Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ໃຜຮູ້ແດ່ວ່າ ຈ້າງເຂົ້າເຮັດການຢູ່ ທະນາຄານ ການຄ້າ ເຂົາເອົາເທົ່າໃດ


Member

Status: Offline
Posts: 21
Date:
ໃຜຮູ້ແດ່ວ່າ ຈ້າງເຂົ້າເຮັດການຢູ່ ທະນາຄານ ການຄ້າ ເຂົາເອົາເທົ່າໃດ
-- Edited by freedom on Saturday 23rd of July 2011 09:35:11 AM

__________________
Anonymous

Date:
RE: ໃຜຮູ້ແດ່ວ່າ ຈ້າງເຂົ້າເຮັດການຢູ່ ທະນາຄານ ການຄ້າ ເຂົາເອົາເທົ່າໃດ


No, 200,000 Bth to work at Lao Bank__________________
Anonymous

Date:

freedom wrote:-- Edited by freedom on Saturday 23rd of July 2011 09:35:11 AM


ຢູ່ປະເທດອື່ນລະແມ່ນຜູ້ເຂົ້າເຮັດການໃດ້ຖື້ກຈ້າງຊະພັດຢູ່ເມືອງລາວແມ່ນໃດ້ຈ້າງ
ເອົາກ່ອນໃດ້ເຮັດການນໍ້...LMAObiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin__________________
Anonymous

Date:

GOOD LUCK FOR LAOS IN FEATURE. THAT AWESOME SYSTEM. KEEP IT UP WHOEVER BE RICH AND MORE RICHES. MAKE ALL YOUR  FAMILY MEMBER PROUD OF YOU.

PEACE

HAVE A NICE LIFE__________________
Anonymous

Date:
RE:ໃຜຮູ້ແດ່ວ່າ ຈ້າງເຂົ້າເຮັດການຢູ່ ທະນາຄານ ການຄ້າ ເຂົາເອົາເທົ່າໃດ


ທ່ານຢາກເຂົ້າເຮັດຢູ່ສາຂາໃດ໋, ຕໍາແໝ່ງໃດ່? ຖ້າຢາກເຮັດຢູ່ວຽງກໍ່ໂທໄປຖາມ

ທ່ານອ່ອນແກ້ວ ດໍາຣົງບຸນ ເບີໂທ: 21 - 2132001

ຖ້າຢາກເຮັດຢູ່ສະຫວັນ ກໍ່ໂທຖາມທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ 41-211722

ຖ້າຢາກເຮັດຢູ່ອຸດົມໄຊ ກໍ່ໂທຖາມທ່ານ ວັນຄໍາ ວໍຣະວົງ   81-211260

ໂຊກດີເດີທ່ານ.

 

 __________________
Anonymous

Date:
RE: ໃຜຮູ້ແດ່ວ່າ ຈ້າງເຂົ້າເຮັດການຢູ່ ທະນາຄານ ການຄ້າ ເຂົາເອົາເທົ່າໃດ


No, 200,000 Bth to work at Lao Bank

That is a lot of money if you compare to US dollar is around $6,000 - $7,000. let means farmer children and low class people cannot work at the bank then. That is impossible and it is sucking systems lao labor law.  I thought that every lao citizens have equal opportunuty and depend on their education and experiences.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

No, 200,000 Bth to work at Lao Bank

That is a lot of money if you compare to US dollar is around $6,000 - $7,000. let means farmer children and low class people cannot work at the bank then. That is impossible and it is sucking systems lao labor law.  I thought that every lao citizens have equal opportunuty and depend on their education and experiences.


 ສໍາລັບຜູ່ທີ່ມີການສຶກສາ ມີປະສົບການ ແລະມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງ ບໍ່ຕ້ອງມີ human netwroking ກະຊອກຫາວຽກ

ໄດ້ງ່າຍ, ແຕ່ຖ້າການສຶກສາບໍ່ສູງ ບໍ່ມີວິຊາສະເພາະພິເສດທີ່ເພິ່ນຕ້ອງການ ມັນກໍ່ຍາກແດ່ຫັ້ນລະ.__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 120
Date:

3 ປີຫັຼງຄືມີແຕ່ 100.000 ບາດ ມາປີນີ້ຂຶ້ນຮອດ 200.000 ບາດແລ້ວ ຕາຍແລ້ວປະເທດຊາດ ລູກຊາວນາໜາເຕົ່າ ທີ່ພໍ່ແມ່ ອຸດໝູນສົ່ງເສີມໃຫ້ໄດ້ມາຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊິ້ນເປືອງເງິນທອງ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍຖ້າທຽບກັບລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ບາດຮຽນຈົບອອກມາແລ້ວ ພັດຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກບ່ອນດີໆ ມີອານາຄົດ ເພາະບໍ່ແພ້ເສັ້ນ ແພ້ສາຍ ແພ້ລູກຜູ້ນີ້ ລູກຜູ້ນັ້ນ ຄິດແລ້ວເສົ້າ ປະເທດຊາດຍັງຈະຕົກຢູ່ໃນວົງກົດແຫ່ງນີ້ອີກເຫິງນານປານໃດ ຈຶ່ງຈະມີໝວ່ຍງານມາກວດສອບ ແລະແກ້ໄຂ ບັນຫາແລະຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງດັ່ງກ່າວໄດ້.

__________________
Anonymous

Date:

andy wrote:

3 ປີຫັຼງຄືມີແຕ່ 100.000 ບາດ ມາປີນີ້ຂຶ້ນຮອດ 200.000 ບາດແລ້ວ ຕາຍແລ້ວປະເທດຊາດ ລູກຊາວນາໜາເຕົ່າ ທີ່ພໍ່ແມ່ ອຸດໝູນສົ່ງເສີມໃຫ້ໄດ້ມາຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊິ້ນເປືອງເງິນທອງ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍຖ້າທຽບກັບລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ບາດຮຽນຈົບອອກມາແລ້ວ ພັດຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກບ່ອນດີໆ ມີອານາຄົດ ເພາະບໍ່ແພ້ເສັ້ນ ແພ້ສາຍ ແພ້ລູກຜູ້ນີ້ ລູກຜູ້ນັ້ນ ຄິດແລ້ວເສົ້າ ປະເທດຊາດຍັງຈະຕົກຢູ່ໃນວົງກົດແຫ່ງນີ້ອີກເຫິງນານປານໃດ ຈຶ່ງຈະມີໝວ່ຍງານມາກວດສອບ ແລະແກ້ໄຂ ບັນຫາແລະຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງດັ່ງກ່າວໄດ້.


 ແມ່ນແລ້ວມັນໜ້າເສົ້າທີ່ສຸດ  " ໃນໂລກໜ່ວນນີ້ ມີ ແຕ່ ປະເທດລາວ ”

ໄດ້ຍິນ ໄດ້້ເຫັນມາ ມີຈິງ

ບໍ່ແມ່ນບັນຫາຮຽນຕໍ່າຮຽນສູງ

ຜູ່ເວົ້າແນວນີ້ ຂີ້ຕົວະຮອດໂຕມັນເອງ

ເພາະໃຜກະຮູ້ ມີຈິງ ປິດບັງບໍ່ໄດ້ ຄັນຄົນໃດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນີ້ຮູ້ໝົດ

ຄັນບໍ່ເວົ້າໃຫ້ໃຜເວົ້າ !??????????????????????

ຄັນບໍ່ທ້ວງຊິໃຫ້ໃຜທ້ວງ ເພາະເຮົາປະຊາຊົນທັມມະດາ ມັນເດືອດຮ້ອນ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ພວກໃນເມືອງ ພວກມີເສັ້ນສາຍມັນສະບາຍ ມັນໄດ້ປຽບ ...ມັນມິດໄດ້

ຄົນທັມມະດາມັນຊິອົດໄດ້ບໍ່ ????????????????

ພັກລັດຫຼັບຕາ............ບໍ່ກ້າທ້ວງ.....ບໍ່ກ້າເວົ້າເພາະໂຕກໍມີສ່ວນ

ຜີດຮ້ອຍເປີເຊັນ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ຝົນມັນຮົ່ວມາແຕ່ແປ ?????????? ໝູໂຕນ້ອຍໆທີ່ອາໄສໃນເຮືອນມັນຊິເຮັດຫຽັງໄດ້ ?

ເຖິງຈະເປັນໝາເຫົ່າເຄື່ອງບິນ..........ແຕ່ ກໍຕ້ອງເຫົ່າ..ພໍລະບາຍຄວາມແຄ້ນ !!!!

ພວກຜູ່ນໍາໜ້າເລືອດ ຄັນພວກລາວປະຕິການເວົ້າກໍວ່າເຂົາບໍ່ດີ

ທີ່ແທ້ມັນກໍມີສ່ວນຖືກຫຼາຍໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ

 

ມືນຕາແດ່

ຊ່ວຍກັນເຫົ່າມັນໄປເລື້ອຍໆ

ຮັກແພງພີ່ນ້ອງລາວ ຊັງແຕ່ພວກຜູ້ນໍາ

 __________________
Anonymous

Date:

I feel so sad for these people because I am laotian too, who see the gov. doesn't look after their own people.  govt. are so self-fishness that our country is still being poor today. poor people don't have equal opportunities and equal rights, unlikely the rich people pay their own way to get to the top. I wonder my nephew study in finance at Champassak University and one day when he is finished, then he want to work in the Banking system. it means that he has no chance to work for the bank.  if he want to work in the Bank so he has to come up 200, 000 Bth to get in.  This is so sick in my stomach about lao labor laws.__________________
Anonymous

Date:

ບໍ່ມີດອກເສຍເງິນເສຍຄຳນະ, ຜູ້ທີ່ເສຍກະມີແຕ່ຄົນໂງ່ ເສຍໃຫ້ນາຍໜ້າ, ຜູ້ຕັ້ງກະທູ້ກະຄວນຈະຄຶດແນ່__________________
Anonymous

Date:

 
 
Reply Quote

ບໍ່ມີດອກເສຍເງິນເສຍຄຳນະ, ຜູ້ທີ່ເສຍກະມີແຕ່ຄົນໂງ່ ເສຍໃຫ້ນາຍໜ້າ, ຜູ້ຕັ້ງກະທູ້ກະຄວນຈະຄຶດແນ່

 

I don't believe you,  it is happening in lao society now and I knew so, My nephew graduated electricain and he want to work for electric company in Uttapou and  he apply for the job and the company told him put $500 US. in front to deposit first, he told him that he didn't kind of money and they told him to find some way to get money then get here agian.  so his father work very hard to pay for his education and he didn't get a job and he decide to join army. that is truly story. and you said notthing has had happened and you are as liar. __________________
Anonymous

Date:

ຢາກຝາກຖາມພວກທີ່ເຂົ້າມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເວັບບອດແຫ່ງນີ້ວ່າ ພວກເຈົ້າເປັນຄົນລາວ ທີ່ຮັກຊາດຢ່າງທີ່ແທ້ຈິງແລະຫວາ???!!! ທີ່ກ້າເອົາຊື່ສຽງຂອງຊາດໂຕເອງ ມາເວົ້າໃນທາງທີ່ຜິດແບບນີ້, ເຖິງວ່າເຫດການມັນຈະແບບນີ້ ແຕ່ທຸກຄົນຄວນຈະຄິດດີໆກ່ອນເວົ້າຫຍັງອອກມາ (ມັນມີຫົນທາງແກ້ໄຂທີ່ດີກວ່າ), ເພາະເທົ່າທີ່ອ່ານມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນມີການກ່າວຫາບຸກຄົນອື່ນໂດຍທີ່ ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າເຂົາມີສ່ວນກ່ຽວພັນນຳຫຼືບໍ່...   ອີກທັງຍັງເປັນການກ່າວປະຈານຊາດໂຕເອງ ໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະຜູ້ບໍ່ຫວັງດີຕ່າງໆ ສວຍໃຊ້ໂອກາດໃນທາງທີ່ບໍ່ດີນີ້...

 

 

 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື__________________
Anonymous

Date:

ຢາກຝາກຖາມພວກທີ່ເຂົ້າມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເວັບບອດແຫ່ງນີ້ວ່າ ພວກເຈົ້າເປັນຄົນລາວ ທີ່ຮັກຊາດຢ່າງທີ່ແທ້ຈິງແລະຫວາ???!!! ທີ່ກ້າເອົາຊື່ສຽງຂອງຊາດໂຕເອງ ມາເວົ້າໃນທາງທີ່ຜິດແບບນີ້, ເຖິງວ່າເຫດການມັນຈະແບບນີ້ ແຕ່ທຸກຄົນຄວນຈະຄິດດີໆກ່ອນເວົ້າຫຍັງອອກມາ (ມັນມີຫົນທາງແກ້ໄຂທີ່ດີກວ່າ), ເພາະເທົ່າທີ່ອ່ານມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນມີການກ່າວຫາບຸກຄົນອື່ນໂດຍທີ່ ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າເຂົາມີສ່ວນກ່ຽວພັນນຳຫຼືບໍ່...   ອີກທັງຍັງເປັນການກ່າວປະຈານຊາດໂຕເອງ ໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະຜູ້ບໍ່ຫວັງດີຕ່າງໆ ສວຍໃຊ້ໂອກາດໃນທາງທີ່ບໍ່ດີນີ້...

 

 

 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື
___________________________________________________________

This is not criticized my own country and society to let world know.  it is truly story and I just want lao society to fair labor and justice for last of lao. I want my people have right to work with their skills and education. __________________
Anonymous

Date:

 

ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມບ້ານເຮົາເປັນຄືແນວນັ້ນແທ້ແລະຄົນທັງໂລກກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າຜູ່ນໍາທີ່ມີອໍານາດບາງກຸ່ມເປັນແນວໃດ໋

ລອງຕີເຂົ້າ google ເບິ່ງດູ່ພໍ່ຍາວ່າ corruption in Laos ມັນຊິມີຜົນຄົ້ນອອກມາ 5,460,000 ໜ້າແລະແຕ່ລະກໍ່

ເວົ້າເຖິງການສໍ້ໂກງກິນຂອງພວກຜູ່ນໍາລາວ ແລະທ່ານຈູມມະລີເພິ່ນກະຍັງຍອມຮັບວ່າມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງເກີດຂຶ້ນ

ໃນບັນດາສະມາຊິກພັກ ແລະເປັນຫຍັງພໍ່ຍາຈຶ່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍເວົ້າເຖິງເລື້ອງນີ້? ຫລືວ່າພໍ່ຍາກໍ່ແມ່ນຜູ່ນຶ່ງທີ່ຮັບກິນ

ເງິນສິນບົນ ຈຶ່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນເຜີຍປບເບື້ອງຫລັງຂອງຕົນ?__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:ນີ້ຄືສຽງສະທ້ອນຈາກສັງຄົມລາວ ຄວາມຈິງຄືຄວາມຈິງ ຢ່າປິດບັ້ງແລະກິດກິ້ນຄວາມຄຶດດີໆໆເຂົາເລີຍ ທຸກຄົນທີ່ສະແດງຄວາມເຫັນລ້ວນແຕ່ເຊື້ອຊາດລາວ ຈິງໆໆ ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາລະບາຍອອກມາເທີດ ເຂົາຮັກຊາດຫວັງດີຕໍ່ຊາດ ແລະ ຢາກໃຫ້ປະເທດກ້າວໄປ
ຂ້າງຫນ້າເຫມື່ອນກັບປະເທດອື້ນເຂົາ ປະເທດລາວມັນກຳລັງຈະກ້າວໄປຖືງຈູດນີ້ແລ້ວ ເມື່ອກ່ອນນັກ
ຮຽນທີ່ຮຽນເກ່ງໄດ້ທືນດີໆໆແຈ່ຕອນນີ້ມັນປ່ຽນແປງແລ້ວ ກາຍເປັນລູກເຈົ້າຫລານນາຍໄດ້ທືນດີໆໆ
ຮຽນຈົບແລ້ວຕ້ອງຈ້າງເຂົ້າເຮັດການ ນີ້ຫລືຄືປະເທດລາວ ທີ່ຈິງຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ ນຳບໍລິສັດລາວທຸລະຄົມ
ແລະບໍລິສັດອື້ນໆໆນະ ທີ່ນຳເອາອີນເຕີເນ໊ດມາໃຫ້ຄົນລາວໄຊ້ແລະໃຫ້ໂອກາດຄົນລາວເຂົ້າມາປົດປ່ອຍ
ຄວາມທູກໃຈ,,,


ຢາກຝາກຖາມພວກທີ່ເຂົ້າມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເວັບບອດແຫ່ງນີ້ວ່າ ພວກເຈົ້າເປັນຄົນລາວ ທີ່ຮັກຊາດຢ່າງທີ່ແທ້ຈິງແລະຫວາ???!!! ທີ່ກ້າເອົາຊື່ສຽງຂອງຊາດໂຕເອງ ມາເວົ້າໃນທາງທີ່ຜິດແບບນີ້, ເຖິງວ່າເຫດການມັນຈະແບບນີ້ ແຕ່ທຸກຄົນຄວນຈະຄິດດີໆກ່ອນເວົ້າຫຍັງອອກມາ (ມັນມີຫົນທາງແກ້ໄຂທີ່ດີກວ່າ), ເພາະເທົ່າທີ່ອ່ານມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນມີການກ່າວຫາບຸກຄົນອື່ນໂດຍທີ່ ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າເຂົາມີສ່ວນກ່ຽວພັນນຳຫຼືບໍ່...   ອີກທັງຍັງເປັນການກ່າວປະຈານຊາດໂຕເອງ ໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະຜູ້ບໍ່ຫວັງດີຕ່າງໆ ສວຍໃຊ້ໂອກາດໃນທາງທີ່ບໍ່ດີນີ້...

 

 

 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື
___________________________________________________________

This is not criticized my own country and society to let world know.  it is truly story and I just want lao society to fair labor and justice for last of lao. I want my people have right to work with their skills and education. 


 __________________
Anonymous

Date:

I don't believe if I don't see by my own eyes. My son who was born in the U.S. in 1980 and now he's Vientiane and working as financial officer at Phongsavanh Bank. I don't know how he got that job over there, I asked him so many times that he had to pay under table fee before he got that job? He said no..no..no.  He has short term contact with that bank ( 1 year contact ) with salary is almost 1/2 lower to what he made in the States. He said he wants to learn how to live in Laos and some day he will be there for permanently to help Lao people develop his grandparents land. But I miss him and can't wait to see him back to the States, he's still 5 months to go for his contact to end yet. He told me he's training a Lao-Chinese guy who's relate to the owner of the bank.

His master degree of his education and his back ground of experiences worked in the States as Financial Officer over 7 years are a factor of getting job in that bank in Vientiane.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

I don't believe if I don't see by my own eyes. My son who was born in the U.S. in 1980 and now he's Vientiane and working as financial officer at Phongsavanh Bank. I don't know how he got that job over there, I asked him so many times that he had to pay under table fee before he got that job? He said no..no..no.  He has short term contact with that bank ( 1 year contact ) with salary is almost 1/2 lower to what he made in the States. He said he wants to learn how to live in Laos and some day he will be there for permanently to help Lao people develop his grandparents land. But I miss him and can't wait to see him back to the States, he's still 5 months to go for his contact to end yet. He told me he's training a Lao-Chinese guy who's relate to the owner of the bank.

His master degree of his education and his back ground of experiences worked in the States as Financial Officer over 7 years are a factor of getting job in that bank in Vientiane.


 Reasonable ເພາະວ່າລູກຊາຍເຈົ້າມີປະສົບການຕັ້ງ 7ປີແລະຈົບຊັ້ນປະຣິນຍາ

ເອກ ແລະຍັງເຂົ້າໄປຝຶກງານພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານອັອດອີກດ້ວຍ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້

ສິນບົນໃຜກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຂໍພຽງແຕ່ມີເສັ້ນໃຫຍ່ໆແດ່ໝ້ອຍນຶ່ງ ແມ່ນສະບາຍຫລາຍ

ຢ່າງ.__________________
Anonymous

Date:

1.ມີແຕ່ພວກໂງ່ພວກຈ້າພວກຂີ້ສໍ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຊອກຫາຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກ,

2.ສ່ວນພວກສະຫລາດພວກເກັ່ງແລະມີຄວາມເປັນທຳໃນຫົວໃຈບໍ່ພາກັນຈ້າງດອກ! ເຂົາເຂົ້າເຮັດວຽກດ້ວຍສີມື ແລະຄວາມສາມາດ.

ຜູ້ທີ່ປະເດັນມາສົນທະນານີ້ ບໍ່ຫລາຍກໍຫນ້ອຍຄົງເປັນບຸກຄົນທີ່ນອນຢູ່ໃນຂໍ້ທີ 1.

ໂຊກດີຈົ່ງເປັນຂອງຜູ້ສະຫລາດ ແລະມີຄວາມເປັນທຳໃນຫົວໃຈ.

 

yawnyawnyawnyawnyawn__________________
Anonymous

Date:

ຂໍຖາມແດ່ເຈົ້າຂອງກະທູ້ນີ້ ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຊີ່ຖາມສ້ຳຊາກຫລາຍ

ແທ້ຄົນທັງປະເທດລາວເຂົາຮູ້ກັນຫມົດແລ້ວ ຈັກນ້ຽຖືກຄຸກ

ເວົ້າກ່້າເວົ້າຄ່ຽແນ່nonono__________________
Anonymous

Date:
RE:ໃຜຮູ້ແດ່ວ່າ ຈ້າງເຂົ້າເຮັດການຢູ່ ທະນາຄານ ການຄ້າ ເຂົາເອົາເທົ່າໃດ


Anonymous wrote:

1.ມີແຕ່ພວກໂງ່ພວກຈ້າພວກຂີ້ສໍ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຊອກຫາຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກ,

2.ສ່ວນພວກສະຫລາດພວກເກັ່ງແລະມີຄວາມເປັນທຳໃນຫົວໃຈບໍ່ພາກັນຈ້າງດອກ! ເຂົາເຂົ້າເຮັດວຽກດ້ວຍສີມື ແລະຄວາມສາມາດ.

ຜູ້ທີ່ປະເດັນມາສົນທະນານີ້ ບໍ່ຫລາຍກໍຫນ້ອຍຄົງເປັນບຸກຄົນທີ່ນອນຢູ່ໃນຂໍ້ທີ 1.

ໂຊກດີຈົ່ງເປັນຂອງຜູ້ສະຫລາດ ແລະມີຄວາມເປັນທຳໃນຫົວໃຈ.

 

yawnyawnyawnyawnyawn


 ຖ້າເຂົາໂງ່ຈ້າຄືເຈົ້າເວົ້າ ເຂົາຄືຊິບໍ່ມີປັນຍາຫາເງິນມາຈ້າງເຂົ້າດອກ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ມີການຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກເດີ ເລື່ອນ

ຕໍາແນ່ງກໍ່ມີການຈ້າງກັນອີກໃດ໋ ງວັກເບິ່ງຂ້າງເບິ່ງແອວແດ່ພໍ່ອາວເອີຍ ຢ່າຖຽງຊົນຝາຫລາຍ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ໃຜຮູ້ແດ່ວ່າ ຈ້າງເຂົ້າເຮັດການຢູ່ ທະນາຄານ ການຄ້າ ເຂົາເອົາເທົ່າໃດ


Anonymous wrote:

Anonymous wrote:

1.ມີແຕ່ພວກໂງ່ພວກຈ້າພວກຂີ້ສໍ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຊອກຫາຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກ,

2.ສ່ວນພວກສະຫລາດພວກເກັ່ງແລະມີຄວາມເປັນທຳໃນຫົວໃຈບໍ່ພາກັນຈ້າງດອກ! ເຂົາເຂົ້າເຮັດວຽກດ້ວຍສີມື ແລະຄວາມສາມາດ.

ຜູ້ທີ່ປະເດັນມາສົນທະນານີ້ ບໍ່ຫລາຍກໍຫນ້ອຍຄົງເປັນບຸກຄົນທີ່ນອນຢູ່ໃນຂໍ້ທີ 1.

ໂຊກດີຈົ່ງເປັນຂອງຜູ້ສະຫລາດ ແລະມີຄວາມເປັນທຳໃນຫົວໃຈ.

 

yawnyawnyawnyawnyawn


 ຖ້າເຂົາໂງ່ຈ້າຄືເຈົ້າເວົ້າ ເຂົາຄືຊິບໍ່ມີປັນຍາຫາເງິນມາຈ້າງເຂົ້າດອກ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ມີການຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກເດີ ເລື່ອນ

ຕໍາແນ່ງກໍ່ມີການຈ້າງກັນອີກໃດ໋ ງວັກເບິ່ງຂ້າງເບິ່ງແອວແດ່ພໍ່ອາວເອີຍ ຢ່າຖຽງຊົນຝາຫລາຍ.
__________________
Pure Lao

Date:

Stupid Idea, everything in your head just give bribe ?Y__________________
Anonymous

Date:

Lao National Bank - Savannakhet branch, 100 000 B is garanteed to be complete govt bank personnel...It is happenning to me as I am seeking to join the branch. If anyone wants to know, please check with the human resource unit.__________________
Anonymous

Date:

ຢາກຝາກຖາມພວກທີ່ເຂົ້າມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເວັບບອດແຫ່ງນີ້ວ່າ ພວກເຈົ້າເປັນຄົນລາວ ທີ່ຮັກຊາດຢ່າງທີ່ແທ້ຈິງແລະຫວາ???!!! ທີ່ກ້າເອົາຊື່ສຽງຂອງຊາດໂຕເອງ ມາເວົ້າໃນທາງທີ່ຜິດແບບນີ້, ເຖິງວ່າເຫດການມັນຈະແບບນີ້ ແຕ່ທຸກຄົນຄວນຈະຄິດດີໆກ່ອນເວົ້າຫຍັງອອກມາ (ມັນມີຫົນທາງແກ້ໄຂທີ່ດີກວ່າ), ເພາະເທົ່າທີ່ອ່ານມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນມີການກ່າວຫາບຸກຄົນອື່ນໂດຍທີ່ ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າເຂົາມີສ່ວນກ່ຽວພັນນຳຫຼືບໍ່...   ອີກທັງຍັງເປັນການກ່າວປະຈານຊາດໂຕເອງ ໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະຜູ້ບໍ່ຫວັງດີຕ່າງໆ ສວຍໃຊ້ໂອກາດໃນທາງທີ່ບໍ່ດີນີ້...

 

 

 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື

____________________________________________________________________
This guys want to make himself look good and cover up to defence reality in lao society
today and I wonder he get pay for big buck for real !!!. (what way do you find the relution ?) the way I know that advertize on TV, Newspaper and billbboard to stop the crooks.__________________
Anonymous

Date:

ມັນເປັນຄວາມຊົ່ວຂອງຄະນະການນຳຂອງປະເທດລາວ. ຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ ກາມີແຕ່ແບບນີ້ແລະ ເປັນເທດບໍ່ມີນ້ຳຢາ

ແຕ່ວ່າ ຖ້າພວກເຈົ້າເປັນຄົນຕັ້ງໃຈ ເກັ່ງແທ້ ກໍ່ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກໄດ້.

ຈາກພະນັກງານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ.__________________
ນັກສັງເກດການ

Date:

ຕາມສັງເກດແລ້ວເຫັນວ່າ ທຸກເຫດການ ແລະ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ນາໆ ທີ່ສັງຄົມສ່ອງແສງ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມຈິງທຸກປະການ ແຕ່ທີ່ແນ່ໆ ກໍ່ຄື ບໍ່ຮູ້ວ່າເກີດຂື້ນຢູ່ໃສ, ເມື່ອໃດ, ແມ່ນໃຜ ແລະ ເປັນແນວໃດ... ແນ່ນອນແລ້ວ ການໂສ້ໂກງ ແລະ ການ ຮັບຊອງພິເສດ(ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ) ມີຢູ່ທຸກມູມໂລກ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ ບບ້ານເຮົານີ້ ບໍ່ເວົ້າກໍ່ຮູ້ວ່າບັນຫາການ Corruption ແມ່ນເປັນປະເພນີ ປະຈຳຊາດ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດກຳຈັດໃຫ້ໝົດໄປ...__________________
Anonymous

Date:

ນັກສັງເກດການ wrote:

ຕາມສັງເກດແລ້ວເຫັນວ່າ ທຸກເຫດການ ແລະ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ນາໆ ທີ່ສັງຄົມສ່ອງແສງ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມຈິງທຸກປະການ ແຕ່ທີ່ແນ່ໆ ກໍ່ຄື ບໍ່ຮູ້ວ່າເກີດຂື້ນຢູ່ໃສ, ເມື່ອໃດ, ແມ່ນໃຜ ແລະ ເປັນແນວໃດ... ແນ່ນອນແລ້ວ ການໂສ້ໂກງ ແລະ ການ ຮັບຊອງພິເສດ(ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ) ມີຢູ່ທຸກມູມໂລກ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ ບບ້ານເຮົານີ້ ບໍ່ເວົ້າກໍ່ຮູ້ວ່າບັນຫາການ Corruption ແມ່ນເປັນປະເພນີ ປະຈຳຊາດ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດກຳຈັດໃຫ້ໝົດໄປ...
ສະບາຍດີນັກສັງເກດການ
ປາກົດການຫຍໍ້ມີຢູ່ທຸກໆປະເທດ ຕ່າງແຕ່ວ່າປະເທດໃດ໋ມີຫຼາຍປະເທດໃດ໋ມີນ້ອຍ, ແມ່ນບໍ່?

__________________
BSJ

Date:

ນັກສັງເກດການ wrote:

ຕາມສັງເກດແລ້ວເຫັນວ່າ ທຸກເຫດການ ແລະ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ນາໆ ທີ່ສັງຄົມສ່ອງແສງ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມຈິງທຸກປະການ ແຕ່ທີ່ແນ່ໆ ກໍ່ຄື ບໍ່ຮູ້ວ່າເກີດຂື້ນຢູ່ໃສ, ເມື່ອໃດ, ແມ່ນໃຜ ແລະ ເປັນແນວໃດ... ແນ່ນອນແລ້ວ ການໂສ້ໂກງ ແລະ ການ ຮັບຊອງພິເສດ(ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ) ມີຢູ່ທຸກມູມໂລກ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ ບບ້ານເຮົານີ້ ບໍ່ເວົ້າກໍ່ຮູ້ວ່າບັນຫາການ Corruption ແມ່ນເປັນປະເພນີ ປະຈຳຊາດ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດກຳຈັດໃຫ້ໝົດໄປ...


 ນອງສາວຂ້ອຍຈົບມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ມາເສັງເຂົ້າທະນາຄານການຄ້າ ວັງສອງປີຫຼັງ  ເສັງໄດ້ຮອງອັນດັບ1 ເຂົ້າສອບ

ເສັງ100ປາຍຄົນ ເພີນຄັດເອົາ 4ຄົນ ນອງຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ ເພີນບອກວ່າ ນ້ອງຂ້ອຍດຳໂພດມີແຕ່ຄວາມຮູ້ ບໍ່ມີຄວາມງາມ

ເປັນຫຍັງບໍ່ລະບຸໃສ່ໃບຮັບສະໝັກ ວ່າບໍ່ເອົາຄົນບໍ່ງາມ

ເປັນຫຍັງບໍ່ລະບຸໃສ່ໃບສະໝັກວ່າບໍ່ເອົາ ລູກຊາວນາໝາເຕົາ  ເອົາແຕ່ລູກຫຼານໂຕເອງ

ບັດເພີນເອົາໄປເອົາອີ່ດຳກົວນ້ອອງຂ້ອຍອີກ ທັງດຳທັງເຕຍ  ເສັງໄດ້ທີ 120  ແຕ່ເປັນລູກ

ຂອງອ້ານຜູ້ອຳນວຍການສາຂາແຂວງດັ່ງກ່າວ

ເພີນບອກວ່າ ລູກເພີນດຳບໍ່ເປັນຫຍັງຈັກໜ້ອຍມັນຂາວ 

 __________________
Anonymous

Date:

ເສຍໃຈນໍາເດີ BSJ ບໍ່ນຶກເລີຍວ່າທະນາຄານຢູ່ບ້ານເຮົາຈະມີນະໂຍບາຍຈໍາແນກກັນແບບນີ້. ຖ້າເປັນການເສັງນາງງາມຂ້ອຍກໍ່ຈະບໍ່ວ່າຫຍັງດອກ ຖ້າບໍ່ຢາກໄດ້ຄົນມີຄວາມຮູ້ເພິ່ນໃຫ້ເສັງເຂົ້າເຮັດຫຍັງຄືບໍ່ໄປເລືອກເອົານາງງາມເບຍ ນາງງານອາພອນຫຼືນາງງາມອື່ນໆມາເຮັດໂລດ?

__________________
ຄົນຮັກລາວ

Date:

BSJ wrote:
ນັກສັງເກດການ wrote:

ຕາມສັງເກດແລ້ວເຫັນວ່າ ທຸກເຫດການ ແລະ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ນາໆ ທີ່ສັງຄົມສ່ອງແສງ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມຈິງທຸກປະການ ແຕ່ທີ່ແນ່ໆ ກໍ່ຄື ບໍ່ຮູ້ວ່າເກີດຂື້ນຢູ່ໃສ, ເມື່ອໃດ, ແມ່ນໃຜ ແລະ ເປັນແນວໃດ... ແນ່ນອນແລ້ວ ການໂສ້ໂກງ ແລະ ການ ຮັບຊອງພິເສດ(ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ) ມີຢູ່ທຸກມູມໂລກ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ ບບ້ານເຮົານີ້ ບໍ່ເວົ້າກໍ່ຮູ້ວ່າບັນຫາການ Corruption ແມ່ນເປັນປະເພນີ ປະຈຳຊາດ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດກຳຈັດໃຫ້ໝົດໄປ...


 ນອງສາວຂ້ອຍຈົບມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ມາເສັງເຂົ້າທະນາຄານການຄ້າ ວັງສອງປີຫຼັງ  ເສັງໄດ້ຮອງອັນດັບ1 ເຂົ້າສອບ

ເສັງ100ປາຍຄົນ ເພີນຄັດເອົາ 4ຄົນ ນອງຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ ເພີນບອກວ່າ ນ້ອງຂ້ອຍດຳໂພດມີແຕ່ຄວາມຮູ້ ບໍ່ມີຄວາມງາມ

ເປັນຫຍັງບໍ່ລະບຸໃສ່ໃບຮັບສະໝັກ ວ່າບໍ່ເອົາຄົນບໍ່ງາມ

ເປັນຫຍັງບໍ່ລະບຸໃສ່ໃບສະໝັກວ່າບໍ່ເອົາ ລູກຊາວນາໝາເຕົາ  ເອົາແຕ່ລູກຫຼານໂຕເອງ

ບັດເພີນເອົາໄປເອົາອີ່ດຳກົວນ້ອອງຂ້ອຍອີກ ທັງດຳທັງເຕຍ  ເສັງໄດ້ທີ 120  ແຕ່ເປັນລູກ

ຂອງອ້ານຜູ້ອຳນວຍການສາຂາແຂວງດັ່ງກ່າວ

ເພີນບອກວ່າ ລູກເພີນດຳບໍ່ເປັນຫຍັງຈັກໜ້ອຍມັນຂາວ 

 


 ເວົ້າໄປເວົ້າມາຈັ່ງໄດກາບໍ່ສູ້ລູກເຈົ້າລູກນາຍດອກ ມັນປ່ຽນບໍ່ໄດ້ດອກປະເທດລາວນາ ພວກນາຍເຂົ້າວ່າ

ປະເທດນີ້ເປັນຂອງເຂົາ ເຂົາຕໍ່ສູ້ເອົາມາ ແຕ່ເຂົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ປະຊາກາຕໍ່ສູ້ຄືກັນ ເວົ້າກາໄດ້ແຕ່ເວົ້າຫັນ

ແຫລະ ປະຊາຊົນທໍາມະດາຄືພວກເຮົານາ ອີກ 100ປີ ມັນກາຍັງສິເປັນແນວນີ້ແຫລະ ເບື່ອອອອແດ້

ປະເທດນິ ເບືອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອ__________________
Anonymous

Date:

 


 ເວົ້າໄປເວົ້າມາຈັ່ງໄດກາບໍ່ສູ້ລູກເຈົ້າລູກນາຍດອກ ມັນປ່ຽນບໍ່ໄດ້ດອກປະເທດລາວນາ ພວກນາຍເຂົ້າວ່າ

ປະເທດນີ້ເປັນຂອງເຂົາ ເຂົາຕໍ່ສູ້ເອົາມາ ແຕ່ເຂົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ປະຊາກາຕໍ່ສູ້ຄືກັນ ເວົ້າກາໄດ້ແຕ່ເວົ້າຫັນ

ແຫລະ ປະຊາຊົນທໍາມະດາຄືພວກເຮົານາ ອີກ 100ປີ ມັນກາຍັງສິເປັນແນວນີ້ແຫລະ ເບື່ອອອອແດ້

ປະເທດນິ ເບືອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອອ


 ມົດຕົວນ້ອຍກະຍັງສາມາດລົ້ມຊ້າງໄດ້ ຖ້າພວກເຮົາທຸກຄົນຊ່ອຍກັນເວົ້າຊ່ອຍກັນຕໍານິ ມື້ນຶ່ງເພິ່ນກໍ່ຈະລະອາຍໃຈເພິ່ນເອງ.__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 25
Date:

ຄົນນອກໄຫ້ຢາກເຂົ້າ ຄົນໃນໄຫ້ຢາກອອກ

__________________
Anonymous

Date:

 

ຜູ້ໃຫຍ່ພາເວົ້າ

ວ່າ

 

ຊິເຮັດຫຍັງກ່າໄດ້ຈ້າງເຮັດ

 

ຄັ່ນບໍ່ຈ້າງ

ຢາກເຮັດຟຣີ

 

ແມ່ຈ້າງແກວ

ເຄີຍບອກໃຫ້ໄປຈີ້ໝາ

 

ໃຜຈ້າງເຮັດ

ບາດແລ້ວໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ

ສະບູ່ຫອມການົກແກ້ວ-ຂອງແຖມ__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 140
Date:

Anonymous wrote:

I don't believe if I don't see by my own eyes. My son who was born in the U.S. in 1980 and now he's Vientiane and working as financial officer at Phongsavanh Bank. I don't know how he got that job over there, I asked him so many times that he had to pay under table fee before he got that job? He said no..no..no.  He has short term contact with that bank ( 1 year contact ) with salary is almost 1/2 lower to what he made in the States. He said he wants to learn how to live in Laos and some day he will be there for permanently to help Lao people develop his grandparents land. But I miss him and can't wait to see him back to the States, he's still 5 months to go for his contact to end yet. He told me he's training a Lao-Chinese guy who's relate to the owner of the bank.

His master degree of his education and his back ground of experiences worked in the States as Financial Officer over 7 years are a factor of getting job in that bank in Vientiane.


 ທະນາຄານພົງສະຫັວນ ເປັນທະນາຄານຂອງເອກະຊົນເດີ້ທ່ານ

ບໍ່ຄືທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວເດີ້

ຂພຈ ຮູ້ດີ

ໃຜໆກໍ່ຢາກເຮັດຢູ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ

ເພາະມັນດີ

ຫລານສາວ ຂພຈ ຮຽນທະນາຄານມາ ຄືກັນ

ຫວັງຈະໃດ້ເຮັດຢູ່ຫັນ ກະຍັງບໍ່ມີຫັວງ__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 140
Date:

Anonymous wrote:

ຂໍຖາມແດ່ເຈົ້າຂອງກະທູ້ນີ້ ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຊີ່ຖາມສ້ຳຊາກຫລາຍ

ແທ້ຄົນທັງປະເທດລາວເຂົາຮູ້ກັນຫມົດແລ້ວ ຈັກນ້ຽຖືກຄຸກ

ເວົ້າກ່້າເວົ້າຄ່ຽແນ່nonono


 ແມ່ນໃດ

ປະຊາຊົນຄືເຮົາ ໃດ້ແຕ່ອັດປາກໄວ້

 

ເພາະຢ້ານຕິດຄຸກ

ແຕ່ວ່າມັນກໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງຄືເຂົາເວົ້າໝົດ

ສະໃໝ ຂພຈ ຮຽນຢູ່ ມ ຊ

ລູກ ປະຊາຊົນ ເຮົາ ໃປເສັງເຂົ້າລອດລົ້ມລອດຕາຍຊົ່ວຊິໃດ້ຮຽນ

ບາດລູກເຈົ້ານາຍ ມີແຕ່ເຈ້ຍນ້ອຍໃບດຽວ

ເຂົ້າມາຮຽນເສີຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫັຍງ

ອັນນີ້ຄວາມຈິງແທ້

ຂພຈ ຢືນຢັນ

 __________________
Observer

Date:

ຂໍຊົມເຊີນພວກທ່ານທີ່ນຳເອົາຄວາມຈິງມາເປີດເຜີຍສູ່ສັງຄົມ

 

ທຸກທ່ານກໍ່ຮູ້ດີ (ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີອຳນາດຄືຂ້າພະເຈົ້າ) ວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ດອກນອກຈາກອົດທົນຢູ່ກັບຄວາມຈິງໃນສັງຄົມລາວປັດຈຸບັນທີ່ວ່າ ຄຸນ້ອຍຕັກບໍ່ເຕັມ ຄູໃຫຍ່ລົ້ນ

 

ຂໍຂອບໃຈ__________________
Anonymous

Date:

ຢາກຝາກຖາມພວກທີ່ເຂົ້າມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເວັບບອດແຫ່ງນີ້ວ່າ ພວກເຈົ້າເປັນຄົນລາວ ທີ່ຮັກຊາດຢ່າງທີ່ແທ້ຈິງແລະຫວາ???!!! ທີ່ກ້າເອົາຊື່ສຽງຂອງຊາດໂຕເອງ ມາເວົ້າໃນທາງທີ່ຜິດແບບນີ້, ເຖິງວ່າເຫດການມັນຈະແບບນີ້ ແຕ່ທຸກຄົນຄວນຈະຄິດດີໆກ່ອນເວົ້າຫຍັງອອກມາ(ມັນມີຫົນທາງແກ້ໄຂທີ່ດີກວ່າ), ເພາະເທົ່າທີ່ອ່ານມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນມີການກ່າວຫາບຸກຄົນອື່ນໂດຍທີ່ ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າເຂົາມີສ່ວນກ່ຽວພັນນຳຫຼືບໍ່...   ອີກທັງຍັງເປັນການກ່າວປະຈານຊາດໂຕເອງ ໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະຜູ້ບໍ່ຫວັງດີຕ່າງໆ ສວຍໃຊ້ໂອກາດໃນທາງທີ່ບໍ່ດີນີ້...

----------------------------------

ບັກຄວາຍຫົວເກົ່າ!!!!!!!!!

ມຶ່ງຢ່າພະຍາຍາມປົກປິດສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ສິ່ງໃດບໍ່ຖືກບໍ່ຄວນກໍ່ຄວນມີສໍານຶກແກ້ໄຂ ຖ້່ບໍ່ສໍານຶກແກ້ໄຂ ດີແລ້ວທີ່ເຂົາເອົາມາປະຈານ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມນໍ້າເນົ່າຂອງເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອວ່າສາມັນສໍານຶກມັນຈະກັບຄືນມາ ຫຼືວ່າສາມັນສໍານຶກມັນຖືກໝາເອົາໄປແດກຫ້າແລ້ວ

ການສ້າງເງື່ອນໃຂໃຫ້ມີການຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກມັນຈະເປັນປໍລະປັກອັນໃຫຍ່ໃນການພັດທະນາປະເທດ ມຶງຮູ້ບໍ???????????????__________________
Anonymous

Date:

ຜູ້ທີ່ວ່າ
ລູກເຮັດການທະນາຄານພົງສະຫວັນ

ມີ
Contract = ສັນຍາ
Contact = ຕິດຕໍ່

Short term contract = ສັນຍາໄລຍະສັ້ນ
One year contract = ສັນຍາໜຶ່ງປີ

ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ…ເທື່ອໜ້າພວກເຮົາໃຊ້ຖືກຕາມພາສາບ້ານເຂົາ

ໂຕຢ່າງ:
Contact
Please make a telephone contact before you arrive at the customer’s address.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທາງໂທຕີສາຍ-ກ່ອນເຈົ້າໄປຮອດບ່ອນຢູ່ຂອງລູກຄ້າ

ຂໍອະພັຍອະໂຫສີ
ຫາກເປັນການລ່ວງເກີນບັນດານັກປຣິນຍາເອກຝ່າຍພາສາຕ່າງປະເທດ

ປຣິນຍາ..(ອ່ານວ່າ..ປະ.ລິນ.ຍາ)
ຂໍອະພັຍ..(ອ່ານວ່າ..ຂໍ.ອະ.ໄພ)
__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຢາກຝາກຖາມພວກທີ່ເຂົ້າມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເວັບບອດແຫ່ງນີ້ວ່າ ພວກເຈົ້າເປັນຄົນລາວ ທີ່ຮັກຊາດຢ່າງທີ່ແທ້ຈິງແລະຫວາ???!!! ທີ່ກ້າເອົາຊື່ສຽງຂອງຊາດໂຕເອງ ມາເວົ້າໃນທາງທີ່ຜິດແບບນີ້, ເຖິງວ່າເຫດການມັນຈະແບບນີ້ ແຕ່ທຸກຄົນຄວນຈະຄິດດີໆກ່ອນເວົ້າຫຍັງອອກມາ(ມັນມີຫົນທາງແກ້ໄຂທີ່ດີກວ່າ), ເພາະເທົ່າທີ່ອ່ານມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນມີການກ່າວຫາບຸກຄົນອື່ນໂດຍທີ່ ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າເຂົາມີສ່ວນກ່ຽວພັນນຳຫຼືບໍ່...   ອີກທັງຍັງເປັນການກ່າວປະຈານຊາດໂຕເອງ ໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະຜູ້ບໍ່ຫວັງດີຕ່າງໆ ສວຍໃຊ້ໂອກາດໃນທາງທີ່ບໍ່ດີນີ້...

----------------------------------

ບັກຄວາຍຫົວເກົ່າ!!!!!!!!!

ມຶ່ງຢ່າພະຍາຍາມປົກປິດສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ສິ່ງໃດບໍ່ຖືກບໍ່ຄວນກໍ່ຄວນມີສໍານຶກແກ້ໄຂ ຖ້່ບໍ່ສໍານຶກແກ້ໄຂ ດີແລ້ວທີ່ເຂົາເອົາມາປະຈານ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມນໍ້າເນົ່າຂອງເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອວ່າສາມັນສໍານຶກມັນຈະກັບຄືນມາ ຫຼືວ່າສາມັນສໍານຶກມັນຖືກໝາເອົາໄປແດກຫ້າແລ້ວ

ການສ້າງເງື່ອນໃຂໃຫ້ມີການຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກມັນຈະເປັນປໍລະປັກອັນໃຫຍ່ໃນການພັດທະນາປະເທດ ມຶງຮູ້ບໍ???????????????


ຫນ້າສັງເວດ ເປັນຕາອີ່ດູຕົນປະເທດລາວເດ ...

ສົງໃສຖືກສາບແຊ່ງໃຫ້ເປັນມະລອງຈ່ອງຈ່ອຍແບບນີ້ໄປຊົ່ວກາລະນານ. 

ຫາກຜູ້ອື່ນເຮັດແນວໂຕບໍ່ມັກໃຫ້ສັ່ງຈັບສັ່ງຂ້າໂລດ ບາດທີໂຕເອັງແນວຜິດແນວອຸບາດຊາດຊົ່ວ ພັດຢາກໃຫ້ເຂົາມິດປາກໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າ ຢາກໃຫ້ເຂົາຫາວິທີອື່ນມາຄອຍຕິຄອຍຕຽນແກ້ໃຂ ເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້ຊາດເສຍຊື່ເສຍສຽງ. ກົດຫມາຍເດ ມີໄວ້ເອ້ຫ້ອງສະພາຊື່ໆບໍ່​ ?

ອັນໃດໆ ກະເອົາແຕ່ຊາດມາອ້າງ.  ຊາດແມ່ນຫຍັງ ຄືມາຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ ປຊຊ ແທ້ ?

ລອງອະທິບາຍຄຳວ່າ  ຊາດ ເບິ່ງດຸ  ...

ສົງໃສວາດສະຫນາຂອງປະເທດລາວຄົງມີພຽງເທົ່ານີ້.

 

 

 __________________
Anonymous

Date:

Lào chính phủ hút tinh ranh việt

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຢາກຝາກຖາມພວກທີ່ເຂົ້າມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເວັບບອດແຫ່ງນີ້ວ່າ ພວກເຈົ້າເປັນຄົນລາວ ທີ່ຮັກຊາດຢ່າງທີ່ແທ້ຈິງແລະຫວາ???!!! ທີ່ກ້າເອົາຊື່ສຽງຂອງຊາດໂຕເອງ ມາເວົ້າໃນທາງທີ່ຜິດແບບນີ້, ເຖິງວ່າເຫດການມັນຈະແບບນີ້ ແຕ່ທຸກຄົນຄວນຈະຄິດດີໆກ່ອນເວົ້າຫຍັງອອກມາ (ມັນມີຫົນທາງແກ້ໄຂທີ່ດີກວ່າ), ເພາະເທົ່າທີ່ອ່ານມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນມີການກ່າວຫາບຸກຄົນອື່ນໂດຍທີ່ ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າເຂົາມີສ່ວນກ່ຽວພັນນຳຫຼືບໍ່...   ອີກທັງຍັງເປັນການກ່າວປະຈານຊາດໂຕເອງ ໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະຜູ້ບໍ່ຫວັງດີຕ່າງໆ ສວຍໃຊ້ໂອກາດໃນທາງທີ່ບໍ່ດີນີ້...

 

 

 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື

_____________________________

ບໍ່ມີໃຜປະນາມຊາດ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າປະນາມຄົນຂາຍຊາດກິນ. ຖ້າບໍ່ໃຫ້ຄົນທັງໂລກຮູ້ຂີ້ກາກຂີ້ເກືອນໃນແຜ່ນຫຼັງຂອງຕົນ ກໍ່ເຊົາສາການກະທໍາທຸກຢ່າງທີ່ຖ່ວງດຶງການພັດທະນາຂອງຊາດ, ເອົາເງິນທີ່ສໍ້ໂກງຊາດ ສໍ້ໂກງປະຊາຊົນອອກມາສ້າງໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ ຖະໜົນຫົນທາງ ປະຊາຊົນຈຶ່ງຈະອະໄພໃຫ້ທ່ານ. ຖ້າໝົດຄວາມເປັນມະນຸດ ກໍ່ຈົ່ງຫຼັບຕາກິນຕໍ່ໄປ.__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 25
Date:
ໃຜຮູ້ແດ່ວ່າ ຈ້າງເຂົ້າເຮັດການຢູ່ ທະນາຄານ ການຄ້າ ເຂົາເອົາເທົ່າໃດ
-- Edited by Leedonsouk on Wednesday 1st of February 2012 08:27:37 PM

__________________


Member

Status: Offline
Posts: 9
Date:
RE: ໃຜຮູ້ແດ່ວ່າ ຈ້າງເຂົ້າເຮັດການຢູ່ ທະນາຄານ ການຄ້າ ເຂົາເອົາເທົ່າໃດ


ຢູ່ຫລວງພະບາງກໍ່ມີເຊັ່ນກັນ: ຈ້າງແລະຫລີ້ນເສັ້ນກັນ ອິກບໍ່ພໍທ່ານ ວິຊຽນມິ່ງບຸບຜາ ເພິ່ນກໍ່ວ່າຄວາມຮູ້ບໍ່ສຳຄັນທໍ່ຄວາມງາມວ່າຊັ້ນ , ໂທ້ ເວົ້າປານໂຕເອງລົມສາວເປັນນໍ 5555555555

__________________
Laotair
Anonymous

Date:

ຫລານສາວຂ້ອຍໄປສະມັກແລະເສັງເຂົ້າບໍ່ໄດ້ຈ້າງຈັກກີບເຂົາເຈົ້າເອົາດ້ວຍຄວາມສາມາດ

ດຽວນີ້ຖືກບັນຈຸເປັນພະນັກງານ100%ແລ້ວບໍ່ເຫັນຊິໄດ້ຈ້າງຈັກກີບຖ້າຈ້າງກໍບໍ່ມີເງິນຈ້າງ

ເພາະຄອບຄົວພວກຂ້ອຍບໍ່ລ້ຳລວຍ__________________
Anonymous

Date:

ຫລານສາວຂ້ອຍເສັງເຂົ້າໂຮງຮຽນໄດ້ແລ້ວ
ຍັງຈ້າງຄ່າເຈ້ຍສໍ
ສາມຮ້ອຍໂດລ້າ


__________________
Anonymous

Date:

ຢາກຝາກຖາມພວກທີ່ເຂົ້າມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເວັບບອດແຫ່ງນີ້ວ່າ ພວກເຈົ້າເປັນຄົນລາວ ທີ່ຮັກຊາດຢ່າງທີ່ແທ້ຈິງແລະຫວາ???!!! ທີ່ກ້າເອົາຊື່ສຽງຂອງຊາດໂຕເອງ ມາເວົ້າໃນທາງທີ່ຜິດແບບນີ້, ເຖິງວ່າເຫດການມັນຈະແບບນີ້ ແຕ່ທຸກຄົນຄວນຈະຄິດດີໆກ່ອນເວົ້າຫຍັງອອກມາ (ມັນມີຫົນທາງແກ້ໄຂທີ່ດີກວ່າ), ເພາະເທົ່າທີ່ອ່ານມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນມີການກ່າວຫາບຸກຄົນອື່ນໂດຍທີ່ ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າເຂົາມີສ່ວນກ່ຽວພັນນຳຫຼືບໍ່...   ອີກທັງຍັງເປັນການກ່າວປະຈານຊາດໂຕເອງ ໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກ ແລະຜູ້ບໍ່ຫວັງດີຕ່າງໆ ສວຍໃຊ້ໂອກາດໃນທາງທີ່ບໍ່ດີນີ້..

 

 

this guy is obviously one of them.. baffalo __________________
Anonymous

Date:


this guy is obviously one of them.. baffalo 

-----------------------------------

ຢ່າສົມທຽບຄົນແນວນີ້ໃສ່ກັບຄວາຍແມ້ ເພາະຄວາຍມັນຊື່ສັຈກ່ວາຫຼາຍ ຄວາຍມັນອາດມີຈາຣິຍະທໍາສູງກວ່າກໍ່ອາດເປັນໄດ້__________________
Anonymous

Date:

ຄວາມຈິງແລ້ວ ບໍ່ເປັນຄືຫລາຍໆທ່ານ ກ່າວມາດອກ ! ບໍ່ໄດ້ຈ້າງໄດ້ວານ ອັນໃດດອກ ໃນການເຂົ້າ ເຮັດວຽກ ພວກທ່ານ ຖືກລູກຫລານ ຕົວະເອົາເງິນ ໄປຫລິ້ນຊື່ໆ.__________________
Anonymous

Date:

I like the person who reply the comment as Buffulo, awesome answer.. lol...

 

I am so sick with the holder of this topic... __________________
1 2  >  Last»  | Page of 2  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard