Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ຂວັນໃຈຂອງທ່ານ ແມ່ນຜູ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ ?
Anonymous

Date:
ຂວັນໃຈຂອງທ່ານ ແມ່ນຜູ້ໃດຕໍ່ໄປນີ້ ?


ຂວັນໃຈຂອງທ່ານແມ່ນໜາຍເລກໃດ __________________
Anonymous

Date:

ຂໍໂຫວດໃຫ້ K06 ເພາະມັກບ່າໄຫລ່ຂອງລາວຂາວນວນດີ.

__________________
Anonymous

Date:

K18__________________


Member

Status: Offline
Posts: 21
Date:

I like K04, I think she looks 'naturally' sexy.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຂໍໂຫວດໃຫ້ K06 ເພາະມັກບ່າໄຫລ່ຂອງລາວຂາວນວນດີ.


 ບໍ່ເຫິງກະເກົ່າ ບໍ່ຮູ້ວ່າເກົ່າແລ້ວບໍ່ຈັກປານນີ້__________________
Anonymous

Date:

almost f them are cute, only some  is stupid.  imaging and acting oneself as DARA

phoo bor kheu het jang dai man ka bor kheu der nong lah kham paeng.__________________
Anonymous

Date:

Man mod , Tim bor dai muck kon

__________________
Anonymous

Date:

 ບໍ່ເອົາຈັກຄົນ ໄຮໂຊ ແລະຊົງກະແດະໂພດ ! ບໍ່ມີຄວາມເປັນຜູ້ຍິງລາວເຫລືອຢູ່ແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ຄັນເອົາມາເປັນແຟນກໍ່ຢ້ານເປັນ 11 ຣດ, ຄັນເອົາມາເປັນເມຍ ກໍ່ຢ້ານເຜີບໍໄດ້ biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin


__________________
Anonymous

Date:

Not too bad but not even 10 % compare to my wife .__________________
Anonymous

Date:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


ກະດີແລ້ວເດ ມີຄົນງາມๆ ໄວ້ປະດັບເອ້ບ້ານເມືອງ 

ເລື້ອງການນຸ່ງຖືເຂົ້າເຈົ້າກະມີກາລະເທສະ ບໍ່ແມ່ນຍາມໃດ

ກະຊິໃຫ້ແຕ່ເຂົານຸ່ງສີ້ນໃຫມ່ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກ ມັນຕ້ອງມີ

ແບບສາກົນທັນສະໃຫມ່ ແລະ ກະມີງາມແບບລາວๆ ,ມີຫລາຍຮູບ

ແບບປະປນກັນໄປຫັ້ນລະ ປະເທດລາວຈື່ງຈະມີສີສັນຫລາຍຂື້ນ

 

 

 

 __________________


Member

Status: Offline
Posts: 17
Date:

K9 เป็นตากอด

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


ກະດີແລ້ວເດ ມີຄົນງາມๆ ໄວ້ປະດັບເອ້ບ້ານເມືອງ 

ເລື້ອງການນຸ່ງຖືເຂົ້າເຈົ້າກະມີກາລະເທສະ ບໍ່ແມ່ນຍາມໃດ

ກະຊິໃຫ້ແຕ່ເຂົານຸ່ງສີ້ນໃຫມ່ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກ ມັນຕ້ອງມີ

ແບບສາກົນທັນສະໃຫມ່ ແລະ ກະມີງາມແບບລາວๆ ,ມີຫລາຍຮູບ

ແບບປະປນກັນໄປຫັ້ນລະ ປະເທດລາວຈື່ງຈະມີສີສັນຫລາຍຂື້ນ

 

 

 

 


 ແມ່ນຄວາມເຈົ້າແທ້ໆເດີ!!!!
ຖ້າຟັງຄວາມພວກຫົວດ້ອຍຄວາມ

ພັດຖະນາແລ້ວປານນີ້ຄົນລາວຄືຊິຍັງອາໃສແຕ່ສິນລະປະສິນລະປິນຈາກຊາດອີ່ນ!
ຂ້ອຍຕັ້ງເບື່ອນຳພວກຫົວດ້ອຍຄວາມພັດຖະນາເຕົ່າລ້ານປີນິເດ້!!!!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


 ໃຜຊິຢາກເຫັນແຕ່ວິດີໂອເພງໂຊແຕ່ຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງເໝືອນກັບໂຄຊະ
ນະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາສົງເຄາະຄືເຈົ້າ?!?!?!
ຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າຍິ່ງຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ແລະລ້າສະໄຫມເພາະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຢາກໄຟ່ຝັນແລະຄວາມຫັວງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ!!!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


 ໃຜຊິຢາກເຫັນແຕ່ວິດີໂອເພງໂຊແຕ່ຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງເໝືອນກັບໂຄຊະ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາສົງເຄາະຄືເຈົ້າ?!?!?!
ຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າຍິ່ງຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ແລະລ້າສະໄຫມເພາະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຢາກໄຟ່ຝັນແລະຄວາມຫັວງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ!!!


 ໂຄຊະນາ__________________
Anonymous

Date:

ກະແດະ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


 ໃຜຊິຢາກເຫັນແຕ່ວິດີໂອເພງໂຊແຕ່ຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງເໝືອນກັບໂຄຊະ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາສົງເຄາະຄືເຈົ້າ?!?!?!
ຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າຍິ່ງຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ແລະລ້າສະໄຫມເພາະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຢາກໄຟ່ຝັນແລະຄວາມຫັວງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ!!!


 ໂຄຊະນາ


 ພັດຖະນາ ໂຄຊະນາ biggrinbiggrinnono ເບີ່ງແຕ່ພວກໄວລຸ້ນໂສຖິ້ມພໍ່ແມ່ ໂສຖິ້ມວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ ທີ່ອອກມາສະແດງຄວາມເຫັນປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາພວມເຮັດກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຂົາພວມທຳລາຍວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງລາວ ແລະ ພາສາລາວແນວໃດ ??? ດ້າມທໍ່ນີ້ ເຂົາຍັງຂຽນບໍ່ຖືກຫລັກໄວຍະກອນລາວແລ້ວ ຄັນເຂົາເຂົ້າມາໃນວົງການສື່ ວົງການບັນເທີງ ມັນຊິເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຊໍ່າໄດ໊ ຄຶດເອົາພີ່ນ້ອງ ???!!!nonono__________________
Anonymous

Date:

ງາມແຕ່ຮູບ ຈູບບໍ່ຫອມ ?__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 56
Date:

ຢາກໄດ້K05ມາເປັນລູກໃພ້ເດ້,ແຕ່ລູກຊາຍເຮົາຄືສິບໍ່ສົມເພິ່ນດອກທັງງາມທັງມີລາສີ.

__________________
tai
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


 ໃຜຊິຢາກເຫັນແຕ່ວິດີໂອເພງໂຊແຕ່ຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງເໝືອນກັບໂຄຊະ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາສົງເຄາະຄືເຈົ້າ?!?!?!
ຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າຍິ່ງຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ແລະລ້າສະໄຫມເພາະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຢາກໄຟ່ຝັນແລະຄວາມຫັວງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ!!!


 ໂຄຊະນາ


 ພັດຖະນາ ໂຄຊະນາ biggrinbiggrinnono ເບີ່ງແຕ່ພວກໄວລຸ້ນໂສຖິ້ມພໍ່ແມ່ ໂສຖິ້ມວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ ທີ່ອອກມາສະແດງຄວາມເຫັນປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາພວມເຮັດກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຂົາພວມທຳລາຍວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງລາວ ແລະ ພາສາລາວແນວໃດ ??? ດ້າມທໍ່ນີ້ ເຂົາຍັງຂຽນບໍ່ຖືກຫລັກໄວຍະກອນລາວແລ້ວ ຄັນເຂົາເຂົ້າມາໃນວົງການສື່ ວົງການບັນເທີງ ມັນຊິເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຊໍ່າໄດ໊ ຄຶດເອົາພີ່ນ້ອງ ???!!!nonono


 ໂອ້ຍຢ່າຄຶດຕື້ນຫຼາຍຄັນເຈົ້າບໍ່ມັກເດັກນ້ອຍເຂົາມີຄວາມສາມາດເທົ່າທຽມໂລກແລ້ວໃຫ້ເຈົ້າກັບຄືນໄປຂີ່ກວຽນພັງຈູດກະບອງອ່ານປື້ມຢູ່ເຮືອນຕູບກາງທົ່ງນາຂອງ
ເຈົ້າພຸ້ນຊະເດີ້!ຢ່າຊຸຂີ່ລົດໂອໂຕ,ຢ່າຟັງວິດຖະຍຸຢ່າເບິ່ງທີວີ,ຫຼິ້ນຄອມພິວເຕີ້ etc...ສຳຄັນທີ່ສຸດຢ່າຖິ້ມຜ້າຂັດຕຽ່ດແລ້ວໄປໃຊ່ສົ້ງເພາະຈັກນ່ອຍເຈົ້າຊິເສັຽປະເພນີວັດຖະນາ
ທຳລາວໃດ!!!!!!!!!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


 ໃຜຊິຢາກເຫັນແຕ່ວິດີໂອເພງໂຊແຕ່ຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງເໝືອນກັບໂຄຊະ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາສົງເຄາະຄືເຈົ້າ?!?!?!
ຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າຍິ່ງຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ແລະລ້າສະໄຫມເພາະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຢາກໄຟ່ຝັນແລະຄວາມຫັວງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ!!!


 ໂຄຊະນາ


 ພັດຖະນາ ໂຄຊະນາ biggrinbiggrinnono ເບີ່ງແຕ່ພວກໄວລຸ້ນໂສຖິ້ມພໍ່ແມ່ ໂສຖິ້ມວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ ທີ່ອອກມາສະແດງຄວາມເຫັນປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາພວມເຮັດກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຂົາພວມທຳລາຍວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງລາວ ແລະ ພາສາລາວແນວໃດ ??? ດ້າມທໍ່ນີ້ ເຂົາຍັງຂຽນບໍ່ຖືກຫລັກໄວຍະກອນລາວແລ້ວ ຄັນເຂົາເຂົ້າມາໃນວົງການສື່ ວົງການບັນເທີງ ມັນຊິເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຊໍ່າໄດ໊ ຄຶດເອົາພີ່ນ້ອງ ???!!!nonono


 ທ້າວຄຳລ່ວງຂະເຈົ້າຂຽນຜິດບ່ອນໃດລອງຊີ້ໃຫ້ເບິ່ງແດ່__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 


 ມັກເຄ11 ເບີ່ງຊົງລາວຄືຊິເຮັດເກ່ງເລື່ອງເທີງຕຽງ ອາລົມລາວຍົ້ວເຢົ້າດີ ເວລາເຮັດເທີງຕຽງຄືຊຶຄັກ...ວ່າຊັ້ນນາ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຂໍໂຫວດໃຫ້ K06 ເພາະມັກບ່າໄຫລ່ຂອງລາວຂາວນວນດີ.


 ບໍ່ເຫິງກະເກົ່າ ບໍ່ຮູ້ວ່າເກົ່າແລ້ວບໍ່ຈັກປານນີ້


 ຂ້ອຍບໍ່ມັກເຄ18 ເດີ ຂ້ອຍຍັງຄິດເຫັນຄຳເວົ້າຂອງນາງເວົ້າໃຫ້ປະເທດຂ້ອຍຢູ່

** ປະເທດລາວ ** ຖາມລາວແດ່ເດີ ມີອາຄະຕິຫຍັງຕໍ່ປະເທດລາວນ່ະ ຈິງເວົ້າ

ອອກມາ ** ເສຍໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນລາວ ** ປະເທດລາວຂີ່ທຸກຕິ

ນາງ...ເກີດມາເປັນຄົນລວຍແຕ່ນີໃສຕຳ່ກວດຄົນຂໍທານ...__________________
Anonymous

Date:

K4 had 2 kids already!

Sorry if anyone's interesting about her.__________________
Anonymous

Date:

 

ລາງຄົນວ່າ:

ຂໍໂຫວດໃຫ້ K06 ເພາະມັກບ່າໄຫລ່ຂອງລາວຂາວນວນດີ.

 

ຂ້ອຍສັງເກດ

ເຫັນບ່າຂາວຂອງລາວນັ້ນເປັນຂີ້ກ້ຽນປົນຂີ້ກາກ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຂໍໂຫວດໃຫ້ K06 ເພາະມັກບ່າໄຫລ່ຂອງລາວຂາວນວນດີ.


 ບໍ່ເຫິງກະເກົ່າ ບໍ່ຮູ້ວ່າເກົ່າແລ້ວບໍ່ຈັກປານນີ້


 ຂ້ອຍບໍ່ມັກເຄ18 ເດີ ຂ້ອຍຍັງຄິດເຫັນຄຳເວົ້າຂອງນາງເວົ້າໃຫ້ປະເທດຂ້ອຍຢູ່

** ປະເທດລາວ ** ຖາມລາວແດ່ເດີ ມີອາຄະຕິຫຍັງຕໍ່ປະເທດລາວນ່ະ ຈິງເວົ້າ

ອອກມາ ** ເສຍໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນລາວ ** ປະເທດລາວຂີ່ທຸກຕິ

ນາງ...ເກີດມາເປັນຄົນລວຍແຕ່ນີໃສຕຳ່ກວດຄົນຂໍທານ...


 ເຈົ້າມີສິດມື້ໃດຈັ່ງມາຕິຂ້ອຍຢາກເລື້ອກຜູ້ໃດມາເປັນຂັວນໃຈຂອງຂ້ອຍມັນກະ
ແມ່ນສິດຂອງຂ້ອຍຜູ້ອື່ນບໍ່ມີສິດເພາະບໍ່ໄດ້ຮ່ວມຫົວໃຈອັນດຽວກັນ!!!!
ເລື້ອງລາວເວົ້າອັນໃດໆຮັ້ນຂ້ອຍບໍ່ຕິລາວດອກແຕ່ຂ້ອຍເອງບໍ່ແມ່ນລູກຊອດຂ້ອຍ
ມີເລື້ອດລາວ100%ແທ້ໆຂ້ອຍຍັງມີຄວາມຮູ້ຊຶກຄືລາວໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວເພາະ
ສັງຄົມລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ມັນເປື່ອຍເຫື່ຽອຍຫຼາຍເຂົ້າໃຈບໍ?!?!?!__________________
Anonymous

Date:

They were acting! not normal.__________________
ເດັກລາວບ້ານນອກ

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຂໍໂຫວດໃຫ້ K06 ເພາະມັກບ່າໄຫລ່ຂອງລາວຂາວນວນດີ.


 ບໍ່ເຫິງກະເກົ່າ ບໍ່ຮູ້ວ່າເກົ່າແລ້ວບໍ່ຈັກປານນີ້


 ຂ້ອຍບໍ່ມັກເຄ18 ເດີ ຂ້ອຍຍັງຄິດເຫັນຄຳເວົ້າຂອງນາງເວົ້າໃຫ້ປະເທດຂ້ອຍຢູ່

** ປະເທດລາວ ** ຖາມລາວແດ່ເດີ ມີອາຄະຕິຫຍັງຕໍ່ປະເທດລາວນ່ະ ຈິງເວົ້າ

ອອກມາ ** ເສຍໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນລາວ ** ປະເທດລາວຂີ່ທຸກຕິ

ນາງ...ເກີດມາເປັນຄົນລວຍແຕ່ນີໃສຕຳ່ກວດຄົນຂໍທານ...


 ເຈົ້າມີສິດມື້ໃດຈັ່ງມາຕິຂ້ອຍຢາກເລື້ອກຜູ້ໃດມາເປັນຂັວນໃຈຂອງຂ້ອຍມັນກະ
ແມ່ນສິດຂອງຂ້ອຍຜູ້ອື່ນບໍ່ມີສິດເພາະບໍ່ໄດ້ຮ່ວມຫົວໃຈອັນດຽວກັນ!!!!
ເລື້ອງລາວເວົ້າອັນໃດໆຮັ້ນຂ້ອຍບໍ່ຕິລາວດອກແຕ່ຂ້ອຍເອງບໍ່ແມ່ນລູກຊອດຂ້ອຍ
ມີເລື້ອດລາວ100%ແທ້ໆຂ້ອຍຍັງມີຄວາມຮູ້ຊຶກຄືລາວໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວເພາະ
ສັງຄົມລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ມັນເປື່ອຍເຫື່ຽອຍຫຼາຍເຂົ້າໃຈບໍ?!?!?!


 ຂໍນັບຖືທ່ານລາວນອກ**ຄິດວ່າທ່ານຄົງຢູ່ຕ່າງປະເທດ** ແລະ ເບີ່ງຕົວອັກ

ສອນທ່ານຂຽນແລ້ວ ທ່ານຄົງເປັນຄົນ2ລະບອບ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາ

ບໍ່ຄວນມາຂຽນໃສ່ຮ້າຍກັນເພາະເຄ18ນີ້. ເອົາເປັນວ່າ ທີ່ຂ້ອຍບໍ່ມັກເຄ18ນີ້ຄື

ສິດທິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍຍັງບໍ່ໄດ້ໄປກ້າວກາຍສິດທິຂອງເຈົ້າ  ພຽງແຕ່ຂ້ອຍ

ມີອະຄະຕິິກັບເຄ18 ເທົ່ານີ້ເອງ ຂ້ອຍຍັງບໍ່ໄດ້ໄປກ່າວຫາຜູ້ໄດນອກຈາກເຄ18

ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ ຂໍໄຊ້ສິດຄົນລາວທີ່ຮັກບ້ານເກີດຕົວເອງ * ປະເທດຕົວເອງ *

ໃນເມື່ອມີຄົນອື້ນມາກ່າວໃສ່ຮ້າຍບ້ານເກີດຂອງຂ້ອຍ * ບໍ່ວ່າຄົນໃນຫລືນອກ *

ຫາກໃສ່ຮ້າຍປະເທດຕົວເອງໄປໃນທາງທີ່ເຊື່ອມເສຍ... ແລະ ກໍ່ຂໍອະນຸຍາດພາດ

ພິ້ງທ່ານນ່ອຍນື່ງນ່ະ ໃນເມື່ອທ່ານເປັນຄົນລາວຮ້ອຍເປີເຊັນ : ໃນເມື່ອທ່ານເກີດ

ໃນຜືນແຜ່ນດີນລາວ ໂຄດເຫງ້າວົງຕະກຸນທ່ານລາວຮ້ອຍ ຢາກຖາມທ່ານວ່າ :

ຫາກລູກຫລານຂອງທ່ານໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີປະເທດຂອງທ່ານ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ

ຂອງທ່ານ ໂດຍທີ່ເຂົາໂຄສະນາອອກທໍລະທັດໄປທົ່ວທຸກມູມໂລກ...ທ່ານຈະຄິດ

ແນວໃດ.ທ່ານຈະພູມໃຈບໍ່ກັບຫລານຂອງທ່ານທີ່ໃສ່ຮ້າຍປະເທດຂອງທ່ານ...

ທ່ານຄວນຈະບອກສອນລູກຫລານໃຫ້ເປັນຄົນດີຂອງສັງຄົມ.ແລະທ່ານຄວນຈະ

ໃຈ້ແຍກ ອອກເປັນສອງປະເດັນນ່ະ ລະຫວ່າງປະເທດ ກັບຜູ້ມີອຳນາດ ໃນລາວ

ອີກຢ່າງທ່ານຈະຮັກໃຝກໍ່ສິດຂອງທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າບໍໄດ້ໄປກ້າວກາຍທ່ານເລີຍ..

                       ຂໍນັບຖືຮັກແພງທ່ານຜູ້ອາວຸໂສ....

                                    ຈາກ : ເດັກລາວບ້ານນອກ.__________________
Anonymous

Date:

ເດັກລາວບ້ານນອກ wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຂໍໂຫວດໃຫ້ K06 ເພາະມັກບ່າໄຫລ່ຂອງລາວຂາວນວນດີ.


 ບໍ່ເຫິງກະເກົ່າ ບໍ່ຮູ້ວ່າເກົ່າແລ້ວບໍ່ຈັກປານນີ້


 ຂ້ອຍບໍ່ມັກເຄ18 ເດີ ຂ້ອຍຍັງຄິດເຫັນຄຳເວົ້າຂອງນາງເວົ້າໃຫ້ປະເທດຂ້ອຍຢູ່

** ປະເທດລາວ ** ຖາມລາວແດ່ເດີ ມີອາຄະຕິຫຍັງຕໍ່ປະເທດລາວນ່ະ ຈິງເວົ້າ

ອອກມາ ** ເສຍໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນລາວ ** ປະເທດລາວຂີ່ທຸກຕິ

ນາງ...ເກີດມາເປັນຄົນລວຍແຕ່ນີໃສຕຳ່ກວດຄົນຂໍທານ...


 ເຈົ້າມີສິດມື້ໃດຈັ່ງມາຕິຂ້ອຍຢາກເລື້ອກຜູ້ໃດມາເປັນຂັວນໃຈຂອງຂ້ອຍມັນກະ
ແມ່ນສິດຂອງຂ້ອຍຜູ້ອື່ນບໍ່ມີສິດເພາະບໍ່ໄດ້ຮ່ວມຫົວໃຈອັນດຽວກັນ!!!!
ເລື້ອງລາວເວົ້າອັນໃດໆຮັ້ນຂ້ອຍບໍ່ຕິລາວດອກແຕ່ຂ້ອຍເອງບໍ່ແມ່ນລູກຊອດຂ້ອຍ
ມີເລື້ອດລາວ100%ແທ້ໆຂ້ອຍຍັງມີຄວາມຮູ້ຊຶກຄືລາວໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວເພາະ
ສັງຄົມລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ມັນເປື່ອຍເຫື່ຽອຍຫຼາຍເຂົ້າໃຈບໍ?!?!?!


 ຂໍນັບຖືທ່ານລາວນອກ**ຄິດວ່າທ່ານຄົງຢູ່ຕ່າງປະເທດ** ແລະ ເບີ່ງຕົວອັກ

ສອນທ່ານຂຽນແລ້ວ ທ່ານຄົງເປັນຄົນ2ລະບອບ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາ

ບໍ່ຄວນມາຂຽນໃສ່ຮ້າຍກັນເພາະເຄ18ນີ້. ເອົາເປັນວ່າ ທີ່ຂ້ອຍບໍ່ມັກເຄ18ນີ້ຄື

ສິດທິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍຍັງບໍ່ໄດ້ໄປກ້າວກາຍສິດທິຂອງເຈົ້າ  ພຽງແຕ່ຂ້ອຍ

ມີອະຄະຕິິກັບເຄ18 ເທົ່ານີ້ເອງ ຂ້ອຍຍັງບໍ່ໄດ້ໄປກ່າວຫາຜູ້ໄດນອກຈາກເຄ18

ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ ຂໍໄຊ້ສິດຄົນລາວທີ່ຮັກບ້ານເກີດຕົວເອງ * ປະເທດຕົວເອງ *

ໃນເມື່ອມີຄົນອື້ນມາກ່າວໃສ່ຮ້າຍບ້ານເກີດຂອງຂ້ອຍ * ບໍ່ວ່າຄົນໃນຫລືນອກ *

ຫາກໃສ່ຮ້າຍປະເທດຕົວເອງໄປໃນທາງທີ່ເຊື່ອມເສຍ... ແລະ ກໍ່ຂໍອະນຸຍາດພາດ

ພິ້ງທ່ານນ່ອຍນື່ງນ່ະ ໃນເມື່ອທ່ານເປັນຄົນລາວຮ້ອຍເປີເຊັນ : ໃນເມື່ອທ່ານເກີດ

ໃນຜືນແຜ່ນດີນລາວ ໂຄດເຫງ້າວົງຕະກຸນທ່ານລາວຮ້ອຍ ຢາກຖາມທ່ານວ່າ :

ຫາກລູກຫລານຂອງທ່ານໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີປະເທດຂອງທ່ານ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ

ຂອງທ່ານ ໂດຍທີ່ເຂົາໂຄສະນາອອກທໍລະທັດໄປທົ່ວທຸກມູມໂລກ...ທ່ານຈະຄິດ

ແນວໃດ.ທ່ານຈະພູມໃຈບໍ່ກັບຫລານຂອງທ່ານທີ່ໃສ່ຮ້າຍປະເທດຂອງທ່ານ...

ທ່ານຄວນຈະບອກສອນລູກຫລານໃຫ້ເປັນຄົນດີຂອງສັງຄົມ.ແລະທ່ານຄວນຈະ

ໃຈ້ແຍກ ອອກເປັນສອງປະເດັນນ່ະ ລະຫວ່າງປະເທດ ກັບຜູ້ມີອຳນາດ ໃນລາວ

ອີກຢ່າງທ່ານຈະຮັກໃຝກໍ່ສິດຂອງທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າບໍໄດ້ໄປກ້າວກາຍທ່ານເລີຍ..

                       ຂໍນັບຖືຮັກແພງທ່ານຜູ້ອາວຸໂສ....

                                    ຈາກ : ເດັກລາວບ້ານນອກ.


 ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນນາງນີ້ເຮັດຫຍັງຫຼືເວົ້າຫຍັງທີ່ສ້າງຄວາມເສັຽຫາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດ
ຊາດບ້ານເມືອງຂອງລາວເຮົາເລີຍ. ຂ້ອຍເຫັນແຕ່ລາວຮ້ອງລຳທຳເພງມ່ວນ
ໃນພາສາລາວໃຫ້ຄົນລາວທຸກມຸມຢູ່ໄດ້ມີເພງມ່ວນຂອງພາສາຕົນເອງຟັງເທົ່ນ!
ຂ້ອຍມີຄວາມພູມໃຈນຳລາວຫຼາຍທີ່ລາວເປັນລູກຊອດແລະເວົ້າພາສາລາວໄດ້ດີ
ແລະມ່ວນຫຼາຍຄັນຊິເວົ້າແລ້ວແຕ່ຂ້ອຍເອງຍັງນະອາຍລາວຊໍ້າຂ້ອຍເອງເປັນຄົນ

ລາວ100%ຍັງເວົ້າບໍ່ເກ່ງຄືAlexandra!!!!


 ຕະກຸນທ່ານພູມສະຫວັນ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
ເດັກລາວບ້ານນອກ wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຂໍໂຫວດໃຫ້ K06 ເພາະມັກບ່າໄຫລ່ຂອງລາວຂາວນວນດີ.


 ບໍ່ເຫິງກະເກົ່າ ບໍ່ຮູ້ວ່າເກົ່າແລ້ວບໍ່ຈັກປານນີ້


 ຂ້ອຍບໍ່ມັກເຄ18 ເດີ ຂ້ອຍຍັງຄິດເຫັນຄຳເວົ້າຂອງນາງເວົ້າໃຫ້ປະເທດຂ້ອຍຢູ່

** ປະເທດລາວ ** ຖາມລາວແດ່ເດີ ມີອາຄະຕິຫຍັງຕໍ່ປະເທດລາວນ່ະ ຈິງເວົ້າ

ອອກມາ ** ເສຍໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນລາວ ** ປະເທດລາວຂີ່ທຸກຕິ

ນາງ...ເກີດມາເປັນຄົນລວຍແຕ່ນີໃສຕຳ່ກວດຄົນຂໍທານ...


 ເຈົ້າມີສິດມື້ໃດຈັ່ງມາຕິຂ້ອຍຢາກເລື້ອກຜູ້ໃດມາເປັນຂັວນໃຈຂອງຂ້ອຍມັນກະ
ແມ່ນສິດຂອງຂ້ອຍຜູ້ອື່ນບໍ່ມີສິດເພາະບໍ່ໄດ້ຮ່ວມຫົວໃຈອັນດຽວກັນ!!!!
ເລື້ອງລາວເວົ້າອັນໃດໆຮັ້ນຂ້ອຍບໍ່ຕິລາວດອກແຕ່ຂ້ອຍເອງບໍ່ແມ່ນລູກຊອດຂ້ອຍ
ມີເລື້ອດລາວ100%ແທ້ໆຂ້ອຍຍັງມີຄວາມຮູ້ຊຶກຄືລາວໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວເພາະ
ສັງຄົມລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ມັນເປື່ອຍເຫື່ຽອຍຫຼາຍເຂົ້າໃຈບໍ?!?!?!


 ຂໍນັບຖືທ່ານລາວນອກ**ຄິດວ່າທ່ານຄົງຢູ່ຕ່າງປະເທດ** ແລະ ເບີ່ງຕົວອັກ

ສອນທ່ານຂຽນແລ້ວ ທ່ານຄົງເປັນຄົນ2ລະບອບ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາ

ບໍ່ຄວນມາຂຽນໃສ່ຮ້າຍກັນເພາະເຄ18ນີ້. ເອົາເປັນວ່າ ທີ່ຂ້ອຍບໍ່ມັກເຄ18ນີ້ຄື

ສິດທິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍຍັງບໍ່ໄດ້ໄປກ້າວກາຍສິດທິຂອງເຈົ້າ  ພຽງແຕ່ຂ້ອຍ

ມີອະຄະຕິິກັບເຄ18 ເທົ່ານີ້ເອງ ຂ້ອຍຍັງບໍ່ໄດ້ໄປກ່າວຫາຜູ້ໄດນອກຈາກເຄ18

ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ ຂໍໄຊ້ສິດຄົນລາວທີ່ຮັກບ້ານເກີດຕົວເອງ * ປະເທດຕົວເອງ *

ໃນເມື່ອມີຄົນອື້ນມາກ່າວໃສ່ຮ້າຍບ້ານເກີດຂອງຂ້ອຍ * ບໍ່ວ່າຄົນໃນຫລືນອກ *

ຫາກໃສ່ຮ້າຍປະເທດຕົວເອງໄປໃນທາງທີ່ເຊື່ອມເສຍ... ແລະ ກໍ່ຂໍອະນຸຍາດພາດ

ພິ້ງທ່ານນ່ອຍນື່ງນ່ະ ໃນເມື່ອທ່ານເປັນຄົນລາວຮ້ອຍເປີເຊັນ : ໃນເມື່ອທ່ານເກີດ

ໃນຜືນແຜ່ນດີນລາວ ໂຄດເຫງ້າວົງຕະກຸນທ່ານລາວຮ້ອຍ ຢາກຖາມທ່ານວ່າ :

ຫາກລູກຫລານຂອງທ່ານໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີປະເທດຂອງທ່ານ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ

ຂອງທ່ານ ໂດຍທີ່ເຂົາໂຄສະນາອອກທໍລະທັດໄປທົ່ວທຸກມູມໂລກ...ທ່ານຈະຄິດ

ແນວໃດ.ທ່ານຈະພູມໃຈບໍ່ກັບຫລານຂອງທ່ານທີ່ໃສ່ຮ້າຍປະເທດຂອງທ່ານ...

ທ່ານຄວນຈະບອກສອນລູກຫລານໃຫ້ເປັນຄົນດີຂອງສັງຄົມ.ແລະທ່ານຄວນຈະ

ໃຈ້ແຍກ ອອກເປັນສອງປະເດັນນ່ະ ລະຫວ່າງປະເທດ ກັບຜູ້ມີອຳນາດ ໃນລາວ

ອີກຢ່າງທ່ານຈະຮັກໃຝກໍ່ສິດຂອງທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າບໍໄດ້ໄປກ້າວກາຍທ່ານເລີຍ..

                       ຂໍນັບຖືຮັກແພງທ່ານຜູ້ອາວຸໂສ....

                                    ຈາກ : ເດັກລາວບ້ານນອກ.


 ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນນາງນີ້ເຮັດຫຍັງຫຼືເວົ້າຫຍັງທີ່ສ້າງຄວາມເສັຽຫາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດ
ຊາດບ້ານເມືອງຂອງລາວເຮົາເລີຍ. ຂ້ອຍເຫັນແຕ່ລາວຮ້ອງລຳທຳເພງມ່ວນ
ໃນພາສາລາວໃຫ້ຄົນລາວທຸກມຸມຢູ່ໄດ້ມີເພງມ່ວນຂອງພາສາຕົນເອງຟັງເທົ່ນ!
ຂ້ອຍມີຄວາມພູມໃຈນຳລາວຫຼາຍທີ່ລາວເປັນລູກຊອດແລະເວົ້າພາສາລາວໄດ້ດີ
ແລະມ່ວນຫຼາຍຄັນຊິເວົ້າແລ້ວແຕ່ຂ້ອຍເອງຍັງນະອາຍລາວຊໍ້າຂ້ອຍເອງເປັນຄົນ

ລາວ100%ຍັງເວົ້າບໍ່ເກ່ງຄືAlexandra!!!!


 ຕະກຸນທ່ານພູມສະຫວັນ


 ຂໍນັບຖືທ່ານທີ່ເຄົາຮົບ ຂ້າພະເຈົ້າຍາກຕອບທ່ານໃຫ້ມັນເປັນສຸດທ້າຍສາເພາະ

ເລືອງຂອງເຄ18 ມັນໄດ້ກາຍເປັນອາດິດໄປແລ້ວ ແລະ ກໍບໍ່ຍາກເວົ້າອີກຂ້າພະ

ເຈົ້າຂໍແນະນຳທ່ານ  ໄປຊອກຮູ້ເອົາເອງເລືອງຂອງເຄ18 ນຳເພື່ອນຄົນລາວໃນ

ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເບີ່ງທີວີໄດ້ຟັງກັບຫູໄດ້ດູກັບຕາຕົວເອງນາງໃຫ້ສຳພາດອອກອາ

ກາດໃນລາຍການນື່ງຂອງທໍທັດປະເທດໄທ  ມັນຫລາຍປີແລ້ວ   ບໍ່ຍາກຈະຈຳ

ເພາະມັນເປັນຝັນຮ້າຍຂອງປະເທດລາວ ພ່າຍຫລັງທີ່ໃຫ້ສຳພາດແລ້ວ ນາງຄົງ

ຍີ້ມແປ້ນນ່ະໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວເລີຍວ່າຝັນຮ້າຍຂອງນາງກຳລັງຈະມາໄກ້ຕົວນາງທຸກ

ຂະນະ ຖ້າເດົາບໍ່ຜິດລົງເວທີປັບຄົງໄດ້ຮັບໂທລະສັບພໍ່ແມ່ແນ້ເລີຍ ແທນທີ່ຈະໄດ້

ຮັບຄຳຊື້ນຊົມຈາກແມ່ ແຕ່ກັບກົງກັນຂ້າມບອກລ້າງຮ້າຍໃຫ້ນາງຮູ້ ກ່ອນກັບມາ

ປະເທດລາວ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເວົ້າລະອຽດພໍແຕ່ພຽງດາ້ວໆ..ໃຫ້ທ່ານຟັງ   ນັບ

ແຕ່ມື້ນັ້ນມາບໍ່ນານ ການໂຄສະນາໄດໆ..ຂອງນາງໃນບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຂອງລາວ

ຫລາຍບໍສັດໄດ້ຍົກເລີກການເຊັນສັນຍາ ** ນາງແບບໂຄສະນາ ** ທັງໆໆ..

ຍັງບໍ່ມົດກຳນົດສັນຍາເລີຍ  ປ້າຍຂອງນາງທຸກປ້າຍໄດ້ເອົາອອກຢ່າງໄວວາ  ໃນ

ກຸ້ມບໍລິສັດຕ່າງໆໆ ແຕ່ທີ່ຍັງເຫລືອປະຈຸບັນນີ້ຄື ບໍລິສັດໂຄລາວ  ເພາະມີຍາດ

ຂອງນາງບໍລິຫານໃນບໍລິສັດນີ້ ** ສີດທິຂອງບຸກຄົນ ແລະ ບ/ສ **  ເຮົາຈະ

ບໍ່ເວົ້າ...ຖ້າຈຳບໍ່ຜິດນ່ະ ເຫັນພ່າຍລັດທະບານລາວບອກໃຫ້ນາງ  ແລະ  ຄອບ

ຄອບຄົວອອກມາແກ້ຂ່າວ ແລະ ຂໍໂທດພີ່ນ້ອງຊາວລາວກັບສີ່ງທີ່ນາງເວົ້າອອກ

ໄປ ** ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເບີ່ງທໍທັດຕອນຄອບຄົວນາງອອກມາແກ້ຂ່າວ ** ເລີຍບໍ່ຮູ້

ທ່ານທີ່ຈິງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຊື້ນຊົມນາງ ແລະ  ຫລົງສະເຫນີໃນນຳສຽງອັນໄຟເລາະ

ຂອງນາງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ນື່ງໃນນັ້ນທີ່ມັກຟັງເພງຂອງນາງ ແລະ ຍັງຊື້ນຊົມຄວາມ

ສາມາດຂອງນາງທີ່ທຳໄດ້ຫລາຍຢ່າງ....ເອົາເປັນວ່າໃຫ້ທ່ານໄປຊອກຮູ້ເອົາເອງ

ແລ້ວກັນ ວ່າເປັນຫຍັງສາຍເຫດຫຍັງນາງຈິງຫ່າງຫາຍໄປຈາກວົງການ ບັນເທີງ

ໃນໄລຍ່ະຜ່ານມາ ແນ້ນອນການສືກສາເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ແຕ່ຄົນອື້ນເດລະ ບໍລິ

ສັດຄ້າຍເພງຍັກໃຫຍ່ຂອງລາວ ຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຂົາກໍ່ໄປສືກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຄືກັນ.....ເຂົາຍັງມີອາລະບ້ຳເພງໄຫມ່.

          ຂໍໂທດຫລາຍໆໆນຳເຄ18 ທີ່ພາດພິ້ງ....

               ຈາກ : ເດັກລາວບ້ານນອກ.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


 ໃຜຊິຢາກເຫັນແຕ່ວິດີໂອເພງໂຊແຕ່ຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງເໝືອນກັບໂຄຊະ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາສົງເຄາະຄືເຈົ້າ?!?!?!
ຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າຍິ່ງຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ແລະລ້າສະໄຫມເພາະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຢາກໄຟ່ຝັນແລະຄວາມຫັວງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ!!!


 ໂຄຊະນາ


 ພັດຖະນາ ໂຄຊະນາ biggrinbiggrinnono ເບີ່ງແຕ່ພວກໄວລຸ້ນໂສຖິ້ມພໍ່ແມ່ ໂສຖິ້ມວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ ທີ່ອອກມາສະແດງຄວາມເຫັນປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາພວມເຮັດກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຂົາພວມທຳລາຍວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງລາວ ແລະ ພາສາລາວແນວໃດ ??? ດ້າມທໍ່ນີ້ ເຂົາຍັງຂຽນບໍ່ຖືກຫລັກໄວຍະກອນລາວແລ້ວ ຄັນເຂົາເຂົ້າມາໃນວົງການສື່ ວົງການບັນເທີງ ມັນຊິເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຊໍ່າໄດ໊ ຄຶດເອົາພີ່ນ້ອງ ???!!!nonono


 ທ້າວຄຳລ່ວງຂະເຈົ້າຂຽນຜິດບ່ອນໃດລອງຊີ້ໃຫ້ເບິ່ງແດ່


 ຄົນລາວໂງ່ປານນີ້ ບໍ່ຮູ້ຂຽນໜັງສືລາວປານນີ້ກໍ່ຍັງມີຢູ່ເນາະ nonoພັດທະນາ ບໍ່ແມ່ນ ພັດຖະນາ, ໂຄສະນາ ບໍ່ແມ່ນ ໂຄຊະນາ ! ປານນັ້ນຍັງມີໜ້າມາດ່າຜູ້ອື່ນອີກ ບໍ່ອາຍແດ່ບໍ່ ? ຄວາຍ biggrinbiggrin__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


 ໃຜຊິຢາກເຫັນແຕ່ວິດີໂອເພງໂຊແຕ່ຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງເໝືອນກັບໂຄຊະ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາສົງເຄາະຄືເຈົ້າ?!?!?!
ຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າຍິ່ງຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ແລະລ້າສະໄຫມເພາະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຢາກໄຟ່ຝັນແລະຄວາມຫັວງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ!!!


 ໂຄຊະນາ


 ພັດຖະນາ ໂຄຊະນາ biggrinbiggrinnono ເບີ່ງແຕ່ພວກໄວລຸ້ນໂສຖິ້ມພໍ່ແມ່ ໂສຖິ້ມວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ ທີ່ອອກມາສະແດງຄວາມເຫັນປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາພວມເຮັດກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຂົາພວມທຳລາຍວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງລາວ ແລະ ພາສາລາວແນວໃດ ??? ດ້າມທໍ່ນີ້ ເຂົາຍັງຂຽນບໍ່ຖືກຫລັກໄວຍະກອນລາວແລ້ວ ຄັນເຂົາເຂົ້າມາໃນວົງການສື່ ວົງການບັນເທີງ ມັນຊິເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຊໍ່າໄດ໊ ຄຶດເອົາພີ່ນ້ອງ ???!!!nonono


 ທ້າວຄຳລ່ວງຂະເຈົ້າຂຽນຜິດບ່ອນໃດລອງຊີ້ໃຫ້ເບິ່ງແດ່


 ຄົນລາວໂງ່ປານນີ້ ບໍ່ຮູ້ຂຽນໜັງສືລາວປານນີ້ກໍ່ຍັງມີຢູ່ເນາະ nonoພັດທະນາ ບໍ່ແມ່ນ ພັດຖະນາ, ໂຄສະນາ ບໍ່ແມ່ນ ໂຄຊະນາ ! ປານນັ້ນຍັງມີໜ້າມາດ່າຜູ້ອື່ນອີກ ບໍ່ອາຍແດ່ບໍ່ ? ຄວາຍ biggrinbiggrin


ເຮົາເປັນຄວາຍມັນຍັງກ່ອນເປັນໂຕຂີ້ກະເດືອນຄືໂຕຫັ້ນຕົວຫວາ...

ໂຕຄືມາເວົ້າໃຫ້ເຮົາເປັນຕາໜ່າຍແລະເປັນຕາຢາກຫົວຂວນໂຕແທະ!biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
ຄັນຄົນລາວໂງ່ກະສະເດງວ່າໂຕເອງກະແຮງໂງ່ເຕັກກ່ອນໝູ່ເພາະໂຕເອງອອກປາກເອງວ່າຄົນລາວໂດຍທີ່ວ່າໂຕເອງກະເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນຊາດລາວ!!!
ໃຫ້ຮູ້ເອົາໄວ້ແດ່ບໍ່ແມ່ນເປັນຄົນລາວແລ້ວຈະຂຽນພາສາລາວຖືກ100%ໝົດມັນ
ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ບໍ່ວ່າແຕ່ຊາດລາວຫຼືຊາດອື່ນ!!!ຄັນບໍ່ຊັ້ນຄົນໝົດໂລກກໍ່ພາກັນ

ຂຽນທວຍເກັງໝົດຕົວເບາະ?!?!ໂຕຄືມາເງີກງາກສະຫາວແທ້!!!__________________
Anonymous

Date:

 


 ຂໍນັບຖືທ່ານທີ່ເຄົາຮົບ ຂ້າພະເຈົ້າຍາກຕອບທ່ານໃຫ້ມັນເປັນສຸດທ້າຍສາເພາະ

ເລືອງຂອງເຄ18 ມັນໄດ້ກາຍເປັນອາດິດໄປແລ້ວ ແລະ ກໍບໍ່ຍາກເວົ້າອີກຂ້າພະ

ເຈົ້າຂໍແນະນຳທ່ານ  ໄປຊອກຮູ້ເອົາເອງເລືອງຂອງເຄ18 ນຳເພື່ອນຄົນລາວໃນ

ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເບີ່ງທີວີໄດ້ຟັງກັບຫູໄດ້ດູກັບຕາຕົວເອງນາງໃຫ້ສຳພາດອອກອາ

ກາດໃນລາຍການນື່ງຂອງທໍທັດປະເທດໄທ  ມັນຫລາຍປີແລ້ວ   ບໍ່ຍາກຈະຈຳ

ເພາະມັນເປັນຝັນຮ້າຍຂອງປະເທດລາວ ພ່າຍຫລັງທີ່ໃຫ້ສຳພາດແລ້ວ ນາງຄົງ

ຍີ້ມແປ້ນນ່ະໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວເລີຍວ່າຝັນຮ້າຍຂອງນາງກຳລັງຈະມາໄກ້ຕົວນາງທຸກ

ຂະນະ ຖ້າເດົາບໍ່ຜິດລົງເວທີປັບຄົງໄດ້ຮັບໂທລະສັບພໍ່ແມ່ແນ້ເລີຍ ແທນທີ່ຈະໄດ້

ຮັບຄຳຊື້ນຊົມຈາກແມ່ ແຕ່ກັບກົງກັນຂ້າມບອກລ້າງຮ້າຍໃຫ້ນາງຮູ້ ກ່ອນກັບມາ

ປະເທດລາວ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເວົ້າລະອຽດພໍແຕ່ພຽງດາ້ວໆ..ໃຫ້ທ່ານຟັງ   ນັບ

ແຕ່ມື້ນັ້ນມາບໍ່ນານ ການໂຄສະນາໄດໆ..ຂອງນາງໃນບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຂອງລາວ

ຫລາຍບໍສັດໄດ້ຍົກເລີກການເຊັນສັນຍາ ** ນາງແບບໂຄສະນາ ** ທັງໆໆ..

ຍັງບໍ່ມົດກຳນົດສັນຍາເລີຍ  ປ້າຍຂອງນາງທຸກປ້າຍໄດ້ເອົາອອກຢ່າງໄວວາ  ໃນ

ກຸ້ມບໍລິສັດຕ່າງໆໆ ແຕ່ທີ່ຍັງເຫລືອປະຈຸບັນນີ້ຄື ບໍລິສັດໂຄລາວ  ເພາະມີຍາດ

ຂອງນາງບໍລິຫານໃນບໍລິສັດນີ້ ** ສີດທິຂອງບຸກຄົນ ແລະ ບ/ສ **  ເຮົາຈະ

ບໍ່ເວົ້າ...ຖ້າຈຳບໍ່ຜິດນ່ະ ເຫັນພ່າຍລັດທະບານລາວບອກໃຫ້ນາງ  ແລະ  ຄອບ

ຄອບຄົວອອກມາແກ້ຂ່າວ ແລະ ຂໍໂທດພີ່ນ້ອງຊາວລາວກັບສີ່ງທີ່ນາງເວົ້າອອກ

ໄປ ** ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເບີ່ງທໍທັດຕອນຄອບຄົວນາງອອກມາແກ້ຂ່າວ ** ເລີຍບໍ່ຮູ້

ທ່ານທີ່ຈິງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຊື້ນຊົມນາງ ແລະ  ຫລົງສະເຫນີໃນນຳສຽງອັນໄຟເລາະ

ຂອງນາງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ນື່ງໃນນັ້ນທີ່ມັກຟັງເພງຂອງນາງ ແລະ ຍັງຊື້ນຊົມຄວາມ

ສາມາດຂອງນາງທີ່ທຳໄດ້ຫລາຍຢ່າງ....ເອົາເປັນວ່າໃຫ້ທ່ານໄປຊອກຮູ້ເອົາເອງ

ແລ້ວກັນ ວ່າເປັນຫຍັງສາຍເຫດຫຍັງນາງຈິງຫ່າງຫາຍໄປຈາກວົງການ ບັນເທີງ

ໃນໄລຍ່ະຜ່ານມາ ແນ້ນອນການສືກສາເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ແຕ່ຄົນອື້ນເດລະ ບໍລິ

ສັດຄ້າຍເພງຍັກໃຫຍ່ຂອງລາວ ຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຂົາກໍ່ໄປສືກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຄືກັນ.....ເຂົາຍັງມີອາລະບ້ຳເພງໄຫມ່.

          ຂໍໂທດຫລາຍໆໆນຳເຄ18 ທີ່ພາດພິ້ງ....

               ຈາກ : ເດັກລາວບ້ານນອກ.


That's why we didn't see her to sing at 2009 SEA games on both openning and closing. __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 


 ຂໍນັບຖືທ່ານທີ່ເຄົາຮົບ ຂ້າພະເຈົ້າຍາກຕອບທ່ານໃຫ້ມັນເປັນສຸດທ້າຍສາເພາະ

ເລືອງຂອງເຄ18 ມັນໄດ້ກາຍເປັນອາດິດໄປແລ້ວ ແລະ ກໍບໍ່ຍາກເວົ້າອີກຂ້າພະ

ເຈົ້າຂໍແນະນຳທ່ານ  ໄປຊອກຮູ້ເອົາເອງເລືອງຂອງເຄ18 ນຳເພື່ອນຄົນລາວໃນ

ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເບີ່ງທີວີໄດ້ຟັງກັບຫູໄດ້ດູກັບຕາຕົວເອງນາງໃຫ້ສຳພາດອອກອາ

ກາດໃນລາຍການນື່ງຂອງທໍທັດປະເທດໄທ  ມັນຫລາຍປີແລ້ວ   ບໍ່ຍາກຈະຈຳ

ເພາະມັນເປັນຝັນຮ້າຍຂອງປະເທດລາວ ພ່າຍຫລັງທີ່ໃຫ້ສຳພາດແລ້ວ ນາງຄົງ

ຍີ້ມແປ້ນນ່ະໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວເລີຍວ່າຝັນຮ້າຍຂອງນາງກຳລັງຈະມາໄກ້ຕົວນາງທຸກ

ຂະນະ ຖ້າເດົາບໍ່ຜິດລົງເວທີປັບຄົງໄດ້ຮັບໂທລະສັບພໍ່ແມ່ແນ້ເລີຍ ແທນທີ່ຈະໄດ້

ຮັບຄຳຊື້ນຊົມຈາກແມ່ ແຕ່ກັບກົງກັນຂ້າມບອກລ້າງຮ້າຍໃຫ້ນາງຮູ້ ກ່ອນກັບມາ

ປະເທດລາວ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເວົ້າລະອຽດພໍແຕ່ພຽງດາ້ວໆ..ໃຫ້ທ່ານຟັງ   ນັບ

ແຕ່ມື້ນັ້ນມາບໍ່ນານ ການໂຄສະນາໄດໆ..ຂອງນາງໃນບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຂອງລາວ

ຫລາຍບໍສັດໄດ້ຍົກເລີກການເຊັນສັນຍາ ** ນາງແບບໂຄສະນາ ** ທັງໆໆ..

ຍັງບໍ່ມົດກຳນົດສັນຍາເລີຍ  ປ້າຍຂອງນາງທຸກປ້າຍໄດ້ເອົາອອກຢ່າງໄວວາ  ໃນ

ກຸ້ມບໍລິສັດຕ່າງໆໆ ແຕ່ທີ່ຍັງເຫລືອປະຈຸບັນນີ້ຄື ບໍລິສັດໂຄລາວ  ເພາະມີຍາດ

ຂອງນາງບໍລິຫານໃນບໍລິສັດນີ້ ** ສີດທິຂອງບຸກຄົນ ແລະ ບ/ສ **  ເຮົາຈະ

ບໍ່ເວົ້າ...ຖ້າຈຳບໍ່ຜິດນ່ະ ເຫັນພ່າຍລັດທະບານລາວບອກໃຫ້ນາງ  ແລະ  ຄອບ

ຄອບຄົວອອກມາແກ້ຂ່າວ ແລະ ຂໍໂທດພີ່ນ້ອງຊາວລາວກັບສີ່ງທີ່ນາງເວົ້າອອກ

ໄປ ** ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເບີ່ງທໍທັດຕອນຄອບຄົວນາງອອກມາແກ້ຂ່າວ ** ເລີຍບໍ່ຮູ້

ທ່ານທີ່ຈິງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຊື້ນຊົມນາງ ແລະ  ຫລົງສະເຫນີໃນນຳສຽງອັນໄຟເລາະ

ຂອງນາງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ນື່ງໃນນັ້ນທີ່ມັກຟັງເພງຂອງນາງ ແລະ ຍັງຊື້ນຊົມຄວາມ

ສາມາດຂອງນາງທີ່ທຳໄດ້ຫລາຍຢ່າງ....ເອົາເປັນວ່າໃຫ້ທ່ານໄປຊອກຮູ້ເອົາເອງ

ແລ້ວກັນ ວ່າເປັນຫຍັງສາຍເຫດຫຍັງນາງຈິງຫ່າງຫາຍໄປຈາກວົງການ ບັນເທີງ

ໃນໄລຍ່ະຜ່ານມາ ແນ້ນອນການສືກສາເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ແຕ່ຄົນອື້ນເດລະ ບໍລິ

ສັດຄ້າຍເພງຍັກໃຫຍ່ຂອງລາວ ຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຂົາກໍ່ໄປສືກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຄືກັນ.....ເຂົາຍັງມີອາລະບ້ຳເພງໄຫມ່.

          ຂໍໂທດຫລາຍໆໆນຳເຄ18 ທີ່ພາດພິ້ງ....

               ຈາກ : ເດັກລາວບ້ານນອກ.


That's why we didn't see her to sing at 2009 SEA games on both openning and closing. 


 ຄົນລາວມີນຳກັນໜ້ອຍບໍ່ຫຼາຍ,ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນກັນຈົນຊິບໍ່ມີວັນທີ່ຈະໃຫ້ອາໄພ
ກັນໄດ້ແລ້ວເຮັດໃດເຮົາຊິມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນໄດ້ແລະນີ້ມັນກໍເປັນເວລາ
ເຫິງນານພ່ານມາພໍສົມຄວນແລ້ວ. ຖ້ານາງຜູ້ກຽ່ວນັ້ນໄດ້ສະເເດງຄວາມເສັຽອົກເສັຽໃຈຂໍໂທດຂໍ
ພອຍນຳແລ້ວກໍພໍຄວນໃຫ້ອາໄພລາວສາເດ້. ແຕ່ຖືກດາຣາໄທເວົ້າໃຫ້ວານນີ້ຫຼັງຈາກມື້ນຶ່ງ
ສອງມື້ແລ້ວຍັງພາກັນລືມໄດ້ແລະພາກັນນິຍົມຊົມຊອບຂະເຈົ້າຄືເກົ່າອີກຢູ່!

ຕະກຸນທ່ານພູມສະຫວັນ__________________
Anonymous

Date:

ຄືຊິບໍ່ມີຄົນຊາດລາວຜູ້ໃດຮັບໄດ້ວ່າຄົນລາວເວົ້າວ່າເສຍດາຍທີ່ເກີດມາເປັນຄົນລາວເພາະບໍ່ດັງເທົ່າທີຄວນ,

ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ: ບໍ່ແມ່ນຄົນລາວນຳກັນບໍ່ໃຫ້ອະໄພກັນເອງ

ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ອອກມາຂໍໂທດຢ່າງເປັນທາງການແລະບໍ່ໄດ້ມີທ່າທີວ່າສຳນຶກຜິດພໍໜ້ອຍ

ເອົາແຕ່ເວນແຕ່ກຳ.

 __________________
Anonymous

Date:


That's why we didn't see her to sing at 2009 SEA games on both openning and closing. 

 ຄົນລາວມີນຳກັນໜ້ອຍບໍ່ຫຼາຍ,ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນກັນຈົນຊິບໍ່ມີວັນທີ່ຈະໃຫ້ອາໄພ
ກັນໄດ້ແລ້ວເຮັດໃດເຮົາຊິມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນໄດ້ແລະນີ້ມັນກໍເປັນເວລາ
ເຫິງນານພ່ານມາພໍສົມຄວນແລ້ວ. ຖ້ານາງຜູ້ກຽ່ວນັ້ນໄດ້ສະເເດງຄວາມເສັຽອົກເສັຽໃຈຂໍໂທດຂໍ
ພອຍນຳແລ້ວກໍພໍຄວນໃຫ້ອາໄພລາວສາເດ້. ແຕ່ຖືກດາຣາໄທເວົ້າໃຫ້ວານນີ້ຫຼັງຈາກມື້ນຶ່ງ
ສອງມື້ແລ້ວຍັງພາກັນລືມໄດ້ແລະພາກັນນິຍົມຊົມຊອບຂະເຈົ້າຄືເກົ່າອີກຢູ່!

ຕະກຸນທ່ານພູມສະຫວັນ


 ຂໍເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍບໍ່ເວົ້າເລືອງເຄ18.  ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະ

ມາເຂົ້າປະເດັນໄຫມ່ ທີ່ທ່ານກ່າວມາຂ້າງເທີງນີ້ ອັນທີ່ຈິງພວກເຮົາຍອມຮັບ ແລະ

ຍອມໃຫ້ເຂົາຢຽບຢ້ຳມາແຕ່ດົນນານ ໃນແຕ່ລະຍົກໃນແຕ່ລະສະໄຫມ່   **ສາຍ

ເຫດຫລັກຍ້ອນພວກເຮົາບໍ່ເປັນຕົວຂອງຕົນເອງ **  ພວກເຮົາຍາມໄດກໍ່ອາໃສ

ເຂົາກີນຢູ່ ເຄື່ອງຂອງທີ່ໄຊ້ປະຈຳວັນຍັງໄປຊື່ເຂົາ ແມ້ກະທັ້ງໄມ້ຈີ້ມແຂ້ວຍັງຊື່ຂອງ

ເຂົາມາໄຊ້ ນີ້ລະນິໃສຄົນລາວມັກງ່າຍ ຍາມໃດກໍ່ຄິດວ່າ :ວ່າຕົວເອງມີເງີນ ບໍ່ເບີ່ງ

ປະເທດເຈົ້າຂອງເລີຍວ່າທຸກຊ້ຳໄດ ທ່ານ ບໍ່ແມ່ນຂ້ານ້ອຍຢາກເວົ້າໃຫ້ປະເທດເຈົ້າ

ຂອງດອກ ບາງຄັ້ງມັນກະອົດເວົ້າບໍ່ໄດ້ເມື່ອເຫັນຕົວຈິງ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໄດ້

ເຫັນສັງຄົມຜູ້ທີ່ມີອຳນາດໃນລາວທີ່ຈອມປອມຍິ່ງຍາກເວົ້າ ແຕ່ເວົ້າບໍ່ໄດ້  ຖ້າເປັນ

ເຊັ່ນນີ້ແລ້ວ ຊາດໄດປະເທດລາວຈິ່ງຈະເລີນ   ແລ້ວຊິບໍ່ໃຫ້ຄົນໄທດູຖູກຈັງໄດລະ

ຊ້ຳບໍ່ພໍໄວລຸ້ນຜູ້ທີ່ເປັນຫນໍແຫນງຂອງປະເທດພັດແຮງແລນນຳສັງຄົມບ້ານເຂົາອີກ

ຈະຕິໃຝລະ ເພາະຜູ້ໃຫຍ່ບ້ານເຮົາເຫັນແກ່ຕົວຫລາຍເກີນໄປ ນີ້ລະຂ້ອຍຢາກວ່າ

** ລາວມີຊາດ ແຕ່ຂາດຄວາມຮູ້  ລາວຢູ່ໄດ້  ເພາະຂໍທານເຂົາກີນ **   ທ່ານ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານຂ່າວໄດ້ເບີ່ງທໍລະທັດ ໄດ້ເຂົ້າໄປອ່ານຫລາຍໆໆເວັບຂອງໄທ

ແລະ ເວັບໄຊພີ່ນ້ອງຮ່ວມຕະກຸນຊາດລາວ ** ລາວອີ່ສານ ** ຂ້າພະເຈົ້າຍາກ

ບອກວ່າ : ທຸກຄັ້ງທີ່ທີ່ຄົນໄທ ** ດາລາ ຫລື ຜູ້ມີຊີ່ສຽງໃນສັງຄົມໄທ **ກ່າວ

ຫາປະເທດລາວ  ແລະ  ເວົ້າສຽດປະເທດລາວ  ຄົນອີ່ສານມັກຈະຕອບໂຕ້ກ່ອນ

ຄົນລາວດ້ວຍຊ້ຳໄປ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ອາດໃຫ້ຄຳຕອບທ່ານໄດ້ ວ່າເພາະຫຍັງ ຄົນຈຳ

ພວກນີ້ອອກຕົວກ່ອນ ຕາງຫນ້າໃຫ້ຄົນປະເທດລາວ ບາງທີ່ທ່ານອາດຈະຮູ້ ຈະ

ເຫັນ ນັກຮ້ອງໄທ ດາລາໄທ ເວົ້າໃຫ້ລາວ ຖ້າເປັນນັກຮ້ອງຍິ່ງເຂົ້າຕາກຳມະການ

ເພາະແຜນຊິດິນັກຮ້ອງຄົນນັ້ນໄດ້ຂາຍດີ ເພີໆໆເຈົ້າຂອງຮ້ານໃຫ້ພີ່ **ເຂົາເອົາ

ໄປຈູບຖີ້ມ ຫລື ໃຫ້ລົດຢຽບແຜ່ນຊິດີຖີ້ມ **  ແນ້ນອນນັກຮ້ອງຄົນນັ້ນໄດ້ຮັບ

ບົດຮຽນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫລາຍຄົນໄປບໍ່ເຖີງຝັນຈັກຄົນເລີຍທີ່ກ່າວหา

ປະເທດລາວ ທ່ານຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍ້ອງເຂົາ ແຕ່ພວກເຂົາທຳເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ

ແລະ ພວກເຂົາສ່ວນນື່ງຍັງຄິດວ່າລາວ ຄื  ເພື່ອນຮ່ວມຕະກຸນຂອງພວກເຂົາ...

ແຕ່ເປັນຫຍັງຄົນລາວບາງຄົນກັບດູຖູກປະເທດຕົວເອງທັງໆທີ່ເກີດເປັນຄົນລາວ

ເຊື່ອສາຍລາວ ແຜນດີນລາວໃຫ້ທີ່ພັກເຊົາເຂົາ ແລະ ທີ່ສຳຄັນເປັນຜືນແຜນດີນທີ່

ໃຫ້ທີ່ພັກກຳເນີດພໍ່ແມ່ເຂົາ ເຂົາກັບບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ...ທ່ານໂລກໃບນີ້ມີໄວ້ ເພື່ອໃຫ້

ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້..ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ບໍ່ໄດ້ຈົມຢູ່ກັບອາດິດ ພຽງແຕ່ຕິດນິໃສມາຈາກ

ແມ່ນ່ອຍນື່ງ ແລະ ສີ່ງທີ່ມີຊິວິດກໍ່ຂໍໃຫ້ມັນເດີນໄປຕາມກົດເກນຂອງທຳມະຊາດ

ຢ່າຜືນມັນເລີຍ....

               ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື ທ່ານ....

                           ຈາກ : ເດັກລາວບ້ານນອກ.


__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຄືຊິບໍ່ມີຄົນຊາດລາວຜູ້ໃດຮັບໄດ້ວ່າຄົນລາວເວົ້າວ່າເສຍດາຍທີ່ເກີດມາເປັນຄົນລາວເພາະບໍ່ດັງເທົ່າທີຄວນ,

ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ: ບໍ່ແມ່ນຄົນລາວນຳກັນບໍ່ໃຫ້ອະໄພກັນເອງ

ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ອອກມາຂໍໂທດຢ່າງເປັນທາງການແລະບໍ່ໄດ້ມີທ່າທີວ່າສຳນຶກຜິດພໍໜ້ອຍ

ເອົາແຕ່ເວນແຕ່ກຳ.

 


ເອີ້ເອົາະຂຽວລະຈ່ອງກຳຈ່ອງເວນກັນໄປ,ພວກເຈົ້າເອີຍ!ຈັກນ່ອຍອັນໃດໆກະຊິດັບລົງຢູ່ດອກເດີ້!

ໃຜໆກະຊິບໍ່ກ້າເຮັດຫຍັງສະແດງຫຍັງອອກມາບັນເທິງພີ່ນ້ອງທີ່

ຮັກແພງທັງຫຼາຍແລ້ວຜົນສຸດທ້າຍພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍກະບໍ່ມີຜົນງານທີ່ສ້າງດ້ວຍສາຍເລືອດລາວແລະພາ

ສາລາວເລີຍຊໍ້າ!!!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


 ໃຜຊິຢາກເຫັນແຕ່ວິດີໂອເພງໂຊແຕ່ຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງເໝືອນກັບໂຄຊະ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາສົງເຄາະຄືເຈົ້າ?!?!?!
ຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າຍິ່ງຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ແລະລ້າສະໄຫມເພາະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຢາກໄຟ່ຝັນແລະຄວາມຫັວງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ!!!


 ໂຄຊະນາ


 ພັດຖະນາ ໂຄຊະນາ biggrinbiggrinnono ເບີ່ງແຕ່ພວກໄວລຸ້ນໂສຖິ້ມພໍ່ແມ່ ໂສຖິ້ມວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ ທີ່ອອກມາສະແດງຄວາມເຫັນປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາພວມເຮັດກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຂົາພວມທຳລາຍວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງລາວ ແລະ ພາສາລາວແນວໃດ ??? ດ້າມທໍ່ນີ້ ເຂົາຍັງຂຽນບໍ່ຖືກຫລັກໄວຍະກອນລາວແລ້ວ ຄັນເຂົາເຂົ້າມາໃນວົງການສື່ ວົງການບັນເທີງ ມັນຊິເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຊໍ່າໄດ໊ ຄຶດເອົາພີ່ນ້ອງ ???!!!nonono


 ທ້າວຄຳລ່ວງຂະເຈົ້າຂຽນຜິດບ່ອນໃດລອງຊີ້ໃຫ້ເບິ່ງແດ່


 ຄົນລາວໂງ່ປານນີ້ ບໍ່ຮູ້ຂຽນໜັງສືລາວປານນີ້ກໍ່ຍັງມີຢູ່ເນາະ nonoພັດທະນາ ບໍ່ແມ່ນ ພັດຖະນາ, ໂຄສະນາ ບໍ່ແມ່ນ ໂຄຊະນາ ! ປານນັ້ນຍັງມີໜ້າມາດ່າຜູ້ອື່ນອີກ ບໍ່ອາຍແດ່ບໍ່ ? ຄວາຍ biggrinbiggrin


ເຮົາເປັນຄວາຍມັນຍັງກ່ອນເປັນໂຕຂີ້ກະເດືອນຄືໂຕຫັ້ນຕົວຫວາ...

ໂຕຄືມາເວົ້າໃຫ້ເຮົາເປັນຕາໜ່າຍແລະເປັນຕາຢາກຫົວຂວນໂຕແທະ!biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
ຄັນຄົນລາວໂງ່ກະສະເດງວ່າໂຕເອງກະແຮງໂງ່ເຕັກກ່ອນໝູ່ເພາະໂຕເອງອອກປາກເອງວ່າຄົນລາວໂດຍທີ່ວ່າໂຕເອງກະເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນຊາດລາວ!!!
ໃຫ້ຮູ້ເອົາໄວ້ແດ່ບໍ່ແມ່ນເປັນຄົນລາວແລ້ວຈະຂຽນພາສາລາວຖືກ100%ໝົດມັນ
ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ບໍ່ວ່າແຕ່ຊາດລາວຫຼືຊາດອື່ນ!!!ຄັນບໍ່ຊັ້ນຄົນໝົດໂລກກໍ່ພາກັນ

ຂຽນທວຍເກັງໝົດຕົວເບາະ?!?!ໂຕຄືມາເງີກງາກສະຫາວແທ້!!!


 ໂຕເອງຂຽນໜັງສືລາວບໍ່ຖືກອີ່ຫລີ ກໍ່ຍັງມີໜ້າໄປເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນທີ່ເຂົາຮູ້ພາສາລາວດີວ່າ ທ້າວຄຳລ່ວງ ! ເຂົາດ່າຄືນຫັ້ນ ດີແລ້ວ ຊິໄດ້ຮູ້ສຳນຶກຜິດ ແລະ ລະວັງການຂຽນ ເພື່ອຮັກສາພາສາແມ່ໂຕເອງແດ່,  ຄັນບໍ່ຮູ້ສຳນຶກ ກໍ່ເຊີນບືນເລິກຂຽນຜິດຕໍ່ໄປສະເດີ້ ບັກຫຳ !biggrinbiggrinbiggrin__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


 ໃຜຊິຢາກເຫັນແຕ່ວິດີໂອເພງໂຊແຕ່ຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງເໝືອນກັບໂຄຊະ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາສົງເຄາະຄືເຈົ້າ?!?!?!
ຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າຍິ່ງຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ແລະລ້າສະໄຫມເພາະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຢາກໄຟ່ຝັນແລະຄວາມຫັວງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ!!!


 ໂຄຊະນາ


 ພັດຖະນາ ໂຄຊະນາ biggrinbiggrinnono ເບີ່ງແຕ່ພວກໄວລຸ້ນໂສຖິ້ມພໍ່ແມ່ ໂສຖິ້ມວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ ທີ່ອອກມາສະແດງຄວາມເຫັນປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາພວມເຮັດກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຂົາພວມທຳລາຍວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງລາວ ແລະ ພາສາລາວແນວໃດ ??? ດ້າມທໍ່ນີ້ ເຂົາຍັງຂຽນບໍ່ຖືກຫລັກໄວຍະກອນລາວແລ້ວ ຄັນເຂົາເຂົ້າມາໃນວົງການສື່ ວົງການບັນເທີງ ມັນຊິເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຊໍ່າໄດ໊ ຄຶດເອົາພີ່ນ້ອງ ???!!!nonono


 ທ້າວຄຳລ່ວງຂະເຈົ້າຂຽນຜິດບ່ອນໃດລອງຊີ້ໃຫ້ເບິ່ງແດ່


 ຄົນລາວໂງ່ປານນີ້ ບໍ່ຮູ້ຂຽນໜັງສືລາວປານນີ້ກໍ່ຍັງມີຢູ່ເນາະ nonoພັດທະນາ ບໍ່ແມ່ນ ພັດຖະນາ, ໂຄສະນາ ບໍ່ແມ່ນ ໂຄຊະນາ ! ປານນັ້ນຍັງມີໜ້າມາດ່າຜູ້ອື່ນອີກ ບໍ່ອາຍແດ່ບໍ່ ? ຄວາຍ biggrinbiggrin


ເຮົາເປັນຄວາຍມັນຍັງກ່ອນເປັນໂຕຂີ້ກະເດືອນຄືໂຕຫັ້ນຕົວຫວາ...

ໂຕຄືມາເວົ້າໃຫ້ເຮົາເປັນຕາໜ່າຍແລະເປັນຕາຢາກຫົວຂວນໂຕແທະ!biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
ຄັນຄົນລາວໂງ່ກະສະເດງວ່າໂຕເອງກະແຮງໂງ່ເຕັກກ່ອນໝູ່ເພາະໂຕເອງອອກປາກເອງວ່າຄົນລາວໂດຍທີ່ວ່າໂຕເອງກະເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນຊາດລາວ!!!
ໃຫ້ຮູ້ເອົາໄວ້ແດ່ບໍ່ແມ່ນເປັນຄົນລາວແລ້ວຈະຂຽນພາສາລາວຖືກ100%ໝົດມັນ
ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ບໍ່ວ່າແຕ່ຊາດລາວຫຼືຊາດອື່ນ!!!ຄັນບໍ່ຊັ້ນຄົນໝົດໂລກກໍ່ພາກັນ

ຂຽນທວຍເກັງໝົດຕົວເບາະ?!?!ໂຕຄືມາເງີກງາກສະຫາວແທ້!!!


 ໂຕເອງຂຽນໜັງສືລາວບໍ່ຖືກອີ່ຫລີ ກໍ່ຍັງມີໜ້າໄປເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນທີ່ເຂົາຮູ້ພາສາລາວດີວ່າ ທ້າວຄຳລ່ວງ ! ເຂົາດ່າຄືນຫັ້ນ ດີແລ້ວ ຊິໄດ້ຮູ້ສຳນຶກຜິດ ແລະ ລະວັງການຂຽນ ເພື່ອຮັກສາພາສາແມ່ໂຕເອງແດ່,  ຄັນບໍ່ຮູ້ສຳນຶກ ກໍ່ເຊີນບືນເລິກຂຽນຜິດຕໍ່ໄປສະເດີ້ ບັກຫຳ !biggrinbiggrinbiggrin


 ບັກຫ່າໂຄດພໍ່ໂຄດແມ່ມຶງຫັ້ນຫຼະ!!!!ກູຂຽນຜິດຫຼືຖືກມັນໜັກນ່ວງຫົວພໍ່ຫົວແມ່ມຶງ
ເນາະ, ມຶງຈຶງເຄືອງນຳກູປານນີ້!ຮີບຫາໃຫ້ມຶງໄປຕົນລົງໝໍ້ນາຮົ່ກທັງດິບທັງແດງຊະ! ໂລກ
ຈຶ່ງຈະເບົາແດ່!ພໍ່ແມ່ຂອງມຶງຕ້ອງຍາດໝາມາເກີດແນ່ນອນມຶງຈຶງຂວງໂລກມະນຸດຢູ່ແບບນີ້!!!!!!!!!!furiousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfurious__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

That's why we didn't see her to sing at 2009 SEA games on both openning and closing. 

 ຄົນລາວມີນຳກັນໜ້ອຍບໍ່ຫຼາຍ,ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນກັນຈົນຊິບໍ່ມີວັນທີ່ຈະໃຫ້ອາໄພ
ກັນໄດ້ແລ້ວເຮັດໃດເຮົາຊິມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນໄດ້ແລະນີ້ມັນກໍເປັນເວລາ
ເຫິງນານພ່ານມາພໍສົມຄວນແລ້ວ. ຖ້ານາງຜູ້ກຽ່ວນັ້ນໄດ້ສະເເດງຄວາມເສັຽອົກເສັຽໃຈຂໍໂທດຂໍ
ພອຍນຳແລ້ວກໍພໍຄວນໃຫ້ອາໄພລາວສາເດ້. ແຕ່ຖືກດາຣາໄທເວົ້າໃຫ້ວານນີ້ຫຼັງຈາກມື້ນຶ່ງ
ສອງມື້ແລ້ວຍັງພາກັນລືມໄດ້ແລະພາກັນນິຍົມຊົມຊອບຂະເຈົ້າຄືເກົ່າອີກຢູ່!

ຕະກຸນທ່ານພູມສະຫວັນ


 ຂໍເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍບໍ່ເວົ້າເລືອງເຄ18.  ວັນນີ້ພວກເຮົາຈະ

ມາເຂົ້າປະເດັນໄຫມ່ ທີ່ທ່ານກ່າວມາຂ້າງເທີງນີ້ ອັນທີ່ຈິງພວກເຮົາຍອມຮັບ ແລະ

ຍອມໃຫ້ເຂົາຢຽບຢ້ຳມາແຕ່ດົນນານ ໃນແຕ່ລະຍົກໃນແຕ່ລະສະໄຫມ່   **ສາຍ

ເຫດຫລັກຍ້ອນພວກເຮົາບໍ່ເປັນຕົວຂອງຕົນເອງ **  ພວກເຮົາຍາມໄດກໍ່ອາໃສ

ເຂົາກີນຢູ່ ເຄື່ອງຂອງທີ່ໄຊ້ປະຈຳວັນຍັງໄປຊື່ເຂົາ ແມ້ກະທັ້ງໄມ້ຈີ້ມແຂ້ວຍັງຊື່ຂອງ

ເຂົາມາໄຊ້ ນີ້ລະນິໃສຄົນລາວມັກງ່າຍ ຍາມໃດກໍ່ຄິດວ່າ :ວ່າຕົວເອງມີເງີນ ບໍ່ເບີ່ງ

ປະເທດເຈົ້າຂອງເລີຍວ່າທຸກຊ້ຳໄດ ທ່ານ ບໍ່ແມ່ນຂ້ານ້ອຍຢາກເວົ້າໃຫ້ປະເທດເຈົ້າ

ຂອງດອກ ບາງຄັ້ງມັນກະອົດເວົ້າບໍ່ໄດ້ເມື່ອເຫັນຕົວຈິງ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໄດ້

ເຫັນສັງຄົມຜູ້ທີ່ມີອຳນາດໃນລາວທີ່ຈອມປອມຍິ່ງຍາກເວົ້າ ແຕ່ເວົ້າບໍ່ໄດ້  ຖ້າເປັນ

ເຊັ່ນນີ້ແລ້ວ ຊາດໄດປະເທດລາວຈິ່ງຈະເລີນ   ແລ້ວຊິບໍ່ໃຫ້ຄົນໄທດູຖູກຈັງໄດລະ

ຊ້ຳບໍ່ພໍໄວລຸ້ນຜູ້ທີ່ເປັນຫນໍແຫນງຂອງປະເທດພັດແຮງແລນນຳສັງຄົມບ້ານເຂົາອີກ

ຈະຕິໃຝລະ ເພາະຜູ້ໃຫຍ່ບ້ານເຮົາເຫັນແກ່ຕົວຫລາຍເກີນໄປ ນີ້ລະຂ້ອຍຢາກວ່າ

** ລາວມີຊາດ ແຕ່ຂາດຄວາມຮູ້  ລາວຢູ່ໄດ້  ເພາະຂໍທານເຂົາກີນ **   ທ່ານ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານຂ່າວໄດ້ເບີ່ງທໍລະທັດ ໄດ້ເຂົ້າໄປອ່ານຫລາຍໆໆເວັບຂອງໄທ

ແລະ ເວັບໄຊພີ່ນ້ອງຮ່ວມຕະກຸນຊາດລາວ ** ລາວອີ່ສານ ** ຂ້າພະເຈົ້າຍາກ

ບອກວ່າ : ທຸກຄັ້ງທີ່ທີ່ຄົນໄທ ** ດາລາ ຫລື ຜູ້ມີຊີ່ສຽງໃນສັງຄົມໄທ **ກ່າວ

ຫາປະເທດລາວ  ແລະ  ເວົ້າສຽດປະເທດລາວ  ຄົນອີ່ສານມັກຈະຕອບໂຕ້ກ່ອນ

ຄົນລາວດ້ວຍຊ້ຳໄປ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ອາດໃຫ້ຄຳຕອບທ່ານໄດ້ ວ່າເພາະຫຍັງ ຄົນຈຳ

ພວກນີ້ອອກຕົວກ່ອນ ຕາງຫນ້າໃຫ້ຄົນປະເທດລາວ ບາງທີ່ທ່ານອາດຈະຮູ້ ຈະ

ເຫັນ ນັກຮ້ອງໄທ ດາລາໄທ ເວົ້າໃຫ້ລາວ ຖ້າເປັນນັກຮ້ອງຍິ່ງເຂົ້າຕາກຳມະການ

ເພາະແຜນຊິດິນັກຮ້ອງຄົນນັ້ນໄດ້ຂາຍດີ ເພີໆໆເຈົ້າຂອງຮ້ານໃຫ້ພີ່ **ເຂົາເອົາ

ໄປຈູບຖີ້ມ ຫລື ໃຫ້ລົດຢຽບແຜ່ນຊິດີຖີ້ມ **  ແນ້ນອນນັກຮ້ອງຄົນນັ້ນໄດ້ຮັບ

ບົດຮຽນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫລາຍຄົນໄປບໍ່ເຖີງຝັນຈັກຄົນເລີຍທີ່ກ່າວหา

ປະເທດລາວ ທ່ານຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍ້ອງເຂົາ ແຕ່ພວກເຂົາທຳເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ

ແລະ ພວກເຂົາສ່ວນນື່ງຍັງຄິດວ່າລາວ ຄื  ເພື່ອນຮ່ວມຕະກຸນຂອງພວກເຂົາ...

ແຕ່ເປັນຫຍັງຄົນລາວບາງຄົນກັບດູຖູກປະເທດຕົວເອງທັງໆທີ່ເກີດເປັນຄົນລາວ

ເຊື່ອສາຍລາວ ແຜນດີນລາວໃຫ້ທີ່ພັກເຊົາເຂົາ ແລະ ທີ່ສຳຄັນເປັນຜືນແຜນດີນທີ່

ໃຫ້ທີ່ພັກກຳເນີດພໍ່ແມ່ເຂົາ ເຂົາກັບບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ...ທ່ານໂລກໃບນີ້ມີໄວ້ ເພື່ອໃຫ້

ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້..ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ບໍ່ໄດ້ຈົມຢູ່ກັບອາດິດ ພຽງແຕ່ຕິດນິໃສມາຈາກ

ແມ່ນ່ອຍນື່ງ ແລະ ສີ່ງທີ່ມີຊິວິດກໍ່ຂໍໃຫ້ມັນເດີນໄປຕາມກົດເກນຂອງທຳມະຊາດ

ຢ່າຜືນມັນເລີຍ....

               ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື ທ່ານ....

                           ຈາກ : ເດັກລາວບ້ານນອກ.

 ຄວາມຄຶດຂອງຂ້ອຍມັນກະບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັນກັບເຈົ້າດອກ!


ຕະກຸນພູມສະຫວັນ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


 ໃຜຊິຢາກເຫັນແຕ່ວິດີໂອເພງໂຊແຕ່ຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງເໝືອນກັບໂຄຊະ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາສົງເຄາະຄືເຈົ້າ?!?!?!
ຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າຍິ່ງຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ແລະລ້າສະໄຫມເພາະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຢາກໄຟ່ຝັນແລະຄວາມຫັວງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ!!!


 ໂຄຊະນາ


 ພັດຖະນາ ໂຄຊະນາ biggrinbiggrinnono ເບີ່ງແຕ່ພວກໄວລຸ້ນໂສຖິ້ມພໍ່ແມ່ ໂສຖິ້ມວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ ທີ່ອອກມາສະແດງຄວາມເຫັນປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາພວມເຮັດກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຂົາພວມທຳລາຍວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງລາວ ແລະ ພາສາລາວແນວໃດ ??? ດ້າມທໍ່ນີ້ ເຂົາຍັງຂຽນບໍ່ຖືກຫລັກໄວຍະກອນລາວແລ້ວ ຄັນເຂົາເຂົ້າມາໃນວົງການສື່ ວົງການບັນເທີງ ມັນຊິເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຊໍ່າໄດ໊ ຄຶດເອົາພີ່ນ້ອງ ???!!!nonono


 ທ້າວຄຳລ່ວງຂະເຈົ້າຂຽນຜິດບ່ອນໃດລອງຊີ້ໃຫ້ເບິ່ງແດ່


 ຄົນລາວໂງ່ປານນີ້ ບໍ່ຮູ້ຂຽນໜັງສືລາວປານນີ້ກໍ່ຍັງມີຢູ່ເນາະ nonoພັດທະນາ ບໍ່ແມ່ນ ພັດຖະນາ, ໂຄສະນາ ບໍ່ແມ່ນ ໂຄຊະນາ ! ປານນັ້ນຍັງມີໜ້າມາດ່າຜູ້ອື່ນອີກ ບໍ່ອາຍແດ່ບໍ່ ? ຄວາຍ biggrinbiggrin


ເຮົາເປັນຄວາຍມັນຍັງກ່ອນເປັນໂຕຂີ້ກະເດືອນຄືໂຕຫັ້ນຕົວຫວາ...

ໂຕຄືມາເວົ້າໃຫ້ເຮົາເປັນຕາໜ່າຍແລະເປັນຕາຢາກຫົວຂວນໂຕແທະ!biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
ຄັນຄົນລາວໂງ່ກະສະເດງວ່າໂຕເອງກະແຮງໂງ່ເຕັກກ່ອນໝູ່ເພາະໂຕເອງອອກປາກເອງວ່າຄົນລາວໂດຍທີ່ວ່າໂຕເອງກະເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນຊາດລາວ!!!
ໃຫ້ຮູ້ເອົາໄວ້ແດ່ບໍ່ແມ່ນເປັນຄົນລາວແລ້ວຈະຂຽນພາສາລາວຖືກ100%ໝົດມັນ
ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ບໍ່ວ່າແຕ່ຊາດລາວຫຼືຊາດອື່ນ!!!ຄັນບໍ່ຊັ້ນຄົນໝົດໂລກກໍ່ພາກັນ

ຂຽນທວຍເກັງໝົດຕົວເບາະ?!?!ໂຕຄືມາເງີກງາກສະຫາວແທ້!!!


 ໂຕເອງຂຽນໜັງສືລາວບໍ່ຖືກອີ່ຫລີ ກໍ່ຍັງມີໜ້າໄປເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນທີ່ເຂົາຮູ້ພາສາລາວດີວ່າ ທ້າວຄຳລ່ວງ ! ເຂົາດ່າຄືນຫັ້ນ ດີແລ້ວ ຊິໄດ້ຮູ້ສຳນຶກຜິດ ແລະ ລະວັງການຂຽນ ເພື່ອຮັກສາພາສາແມ່ໂຕເອງແດ່,  ຄັນບໍ່ຮູ້ສຳນຶກ ກໍ່ເຊີນບືນເລິກຂຽນຜິດຕໍ່ໄປສະເດີ້ ບັກຫຳ !biggrinbiggrinbiggrin


 ບັກຫ່າໂຄດພໍ່ໂຄດແມ່ມຶງຫັ້ນຫຼະ!!!!ກູຂຽນຜິດຫຼືຖືກມັນໜັກນ່ວງຫົວພໍ່ຫົວແມ່ມຶງ
ເນາະ, ມຶງຈຶງເຄືອງນຳກູປານນີ້!ຮີບຫາໃຫ້ມຶງໄປຕົນລົງໝໍ້ນາຮົ່ກທັງດິບທັງແດງຊະ! ໂລກ
ຈຶ່ງຈະເບົາແດ່!ພໍ່ແມ່ຂອງມຶງຕ້ອງຍາດໝາມາເກີດແນ່ນອນມຶງຈຶງຂວງໂລກມະນຸດຢູ່ແບບນີ້!!!!!!!!!!furiousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfurious


 ເບີ່ງແນວນີ້ແລ້ວ ບັນດາທ່ານທີ່ມີຄຳເຫັນໃນກະທູ້ນີ້ ຕັດສິນເອົາເດີ້ ວ່າ 2 ຄົນນີ້ ໃຜມີສັນດານຕໍ່າຊ້າຫຍາບຄາຍກວ່າກັນ noຂອບໃຈ smile__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


 ໃຜຊິຢາກເຫັນແຕ່ວິດີໂອເພງໂຊແຕ່ຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງເໝືອນກັບໂຄຊະ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາສົງເຄາະຄືເຈົ້າ?!?!?!
ຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າຍິ່ງຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ແລະລ້າສະໄຫມເພາະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຢາກໄຟ່ຝັນແລະຄວາມຫັວງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ!!!


 ໂຄຊະນາ


 ພັດຖະນາ ໂຄຊະນາ biggrinbiggrinnono ເບີ່ງແຕ່ພວກໄວລຸ້ນໂສຖິ້ມພໍ່ແມ່ ໂສຖິ້ມວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ ທີ່ອອກມາສະແດງຄວາມເຫັນປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາພວມເຮັດກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຂົາພວມທຳລາຍວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງລາວ ແລະ ພາສາລາວແນວໃດ ??? ດ້າມທໍ່ນີ້ ເຂົາຍັງຂຽນບໍ່ຖືກຫລັກໄວຍະກອນລາວແລ້ວ ຄັນເຂົາເຂົ້າມາໃນວົງການສື່ ວົງການບັນເທີງ ມັນຊິເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຊໍ່າໄດ໊ ຄຶດເອົາພີ່ນ້ອງ ???!!!nonono


 ທ້າວຄຳລ່ວງຂະເຈົ້າຂຽນຜິດບ່ອນໃດລອງຊີ້ໃຫ້ເບິ່ງແດ່


 ຄົນລາວໂງ່ປານນີ້ ບໍ່ຮູ້ຂຽນໜັງສືລາວປານນີ້ກໍ່ຍັງມີຢູ່ເນາະ nonoພັດທະນາ ບໍ່ແມ່ນ ພັດຖະນາ, ໂຄສະນາ ບໍ່ແມ່ນ ໂຄຊະນາ ! ປານນັ້ນຍັງມີໜ້າມາດ່າຜູ້ອື່ນອີກ ບໍ່ອາຍແດ່ບໍ່ ? ຄວາຍ biggrinbiggrin


ເຮົາເປັນຄວາຍມັນຍັງກ່ອນເປັນໂຕຂີ້ກະເດືອນຄືໂຕຫັ້ນຕົວຫວາ...

ໂຕຄືມາເວົ້າໃຫ້ເຮົາເປັນຕາໜ່າຍແລະເປັນຕາຢາກຫົວຂວນໂຕແທະ!biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
ຄັນຄົນລາວໂງ່ກະສະເດງວ່າໂຕເອງກະແຮງໂງ່ເຕັກກ່ອນໝູ່ເພາະໂຕເອງອອກປາກເອງວ່າຄົນລາວໂດຍທີ່ວ່າໂຕເອງກະເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນຊາດລາວ!!!
ໃຫ້ຮູ້ເອົາໄວ້ແດ່ບໍ່ແມ່ນເປັນຄົນລາວແລ້ວຈະຂຽນພາສາລາວຖືກ100%ໝົດມັນ
ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ບໍ່ວ່າແຕ່ຊາດລາວຫຼືຊາດອື່ນ!!!ຄັນບໍ່ຊັ້ນຄົນໝົດໂລກກໍ່ພາກັນ

ຂຽນທວຍເກັງໝົດຕົວເບາະ?!?!ໂຕຄືມາເງີກງາກສະຫາວແທ້!!!


 ໂຕເອງຂຽນໜັງສືລາວບໍ່ຖືກອີ່ຫລີ ກໍ່ຍັງມີໜ້າໄປເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນທີ່ເຂົາຮູ້ພາສາລາວດີວ່າ ທ້າວຄຳລ່ວງ ! ເຂົາດ່າຄືນຫັ້ນ ດີແລ້ວ ຊິໄດ້ຮູ້ສຳນຶກຜິດ ແລະ ລະວັງການຂຽນ ເພື່ອຮັກສາພາສາແມ່ໂຕເອງແດ່,  ຄັນບໍ່ຮູ້ສຳນຶກ ກໍ່ເຊີນບືນເລິກຂຽນຜິດຕໍ່ໄປສະເດີ້ ບັກຫຳ !biggrinbiggrinbiggrin


 ບັກຫ່າໂຄດພໍ່ໂຄດແມ່ມຶງຫັ້ນຫຼະ!!!!ກູຂຽນຜິດຫຼືຖືກມັນໜັກນ່ວງຫົວພໍ່ຫົວແມ່ມຶງ
ເນາະ, ມຶງຈຶງເຄືອງນຳກູປານນີ້!ຮີບຫາໃຫ້ມຶງໄປຕົນລົງໝໍ້ນາຮົ່ກທັງດິບທັງແດງຊະ! ໂລກ
ຈຶ່ງຈະເບົາແດ່!ພໍ່ແມ່ຂອງມຶງຕ້ອງຍາດໝາມາເກີດແນ່ນອນມຶງຈຶງຂວງໂລກມະນຸດຢູ່ແບບນີ້!!!!!!!!!!furiousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfurious


 ເບີ່ງແນວນີ້ແລ້ວ ບັນດາທ່ານທີ່ມີຄຳເຫັນໃນກະທູ້ນີ້ ຕັດສິນເອົາເດີ້ ວ່າ 2 ຄົນນີ້ ໃຜມີສັນດານຕໍ່າຊ້າຫຍາບຄາຍກວ່າກັນ noຂອບໃຈ smile


 ຕາຍ ! ອີ່ຕານີ້ ຊ່າງບໍ່ຮູ້ສຳນຶກຜິດຖືກຊົ່ວດີອີ່ຫລີເນາະ ! ຂະເຈົ້າແນະນຳໃຫ້ດີໆ ພັດດ່າຂະເຈົ້າຈົນມຸ່ນອຸ້ຍປຸ້ຍ ສະແດງສັນດານທາດແທ້ອອກມາໂກ້ໆເລີຍ ! ຄັນມີຄົນລາວແນວນີ້ ຈັກ 100 ຄົນ ສັງຄົມບ້ານເມືອງວຸ້ນວາຍໝົດແທ້ ! ສົງໃສພໍ່ແມ່ລາວບໍ່ສັ່ງສອນແທ້ລະ ! ຫລືສັ່ງສອນແລ້ວ ລາວເຮັດຫູທວນລົມ biggrinbiggrinbiggrin

ສາວນ້ອຍມັດທະຍົມ__________________
Anonymous

Date:ເຮົາເປັນຄວາຍມັນຍັງກ່ອນເປັນໂຕຂີ້ກະເດືອນຄືໂຕຫັ້ນຕົວຫວາ...

ໂຕຄືມາເວົ້າໃຫ້ເຮົາເປັນຕາໜ່າຍແລະເປັນຕາຢາກຫົວຂວນໂຕແທະ!biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
ຄັນຄົນລາວໂງ່ກະສະເດງວ່າໂຕເອງກະແຮງໂງ່ເຕັກກ່ອນໝູ່ເພາະໂຕເອງອອກປາກເອງວ່າຄົນລາວໂດຍທີ່ວ່າໂຕເອງກະເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນຊາດລາວ!!!
ໃຫ້ຮູ້ເອົາໄວ້ແດ່ບໍ່ແມ່ນເປັນຄົນລາວແລ້ວຈະຂຽນພາສາລາວຖືກ100%ໝົດມັນ
ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ບໍ່ວ່າແຕ່ຊາດລາວຫຼືຊາດອື່ນ!!!ຄັນບໍ່ຊັ້ນຄົນໝົດໂລກກໍ່ພາກັນ

ຂຽນທວຍເກັງໝົດຕົວເບາະ?!?!ໂຕຄືມາເງີກງາກສະຫາວແທ້!!!


 ໂຕເອງຂຽນໜັງສືລາວບໍ່ຖືກອີ່ຫລີ ກໍ່ຍັງມີໜ້າໄປເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນທີ່ເຂົາຮູ້ພາສາລາວດີວ່າ ທ້າວຄຳລ່ວງ ! ເຂົາດ່າຄືນຫັ້ນ ດີແລ້ວ ຊິໄດ້ຮູ້ສຳນຶກຜິດ ແລະ ລະວັງການຂຽນ ເພື່ອຮັກສາພາສາແມ່ໂຕເອງແດ່,  ຄັນບໍ່ຮູ້ສຳນຶກ ກໍ່ເຊີນບືນເລິກຂຽນຜິດຕໍ່ໄປສະເດີ້ ບັກຫຳ !biggrinbiggrinbiggrin


 ບັກຫ່າໂຄດພໍ່ໂຄດແມ່ມຶງຫັ້ນຫຼະ!!!!ກູຂຽນຜິດຫຼືຖືກມັນໜັກນ່ວງຫົວພໍ່ຫົວແມ່ມຶງ
ເນາະ, ມຶງຈຶງເຄືອງນຳກູປານນີ້!ຮີບຫາໃຫ້ມຶງໄປຕົນລົງໝໍ້ນາຮົ່ກທັງດິບທັງແດງຊະ! ໂລກ
ຈຶ່ງຈະເບົາແດ່!ພໍ່ແມ່ຂອງມຶງຕ້ອງຍາດໝາມາເກີດແນ່ນອນມຶງຈຶງຂວງໂລກມະນຸດຢູ່ແບບນີ້!!!!!!!!!!furiousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfurious


 ເບີ່ງແນວນີ້ແລ້ວ ບັນດາທ່ານທີ່ມີຄຳເຫັນໃນກະທູ້ນີ້ ຕັດສິນເອົາເດີ້ ວ່າ 2 ຄົນນີ້ ໃຜມີສັນດານຕໍ່າຊ້າຫຍາບຄາຍກວ່າກັນ noຂອບໃຈ smile


 ຕາຍ ! ອີ່ຕານີ້ ຊ່າງບໍ່ຮູ້ສຳນຶກຜິດຖືກຊົ່ວດີອີ່ຫລີເນາະ ! ຂະເຈົ້າແນະນຳໃຫ້ດີໆ ພັດດ່າຂະເຈົ້າຈົນມຸ່ນອຸ້ຍປຸ້ຍ ສະແດງສັນດານທາດແທ້ອອກມາໂກ້ໆເລີຍ ! ຄັນມີຄົນລາວແນວນີ້ ຈັກ 100 ຄົນ ສັງຄົມບ້ານເມືອງວຸ້ນວາຍໝົດແທ້ ! ສົງໃສພໍ່ແມ່ລາວບໍ່ສັ່ງສອນແທ້ລະ ! ຫລືສັ່ງສອນແລ້ວ ລາວເຮັດຫູທວນລົມ biggrinbiggrinbiggrin

ສາວນ້ອຍມັດທະຍົມ


 ເອົາເຂົ້າມາດາກັນຕິບັນດາທ່ານ ເຂົ້າເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວ

ສ້າງສັນ ຫລື ວ່າເວັບນີ້ມີໄວ້ໃຫ້ພວກທ່ານເຂົ້າມາຂຽນດາກັນຕິ ເຊົ່າສາພໍໄດ້ແລ້ວ

ອາຍເພື່ອນບ້ານເພີ່ນແດ່ ...

                    ຈາກ : ເດັກລາວບ້ານນອກ.__________________
Anonymous

Date:

ຖ້າໃຫ້ເລືອກຈະເລືອກ k04 ເບິ່ງຊົງລາວເປັນຄົນສຸຂູູມຮຽບຮ້ອຍດີ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ມັກ ເຄ 20 ຄື ຊິມີແຮງດີ ເວລາຕໍ່ສູ່ກັນເທິງຕຽງ....yawn


 do our teenagers act beyond our GDP level? are we following foreign fashion too much? dont  forget some people still poor.


 ເຫັນດີນຳ 1000% ເລີຍ ! ດຽວນີ້ໄວລຸ້ນບ້າແຟຊັນຕ່າງປະເທດເກີນໄປແລ້ວ ! ໄດ້ເບີ່ງ  Music Video ເພງສຕຣິງຂອງພວກໄວລຸ່ນບໍ່ ? ບໍ່ມີຄວາມເປັນລາວແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ! ເຂົາຄຶດວ່າເຂົາເປັນເກົາຫລີ ເປັນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຈີນ ໄປໝົດລະຕິບໍ່ ? ບ້າທັງບໍລິສັດ ທັງຄ້າຍເພງ ທັງຜູ້ກຳກັບ ທັງດາລາ ແລະບ້າໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະລາວສະຕາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກອາກາດ ກະຊວງວັດທະນະທຳກໍ່ມີສ່ວນບ້າ nono


 ໂອຍ ! ແມ່ນແທ້ແມ່ນວ່າ ! ບ້ານເມືອງ ປະຊາຊົນຍັງທຸກຊິຕາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ບາດ ມິວຊິກເພງເພິ່ນ ສະແດງຄວາມຮັກແລະຈັດສາກກັນ ປານເພິ່ນຢູ່ເທິງສະຫວັນ ປານພວກເພິ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພຸ້ນຕົວ ! ບໍ່ຖືກຄວາມຈິງກັບບ້ານໂຕພໍດີ້ ! ເບື່ອເດ່ ພວກເດັກໄວລຸ້ນ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ກັບຄວາມຝັຍລອບລົມ ປານເດັກນ້ອຍດົມກາວແລ້ວຄ້ວາດາວວັບໆ ເອົາຊື່ໆ nononobiggrinbiggrinbiggrin


 ໃຜຊິຢາກເຫັນແຕ່ວິດີໂອເພງໂຊແຕ່ຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງເໝືອນກັບໂຄຊະ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາສົງເຄາະຄືເຈົ້າ?!?!?!
ຄວາມຄຶດຂອງເຈົ້າຍິ່ງຢາກທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
ແລະລ້າສະໄຫມເພາະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຢາກໄຟ່ຝັນແລະຄວາມຫັວງຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າ!!!


 ໂຄຊະນາ


 ພັດຖະນາ ໂຄຊະນາ biggrinbiggrinnono ເບີ່ງແຕ່ພວກໄວລຸ້ນໂສຖິ້ມພໍ່ແມ່ ໂສຖິ້ມວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ ທີ່ອອກມາສະແດງຄວາມເຫັນປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາພວມເຮັດກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຂົາພວມທຳລາຍວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງລາວ ແລະ ພາສາລາວແນວໃດ ??? ດ້າມທໍ່ນີ້ ເຂົາຍັງຂຽນບໍ່ຖືກຫລັກໄວຍະກອນລາວແລ້ວ ຄັນເຂົາເຂົ້າມາໃນວົງການສື່ ວົງການບັນເທີງ ມັນຊິເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຊໍ່າໄດ໊ ຄຶດເອົາພີ່ນ້ອງ ???!!!nonono


 ທ້າວຄຳລ່ວງຂະເຈົ້າຂຽນຜິດບ່ອນໃດລອງຊີ້ໃຫ້ເບິ່ງແດ່


 ຄົນລາວໂງ່ປານນີ້ ບໍ່ຮູ້ຂຽນໜັງສືລາວປານນີ້ກໍ່ຍັງມີຢູ່ເນາະ nonoພັດທະນາ ບໍ່ແມ່ນ ພັດຖະນາ, ໂຄສະນາ ບໍ່ແມ່ນ ໂຄຊະນາ ! ປານນັ້ນຍັງມີໜ້າມາດ່າຜູ້ອື່ນອີກ ບໍ່ອາຍແດ່ບໍ່ ? ຄວາຍ biggrinbiggrin


ເຮົາເປັນຄວາຍມັນຍັງກ່ອນເປັນໂຕຂີ້ກະເດືອນຄືໂຕຫັ້ນຕົວຫວາ...

ໂຕຄືມາເວົ້າໃຫ້ເຮົາເປັນຕາໜ່າຍແລະເປັນຕາຢາກຫົວຂວນໂຕແທະ!biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
ຄັນຄົນລາວໂງ່ກະສະເດງວ່າໂຕເອງກະແຮງໂງ່ເຕັກກ່ອນໝູ່ເພາະໂຕເອງອອກປາກເອງວ່າຄົນລາວໂດຍທີ່ວ່າໂຕເອງກະເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນຊາດລາວ!!!
ໃຫ້ຮູ້ເອົາໄວ້ແດ່ບໍ່ແມ່ນເປັນຄົນລາວແລ້ວຈະຂຽນພາສາລາວຖືກ100%ໝົດມັນ
ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ບໍ່ວ່າແຕ່ຊາດລາວຫຼືຊາດອື່ນ!!!ຄັນບໍ່ຊັ້ນຄົນໝົດໂລກກໍ່ພາກັນ

ຂຽນທວຍເກັງໝົດຕົວເບາະ?!?!ໂຕຄືມາເງີກງາກສະຫາວແທ້!!!


 ໂຕເອງຂຽນໜັງສືລາວບໍ່ຖືກອີ່ຫລີ ກໍ່ຍັງມີໜ້າໄປເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນທີ່ເຂົາຮູ້ພາສາລາວດີວ່າ ທ້າວຄຳລ່ວງ ! ເຂົາດ່າຄືນຫັ້ນ ດີແລ້ວ ຊິໄດ້ຮູ້ສຳນຶກຜິດ ແລະ ລະວັງການຂຽນ ເພື່ອຮັກສາພາສາແມ່ໂຕເອງແດ່,  ຄັນບໍ່ຮູ້ສຳນຶກ ກໍ່ເຊີນບືນເລິກຂຽນຜິດຕໍ່ໄປສະເດີ້ ບັກຫຳ !biggrinbiggrinbiggrin


 ບັກຫ່າໂຄດພໍ່ໂຄດແມ່ມຶງຫັ້ນຫຼະ!!!!ກູຂຽນຜິດຫຼືຖືກມັນໜັກນ່ວງຫົວພໍ່ຫົວແມ່ມຶງ
ເນາະ, ມຶງຈຶງເຄືອງນຳກູປານນີ້!ຮີບຫາໃຫ້ມຶງໄປຕົນລົງໝໍ້ນາຮົ່ກທັງດິບທັງແດງຊະ! ໂລກ
ຈຶ່ງຈະເບົາແດ່!ພໍ່ແມ່ຂອງມຶງຕ້ອງຍາດໝາມາເກີດແນ່ນອນມຶງຈຶງຂວງໂລກມະນຸດຢູ່ແບບນີ້!!!!!!!!!!furiousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfurious


 ເບີ່ງແນວນີ້ແລ້ວ ບັນດາທ່ານທີ່ມີຄຳເຫັນໃນກະທູ້ນີ້ ຕັດສິນເອົາເດີ້ ວ່າ 2 ຄົນນີ້ ໃຜມີສັນດານຕໍ່າຊ້າຫຍາບຄາຍກວ່າກັນ noຂອບໃຈ smile


 ຕາຍ ! ອີ່ຕານີ້ ຊ່າງບໍ່ຮູ້ສຳນຶກຜິດຖືກຊົ່ວດີອີ່ຫລີເນາະ ! ຂະເຈົ້າແນະນຳໃຫ້ດີໆ ພັດດ່າຂະເຈົ້າຈົນມຸ່ນອຸ້ຍປຸ້ຍ ສະແດງສັນດານທາດແທ້ອອກມາໂກ້ໆເລີຍ ! ຄັນມີຄົນລາວແນວນີ້ ຈັກ 100 ຄົນ ສັງຄົມບ້ານເມືອງວຸ້ນວາຍໝົດແທ້ ! ສົງໃສພໍ່ແມ່ລາວບໍ່ສັ່ງສອນແທ້ລະ ! ຫລືສັ່ງສອນແລ້ວ ລາວເຮັດຫູທວນລົມ biggrinbiggrinbiggrin

ສາວນ້ອຍມັດທະຍົມ


 ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງຮ່ວງດອກເດີ້,ສາວນ້ອຍມັດທະຍົມ!ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍສັ່ງ

ສອນຂ້ອຍຢ່າງຄົບຖັ້ວນໝົດ!ຜູ້ໃດເວົ້າດີກະດີນຳຜູ້ໃດເວົ້າຮ້າຍບໍ່

ຕ້ອງຈົ່ງມັນ,ທຶ້ນເອົາຈົນມັນອີ້ຄືນບໍ່ໃດ້ໂລດ!!!

ໃຫ້ຮູ້ເອົາໄວ້,ກ່ອນໄຟຈະຫຼຸ້ກມັນຕ້ອງອອກຄັວນກ່ອນ!!!!!

ຜູ້ມັນເລີ້ມກ່ອນແມ່ນບັກປາກບໍ່ຢູ່ສົມສຸກເອີ້ນຜູ້ອື່ນ "ບັກຫຳ"

ຄັກພໍ່ແມ່ມັນບໍ່ບັດນີ້ນະ?!!!!

ຄັນໝົດເມືອງລາວໃດ້ຮັບການໂອບລົມສັ່ງສອນຈາກພໍ່ແມ່ຂ້ອຍແລ້ວປານນີ້ຄືຊິບໍ່ໃດ້
ຕົກຢູ່ກ້ອງອຳນາດຂອງແກວເຈັກ!!!!!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:


ເຮົາເປັນຄວາຍມັນຍັງກ່ອນເປັນໂຕຂີ້ກະເດືອນຄືໂຕຫັ້ນຕົວຫວາ...

ໂຕຄືມາເວົ້າໃຫ້ເຮົາເປັນຕາໜ່າຍແລະເປັນຕາຢາກຫົວຂວນໂຕແທະ!biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
ຄັນຄົນລາວໂງ່ກະສະເດງວ່າໂຕເອງກະແຮງໂງ່ເຕັກກ່ອນໝູ່ເພາະໂຕເອງອອກປາກເອງວ່າຄົນລາວໂດຍທີ່ວ່າໂຕເອງກະເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນຊາດລາວ!!!
ໃຫ້ຮູ້ເອົາໄວ້ແດ່ບໍ່ແມ່ນເປັນຄົນລາວແລ້ວຈະຂຽນພາສາລາວຖືກ100%ໝົດມັນ
ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ບໍ່ວ່າແຕ່ຊາດລາວຫຼືຊາດອື່ນ!!!ຄັນບໍ່ຊັ້ນຄົນໝົດໂລກກໍ່ພາກັນ

ຂຽນທວຍເກັງໝົດຕົວເບາະ?!?!ໂຕຄືມາເງີກງາກສະຫາວແທ້!!!


 ໂຕເອງຂຽນໜັງສືລາວບໍ່ຖືກອີ່ຫລີ ກໍ່ຍັງມີໜ້າໄປເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນທີ່ເຂົາຮູ້ພາສາລາວດີວ່າ ທ້າວຄຳລ່ວງ ! ເຂົາດ່າຄືນຫັ້ນ ດີແລ້ວ ຊິໄດ້ຮູ້ສຳນຶກຜິດ ແລະ ລະວັງການຂຽນ ເພື່ອຮັກສາພາສາແມ່ໂຕເອງແດ່,  ຄັນບໍ່ຮູ້ສຳນຶກ ກໍ່ເຊີນບືນເລິກຂຽນຜິດຕໍ່ໄປສະເດີ້ ບັກຫຳ !biggrinbiggrinbiggrin


 ບັກຫ່າໂຄດພໍ່ໂຄດແມ່ມຶງຫັ້ນຫຼະ!!!!ກູຂຽນຜິດຫຼືຖືກມັນໜັກນ່ວງຫົວພໍ່ຫົວແມ່ມຶງ
ເນາະ, ມຶງຈຶງເຄືອງນຳກູປານນີ້!ຮີບຫາໃຫ້ມຶງໄປຕົນລົງໝໍ້ນາຮົ່ກທັງດິບທັງແດງຊະ! ໂລກ
ຈຶ່ງຈະເບົາແດ່!ພໍ່ແມ່ຂອງມຶງຕ້ອງຍາດໝາມາເກີດແນ່ນອນມຶງຈຶງຂວງໂລກມະນຸດຢູ່ແບບນີ້!!!!!!!!!!furiousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfurious


 ເບີ່ງແນວນີ້ແລ້ວ ບັນດາທ່ານທີ່ມີຄຳເຫັນໃນກະທູ້ນີ້ ຕັດສິນເອົາເດີ້ ວ່າ 2 ຄົນນີ້ ໃຜມີສັນດານຕໍ່າຊ້າຫຍາບຄາຍກວ່າກັນ noຂອບໃຈ smile


 ຕາຍ ! ອີ່ຕານີ້ ຊ່າງບໍ່ຮູ້ສຳນຶກຜິດຖືກຊົ່ວດີອີ່ຫລີເນາະ ! ຂະເຈົ້າແນະນຳໃຫ້ດີໆ ພັດດ່າຂະເຈົ້າຈົນມຸ່ນອຸ້ຍປຸ້ຍ ສະແດງສັນດານທາດແທ້ອອກມາໂກ້ໆເລີຍ ! ຄັນມີຄົນລາວແນວນີ້ ຈັກ 100 ຄົນ ສັງຄົມບ້ານເມືອງວຸ້ນວາຍໝົດແທ້ ! ສົງໃສພໍ່ແມ່ລາວບໍ່ສັ່ງສອນແທ້ລະ ! ຫລືສັ່ງສອນແລ້ວ ລາວເຮັດຫູທວນລົມ biggrinbiggrinbiggrin

ສາວນ້ອຍມັດທະຍົມ


 ເອົາເຂົ້າມາດາກັນຕິບັນດາທ່ານ ເຂົ້າເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວ

ສ້າງສັນ ຫລື ວ່າເວັບນີ້ມີໄວ້ໃຫ້ພວກທ່ານເຂົ້າມາຂຽນດາກັນຕິ ເຊົ່າສາພໍໄດ້ແລ້ວ

ອາຍເພື່ອນບ້ານເພີ່ນແດ່ ...

                    ຈາກ : ເດັກລາວບ້ານນອກ.


 Welcome to the REAL WORLD! Laos and get out of  the ISOLATION!biggrinbiggrin__________________
Anonymous

Date:

K5 ງາມຫຼາຍມີແຕ່ຢ່າງດຽວເວລາລາວນັ່ງເອົາຕີນຄ່ວຍກັນມັນເບິ່ງແບບຄົນບໍ່
ມີຄວາມຮູ້ສູງ!

 __________________
1 2  >  Last»  | Page of 2  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard