Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ນັກຮຽນມະຫາໄລ ຍອມທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ເສັງຜ່ານ
Anonymous

Date:
RE: ນັກຮຽນມະຫາໄລ ຍອມທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ເສັງຜ່ານ


Anonymous wrote:

 

ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າ ມີນັກຮຽນທີ່ຮຽນຢູ່ມະຫາໄລຫຼາຍຄົນ ທີ່ຍອມເຮັດທຸກຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງເສັງຜ່ານ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການເອົາເງິນໄປຈ້າງອາຈານ ການລ້ຽງອາຈານ ການຕິດສິນບົນ ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ ການ ຍອມແລກໂຕ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາ ຂອງການເສັງຜ່ານ

ເລື້ອງນີ້ ມີຄວາມຈິງແນວໃດ ຢາກໃຫ້ ຜູ້ຮູ້ ມາຊ່ອຍອະທິບາຍໃຫ້ຟັງແດ່


 ພີ່ນ້ອງເອີຍ....ນີ້ມັນຄືການແລກປ່ຽນສີນຄ້າຍ່າເວົ້າກັນດັງ ດຽວພີ່ນ້ອງກຸ້ມອາຊຽນເຂົາຈະໄດ້ຍີນ ທຸກຄົນເຂົາຮູ້ດີ ວ່າເວລາກີນຫຍ້າອ່ອນມັນເປັນຈັງໄດ  ປະຈຸບັນນີ້ ກຸ້ມບັນດາຜູ້ຫລັກຜູ້ໃຫຍ່ໃນລັດ

ເຮົາ ເຂົາກຳລັງມີແຜນນ່ະໂຍບາຍດ້ານນີ້ໂດຍຕົງ **ເພາະເງີນເດືອນນ້ອຍ ** ສ່ວນເລືອງນັກຮຽນ

ນ່ະ ວັນນີ້ທາງໂຮງຮຽນໃຫ້ສິດທິພິເສດ ດ້ານການແລກປ່ຽນສີນຄ້າກັບຄູ່ອາຈານ ບໍ່ວ່າຈະເອົາຫຍັງ

ແລກກໍ່ຕາມ ທ່ານຈົງຄິດເສີຍວ່ານີ້ຄື ** ສີນຄ້າ ** ບັນດາທ່ານຜູ້ມີຄວາມຮູ້ສູງທັງຫລາຍ ການທີ່

ນັກສືກສາທຳຢ່າງນີ້ເພາະຄວາມຈຳເປັນ ມັນເປັນວິຖິຊິວິດຂອງໂຮງຮຽນຕັ້ງແຕ່ຂ້ານ້ອຍຮຽນມາແລ້ວ

 ** ບໍ່ຍາກເວົ້າຫລາຍອາຍ...** ເພາະຂ້ານ້ອຍກໍ່ຮັກເດັກນັກຮຽນຄືກັນ...__________________
Anonymous

Date:

 

ນັກຮຽນ

ມະຫຳວິທະຍາລອກຍາໄລ

ຍອມກອງກົ້ນໃຫ້ເຂົາຖູຮູກະປູ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ເຈາຢ່າເວາແກ້ຕາງຫລາຍ ລູກຫລານຂ້ອຍເວາໃຫເຟັງເຕັມຫູຢູ່ຄູ່ມ ລາງເທື່ອຂໍເງິນນັກຮຽນແບບໜ້າດ້ານໆແບບບມີຢາງອາຍເພື່ອເອົາຄະແນນໃຫ້ເຂົາກຍັງມີ ! ຄູເງິນເດືນໜ້ອຍ ບຖຽງເຈາ ແຕ່ເຈາຖຽງຂ້ອຍໄດ້ບວ່າ ປີໜຶ່ງສະເລ່ຍແລ້ວ ຄູມີມພັກຫລາຍກວ່າອາຊີບອື່ນ ໂດຍສະເພາະ ປະຖົມ ມັດທະຍົມ ??? ທັງພັກທາງການ ທັງພັກເອົາເອງ ເຈາວ່າ ມັນຈັກເດືອນ ເປັນຫຍັງບສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວແດ່ ???? ສະບາຍໂພດຈົນເຮັດໃຫ້ຂີຄ້ານສັນຫລັງຍາວ ຈົນຄ້ານເຮັດຮອດອາຊີບໂຕເອງຕິ !


           ເຈົ້າເວົ້າຫັ້ນຜິດແລ້ວ, ຈິງຢູ່ວ່າຊົ່ວໂມງສອນຂອງຄູອາຈານໜ້ອຍ ກ່ອນອາຊີບລັດຖະກອນຜູ້ອື່ນ

           ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ການຕຽມບົດຮຽນເພື່ອໄປສິດສອນໃຊ້ເວລາກ່ອນອາຊີບອື່ນອີກຮ້ອຍພັນເທົ້າ

          ແລະນອກຈາກຊົ່ວໂມງສອນແລ້ວ ຍັງມີຫນ້າທີ່ອື່ນໆອີກຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ

          ນຳນັກຮຽນ. ຢ່າໄປຕີລວດກວດພຽງ ຢ່າໄປເໝົາລວມວ່າຄົນທີ່ເປັນຄູຂີ້ຄ້ານສັນຫຼັງຍາວກັນໝົດ

           ຄູດີໆ ມີເຕັມ ຕາເຈົ້າບໍ່ມືນ ຖ້າເຈົ້າເວົ້າວ່າຄູທຸກມື້ນີ້ຂີ້ຄ້ານກັນໝົດ ບໍ່ໄດ້ໃຈເຈົ້າ ເຈົ້າຄືບໍ່ມາເປັນ

          ຄູເອງຊະ ບໍ່ໍຊັ້ນກໍ່ເຊີນເຈົ້າໄປສອນລູກຫຼານເຈົ້າເອງເລີຍໂລດ ບໍ່ຕ້ອງມາເພີ່ງພາຄູຜູ້ເຈົ້າວ່າຂີ້ຄ້ານສັນ

           ຫຼັງຍາວ.

            ອີກຢ່າງເຈົ້າລອງລີສອອກມາໃຫ້ຂ້ອຍເບີ່ງດູວ່າມີຄູຈຳນວນຈັກຄົນທີ່ໄປຂໍເງີນເຈົ້າໜ້າດ້ານໆຫຼື

            ມີຈັກຄົນທີ່ສັນຫຼັງຍາວ, ເວລາເພີ່ນກະກຽມບົດຮຽນສອນຄິດຫາເຕັກນິກການສອນຕ່າງໆນາໆ

           ມັນໃຊ້ເວລາແລະສຸຂະພາບຈິດສູງ ໂດຍສະເພາະກັບນ/ຮທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈຮຽນ

          ຫົວບ້ຽວຕິໝວກຄືເຈົ້າຫັ້ນ


 ແມ່ນຄວາມເຈົ້າເວົ້າແລ້ວ ຂອ້ຍເຫັນດີນຳ ອ່ານເບີ່ງລາວຂຽນມາແລ້ວຄືກັບວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນກັບຄົນອື່ນຈັກເທື່ອດອກ ລາວຈິງບໍ່ຮູ້ຊິວິດຄູ ວ່າເປັນແບບໃດ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ໜ້າເຫັນໃຈພາບພົດຂອງຄູຄຳເນາະທີ່ຖຶກລູກສິດປະໝາດ


 ອາດຍາ ຊິໄປອີ່ຕົນເພິ່ນຫຍັງຄູຄຳ ??? ເພິ່ນຢູ່ສູງແລ້ວ ທຸກຄົນເຫຼື້ອມໃສສັດທາເພິ່ນໝົດ ດຶງເພິ່ນມາເກືອກກົ້ວກັບພວກຄູຊົ່ວເຮັດຫຍັງ ?? ຄູດີຄືກັນ ຢ່າດຶງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາວົງດຽວກັບພວກຄູຊົ່ວຈຳນວນນີ້ແມ້ ! ເຈົ້າບ້າຫວະ ??? ຄູບາຢູ່ວັດຍັງບໍ່ດີໝົດ ! ກາງຄືນມາ ລັກນຸ່ງສົ້ງເສື້ອໃສ່ໝວກ ອອກໄປທ່ຽວເທັກ ໄປຕ່ອຍກັບແມ່ອອກສາວ ກໍ່ຍັງມີ ແຍກໃຫ້ມັນອອກແດ່ຄັນມີລະດັບແທ້ນະ !__________________
Anonymous

Date:

ໜ້າເຫັນໃຈພາບພົດຂອງຄູຄຳເນາະທີ່ຖຶກລູກສິດປະໝາດ__________________
Anonymous

Date:

ກະທູ້ ສຳນັກທຳຫລັກ 38 ລຶບໄປອີກແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີຍ ! ເປັນຈັ່ງໃດ ຮູ້ແຈ້ງແລ້ວບໍ່ວ່າ ທາດແທ້ ຂອງເວັບນີ້ ມັນມີໃຜຢູ່ເບື້ອງຫລັງ biggrin__________________
Anonymous

Date:

 ກູເປັນນັກຮຽນຢູ່ດົງໂດກ

 ມາກິນປີ້ງເອັນຢູ່ນາຖົ່ມເດີມື້ແລງ14-03-12ກູຊິລ້ຽງມືງ

----------------------------

ທ່ານ ທ່ີເປັນເຈົ້າຂອງຄວາມເວົ້າຂ້າງເທິງນີ້ ເບິ່ງຊົງຄືຊີ່ຮຽນຢູ່ດົງໂດກແທ້

ແຕ່ອາດຈະແມ່ນຫ້ອງກຽມ ປ1. (ຫລືຖ້າແມ່ນ 50ປີຫລັງເຂົາເອີ້ນວ່າ ຫ້ອງທີ່ຫ້ານ້ອຍ), ບໍແມ່ນ ນັກສຶກສາ ມຊ ດອກ ເພາະເຊື່ອວ່າຄວາມເວົ້າ

ຂອງນັກສຶກສາ ມຊ ແນ່ນອນຕ້ອງສຸພາບແລະມີເຫດຜົນກວ່ານີ້.__________________
Anonymous

Date:

ທ່ານທຸກຄົນທ່ີເຂົ້າມາອ່ານ ເວບນີ້ ຂພຈ ເຊື່ອວ່າຄົງຈະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໝົດແລ້ວທຸກຄົນ, ຂໍຄວາມເປັນທຳແດ່ເຖາະ ຢ່າໄປຕີລວດກວດພຽງເຖາະ, ມັນກະມີແທ້ອັນນັກຮຽນຂາຍຕົວ, ນັກຮຽນເອົາຕົວແລກກັບຄະແນນ,ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ນັກຮຽນມະຫາວິທະຍາ

ໄລເທົ່ານັ້ນ, ມັນມີເກືອບທຸກສະຖາບັນເລີຽ ແຕ່ວ່າຜູ້ທ່ີເຮັດຄືດັ່ງກ່າວນັ້ນມັນບໍ່ມີຮອດ 10% ຂອງນັກຮຽນຍິງທັງໝົດດອກ, ບັນດາຄູອາຈານກໍ່ເຊັ່ນກັນ ກໍ່ຫາກມີແທ້ປະກົດການຄືຫລາຍທ່ານກ່າວມາ ແຕ່ມີຈຳນວນນ້ອຍ ຖືວ່າເປັນພວກບໍດີ, ຢ່າໄປເວົ້າທົ່ວໄປອີຕົນ ພວກຄູອາຈານເຖົ້າທ່ີພວມເອົາໃຈໃສ່ສິດສອນເດັກນ້ອຍຜູ້

ທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ.__________________
Anonymous

Date:

ບາງຄົນ ຊ່ວຍຕັ້ງແຕ່ມໍ7 ຈົນຮອດມະຫາໄລ  ໜັກແຕ່ທຳຕອນອິດ ດົນໄປກໍ່ທຳມະດາ ການສຶກສາເປັນສີ່ງສຳຄັນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ  ເລື້ອງນອນນຳອາຈານ ກ່ານອນໂລດອາຈານບໍ່ທັນມີເມຍ (ໂສດ)ອິກ  ຮ່າ..ຮ່າ..ຮ່າ  ໂຄຍບໍ່ແມ່ນຂອງເມືອງເດີ້ ໂຄຍແຂວງ__________________
Anonymous

Date:

ເລື້ອງແບບນີ້ຊໍາເຮື້ອມາເປັນເວລາ 35 ປີແລ້ວ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ນີ້ ເພິ່ນຍັງແກ້ບໍ່ທັນໄດ້ແລະມີທ່າທີຈະເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປ ທຸກໆແຂວງ. ຕອນສົກປີຮຽນ 1976-77, ທຸກໆແລງວັນສຸກຈະ ມີບ່າວຊິນເວີຂີ່ລົດສະເກັມເບິນໄປຈອດລໍຖ້າຮັບສາວຫໍພັກດົງ ໂດກ ສາທາ ກາຟາ ເພື່ອອອກມາຫາລາຍໄດ້ພິເສດຂ້າງນອກ. ໃນເວລານັ້ນ ເມັຽນ້ອຍຫລືກິກຍັງບໍ່ທັນເປັນແຟຊັ້ນຄືດຽວນີ້, ເຂົາຈຶ່ງອອກແລງວັນສຸກ ແລງວັນທິດຈຶ່ງກັບຫໍພັກ. ຂ້ອຍເວົ້ານີ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສາວຫໍພັກເປັນແນວນັ້ນທຸກຄົນເນີ ມີຈໍານວນນຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ຫາລາຍໄດ້ພິເສດຈາກການບັນເທີງ, ຍ້ອນ ບໍ່ຢາກກິນແກງໝາກອຶໃສ່ວິນຍານໝູ ເຂົາຈຶ່ງຝືນໃຈເຮັດໄປແນວ ນີ້.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ນິລະນິໃສຂອງຄົນຕຳ່ຊ້າ ໝົດປັນຍາຖຽງຜູ້ອື່ນດ້ວຍເຫດຜົນແລ້ວ ກສະແດງສັນດານໝາວໍ້ ອອກມາໃຫ້ເຫັນແນວນລະ ພີ່ນ້ອງເອີຍ ! ຍອມຈຳນົນດ້ວຍເຫດຜົນແລ້ວ ກເອົານິໃສນັກເລງອອກມາໃຊ້ແນວນແລ້ວ ! ຕາສົມເພດ ລູກໂສຖມພແມ່ biggrin


buk hoo khee, son teen, loog mung pen ga lee, pai tye sa!

__________________
Anonymous

Date:

ສະແດງວ່າການສຶກສາໃນລາວປັດຈຸບັນນີ້ແຂງຂຶ້ນກ່ວາສະໃໝ 34 ປີກ່ອນ, ຕອນນັ້ນ ກ່ອນຈະມີການສອບເສັງພາກຮຽນຫລື ເສັງຈົບຊັ້ນ ອາຈານໄດ້ເອົາຂໍ້ສອບມາໃຫ້ຄົ້ນຄ້ວາເປັນເວລານຶ່ງ ເດືອນ, ແຕ່ລະທິດ ເພິ່ນຈະມາຄັດຈ້ອນບົດຄົ້ນຄ້ວາເຂົ້າໃຫ້ນ້ອຍ ລົງໆຈົນເຫລືອແຕ່ຂໍ້ທີ່ເພິ່ນຈະອອກໃນເວລາສອບເສັງ. ເຖິງວ່າ ຈະເປີດກ່ອນແທງກໍ່ຕາມ ແຕ່ຍັງມີນັກຮຽນຈໍານວນນຶ່ງເສັງບໍ່ຜ່ານ ແລະເພິ່ນກໍ່ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ເສັງອີກເປັນຄັ້ງທີສອງ ທີສາມຈົນ ກ່ວາຈະເສັງໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ 100%. ສະນັ້ນ ນັກຮຽນລຸ້ນ ຂ້ອຍບໍ່ມີໃຜຄ້າງຫ້ອງຫລືເສັງບໍ່ຜ່ານ, ນັກຮຽນຄົນໃດ໋ເຈັບເປັນ ບໍ່ສາມາດມາເສັງໄດ້ ຖ້າມີຄຸນສົມບັດດີ ອອກແຮງງານເກັ່ງ ມີແນວຄິດຫລັກໝັ້ນການເມືອງອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງ ຮັກຊາດ ຮັກຜູ່ ນໍາ ເພິ່ນກໍ່ອະນຸໂລມໃຫ້ຂຶ້ນຊັ້ນນໍາໝູ່. ສ່ວນການຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງເປັນຜູ່ທີ່ເຂົ້າອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ ເພດຍິງເທົ່ານັ້ນ ຄະແນນການຮຽນບໍ່ກ່ຽວ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີນັກສຶກສາຫລາຍຄົນ ຖືກສົ່ງກັບຄືນຈາກປະເທດໂຊວຽດ ໂປໂລຍ ເຊັກໂກ ເຍັຽຣະມັນ ຍ້ອນຮຽນບໍ່ໄດ້ແລະບາງຄົນກໍ່ມີບັນຫາເລື້ອງໄພສັງ, ແຕ່ເຂົາ ເຈົ້າເປັນຄົນມີບຸນວາດສະໜາສູງສົ່ງ ຮຽນບໍ່ໄດ້ ຮຽນບໍ່ຈົບກໍ່ ໄດ້ຖືກສັບຊ້ອນເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງສູງໆ ສ່ວນລູກພໍ່ໄຮ່ພໍ່ນາຍ່າງ ແຕ່ຫໍພັກນົກກາງແກໄປຫາສູນກົດໝາຍທຸກມື້ຈົນເກີບຕີນລົດ ຫ້ຽນກໍ່ບໍ່ມີຊື່ເຂົ້າສັບຊ້ອນຢູ່ບ່ອນໃດ ຈົນບາງຄົນຕ້ອງໄດ້ຕັດ ສິນແຕ່ງງານກັບລູກຜູ່ນໍາເພື່ອອະນາຄົດຂອງຕົນ.

__________________
Anonymous

Date:

ມີການເຜົາອິ່ດາຣາບັກຄຳ ຜ ອ ກ ສຽງ ອມຣກ ແລະ ອິ່ ວຽງໄຊຫລວງໂຄດຊະນະນິກອນ ຫັວໂປ່ໄຫ່ຍ ເອເຊັຍເສີຣິ ທີ 16.03.12 ທີ່
http://tiny.cc/serixonlao


Sent: Friday, 16 March 2012 10:25 PM
Subject:

03-08-2012

ໜຸ່ມລາວຕັດສິນໃຈ ກັບຄືນເມືອຢູ່ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຫລັງໃຊ້ ຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫລາຍປີ
ລາຍງານໂດຍ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖໍາມະວົງ | ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ
·

·

·

·


·

·

·

ຮູບຈາກ: KS

ແສງແກ້ວ ຟຣິຈິດຕະວົງ ຫັລງຈາກໄດ້ໃຊ້ຊີວິດເປັນເວລາຫລາຍປີ ທີ່ ປະເທດການາດາ ບັດນີ້ໄດ້ ກັບຄືນມາຊື່ນບານກັບປ່າດົງພົງໄພ ອັນເປັນ ບ້ານເກີດເມຶອງນອນທີ່ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ.

ລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວ​ໃນ​ຕ່າງ​ແດນຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອ ​ແລງ​ມື້​ນີ້ສະ​ເໜີ ການ​ສໍາພາດ​ກັບ
ແສງ​ແກ້ວ ຟຣິຈິດຕະວົງ ໜຸ່ມ​ລາວລູກບ້ານ​ຫລານ​ເມືອງວັງ​ວຽງ ​ທີ່​ໄດ້ອົບ​ພະຍົບ​ໄປ​ຢູ່
ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ ຫລາຍ​ປີ ​ແຕ່​ແລ້ວ​ກໍ​ໄດ້ຕັດສິນ​ໃຈຍ້າຍ​ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ຢູ່​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​
ນອນ​ ​ຊຶ່ງ​ແສງ​ແກ້ວ ​ຈະ​ມາ​ລົມ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າເປັນ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດລາວ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕັດ​ສີນ​ໃຈ​​ເຮັດ​ແບບ​
ນັ້ນ ​ແລະ​ເວລາ​ນີ້ລາວ​ດໍາລົງ​ຊີວິດ​ແບບ​ໃດ ຢູ່​ປະ​ເທດ​ລາວ​ນັ້ນ. ​ເຊີນ​ທ່ານ​ຕິດຕາມ​ຮັບ
ຟັງ​ຈາກ​ ກິ່ງ​ສະຫວັນ​ ໄດ້​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ເ​ມື​ອງວັງ​ວຽງ ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຫ່າງຈາກ ນະຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ໄປ​ທາງ​ທິດ​ເໜືອປະມານ​ຮ້ອຍ
​ກວ່າ ກິ​ໂລແມດ ​ແລະ ​ໄຊ້​ເວລາ​ເດີນ​ທາງ​ໂດຍ​ທາງ​ລົດປະມານສອງ​ຊົ່ວ​ໂມງ. ​​​​ແຕ່​ລະຍະ
​ທາງຈາກນະ​ຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ເຂົ້າ​​ໄປ​ສູ່​ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ​ນັ້ນ ທ່ານຈະ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນຖະ
ໜົນຫົນ​ທາງ​ປູຢາງ​ໄປ​ຕະຫລອດ ​ແຕ່​ວ່າການ​ສັນຈອນ​ບໍ່ຫລາຍ. ໃນທັງສອງ​ຟາກ​ທາງ
ທ່າ​ນຈະ​ເຫັນທົ່ງ​ນາ ປ່າ​​ໄມ້ອັນ​ຂຽວ​ງາມ ​​ແລະໝູ່ບ້ານ​ຂອງ​ຊາວ​ຊົນນະບົດທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ
ຊີວິດ​ການ​ເປັນຢູ່​​ແບບ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ. ພໍ​ແຕ່​ລົດ​​ແລ່ນ​ເຂົ້າມາ​ເຖີງ ຕົວເມືອງ​ວັງ​ວຽງ ທ່ານ​ຈະ
ເຫັນຕຶກ ຮ້າ​ນຄ້າ ເຮືອນຫ້ອງ​ແຖວ ​ແລະ ຮ້ານ​ໄມ້ຢາຍ​ໄປຕາມ​ຖະນົນ. ສີນ​ຄ້າທີ່ຫ້ອຍ ​
ແລະວາງ​ຂາຍ​ສ່ວນ​ໃຫ່ຍ​​​ເປັນເຄື່ອງ​ແຫ້ງ​ ເຊັ່ນ​ວ່າ: ​ປາ​ແຫ້ງ, ປາ​ແດກ, ສົ້ມ​ໝູ, ​ຜັກ​ສົດ,
ປາ​ສົດ, ສັດ​ປ່າ, ​ເຄື່ອງ​​ໄຊ້​ຕ່າງໆໃນ​ບ້ານ​ເຮືອນ ​ແລະຮ້ານ​ອາຫານ.

KSເ​ມື​ອງ​ວັງ​ວຽງ ​ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່​ມີທໍາ​ ມະ​ຊາດອັນສວຍ​ສົດ​ງົດ​ງາ​ມ​​ ເໝືອນ​ດັ່ງ​ຮູ​ບ​​ແຕ້ມ ທີ່​ເທບ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ​ເອົາ​ໄວ້ ມີພູຜາສູງ​ແຫ​ລ​​ມຢາຍ​ກັນ​ໄປທົ່ວຂົງ​ເຂດ ​ປົກ​ຄຸມ​ໄປ​ດ້ວຍປ່າ​​ໄມ້​ອັນ​ຂຽວງາມ ​ທົ່ງ​ນາທີ່​ກ້ວາງ​​ໄປ​ຈຸ​ເຖິງຕີນ​ພູ ມີໝອກຂາວກົ້ວປົກ​ຄຸມ​ຢູ່​ຕາ​ມຮອມ​ພູ ​ເບິ່ງແລ້ວ ຊີວິດຄົນແລະສັດ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນີ້​​ ແມ່ນເຕັ​​ມໄປ​​ແຕ່​​ຄວາມ​ຮົ່ມເຢັນເປັນສຸກ ຢູ່​ຕາມ​ໝູ່​ບ້ານ​ ມີດອກ​ໄມ້​
ປ່າ​ນາໆ​ຊະນິດ ບານ​ເດຍລະດາດ ຕົ້ນ​ພ້າວ ຕົ້ນ​ຕານ ຕົ້ນໝາກທີ່​ຢືນຢຽດ​ສູູງ ສະ​ແດງ​ໃຫ້
​ເຫັນເຖິງ​ຄວາມ​ອຸດົ​ມສົມບູນ ​ແລະ​ການ​ດໍາລົງຊີວິດທີ່​ມີ​ມາ​​​​ແຕ່ຍາວ​ນານ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢ່າງ​
ຍິ່ງ ສາຍ​ນໍ້າຊອງ​ ທີ່ໄສ​ເຢັນໄຫລ​ຜ່ານໝູ່​ບ້ານ ອັນ​ເປັນ​ໝາກຫົວ​ໃຈຂອງ​ຊາວ​ວັງ​ວຽງ ການ
ດໍາລົງຊີວິດຂອງຊາວ​ເມືອງ​ວັງ​ວຽງ​ທີ່​ມີ​ມາ​ແຕ່​ດຶກ​ດໍາ​ບັນ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື ການປະ​ໂມງ ​​ເຮັດ​​ໄຮ່ເຮັດ
ນາ ​ເຮັດ​ສວນ ​ແລະ ​ໂຮ່​ເນື້ອ​ ທີ່​ກ່າວ​​ມາ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ມີຊີວິດ​ຊີ​ວາອັນ​ແທ້​ຈິງ​ຊຶ່ງ ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ ກິ່ງ
​ສະຫວັນ ຜູ້​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ນີ້ ​​ໄດ້​ໄປ​ເຫັນ​ເປັນ​ພິຍານ​ຫລັກຖານ​ໃນ​ປີ 2006​ ​ແລະກໍດ້ວຍ
ເຫດຜົນດັ່ງ​ກ່າວ​ມາ​ນີ້ ທ່ານແສງ​ແກ້ວ ຟຣິຈິດຕະວົງ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕັດ​ສີນ​ໃຈກັບ​ຄືນ​​ເມືອຢູ່​ບ້ານ​
ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ​ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ໄປ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ການ​າດາ ​ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍ​ປີ ​ຊຶ່ງ
ລາວ​​ເລົ່າ​ຄວາ​ມເປັນ​ມາ​​ໃຫ້​ຟັງດັ່ງ​ນີ້:

ທ່າ​ນ​ແສງ​ແກ້ວ ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກຢູ່​ໃນ​ໂຮງງານ ຜລິດ​ເຄື່​ອງອາ​ໄລ​ລົດ ​ແຕ່​ເຊົ້າ​ຈົນ​ເທົ້າ​ຄໍ່າ ຫ້າ​ຫາຫົກ​ມື້​ຕໍ່​ອາທິດ ​ເປັນ​ເວລາ​​ເຈັດ​ປີ ຊີວິດການ​

ຫາ​​ເຊົ້າ​ກີ​ນຄໍ່າ ອັນ​ຊໍ້າ​ຊາກດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ເຮັດ​ໃຫ້​ແສງ​​ແກ້ວ ຄິດ​ເຖິງທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະສິ່ງ​ແວດລ້ອມ ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ໜີ​ປະໄປນັ້ນ​ຢູ່ສະ​ເໝີ.

ເມື່ອ​ຫລາຍໆ​ປີຜ່ານມາ​ນີ້ ບັນດາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​​ໄດ້ໄປພົບ​ເຫັນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ອັນ​ລີ້​ລັບ ສວຍ ​ງາມ​ຂອງເມືອງ​ວັງ​ວຽງ ​​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ແຕະຕ້ອງ​ ຈາກ​ໂລກ​ພາຍ​ນອກມາ​ກ່ອນ. ຜົນ​ທີ່​ຕາມ​ມາ​ ກໍ​ຄື ພວກນັກ​ທອງ​ທ່ຽວຕ່າງປະ​ເທດທີ່​ເປ້​ຖົງ ພາກັນຫລັ່ງ​ໄຫລ ເຂົ້າ​​​ໄປຢ້ຽ​ມຢາ​ມຊື່ນ​ຊົມ

​ກັບທໍາ​ມະ​ຊາດອັນ​ສວຍ​ງາມ​ນັ້ນ ​ແລະ​ມັນ​ເລີ້​ມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີວິດການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງຊາວ​ເມືອງ​ວັງ ​ວຽງ ມີ​ການ​​ປ່ຽນ​ແປງ ​​ແລະນໍາ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ມາ ສູ່ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມອັນງົດ​ງາ​ມ​ພ້ອມ​ທັງ​ການ​ດໍາລົງ​ຊີວິດ ​ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ແສ​ງ​ແກ້ວອະທິບາຍ​ວ່າ:

ໃນການ​ກັ​ບຄືນມາ​ຕັ້ງຖີ່​ນຖານ​ໃໝ່ ຢູ່​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ​​ນັ້ນ ທ່ານ​ແສງ​ແກ້ວ ​ ໄດ້​ນໍາເອົາແນວ​ຄິດ​ຫລາຍໆ​ຢ່າງ​ມາປັບ​ປຸ​ງ​ແລະພັດທະນາ ​ເພື່ອຊ່ວຍຊາວບ້ານຂອງ​ທ່ານ ​ເປັນ​ຕົ້ນວ່າ ສອນ​ພາສາ​ອັງກິດ​​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໂດຍ​​ອາ​ໄສນັກ​ທອງ​ທ່ຽວ​ ອາສາ​ສະມັກ​ມາ​
ຊ່ວຍ​ສອນພວກ​ເດັກນ້ອຍ​ນັກຮຽນ ​ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື ທ່ານ​​ແສງ​ແກ້ວ​ ຢາກ​ແນະ​ນໍາ​ໃຫ້​ຊາວ​ບ້ານ ພະຍາຍາມ​​ໄຊ້ຢາຂ້າ​ແມງ​ໄມ້​ແບບ​ທໍາ​ມ​ະຊາດ ​ໃນ​ການ​ປູ​ກຜັກ​ປູກ​ໝີ່ ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ການປຸງ​​ແຕ່ງ​ອາຫານ​ເພື່ອສຸຂະພາບ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ​ ສໍາລັບ​ທັງ​ຊາວບ້ານ​ຊາວ​ເມືອງ ​ແລະ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວນໍາ​ດັ່ງທີ່ທ່ານ​ໄດ້​ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້:

ທ່ານ​ແສງ​ແກ້ວມ້ວນທ້າຍ​ການ​ໃຫ້​ສໍາພາດ​ ໂດຍຂໍສົ່ງ​ຂ່າວຜ່ານ​ມາ​ທາງ​ລາຍການວີ​ໂອ​ເອ ວ່າ ຖ້າ​ຫາກທ່ານ​ໃດ​ມີ​ໂອກາດ​ໄດ້​ກັບຄືນ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ເມືອງລາວ ​​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ເມືອງ ​ວັງ​ວຽງແລ້ວ ທ່ານ​ແສງ​ແກ້ວ ຍິນດີ​ຕ້ອນຮັບ​ທຸກໆ​ທ່າ​ນ ​ແລະ​ຕິດ​ຕໍ່​ໄດ້​ທີ່:ສະບາຍດີທ່ານທັງຫລາຍ

....................................................................................................................................................................................................l

ຢ່າສູ່ພາກັນ ຟ້າວຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຟ້າວດີໃຈ ທີ່ເຫັນຄົນລາວ ຜູ້ທີ່ຕັດສິນໃຈກັບບ້ານເກີດ ມີຄວາມດີໃຈ ເພາະຜູ້ກ່ຽວ

ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກແຄບ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຫັນສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງ ເວລາ ໄປຢາມລາວ ແມ່ນໄປທ່ອງທ່ຽວ ເງິນໂຮງການເຂົາ

ຍັງເບິກໃຫ້ຢູ່ ດັ່ງນັ້ນ ການດຳຣົງຊີວິດ ເວລາທ່ອງທ່ຽວລາວມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຸກດີ.

ສະພາບຂອງຜູ້ກ່ຽວທີມີຊີວິດ ອັນອຸດົມ ສົມບຸນນີ້ ມັນໄດ້ກາຍເປັນ ອະດິດໄປແລ້ວ . ທ້າວ ແສງແກ້ວ ຟຣີຈິຕວົງ

ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງລາວນອກ ໃດຯທັງສິ້ນ ລາວສະມັກໃຈກັບບ້ານເອງ ລາວຕ້ອງກຸ້ມຕົນເອງ

ຮັປກັນຕົນເອງ, ຮັ່ງເອງ, ທຸກເອງ.

ທ່ານແສງແກ້ວ ເປັນໄທບ້ານວັງວຽງ ຄົນທີ່ 3 ທີ່ກັບຄືນວັງວຽງ ທີ່ມີທັມຊາດ ສວຍງາມ ເວລາທ່ອງທ່ຽວ ແຕ້ ດ້ານ

ຊີວິດການກິນຢູ່ ແລະ ຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ ລະບອບຜະເດັດການ ໃນບໍ່ໄດ້ສວຍງາມ ຄືທັມຊາດ.

ຜູ້ທີ່ນຶ່ງ ຄືທ່ານ ບຸນ ມ. ຢູ່ປະເທດ​ ນີວຊີແລນ ຂາຍເຮືອນ ແລ້ວ ຕັດສິນໃຈ ໂຫບເງິນ ທີ່ໄດ້ກຳໄລ ໄປຢູ່ລາວ ເພິ່ນຍັງເວົ້າ

ວ່າ “ ເສົາ” ແປວ່າ ເຮົາ ຈະໄປຢູ່ລາວ ມັນສະບາຍ ພີ່ນ້ອງເຮົາກໍມີຫລາຍ ມັນດີຢູ່ ແຕ່ຈະໄປແບ່ງເອົາມູນນັ້ນບໍ່ໄດ້ ເພາະ

ຕົນເອງເປັນຄົນຕ່າງຊາດແລ້ວ. ທ່ານໄດ້ວິ່ງເຕັ້ນຄ້າຂາຍ ເຮັດທຸກວິທີທາງ ຢູ່ໄດ້ 3 ປີ ເງິນຫມົດ ຫີ້ວຫີບກັບປະເທດ

ນຊລ ນະໂຍບາຍ ເຂົາດີຢູ່ ເຂົາໃຫ້ກິນເງິນຫວ່າງງານຄືນ ແຕ່ຊອກວຽກບໍ່ໄດ້ກິນ ແຕ່ເຫລົ້າ ສຸດທ້າຍ ເລີຍເຂົ້າບວດ ເປັນ

ພຣະທັມະກາຍ ໄປຮຽນ ແລ້ວຢູ່ໄທກັບມາ ຄົນລາວບໍ່ນິຍົມ ເລີຍສິກອອກຈາກວັດ ແລ້ວເລີຍເປັນຫມາກຫໍ້ຫມາກນອຍ.

ຜູ້ທີ່ ສອງ ຄືທ່ານ ບຸນ ອ. ຢູປະເທດ ອອສເຕຣເລັຽ ໄດ້ເງິນອອກການ (​ ໂຮງການປິດ ) ໂຫບເງິນຫນີໄປລາວ ໄປເຮັດການຄ້າ

ເມັຽ ແລະ ລູກ ບໍ່ໄປນຳ, ບໍ່ຮອດ 2 ປີ ເງິນຫມົດ. ກັບມາໃຫ້ເມັຽ ຂາຍເຮືອນ , ບໍ່ຊາຄວາມຍາກ ລູກຈ້າງໃຫ້ອອກເຮືອນ ເອົາເງິນ

ກັບໄປ ວັງວຽງອີກ ບໍ່ຮອດ ປີ ເງິນຫມົດອີກ ກັບມາ ເມັຽຕຽມໃບຢ່າຮ້າງ ໄວ້ຖ້າ ມາຣອດພໍດີມາເຊັນ ແລ້ວກໍ່ກິນເງິນຫວ່າງງານ

ໄປ ອາໄສຢູ່ເຮືອນຫລວງນຳຫມູ່ ຈະປະກັນເອົາເມັຽມາແຕ່ລາວກໍບໍ່ໄດ້ ເພາະເປັນຄົນຫວ່າງງານ.

ທ້າຍປີແລ້ວນີ້ ລູກສາວເຮັດດອງ ເຊີນແຂກ 350 ຄົນ ບໍ່ຍອມເຊີນພໍ່ມາຢຽບຮອດດອງຊ້ຳ. ມີຄົນຖາມເປັນຫັຽງ ?

ລູກສາວຕອບວ່າ: “ເບື່ອຄົນຮັກບ້ານເກີດແຮງ”

ເປັນເຣຶ່ອງຈິງ ເຊີນ VOA ໄປສັມພາດ ມາລົງຄໍລັມ ແດ່ ພໍຈະໄດ້ເຕືອນສະຕິຄົນຫລົງທາງ,

ສອງ ຄົນນີ້ບໍ່ໄດ້ໄປ ໃຫ້ສັມພາດນຳ VOA

ທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງລໍເບິ່ງ ທ່ານແສງແກ້ວ ຟຣີຈິຕວົງ ທີ່ໄປຈາກການາດາ ຈະດີກວ່ານີ້ ຫລື ຮ້າຍກວ່ານີ້.

ມິຕພາບ

ອາຕ
__________________
Anonymous

Date:

ຢູ່ວຽດນາມ ນັກສຶກສາມັກໄປວັດເພື່ອຂໍພອນໃຫ້ສອບເສັງຜ່ານ. ກົດບ່ອນນນີ້ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າວຽດນາມໃຫ້ໄດ້ຄະແນນ TOEFL ຈັກຄະແນນຈຶ່ງຈະສາມາດໄດ້ PhD.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ສະບາຍດີທ່ານຄົນໃຕ້

ດົນແລ້ວບໍ່ເຫັນທ່ານມາປະກອບຄໍາເຫັນ ຫຍຸ້ງຍາກນໍາວຽກງານເບາະທ່ານຫລື

ຫຍຸ້ງນໍາກິກ? ຄວາມຈິງແລ້ວ ເຂົາບໍ່ຄວນຂາຍເຄື່ອງດື່ມຂອງເມົາໃຫ້ຜູ່ທີ່ມີອາຍຸ

ຕໍ່າກ່ວາ ໒໑ປີ.


 You must be kidding me right?

In Lao, there is no age limits for drinking.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ອ້າຍອັນນນລາວເວາເລື່ອງນັກຮຽນນັກສຶກສາຍິງບາງຄົນຂາຍໂຕ ຢ່າໄປຫຸ້ມດ່າລາວດ້ວຍຄຳຫຍາບຊ້າເທາະ ! ລາວບອກໃຫ້ຮູ້ສະພາບຕົວຈິງກະດີແລ້ວເດ່ ! ຫລືຢາກໄດ້ຍິນແຕ່ລາຍງານດອກໄມ້ ຊນເບາະ ??? ຮູ້ບັນຫາແລ້ວກຫາວິທີແກ້ໄຂຊ່ອຍກັນຊນຕົວະ ! ຮູ້ບສາເຫດຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາບາງຄົນຍອມເອົາເນອໜັງແລກເງິນ ມັນຍ້ອນຫຍັງ ? ຍ້ອນເຂົາເຈາບຮູ້ຫລືບຍອມຮັບຄຳວ່າ " ພູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມີ " ພວກເຂົາຫລົງນຳແບບຢ່າງຂອງ ໜັງ TV MV Web sites ໄທ ເກົາຫລີ ຈີນ ຫວຽດ ອາເມລິກາ .... ຫລົງໄຫລ ບ້າ ນຳວັດຖຸນິຍົມ ບໍລິໂພກນິຍົມ ທງໆທີ່ຍັງຫາເງິນບເປັນຈັກກີບ ! ພຊ ລົດຈັກຈີນ ໂຄລາວໃຫ້ພໍໄດ້ທຽວໂຮງຮຽນ ກບພໍໃຈ ຢາກໄດ້ ຟີໂນ ຫລື ປີແກັນໂຕ! ແມ່ຊມືຖື 2-3 ແສນໃຫ້ເພື່ອຕິດຕກັນ ກບເອົາ ຢາກໄດ້ລຸ້ນສຳພັດ 2-3 ລ້ານ ແລະອື່ນໆ ! ນັກສຶກສາສູ່ມນີ ມັນບທຸກຫລາຍຄືຍຸກກ່ອນດອກ ຄັນອົດທຸກໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະຄຶດເຫັນສັກສີຂອງລູກຜູ້ຍິງນຳ ມັນກຮຽນລອດຢູ່ ບຕ້ອງໄປແບໃຫ້ໃຜ ກະໄດ້ ! ແລ້ວເປັນຫຍັງ ຄູອາຈານ ຍຸກນ ຈຶ່ງບສຶກສາອົບຮົມ ຫລື ປູກຈິດສຳນຶກເລື່ອງນໃຫ້ເຂົາເຈາຫລາຍໆແດ່ ! ຍາມມແລງຄືເຫັນແຕ່ໄປນັ່ງຕຳຈອກກັບນັກສຶກສາອຶກກະທຶກຢູ່ ດີບດີ ເຫັນຜູ້ໃດງາມໆ ຫາວິທີຟັນອີກ ! ໂອຍ , ຂະນ້ອຍໜ່າຍເດ່ noconfuse


buk hoo khee ery.......mee tae hao gub hao...

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

ເລື່ອງນບຮູ້ເດ ! ແຕ່ນັກສຶກສາຂາຍໂຕ ມີແດ່ແລ້ວ ແຕ່ບແມ່ນທຸກຄົນດອກ ! ເພາະຜູ້ຂ້າກເຄີຍໃຊ້ບໍລິການມາ 2-3 ຄົນແລ້ວ ! ເຂົາມີ ມາໆຊັງ ເປັນແມ່ຊື່ຄັກແນ່ ! ໝູ່ແນະນຳໃຫ້ smilebiggrin


 

Mae mung key toh der....!!


 ຕໍ່ໄປຄົງເປັນລູກສາວເຈົ້າເອງ

ກິນແລ້ວມາຂາຍໜ້າເຂົາ ຄົນບໍ່ດີ


 

U r right.... Buk née mun sua lye ..... Koy hoo wa mun yoo sai.... Mung lavang toh hai dee der!


 ກູເປັນນັກຮຽນຢູ່ດົງໂດກ


 ມາກິນປີ້ງເອັນຢູ່ນາຖົ່ມເດີມື້ແລງ14-03-12ກູຊິລ້ຽງມືງ


 ເຈົ້າເຄີຍໃຊ້ບໍລິການມາ 2-3 ຄົນແລ້ວ !

ເຈົ້າມີເບີນັກຮຽນບໍ  ຂໍແດ່ເດີ __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຊູ່ມນ ຍ້ອນ ຄູອາຈານທຸກ+ຂຄ້ານມັກງ່າຍ ! ຜູ້ບທຸກກເຫັນແກ່ຕົວ ໂລບມາກໂລພາ ກເລີຍພາກັນບມີຈັນຍາບັນໃນອາຊີບໝົດແລ້ວ ! ນັບແຕ່ມັດທະຍົມພຸ້ນລະຂນມາ ! ຂນຫ້ອງສອນພໍແລ້ວຮີດ ! ໃຫ້ນັກຮຽນສອນກັນເອງກຫລາຍ ກັອບປເຈ້ຍບົດຮຽນຢາຍໃຫ້ ເກັບເງິນ ! ຄັນຍາມເສັງ ຢາກໄດ້ຄະແນນດີກຕ້ອງລ້ຽງຫລື ມີຊອງຂາວ ແລະອື່ນໆສັບພະປິ ! ເມື່ອຍໃຈຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່ !


        ເຈົ້າລອງນັບຊື່ໃນໃຈເຈົ້າເບີ່ງວ່າ ຄູຜູ້ເຈົ້າກຳລັງປ້າຍສີໃສ່ຫັ້ນ ມັນມີຈັກຄົນໃນຈຳນວນຄູທັງໝົດ?

   __________________
Anonymous

Date:

ຂ້ອຍໝັ້ນໃຈວ່າ ຢູ່ອາຊີບໃດມັນກໍ່ມີທັງຄົນດີແລະບໍ່ດີ ແຕ່ຢ່າໄປຕີລວດກວດພຽງ

ນັກຮຽນສະໃໝນີ້ ຫົວບ້ຽວມັກຕິໝວກ ຂ້ອຍເຫັນຄູສ່ວນຫຼາຍເຂົາຕັ້ງໃຈແລະທຸ້ມເທ

ໃຫ້ການສິດສອນ ແຕ່ນັກຮຽນຂີ້ຄ້ານຫັ້ນມັນຫຼາຍໂພດ ຫົວບ້ຽວຕິໝວກຫັ້ນຫຼາຍໂພດ

ທີ່ພວກເຈົ້າສາມາດເຫຼັ້ນຄອມເປັນ ພິມດ່າຄູໄດ້ຄືແນວນີ້ ກໍ່ຍ້ອນຄູຜູ້ເຈົ້າຕິ

ຫັ້ນແຫລະເປັນຜູ້ສັ່ງສອນໃຫ້ວິຊາຄວາມຮູ້ເຈົ້າມາ ພໍເຈົ້າອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ພັດມາຂຽນດ່າຂຽນ

ດູຖູກຄູອາຈານຜູ້ປຽບຄືພໍ່ເປັນແມ່ຜູ້ທີສອງຂອງພວກເຈົ້າ, ສິດແນວນີ້ເຂົາຮ້ອງວ່າສິດເນລະຄຸນ.

ຄິດເອົາວ່າພວກເຈົ້າເປັນຄົນຄືແນວໃດ.

ຢ່າໄປເອົາຄວາມຜິດຂອງຄົນຜູ້ດຽວມາຕີລວດກວດພຽງ ຢ່າໄປປ້າຍສີແປດເປື້ອນໃສ່ຄູອາຈານ

ຜູ້ມີບຸນຄຸນສັ່ງສອນພວກເຈົ້າມາ ອັນດີໆທີ່ເພີ່ນສອນພວກເຈົ້າບໍ່ຮຽນ ຍາມຮຽນພັດຂີ້ຄ້ານ

ຍາມເສັງຕົກພັດແລ່ນໄປຂໍນົບຂໍຫວ້າຍຂໍຄວາມສົງສານນຳເພີ່ນ ພໍເພີ່ນອີ່ຕົນໃຫ້ຜ່ານພັດຂຽນ

ດູຖູກເພີ່ນ..........ຄົນແນວນີ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃສກໍ່ບໍ່ມີມື້ຈະເລີນ,ເພາະເບີ່ງບໍ່ເຫັນຄວາມຜິດໂຕ

ເນລະຄຸນຄົນຜູ້ມີບຸນຄຸນນຳ ຫາກິນສິບຊາດກໍ່ບໍ່ຂື້ນ.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ເຈາຢ່າເວາແກ້ຕາງຫລາຍ ລູກຫລານຂ້ອຍເວາໃຫເຟັງເຕັມຫູຢູ່ຄູ່ມ ລາງເທື່ອຂໍເງິນນັກຮຽນແບບໜ້າດ້ານໆແບບບມີຢາງອາຍເພື່ອເອົາຄະແນນໃຫ້ເຂົາກຍັງມີ ! ຄູເງິນເດືນໜ້ອຍ ບຖຽງເຈາ ແຕ່ເຈາຖຽງຂ້ອຍໄດ້ບວ່າ ປີໜຶ່ງສະເລ່ຍແລ້ວ ຄູມີມພັກຫລາຍກວ່າອາຊີບອື່ນ ໂດຍສະເພາະ ປະຖົມ ມັດທະຍົມ ??? ທັງພັກທາງການ ທັງພັກເອົາເອງ ເຈາວ່າ ມັນຈັກເດືອນ ເປັນຫຍັງບສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວແດ່ ???? ສະບາຍໂພດຈົນເຮັດໃຫ້ຂີຄ້ານສັນຫລັງຍາວ ຈົນຄ້ານເຮັດຮອດອາຊີບໂຕເອງຕິ !


           ເຈົ້າເວົ້າຫັ້ນຜິດແລ້ວ, ຈິງຢູ່ວ່າຊົ່ວໂມງສອນຂອງຄູອາຈານໜ້ອຍ ກ່ອນອາຊີບລັດຖະກອນຜູ້ອື່ນ

           ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ການຕຽມບົດຮຽນເພື່ອໄປສິດສອນໃຊ້ເວລາກ່ອນອາຊີບອື່ນອີກຮ້ອຍພັນເທົ້າ

          ແລະນອກຈາກຊົ່ວໂມງສອນແລ້ວ ຍັງມີຫນ້າທີ່ອື່ນໆອີກຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ

          ນຳນັກຮຽນ. ຢ່າໄປຕີລວດກວດພຽງ ຢ່າໄປເໝົາລວມວ່າຄົນທີ່ເປັນຄູຂີ້ຄ້ານສັນຫຼັງຍາວກັນໝົດ

           ຄູດີໆ ມີເຕັມ ຕາເຈົ້າບໍ່ມືນ ຖ້າເຈົ້າເວົ້າວ່າຄູທຸກມື້ນີ້ຂີ້ຄ້ານກັນໝົດ ບໍ່ໄດ້ໃຈເຈົ້າ ເຈົ້າຄືບໍ່ມາເປັນ

          ຄູເອງຊະ ບໍ່ໍຊັ້ນກໍ່ເຊີນເຈົ້າໄປສອນລູກຫຼານເຈົ້າເອງເລີຍໂລດ ບໍ່ຕ້ອງມາເພີ່ງພາຄູຜູ້ເຈົ້າວ່າຂີ້ຄ້ານສັນ

           ຫຼັງຍາວ.

            ອີກຢ່າງເຈົ້າລອງລີສອອກມາໃຫ້ຂ້ອຍເບີ່ງດູວ່າມີຄູຈຳນວນຈັກຄົນທີ່ໄປຂໍເງີນເຈົ້າໜ້າດ້ານໆຫຼື

            ມີຈັກຄົນທີ່ສັນຫຼັງຍາວ, ເວລາເພີ່ນກະກຽມບົດຮຽນສອນຄິດຫາເຕັກນິກການສອນຕ່າງໆນາໆ

           ມັນໃຊ້ເວລາແລະສຸຂະພາບຈິດສູງ ໂດຍສະເພາະກັບນ/ຮທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈຮຽນ

          ຫົວບ້ຽວຕິໝວກຄືເຈົ້າຫັ້ນ__________________
Anonymous

Date:

 

ຄູທີ່ອາສາສະໝັກໄປສອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດເດີໜ້າຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນ.

http://libraryforlaos.org/first-lflorg-funded-book-party-pik-nyai-laos/__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຂ້າພະເຈົ້າ ກ້າຮັບປະກັນ ກຽດ ແລະ ສັກສີ ຂອງ ຄູ ບໍ່ວ່າຄູລະບອບໃດ ຄູມີຈັນຍາບັນແທ້ ຂອ້ຍຢັ້ງຢືນໄດ້ ບໍ່ຕອ້ງຂໍ ດົມຫຳດອກ ມັນເໝັນ ! ຄູເປັນຜູ້ສົ່ງຄວາມຮູ້ ໃຫ້ສິດທຸກໆຄົນ ຄູປຽບດັ່ງ ພໍ່ແລະ ແມ່ຜູ້ທີສອງ ຖ້າໄຜດູໝິ່ນ ປະແລະ ໝາດຄູ ຜູ້ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຄົນ?


ຂ້ອຍອີກຜູ້ນື່ງທີ່ເປັນຄູ,ກ້າຮັບປະກັນກຽດ ແລະ ສັກສີ ຂອງ ຄູ ບໍ່ວ່າຄູລະບອບໃດ ຄູມີຈັນຍາບັນແທ້ ຂອ້ຍຢັ້ງຢືນໄດ້ ຄູເປັນຜູ້ສົ່ງຄວາມຮູ້ ໃຫ້ສິດທຸກໆຄົນ ຄູປຽບດັ່ງ ພໍ່ແລະ ແມ່ຜູ້ທີສອງ ຖ້າໃຜດູໝິ່ນ ແລະປະ ໝາດຄູ ຜູ້ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຄົນ?__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ປັດໂທ ! ອ້າຍເກັ່ງປານນນພຸ້ນນະ ! ໂອ່ ນັບຖື ນັບຖື ເບີ່ງຕົວໜັງສື ຄອມ ຍັງຮູ້ ! ໂຕໜັງສືອ້າຍບຄືຂອງຂະນ້ອຍຫວະ ຊນນະ ! ອີ່ຕາ ເອັມເບ້ biggrin


 75523788136102138108.jpg__________________
Anonymous

Date:

ຂ້າພະເຈົ້າ ກ້າຮັບປະກັນ ກຽດ ແລະ ສັກສີ ຂອງ ຄູ ບໍ່ວ່າຄູລະບອບໃດ ຄູມີຈັນຍາບັນແທ້ ຂອ້ຍຢັ້ງຢືນໄດ້ ບໍ່ຕອ້ງຂໍ ດົມຫຳດອກ ມັນເໝັນ ! ຄູເປັນຜູ້ສົ່ງຄວາມຮູ້ ໃຫ້ສິດທຸກໆຄົນ ຄູປຽບດັ່ງ ພໍ່ແລະ ແມ່ຜູ້ທີສອງ ຖ້າໄຜດູໝິ່ນ ປະແລະ ໝາດຄູ ຜູ້ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຄົນ?__________________
Anonymous

Date:

ນິລະນິໃສຂອງຄົນຕຳ່ຊ້າ ໝົດປັນຍາຖຽງຜູ້ອື່ນດ້ວຍເຫດຜົນແລ້ວ ກສະແດງສັນດານໝາວໍ້ ອອກມາໃຫ້ເຫັນແນວນລະ ພີ່ນ້ອງເອີຍ ! ຍອມຈຳນົນດ້ວຍເຫດຜົນແລ້ວ ກເອົານິໃສນັກເລງອອກມາໃຊ້ແນວນແລ້ວ ! ຕາສົມເພດ ລູກໂສຖມພແມ່ biggrin__________________
Anonymous

Date:


ສປປລ ປທ ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ ແມ່ນແຕ່ນ້ຳຈະກິນປະຈຳວັນ
90 %ຂອງຄົນທັງ ປທ ຍັງຕ້ອງຕັກກິນໃນແມ່ນ້ຳຂອງ
ບຸນຍັງ ຈູມມາລີ ທອງສີງ ມຶງຕັວະມືງເອງແລ້ວ ເດີ ວ່າ ແກ້ງມືງແກ້ໄຂຄວາມຍາກຕົນໄດ້ໄປແລ້ວ

ພວກນີ້ມັນຫລອກ ມາແລ້ວເຄີ່ງສັຕວັດ

ຄວາມຈິງ ຕ່າງຊາດຫລຽວເຫັນຄວາມລ້າຫລັງຂອງລາວເຮົາແລ້ວ

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/03/12/au-laos-disposer-d-un-robinet-dans-sa-maison-reste-un-luxe_1656517_3244.html#ens_id=1651724

Au Laos, disposer d'un robinet dans sa maison reste un luxe

Mémorisez | Oublié ?
Vientiane Envoyée spéciale - Devant le Musée de la sécurité du peuple à Vientiane, à l'heure de la sortie de l'école, des mobylettes qui transportent jusqu'à quatre enfants en plus du conducteur se faufilent entre voitures, vélos et scooters. Le Laos est à l'image des rues de sa capitale : avec ses 7 millions d'habitants, il est le pays le plus pauvre d'Asie du Sud-Est, mais il se développe en accéléré, comme ses voisins. Les villes grandissent trop vite et les infrastructures ne suivent pas.

Des quartiers entiers de Vientiane (750 000 habitants) ne sont pas desservis en eau potable. La République démocratique populaire du Laos s'est fixé pour objectif d'alimenter en eau potable 80 % de la population d'ici à 2020. Et a opté pour un ****tail qui mélange une dose d'investissement privé soutenu par l'aide internationale. "La précarité du pays l'oblige à valider tout ce qui se présente, tout ce que les bailleurs de fonds acceptent de financer surtout, analyse Jacques Cavard, directeur général des services techniques du Syndicat des eaux d'Ile-de-France (Sedif), venu visiter en expert. Du coup les Laotiens ont toutes sortes d'équipements, impossibles à raccorder parfois..." A Vientiane, le Sedif apporte son soutien dans la gestion et cofinance des travaux d'infrastructures avec l'Agence française de développement (AFD).

On retrouve les mêmes soutiens plus quelques autres, à Thabok, 4 500 habitants, à 90 kilomètres de là. C'est le jour de l'inauguration du mini réseau d'eau potable qui alimente environ 860 familles. La cérémonie allie rituels du parti unique, pratiques chamaniques et repas champêtre. Thabok est au coeur d'un district en expansion. Il s'agit de l'équiper d'un réseau d'eau potable, pas d'un simple puits. L'installation reste modeste : deux forages, un château d'eau de 50 mètres de haut, un réservoir au sol où est ajouté du chlore. Ce traitement suffit car l'eau s'est révélée de bonne qualité dans cette région.

La majorité des habitants continuent de se débrouiller entre achat à des prix élevés de bidons de 200 litres, lessive dans la rivière et réserves d'eau de pluie et puits. Kunkan fait partie des premiers abonnés au mini réseau. Epouse de militaire, elle dispose depuis quatre mois de deux robinets : un devant la maison, un autre dans les toilettes à l'arrière. C'est deux de plus que les standards habituels de Thabok. Un luxe. Kunkan en est friande. Comme on s'étonne de l'importance de sa consommation, elle rétorque en riant qu'elle se lave quatre fois par jour. Ses quelques poules et canards profitent de l'eau potable aussi. Sa famille de quatre personnes paie près de 45 000 kips par mois (environ 4 euros).

Expertise et formation

De l'autre côté de la rivière, la discrète Mme Voy se dit satisfaite. Son foyer de trois personnes n'a pas eu à payer les 50 dollars du raccordement financé par les pouvoirs publics mais s'acquitte d'une facture mensuelle de moins de 80 centimes d'euros par mois. Avant, il lui fallait aller chercher l'eau au puits communautaire, deux seaux au bout d'une perche sur l'épaule, puis la faire bouillir. A présent, elle peut consacrer plus de temps à son travail dans les rizières.

Le Groupement de recherches et d'échanges technologiques (GRET) est la cheville ouvrière de cette amélioration du confort de vie des habitants. L'association a sept autres mini réseaux à son actif au Laos, soit 26 000 personnes desservies. "Nous avons beaucoup donné dans le développement rural, nous le laissons à d'autres désormais, résume Martine Leménager, ingénieur du GRET. Le monde change, or personne ne s'occupe de ces "zones grises" qui ne sont plus des villages et pas encore des villes." Une fois trouvés les fonds privés pour le gros oeuvre, le GRET apporte son expertise pour établir des contrats solides et former des techniciens. A Thabok, l'investisseur principal est un entrepreneur, Xaykham Phongsavat : "Avec l'eau potable, le profit est maigre, témoigne-t-il. Le retour sur investissement est très long. Je le fais pour ce village, j'y suis né."

A Hin Heup, dans un district plus montagnard, Arnaud Vomtobel, un autre ingénieur du GRET, rend visite à un jeune couple d'employés formés par les soins de l'association, dans leur grande et unique pièce, logement-siège du mini réseau. Lui est un ancien chauffeur. Neveu de l'investisseur local, il est chargé de surveiller l'installation, tandis que son épouse s'escrime sur son ordinateur, sur lequel elle voudrait imprimer les redevances.

Le GRET et ses bailleurs de fonds nourrissent pour ce district, dont les paysages pourraient attirer des touristes, l'ambition de développer un système d'assainissement. Une petite station d'épuration a été creusée en contrebas du village. Malgré le panneau d'interdiction, les gens du marché y jettent leurs vieux sacs en plastique par-dessus le grillage. Même à Vientiane, les égouts sont à ciel ouvert.
Martine Valo


__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ອ້າຍອັນນນລາວເວາເລື່ອງນັກຮຽນນັກສຶກສາຍິງບາງຄົນຂາຍໂຕ ຢ່າໄປຫຸ້ມດ່າລາວດ້ວຍຄຳຫຍາບຊ້າເທາະ ! ລາວບອກໃຫ້ຮູ້ສະພາບຕົວຈິງກະດີແລ້ວເດ່ ! ຫລືຢາກໄດ້ຍິນແຕ່ລາຍງານດອກໄມ້ ຊນເບາະ ??? ຮູ້ບັນຫາແລ້ວກຫາວິທີແກ້ໄຂຊ່ອຍກັນຊນຕົວະ ! ຮູ້ບສາເຫດຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາບາງຄົນຍອມເອົາເນອໜັງແລກເງິນ ມັນຍ້ອນຫຍັງ ? ຍ້ອນເຂົາເຈາບຮູ້ຫລືບຍອມຮັບຄຳວ່າ " ພູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມີ " ພວກເຂົາຫລົງນຳແບບຢ່າງຂອງ ໜັງ TV MV Web sites ໄທ ເກົາຫລີ ຈີນ ຫວຽດ ອາເມລິກາ .... ຫລົງໄຫລ ບ້າ ນຳວັດຖຸນິຍົມ ບໍລິໂພກນິຍົມ ທງໆທີ່ຍັງຫາເງິນບເປັນຈັກກີບ ! ພຊ ລົດຈັກຈີນ ໂຄລາວໃຫ້ພໍໄດ້ທຽວໂຮງຮຽນ ກບພໍໃຈ ຢາກໄດ້ ຟີໂນ ຫລື ປີແກັນໂຕ! ແມ່ຊມືຖື 2-3 ແສນໃຫ້ເພື່ອຕິດຕກັນ ກບເອົາ ຢາກໄດ້ລຸ້ນສຳພັດ 2-3 ລ້ານ ແລະອື່ນໆ ! ນັກສຶກສາສູ່ມນີ ມັນບທຸກຫລາຍຄືຍຸກກ່ອນດອກ ຄັນອົດທຸກໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະຄຶດເຫັນສັກສີຂອງລູກຜູ້ຍິງນຳ ມັນກຮຽນລອດຢູ່ ບຕ້ອງໄປແບໃຫ້ໃຜ ກະໄດ້ ! ແລ້ວເປັນຫຍັງ ຄູອາຈານ ຍຸກນ ຈຶ່ງບສຶກສາອົບຮົມ ຫລື ປູກຈິດສຳນຶກເລື່ອງນໃຫ້ເຂົາເຈາຫລາຍໆແດ່ ! ຍາມມແລງຄືເຫັນແຕ່ໄປນັ່ງຕຳຈອກກັບນັກສຶກສາອຶກກະທຶກຢູ່ ດີບດີ ເຫັນຜູ້ໃດງາມໆ ຫາວິທີຟັນອີກ ! ໂອຍ , ຂະນ້ອຍໜ່າຍເດ່ noconfuse


kor hai loog mung pen ka lee der...buk kuay...

__________________
Anonymous

Date:

ເບີ່ງໜັງໜ້າອ້າຍ ທັງຄຳເວາ ທັງເຫດຜົນຂອງອ້າຍ ບສົມເປັນພຂະນ້ອຍດອກ ! ແລ້ວຊິໄປຄອບໃຫ້ເສຍເວລາກັບຜູ້ເຖາບຮູ້ຈັກຄວາມເຮັດຫຍັງເດ່ biggrin__________________
Anonymous

Date:

ຫລືວ່າຂະນ້ອຍ ເວາບມີເຫດຜົນດີບ ??? ແຕ່ຊິໃຫ້ຂະນ້ອຍຫລັບຫູຫລັບຕາຖຽງໄປແບບໝູໝນຂສີກ ເພື່ອເອົາຊະນະຄືອ້າຍ ຂະນ້ອຍເຮັດນຳບໍໄດ້ໄດ໊ເດອ້າຍເອີຍ ! ເຮັດບເປັນຄືອ້າຍແທ໊ໆ ! ຍອມ !!no__________________
Anonymous

Date:

ປັດໂທ ! ອ້າຍເກັ່ງປານນນພຸ້ນນະ ! ໂອ່ ນັບຖື ນັບຖື ເບີ່ງຕົວໜັງສື ຄອມ ຍັງຮູ້ ! ໂຕໜັງສືອ້າຍບຄືຂອງຂະນ້ອຍຫວະ ຊນນະ ! ອີ່ຕາ ເອັມເບ້ biggrin__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ອ້າຍອັນນນລາວເວາເລື່ອງນັກຮຽນນັກສຶກສາຍິງບາງຄົນຂາຍໂຕ ຢ່າໄປຫຸ້ມດ່າລາວດ້ວຍຄຳຫຍາບຊ້າເທາະ ! ລາວບອກໃຫ້ຮູ້ສະພາບຕົວຈິງກະດີແລ້ວເດ່ ! ຫລືຢາກໄດ້ຍິນແຕ່ລາຍງານດອກໄມ້ ຊນເບາະ ??? ຮູ້ບັນຫາແລ້ວກຫາວິທີແກ້ໄຂຊ່ອຍກັນຊນຕົວະ ! ຮູ້ບສາເຫດຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາບາງຄົນຍອມເອົາເນອໜັງແລກເງິນ ມັນຍ້ອນຫຍັງ ? ຍ້ອນເຂົາເຈາບຮູ້ຫລືບຍອມຮັບຄຳວ່າ " ພູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມີ " ພວກເຂົາຫລົງນຳແບບຢ່າງຂອງ ໜັງ TV MV Web sites ໄທ ເກົາຫລີ ຈີນ ຫວຽດ ອາເມລິກາ .... ຫລົງໄຫລ ບ້າ ນຳວັດຖຸນິຍົມ ບໍລິໂພກນິຍົມ ທງໆທີ່ຍັງຫາເງິນບເປັນຈັກກີບ ! ພຊ ລົດຈັກຈີນ ໂຄລາວໃຫ້ພໍໄດ້ທຽວໂຮງຮຽນ ກບພໍໃຈ ຢາກໄດ້ ຟີໂນ ຫລື ປີແກັນໂຕ! ແມ່ຊມືຖື 2-3 ແສນໃຫ້ເພື່ອຕິດຕກັນ ກບເອົາ ຢາກໄດ້ລຸ້ນສຳພັດ 2-3 ລ້ານ ແລະອື່ນໆ ! ນັກສຶກສາສູ່ມນີ ມັນບທຸກຫລາຍຄືຍຸກກ່ອນດອກ ຄັນອົດທຸກໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະຄຶດເຫັນສັກສີຂອງລູກຜູ້ຍິງນຳ ມັນກຮຽນລອດຢູ່ ບຕ້ອງໄປແບໃຫ້ໃຜ ກະໄດ້ ! ແລ້ວເປັນຫຍັງ ຄູອາຈານ ຍຸກນ ຈຶ່ງບສຶກສາອົບຮົມ ຫລື ປູກຈິດສຳນຶກເລື່ອງນໃຫ້ເຂົາເຈາຫລາຍໆແດ່ ! ຍາມມແລງຄືເຫັນແຕ່ໄປນັ່ງຕຳຈອກກັບນັກສຶກສາອຶກກະທຶກຢູ່ ດີບດີ ເຫັນຜູ້ໃດງາມໆ ຫາວິທີຟັນອີກ ! ໂອຍ , ຂະນ້ອຍໜ່າຍເດ່ noconfuse


 ເບິ່ງໜັງສືແລ້ວຄືຄົນດຽວຂຽນນໍ

ເຈົ້າຂຽນເອງ ຄອບເອງບໍ__________________
Anonymous

Date:

ອ້າຍອັນນນລາວເວາເລື່ອງນັກຮຽນນັກສຶກສາຍິງບາງຄົນຂາຍໂຕ ຢ່າໄປຫຸ້ມດ່າລາວດ້ວຍຄຳຫຍາບຊ້າເທາະ ! ລາວບອກໃຫ້ຮູ້ສະພາບຕົວຈິງກະດີແລ້ວເດ່ ! ຫລືຢາກໄດ້ຍິນແຕ່ລາຍງານດອກໄມ້ ຊນເບາະ ??? ຮູ້ບັນຫາແລ້ວກຫາວິທີແກ້ໄຂຊ່ອຍກັນຊນຕົວະ ! ຮູ້ບສາເຫດຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາບາງຄົນຍອມເອົາເນອໜັງແລກເງິນ ມັນຍ້ອນຫຍັງ ? ຍ້ອນເຂົາເຈາບຮູ້ຫລືບຍອມຮັບຄຳວ່າ " ພູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມີ " ພວກເຂົາຫລົງນຳແບບຢ່າງຂອງ ໜັງ TV MV Web sites ໄທ ເກົາຫລີ ຈີນ ຫວຽດ ອາເມລິກາ .... ຫລົງໄຫລ ບ້າ ນຳວັດຖຸນິຍົມ ບໍລິໂພກນິຍົມ ທງໆທີ່ຍັງຫາເງິນບເປັນຈັກກີບ ! ພຊ ລົດຈັກຈີນ ໂຄລາວໃຫ້ພໍໄດ້ທຽວໂຮງຮຽນ ກບພໍໃຈ ຢາກໄດ້ ຟີໂນ ຫລື ປີແກັນໂຕ! ແມ່ຊມືຖື 2-3 ແສນໃຫ້ເພື່ອຕິດຕກັນ ກບເອົາ ຢາກໄດ້ລຸ້ນສຳພັດ 2-3 ລ້ານ ແລະອື່ນໆ ! ນັກສຶກສາສູ່ມນີ ມັນບທຸກຫລາຍຄືຍຸກກ່ອນດອກ ຄັນອົດທຸກໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະຄຶດເຫັນສັກສີຂອງລູກຜູ້ຍິງນຳ ມັນກຮຽນລອດຢູ່ ບຕ້ອງໄປແບໃຫ້ໃຜ ກະໄດ້ ! ແລ້ວເປັນຫຍັງ ຄູອາຈານ ຍຸກນ ຈຶ່ງບສຶກສາອົບຮົມ ຫລື ປູກຈິດສຳນຶກເລື່ອງນໃຫ້ເຂົາເຈາຫລາຍໆແດ່ ! ຍາມມແລງຄືເຫັນແຕ່ໄປນັ່ງຕຳຈອກກັບນັກສຶກສາອຶກກະທຶກຢູ່ ດີບດີ ເຫັນຜູ້ໃດງາມໆ ຫາວິທີຟັນອີກ ! ໂອຍ , ຂະນ້ອຍໜ່າຍເດ່ noconfuse__________________
Anonymous

Date:

ສົງໃສເຈາຄືຊິບເຄີຍງ່ຽງຫູຟັງ ພແມ່ນັກຮຽນ ຫລື ໝູ່ຄູ່ທາງຂ້າງຈັກເທື່ອເນາະ ? ຈັ່ງບຮູ້ອີ່ໂນອີ່ເນຫຍັງເລີຍ ! ຫລືເຈາເປັນພະນັກງານກົມຄູອອກມາປົກປ້ອງໝູ່ອາຊີບດຽວກັນບ ? ຄັນຄູອາຈານສູ່ມນ ເປັນຄືເຈາເວາໝົດ ຂ້ອຍຊິຍອມດົມຫຳແຫລ້ໆເພິ່ນພຸ້ນລະ biggrin ເຈາກ້າເວາເຕັມປາກບວ່າ ຄູອາຈານດຽວນ ມີຈັນຍາບັນ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບທລະບອບເກົ່າ ???ຢາກທ້ານ່າ !__________________
Anonymous

Date:

ຄູບໍ່ໄດ້ເປັນແແບນັ້ນ ໝົດທຸກຄົນດອກ ຢ່າຟັງແຕ່ຄວາມເດັກນອ້ຍ ຂ້າງດຽວ ແລ້ວມາເວົ້າເບື້ອງລົບໃຫ້ຄູ ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດອາຊີບຄູມາເປັນເວລາ ຫລາຍສິບປີ ຈາກຄູປະຖົມ ຈົນມາເປັນອາຈານ ຢູ່ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ຄູທຸກຄົນຫ້າວຫັນ ມີຈັນຍາບັນພໍ ຮູ້ຜິດຖືກ ເຖິງເງິນເດືອນໜອ້ຍ ແຕ່ກໍພູມໃຈ ໃນອາຊີບ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຈົ້າວ່າ ຄູຂໍເງິນນຳນັກຮຽນ ນັ້ນຢູ່ໂຮງຮຽນໃດ ? ຖ້າມີໃຫ້ບອກສະຖານທີ່ມາເບິ່ງ ເຈົ້າຈິງໃຈແທ້ບໍ?__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

ເລື່ອງນບຮູ້ເດ ! ແຕ່ນັກສຶກສາຂາຍໂຕ ມີແດ່ແລ້ວ ແຕ່ບແມ່ນທຸກຄົນດອກ ! ເພາະຜູ້ຂ້າກເຄີຍໃຊ້ບໍລິການມາ 2-3 ຄົນແລ້ວ ! ເຂົາມີ ມາໆຊັງ ເປັນແມ່ຊື່ຄັກແນ່ ! ໝູ່ແນະນຳໃຫ້ smilebiggrin


 

Mae mung key toh der....!!


 ຕໍ່ໄປຄົງເປັນລູກສາວເຈົ້າເອງ

ກິນແລ້ວມາຂາຍໜ້າເຂົາ ຄົນບໍ່ດີ


 

U r right.... Buk née mun sua lye ..... Koy hoo wa mun yoo sai.... Mung lavang toh hai dee der!


 ກູເປັນນັກຮຽນຢູ່ດົງໂດກ


 ມາກິນປີ້ງເອັນຢູ່ນາຖົ່ມເດີມື້ແລງ14-03-12ກູຊິລ້ຽງມືງ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ເຈາຢ່າເວາແກ້ຕາງຫລາຍ ລູກຫລານຂ້ອຍເວາໃຫເຟັງເຕັມຫູຢູ່ຄູ່ມ ລາງເທື່ອຂໍເງິນນັກຮຽນແບບໜ້າດ້ານໆແບບບມີຢາງອາຍເພື່ອເອົາຄະແນນໃຫ້ເຂົາກຍັງມີ ! ຄູເງິນເດືນໜ້ອຍ ບຖຽງເຈາ ແຕ່ເຈາຖຽງຂ້ອຍໄດ້ບວ່າ ປີໜຶ່ງສະເລ່ຍແລ້ວ ຄູມີມພັກຫລາຍກວ່າອາຊີບອື່ນ ໂດຍສະເພາະ ປະຖົມ ມັດທະຍົມ ??? ທັງພັກທາງການ ທັງພັກເອົາເອງ ເຈາວ່າ ມັນຈັກເດືອນ ເປັນຫຍັງບສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວແດ່ ???? ສະບາຍໂພດຈົນເຮັດໃຫ້ຂີຄ້ານສັນຫລັງຍາວ ຈົນຄ້ານເຮັດຮອດອາຊີບໂຕເອງຕິ !


 ພໍ່ມຶງຕາຍເດີ້ ບັກສົ້ນຕີນ :)__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຊູ່ມນ ຍ້ອນ ຄູອາຈານທຸກ+ຂຄ້ານມັກງ່າຍ ! ຜູ້ບທຸກກເຫັນແກ່ຕົວ ໂລບມາກໂລພາ ກເລີຍພາກັນບມີຈັນຍາບັນໃນອາຊີບໝົດແລ້ວ ! ນັບແຕ່ມັດທະຍົມພຸ້ນລະຂນມາ ! ຂນຫ້ອງສອນພໍແລ້ວຮີດ ! ໃຫ້ນັກຮຽນສອນກັນເອງກຫລາຍ ກັອບປເຈ້ຍບົດຮຽນຢາຍໃຫ້ ເກັບເງິນ ! ຄັນຍາມເສັງ ຢາກໄດ້ຄະແນນດີກຕ້ອງລ້ຽງຫລື ມີຊອງຂາວ ແລະອື່ນໆສັບພະປິ ! ເມື່ອຍໃຈຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່ !


 

ແມ່ມຶງຕາຍເດີ້ ບັກອ້າຍ__________________
Anonymous

Date:

ນັກຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລມີເປັນໝື່ນໆຄົນ ບັງເອີນວ່າໃນນັ້ນ ອາດຈະມີອ.ຈກັບນັກຮຽນໄດ້ເສຍກັນ

ດ້ວຍສັນດານຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ ດ້າມຄົນສອງຄົນ ກະຢ່າໄປຕີລວດກວດພຽງວ່າໝົດທຸກຄົນເປັນ

ຈົ່ງມີວິຈາລະນາຍານໃນການບໍລິໂພກຂ່າວແດ່.

ຢູ່ໃສກະມີອັນວ່າຄົນຊົ່ວ ຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກຄິດ ແຕ່ຢ່າໄປເໝົາເອົາລວມໝົດ

ຄູດີໆ ນັກຮຽນດີໆມີເປັນພັນ ພັດບໍ່ເວົ້າເຖີງ ພໍມີດ້າມຄົນສອງຄົນເຮັດຊົ່ວຂື້ນມາ(ເຊີ່ງບໍ່ຮູ້

ວ່າແທ້ຫຼືບໍ່ແທ້) ເອົາມາດ່າ ເໝົາເອົາລວມໝົດລະເດ້ ອັນນີ້ແຫລະເຂົາວ່າຄົນມັກຈັບຜິດຄົນ

ເຫັນແຕ່ຄວາມຜິດຜູ້ອື່ນ ຄວາມຜິດໂຕເທົ່າພູເຂົາແນມບໍ່ເຫັນ ແຕ່ຄວາມຜິດຜູ້ອືື່ນຊໍ່າເສັ້ນຜົມແນມເຫັນດີ

ປານຫຍັງ.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

ເລື່ອງນບຮູ້ເດ ! ແຕ່ນັກສຶກສາຂາຍໂຕ ມີແດ່ແລ້ວ ແຕ່ບແມ່ນທຸກຄົນດອກ ! ເພາະຜູ້ຂ້າກເຄີຍໃຊ້ບໍລິການມາ 2-3 ຄົນແລ້ວ ! ເຂົາມີ ມາໆຊັງ ເປັນແມ່ຊື່ຄັກແນ່ ! ໝູ່ແນະນຳໃຫ້ smilebiggrin


 

Mae mung key toh der....!!


 ຕໍ່ໄປຄົງເປັນລູກສາວເຈົ້າເອງ

ກິນແລ້ວມາຂາຍໜ້າເຂົາ ຄົນບໍ່ດີ


 

U r right.... Buk née mun sua lye ..... Koy hoo wa mun yoo sai.... Mung lavang toh hai dee der!


 ກູເປັນນັກຮຽນຢູ່ດົງໂດກ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

ເລື່ອງນບຮູ້ເດ ! ແຕ່ນັກສຶກສາຂາຍໂຕ ມີແດ່ແລ້ວ ແຕ່ບແມ່ນທຸກຄົນດອກ ! ເພາະຜູ້ຂ້າກເຄີຍໃຊ້ບໍລິການມາ 2-3 ຄົນແລ້ວ ! ເຂົາມີ ມາໆຊັງ ເປັນແມ່ຊື່ຄັກແນ່ ! ໝູ່ແນະນຳໃຫ້ smilebiggrin


 

Mae mung key toh der....!!


 ຕໍ່ໄປຄົງເປັນລູກສາວເຈົ້າເອງ

ກິນແລ້ວມາຂາຍໜ້າເຂົາ ຄົນບໍ່ດີ


U r right.... Buk née mun sua lye ..... Koy hoo wa mun yoo sai.... Mung lavang toh hai dee der!

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

ເລື່ອງນບຮູ້ເດ ! ແຕ່ນັກສຶກສາຂາຍໂຕ ມີແດ່ແລ້ວ ແຕ່ບແມ່ນທຸກຄົນດອກ ! ເພາະຜູ້ຂ້າກເຄີຍໃຊ້ບໍລິການມາ 2-3 ຄົນແລ້ວ ! ເຂົາມີ ມາໆຊັງ ເປັນແມ່ຊື່ຄັກແນ່ ! ໝູ່ແນະນຳໃຫ້ smilebiggrin


 

Mae mung key toh der....!!


 ຕໍ່ໄປຄົງເປັນລູກສາວເຈົ້າເອງ

ກິນແລ້ວມາຂາຍໜ້າເຂົາ ຄົນບໍ່ດີ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ເລື່ອງນບຮູ້ເດ ! ແຕ່ນັກສຶກສາຂາຍໂຕ ມີແດ່ແລ້ວ ແຕ່ບແມ່ນທຸກຄົນດອກ ! ເພາະຜູ້ຂ້າກເຄີຍໃຊ້ບໍລິການມາ 2-3 ຄົນແລ້ວ ! ເຂົາມີ ມາໆຊັງ ເປັນແມ່ຊື່ຄັກແນ່ ! ໝູ່ແນະນຳໃຫ້ smilebiggrin


Mae mung key toh der....!!

__________________
Anonymous

Date:

ເຈາຢ່າເວາແກ້ຕາງຫລາຍ ລູກຫລານຂ້ອຍເວາໃຫເຟັງເຕັມຫູຢູ່ຄູ່ມ ລາງເທື່ອຂໍເງິນນັກຮຽນແບບໜ້າດ້ານໆແບບບມີຢາງອາຍເພື່ອເອົາຄະແນນໃຫ້ເຂົາກຍັງມີ ! ຄູເງິນເດືນໜ້ອຍ ບຖຽງເຈາ ແຕ່ເຈາຖຽງຂ້ອຍໄດ້ບວ່າ ປີໜຶ່ງສະເລ່ຍແລ້ວ ຄູມີມພັກຫລາຍກວ່າອາຊີບອື່ນ ໂດຍສະເພາະ ປະຖົມ ມັດທະຍົມ ??? ທັງພັກທາງການ ທັງພັກເອົາເອງ ເຈາວ່າ ມັນຈັກເດືອນ ເປັນຫຍັງບສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວແດ່ ???? ສະບາຍໂພດຈົນເຮັດໃຫ້ຂີຄ້ານສັນຫລັງຍາວ ຈົນຄ້ານເຮັດຮອດອາຊີບໂຕເອງຕິ !__________________
Anonymous

Date:

ຍອ້ນສະພາບ ເສຖກິດ ຂອງຄູຂາດເຂີນ ເງິນເດືອນຫລາຍເດືອນ ບໍ່ໄດ້ຮັບ ມັນເລີຍພາເປັນ ແຕ່ມັນເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ບໍ່ໄດ້ເປັນເຖິງຂັ້ນ ຂາດຈັນຍາບັນ ດອກ ການສຶກສາ ຍັງມີຄຸນນະພາບດີຢູ່ ?__________________
Anonymous

Date:

ຊູ່ມນ ຍ້ອນ ຄູອາຈານທຸກ+ຂຄ້ານມັກງ່າຍ ! ຜູ້ບທຸກກເຫັນແກ່ຕົວ ໂລບມາກໂລພາ ກເລີຍພາກັນບມີຈັນຍາບັນໃນອາຊີບໝົດແລ້ວ ! ນັບແຕ່ມັດທະຍົມພຸ້ນລະຂນມາ ! ຂນຫ້ອງສອນພໍແລ້ວຮີດ ! ໃຫ້ນັກຮຽນສອນກັນເອງກຫລາຍ ກັອບປເຈ້ຍບົດຮຽນຢາຍໃຫ້ ເກັບເງິນ ! ຄັນຍາມເສັງ ຢາກໄດ້ຄະແນນດີກຕ້ອງລ້ຽງຫລື ມີຊອງຂາວ ແລະອື່ນໆສັບພະປິ ! ເມື່ອຍໃຈຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່ !__________________
Anonymous

Date:

 ເຈົ້າຮູ້ົດ້ແນວໃດວ່າເຂົາເອົາຮ່າງກາຍເຂົ້າແລກເພື່ອຄະແນນ

 


ຖ້າຢາກຮູ້ກະໄປຖາມເຈົ້າເມືອງplayboyພຸ້ນເດີ ພໍ່ອາວ.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ກໍ່ໜ້າເຫັນໃຈເຂົາເຈົ້າພວກນັກຮຽນທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງທີ່ຕ້ອງໄດ້ດິ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ກັບເສດຖະກິດໃນເມືອງໃຫຍ່ແລະເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຕ້ອງໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງ, ແຕ່ພວກທີ່ເອົາຮ່າງກາຍເຂົ້າແລກເພື່ອຄະແນນນີ້ຕິ໋ມັນໜ້າປະນາມ.


 ເຈົ້າຮູ້ົດ້ແນວໃດວ່າເຂົາເອົາຮ່າງກາຍເຂົ້າແລກເພື່ອຄະແນນ

 __________________
Anonymous

Date:

ກໍ່ໜ້າເຫັນໃຈເຂົາເຈົ້າພວກນັກຮຽນທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງທີ່ຕ້ອງໄດ້ດິ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ກັບເສດຖະກິດໃນເມືອງໃຫຍ່ແລະເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຕ້ອງໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງ, ແຕ່ພວກທີ່ເອົາຮ່າງກາຍເຂົ້າແລກເພື່ອຄະແນນນີ້ຕິ໋ມັນໜ້າປະນາມ.

__________________
Anonymous

Date:

ເລື່ອງນບຮູ້ເດ ! ແຕ່ນັກສຶກສາຂາຍໂຕ ມີແດ່ແລ້ວ ແຕ່ບແມ່ນທຸກຄົນດອກ ! ເພາະຜູ້ຂ້າກເຄີຍໃຊ້ບໍລິການມາ 2-3 ຄົນແລ້ວ ! ເຂົາມີ ມາໆຊັງ ເປັນແມ່ຊື່ຄັກແນ່ ! ໝູ່ແນະນຳໃຫ້ smilebiggrin__________________
Anonymous

Date:

ເຂ ົາບ ໍຢາກຂຽນເຈາະຈ ົງ

__________________
1 2  >  Last»  | Page of 2  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard