລາວຈະມີແຜນໄປເຮັດວຽກ
ຢູ່ເມືອງລາວ.   ໃຫ້ເຈົ້າວາງໃຈໄດ້ແລ້ວ!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ສຳລັບAlexandraແລ້ວລາວກໍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວເຮົາຢູ່ທົ່ວ

ໂລກ.ສ່ວນນິດທະຢານີ້ເຖຶງແມ່ນວ່າລາວຈະເວົ້າພາສາລາວບໍ່ເກ່ງເຈົ້າກະບໍ່ຄວນ

ລ່ວງເກີນຫຼືທຽບລາວໃຊ່ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ເພາະສະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ!ຂ້ອຍແນ່

ນອນວ່າພໍ່ແມ່ຂອງລາວໃດ້ທຳໜ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານດີແລ້ວນາງນີ້ຈຶ່ງໃດ້ຮັບຄວາມສັນລະເສີນຈາກຄົນ

ຢູ່ປະເທດທີ3ບັດໄອ້ເຈົ້າລະມີແຕ່ຄວາມທັບຖົມຢຽບຢຳໃຫ້ແກ່ລາວຢູ່ບໍ່ເຊົາຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າມັນບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນ

ຫຍັງດອກເພາະຈັ່ງໃດນາງນີ້ກໍຈະເປັນຜູ້ໃດ້ຂຶ້ນຢ່າງຢູ່ບົນເວທີນາງງາມຂອງປະເທດທີ່ໃຫຽ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າ!

ແລະພວກກຳມະການກໍຈະສຳພາດນາງງາມທັງໜົດເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ!ໃຫ້ເຈົ້າເຊົາເປັນຮ່ວງນຳລາວໄດ້ແລ້ວ!


 - ນາງສາວນິດຕະຍາ ເປັນລູກຄົນລາວແທ້ໆ ທີ່ຖືສັນຊາດ ເມກາ, ນາງມີຄວາມງາມພ້ອມ ທັງກາຍ ວາຈາ ແລະຄວາມສາມາດ ຈຶ່ງຖືກຍົກຍ້ອງຈາກຄົນອາເມກາໃຫ້ເປັນນາງງາມ ສົມຄວນທີ່ຈະພາກພູມ ໃຈກັບລາວ ແລະຄົນລາວທັງໃນ ແລະນອກປະເທດທົ່ວໂລກ.

- ແຕ່ທີ່ບອກວ່າ ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ "ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ" ໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນເຮົາຖ້າບໍ່ຮູ້ພາສາຊາດ ກໍເໝືອນເສັຍຊາດ (ເຊັ່ນນາງ ເຖິງເປັນຄົນລາວ ແຕ່ນາງບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ ນາງກໍເສັຍຄວາມເປັນຊາດລາວ) ອັນນີ້ພຽງແຕ່ຢາກສະທ້ອນໃຫ້ຄົນລາວຮູ້ວ່າ ການເສັຍພາສາ ແລະເສັຍຊາດເປັນຈັ່ງໃດ ? ເທົ່ານັ້ນ) ໝາຍຄວາມຄົນລາວ ຄວນມອງເລື່ອງຂອງນາງເປັນຕົວຢ່າງ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ນາງ ມີຄົນລາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ເສັຍພາສາລາວໄປ ເພາະບໍ່ຮູ້ ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ.

- ດັ່ງທີ່ບອກແລ້ວກະທູ້ກ່ອນ ວ່ານາງເສັຍພາສາ ເພາະນາງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເມືອງລາວ ແຕ່ຜູ້ຂຽນຢາກຈະບອກ ແລະເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດນັ້ນ ຄືຄົນລາວໃນປະເທດລາວ ກຳລັງຈະເສັຍພາສາຕົນໄປ ຫາກຄົນລາວຍັງບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍ ທີ່ແທ້ຂອງການສື່ພາສາ ກໍຈະເຮັດຂັດຂ້ອງໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ "ເຖິງພາສານັ້ນຍັງມີໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ທັງຕັດຮອຍຖິ້ມຢູ່ທຸກວັນ ຫາວ່ານັ້ນເປັນຄວາມໄທ ນີ້ເປັນຄວາມລາວ ໃນທີ່ສຸດກໍຖິ້ມພາສາລາວ ໄປເທື່ອເລັກເທື່ອນ້ອຍ ບັດນັ້ນຈຶ່ງຊິໂອບາດຫຼ້າ ເພາະພາສາ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າຈະເວົ້າໄປເປັນຄວາມໆເທົ່ານັ້ນ ບາງຄັ້ງຕ້ອງຕໃຊ້ຄວາມໝາຍນັ້ນເອງ.


ຂໍຖາມແດ່ ຖ້າລາວໄດ້ເປັນນາງງາມອາເມລິກາ ຫຼື ນາງງາມລະດັບໂລກ ແລ້ວລາວມີຫຍັງທີ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ກັບປະເທດລາວບໍ່ຕົວຢ່າງ: ເປັນຕົວແທນທູດວັດທະນາທໍາ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັນລະຫວ່າງລາວນອກ-ລາວໃນ, ຊ່ວຍໂຄສະນາສົ່ງເສີມເລື່ອງການຄ້າ ການລົງທືນ ຫຼື ການທ່ອງຖ່ຽວຂອງລາວໃຫ້ກັບຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້. ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາມີກິດຈະກໍາແບບນີ້ບໍ່. ເທົ່າທີ່ຮູ້ມີຄົນເຮັດຢູ່ເຊັ່ນ: ນາງ ນ້ອຍ ແສງສຸລິຍາ ລາວກໍ່ເປັນຄົນລາວອາເມລິກາຄືກັນເຫັນລາວເພງລາວດວງເດືອນສະບາຍ ແລະ ລາວກໍ່ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ວັດທະນາທໍາຂອງລາວໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍລາວອາເມລິກາ, ສໍາລັບ ນາງສາວນິດຕະຍາ ນີ້ຍັງບໍ່ເຫັນຜົນງານຂອງລາວເທື່ອຖ້າມີເອົາລົງໃຫ້ເບິ່ງແດ່


 ໃຫ້ຂ້ອຍຂໍຖາມແດ່ມັນແມ່ນຣັດຖບານລາວຫວາຫຼືເຈົ້າແຂວງຂອງລັດMINNESOTA USAເປັນຜູ້ສົ່ງນາງນີ້ເຂົ້າໄປປະກວດ
ນາງງາມຂອງ USA ຈຶ່ງຫວັງຜົນຕອບແທນຈາກນາງໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວນະ? ພວກເຈົ້າມີສິດຫຍັງຈຶ່ງຢາກທວງເອົາແທ້ເອົາວ່າ!ເຖິງວ່າລາວ
ອາດຈະບໍ່ມີຜົນດີໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວດ້ວຍຕົງແຕ່ລາວກະມີເຊື້ອສາຍເປັນຄົນລາວໂຊໃຫ້

ໂລກເຫັນຄວາມງາມແລະຄວາມສາມາດຂອງຍິງລາວທີ່ຢູ່ຕ່າງແດນຍັງບໍ່ດີພໍຫວາ? ພວກເຈົ້າຄືເຫັນແຕ່ແກ່ໂຕແທ້ຈົນວ່າບໍ່ຮູ້ຂອງເພິ່ນຂອງໂຕທີເພິ່ນທີໂຕເອົາແທ້ເອົາວ່າ!!!!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ປະເທດໃດທີ່ອຸບປະຖຳກະແມ່ນປະເທດນັ້ນມີສິດທວງເອົາຜົນດີຈາກນາງນີ້!

ແຕ່ງເບິ່ງແລ້ວລາວຄືເປັນລູກທີ່ໃດ້ຮັບຄວາມໂອບລົມຈາກພໍ່ແມ່ລາວຄືຊິບໍ່ປະຖິມບ້ານເກິດເມືອງນອນ

ຂອງພໍ່ແມ່ນາງດອກ!ຢ່າຟ້າວຕົກໃຈເທື່ອພີ່ນອ້ງເອີຍ!__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ສຳລັບAlexandraແລ້ວລາວກໍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວເຮົາຢູ່ທົ່ວ

ໂລກ.ສ່ວນນິດທະຢານີ້ເຖຶງແມ່ນວ່າລາວຈະເວົ້າພາສາລາວບໍ່ເກ່ງເຈົ້າກະບໍ່ຄວນ

ລ່ວງເກີນຫຼືທຽບລາວໃຊ່ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ເພາະສະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ!ຂ້ອຍແນ່

ນອນວ່າພໍ່ແມ່ຂອງລາວໃດ້ທຳໜ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານດີແລ້ວນາງນີ້ຈຶ່ງໃດ້ຮັບຄວາມສັນລະເສີນຈາກຄົນ

ຢູ່ປະເທດທີ3ບັດໄອ້ເຈົ້າລະມີແຕ່ຄວາມທັບຖົມຢຽບຢຳໃຫ້ແກ່ລາວຢູ່ບໍ່ເຊົາຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າມັນບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນ

ຫຍັງດອກເພາະຈັ່ງໃດນາງນີ້ກໍຈະເປັນຜູ້ໃດ້ຂຶ້ນຢ່າງຢູ່ບົນເວທີນາງງາມຂອງປະເທດທີ່ໃຫຽ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າ!

ແລະພວກກຳມະການກໍຈະສຳພາດນາງງາມທັງໜົດເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ!ໃຫ້ເຈົ້າເຊົາເປັນຮ່ວງນຳລາວໄດ້ແລ້ວ!


 - ນາງສາວນິດຕະຍາ ເປັນລູກຄົນລາວແທ້ໆ ທີ່ຖືສັນຊາດ ເມກາ, ນາງມີຄວາມງາມພ້ອມ ທັງກາຍ ວາຈາ ແລະຄວາມສາມາດ ຈຶ່ງຖືກຍົກຍ້ອງຈາກຄົນອາເມກາໃຫ້ເປັນນາງງາມ ສົມຄວນທີ່ຈະພາກພູມ ໃຈກັບລາວ ແລະຄົນລາວທັງໃນ ແລະນອກປະເທດທົ່ວໂລກ.

- ແຕ່ທີ່ບອກວ່າ ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ "ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ" ໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນເຮົາຖ້າບໍ່ຮູ້ພາສາຊາດ ກໍເໝືອນເສັຍຊາດ (ເຊັ່ນນາງ ເຖິງເປັນຄົນລາວ ແຕ່ນາງບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ ນາງກໍເສັຍຄວາມເປັນຊາດລາວ) ອັນນີ້ພຽງແຕ່ຢາກສະທ້ອນໃຫ້ຄົນລາວຮູ້ວ່າ ການເສັຍພາສາ ແລະເສັຍຊາດເປັນຈັ່ງໃດ ? ເທົ່ານັ້ນ) ໝາຍຄວາມຄົນລາວ ຄວນມອງເລື່ອງຂອງນາງເປັນຕົວຢ່າງ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ນາງ ມີຄົນລາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ເສັຍພາສາລາວໄປ ເພາະບໍ່ຮູ້ ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ.

- ດັ່ງທີ່ບອກແລ້ວກະທູ້ກ່ອນ ວ່ານາງເສັຍພາສາ ເພາະນາງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເມືອງລາວ ແຕ່ຜູ້ຂຽນຢາກຈະບອກ ແລະເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດນັ້ນ ຄືຄົນລາວໃນປະເທດລາວ ກຳລັງຈະເສັຍພາສາຕົນໄປ ຫາກຄົນລາວຍັງບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍ ທີ່ແທ້ຂອງການສື່ພາສາ ກໍຈະເຮັດຂັດຂ້ອງໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ "ເຖິງພາສານັ້ນຍັງມີໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ທັງຕັດຮອຍຖິ້ມຢູ່ທຸກວັນ ຫາວ່ານັ້ນເປັນຄວາມໄທ ນີ້ເປັນຄວາມລາວ ໃນທີ່ສຸດກໍຖິ້ມພາສາລາວ ໄປເທື່ອເລັກເທື່ອນ້ອຍ ບັດນັ້ນຈຶ່ງຊິໂອບາດຫຼ້າ ເພາະພາສາ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າຈະເວົ້າໄປເປັນຄວາມໆເທົ່ານັ້ນ ບາງຄັ້ງຕ້ອງຕໃຊ້ຄວາມໝາຍນັ້ນເອງ.


ຂໍຖາມແດ່ ຖ້າລາວໄດ້ເປັນນາງງາມອາເມລິກາ ຫຼື ນາງງາມລະດັບໂລກ ແລ້ວລາວມີຫຍັງທີ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ກັບປະເທດລາວບໍ່ຕົວຢ່າງ: ເປັນຕົວແທນທູດວັດທະນາທໍາ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັນລະຫວ່າງລາວນອກ-ລາວໃນ, ຊ່ວຍໂຄສະນາສົ່ງເສີມເລື່ອງການຄ້າ ການລົງທືນ ຫຼື ການທ່ອງຖ່ຽວຂອງລາວໃຫ້ກັບຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້. ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາມີກິດຈະກໍາແບບນີ້ບໍ່. ເທົ່າທີ່ຮູ້ມີຄົນເຮັດຢູ່ເຊັ່ນ: ນາງ ນ້ອຍ ແສງສຸລິຍາ ລາວກໍ່ເປັນຄົນລາວອາເມລິກາຄືກັນເຫັນລາວເພງລາວດວງເດືອນສະບາຍ ແລະ ລາວກໍ່ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ວັດທະນາທໍາຂອງລາວໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍລາວອາເມລິກາ, ສໍາລັບ ນາງສາວນິດຕະຍາ ນີ້ຍັງບໍ່ເຫັນຜົນງານຂອງລາວເທື່ອຖ້າມີເອົາລົງໃຫ້ເບິ່ງແດ່


 ໃຫ້ຂ້ອຍຂໍຖາມແດ່ມັນແມ່ນຣັດຖບານລາວຫວາຫຼືເຈົ້າແຂວງຂອງລັດMINNESOTA USAເປັນຜູ້ສົ່ງນາງນີ້ເຂົ້າໄປປະກວດ
ນາງງາມຂອງ USA ຈຶ່ງຫວັງຜົນຕອບແທນຈາກນາງໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວນະ? ພວກເຈົ້າມີສິດຫຍັງຈຶ່ງຢາກທວງເອົາແທ້ເອົາວ່າ!ເຖິງວ່າລາວ
ອາດຈະບໍ່ມີຜົນດີໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວດ້ວຍຕົງແຕ່ລາວກະມີເຊື້ອສາຍເປັນຄົນລາວໂຊໃຫ້

ໂລກເຫັນຄວາມງາມແລະຄວາມສາມາດຂອງຍິງລາວທີ່ຢູ່ຕ່າງແດນຍັງບໍ່ດີພໍຫວາ? ພວກເຈົ້າຄືເຫັນແຕ່ແກ່ໂຕແທ້ຈົນວ່າບໍ່ຮູ້ຂອງເພິ່ນຂອງໂຕທີເພິ່ນທີໂຕເອົາແທ້ເອົາວ່າ!!!!


 ຄົນທີ່ຄວນຍົກຍ້ອງຄົນນີ້ດີກວ່າຫຼາຍເທົ່າ

http://www.youtube.com/watch?v=g2cWYtI_7zA__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ແຕ່ຈາກການສໍາພາດນີ້ ເບິ່ງຄືລາວ ຊິຊັງປະເທດລາວຫຼາຍເນາະ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໝີອອກຈາກປະເທດ


 ນີ້ຫຼັກຖານໜຶ່ງຢັ້ງຢືນວ່າ "ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ"


 ຄືເວົ້າເງີກງາກແທ້!ເຈົ້າຊິໃຫ້ລາວເວົ້າພາສາລາວຈັ່ງໃດໄນເມື່ອຄົນສຳພາດແມ່ນ
ຄົນອາເມລິກາແລະເຮັດຢູ່ເມືອງອາເມລິກາອີກ! "ຮຶກປານນີ້ນໍເຈົ້ານະ!"__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ສຳລັບAlexandraແລ້ວລາວກໍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວເຮົາຢູ່ທົ່ວ

ໂລກ.ສ່ວນນິດທະຢານີ້ເຖຶງແມ່ນວ່າລາວຈະເວົ້າພາສາລາວບໍ່ເກ່ງເຈົ້າກະບໍ່ຄວນ

ລ່ວງເກີນຫຼືທຽບລາວໃຊ່ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ເພາະສະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ!ຂ້ອຍແນ່

ນອນວ່າພໍ່ແມ່ຂອງລາວໃດ້ທຳໜ້າທີ່ຂອງພວກທ່ານດີແລ້ວນາງນີ້ຈຶ່ງໃດ້ຮັບຄວາມສັນລະເສີນຈາກຄົນ

ຢູ່ປະເທດທີ3ບັດໄອ້ເຈົ້າລະມີແຕ່ຄວາມທັບຖົມຢຽບຢຳໃຫ້ແກ່ລາວຢູ່ບໍ່ເຊົາຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າມັນບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນ

ຫຍັງດອກເພາະຈັ່ງໃດນາງນີ້ກໍຈະເປັນຜູ້ໃດ້ຂຶ້ນຢ່າງຢູ່ບົນເວທີນາງງາມຂອງປະເທດທີ່ໃຫຽ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າ!

ແລະພວກກຳມະການກໍຈະສຳພາດນາງງາມທັງໜົດເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ!ໃຫ້ເຈົ້າເຊົາເປັນຮ່ວງນຳລາວໄດ້ແລ້ວ!


 - ນາງສາວນິດຕະຍາ ເປັນລູກຄົນລາວແທ້ໆ ທີ່ຖືສັນຊາດ ເມກາ, ນາງມີຄວາມງາມພ້ອມ ທັງກາຍ ວາຈາ ແລະຄວາມສາມາດ ຈຶ່ງຖືກຍົກຍ້ອງຈາກຄົນອາເມກາໃຫ້ເປັນນາງງາມ ສົມຄວນທີ່ຈະພາກພູມ ໃຈກັບລາວ ແລະຄົນລາວທັງໃນ ແລະນອກປະເທດທົ່ວໂລກ.

- ແຕ່ທີ່ບອກວ່າ ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ "ເສັຍພາສາເໝືອນເສັຍຊາດ" ໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນເຮົາຖ້າບໍ່ຮູ້ພາສາຊາດ ກໍເໝືອນເສັຍຊາດ (ເຊັ່ນນາງ ເຖິງເປັນຄົນລາວ ແຕ່ນາງບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ ນາງກໍເສັຍຄວາມເປັນຊາດລາວ) ອັນນີ້ພຽງແຕ່ຢາກສະທ້ອນໃຫ້ຄົນລາວຮູ້ວ່າ ການເສັຍພາສາ ແລະເສັຍຊາດເປັນຈັ່ງໃດ ? ເທົ່ານັ້ນ) ໝາຍຄວາມຄົນລາວ ຄວນມອງເລື່ອງຂອງນາງເປັນຕົວຢ່າງ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ນາງ ມີຄົນລາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ເສັຍພາສາລາວໄປ ເພາະບໍ່ຮູ້ ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ.

- ດັ່ງທີ່ບອກແລ້ວກະທູ້ກ່ອນ ວ່ານາງເສັຍພາສາ ເພາະນາງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເມືອງລາວ ແຕ່ຜູ້ຂຽນຢາກຈະບອກ ແລະເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດນັ້ນ ຄືຄົນລາວໃນປະເທດລາວ ກຳລັງຈະເສັຍພາສາຕົນໄປ ຫາກຄົນລາວຍັງບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍ ທີ່ແທ້ຂອງການສື່ພາສາ ກໍຈະເຮັດຂັດຂ້ອງໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ "ເຖິງພາສານັ້ນຍັງມີໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ທັງຕັດຮອຍຖິ້ມຢູ່ທຸກວັນ ຫາວ່ານັ້ນເປັນຄວາມໄທ ນີ້ເປັນຄວາມລາວ ໃນທີ່ສຸດກໍຖິ້ມພາສາລາວ ໄປເທື່ອເລັກເທື່ອນ້ອຍ ບັດນັ້ນຈຶ່ງຊິໂອບາດຫຼ້າ ເພາະພາສາ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າຈະເວົ້າໄປເປັນຄວາມໆເທົ່ານັ້ນ ບາງຄັ້ງຕ້ອງຕໃຊ້ຄວາມໝາຍນັ້ນເອງ.


ຂໍຖາມແດ່ ຖ້າລາວໄດ້ເປັນນາງງາມອາເມລິກາ ຫຼື ນາງງາມລະດັບໂລກ ແລ້ວລາວມີຫຍັງທີ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ກັບປະເທດລາວບໍ່ຕົວຢ່າງ: ເປັນຕົວແທນທູດວັດທະນາທໍາ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັນລະຫວ່າງລາວນອກ-ລາວໃນ, ຊ່ວຍໂຄສະນາສົ່ງເສີມເລື່ອງການຄ້າ ການລົງທືນ ຫຼື ການທ່ອງຖ່ຽວຂອງລາວໃຫ້ກັບຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້. ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາມີກິດຈະກໍາແບບນີ້ບໍ່. ເທົ່າທີ່ຮູ້ມີຄົນເຮັດຢູ່ເຊັ່ນ: ນາງ ນ້ອຍ ແສງສຸລິຍາ ລາວກໍ່ເປັນຄົນລາວອາເມລິກາຄືກັນເຫັນລາວເພງລາວດວງເດືອນສະບາຍ ແລະ ລາວກໍ່ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ວັດທະນາທໍາຂອງລາວໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍລາວອາເມລິກາ, ສໍາລັບ ນາງສາວນິດຕະຍາ ນີ້ຍັງບໍ່ເຫັນຜົນງານຂອງລາວເທື່ອຖ້າມີເອົາລົງໃຫ້ເບິ່ງແດ່


 ໃຫ້ຂ້ອຍຂໍຖາມແດ່ມັນແມ່ນຣັດຖບານລາວຫວາຫຼືເຈົ້າແຂວງຂອງລັດMINNESOTA USAເປັນຜູ້ສົ່ງນາງນີ້ເຂົ້າໄປປະກວດ
ນາງງາມຂອງ USA ຈຶ່ງຫວັງຜົນຕອບແທນຈາກນາງໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວນະ? ພວກເຈົ້າມີສິດຫຍັງຈຶ່ງຢາກທວງເອົາແທ້ເອົາວ່າ!ເຖິງວ່າລາວ
ອາດຈະບໍ່ມີຜົນດີໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວດ້ວຍຕົງແຕ່ລາວກະມີເຊື້ອສາຍເປັນຄົນລາວໂຊໃຫ້

ໂລກເຫັນຄວາມງາມແລະຄວາມສາມາດຂອງຍິງລາວທີ່ຢູ່ຕ່າງແດນຍັງບໍ່ດີພໍຫວາ? ພວກເຈົ້າຄືເຫັນແຕ່ແກ່ໂຕແທ້ຈົນວ່າບໍ່ຮູ້ຂອງເພິ່ນຂອງໂຕທີເພິ່ນທີໂຕເອົາແທ້ເອົາວ່າ!!!!


 ຄົນທີ່ຄວນຍົກຍ້ອງຄົນນີ້ດີກວ່າຫຼາຍເທົ່າ

http://www.youtube.com/watch?v=g2cWYtI_7zA


 ຜູ້ນີ້ຂ້ອຍກະມັກແລະນິຍົມນຳ,ລາວເປັນນາງງາມຂອງເທດລາວມັນກໍເປັນທຳມະ
ດາທີ່ລາວມີຄວາມໄກ້ສິດນຳຄົນລາວ...__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ອັນນີ້ແມ່ນອີກຄົນໜຶງ ເປັນດາຣາເກົ່າຫຼີ ທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຢາກໃນລາວ

http://www.youtube.com/watch?v=3PFmLNyNv5A&feature=related__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:


 ຄົນທີ່ຄວນຍົກຍ້ອງຄົນນີ້ດີກວ່າຫຼາຍເທົ່າ

http://www.youtube.com/watch?v=g2cWYtI_7zA


 ຜູ້ນີ້ຂ້ອຍກະມັກແລະນິຍົມນຳ,ລາວເປັນນາງງາມຂອງເທດລາວມັນກໍເປັນທຳມະ
ດາທີ່ລາວມີຄວາມໄກ້ສິດນຳຄົນລາວ...


 ເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນນາງງາມຂອງລາວເດີ ເຂົາເປັນຄົນລາວອາເມລິການີ້ລະ ແຕ່ຄືຊິແມ່ນເລືອດລາວມັນແຮງ ເລີຍປຸກລະດົມໃຫ້ຮັກສາເອກະລັກວັດທະນາທໍາລາວໄວ້ ເຂົາໄປອອກອາລະບໍາເພງລາວຢູ່ເມືອງລາວຊຸດໜຶ່ງເມືອປະມານປີ 2003__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:


 ຄົນທີ່ຄວນຍົກຍ້ອງຄົນນີ້ດີກວ່າຫຼາຍເທົ່າ

http://www.youtube.com/watch?v=g2cWYtI_7zA


 ຜູ້ນີ້ຂ້ອຍກະມັກແລະນິຍົມນຳ,ລາວເປັນນາງງາມຂອງເທດລາວມັນກໍເປັນທຳມະ
ດາທີ່ລາວມີຄວາມໄກ້ສິດນຳຄົນລາວ...


 ເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນນາງງາມຂອງລາວເດີ ເຂົາເປັນຄົນລາວອາເມລິການີ້ລະ ແຕ່ຄືຊິແມ່ນເລືອດລາວມັນແຮງ ເລີຍປຸກລະດົມໃຫ້ຮັກສາເອກະລັກວັດທະນາທໍາລາວໄວ້ ເຂົາໄປອອກອາລະບໍາເພງລາວຢູ່ເມືອງລາວຊຸດໜຶ່ງເມືອປະມານປີ 2003


 ແຕ່ລາວບໍ່ແມ່ນ ລາວກະເຄີຍໄດ້ເປັນນາງສາວວຽງຈັນປີ2002!ກໍຍັງໄດ້ຮັບແລະ
ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ຂອງຜົລະເມືອງທີ່ມີຄວາມຮັກຊາດທຳມະຊາດຂອງຄົນທີ່ເກີດ
ແລະດຳເນີນຊີວິຢູ່ໃນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນເອງຈົນທ້າວໃຫຽ່.ທຳມະດາ!ທຳມະດາ. ສ່ວນນາງນິດຕະຍາແລ້ວລາວກໍຈະຕ້ອງທຳໜ້າທີແລະໃຫ້ຜົນງານຂອງປະເທດອາເມລິກາເພາະນາງເປັນສັ້ນຊາດນີ້!ທັງສອງກະເປັນຜົລະເມືອງທີ່ດີໃຫ້ປະເທດໃຜ
ປະເທດລາວ!ຮີບຫາລະໃຫ້ເຈົ້າຫັ້ນມີຄວາມພູມໃຈນຳນາງຄົນນີ້ແດ່,ມັນກະດີກ່ອນຈະໄດ້ເຫັນແຕ່ຂ່າວບໍ່ດີຂອງຄົນລາວບາງຄົນທີ່ເຮັດອັບປະໂຫຽ້ດໃຫ້ສັງຄົມຂະ
ເຈົ້າຕົ໊ວເບາະ?!?!__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard