Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ຊ່ວຍກັນກວດພາສາລາວ


Senior Member

Status: Offline
Posts: 268
Date:
ຊ່ວຍກັນກວດພາສາລາວ


ທຸກທ່ານຊ່ວຍຊອກບ່ອນອ້າງອີງຂອງຄຳລາວນີ້ວ່າແມ່ນຄຳໃດຖືກ

 

ປັດຈຸບັນ ກັບ ປະຈຸບັນ

ຄຸນະພາບ ກັບ ຄຸນນະພາບ

ຫຼຸຸດລາຄາ ກັບ ລົດລາຄາ

ໜື່ງຮ້ອຍ ກັບ ໜື່ງລ້ອຍ

ວິສະວະກຳ ກັບ ວິສາວະກຳ

 

ໃຜມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ອ້າງອີງໄດ້ຊ່ວຍບອກແດ່__________________
Anonymous

Date:

ປັດຈຸບັນ  (ຕາມພົດຈະນຸກົມລາວ)

ຄຸນນະພາບ ( ພົດຈະນຸກົມລາວ )

ຫລຸດຣາຄາ    (ລາວ)

ລົດຣາຄາ  (ໄທ)

ຫນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)

ວິສວະກັມ  (ຖືກຕ້ອງ ຂຽນຕາມສມັຍກ່ອນ ໃນມາຕຣາສິບ )__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ປັດຈຸບັນ  (ຕາມພົດຈະນຸກົມລາວ)

ຄຸນນະພາບ ( ພົດຈະນຸກົມລາວ )

ຫລຸດຣາຄາ    (ລາວ)

ລົດຣາຄາ  (ໄທ)

ຫນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)

ວິສວະກັມ  (ຖືກຕ້ອງ ຂຽນຕາມສມັຍກ່ອນ ໃນມາຕຣາສິບ )


 I agreed with the above 100%__________________
Anonymous

Date:

ພາສາລາວມີການປຽ່ນໄປຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຍ້ອນເອົາຄົນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ມາສອນກັນ
ຕົ້ນເຫດແມ່ນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໃນປະເທດລາວນັ້ນເອງ!!!__________________
Anonymous

Date:

ອັນນີ້ເດແມ່ນຂຽນແບບໃດທີ່ຖືກຕ້ອງແທ້?:

ເມຍ ຫຼື ເມັຍ

ເພງ ຫຼື ເພັງ

 

ຂໍຂອບໃຈ

__________________
Anonymous

Date:

I think Pasolao, need more help in writing grammas to correct itself. different people and different writing and is not organized unlike Pasolao has it own internation standard, but lao people not refer to use and that is problems with lao people today.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ອັນນີ້ເດແມ່ນຂຽນແບບໃດທີ່ຖືກຕ້ອງແທ້?:

ເມຍ ຫຼື ເມັຍ

ເພງ ຫຼື ເພັງ

 

ຂໍຂອບໃຈ
 ພາສາລາວທີ່ເຄີຍຂຽນມາແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນມັນກໍ່ຖືກຕ້ອງດີທີ່ສຸດ. ບັດນີ້ມັນລະ
ຂຽນຄືຄົນຂີ້ຄ້ານບາງເທື່ອກໍ່ປານຂຽນພາສາໄທເອົາໂລດ!

ຕາມເກົ່າ ເມຍ ແມ່ນຂຽນແບບນີ້ ເມັຽ

 ເພງ ເຈົ້າຂຽນຖືກແລ້ວ

__________________
Anonymous

Date:

ການສຶກສາເມື່ອກ່ອນເມືອງລາວເປັນຄອມມຸຍນິສ

ແມ່ນມີກົດເກນຂອງການຂຽນ ເອີ້ນວ່າຂຽນຕາມສຽງ ( ຕາມສຽງໃນທີ່ນີ້ຫມາຍເຖິງວິທີ ໂດຍມີກົດເກນຢ່າງດີ: ອັກຄຣະວິທີ, ວະຈິວິພາກ, ວາກຍະສັມພັນ) ອັກສອນ ມີ 27 ຕົວ.

ເມື່ອກ່ອນ ມີສຣະເອັຽ ແລະສຣະອື່ນໆຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເມັຽ  ຄືການຂຽນເມື່ອກ່ອນ ລາວຄອມມຸຍນິສ ຂຽນ ເມຍ, ອ່ານບໍ່ອອກ.  ເພງ ຖ້າຫມາຍເຖິງເພງຮ້ອງ. ເພັງ ແມ່ນຫມາຍເຖິງເດືອນເພັງ 15 ຄໍ່າ.

ການຕັດຕົວ ຣ  ອອກ ຕາມຄວາມຕ້ອງການແບບອາຣົມສ່ວນຕົວຂອງ ພູມີ ວົງວິຈິດ   ເຮັດໃຫ້ພາສາວິບັດ ມາຮອດສູ່ມື້ນີ້.

ເຫັນຜູ້ຂຽນເພງຊື່ ບຸນມາກ ສີທອງຄຳ ຊື່ງແຕ່ງເພງກໍບໍ່ຖືກແລ້ວ ຍັງຂຽນແບບຜິດໆອີກ ເຊັ່ນ ທາຣາ  ໄປຂຽນ ແລະນັກຮ້ອງ ຣົຈນາ  ຮ້ອງເປັນ  ທະລາ ( ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ ເລີຍ ເພາະບໍ່ມີທີ່ມາຂອງຄໍາໆນີ້).  ຝາກຮັກທີ່ປາລີເຫັນບໍ່ຖ້າບໍ່ມີ ຕົວ  ຣ. ຄວາມຈິງແລ້ວຕ້ອງຂຽນ  ປາຣີສ໌. ການຂຽນ ບໍ່ແມ່ນຊິໄປຂຽນຕາມສໍານຽງຂອງສຽງຄົນ!

ພໍທໍ່ນີ້ກ່ອນນໍ__________________
Anonymous

Date:

ເພິ່ນຈະຫລໍ່ຮູບປັ້ນຂອງທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ໃຫ້ລູກຫລານລາວຂາບໄຫວ້ສັກກະລະບູຊາກໍ່ຍ້ອນວ່າເພິ່ນເປັນຜູ່ນໍາປະຕິວັດທີ່

ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງປ່ຽນແປງຫລັກການປາກເວົ້າຂີດຂຽນໃນພາສາລາວໃຫ້ມີລັກສະນະຊາດ ລັກສະນະມະຫາຊົນແລະ

ສາມາດທຽບເທົ່າກັບພາສາສາກົນໄດ້, ທ່ານພັດມາເວົ້່າວ່າພາສາລາວກໍາລັງຈະວິບັດໄປຍ້ອນເພິ່ນ. ທ່ານຄິດຄັກແລ້ວບໍ?__________________
Anonymous

Date:

ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງລາວ ເວົ້າເຣື່ອງພາສາລາວຂ້າພະເຈົ້າກໍເມື່ອຍຄືກັນເພາະມີການດັດແປງ

ມາຕລອດຈົນພາໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ.

  ຄວາມຈິງແລ້ວ ຫລາຍຄົນກໍຮູ້ດີ ແລະອີກຫລາຍຄົນກໍອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ: ພາສາລາວໄດ້ມາແຕ່ໃສ? ຂໍເວົ້າຊ່ຳນີ້ກ່ອນນໍ ເທື່ອໜ້າຈັ່ງລະອຽດ.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ເພິ່ນຈະຫລໍ່ຮູບປັ້ນຂອງທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ໃຫ້ລູກຫລານລາວຂາບໄຫວ້ສັກກະລະບູຊາກໍ່ຍ້ອນວ່າເພິ່ນເປັນຜູ່ນໍາປະຕິວັດທີ່

ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງປ່ຽນແປງຫລັກການປາກເວົ້າຂີດຂຽນໃນພາສາລາວໃຫ້ມີລັກສະນະຊາດ ລັກສະນະມະຫາຊົນແລະ

ສາມາດທຽບເທົ່າກັບພາສາສາກົນໄດ້, ທ່ານພັດມາເວົ້່າວ່າພາສາລາວກໍາລັງຈະວິບັດໄປຍ້ອນເພິ່ນ. ທ່ານຄິດຄັກແລ້ວບໍ?


ຜູ້ເພິ່ນປຽ່ນການຂຽນແລະເວົ້າຂອງພາສາລາວແມ່ນເພິ່ນບໍ່ໃດ້ຄຶດຄັກແນ່ນອນ
ຂ້ອຍວ່າ!__________________
Anonymous

Date:

ປັດຈຸບັນ  (ຕາມພົດຈະນຸກົມລາວ)

ຄຸນນະພາບ ( ພົດຈະນຸກົມລາວ )

ຫລຸດຣາຄາ    (ລາວ)

ລົດຣາຄາ  (ໄທ)

ຫນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)

ວິສວະກັມ  (ຖືກຕ້ອງ ຂຽນຕາມສມັຍກ່ອນ ໃນມາຕຣາສິບ

_______________________

 This is not corrected either ຫນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)

The correct way to write is ນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ປັດຈຸບັນ  (ຕາມພົດຈະນຸກົມລາວ)

ຄຸນນະພາບ ( ພົດຈະນຸກົມລາວ )

ຫລຸດຣາຄາ    (ລາວ)

ລົດຣາຄາ  (ໄທ)

ຫນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)

ວິສວະກັມ  (ຖືກຕ້ອງ ຂຽນຕາມສມັຍກ່ອນ ໃນມາຕຣາສິບ

_______________________

 This is not corrected either ຫນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)

The correct way to write is ນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)


 You're correct! Bra vo!!!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ປັດຈຸບັນ  (ຕາມພົດຈະນຸກົມລາວ)

ຄຸນນະພາບ ( ພົດຈະນຸກົມລາວ )

ຫລຸດຣາຄາ    (ລາວ)

ລົດຣາຄາ  (ໄທ)

ຫນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)

ວິສວະກັມ  (ຖືກຕ້ອງ ຂຽນຕາມສມັຍກ່ອນ ໃນມາຕຣາສິບ )


 

ຫລຸດຣາຄາ (ລາວ) ລົດຣາຄາ (ໄທ)

(ໄທຍ໌ກໍມີຫຼຸດຣາຄາ ເຊັ່ນ : ຂາຍຂອງຫຼຸດຣາຄາ ເຂົາວ່າ ຂາຍເລຫຼັງ), ໄຂ່ຊື້ມາໜ່ວຍ ໒ ລະບາດ ຂາຍ ໑ ບາດ)__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ປັດຈຸບັນ  (ຕາມພົດຈະນຸກົມລາວ)

ຄຸນນະພາບ ( ພົດຈະນຸກົມລາວ )

ຫລຸດຣາຄາ    (ລາວ)

ລົດຣາຄາ  (ໄທ)

ຫນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)

ວິສວະກັມ  (ຖືກຕ້ອງ ຂຽນຕາມສມັຍກ່ອນ ໃນມາຕຣາສິບ )


 

ຫລຸດຣາຄາ (ລາວ) ລົດຣາຄາ (ໄທ)

(ໄທຍ໌ກໍມີຫຼຸດຣາຄາ ເຊັ່ນ : ຂາຍຂອງຫຼຸດຣາຄາ ເຂົາວ່າ ຂາຍເລຫຼັງ), ໄຂ່ຊື້ມາໜ່ວຍ ໒ ລະບາດ ຂາຍ ໑ ບາດ)


 ລຸດລາຄາ (ລາວ)ບໍ່ຫລຸດຣາຄາຄືເຈົ້າເວົ້າເດີ້!ຈັ່ງແມ່ນຊາດວ່າເເຮດນໍ້!!!!__________________
Anonymous

Date:

ເວົ້າໄປກໍບໍ່ເປັນປໂຍດດອກ..ຂ້ອຍຮູ້  ເຖິງແນວໃດພວກເດັກຢູ່ເມືອງລາວກໍຈະເວົ້າໂລດວ່າ

(ພວກເຈົ້າຂຽນບໍ່ຖືກ!  ທັ້ງໆທີ່ພວກເດັກຢູ່ເມືອງລາວນີ້ ເຂົາຂຽນຫນັງສືທີ່ທາງການບອກໃຫ້ຂຽນ ຊິຖືກຊິຜິດເຂົາບໍ່ຮູ້ດອກ   ເພາະຄວາມຮູ້ເຂົາກໍສໍ່ານັ້ນ!  ສະນັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງໄປໃຫ້ຄຳເຫັນໃດໆ ປ່ອຍໃຫ້ມັນຕາຍເອງ!!!!!!  ສາຍທາຣາ  ມັນກໍວ່າ ສາຍ ທະລາ, :6 ກຣາມ   ມັນກໍວ່າ 6 ກະລາມ   ເອົາເຂົ້າໄປ!!!! ປາຣີ  ມັນກໍ່ເວົ້າ ເປັນ ປາລີ ເອົາເຂົ້າໄປ!!!! ຢາກຮູ້ວ່າມັນມີຊັ້ນເບາະ ນະຄອນ ປາລີ, ຄວາມຝຣັ່ງ ມີຊັ້ນເບາະ 6 ກະລາມ!!!!!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ປັດຈຸບັນ  (ຕາມພົດຈະນຸກົມລາວ)

ຄຸນນະພາບ ( ພົດຈະນຸກົມລາວ )

ຫລຸດຣາຄາ    (ລາວ)

ລົດຣາຄາ  (ໄທ)

ຫນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)

ວິສວະກັມ  (ຖືກຕ້ອງ ຂຽນຕາມສມັຍກ່ອນ ໃນມາຕຣາສິບ )


 

ຫລຸດຣາຄາ (ລາວ) ລົດຣາຄາ (ໄທ)

(ໄທຍ໌ກໍມີຫຼຸດຣາຄາ ເຊັ່ນ : ຂາຍຂອງຫຼຸດຣາຄາ ເຂົາວ່າ ຂາຍເລຫຼັງ), ໄຂ່ຊື້ມາໜ່ວຍ ໒ ລະບາດ ຂາຍ ໑ ບາດ)


 ລຸດລາຄາ (ລາວ)ບໍ່ຫລຸດຣາຄາຄືເຈົ້າເວົ້າເດີ້!ຈັ່ງແມ່ນຊາດວ່າເເຮດນໍ້!!!!


 ຫລຸດຣາຄາ ມັນຖືກຮ້ອຍເປີເຊັນແລ້ວ ອັນລຸດລາຄາຫັ້ນແມ່ນຮຽນມານຳໃຜ?__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ປັດຈຸບັນ  (ຕາມພົດຈະນຸກົມລາວ)

ຄຸນນະພາບ ( ພົດຈະນຸກົມລາວ )

ຫລຸດຣາຄາ    (ລາວ)

ລົດຣາຄາ  (ໄທ)

ຫນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)

ວິສວະກັມ  (ຖືກຕ້ອງ ຂຽນຕາມສມັຍກ່ອນ ໃນມາຕຣາສິບ

_______________________

 This is not corrected either ຫນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)

The correct way to write is ນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)


 ຄັນຊິເວົ້າ ເພິ່ນຂຽນ ສາທາລະນະລັດ ມັນແປວ່າຫຍັງ ມັນບໍ່ມີຄວາມໝາຍຊຳ້__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ເພິ່ນຈະຫລໍ່ຮູບປັ້ນຂອງທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ໃຫ້ລູກຫລານລາວຂາບໄຫວ້ສັກກະລະບູຊາກໍ່ຍ້ອນວ່າເພິ່ນເປັນຜູ່ນໍາປະຕິວັດທີ່

ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງປ່ຽນແປງຫລັກການປາກເວົ້າຂີດຂຽນໃນພາສາລາວໃຫ້ມີລັກສະນະຊາດ ລັກສະນະມະຫາຊົນແລະ

ສາມາດທຽບເທົ່າກັບພາສາສາກົນໄດ້, ທ່ານພັດມາເວົ້່າວ່າພາສາລາວກໍາລັງຈະວິບັດໄປຍ້ອນເພິ່ນ. ທ່ານຄິດຄັກແລ້ວບໍ?


ຜູ້ເພິ່ນປຽ່ນການຂຽນແລະເວົ້າຂອງພາສາລາວແມ່ນເພິ່ນບໍ່ໃດ້ຄຶດຄັກແນ່ນອນ
ຂ້ອຍວ່າ!


 ຂ້າພະເຈົ້າ ຮັກແລະນັບຖືຜູ່ນໍາການປະຕິວັດທຸກໆທ່ານ ນັບຖືທີ່ສຸດ

ສໍາຫຼັບທ່ານພູມີ ເພິ່ນເອີ້ນກັນວ່າ ພະຍາພູມີ ວົງວິດຈິດ

ຟັງຄໍາວ່າພະຍາ ທີ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຜະຫຽາ ຫຼືເຈົ້າແຫ່ງປັນຍາ ຈຶ່ງມີຄົນນັບຖືຫຼາຍ

ແຕ່.......... ສຸດທ້າຍ ມາເປັນຜູ່ຕັດໂຕ "ຣ " ອອກຈາກພະຍັນຊະນະລາວ ! 

ໂອ່ຍ ເວັນກັມ ມັນພະຍາຜີບ້າແນວໃດ ?

ແນວໜັງສືບັນພະຊົນສ້າງໄວ້ໃຫ້ ແລະໄດ້ຮັບການພັດທະນາເພື່ອຄວາມສົມບຸນ ແລະແບບແຜນອັນດີມາຫຼານສັດຕະວັດ

ເຮັດແນວໃດມາຕັດອອກ ວ່າບໍ່ແມ່ນໂຕອັກສອນລາວ ວ່າມັນເປັນຄໍາຮັບໃຊ້ລະບອບຣາຊາ ເຊັ່ນຣາຊາຊັງ ! ວ່າຊັ້ນ

ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໝົດຄວາມເຊື່ອແລະນັບຖື ພະຍາຜູ່ນີ້

ເພາະທີ່ແທ້ມັນກໍ ເປັນພະຍາຍ້ອນຈັບຫອນຢອງໃສ່ຫົວກັນຊື່ໆ  ທີ່ແທ້ມັນໂງ່ ມິອະຄະຕິຕໍ່ລະບອບບຣາຊາ

ເລີຍກວາດລະຮະຮາມໄປຮອດອັກສອນ"ຣ"

ຊິບໍ່ໂງ່ແນວໃດ ພາສາລາວ 27 ໂຕກໍຍັງບໍ່ພໍ ຕາມສະພາບການໂຕຈິງ ເຊັ່ນເວລາຂຽນວັນນະກັມ

ກາບກອນ ໂຄງ ສານ, ແລະ ຊັບທີ່ມາຈາກພາສາບາລີ ສັນສະກຣິດ ທີ່ມ່ອິດທິພົນໃນພາສາລາວເກືອບເຄິ່ງ ກໍຈໍາເປັນ

ຕ້ອງໃຊ້ໂຕ "ຣ" ;  ແລະການທຽບສຽງຮຽນສອນພາສາຕ່າງປະເທດກໍຕ້ອງໃຊ້ໂຕ"ຣ"

ແລ້ວໂຕ "ຣ" ເປັນອຸປະສັກຫຍັງ ????????????????????????????????

 

ແລະ ຢາກຖາມຂໍ້ດຽວວ່າ : ເອົາໂຕ "ຣ" ອອກແລ້ວ ມີຫຍັງດີຂຶ້ນ? ໄດ້ຫຍັງຕື່ມ? ເຮັດໃຫ້ພາສາລາວ ເມື່ອງລາວ

ຈະເລີນກ້າວໜ້າຂຶ້ນບໍ່ ?

-----------------------------------

ບັນຫາໜຶ່ງ ກໍແມ່ນລູກຫຼານລາວເຮົາຜູ່ເກີດພາຍຫຼັງ ກໍບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ດອກວ່າ ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອພາສາລາວ

ໃຫ້ສືບທອດມາຮອດເຮົາ ເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫຼານນີ້ ມັນມີຂໍ້າຫຍຸ້ງຍາກ ຜ່ານຜ່າມາແນວໃດ

 

ແຕ່ປະຈຸບັນ

ພວກດອກເຕີ ທີ່ໃຊ້ນາມມະຍົດຂຶ້ນໜ້າ ວ່າ ທ່ານ ດຣ ທອງລຸນ ( ຂໍສົມມຸດ ) ກໍຫຼືກບໍ່ໄດ້ ຍັງໃຊ້ໂຕ "ຣ" ຢູ່

ເພາະຖ້າ ໃຊ້ວ່າ ທ່ານ ດລ ທອງລຸນ ຊິແປວ່າແນວໃດ " ທ່ານ ດາກລິງ ! ທ່ານ ????? " ກໍຈະແປໄດ້ນໍ່

 

ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດພຽງພໍ !!!!!!!!!!!!!!!

ຈະມາພາກັນເຊີດຊູຄົນທີ່ທໍາລາຍວັດທະນະທັມ ມໍລະດົກຂອງຊາດລາວໄດ້ແນວໃດ ?

ຈະມາພາກັນເຊີດຊູຄົນທີ່ທໍາລາຍວັດທະນະທັມ ມໍລະດົກຂອງຊາດລາວໄດ້ແນວໃດ ?

ຈະມາພາກັນເຊີດຊູຄົນທີ່ທໍາລາຍວັດທະນະທັມ ມໍລະດົກຂອງຊາດລາວໄດ້ແນວໃດ ?

 

ຢາກຮູ້ວ່າ ຜູ່ນໍາ ຜູ່ໃຫຍ່ລາວ ບໍ່ມີຄວາມຄິດບໍ່ ?

 

ສະນັ້ນ ຖ້າຈະປັ້ນຮູບຄົນຜູ່ນີ້ ບໍ່ສົມຄວນ ! ຄົນອື່ນທີ່ມີຄຸນຄວາມດີຊອກເບິ່ງບໍ່ເຫັນບໍ່ ?

ສະນັ້ນ ຖ້າຈະປັ້ນຮູບຄົນຜູ່ນີ້ ບໍ່ສົມຄວນ ! ຄົນອື່ນທີ່ມີຄຸນຄວາມດີຊອກເບິ່ງບໍ່ເຫັນບໍ່ ?

ສະນັ້ນ ຖ້າຈະປັ້ນຮູບຄົນຜູ່ນີ້ ບໍ່ສົມຄວນ ! ຄົນອື່ນທີ່ມີຄຸນຄວາມດີຊອກເບິ່ງບໍ່ເຫັນບໍ່ ?

 

ພີ່ນ້ອງລາວທັງຫຼາຍ ເຫັນວ່າແນວໃດ ?__________________
Anonymous

Date:

ຄັນຊິເວົ້າ ເພິ່ນຂຽນ ສາທາລະນະລັດ ມັນແປວ່າຫຍັງ ມັນບໍ່ມີຄວາມໝາຍຊຳ້

 ສາທາລະນະລັດ= I just guess this I think the word ສາທາລະນະ means all publics and the word ລັດ meaning government when you combine words together like ສາທາລະນະລັດ meaning the government take control of everything and all of the citizens have no right to change their own government and protest when the government is wrong as you can see in lao today.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຄັນຊິເວົ້າ ເພິ່ນຂຽນ ສາທາລະນະລັດ ມັນແປວ່າຫຍັງ ມັນບໍ່ມີຄວາມໝາຍຊຳ້

 ສາທາລະນະລັດ= I just guess this I think the word ສາທາລະນະ means all publics and the word ລັດ meaning government when you combine words together like ສາທາລະນະລັດ meaning the government take control of everything and all of the citizens have no right to change their own government and protest when the government is wrong as you can see in lao today.


 ໝໍນີ້ມັນເກີດມື້ໃດ ?

ຫ່າວຕິຜູ້ໃຫຍ່ ທົ່ວທີບແທ້ນໍ

ພາສາອັງກິດທີ່ເພີ່ນເວົ້າມາຂ້າງເທີງນີ້ມັນກໍຖືກແລ້ວ.  ແຕ່ຂໍເວົ້າລາວໆ ຕື່ມໃຫ້ເຂົ້າໃຈແນວນີ້ !

 

ຄໍາວ່າສາທະລະນະລັດ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ປະເທດລາວທໍ່ນັ້ນດອກ ມັນມີມາເກືອບທົ່ວທຸກທະວີບຂອງໂລກ

ກ່ອນ ປະເທດລາວຈະປົດປ່ອຍພຸ້ນ ລາວກໍເຮັດ ກໍເອີ້ນຕາມສາກົນຫັ້ນລະ !

ສາທາລະນະ ແປວ່າ ທົ່ວໄປ ສ່ວນຮວມ  (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຄີຍຍິນບໍ່ ? ມີທັງລາວ ໄທ ຂະເໝນ )

ລັດ ມາຈາກ ຄໍາວ່າ ຣັຖ ແປວ່າເຂດແຄວ້ນ  ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ( ປະເທດ ບ້ານ ເມືອງ) ຫຼືສະເຕດ

ສາທາລະນະລັດ ກໍແປຄວາມ ເຕັມສໍານວນວ່າ :

ປະເທດທີ່ເປັນຂອງສ່ວນຮວມ ບໍ່ມີໃຜເປັນເຈົ້າ (ບໍ່ມີເຈົ້າແຜ່ນດິນ), ເປັນບ້ານເມື່ອງຂອງປະຊາຊົນທຸກຄົນ

ຈຶີງເອີ້ນວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສ່ວນຄໍາວ່າ "ປະຊາທິປະໄຕ" ກໍຈະເວົ້າໃຫ້ມັນສຸດສານໍ່

ປະຊາ ແປຫຼືບໍ່ແປກໍຄົງພໍເຂົ້າໃນນໍ

ອະທິປະໄຕ ເປັນຄໍາສົນທິ(ປະສົມ)ສອງພະຍາງ ຊຶ່ງແປວ່າ ສິດ ສິດທິ ສິດເປັນເຈົ້າຕັດສິນ ຊີ້ຂາດ (ສໍານວນລາວໆ)

ສະນັ້ນ ປະຊາທິປະໄຕ ກໍແປວ່າ ປະຊາຊົນມີສິດເປັນເຈົ້າທຸກຢ່າງ

 

ແຕ່ຈະສິດໜ້ອຍສິດຫຼາຍເບິ່ງເອົາ ບ່ອນນີ້ບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ລະປະເທດ

ບໍ່ຢາກ ວິຈານ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຄັນຊິເວົ້າ ເພິ່ນຂຽນ ສາທາລະນະລັດ ມັນແປວ່າຫຍັງ ມັນບໍ່ມີຄວາມໝາຍຊຳ້

 ສາທາລະນະລັດ= I just guess this I think the word ສາທາລະນະ means all publics and the word ລັດ meaning government when you combine words together like ສາທາລະນະລັດ meaning the government take control of everything and all of the citizens have no right to change their own government and protest when the government is wrong as you can see in lao today.


 ໝໍນີ້ມັນເກີດມື້ໃດ ?

ຫ່າວຕິຜູ້ໃຫຍ່ ທົ່ວທີບແທ້ນໍ

ພາສາອັງກິດທີ່ເພີ່ນເວົ້າມາຂ້າງເທີງນີ້ມັນກໍຖືກແລ້ວ.  ແຕ່ຂໍເວົ້າລາວໆ ຕື່ມໃຫ້ເຂົ້າໃຈແນວນີ້ !

 

ຄໍາວ່າສາທະລະນະລັດ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ປະເທດລາວທໍ່ນັ້ນດອກ ມັນມີມາເກືອບທົ່ວທຸກທະວີບຂອງໂລກ

ກ່ອນ ປະເທດລາວຈະປົດປ່ອຍພຸ້ນ ລາວກໍເຮັດ ກໍເອີ້ນຕາມສາກົນຫັ້ນລະ !

ສາທາລະນະ ແປວ່າ ທົ່ວໄປ ສ່ວນຮວມ  (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຄີຍຍິນບໍ່ ? ມີທັງລາວ ໄທ ຂະເໝນ )

ລັດ ມາຈາກ ຄໍາວ່າ ຣັຖ ແປວ່າເຂດແຄວ້ນ  ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ( ປະເທດ ບ້ານ ເມືອງ) ຫຼືສະເຕດ

ສາທາລະນະລັດ ກໍແປຄວາມ ເຕັມສໍານວນວ່າ :

ປະເທດທີ່ເປັນຂອງສ່ວນຮວມ ບໍ່ມີໃຜເປັນເຈົ້າ (ບໍ່ມີເຈົ້າແຜ່ນດິນ), ເປັນບ້ານເມື່ອງຂອງປະຊາຊົນທຸກຄົນ

ຈຶີງເອີ້ນວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສ່ວນຄໍາວ່າ "ປະຊາທິປະໄຕ" ກໍຈະເວົ້າໃຫ້ມັນສຸດສານໍ່

ປະຊາ ແປຫຼືບໍ່ແປກໍຄົງພໍເຂົ້າໃນນໍ

ອະທິປະໄຕ ເປັນຄໍາສົນທິ(ປະສົມ)ສອງພະຍາງ ຊຶ່ງແປວ່າ ສິດ ສິດທິ ສິດເປັນເຈົ້າຕັດສິນ ຊີ້ຂາດ (ສໍານວນລາວໆ)

ສະນັ້ນ ປະຊາທິປະໄຕ ກໍແປວ່າ ປະຊາຊົນມີສິດເປັນເຈົ້າທຸກຢ່າງ

 

ແຕ່ຈະສິດໜ້ອຍສິດຫຼາຍເບິ່ງເອົາ ບ່ອນນີ້ບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ລະປະເທດ

ບໍ່ຢາກ ວິຈານ


 ເຂດແຄ້ວນ ບໍ່ເຄີຍໃດ້ຍິນໃນພາສາລາວຈັກທື່ປັດແຕ່ເກີດມາຈົນທ້າວເຖົ້າ!
ມີແຕ່ໃດ້ຍິນແຕ່ ແຂວງ ເທົ່ານັ້ນເດີ້!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຄັນຊິເວົ້າ ເພິ່ນຂຽນ ສາທາລະນະລັດ ມັນແປວ່າຫຍັງ ມັນບໍ່ມີຄວາມໝາຍຊຳ້

 ສາທາລະນະລັດ= I just guess this I think the word ສາທາລະນະ means all publics and the word ລັດ meaning government when you combine words together like ສາທາລະນະລັດ meaning the government take control of everything and all of the citizens have no right to change their own government and protest when the government is wrong as you can see in lao today.


 ໝໍນີ້ມັນເກີດມື້ໃດ ?

ຫ່າວຕິຜູ້ໃຫຍ່ ທົ່ວທີບແທ້ນໍ

ພາສາອັງກິດທີ່ເພີ່ນເວົ້າມາຂ້າງເທີງນີ້ມັນກໍຖືກແລ້ວ.  ແຕ່ຂໍເວົ້າລາວໆ ຕື່ມໃຫ້ເຂົ້າໃຈແນວນີ້ !

 

ຄໍາວ່າສາທະລະນະລັດ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ປະເທດລາວທໍ່ນັ້ນດອກ ມັນມີມາເກືອບທົ່ວທຸກທະວີບຂອງໂລກ

ກ່ອນ ປະເທດລາວຈະປົດປ່ອຍພຸ້ນ ລາວກໍເຮັດ ກໍເອີ້ນຕາມສາກົນຫັ້ນລະ !

ສາທາລະນະ ແປວ່າ ທົ່ວໄປ ສ່ວນຮວມ  (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຄີຍຍິນບໍ່ ? ມີທັງລາວ ໄທ ຂະເໝນ )

ລັດ ມາຈາກ ຄໍາວ່າ ຣັຖ ແປວ່າເຂດແຄວ້ນ  ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ( ປະເທດ ບ້ານ ເມືອງ) ຫຼືສະເຕດ

ສາທາລະນະລັດ ກໍແປຄວາມ ເຕັມສໍານວນວ່າ :

ປະເທດທີ່ເປັນຂອງສ່ວນຮວມ ບໍ່ມີໃຜເປັນເຈົ້າ (ບໍ່ມີເຈົ້າແຜ່ນດິນ), ເປັນບ້ານເມື່ອງຂອງປະຊາຊົນທຸກຄົນ

ຈຶີງເອີ້ນວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສ່ວນຄໍາວ່າ "ປະຊາທິປະໄຕ" ກໍຈະເວົ້າໃຫ້ມັນສຸດສານໍ່

ປະຊາ ແປຫຼືບໍ່ແປກໍຄົງພໍເຂົ້າໃນນໍ

ອະທິປະໄຕ ເປັນຄໍາສົນທິ(ປະສົມ)ສອງພະຍາງ ຊຶ່ງແປວ່າ ສິດ ສິດທິ ສິດເປັນເຈົ້າຕັດສິນ ຊີ້ຂາດ (ສໍານວນລາວໆ)

ສະນັ້ນ ປະຊາທິປະໄຕ ກໍແປວ່າ ປະຊາຊົນມີສິດເປັນເຈົ້າທຸກຢ່າງ

 

ແຕ່ຈະສິດໜ້ອຍສິດຫຼາຍເບິ່ງເອົາ ບ່ອນນີ້ບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ລະປະເທດ

ບໍ່ຢາກ ວິຈານ


 ເຂດແຄ້ວນ ບໍ່ເຄີຍໃດ້ຍິນໃນພາສາລາວຈັກທື່ປັດແຕ່ເກີດມາຈົນທ້າວເຖົ້າ!
ມີແຕ່ໃດ້ຍິນແຕ່ ແຂວງ ເທົ່ານັ້ນເດີ້!


 ແຕ່ໜາ້ຊິຂຽນ ສາທາຣະນະຣັດ ຈິ່ງຈະຖືກກວ່າ!__________________
Anonymous

Date:

ແຕ່ໜາ້ຊິຂຽນ ສາທາຣະນະຣັດ ຈິ່ງຈະຖືກກວ່າ!

ສາທາຣະນະຣັຖ = this correct way to write professionally.

ສາທາ = public area

ຣະນະ = give or control

ຣັຖ = government.

 __________________
Anonymous

Date:

ຫລາຍໆຫລັງຄາເຮືອນໂຮມກັນເປັນບ້ານ, ຫລາຍໆບ້ານໂຮມກັນເປັນຕາແສງ, ຫລາຍໆຕາແສງໂຮມກັນເປັນເມືອງ,

ຫລາຍໆເມືອງໂຮມກັນເປັນແຂວງ, ຫລາຍໆແຂວງໂຮມກັນເປັນແຄວ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ແຄວ້ນຕີເບດ, ແຄວ້ນຈໍາປານະຄອນ, ແຄວ້ນກໍາປົງຈາມ....__________________
Anonymous

Date:

ຫຼາຍໆແຂວງໂຮມກັນເປັນປະເທດ...simple as that...__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 268
Date:

Anonymous wrote:

ເພິ່ນຈະຫລໍ່ຮູບປັ້ນຂອງທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ໃຫ້ລູກຫລານລາວຂາບໄຫວ້ສັກກະລະບູຊາກໍ່ຍ້ອນວ່າເພິ່ນເປັນຜູ່ນໍາປະຕິວັດທີ່

ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງປ່ຽນແປງຫລັກການປາກເວົ້າຂີດຂຽນໃນພາສາລາວໃຫ້ມີລັກສະນະຊາດ ລັກສະນະມະຫາຊົນແລະ

ສາມາດທຽບເທົ່າກັບພາສາສາກົນໄດ້, ທ່ານພັດມາເວົ້່າວ່າພາສາລາວກໍາລັງຈະວິບັດໄປຍ້ອນເພິ່ນ. ທ່ານຄິດຄັກແລ້ວບໍ?


ເປັນຫັຍງເພິ່ນຄືບໍ່ຫຼໍ່ຮູບ ທ່ານມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ ແທນ ເພາະວ່າວັດຈະນານຸກົມລາວ ແມ່ນຂອງເພິ່ນເປັນຜູ້ຣິຈນາ

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຫຼາຍໆແຂວງໂຮມກັນເປັນປະເທດ...simple as that...


 100% correct!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຫຼາຍໆແຂວງໂຮມກັນເປັນປະເທດ...simple as that...


 100% correct!


 ຄໍາສັບໃນພາສາລາວ ຫລາຍສັບມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນ, ຢ່າຟ້າວເວົ້າວ່າໂຕນັ້ນຜິດ ອັນນີ້ຖືກ. ພະຍາຍາມສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ

ໃຫ້ຫລາຍ ຈຶ່ງຈະຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງພາສາລາວ.__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 95
Date:

ເຫັນດີນຳທີ່ທ່ານໄດ້ຍົກເອົາເລື້ອງພາສາມາເວົ້າ, ຄວາມພູນໃຈຂອງຄົນລາວແມ່ນພວກເຮົາມີພາສາເປັນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ວ່າຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ພາສາລາວເຮົາຈະຄົງຢູ່ຕະຫລອດໄປ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ ຫຼືວ່າປ່ຽນຄວາມໝາຍໄປເລີຍ,​ຂໍສະເໜີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອນອອກເອກະສານຢັ້ງຢືນ ຫຼື ພົດຈະນານຸກົມ (ຂຽນຜິດກໍ່ໂທດນຳບັນດາທ່ານດ້ວຍ) ເພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບຄຳເວົ້າ ຫຼື ຄວາມເວົ້າຕ່າງໆ__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 95
Date:

ຈະລາຈອນອາກາດ ແລະ ຈາລະຈອນອາກາດ ແລະ ຈໍລະຈອນອາກາດ ຮຽນເຊີນບັນດາທ່ານຜູ້ຮູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ວຍ

__________________
Anonymous

Date:

ມີເດີ ຢູ່ນຳພົດຈະນານຸກົມ ຂອງພາສາລາວ

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຫຼາຍໆແຂວງໂຮມກັນເປັນປະເທດ...simple as that...


 100% correct!

 ເຂດແຄ້ວນ ບໍ່ເຄີຍໃດ້ຍິນໃນພາສາລາວຈັກທື່ປັດແຕ່ເກີດມາຈົນທ້າວເຖົ້າ!
ມີແຕ່ໃດ້ຍິນແຕ່ ແຂວງ ເທົ່ານັ້ນເດີ້!


ຄໍາວ່າ " ເຂດ ແຂວງ ແຄວ້ນ ປະເທດ ຣັຖ ອະນາຈັກ "
ເປັນຄໍາລາວ ມາແຕ່ເກົ່າ ມັນເກີດ ມາດົນແລ້ວ  ມີການໃຊ້ ໃນຫຼາຍສະຖານາການ
ມັນເປັນທັມມະດາ ເດັກນ້ອຍຫາກໍ່ເກີດໃໝ່ ໃນລະບອບບໃໝ່ ເຫັນແຕ່ແນວດັດແປງແລ້ວ
ມັນຊິຮູ້ຫຍັງ !
ຍັງສາມຫາວ ຫຼັບຕາຖຽງ 
ຄັນບໍ່ຮູ້ກໍຄວນຖາມ ຄວນຮັບຟັງ ເວລາຜູ່ອື່ນເວົ້າ ມັນແມ່ນແທ້ບໍ່ ຕ້ອງສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງ
ອັນນີ້ຈັ່ງແມ່ນຄົນຢາກໄດ້ດີ ຄົນດີ ເປັນສີແກ່ບ້ານເມືຶອງ
ອັນເວົ້າໝົ້ນ ເວົ້າຊົນ ບໍ່ມີສໍາມະຄາລະວະຄືໝໍນີ້ 
ເອົາໄປລ້ຽງຜ່ີມື້ລະຮ້ອຍກໍດີ ເພາະຈະໄດ້ໃຫ້ໂອກາດຄົນດີໆ ກ້າວຂຶ້ນມາແທນ
ເບິ່ງໂຕເອງແດ່
ຄັນຢູ່ໃກ້ຊິ ນວດໃຫ້ມັນຫົວເຢັນເດ໋ນໍ່


__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຫຼາຍໆແຂວງໂຮມກັນເປັນປະເທດ...simple as that...


 100% correct!

 ເຂດແຄ້ວນ ບໍ່ເຄີຍໃດ້ຍິນໃນພາສາລາວຈັກທື່ປັດແຕ່ເກີດມາຈົນທ້າວເຖົ້າ!
ມີແຕ່ໃດ້ຍິນແຕ່ ແຂວງ ເທົ່ານັ້ນເດີ້!


ກໍຍ້ອນ ມັນເຖົ້າຍ້ອນເກີດຫຼາຍປີ ພີຍ້ອນກິນ ຕ ຕ ຕ ຕ ຕ່ອນຫັ້ນລະ !
ມັນຈັ່ງບໍ່ຮູ້ຫຍັງ
ຊົ່ວຮູພໍຕາຍ ຊົ່ວອາຍພໍເຖົ້າ ແມ່ນແທ້ນໍ
ບາດຊິ ຮູ້ຄໍາວ່າ "ແຄວ້ນ" ພໍດີໃກ້ບ່ອນລະນໍ່ ຕູ້ເອີຍ
ອາຍລູກອາບຫຼານແດ່


__________________
Bla bla

Date:

ຜູ້ໃດກະໄດ້ຂໍຄວາມກະລຸນາກວດໃຫ້ແດ່ອັນໃດຖືກແທ້

ເພີ້ມ ຫຼື ເພີ່ມ 

ເລີ້ມ ຫຼື ເລີ່ມ

ເຊິ່ງ ຫຼື ຊຶ່ງ

ປັດໃຈ ຫຼື ປັດໄຈ

ສະໄໝ ຫຼື ສະໃໝ

ກໍ ຫຼື ກໍ່__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ອັນນີ້ເດແມ່ນຂຽນແບບໃດທີ່ຖືກຕ້ອງແທ້?:

ເມຍ ຫຼື ເມັຍ

ເພງ ຫຼື ເພັງ

 

ຂໍຂອບໃຈ
 ມັນຊິຍາກຫຍັງ ດຽວນີ້ເພິ່ນພາຂຽນ ເມຍ ກັບ ເພງ ກໍ່ຂຽນຕາມເພິ່ນໄປກ່ອນ ຄັນເພິ່ນພາປ່ຽນກໍ່ຈັ່ງປ່ຽນ ! ຄືໂຕ ຣ ຫັ້ນເດ ລຸງພູມີພາເຊົາໃຊ້ ບາດລາວໄປສູ່ສຸຂະຕິແລ້ວ ກໍ່ຍັງເອົາກັບມາໃຊ້ລະເດ່ ບໍເຫັນຫວະ ? ໂລກນີ້ ທຸກອັນມີການພັດທະນາປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາ ໂຍມເອີຍ !__________________
Anonymous

Date:

konlaoderm wrote:

ທຸກທ່ານຊ່ວຍຊອກບ່ອນອ້າງອີງຂອງຄຳລາວນີ້ວ່າແມ່ນຄຳໃດຖືກ

 

ປັດຈຸບັນ ກັບ ປະຈຸບັນ

ຄຸນະພາບ ກັບ ຄຸນນະພາບ

ຫຼຸຸດລາຄາ ກັບ ລົດລາຄາ

ໜື່ງຮ້ອຍ ກັບ ໜື່ງລ້ອຍ

ວິສະວະກຳ ກັບ ວິສາວະກຳ

 

ໃຜມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ອ້າງອີງໄດ້ຊ່ວຍບອກແດ່


 ຊິຂຽນ ຊິເວົ້າຫຍັງກະໄດ້ ບໍ່ວ່າແບບເກົ່ນຫລືແບບໃໝ່ ຂໍແຕ່ໃຫ້ເປັນພາສາລາວແທ້ໆ ກໍ່ພໍ ບໍ່ມີໃຜອອກມາຕັດສິນເທື່ອວ່າໃຜຖືກໃຜຜິດ ?!?! ນໍ້າຖ້ວມຫລັງເປັດພຸ້ນຕິ ພວກເພິ່ນຈັ່ງຊິອອກມາແກ້ !?!?! ແຕ່ດຽວນີ້ລຸງເຈັບຕາ ເຈັບຫູ ເຈັບໃຈຫລາຍ ທີ່ຊາວໜຸ່ມໄວລຸ້ນທັງຫລາຍ ເຂົາເວົ້າ ຄຳວ່າ ຄິດເຖິງ ບໍ່ເປັນແລ້ວ ເຂົາໄປເວົ້າແລະຮ້ອງເພັງວ່າ ຄິດຖຶງ ໝົດ , ຖືກຖິ້ມ ເຂົາກໍ່ພາກັນວ່າ ຖືກທິ້ງ ໝົດແລ້ວ ຍັງດີແຕ່ຍັງບໍ່ວ່າ ຖູກທິ້ງ ໄປເລີຍ ອີກບໍ່ດົນຢ້ານເວົ້າ ແລະຮ້ອງແນວນັ້ນຢູ່ ! ແພ້ ເຂົາກໍ່ແປວ່າ ເສຍ ບໍ່ແພ້ໝົດແລ້ວ ! ເຈົ້າຊູ້ເຂົາກໍ່ບໍຮູ້ໃຊ້ ໄປໃຊ້ ຫລໍ່ ໝົດແລ້ວ ! ເມື່ອຍໃຈເດ່ ! ຜູ້ໃຫຍ່ໄວກາງຄົນບາງຄົນ ກໍ່ພ້ອມ ກໍ່ພາເດັກນ້ອຍເວົ້າ ຂຽນ ແບບຜິດໆອີກ ພໍ່ແມ່ບາງຄົນ ເຫັນລູກ 5-6 ປີເວົ້າພາສາໄທຈອດໆ ພາກັນດີໃຈຕົບມືຫົວສະອິກສະອ້ອຍ ວ່າລູກເພິ່ນສະຫລາດເກີນໄວ ພວກຄວາຍເອີຍ ! ນາຍຄູປະຖົມ ມັດທະຍົມບາງຄົນກໍ່ໂຕການພາເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈຜິດ ! ອີກ 10 ປີ ພາສາລາວຊິບໍ່ສູນພັນໄປຈາກໂລກນີ້ບໍ່ ?nonono __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ປັດຈຸບັນ  (ຕາມພົດຈະນຸກົມລາວ)

ຄຸນນະພາບ ( ພົດຈະນຸກົມລາວ )

ຫລຸດຣາຄາ    (ລາວ)

ລົດຣາຄາ  (ໄທ)

ຫນື່ງຮ້ອຍ (ລາວ)    ລ້ອຍ (ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ)

ວິສວະກັມ  (ຖືກຕ້ອງ ຂຽນຕາມສມັຍກ່ອນ ໃນມາຕຣາສິບ )


 I agreed with the above 100%


 Me too!!!smile

And I like this subject the best! Thank you for who ever posted this topic!smile__________________
ສາຍເຊລຳເພົາ

Date:

konlaoderm wrote:

ທຸກທ່ານຊ່ວຍຊອກບ່ອນອ້າງອີງຂອງຄຳລາວນີ້ວ່າແມ່ນຄຳໃດຖືກ

ປັດຈຸບັນ ກັບ ປະຈຸບັນ

ຄຸນະພາບ ກັບ ຄຸນນະພາບ

ຫຼຸຸດລາຄາ ກັບ ລົດລາຄາ

ໜື່ງຮ້ອຍ ກັບ ໜື່ງລ້ອຍ

ວິສະວະກຳ ກັບ ວິສາວະກຳ

ໃຜມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ອ້າງອີງໄດ້ຊ່ວຍບອກແດ່


ຕອບໄປກະໄຮ້ຄ່າ ເພາະຄົນລາວບໍ່ມັກອ່ານບໍ່ມັກຮຽນບໍ່ມັກສຶກສາ (ເຂົາເວົ້າແລ້ວວ່າການຂຽນປັດຈຸບັນນີ້ມັນຜິດຫຼາຍ ບົດຂຽນ ບົດຄວາມກ່ຽວກັບພາສານີ້ໃນເວບນີ້ມັນມີບັກຫຼາຍ ແມ່ນກະທັງໃນກະທູ້ດຽວມັນກະບໍ່ພາກັນອ່ານທຸກຂໍ້ດັນທຸລັງຕອບຜິດຕອບຖືກ)

ຢ່າງໃດກະຕາມ ເມື່ອຖາມມາກະຊິຕອບໃຫ້.

ປັດຈຸບັນ(ຖືກ) ກັບ ປະຈຸບັນ(ຜິດ)

ຄຸນະພາບ ກັບ ຄຸນນະພາບ,(ໃຊ້ໂຕໃດກໍໄດ້ ແຕ່ຖ້າຈະໃຫ້ເອກະພາບຕ້ອງເລືອກໃຊ້ຄຳໃດຄຳໜຶ່ງ)

ຫຼຸຸດລາຄາ ກັບ ລົດລາຄາ (ຖືກທັງສອງ), ລົດ ແປວ່າລົດຈາກສູງລົງຕໍ່າ ແຕ່ບໍ່ຫຼຸດຂີດກຳນົດ, ສ່ວນຫຼຸດແປວ່າ ຫຼຸດມາດຖານ ຫຼືເຂດກຳນົດ ເຊັ່ນວ່າ ເຂົ້າຊື້ມາກິໂລລະ ໓໐໐໐ ກີບ ຂາຍ ໖໐໐໐ ກີບມີຄົນຕໍ່ ໕໐໐໐ ກໍຂາຍ, ບໍ່ຫຼຸດຣາຄາ, ສ່ວນຫຼຸດນີ້ ຄື ເຂົ້າຊື້ມາ ໓໐໐໐ ກີບ ແຕ່ຂາຍ ໒໙໐໐ ຖືວ່າຫຼຸດ ຫຼື ຫຼຸບທຶນ.

ໜື່ງຮ້ອຍ(ຖືກ) ກັບ ໜື່ງລ້ອຍ(ຜິດ) ຣ້ອຍ (ຖືກ-ພາສາລາວເທິງ)

ວິສະວະກຳ ກັບ ວິສາວະກຳ (ຜິດ) ວິສວະກັມ(ຖຶືກ)

ໃຜມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ອ້າງອີງໄດ້ຊ່ວຍບອກແດ່ (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເບິ່ງ ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ສີລາ ວິຣະວົງ ພ.ສ ໒໕໐໕) ແລະວັດຈະນານຸກົມລາວປາລີ ຂອງມະຫາສີສະເຫວີຍ ສຸວັນນີ້ (໒໐໐໕)

- ສ່ວນຄົນທີ່ບອກວ່າ "ເຂດແຄວ້ນ" ນັ້ນບໍ່ເຄີຍຍິນ ເພາະເຂົາບໍ່ມັກອ່ານຄົນນີ້ຂາດວັດທະນະທຳທາງພາສາ ແລະອື່ນໆແລ້ວ ບໍ່ຄວນຮັບເຮັດວຽກລັດຖະການເດັດຂາດ ເພາະຄົນບໍ່ມັກອ່ານ ບໍ່ມັກມີຄວາມຮູ້ ໃນທີ່ສຸດຈະເອົາອາຣົມໄປຕັດສິນບັນຫາ.__________________
Anonymous

Date:

ໄທໃຕ້ ໄທເໜືອມັກອອກສຽງຕ່າງກ່ຽວກັບບາງຄຳລຸ່ມນີ້

ບຸກຄະລະກອນ  ບຸກຄາລາກອນ 

ຊັບພະຍາກອນ  ສັບພະຍາກອນ 

ບໍ່ໄດ້ດອກ        ບໍ່ໄດ້ຫຼອກ  

ຂຽນໃຫ້ຖືກເປະ ແມ່ນແນວໄດແທ້

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ເພິ່ນຈະຫລໍ່ຮູບປັ້ນຂອງທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ໃຫ້ລູກຫລານລາວຂາບໄຫວ້ສັກກະລະບູຊາກໍ່ຍ້ອນວ່າເພິ່ນເປັນຜູ່ນໍາປະຕິວັດທີ່

ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງປ່ຽນແປງຫລັກການປາກເວົ້າຂີດຂຽນໃນພາສາລາວໃຫ້ມີລັກສະນະຊາດ ລັກສະນະມະຫາຊົນແລະ

ສາມາດທຽບເທົ່າກັບພາສາສາກົນໄດ້, ທ່ານພັດມາເວົ້່າວ່າພາສາລາວກໍາລັງຈະວິບັດໄປຍ້ອນເພິ່ນ. ທ່ານຄິດຄັກແລ້ວບໍ?


ຜູ້ເພິ່ນປຽ່ນການຂຽນແລະເວົ້າຂອງພາສາລາວແມ່ນເພິ່ນບໍ່ໃດ້ຄຶດຄັກແນ່ນອນ
ຂ້ອຍວ່າ!


 ຂ້າພະເຈົ້າ ຮັກແລະນັບຖືຜູ່ນໍາການປະຕິວັດທຸກໆທ່ານ ນັບຖືທີ່ສຸດ

ສໍາຫຼັບທ່ານພູມີ ເພິ່ນເອີ້ນກັນວ່າ ພະຍາພູມີ ວົງວິດຈິດ

ຟັງຄໍາວ່າພະຍາ ທີ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຜະຫຽາ ຫຼືເຈົ້າແຫ່ງປັນຍາ ຈຶ່ງມີຄົນນັບຖືຫຼາຍ

ແຕ່.......... ສຸດທ້າຍ ມາເປັນຜູ່ຕັດໂຕ "ຣ " ອອກຈາກພະຍັນຊະນະລາວ ! 

ໂອ່ຍ ເວັນກັມ ມັນພະຍາຜີບ້າແນວໃດ ?

ແນວໜັງສືບັນພະຊົນສ້າງໄວ້ໃຫ້ ແລະໄດ້ຮັບການພັດທະນາເພື່ອຄວາມສົມບຸນ ແລະແບບແຜນອັນດີມາຫຼານສັດຕະວັດ

ເຮັດແນວໃດມາຕັດອອກ ວ່າບໍ່ແມ່ນໂຕອັກສອນລາວ ວ່າມັນເປັນຄໍາຮັບໃຊ້ລະບອບຣາຊາ ເຊັ່ນຣາຊາຊັງ ! ວ່າຊັ້ນ

ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໝົດຄວາມເຊື່ອແລະນັບຖື ພະຍາຜູ່ນີ້

ເພາະທີ່ແທ້ມັນກໍ ເປັນພະຍາຍ້ອນຈັບຫອນຢອງໃສ່ຫົວກັນຊື່ໆ  ທີ່ແທ້ມັນໂງ່ ມິອະຄະຕິຕໍ່ລະບອບບຣາຊາ

ເລີຍກວາດລະຮະຮາມໄປຮອດອັກສອນ"ຣ"

ຊິບໍ່ໂງ່ແນວໃດ ພາສາລາວ 27 ໂຕກໍຍັງບໍ່ພໍ ຕາມສະພາບການໂຕຈິງ ເຊັ່ນເວລາຂຽນວັນນະກັມ

ກາບກອນ ໂຄງ ສານ, ແລະ ຊັບທີ່ມາຈາກພາສາບາລີ ສັນສະກຣິດ ທີ່ມ່ອິດທິພົນໃນພາສາລາວເກືອບເຄິ່ງ ກໍຈໍາເປັນ

ຕ້ອງໃຊ້ໂຕ "ຣ" ;  ແລະການທຽບສຽງຮຽນສອນພາສາຕ່າງປະເທດກໍຕ້ອງໃຊ້ໂຕ"ຣ"

ແລ້ວໂຕ "ຣ" ເປັນອຸປະສັກຫຍັງ ????????????????????????????????

 

ແລະ ຢາກຖາມຂໍ້ດຽວວ່າ : ເອົາໂຕ "ຣ" ອອກແລ້ວ ມີຫຍັງດີຂຶ້ນ? ໄດ້ຫຍັງຕື່ມ? ເຮັດໃຫ້ພາສາລາວ ເມື່ອງລາວ

ຈະເລີນກ້າວໜ້າຂຶ້ນບໍ່ ?

-----------------------------------

ບັນຫາໜຶ່ງ ກໍແມ່ນລູກຫຼານລາວເຮົາຜູ່ເກີດພາຍຫຼັງ ກໍບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ດອກວ່າ ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອພາສາລາວ

ໃຫ້ສືບທອດມາຮອດເຮົາ ເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫຼານນີ້ ມັນມີຂໍ້າຫຍຸ້ງຍາກ ຜ່ານຜ່າມາແນວໃດ

 

ແຕ່ປະຈຸບັນ

ພວກດອກເຕີ ທີ່ໃຊ້ນາມມະຍົດຂຶ້ນໜ້າ ວ່າ ທ່ານ ດຣ ທອງລຸນ ( ຂໍສົມມຸດ ) ກໍຫຼືກບໍ່ໄດ້ ຍັງໃຊ້ໂຕ "ຣ" ຢູ່

ເພາະຖ້າ ໃຊ້ວ່າ ທ່ານ ດລ ທອງລຸນ ຊິແປວ່າແນວໃດ " ທ່ານ ດາກລິງ ! ທ່ານ ????? " ກໍຈະແປໄດ້ນໍ່

 

ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດພຽງພໍ !!!!!!!!!!!!!!!

ຈະມາພາກັນເຊີດຊູຄົນທີ່ທໍາລາຍວັດທະນະທັມ ມໍລະດົກຂອງຊາດລາວໄດ້ແນວໃດ ?

ຈະມາພາກັນເຊີດຊູຄົນທີ່ທໍາລາຍວັດທະນະທັມ ມໍລະດົກຂອງຊາດລາວໄດ້ແນວໃດ ?

ຈະມາພາກັນເຊີດຊູຄົນທີ່ທໍາລາຍວັດທະນະທັມ ມໍລະດົກຂອງຊາດລາວໄດ້ແນວໃດ ?

 

ຢາກຮູ້ວ່າ ຜູ່ນໍາ ຜູ່ໃຫຍ່ລາວ ບໍ່ມີຄວາມຄິດບໍ່ ?

 

ສະນັ້ນ ຖ້າຈະປັ້ນຮູບຄົນຜູ່ນີ້ ບໍ່ສົມຄວນ ! ຄົນອື່ນທີ່ມີຄຸນຄວາມດີຊອກເບິ່ງບໍ່ເຫັນບໍ່ ?

ສະນັ້ນ ຖ້າຈະປັ້ນຮູບຄົນຜູ່ນີ້ ບໍ່ສົມຄວນ ! ຄົນອື່ນທີ່ມີຄຸນຄວາມດີຊອກເບິ່ງບໍ່ເຫັນບໍ່ ?

ສະນັ້ນ ຖ້າຈະປັ້ນຮູບຄົນຜູ່ນີ້ ບໍ່ສົມຄວນ ! ຄົນອື່ນທີ່ມີຄຸນຄວາມດີຊອກເບິ່ງບໍ່ເຫັນບໍ່ ?

 

ພີ່ນ້ອງລາວທັງຫຼາຍ ເຫັນວ່າແນວໃດ ?


 

ງົງຫລາຍ ກັບການໃຊ້ຕົວ ຣ ໃນຕຳລາຮຽນບໍ່ໄດ້ປະກົດມີອັກສອນຕົວນີ້

ແຕ່ສັງເກດເຫັນການໃຊ້ທົ່ວໄປຍັງເຫັນເພີ່ນນຳໃຊ້ຢູ່ ສະນັ້ນຄິດວ່າຕົວ ຣ ນີ້ຄົງຈະຕັດ

ອອກຈາກພາສາລາວໄດ້ຍາກ ຢາກໃຫ້ເພີ່ນພິຈາລະນາໃຫມ່ໃຫ້ເອົາ ອັກສອນຕົວນີ້

ກັບມາສອນກັນໃນຕຳລາຮຽນອີກຄັ້ງຫນື່ງ

 

 

 __________________
Anonymous

Date:

ງົງຫລາຍ ກັບການໃຊ້ຕົວ ຣ ໃນຕຳລາຮຽນບໍ່ໄດ້ປະກົດມີອັກສອນຕົວນີ້

ແຕ່ສັງເກດເຫັນການໃຊ້ທົ່ວໄປຍັງເຫັນເພີ່ນນຳໃຊ້ຢູ່ ສະນັ້ນຄິດວ່າຕົວ ຣ ນີ້ຄົງຈະຕັດ

ອອກຈາກພາສາລາວໄດ້ຍາກ ຢາກໃຫ້ເພີ່ນພິຈາລະນາໃຫມ່ໃຫ້ເອົາ ອັກສອນຕົວນີ້

ກັບມາສອນກັນໃນຕຳລາຮຽນອີກຄັ້ງຫນື່ງ

 

 

 


ເຫັນດີນໍາທ່ານ 100%. ສັບໃນພາສາລາວຈະມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນຖ້າເພິ່ນເອົາຕົວ ກັບເຂົ້າມາເປັນອົງຄະນາຍາດຂອງພະຍັນຊະນະລາວອີກຄັ້ງນຶ່ງແຕ່ຄົງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນສັດຕະວັດນີ້ຫຼືສັດຕະວັດໜ້າເພາະງົບປະມານໃນການສຶກສາມີນ້ອຍຫຼາຍເພາະການກັບມາຂອງຕົວຣໍຈະເຮັດໃຫ້ມີການໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງມະຫາສານ.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ເພິ່ນຈະຫລໍ່ຮູບປັ້ນຂອງທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ໃຫ້ລູກຫລານລາວຂາບໄຫວ້ສັກກະລະບູຊາກໍ່ຍ້ອນວ່າເພິ່ນເປັນຜູ່ນໍາປະຕິວັດທີ່

ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງປ່ຽນແປງຫລັກການປາກເວົ້າຂີດຂຽນໃນພາສາລາວໃຫ້ມີລັກສະນະຊາດ ລັກສະນະມະຫາຊົນແລະ

ສາມາດທຽບເທົ່າກັບພາສາສາກົນໄດ້, ທ່ານພັດມາເວົ້່າວ່າພາສາລາວກໍາລັງຈະວິບັດໄປຍ້ອນເພິ່ນ. ທ່ານຄິດຄັກແລ້ວບໍ?


ຜູ້ເພິ່ນປຽ່ນການຂຽນແລະເວົ້າຂອງພາສາລາວແມ່ນເພິ່ນບໍ່ໃດ້ຄຶດຄັກແນ່ນອນ
ຂ້ອຍວ່າ!


 ຂ້າພະເຈົ້າ ຮັກແລະນັບຖືຜູ່ນໍາການປະຕິວັດທຸກໆທ່ານ ນັບຖືທີ່ສຸດ

ສໍາຫຼັບທ່ານພູມີ ເພິ່ນເອີ້ນກັນວ່າ ພະຍາພູມີ ວົງວິດຈິດ

ຟັງຄໍາວ່າພະຍາ ທີ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຜະຫຽາ ຫຼືເຈົ້າແຫ່ງປັນຍາ ຈຶ່ງມີຄົນນັບຖືຫຼາຍ

ແຕ່.......... ສຸດທ້າຍ ມາເປັນຜູ່ຕັດໂຕ "ຣ " ອອກຈາກພະຍັນຊະນະລາວ ! 

ໂອ່ຍ ເວັນກັມ ມັນພະຍາຜີບ້າແນວໃດ ?

ແນວໜັງສືບັນພະຊົນສ້າງໄວ້ໃຫ້ ແລະໄດ້ຮັບການພັດທະນາເພື່ອຄວາມສົມບຸນ ແລະແບບແຜນອັນດີມາຫຼານສັດຕະວັດ

ເຮັດແນວໃດມາຕັດອອກ ວ່າບໍ່ແມ່ນໂຕອັກສອນລາວ ວ່າມັນເປັນຄໍາຮັບໃຊ້ລະບອບຣາຊາ ເຊັ່ນຣາຊາຊັງ ! ວ່າຊັ້ນ

ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໝົດຄວາມເຊື່ອແລະນັບຖື ພະຍາຜູ່ນີ້

ເພາະທີ່ແທ້ມັນກໍ ເປັນພະຍາຍ້ອນຈັບຫອນຢອງໃສ່ຫົວກັນຊື່ໆ  ທີ່ແທ້ມັນໂງ່ ມິອະຄະຕິຕໍ່ລະບອບບຣາຊາ

ເລີຍກວາດລະຮະຮາມໄປຮອດອັກສອນ"ຣ"

ຊິບໍ່ໂງ່ແນວໃດ ພາສາລາວ 27 ໂຕກໍຍັງບໍ່ພໍ ຕາມສະພາບການໂຕຈິງ ເຊັ່ນເວລາຂຽນວັນນະກັມ

ກາບກອນ ໂຄງ ສານ, ແລະ ຊັບທີ່ມາຈາກພາສາບາລີ ສັນສະກຣິດ ທີ່ມ່ອິດທິພົນໃນພາສາລາວເກືອບເຄິ່ງ ກໍຈໍາເປັນ

ຕ້ອງໃຊ້ໂຕ "ຣ" ;  ແລະການທຽບສຽງຮຽນສອນພາສາຕ່າງປະເທດກໍຕ້ອງໃຊ້ໂຕ"ຣ"

ແລ້ວໂຕ "ຣ" ເປັນອຸປະສັກຫຍັງ ????????????????????????????????

 

ແລະ ຢາກຖາມຂໍ້ດຽວວ່າ : ເອົາໂຕ "ຣ" ອອກແລ້ວ ມີຫຍັງດີຂຶ້ນ? ໄດ້ຫຍັງຕື່ມ? ເຮັດໃຫ້ພາສາລາວ ເມື່ອງລາວ

ຈະເລີນກ້າວໜ້າຂຶ້ນບໍ່ ?

-----------------------------------

ບັນຫາໜຶ່ງ ກໍແມ່ນລູກຫຼານລາວເຮົາຜູ່ເກີດພາຍຫຼັງ ກໍບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ດອກວ່າ ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອພາສາລາວ

ໃຫ້ສືບທອດມາຮອດເຮົາ ເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫຼານນີ້ ມັນມີຂໍ້າຫຍຸ້ງຍາກ ຜ່ານຜ່າມາແນວໃດ

 

ແຕ່ປະຈຸບັນ

ພວກດອກເຕີ ທີ່ໃຊ້ນາມມະຍົດຂຶ້ນໜ້າ ວ່າ ທ່ານ ດຣ ທອງລຸນ ( ຂໍສົມມຸດ ) ກໍຫຼືກບໍ່ໄດ້ ຍັງໃຊ້ໂຕ "ຣ" ຢູ່

ເພາະຖ້າ ໃຊ້ວ່າ ທ່ານ ດລ ທອງລຸນ ຊິແປວ່າແນວໃດ " ທ່ານ ດາກລິງ ! ທ່ານ ????? " ກໍຈະແປໄດ້ນໍ່

 

ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດພຽງພໍ !!!!!!!!!!!!!!!

ຈະມາພາກັນເຊີດຊູຄົນທີ່ທໍາລາຍວັດທະນະທັມ ມໍລະດົກຂອງຊາດລາວໄດ້ແນວໃດ ?

ຈະມາພາກັນເຊີດຊູຄົນທີ່ທໍາລາຍວັດທະນະທັມ ມໍລະດົກຂອງຊາດລາວໄດ້ແນວໃດ ?

ຈະມາພາກັນເຊີດຊູຄົນທີ່ທໍາລາຍວັດທະນະທັມ ມໍລະດົກຂອງຊາດລາວໄດ້ແນວໃດ ?

 

ຢາກຮູ້ວ່າ ຜູ່ນໍາ ຜູ່ໃຫຍ່ລາວ ບໍ່ມີຄວາມຄິດບໍ່ ?

 

ສະນັ້ນ ຖ້າຈະປັ້ນຮູບຄົນຜູ່ນີ້ ບໍ່ສົມຄວນ ! ຄົນອື່ນທີ່ມີຄຸນຄວາມດີຊອກເບິ່ງບໍ່ເຫັນບໍ່ ?

ສະນັ້ນ ຖ້າຈະປັ້ນຮູບຄົນຜູ່ນີ້ ບໍ່ສົມຄວນ ! ຄົນອື່ນທີ່ມີຄຸນຄວາມດີຊອກເບິ່ງບໍ່ເຫັນບໍ່ ?

ສະນັ້ນ ຖ້າຈະປັ້ນຮູບຄົນຜູ່ນີ້ ບໍ່ສົມຄວນ ! ຄົນອື່ນທີ່ມີຄຸນຄວາມດີຊອກເບິ່ງບໍ່ເຫັນບໍ່ ?

 

ພີ່ນ້ອງລາວທັງຫຼາຍ ເຫັນວ່າແນວໃດ ?


 

ງົງຫລາຍ ກັບການໃຊ້ຕົວ ຣ ໃນຕຳລາຮຽນບໍ່ໄດ້ປະກົດມີອັກສອນຕົວນີ້

ແຕ່ສັງເກດເຫັນການໃຊ້ທົ່ວໄປຍັງເຫັນເພີ່ນນຳໃຊ້ຢູ່ ສະນັ້ນຄິດວ່າຕົວ ຣ ນີ້ຄົງຈະຕັດ

ອອກຈາກພາສາລາວໄດ້ຍາກ ຢາກໃຫ້ເພີ່ນພິຈາລະນາໃຫມ່ໃຫ້ເອົາ ອັກສອນຕົວນີ້

ກັບມາສອນກັນໃນຕຳລາຮຽນອີກຄັ້ງຫນື່ງ

 

 

 


 ພາກັນນອນຕາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດພີ໋ກະເລີຍບໍ່ຮູ້ຫຍັງວ່າເພິ່ນປັບປຸງຫຍັງແດ່ຮູ້ແຕ່ດ່າ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານ. ເລື່ອງຕົວ ຣ ເພິ່ນເອົາໃສ່ຄືນແຕ່ດົນແລ້ວ ພວກໝາເຖົ້າ__________________
Anonymous

Date:

ເຫັນເພິ່ນໃຊ້ຕົວລໍຫັນລີ້ນກັບສັບທີ່ຢືມມາຈາກພາສາຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ດຣ., ຮົງກາຣີ, ປາຣີ, ຣັດເຊຍ, ໂຣເບີດ, ແລນໂຣເວີ,...

__________________
Anonymous

Date:

 ພາກັນນອນຕາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດພີ໋ກະເລີຍບໍ່ຮູ້ຫຍັງວ່າເພິ່ນປັບປຸງຫຍັງແດ່ຮູ້ແຕ່ດ່າ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານ. ເລື່ອງຕົວ ຣ ເພິ່ນເອົາໃສ່ຄືນແຕ່ດົນແລ້ວ ພວກໝາເຖົ້າ

ທ່ານສົມຄວນໄດ້ຮັບຣາງວັນນີ້ :)

__________________
Anonymous

Date:

ສວຍໂອກາດດ່າກັນຫລິ້ນຊື່ໆຕິເບາະພໍ່ອາວ? ຖ້າຂ້ານ້ອຍຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຫອບສັງຂານຂ້າມນໍ້າຂ້າມມະຫາສມຸດໄປເມືອງລາວເພື່ອຊອກຮູ້ຊອກເຫັນຄວາມຈິງດອກ ເພາະຍຸກນີ້ລາວເຮົາມີເທັກນິກວິທຍາສາດສູງແລ້ວ ຈະຕິດຕາມຂ່າວຄາທາງໂທຣະພາບກໍ່ໄດ້ ຈະຕິດຕາມອ່ານຂ່າວທາງແວັບໄຊກໍ່ໄດ້. ຖ້າທ່ານສັງເກດເບິ່ງຮູບນີ້ແລ້ວ ທ່ານກໍ່ຄົງຮູ້ວ່າເພິ່ນມີການນໍາໃຊ້ຕົວຣໍເປັນທາງການຫລືບໍ່? ຖ້າໄດ້ກາຍມາທາງດອນປ່າໃໝ່ ກໍ່ແວ່ມາດື່ມ Red Wine ແດ່ເດີ ຈະຕ້ອນຮັບບໍ່ໃຫ້ມີການຂາດຕົກບົກພ່ອງຫຍັງດອກ.

__________________
Anonymous

Date:


 

ງົງຫລາຍ ກັບການໃຊ້ຕົວ ຣ ໃນຕຳລາຮຽນບໍ່ໄດ້ປະກົດມີອັກສອນຕົວນີ້

ແຕ່ສັງເກດເຫັນການໃຊ້ທົ່ວໄປຍັງເຫັນເພີ່ນນຳໃຊ້ຢູ່ ສະນັ້ນຄິດວ່າຕົວ ຣ ນີ້ຄົງຈະຕັດ

ອອກຈາກພາສາລາວໄດ້ຍາກ ຢາກໃຫ້ເພີ່ນພິຈາລະນາໃຫມ່ໃຫ້ເອົາ ອັກສອນຕົວນີ້

ກັບມາສອນກັນໃນຕຳລາຮຽນອີກຄັ້ງຫນື່ງ

 


 ພາກັນນອນຕາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດພີ໋ກະເລີຍບໍ່ຮູ້ຫຍັງວ່າເພິ່ນປັບປຸງຫຍັງແດ່ຮູ້ແຕ່ດ່າ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານ. ເລື່ອງຕົວ ຣ ເພິ່ນເອົາໃສ່ຄືນແຕ່ດົນແລ້ວ ພວກໝາເຖົ້າ


 ເປັນຫຍັງເຈົ້າເວົ້າບໍ່ມີເຫດຜົນແບບນີ້ ມັນສະແດງເຖິງສັນດານ ລະດັບການສຶກສາຂອງເຈົ້າ

ຂ້ອຍກະເປັນຄົນລາວຄືກັນກັບເຈົ້ານີ້ຫລະ ແຕ່ຄວາມຮັບຮູ້ມັນກະບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ຫມົດ

ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງດອກ ວ່າມັນມີຫຍັງປ່ຽນແປງໄປແລ້ວ ຄັນເຈົ້າຫວັງດີແທ້ຢາກໃຫ້ຄົນໄດ້ໃນບ່ອນນີ້ໄດ້ຮັບ

ຮູ້ຄວາມຈິງເຈົ້າກະຍົກຫລັກຖານ ຫລື ເລົ່າໃຫ້ກັນຟັງວ່າມັນເປັນມາ-ເປັນໄປແນວໃດ ບໍ່ແມ່ນເວົ້າແລ້ວ

ມາຈົບດ້ວຍຄຳດ່າແບບນີ້ ແຕ່ເລື່ອງກະຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບທີ່ມີເຫດຜົນ

ເຊົາສາຄົນຜູ້ນີ້ຈິດໃຈອັກຄະຕິຫລາຍ

 

 

 

 __________________
ຄອນຂຽວ

Date:

ຂໍອະພັຍໂທດ... ທ່ານ ໝາຍເຖີງ '' ພະຍາກອນອາກາດ '' ແມ່ນບໍ..?

( ໝາຍເຖີງ ການແຈ້ງ-ເຕືອນ : ອາກາດ, ອຸ່ນຫະພູມ ຫຼື ປາກົດການ ຂອງ ດິນຟ້າ-ອາກາດ : ອຸຕຸນິຍົມ )

'' ຈະລາຈອນອາກາດ ແລະ ຈາລະຈອນອາກາດ ແລະ ຈໍລະຈອນອາກາດ...? ''

( ສ່ວນ ທັງສາມ-ປໂຍດ ຂ້າງເທີງນີ້, ຄິດວ່າ ອາດຈະເປັນສັພໃໝ່... ທີ່ມີການປ່ຽນແປງ-ເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ແນວໃດ...? ) ຂໍຂອບໃຈ, ຮັກແພງ '' ຄອນຂຽວ '' wink__________________
ຄອນຂຽວ

Date:

ບຸກຄະລະກອນ  ບຸກຄາລາກອນ 

ຊັບພະຍາກອນ  ສັບພະຍາກອນ 

ບໍ່ໄດ້ດອກ        ບໍ່ໄດ້ຫຼອກ  

ບຸກຄະລະກອນ : (ຄິດວ່າຖືກຕ້ອງ)

ຊັພຍາກອນ : ຊັພສົມບັດ, ທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທຳມະຊາດ.

ບໍ່ໄດ້ດອກ : ຄຳເວົ້າ, ບໍ່ໄດ້...( ຄຳ, ເດັດຂາດ ) ດອກ...(ແມ່ນ, ຄຳເສີມ) ຫາກຂຽນລວມກັນ ໝາຍຄວາມວ່າ (ບໍ່ໄດ້ກຳໄລ '' ຂາດທືນ '') ບໍ່ໄດ້, ແຕ່...(ບໍ່ແນ່ນອນ 100%) ການຄາດຄະເນ...?

- ສຸດແລ້ວແຕ່...ຈະໝາຍເຖີງຫຍັງ ຫຼື ສີ່ງໃດ...?

ບໍ່ໄດ້ຫຼອກ : ຄວາມໝາຍ, ບໍ່ຕົ້ວະ-ບໍ່ຕົ້ມ ບໍ່ຫລອກລວງ...ຫາກໃຊ້ຂຽນ.

( ສຳນຽງ ຈັດໄວ້ສອງປະເພດສາເນາະ, ຫາກເປັນຄຳເວົ້າ )

- ຫຼື ທ່ານອື່ນ-ໆເດ... ມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ?__________________
ໄມ້ຄານແດງ

Date:

ບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານຄອນຂຽວຕອບຄໍາເຫັນຂອງທ່ານໃດ ແຕ່ຄິດວ່າຄໍາ ສັບເຫລົ່ານັ້ນອາດຈະເປັນຄໍາສັບໃໝ່ທີ່ກົມອຸຕຸວິທຍາ(Meteorology)ໃຊ້ໃນປັຈຸບັນນີ້. ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ ພະຍາກອນອາກາດ(Weather Prediction)ແມ່ນການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໃນປາກົດການຂອງ ດິນຟ້າອາກາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດທີ່ນັກຂ່າວອາກາດ(Weather reporter)ເອົາ ມາຂ່າວບອກເຕືອນທາງໜັງສືພິມ ວິທະຍຸແລະໂທຣະພາບ. ຈໍຣະຈອນທາງອາກາດ(Air traffic)ແມ່ນການເດີນທາງຈາກຈຸດນຶ່ງໄປຫາຈຸດນຶ່ງໂດຍໃຊ້ເຮືອບິນເປັນຍານພາຫະນະ.

__________________
1 2  >  Last»  | Page of 2  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard