Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ຂ່າວດ່ວນ: ເກີດເຫດລົດຈາກວຽງຈັນ ຂວ້າມ ດັບຄາທີ່ 9 ສົບ
Anonymous

Date:
ຂ່າວດ່ວນ: ເກີດເຫດລົດຈາກວຽງຈັນ ຂວ້າມ ດັບຄາທີ່ 9 ສົບ


Saravan provincial police reported that a minibus overturned this week on Road No. 13 south in Nakhonsy village of Nakhonpheng district, killing nine people.

ຈາກທີ່ໄດ້ຍິນມາ ຄອບຄົວນີ້ ມຸ່ງໜ້າໄປອັດຕະປື ເພື່ອໄປງານແຕ່ງດອງຂອງພີ່ນ້ອງ 

ແຕ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດກ່ອນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄົນຕາຍ ເຖິງ ເກົ້າ ຄົນ
__________________
Anonymous

Date:
RE: ຂ່າວດ່ວນ: ເກີດເຫດລົດຈາກວຽງຈັນ ຂວ້າມ ດັບຄາທີ່ 9 ສົບຂໍສະແດງຄວາມເສັຽໃຈນໍາຄອບຄົວແລະຍາດມິດຂອງຜູ່ຕາຍແລະຂໍວິ້ງວອນສິ່ງສັກສິດຈົ່ງນໍາເອົາດວງວິນຍານທັງ 9 ດວງໄປສູ່ສຸຂະຕິດ້ວຍເຖີ້ນ.__________________
ສາຍເຊລຳເພົາ

Date:

Anonymous wrote:


ຂໍສະແດງຄວາມເສັຽໃຈນໍາຄອບຄົວແລະຍາດມິດຂອງຜູ່ຕາຍແລະຂໍວິ້ງວອນສິ່ງສັກສິດຈົ່ງນໍາເອົາດວງວິນຍານທັງ 9 ດວງໄປສູ່ສຸຂະຕິດ້ວຍເຖີ້ນ.


 - ຄົນທີ່ຕາຍ ຄົນໜຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງລົດ ເປັນນາຍຕຳຫຼວດຄົນໜຶ່ງ ເຂົາເປັນຄົນຂັບເອງ ເຂົາຢູ່ບ້ານທາດຫຼວງ ດຽວນີ້ສົບຢູ່ວັດທາດຫຼວງໃຕ້ ເມັຍເຂົາເຈັບສາຫັດ ນອນຢູ່ໂຮງໝໍ ສ່ວນລູກເຂົາເຈັບເລັກນ້ອຍ ສ່ວນອີກ ໘ ສົບບໍ່ຮູ້ ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຂອງຄົນໃກ້ສິດບອກວ່າ ລົດປະສົບອຸປັຕຕິເຫດ ເພາະຢາງລົດໜ້າແຕກກະທັນຫັນ ຂະນະທີ່ລົດກໍາລັງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ ໑໔໕ ອົງສາ, ແຫຼ່ງຂ່າວຍັງບອກວ່າ ຂະນະລົດຢຸດ ເຂັມລົດຍັງຄ້າງຢູ່ທີ່ ໑໔໐, ການທີ່ພວກເຂົາໄປປະສົບອຸປັດຕິເຫດຄັ້ງນີ້ ພວກເຂົາຈະໄປກິນ ດອງໝູ່ຂອງເຂົາ ທີ່ເຊກອງ, ແຕ່ໄປຍັງບໍ່ທັນເຖິງລົດປະສົບອຸປັດຕິເຫດ ກ່ອນ, ລົດທີ່ປະສົບອຸປັດຕິເຫດນັ້ນແມ່ນລົດສະຕາເລັກ ຮຸນໄດໃໝ່ ທີ່ນັ່ງ ໙ ທີ່ນັ່ງ ແຕ່ບັນທຸກຄົນເກີນ ໙ ທີ່ນັ່ງ. ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈະແຈ້ງວ່າ ການອຸປະຕິເຫດນັ້ນຢູ່ຍ່ານໃດ ຂອງທາງເລກທີ ໑໓ ຫາກແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງນະຄອນເພັງຫາ ນາປົ່ງ ເສັ້ນທາງທີ່ນີ້ເປັນຄື້ນຫຼາຍ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປັຕຕິເຫດແນ່ນອນ.

 

ຈົບຂ່າວ__________________
Anonymous

Date:

ສາຍເຊລຳເພົາ wrote:
Anonymous wrote:


ຂໍສະແດງຄວາມເສັຽໃຈນໍາຄອບຄົວແລະຍາດມິດຂອງຜູ່ຕາຍແລະຂໍວິ້ງວອນສິ່ງສັກສິດຈົ່ງນໍາເອົາດວງວິນຍານທັງ 9 ດວງໄປສູ່ສຸຂະຕິດ້ວຍເຖີ້ນ.


 - ຄົນທີ່ຕາຍ ຄົນໜຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງລົດ ເປັນນາຍຕຳຫຼວດຄົນໜຶ່ງ ເຂົາເປັນຄົນຂັບເອງ ເຂົາຢູ່ບ້ານທາດຫຼວງ ດຽວນີ້ສົບຢູ່ວັດທາດຫຼວງໃຕ້ ເມັຍເຂົາເຈັບສາຫັດ ນອນຢູ່ໂຮງໝໍ ສ່ວນລູກເຂົາເຈັບເລັກນ້ອຍ ສ່ວນອີກ ໘ ສົບບໍ່ຮູ້ ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຂອງຄົນໃກ້ສິດບອກວ່າ ລົດປະສົບອຸປັຕຕິເຫດ ເພາະຢາງລົດໜ້າແຕກກະທັນຫັນ ຂະນະທີ່ລົດກໍາລັງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ ໑໔໕ ອົງສາ, ແຫຼ່ງຂ່າວຍັງບອກວ່າ ຂະນະລົດຢຸດ ເຂັມລົດຍັງຄ້າງຢູ່ທີ່ ໑໔໐, ການທີ່ພວກເຂົາໄປປະສົບອຸປັດຕິເຫດຄັ້ງນີ້ ພວກເຂົາຈະໄປກິນ ດອງໝູ່ຂອງເຂົາ ທີ່ເຊກອງ, ແຕ່ໄປຍັງບໍ່ທັນເຖິງລົດປະສົບອຸປັດຕິເຫດ ກ່ອນ, ລົດທີ່ປະສົບອຸປັດຕິເຫດນັ້ນແມ່ນລົດສະຕາເລັກ ຮຸນໄດໃໝ່ ທີ່ນັ່ງ ໙ ທີ່ນັ່ງ ແຕ່ບັນທຸກຄົນເກີນ ໙ ທີ່ນັ່ງ. ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈະແຈ້ງວ່າ ການອຸປະຕິເຫດນັ້ນຢູ່ຍ່ານໃດ ຂອງທາງເລກທີ ໑໓ ຫາກແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງນະຄອນເພັງຫາ ນາປົ່ງ ເສັ້ນທາງທີ່ນີ້ເປັນຄື້ນຫຼາຍ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປັຕຕິເຫດແນ່ນອນ.

 

ຈົບຂ່າວ


 ຄົນໃຕ້: ຂອບໃຈອາຈານທີ່ແຈ້ງຂ່າວຢ່າງຊັດເຈນແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າແປກໃຈລົດອີ່ຫັຍງຄວາມໄວສາມາຄິດ ໄລ່ເປັນອົງສາ. ບໍ່ແມ່ນເປັນກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງບໍ? ແປກດີນໍ.__________________
ສາຍເຊລຳເພົາ

Date:

Anonymous wrote:
ສາຍເຊລຳເພົາ wrote:
Anonymous wrote:


ຂໍສະແດງຄວາມເສັຽໃຈນໍາຄອບຄົວແລະຍາດມິດຂອງຜູ່ຕາຍແລະຂໍວິ້ງວອນສິ່ງສັກສິດຈົ່ງນໍາເອົາດວງວິນຍານທັງ 9 ດວງໄປສູ່ສຸຂະຕິດ້ວຍເຖີ້ນ.


 - ຄົນທີ່ຕາຍ ຄົນໜຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງລົດ ເປັນນາຍຕຳຫຼວດຄົນໜຶ່ງ ເຂົາເປັນຄົນຂັບເອງ ເຂົາຢູ່ບ້ານທາດຫຼວງ ດຽວນີ້ສົບຢູ່ວັດທາດຫຼວງໃຕ້ ເມັຍເຂົາເຈັບສາຫັດ ນອນຢູ່ໂຮງໝໍ ສ່ວນລູກເຂົາເຈັບເລັກນ້ອຍ ສ່ວນອີກ ໘ ສົບບໍ່ຮູ້ ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຂອງຄົນໃກ້ສິດບອກວ່າ ລົດປະສົບອຸປັຕຕິເຫດ ເພາະຢາງລົດໜ້າແຕກກະທັນຫັນ ຂະນະທີ່ລົດກໍາລັງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ ໑໔໕ ອົງສາ, ແຫຼ່ງຂ່າວຍັງບອກວ່າ ຂະນະລົດຢຸດ ເຂັມລົດຍັງຄ້າງຢູ່ທີ່ ໑໔໐, ການທີ່ພວກເຂົາໄປປະສົບອຸປັດຕິເຫດຄັ້ງນີ້ ພວກເຂົາຈະໄປກິນ ດອງໝູ່ຂອງເຂົາ ທີ່ເຊກອງ, ແຕ່ໄປຍັງບໍ່ທັນເຖິງລົດປະສົບອຸປັດຕິເຫດ ກ່ອນ, ລົດທີ່ປະສົບອຸປັດຕິເຫດນັ້ນແມ່ນລົດສະຕາເລັກ ຮຸນໄດໃໝ່ ທີ່ນັ່ງ ໙ ທີ່ນັ່ງ ແຕ່ບັນທຸກຄົນເກີນ ໙ ທີ່ນັ່ງ. ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈະແຈ້ງວ່າ ການອຸປະຕິເຫດນັ້ນຢູ່ຍ່ານໃດ ຂອງທາງເລກທີ ໑໓ ຫາກແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງນະຄອນເພັງຫາ ນາປົ່ງ ເສັ້ນທາງທີ່ນີ້ເປັນຄື້ນຫຼາຍ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປັຕຕິເຫດແນ່ນອນ.

 

ຈົບຂ່າວ


 ຄົນໃຕ້: ຂອບໃຈອາຈານທີ່ແຈ້ງຂ່າວຢ່າງຊັດເຈນແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າແປກໃຈລົດອີ່ຫັຍງຄວາມໄວສາມາຄິດ ໄລ່ເປັນອົງສາ. ບໍ່ແມ່ນເປັນກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງບໍ? ແປກດີນໍ.


 ຂຽນຜິດແລ້ວ ໑໔໕ ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຮ່າໆໆໆໆໆ(ແກ້ແລ້ວເດີ)__________________
Anonymous

Date:

I think lao has a better word than that * dub * it is not appropriate word for lao word , we're not animal or things  

dub=  xam xork word,no

 __________________
Anonymous

Date:


ຂ້ອຍມາຢູ່ອາເມຣິກາ ບໍ່ເຄີຍຂັບຣົດດ້ວຍຄວາມໄວ 90 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງຈັກເທື່ອ, ຢ່າງຟ້າວແທ້ໆກໍ່ຂັບດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 65 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງຕາມກົດຈະຣະຈອນທີ່ເພິ່ນກໍານົດແລະຖ້າເປັນທາງນ້ອຍທໍາມະດາກໍ່ຂີ່ບໍ່ເກີນ 40 ໄມຕໍ່ຊົວໂມງ ຫລືປະມານ 64 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ແລະກ່ອນຈະອອກເດີນທາງໄກແຕລະເທື່ອ ຂ້ອຍຈະເອົາຣົດເຂົ້າໄປຮ້ານໃຫ້ເຂົາທູນອັບແລະກວດສະພາບຣົດທຸກຢ່າງ ເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະຣາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງການເດີນທາງ.


__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard