Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ເປັນຫຍັງ ປະເທດລາວ ຈື່ງເຮັດຍາກ Passaport ແທ້ ລອງ ຄິດນຳກັນ
Anonymous

Date:
ເປັນຫຍັງ ປະເທດລາວ ຈື່ງເຮັດຍາກ Passaport ແທ້ ລອງ ຄິດນຳກັນ


 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່__________________
Anonymous

Date:
RE: ເປັນຫຍັງ ປະເທດລາວ ຈື່ງເຮັດຍາກ Passaport ແທ້ ລອງ ຄິດນຳກັນ


Anonymous wrote:

 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່


ເຫັນບໍ່ ?  ຍ້ອນມີພັກການເມືອງແຕ່ພັກດຽວ  ຢາກຂູດຮີດປະຊາຊົນ ກໍ່ເຮັດໄດ້ຕາມໃຈ ເພາະ

ວ່າບໍ່ມີພັກຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມ  ອອກມາ ໄຫ້ຄວາມເຫັນຄັດຄ້ານ , ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາວເຄີຍເວົ້າວ່າ ລາວມີ

ແຕ່ພັກດຽວ ຖ້າສົມຫມຸດວ່າເປັນແຫຫາປາກໍ່ເປັນແຫໃຫຍ່ ມັນຈື່ງຈັບປາໄດ້ຫລາຍ no  no__________________
Anonymous

Date:

because???? stupid government!!__________________
Anonymous

Date:

no Lao governemtno__________________
Anonymous

Date:

no Lao governmentnononono__________________
Speak Out

Date:

Anonymous wrote:

 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່


 The main reason why they do that way is because your towns,counties,cities and as well as provices can get the tax revenue from you... Yeahhh I don't know why they learn it the hard way. In the developing world all you need is a birth certificate and permanent residence ID that's all ...__________________
Anonymous

Date:

ຢ້ານຄົນລາວໄປຕ້ານປະເທດແລ້ວບໍ່ກັບ__________________
Anonymous

Date:

That is why Lao people fled the country. Because, they don't like this stupid, retarded, and backward goverment.

They are holding back Laos developement.confuseconfuseconfuseblehblehblehbleh

Lao Overseas loves their country, and wanted sooo badddd to go back and help the country

but they don't like the goverment...furiousfuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfurious__________________
Anonymous

Date:

[spoiler]
ຈົ່ມແບບນີ້ສົງໃສພໍ່ຕູ້ນີ້ມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ມາເອົາເມັຽສາວນ້ຽຢູ່ເມືອງລາວ
ລະວັງເຂົາຕົວະເອົາເງີນເດີ ຈັກນ້ຽລະເຣັດຫນັງສືຜ່ານແດນບໍ່ແລ້ວຈັກເທື່ອ
ຂໍເງີນຢູ່ຊ່ຳນັ້ນວ່າບໍ່ພໍ ບາດວ່າເງີນພໍເຣັດຫນັງສືຜ່ານແດນແລ້ວເຂົາໂລດໃດ້
ລົດ FINO ເປັນຄັນພາອ້າຽບ່າວນ້ຽຫລີ້ນເສີຽ ຈັກນ້ຽເຂົາກ່າວ່າໃຫ້ອ້າຽເມືອໂລດ
ເຊື່ອໃຈນ້ອງໃດ້ເລີຽອ້າຽ ຢູ່ພີ້ນ້ອງສີ່ສີ້ຖ້າ

__________________
Anonymous

Date:

Can i say I was lucky one.
How i got my  ໝັງສືຜ່ານແດນ in short:
Friday I was helping a friend's family on something (don't remember what was), when came back to the camp at about 3pm, one of the students told me, that some one from the Min. of Education looking for me and I have to meet him at his office. I went there, he told me, stand to the wall and he took me picture.  15min. later he told me to meet at the passport dept., giving me ready pictures. I rode the bicycle and arrived at the passport dept. at 4:15.  The officer was not happy at all. He was huuuuuuuupy like, I was waiting you for the whole day, where were you have been. I told him what I  did and he ran the paper work. About 30 min. he told now you go home and call or tell your relatives, that tomorrow at 1 PM I have to get in the TU 154 and go, even I don't know where I was going. The officer reminded me on the way to Watai airport to not forget to pick 2 more students from Hong Kha camp.  At the airport the Min. of Education rep. give us $10 to each of 3, the passport and a big envelope (the paper work) and wishing us good luck. That was in 1978.
How was easy then...........
my2cent
Anonymous wrote:

 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່


 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

[spoiler]
ຈົ່ມແບບນີ້ສົງໃສພໍ່ຕູ້ນີ້ມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ມາເອົາເມັຽສາວນ້ຽຢູ່ເມືອງລາວ
ລະວັງເຂົາຕົວະເອົາເງີນເດີ ຈັກນ້ຽລະເຣັດຫນັງສືຜ່ານແດນບໍ່ແລ້ວຈັກເທື່ອ
ຂໍເງີນຢູ່ຊ່ຳນັ້ນວ່າບໍ່ພໍ ບາດວ່າເງີນພໍເຣັດຫນັງສືຜ່ານແດນແລ້ວເຂົາໂລດໃດ້
ລົດ FINO ເປັນຄັນພາອ້າຽບ່າວນ້ຽຫລີ້ນເສີຽ ຈັກນ້ຽເຂົາກ່າວ່າໃຫ້ອ້າຽເມືອໂລດ
ເຊື່ອໃຈນ້ອງໃດ້ເລີຽອ້າຽ ຢູ່ພີ້ນ້ອງສີ່ສີ້ຖ້າ


biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
ຖ້າກະຖ້າ ມັນບໍ່ເພຄືຕະລິ່ງດອກນະ !

 __________________
Anonymous

Date:

Speak Out wrote:
Anonymous wrote:

 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່


 The main reason why they do that way is because your towns,counties,cities and as well as provices can get the tax revenue from you... Yeahhh I don't know why they learn it the hard way. In the developing world all you need is a birth certificate and permanent residence ID that's all ...


 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Speak Out wrote:
Anonymous wrote:

 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່


 The main reason why they do that way is because your towns,counties,cities and as well as provices can get the tax revenue from you... Yeahhh I don't know why they learn it the hard way. In the developing world all you need is a birth certificate and permanent residence ID that's all ...


 ປະກົດວ່າຄັນພວກອ້າຍນ້ອງເຮັດຫຍັງມັນເປັນແບບຄົນເງີກງາກເຮັດວຽກເອົາ
ໂລດ!

ບ້ານເມືອງຜູ້ອື່ນເຂົາລະໃດ້ມອດໄພເມືອບ້ານໄປນອນໃດ້3ຕື່ນແລ້ວບັດອ້າຍເຈົ້າ
ຍັງພາກັນງົມຂິ້ດຂຽນຢູ່ເຮັດໃດມັນຈະໄປທັນຫມູ່?!!!

 __________________
Anonymous

Date:

ຢາກໄດ້ງ່າຍແລະໄວ ໃຫ້ລຸງງໍແລ່ນໃຫ້, ບໍ່ເກີນອາທິດ Passport ເປັນຂອງທ່ານ.__________________
Anonymous

Date:

ແມ່ນແທ້ ບໍ ? ຫລານ ເປັນນັກສຶກສາມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ ຕອນຫລານໄປເຮັດ Passport ນັ້ນ ຫລານໄປເຮັດດ້ວຍຕົວຫລານເອງ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນກໍ່ໄດ້ແລ້ວ

__________________
Anonymous

Date:

ຂພຈ ຄິດວ່າການສືບສວນກວດກາຄຳຮອ້ງປະຫັວດຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂອ້ງນັ້ນ

ແມ່ນແທ້ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນເກີນໄປໂພດ(ນັບແຕ່ຂັ້ນບ້ານຂື້ນຈົນຮອດ ກຊການຕ່າງປະເທດ)

ແຕ່ເປັນຫຍັງລະບົບການປົກຄອງບ້ານເຮົາຄືບໍ່ມີການພັດທະນາຫຼືປ່ຽນແປງທາງດ້ານນີ້ ທັງໆທີ່ຢູ່ລາວເຮົາກໍ່ມີລະບົບສື່ສານອິນເຕີເນັດເຄືອຄ່າຍທີ່ທັນສະໄໝທຽບຫຼາຍປະເທດເພື່ອນບ້ານໄດ້

ພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມດຽວເທົ່ານັ້ນກໍ່ສາມາດຢືນຢັນກັນໄດ້.ເພາະສະນັ້ນ ຂພຈ ຄິດວ່າ ຫາກເພີ່ນຢາກໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍ ດີຂື້ນກໍ່ສົມຄວນແລ້ວທີ່ຈະເລ່ງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ບໍ່ແມ່ນຍາມໃດກໍ່ຈະແລ່ນແຕ່ນຳກົ້ນປະເທດ

ເພື່ອນບ້ານເຂົາ ຈັກໜອ່ຍເຂົາຂື້ນເທີງເດືອນດາວໝົດແລ້ວເຮົາຍັງ ຊິຂີ່ກວຽນຕາມຫຼັງເຂົາຢູ່ສຳເບາະ?__________________


Member

Status: Offline
Posts: 23
Date:

ກ່ອນອື່ນຂພຈ ເຫັນດີນຳ ລັດເຮົາຄວນປັບປຸງລະບົບການປົກຄອງ(1.ລະບຽບການຂັ້ນຕອນເອກະສານ.2.ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງໜາ້ທີ່ພາລະບົດບາດ.3.ຄຸນະພາບການເຮັດວຽກພ/ງ.4.ລະບົບການເງິນຮັບຈ່າຍເງິນເດືອນ...)ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບສື່ສານອິນເຕີເນັດຄືເວົ້າ.
ທຸກບັນຫາທີ່ຕັ້ງມາ, ຖ້າມີການປະກອບ-ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈໂດຍຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດມາກ່ອນ ໂດຍບໍ່ມີອັກຄະຕິໃດໆ, ແລ້ວຝາກໄປເຖິງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ. ຂພຈ ຄິດວ່າບ້ານເມືອງລາວຈະມີທ່າກ້າວໜ້າ.
ຜິດຜາດຂໍອະໄພ

__________________
souk
Anonymous

Date:

 

ມີກົດລະບຽບອອກມາໃໝ່ໆນີ້ ຄື ຕ້ອງເປັນຜູ້ກ່ຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຕ້ອງນຳສຳເນົາເອກະສານ ໄປເຊັນທີ່ ປ ກ ສ ແຂວງທີ່ຕົນເອງ ແຂວງເກີດຢູ່ ທີ່ຜ່ານມາຫລາຍປີ ແມ່ນຝາກໃຜໄປເຊັນກໍ່ໄດ້ ຕອນນີ້ ພັດຍາກໄປກ່ວາເກົ່າ. ສ່ວນຫລາຍຢູ່ລາວເຮົາ ທາງຍັງເປັນທາງແດງຢູ່ ການເດີນກໍ່ໃຊ້ເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ ເປັນມື້ກໍ່ມີ. ທົ່ວປະເທດລາວແມ່ນບ່ອນດຽວ ຄື ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດ passport ໄດ້ ແຕ່ລະມື້ມີຄົນສົນລະວົນເຕັມ ຫ້ອງຄັບແຄບນັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີການຕໍ່ຄີວ ລຽນແຖວໃດໆ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

ມີກົດລະບຽບອອກມາໃໝ່ໆນີ້ ຄື ຕ້ອງເປັນຜູ້ກ່ຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຕ້ອງນຳສຳເນົາເອກະສານ ໄປເຊັນທີ່ ປ ກ ສ ແຂວງທີ່ຕົນເອງ ແຂວງເກີດຢູ່ ທີ່ຜ່ານມາຫລາຍປີ ແມ່ນຝາກໃຜໄປເຊັນກໍ່ໄດ້ ຕອນນີ້ ພັດຍາກໄປກ່ວາເກົ່າ. ສ່ວນຫລາຍຢູ່ລາວເຮົາ ທາງຍັງເປັນທາງແດງຢູ່ ການເດີນກໍ່ໃຊ້ເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ ເປັນມື້ກໍ່ມີ. ທົ່ວປະເທດລາວແມ່ນບ່ອນດຽວ ຄື ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດ passport ໄດ້ ແຕ່ລະມື້ມີຄົນສົນລະວົນເຕັມ ຫ້ອງຄັບແຄບນັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີການຕໍ່ຄີວ ລຽນແຖວໃດໆ


 ແຕ່ເປັນຫຍັງກົດລະບຽບອອກມາໃໝ່ນັ້ນຈື່ງບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງລຳບາກ

ຍາກເຫຼືອເກີນ? ຫຼາຍຄົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກນະຄອນຫຼວງກໍ່ຈຳຕອ້ງເດີນທາງມາ ເພື່ອຢາກໃດ້ປັສປໍ້ເປັນຂອງໂຕເອງ ແລະເປັນຫຍັງເພີ່ນຈື່ງບໍ່ອະນຸຍາດ

ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ ມີໜວ່ຍຮັບໃຊ້ບໍລິການ ປຊຊ ໂດຍສະເພາະເຮັດແບບສະຖານ

ທູດຫຼືກົງສູນຫຼາຍແຫ່ງຄືຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຖ້າເພີ່ນເຮັດໃດ້ແນວນີ້ ຂພຈ ຄິດວ່າ ປຊຊ

ຄົງຈະຊື່ນອົກຊື່ນໃຈຫຼາຍກວ່າໄປອູ້ອັ່ງຢູ່ບອ່ນດຽວ ແລະມີຄວາມສະດວກ

ວອ່ງໄວຍີ່ງຂື້ນ. ແລະຍຸກນີ້ກໍ່ແມ່ນຍຸກໃໝ່ ແຕ່ລະເມືອງ ແຕ່ລະແຂວງກໍ່ສາມາດ

ສື່ສານກັນທາງດ້ານອີນເຕີ້ເນັດໄດ້ໂດຍດີ ແລ້ວເປັນຫຍັງລະຈື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເວລາ

ອັນມີຄ່າຂອງຄົນເຮົາເສັຽໄປລ້າໆ. ຂພຈ ຄິດວ່າເພີ່ນຄວນພິຈາລະນາແລະແກ້

ໄຂໃໝ່ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ສວ່ນຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນເຂົາຖືເວລາເປັນຂອງມີຄ່າທີ່ສຸດ

ໄວເທົ່າໃດຍີ່ງດີ__________________
Anonymous

Date:

bon may kong hieu cai do nguoi ta lam theo nha nuoc cua chung toi qyet dinh lam theo phap luan nha nuoc "laos" lan sau neu khong biet phai di hoi nha dung noi tam bay tam ba no khong tot may cung nguoi lao "nguoi lao noi cho nguoi lao neu nguoi nuoc ngoai no biet no se noi la ngoui lao bi lein hieu chua thang ngo "yawnno


__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

ມີກົດລະບຽບອອກມາໃໝ່ໆນີ້ ຄື ຕ້ອງເປັນຜູ້ກ່ຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຕ້ອງນຳສຳເນົາເອກະສານ ໄປເຊັນທີ່ ປ ກ ສ ແຂວງທີ່ຕົນເອງ ແຂວງເກີດຢູ່ ທີ່ຜ່ານມາຫລາຍປີ ແມ່ນຝາກໃຜໄປເຊັນກໍ່ໄດ້ ຕອນນີ້ ພັດຍາກໄປກ່ວາເກົ່າ. ສ່ວນຫລາຍຢູ່ລາວເຮົາ ທາງຍັງເປັນທາງແດງຢູ່ ການເດີນກໍ່ໃຊ້ເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ ເປັນມື້ກໍ່ມີ. ທົ່ວປະເທດລາວແມ່ນບ່ອນດຽວ ຄື ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດ passport ໄດ້ ແຕ່ລະມື້ມີຄົນສົນລະວົນເຕັມ ຫ້ອງຄັບແຄບນັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີການຕໍ່ຄີວ ລຽນແຖວໃດໆ


 ແຕ່ເປັນຫຍັງກົດລະບຽບອອກມາໃໝ່ນັ້ນຈື່ງບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງລຳບາກ

ຍາກເຫຼືອເກີນ? ຫຼາຍຄົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກນະຄອນຫຼວງກໍ່ຈຳຕອ້ງເດີນທາງມາ ເພື່ອຢາກໃດ້ປັສປໍ້ເປັນຂອງໂຕເອງ ແລະເປັນຫຍັງເພີ່ນຈື່ງບໍ່ອະນຸຍາດ

ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ ມີໜວ່ຍຮັບໃຊ້ບໍລິການ ປຊຊ ໂດຍສະເພາະເຮັດແບບສະຖານ

ທູດຫຼືກົງສູນຫຼາຍແຫ່ງຄືຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຖ້າເພີ່ນເຮັດໃດ້ແນວນີ້ ຂພຈ ຄິດວ່າ ປຊຊ

ຄົງຈະຊື່ນອົກຊື່ນໃຈຫຼາຍກວ່າໄປອູ້ອັ່ງຢູ່ບອ່ນດຽວ ແລະມີຄວາມສະດວກ

ວອ່ງໄວຍີ່ງຂື້ນ. ແລະຍຸກນີ້ກໍ່ແມ່ນຍຸກໃໝ່ ແຕ່ລະເມືອງ ແຕ່ລະແຂວງກໍ່ສາມາດ

ສື່ສານກັນທາງດ້ານອີນເຕີ້ເນັດໄດ້ໂດຍດີ ແລ້ວເປັນຫຍັງລະຈື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເວລາ

ອັນມີຄ່າຂອງຄົນເຮົາເສັຽໄປລ້າໆ. ຂພຈ ຄິດວ່າເພີ່ນຄວນພິຈາລະນາແລະແກ້

ໄຂໃໝ່ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ສວ່ນຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນເຂົາຖືເວລາເປັນຂອງມີຄ່າທີ່ສຸດ

ໄວເທົ່າໃດຍີ່ງດີ


 OK  ເຫັນດີນຳຫລາຍ ໆ ເພຶອໄປຫາງານ ຫາເງີນ ຕ່າງປະເທສ ນຳເຂົ້າປະເທສລາວ

ຕ້ອງມີສາຂາສຳນັກງານ ກະຊວງການຕ່າງປະເທສ ປະຈຳແຕ່ລະແຂວງ ແຕ່ລະພາກ

ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ປະຊາຊົນລາວທີແສນຮັກແພງ....ດັງເພງເຂົາຮ້ອງ

USA ທຳທີສຳນັກງານໄປສະນີ ກໍໄດ້......ທູກສາຂາ

ລັດກໍໄດ້ເງີນ...ພາສີ ປຊຊ ກໍໄດ້ພາສປອດ....ໄດ້ຜົນປະໂຍຊ 2 ຝ່າຍ

ຂໍໃຫ້ທ່ານ ທອງລູນ ນຳໄປຄີດພີຈາລະນາເບີງ

 

ຈາກ ສ. ສີຫາຮາຊ__________________
Anonymous

Date:

ຂໍຂອບໃຈ ທຸກໆທ່ານທີ່ໃຫ້ຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນ ມັນແມ່ນຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາ ປະເທດລາວເຮົາ

ເຮົາຂຽນ ເຮົາເວົ້າກັນຢູ່ ເວບນີ້ ຄືຊິເປັນໄດ້ພຽງແຕ່ການເລົ່າສູ່ກັນຟັງ ຫລືວ່າ ຈົ່ມ ເພາະວ່າກະທູ້ນີ້ບໍ່ໄດ້ໄປຮອດ

ຫ້ອງໃດ ຫລືກະຊວງໃດ. ແຕ່ໃນອານຄົດອາດຈະມີ ທ່ານໃດ ທ່ານນື່ງ ນຳເອົາບັນຫານີ້ ໄປສູ່ທາງຂັ້ນເທິງ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫານີ້

 

ເຈົ້າຂອງກະທູ້__________________
Anonymous

Date:

พ่อ อ่าว เอี อันที่จีงแล้ว เรัดพาส์ปอด มัน บ่อได้ยากจักหน้อยเลียได้ไวอีกต่างหาก ถ้าเจ้าสะหลาด ต้องจ่ายเงินพิเสดให้เขาเจ้า บอกว่าค่ากินน้ำกินไน ค่าน้ำใจเขาเจ้าเรัดให้ แต่ถ้าล่อคีวมันกะดนตามละเบียบ เพาะมันหลายคน แล้วปะเทดลาวเราคือว่าหันแล้วเขาเรัดเวียกนำลัดเขามีเงีนเดือนหน้อยเดีวยบ่อกุ้มกินกะต้องหาทุกวิทีทางเพือ่อยู่ลอด สะนั้นย่าเปันคนขี้ถีหลายจ่ายให้เขาแด่ ค่าน้ำใจเขาเจ้า เพาะบ้านเรายังดอยพัดทะนาที่สุดในโลก สิคือปะเทดที่เขาจะเลีนแล้วมันกะบ่อได้แล้ว บ้านเขาจะเลีนเขามีเงีนมีเทักโนโลยี่ต่างฯนานาที่ทัรสะไหม สะนั้นคำว่าด้อยพัดทะนานั้นแม่นด้อยไปหมดทุกอย่าง เช่น ละบบลัดถะการกะด้อย กานเมืองกะด้อย กานทะหานกะด้อย ตำลวดกะด้อย แพดกะด้อย กานสืกสาสาทา และ อื่นด้อยไปหมด ลองไปปะเทดอื่นเบี่งแด่ ไปจัก ห้าปี แล้วกับมาสมเทียบทุกสี่งอย่างใส่กันเบี่งดุว่ามันไกกันหลายปานใด__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

พ่อ อ่าว เอี อันที่จีงแล้ว เรัดพาส์ปอด มัน บ่อได้ยากจักหน้อยเลียได้ไวอีกต่างหาก ถ้าเจ้าสะหลาด ต้องจ่ายเงินพิเสดให้เขาเจ้า บอกว่าค่ากินน้ำกินไน ค่าน้ำใจเขาเจ้าเรัดให้ แต่ถ้าล่อคีวมันกะดนตามละเบียบ เพาะมันหลายคน แล้วปะเทดลาวเราคือว่าหันแล้วเขาเรัดเวียกนำลัดเขามีเงีนเดือนหน้อยเดีวยบ่อกุ้มกินกะต้องหาทุกวิทีทางเพือ่อยู่ลอด สะนั้นย่าเปันคนขี้ถีหลายจ่ายให้เขาแด่ ค่าน้ำใจเขาเจ้า เพาะบ้านเรายังดอยพัดทะนาที่สุดในโลก สิคือปะเทดที่เขาจะเลีนแล้วมันกะบ่อได้แล้ว บ้านเขาจะเลีนเขามีเงีนมีเทักโนโลยี่ต่างฯนานาที่ทัรสะไหม สะนั้นคำว่าด้อยพัดทะนานั้นแม่นด้อยไปหมดทุกอย่าง เช่น ละบบลัดถะการกะด้อย กานเมืองกะด้อย กานทะหานกะด้อย ตำลวดกะด้อย แพดกะด้อย กานสืกสาสาทา และ อื่นด้อยไปหมด ลองไปปะเทดอื่นเบี่งแด่ ไปจัก ห้าปี แล้วกับมาสมเทียบทุกสี่งอย่างใส่กันเบี่งดุว่ามันไกกันหลายปานใด


 ມິງບໍ່ມີບັນຍາຫາ front lao ມາຂຽນບໍ່ ຄືໃຊ້ພາສາໄທ ດຽວນີ້ windows, linux ຫຼື Mac ກໍສາມາດຂຽນລາວໄດ້ ເຄື່ອງກູໃຊ້ Mac ຍັງຂຽນໄດ້ເລີຍບັກຄວາຍ ພາສາບ້ານພໍ່ມຶງບໍ່ພາສາໄທຫັນ__________________
Anonymous

Date:

ໂອຍ ! ພິ່ນອ້ງເອີຍ ເລື່ອງນອ້ຍໆ ຍັງນຳມາເປັນ ຂໍ້ຖົກຖຽງ ກັນນໍ ?

ເວົ້າເລື່ອງໃໝ່ ກັນສາເທາະ ??__________________
Anonymous

Date:

ເຈົ້າຫນ້າຫີ່ຂອງລາວຄວນຈະໄຫ້ຄວາມສະດວກໃນການອອກໃບເດີນທາງແກ່ຄົນລາວທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະເດີນທາງອອກນອກປະເທດ

ໄຫ້ມອງເບີ່ງໄກ ໆ ວ່າໃນເມື່ອວ່າມີຄົນລາວຢູ່ນອກປະເທດຫລາຍເທົ່າໃດນັ້ນຍີ່ງເປັນການດີສຳຣັບປະເທດລາວ? ເພາະ

ວ່າຈະມີຣາຍໄດ້ເຂົ້າປະເທດລາວຫລາຍ ໄຫ້ເບີ່ງປະເທດອິສະຣະແອວ ພົນລະເມືອງຢູ່ໃນປະເທດບໍ່ເຖີງຮອດ5ລ້ານຄົນ

ແຕ່ຊາວຢິວອາສັຍຢູ່ໃນປະເທດອະເມຣິກາມີຫລາຍກວ່າ10ລ້ານຄົນ no  no   no ລາວເອີຍລາວປານໃດຈີ່ງສະ

ຫລາດສະຫລຽວນຳເຂົາແດ່__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່


ເຫັນບໍ່ ?  ຍ້ອນມີພັກການເມືອງແຕ່ພັກດຽວ  ຢາກຂູດຮີດປະຊາຊົນ ກໍ່ເຮັດໄດ້ຕາມໃຈ ເພາະ

ວ່າບໍ່ມີພັກຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມ  ອອກມາ ໄຫ້ຄວາມເຫັນຄັດຄ້ານ , ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາວເຄີຍເວົ້າວ່າ ລາວມີ

ແຕ່ພັກດຽວ ຖ້າສົມຫມຸດວ່າເປັນແຫຫາປາກໍ່ເປັນແຫໃຫຍ່ ມັນຈື່ງຈັບປາໄດ້ຫລາຍ no  no

ຈະໄປເຮັດຢາກຫັຽງກະດັກກະດໍ້ແທ້ ໃນປະເທດອອສເຕເລັຽ ພຽງແຕ່ ມີພົນລະເມືອງດີ ຄົນນື່ງ ເຊັນຢັ້ງຢືນໃຫ້ ຫຼືເຊັນຢັ້ງຍືນຈາກ JPຄົນໃດກໍ່ແລ້ວ ຈຳເປັນຫັຽງໄປຜ່ານ ເຈົ້າບ້ານເມືອງຫຼາຽຂັ້ນຫຼາຽຕອນ, ຖ້າມັນຍາກດໝືອນດັ່ງທ່ານເວົ້າມານັ້ນ ກໍ່ແ່ມນ ແນວຄິດການຣຽນມາຈາກລັກທິຜິປີສາດ ຫຼື ແນວຄິດ ລີງໂທນກົ້ນຂີ້ດ້ານ, ດັ່ງ ດຣ ຄຳເຜີຽ ປານມະໃລທອງ ເວົ້າເຖີງໃນການປະຊູມສະພານັ້ນແລ້ວ.


 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

ມີກົດລະບຽບອອກມາໃໝ່ໆນີ້ ຄື ຕ້ອງເປັນຜູ້ກ່ຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຕ້ອງນຳສຳເນົາເອກະສານ ໄປເຊັນທີ່ ປ ກ ສ ແຂວງທີ່ຕົນເອງ ແຂວງເກີດຢູ່ ທີ່ຜ່ານມາຫລາຍປີ ແມ່ນຝາກໃຜໄປເຊັນກໍ່ໄດ້ ຕອນນີ້ ພັດຍາກໄປກ່ວາເກົ່າ. ສ່ວນຫລາຍຢູ່ລາວເຮົາ ທາງຍັງເປັນທາງແດງຢູ່ ການເດີນກໍ່ໃຊ້ເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ ເປັນມື້ກໍ່ມີ. ທົ່ວປະເທດລາວແມ່ນບ່ອນດຽວ ຄື ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດ passport ໄດ້ ແຕ່ລະມື້ມີຄົນສົນລະວົນເຕັມ ຫ້ອງຄັບແຄບນັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີການຕໍ່ຄີວ ລຽນແຖວໃດໆ


 ແຕ່ເປັນຫຍັງກົດລະບຽບອອກມາໃໝ່ນັ້ນຈື່ງບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຂອ້ງຕອ້ງລຳບາກ

ຍາກເຫຼືອເກີນ? ຫຼາຍຄົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກນະຄອນຫຼວງກໍ່ຈຳຕອ້ງເດີນທາງມາ ເພື່ອຢາກໃດ້ປັສປໍ້ເປັນຂອງໂຕເອງ ແລະເປັນຫຍັງເພີ່ນຈື່ງບໍ່ອະນຸຍາດ

ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ ມີໜວ່ຍຮັບໃຊ້ບໍລິການ ປຊຊ ໂດຍສະເພາະເຮັດແບບສະຖານ

ທູດຫຼືກົງສູນຫຼາຍແຫ່ງຄືຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຖ້າເພີ່ນເຮັດໃດ້ແນວນີ້ ຂພຈ ຄິດວ່າ ປຊຊ

ຄົງຈະຊື່ນອົກຊື່ນໃຈຫຼາຍກວ່າໄປອູ້ອັ່ງຢູ່ບອ່ນດຽວ ແລະມີຄວາມສະດວກ

ວອ່ງໄວຍີ່ງຂື້ນ. ແລະຍຸກນີ້ກໍ່ແມ່ນຍຸກໃໝ່ ແຕ່ລະເມືອງ ແຕ່ລະແຂວງກໍ່ສາມາດ

ສື່ສານກັນທາງດ້ານອີນເຕີ້ເນັດໄດ້ໂດຍດີ ແລ້ວເປັນຫຍັງລະຈື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເວລາ

ອັນມີຄ່າຂອງຄົນເຮົາເສັຽໄປລ້າໆ. ຂພຈ ຄິດວ່າເພີ່ນຄວນພິຈາລະນາແລະແກ້

ໄຂໃໝ່ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ສວ່ນຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນເຂົາຖືເວລາເປັນຂອງມີຄ່າທີ່ສຸດ

ໄວເທົ່າໃດຍີ່ງດີມີ

ໃຜຮູ້ບໍວາ່? ການປົກຄອງແບບຜະເດັດການຕ້ອງຜະເດັດການທຸກຢ່າງ

ຕ້ອງແມ່ນສາມະຊີກໃນພັກເທົ້ານັ້ນຈື່ງຕ້ອງໃດ້ຮັບການແກ້ໃຂເປັນນະໂຍບາຍພິເສດ 


 __________________
ເຈົ້າພໍ່ຊຽ໋ງໄຮ້

Date:

Anonymous wrote:

 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່


 ໂອ້ຍ ເວົ້າຖືກໃຈອີກແລ້ວ.ຕອນຂ້ອຍຊີມາຮຽນຢູ່ຈີນກະເຮັດຍາກໆ...3ເດືອນພຸ້ນນ່ະຈື່ງໄດ້.  ບາດພວກເດັກເສັ້ນ 3 ມື້ກະໄດ້ແລ້ວ.  ເຈັບໃຈເດ__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 239
Date:

ໂຄດຍາກແທ້ໆແຫຼະພີ່ນ້ອງ

__________________

ສາມັນຊົນ

OBSERVER

Date:

ມັນສິພັດທະນາໄດ້ຈັ່ງໃດແນວວ່າມີແຕ່ລູກແຕຫລານພະນັກງານລູກເຈົ້າລູກນາຍມາເຮັດວຽກຢູ່ພາກລັດ

ຄົນທີ່ເກັ່ງແທ້ພັດບໍ່ໄດ້ເຮັດ __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່


 ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ຫນື່ງທີ່ໄດ້ແລ່ນເຮັດ Passport ເອງເຫັນຄືກັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ໃນຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານ ຂັ້ນບ້ານ,ຂັ້ນເມືອງ,ຂັ້ນແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ ທີ່ຢາກເຮັດ Passport ເພື່ອໄປເຝຶກອົບຮົມຕ່າງປະເທດ ຫລືໄປທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ເສຍເວລາໃນການໄປແລ່ນເອກະສານເຮັດ Passport ເປນັອາທິດๆ (ສະເພາະແລ່ນເອກະສານ ) ທັງສະພາບການຄົມມະນາຄົມ ການເດີນທາງທີ່ບໍ່ສະດວກສະບາຍ ຕົວເມືອງກັບຕົວແຂວງຢູ່ໃໄກກັນຕ້ອງເດີນທາງເປັນມື້ ທັງຄວາມບໍສະດວກໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງພະນັກງານລັດ ໄປບາງບ່ອນຕ້ອງໄດ້ລໍເປັນ ມື້ 2 ມື້

ຖ້າຫາກບໍ່ຢາກລໍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍສິນບົນໃຫ້ເຂົາຕາມທີ່ເຂົາຮຽກຮ້ອງ ຄິດເບີ່ງວ່າຄວາມລຳບາກໃນການພົວພັນວຽກທາງລັດຖະການຂອງບ້ານເຮົາມັນຍາກຫລາຍๆ ການຈະໄດ້ມາເຊີ່ງ Passport ຫົວຫນື່ງຍາກແສນຍາກ.ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານປັບປຸງລະບົບໃຫ້ມັນເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍກວ່ານີ້ ເພາະອັນນີ້ມັນກໍ່ຖືເປັນຄວາມເດືອດຮ້ອນຂອງປະຊາຊົນຄືກັນ.

 __________________
Observer

Date:

I agree with you! I have experience like you that so bad (Lao Government)__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

พ่อ อ่าว เอี อันที่จีงแล้ว เรัดพาส์ปอด มัน บ่อได้ยากจักหน้อยเลียได้ไวอีกต่างหาก ถ้าเจ้าสะหลาด ต้องจ่ายเงินพิเสดให้เขาเจ้า บอกว่าค่ากินน้ำกินไน ค่าน้ำใจเขาเจ้าเรัดให้ แต่ถ้าล่อคีวมันกะดนตามละเบียบ เพาะมันหลายคน แล้วปะเทดลาวเราคือว่าหันแล้วเขาเรัดเวียกนำลัดเขามีเงีนเดือนหน้อยเดีวยบ่อกุ้มกินกะต้องหาทุกวิทีทางเพือ่อยู่ลอด สะนั้นย่าเปันคนขี้ถีหลายจ่ายให้เขาแด่ ค่าน้ำใจเขาเจ้า เพาะบ้านเรายังดอยพัดทะนาที่สุดในโลก สิคือปะเทดที่เขาจะเลีนแล้วมันกะบ่อได้แล้ว บ้านเขาจะเลีนเขามีเงีนมีเทักโนโลยี่ต่างฯนานาที่ทัรสะไหม สะนั้นคำว่าด้อยพัดทะนานั้นแม่นด้อยไปหมดทุกอย่าง เช่น ละบบลัดถะการกะด้อย กานเมืองกะด้อย กานทะหานกะด้อย ตำลวดกะด้อย แพดกะด้อย กานสืกสาสาทา และ อื่นด้อยไปหมด ลองไปปะเทดอื่นเบี่งแด่ ไปจัก ห้าปี แล้วกับมาสมเทียบทุกสี่งอย่างใส่กันเบี่งดุว่ามันไกกันหลายปานใด


 ມິງບໍ່ມີບັນຍາຫາ front lao ມາຂຽນບໍ່ ຄືໃຊ້ພາສາໄທ ດຽວນີ້ windows, linux ຫຼື Mac ກໍສາມາດຂຽນລາວໄດ້ ເຄື່ອງກູໃຊ້ Mac ຍັງຂຽນໄດ້ເລີຍບັກຄວາຍ ພາສາບ້ານພໍ່ມຶງບໍ່ພາສາໄທຫັນ


 ອ້າຍງ່າວ ເຂົາບໍ່ໄດ້ຂຽນພາສາໄທ ເຂົາຂຽນພາສາລາວນີ້ເອງ ທັງເປັນພາສາແທ້ໆດີກວ່າສູອີກ ອ່ານເບິ່ງຄັກໆແນ່ ພຽງແຕ່ເຂົາໃຊ້ອັກສອນໄທເທົ່ານັ້ນ ຈື່ໄວ້ເຂົາຂຽນອັກສອນໄທ ດ້ວຍພາສາລາວ ຢ່າໂງ່ຫຼາຍ__________________
Anonymous

Date:

ຍາກສຸດໆເລີຍລະ__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 695
Date:

ດຽວນີ້ສາມາດເຮັດໃນຂັ້ນທອ້ງຖິ່ນໄດ້ເດໂດຍບໍຂື້ນໄປວຽງ ຂຽນຟອມ ໃບສຳມະໂນຄົວ ບໍຈຳເປັນຕອ້ງເຊັນບ້ານກໍໄດ້ຖ້າຈ່າຍເງີນຫລາຍ ຮາຮາ

__________________

 187557797.jpg

Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຂໍຂອບໃຈ ທຸກໆທ່ານທີ່ໃຫ້ຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນ ມັນແມ່ນຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາ ປະເທດລາວເຮົາ

ເຮົາຂຽນ ເຮົາເວົ້າກັນຢູ່ ເວບນີ້ ຄືຊິເປັນໄດ້ພຽງແຕ່ການເລົ່າສູ່ກັນຟັງ ຫລືວ່າ ຈົ່ມ ເພາະວ່າກະທູ້ນີ້ບໍ່ໄດ້ໄປຮອດ

ຫ້ອງໃດ ຫລືກະຊວງໃດ. ແຕ່ໃນອານຄົດອາດຈະມີ ທ່ານໃດ ທ່ານນື່ງ ນຳເອົາບັນຫານີ້ ໄປສູ່ທາງຂັ້ນເທິງ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫານີ້

 

ເຈົ້າຂອງກະທູ້


 ຂພຈ ຄົນວຽງຈັນ ຄື່ກັນ ຄື່ບໍ່ໄດ້ແລ່ນຍາກ ດອກນາດຽ່ວນີ້!
ມັກໍທຳມະດາຢູ່ແລ້ວ ການປະກອບເອກະສານ ກໍ່ຕອ້ງໄປຕາມຂັ້ນຕອ່ນ ບ້ານ ເມືອງ ນະຄອນຫຼວງ ກະຊວງການ ຕປທ ຖ້າເຈົ້າ ຄົນຕ່າງແຂວງມາ ແລ່ນເຮັດຢູ່ສູນກາງ ເອກະສານ ກໍ່ຕ້ອງ່ຜານແຂວງ.  ດຽ່ວນີ້ ກະດຽ່ວວ່າແຂວງກໍ່ສາມາດອອກ passport ໃຫ້ແລ້ວບໍ່ແມ່ນຫວ໋ະ?
ຖ້າເຈົ້າ ເປັນຄົນມັກງ່າຍ ຄົນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງແຮງບໍ່ຍາກ ເຮັດ passport ໃໝ່ ຈ່າຍ 2500ບາດ ຖ້າຕໍ່ຫົວເກົ່າ1500ບາດ ນັ່ງຖ້າຮັບຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ເຮັດຫົວໃໝ່ຕອ້ງໄດ້ໄປສຳພາດ ເດີ__________________
Anonymous

Date:

ຂພຈ ຄົນວຽງຈັນ ຄື່ກັນ ຄື່ບໍ່ໄດ້ແລ່ນຍາກ ດອກນາດຽ່ວນີ້!
ມັກໍທຳມະດາຢູ່ແລ້ວ ການປະກອບເອກະສານ ກໍ່ຕອ້ງໄປຕາມຂັ້ນຕອ່ນ ບ້ານ ເມືອງ ນະຄອນຫຼວງ ກະຊວງການ ຕປທ ຖ້າເຈົ້າ ຄົນຕ່າງແຂວງມາ ແລ່ນເຮັດຢູ່ສູນກາງ ເອກະສານ ກໍ່ຕ້ອງ່ຜານແຂວງ ດຽ່ວນີ້ ກະດຽ່ວວ່າແຂວງກໍ່ສາມາດອອກ passport ໃຫ້ແລ້ວບໍ່ແມ່ນຫວ໋ະ?
ຖ້າເຈົ້າ ເປັນຄົນມັກງ່າຍ ຄົນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງແຮງບໍ່ຍາກ ເຮັດ passport ໃໝ່ ຈ່າຍ 2500ບາດ ຖ້າຕໍ່ຫົວເກົ່າ1500ບາດ ນັ່ງຖ້າຮັບຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ເຮັດຫົວໃໝ່ຕອ້ງໄດ້ໄປສຳພາດ ເດີ .__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່


 Laos Govt they are stupid , look at Vietnam they let their people go work abroad , than sent money back to

their relative in Vietnam that's make Vietnam more richer , but individual Govt official do make extortion money

from Lao people who want go work abroad , stupid stupid lao Govt official

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່


 ເປັນການໃຊ້ພາສາບໍ່ເປັນ ສ້າງຄຳຖາມສັບສົນ ບໍ່ກົງປະເດັນກັບຄວາມຈິງ ຫາກທຽບກັບປະເທດອື່ນໆ ຍົກຕົວຢ່າງໃກ້ໆ ຄືປະເທດໄທຍ ເຂົາເຮັດປັດສະປອດຍາກວ່າ ດ້ວຍຊ້ຳ ຫາກທຽບເປີເຊັນ ຄົນລາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍສາມາດເຮັດປັດສະປອດໄດ້ກວາມອັດຕາ 80/100 ຂອງພົລລະເມືອງລາວ ທີ່ເຫຼືອ 20/100 ແມ່ນຄົນລາວທີ່ບໍ່ຄິດວ່າ ຕົນຈະໄປໄປໃສ ເວົ້າລວມແລ້ວຄົນລາວ ທີ່ຕ້ອງການຈະໄປໃສ ຫຼືເພື່ອວ້າຈະໄດ້ໄປໃນ 5 ປະທເອ້ອມຂ້າງລາວ ສ່ວນຫຼາຍຈະເຮັດປັດສະປອດທຸກຄົນ ຄົນລາວໃນຕົວເມືອງ ໃນລະດັບຊາວໜຸ່ມ ແຕ່ 12 ປີຂຶ້ນເມືອສາມາດເຮັດປັດປອດໂຕເອງໄດ້ແລ້ວ ຢູ່ປະທເໄທຍ ຄົນໄທຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ມີປັດສະປອດ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ບໍ່ມີໂອກາດໄປໃສ ຫຼືຄົນຢູ່ກາງຂອງປະເທດ ຫຼືຢູ່ລຽບຊາຍແດນຕ່າງໆ ຫາກຈະທຽບແລ້ວ ເກືອບກ່າວໄ້ດວ່າຄົນໄທຍ 50/100 ເທົ່ານັ້ນທີ່ມີປັດສະປອດ

- ໃນປະທເໄທຍ ການເຮັດປັດສະປອດນັ້ນ ມີຂັ້ນຕອນຫຼາຍກວ່າລາວດ້ວຍຊ້ຳ ລາຍຈ່າຍໃນການເຮັດປັດສະປອດ ກໍເທົ່າໆກັນກັບລາວ ການເດີນທາງໄປທຳປັດສະປອດ ກໍໄປເຮັດມນ ກທມ ຄືກັນ ເພາະຜູ້ທີ່ອອກປັດສະປອດ ກໍແມ່ນກົມກົງສູນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຄືກັນ ແຕ່ດຽວນີ້ ເຂົາອາດຂະຫຍາຍເຂດການທຳປັດສະປອດ ໃນແຕ່ລະເຂດສະເພາະກຸງເທບມະຫານະຄອນ

- ສຳລັບລາວ ການເຮັດປັດສະປອດນັ້ນໄດ້ຂ່າວວ່າຂະຫຍາຍໄປໃນ 4 ພາກຂອງລາວ ຄື ວຽງຈັນ, ຫພບ ປາກເຊ ແລະສະຫວັນ 

- ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຄຳຖາມນີ້ ນອກຈາກຖາມບໍ່ເປັນ ໃຊ້ພາສາບໍ່ຖືກ ແລະບໍ່ມີຂ້ໍມູນພຽງພໍແລ້ວ ຍັງວັດເຖິງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງຄົນຖາມອີກ (ການໃຊ່ພາສາບໍ່ເປັນ ນີ້ແລ້ວຄືການຕາຍຂອງພາສາ)

- ການໃຊ່ຄຳຖາມ ມີແຕ່ເປັນຫຍັງ????? ຄຳອື່ນໆມືມາກມາຍ ສຳນວນມ່ວນໆມີມາກມາຍ ກໍ່ເລືອກສັນມາເວົ້າ ນີ້ຄືພາສາຕາຍ ນີ້ແລ້ວຜົນຂອງການຕ້ານພາສາໄທ ແລ້ວຕົນເອງບໍ່ມີຄຳເວົ້າໃຊ້ __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່


 - (ຂໍອະໄພນຳເພື່ອນໆທີ່ເຂົ້າມາອ່ານກະທູ້ນີ້ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເພາະຄຳຕອບນີ້ຈະໃຊ້ຄຳແຮງໆໆ ໃນບາງໂອກາດສຳບັບຜູ້ຕັ້ງກະທູ້ ເຫດຜົນທີ່ຕອບແຮງໆສຳລັບຫະທຸ້ນີ້ສຳລັບຄົນນີ້ ເພາະເປົ້າໝາຍບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວ ເອົາແບບຢ່າງການຕັ້ງກະທູ້ ມີ່ໃ່ຊ້ພາສາ ແລະເຫດຜົນບໍ່ພຽງພໍແບບນີ້ ທັງນີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ເວບພາສາລາວເສັຍຊື່ສຽງ, ບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນລາວໃຊ້ອາລົມ ແກ້ໄຂບັນຫາ, ຢາກໃຫ້ຄົນລາວສາມາດໃຊ້ພາສາ ລາວທີ່ເປັນມາດຕາຖານທາງການ ແລະມີລະບຽບຖືກຕ້ອງ)

ເບິ່ງຄຳຖາມເຂົາ "ເປັນຫຍັງ ປະເທດລາວ ຈື່ງເຮັດຍາກ Passaport ແທ້ ລອງ ຄິດນຳກັນ" ເປັນຄຳຖາມແບບຕູ່ຫາ ໃຊ້ວາຈາບໍ່ສົມເຫດຜົນ.

- ສ່ວນເນື້ອໃນຄຳອະທິບາຍຄຳຖາມໃນກະທູ້ເຂົາ ຖືວ່າໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນ, ບໍ່ຮູ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດ, ບໍ່ຮູ້ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດ ແລະສາກົນ.

"ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ " ເບິ່ງຄຳບັນຍາຍຂອງເຂົາ ເວົ້າແບບເດັກນ້ອຍອົມມື, ເຂົາບໍ່ຮູ້ດ້ວຍຊ້ຳວ່າ ສະຖານະຄວາມ ເປັນພົນລະເມືອງ ຕ້ອງໝາຍເຖິງການມີກ່ານຢັ້ງຢືນຈາກນາຍທະບຽນ ທີ່ເກີດ ໃນລາວຜູ້ທີ່ຢັ້ງຢືນການເກີດ ແລະຢັ້ງຢືນວ່າເປັນພົນລະເມືອງລາວໄດ້ ກໍຕ້ອງມີບ້ານ, ແຂວງ ແລະເມືອງ, ຫາກບໍ່ມີໜັງສືຈາກອົງການ ຈັດຕັ້ງເລົ່ານີ້ ແລ້ວຈະຣູ້ໄດ້ຈັ່ງໃດວ່າຄົນໆນັ້ນເປັນພົນລະເມືອງລາວ(ອັນນີ້ເຂົາຕ້ອງເຮັດຕາມກົດໝາຍ)ສຳລັບ ປກສ ເມືອງ ແລະແຂວງ ນັ້ນແລ້ວຄື ບ່ອນບັນທຶກຄວາມເປັນພົນລະເມືອງລາວຢ່າງຈະແຈ້ງ.

- ສິ່ງທີ່ເຂົາຕົວະ ຫຼືເວົ້າບໍ່ຖືກຄວາມຈິງ ຄື "ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ" ອັນນີ້ເຂົາເວົ້າບໍ່ມີມູນ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ຄົນທີ່ເກີດຕ່າງແຂວງ, ຕ້ອງໄດ້ໜັງສືຄົບຈາກແຂວງແລ້ວ ກໍແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໄປກຳແພງນະຄອນ, ເວັນເສັຍແຕ່ຄົນທີ່ເກິດໃນກຳແພງນະຄອນເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຄຳວ່າ ຕ້ອງໄປ "ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ" ກໍເພາະຜູ້ອອກປັດສະປໍແມ່ນກົມກົງສູນກະຊວງການຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ປະເທດອື່ນກະເປັນ.

- ສ່ວນຄຳວ່າ "ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport" ມັນຕ້ອງສຳພາດຢູ່ແລ້ວ ສຳລັບຜູ້ເຮັດປັດສະປອດໃໝ່ ຄືໃຊ້ຄຳວ່າສຳພາດໃຫ້ຖືກຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ, ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ເຮັດປັດສະປອດ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ກ່ຽວເປັນ ຜູ້ໄປເຣັດເອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການສວມສິດເທົ່ານັ້ນເອງ, ເມື່ອໄປແລ້ວເຂົາບໍ່ຖາມຫຍັງຫຼາຍເຂົາພຽງແຕ່ເບິ່ງໜ້າ, ກັບຮູບ ແລະລົງລາຍໂປ້ມືເທົ່ານັ້ນກໍຈົບສຳພາດ ບໍ່ແມ່ນຊິໄປຖາມຈົນຫຼອນແຫຼກ.

ສ່ວນຄຳວ່າ "ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ" ມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງແປກ ປະເທດໃດກໍເຮັດຈັ່ງຊີ້ ຫາກຕ້ອງການໄວ ກໍຕ້ອງຈ່າຍຫຼາຍ ຖ້າຕ້ອງການຊ້າ ກໍຕ້ອງຈ່າຍຊ້າ ຣາຄຳເລີ່ມຕົ້ນກໍຢູ່ທີ່ 250.000 ຫາ 500.000 ຕາມທຳນຽມ ໄລຍະອາຍຸປັດສະປອດເທົ່າກັນ ຄື 10 ປີ.

- "ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ" ນີ້ຄືສິ່ງຢັ້ງຢືນວ່າ ໝໍນີ້ໂງ່ເຂົາເບົາປັນຍາແທ້, ເຂົາບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ການເຣັດປັດສະປອດ ເປັນການຢັ້ງຢືນທາງກົດໝາຍ ທີ່ສະແດງຕົນເອງວ່າ ເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດນັ້ນໆ, ເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າຄົນໆນັ້ນມີສັນຊາດລາວ ຄືຕຳຫຼວດ ຫຼືກົມການປົກຄອງກະຊວງພາຍໃນ, ເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ປັດສະປອດ ຄືໜັງສືສະແດງຄວາມເປັນສັນຊາດ, ເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ປັດສະປອດ ຄືໜັງສືເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດ, ແລະເຂົາບໍ່ຮູ້ ດ້ວຍຊ້ຳວ່່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທຳໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນຮັກສາ ແລະສົ່ງເສິມຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ແລະພົນລເມືອງລາວ ກັບຕ່າງປະເທດ ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ອອກປັດສະປອດ ກໍຄືກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າ ແຂວງຕ່າງໆ ບໍ່ມີເຄື່ອງເຮັດປັດສະປອດ ຈຶ່ງທຳໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າ ຜູ້ມີເຄື່ອງເຮັດປັດສະປອດໄດ້ ເພາະມີເຄືອງ ຄືກະຊວງການຕ່າງປະເທດຜູ້ດຽວ 555555 ໝໍ່ນີ້ໂງ່ຕາຍແທ້ໆໆໆໆ.

- ຕໍ່ໄປບໍ່ຕອບ ເພາະໝໍນີ້ໂງ່ ບໍ່ເຂົ້າທ່າ ບໍ່ສົມວ່າເປັນພົນລະເມືອງລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້ານີ້ ເພາະອາຍເດັກນ້ອຍຕ່າງປະເທດ ທີ່ອາດເຂົ້າມາອ່ານບົດຄວາມແບບນີ້ ຂອງຄົນລາວ, ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍໄທ ເຂົາອ່ານພາສາລາວໄດ້, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າໝໍຕັ້ງກະທູ້ນີ້ບໍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ຕ້ອງເປັນຄົນໃຫຍ່ ເກີນ 20 ປີ, ຫາກທຽບການໃຊ້ພາສາ ກັບການໃຫ້ຄວາມ ຄິດເຫັນມັນທຽບເດັກນ້ອຍໄທບໍ່ໄດ້, (ເປັນຫຍັງຈຶ່ງທຽບໃສ່ເດັກນ້ອຍໄທ ຄືບໍ່ທຽບເດັກນ້ອຍຊາດອື່ນ) ເດັກນ້ອຍຊາດອື່ນ ຄັນຊິທຽບແລ້ວຍິ່ງໄກ ເຫດພົນ ເພາະພາສາລາວໄທ ມັນຄືກັນ ເດັກນ້ອຍເຂົາກະຮຽນ ກໍ ອາ ກາ ເໝືອນກັນ ແຕ່ເຂົາໃຊ້ພາສາໄດ້ເສລີ, ເພາະເຂົາເຂົ້າໃຈພາສາເຂົາເອງ. ນີ້ ຄື ຜົນຂອງການຕ້ານພາສາໄທ ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວຄິດບໍ່ເປັນ ໃຊ້ພາສາບໍ່ເປັນ ອັນໜຶ່ງ ຄົນລາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເວົ້າຕາມເຂົາຄິດ ແລະບໍ່ພະຈາລະນາ ກໍເອົາມາເວົ້າໂລດ ມັນເປັນຜົນເສັຍຈາກການສຶກສາ ໃນລະບົບໂຮງຮຽນ ຄົນລາວຄວນຄິດເອງເປັນ.

 __________________
Anonymous

Date:

ເຈົ້າພໍ່ຊຽ໋ງໄຮ້ wrote:
Anonymous wrote:

 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່


 ໂອ້ຍ ເວົ້າຖືກໃຈອີກແລ້ວ.ຕອນຂ້ອຍຊີມາຮຽນຢູ່ຈີນກະເຮັດຍາກໆ...3ເດືອນພຸ້ນນ່ະຈື່ງໄດ້.  ບາດພວກເດັກເສັ້ນ 3 ມື້ກະໄດ້ແລ້ວ.  ເຈັບໃຈເດ


 ໝໍ່ນັກສືກສາຊຽງໄຣ ເວົ້າລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຢາກຂອງທ່ານມາເບິ່ງ ມັນກ່ຽວກັນກັບເລື່ອງເຣັດປັດສະປອດບໍ ຫຼືວ່າມາຈົ່ມທຸກເລື່ອງການເດີນທາງ ແລະການຄົມມະນາຄົມ ຄືຄົນບາງຄົນ ອັນນັ້ນໄປຕິລັດບໍ່ໄດ້ດອກ__________________
Anonymous

Date:

ຈັ່ງເເມ່ນເວົ້າເງີກງາກຫຼາຍ.

ເປັນຫຍັງ ປະເທດລາວວ ຈໍິ່ເຮັດຍາກ passaport ແທ້ ລອງຄິດນຳກັນ no

passaport ກະຂຽນຜິດອີກພ້ອມabove.gif

ເປັນຫຍັງ ປະເທດລາວ ຈື່ງເຮັດ Passport ຍາກແທ້ ລອງ ຄິດນຳກັນ thumbsup.gif

 __________________
Anonymous

Date:

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່

_______________________________________________________________________

ບັກຈ້າ....ບໍ່ຮູ້ຂີ້ໝາປາແດກ ກໍ່ຮ່າວເວົ້າໄປທົ່ວທີບ. ປະເທດໃດເຮັດງ່າຍ ເຮັດມາໃຫ້ແນ່ຈັກ 10 ຫົວ ຊິໄປຢາມໂອບາມາ.__________________
Anonymous

Date:

ເຮົາກະວ່າຍາກຢູ່ໄດ໋

ຄືມັນຫຼາຍຂັ້ນຕອນເກີນໄປ

ໄປເອົາຟອມ

ຖ່າຍຮູບບັກຫຼາຍໆ ໄປເຊັນບ້ານ

ບໍ່ແລ້ວ ເຊັນເມືອງອີກ

ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງເຊັນ ປກສ ກຳແພງ ອີກ

ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງໄປກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີ

ລໍຖ້າ ບັດນີ້

 

ແຕ່ລະບ່ອນ ແຕ່ລະບ່ອນ ຈອດລົດກະເອົາເງິນນຳເຮົາແລ້ວ

ກິນເຂົ້າກິນນ້ຳ ແຕ່ລະບ່ອນທີ່ໄປ

ຄ່ານັ້ນຄ່ານີ້

ເໝິດບັກຫຼາຍໆ ກວ່າຊິໄດ້ ປັສປອດ

 

ຫຼຸດຂັ້ນຕອນລົງແນ່ໄດ້ບໍ່

 

ສ່ວນຜູ່ວ່າໝູ່ໂງ່ຫັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໂຕເອງເດີໂງ່

ຄົນເຮົາບໍ່ມີຄວາມສາມາດຄືກັນ ບາງເລື້ອງທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ໄກ້ຄຽງເລົາຈັກໜ້ອຍ

 

ping.php?iid={F66F0791-0A3C-4072-82A9-C7A5C9B8030A}&nid=dlc&idate=2013-08-02&testgroup=1__________________
Anonymous

Date:

ເຮັດ passaport ຍາກ, ບໍ່ແມ່ນຍາກ passaport ຖ້າແມ່ນຄົນລາວຈະຕ້ອງເວົ້າລາວໃຫ້ຖືກ. ສ່ວນຄຳຕອບຂ້າງເທິງແມ່ນຖຶກແລ້ວ. ຂອບໃຈ!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ນື່ງ ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ. ປະເທດໃດ ມີ ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ. ຢາກ ສົ່ງຂ່າວ ນີ້ ຫາ ວຽງຈັນ ໃໝ່, ວຽງຈັນ ທາມ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວ ເຮັດ Passport  ແສນລຳບາກຫລາຍ ຕ້ອງລໍ ເປັນເດືອນ ຈ່າຍເງິນເພີ້ມ ຄ່າເຮັດ Passport. ຄົນລາວ ແລະນັກສືກສາລາວມີ ວິທີແກ້ແນວໃດ.

 

ນັກສຶກສາລາວຢູ່ ຈີນ ຝະລັ່ງ ວຽດນາມ ໄທ ແລະ ອື່ນຽ ຢ່າກິນເຂົ້າເສຍ ຈົ່ງຫາວິທີ ແກ້ໄຂ້ ແດ່


 - (ຂໍອະໄພນຳເພື່ອນໆທີ່ເຂົ້າມາອ່ານກະທູ້ນີ້ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເພາະຄຳຕອບນີ້ຈະໃຊ້ຄຳແຮງໆໆ ໃນບາງໂອກາດສຳບັບຜູ້ຕັ້ງກະທູ້ ເຫດຜົນທີ່ຕອບແຮງໆສຳລັບຫະທຸ້ນີ້ສຳລັບຄົນນີ້ ເພາະເປົ້າໝາຍບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວ ເອົາແບບຢ່າງການຕັ້ງກະທູ້ ມີ່ໃ່ຊ້ພາສາ ແລະເຫດຜົນບໍ່ພຽງພໍແບບນີ້ ທັງນີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ເວບພາສາລາວເສັຍຊື່ສຽງ, ບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນລາວໃຊ້ອາລົມ ແກ້ໄຂບັນຫາ, ຢາກໃຫ້ຄົນລາວສາມາດໃຊ້ພາສາ ລາວທີ່ເປັນມາດຕາຖານທາງການ ແລະມີລະບຽບຖືກຕ້ອງ)

ເບິ່ງຄຳຖາມເຂົາ "ເປັນຫຍັງ ປະເທດລາວ ຈື່ງເຮັດຍາກ Passaport ແທ້ ລອງ ຄິດນຳກັນ" ເປັນຄຳຖາມແບບຕູ່ຫາ ໃຊ້ວາຈາບໍ່ສົມເຫດຜົນ.

- ສ່ວນເນື້ອໃນຄຳອະທິບາຍຄຳຖາມໃນກະທູ້ເຂົາ ຖືວ່າໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນ, ບໍ່ຮູ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດ, ບໍ່ຮູ້ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດ ແລະສາກົນ.

"ກ່ອນຈະເຮັດ ໝັງສືຜ່ານແດນ ຫລື passport ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ ຈາກບ້ານ ແລ້ວ ເຊັນ ຈາກ ປກສ ເມືອງ ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປ ເຊັນ ກາປະທັບກາ  ຈາກ ປ ກ ສ ແຂວງ ທີ່ ຕົນ ເກີດ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ ຫລື ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport ເລື່ອງ " ເບິ່ງຄຳບັນຍາຍຂອງເຂົາ ເວົ້າແບບເດັກນ້ອຍອົມມື, ເຂົາບໍ່ຮູ້ດ້ວຍຊ້ຳວ່າ ສະຖານະຄວາມ ເປັນພົນລະເມືອງ ຕ້ອງໝາຍເຖິງການມີກ່ານຢັ້ງຢືນຈາກນາຍທະບຽນ ທີ່ເກີດ ໃນລາວຜູ້ທີ່ຢັ້ງຢືນການເກີດ ແລະຢັ້ງຢືນວ່າເປັນພົນລະເມືອງລາວໄດ້ ກໍຕ້ອງມີບ້ານ, ແຂວງ ແລະເມືອງ, ຫາກບໍ່ມີໜັງສືຈາກອົງການ ຈັດຕັ້ງເລົ່ານີ້ ແລ້ວຈະຣູ້ໄດ້ຈັ່ງໃດວ່າຄົນໆນັ້ນເປັນພົນລະເມືອງລາວ(ອັນນີ້ເຂົາຕ້ອງເຮັດຕາມກົດໝາຍ)ສຳລັບ ປກສ ເມືອງ ແລະແຂວງ ນັ້ນແລ້ວຄື ບ່ອນບັນທຶກຄວາມເປັນພົນລະເມືອງລາວຢ່າງຈະແຈ້ງ.

- ສິ່ງທີ່ເຂົາຕົວະ ຫຼືເວົ້າບໍ່ຖືກຄວາມຈິງ ຄື "ຍັງບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງ ໄປກຳແພງນະຄຶນວຽງຈັນ" ອັນນີ້ເຂົາເວົ້າບໍ່ມີມູນ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ຄົນທີ່ເກີດຕ່າງແຂວງ, ຕ້ອງໄດ້ໜັງສືຄົບຈາກແຂວງແລ້ວ ກໍແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໄປກຳແພງນະຄອນ, ເວັນເສັຍແຕ່ຄົນທີ່ເກິດໃນກຳແພງນະຄອນເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຄຳວ່າ ຕ້ອງໄປ "ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ" ກໍເພາະຜູ້ອອກປັດສະປໍແມ່ນກົມກົງສູນກະຊວງການຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ປະເທດອື່ນກະເປັນ.

- ສ່ວນຄຳວ່າ "ໄປສຳ ພາດ ກ່ຽວ ກັບ Passport" ມັນຕ້ອງສຳພາດຢູ່ແລ້ວ ສຳລັບຜູ້ເຮັດປັດສະປອດໃໝ່ ຄືໃຊ້ຄຳວ່າສຳພາດໃຫ້ຖືກຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ, ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ເຮັດປັດສະປອດ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ກ່ຽວເປັນ ຜູ້ໄປເຣັດເອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການສວມສິດເທົ່ານັ້ນເອງ, ເມື່ອໄປແລ້ວເຂົາບໍ່ຖາມຫຍັງຫຼາຍເຂົາພຽງແຕ່ເບິ່ງໜ້າ, ກັບຮູບ ແລະລົງລາຍໂປ້ມືເທົ່ານັ້ນກໍຈົບສຳພາດ ບໍ່ແມ່ນຊິໄປຖາມຈົນຫຼອນແຫຼກ.

ສ່ວນຄຳວ່າ "ເລື່ອງ ລາຄາ ແມ່ນຂືນກັບ ໄລຍະເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ  passport ນັ້ນ" ມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງແປກ ປະເທດໃດກໍເຮັດຈັ່ງຊີ້ ຫາກຕ້ອງການໄວ ກໍຕ້ອງຈ່າຍຫຼາຍ ຖ້າຕ້ອງການຊ້າ ກໍຕ້ອງຈ່າຍຊ້າ ຣາຄຳເລີ່ມຕົ້ນກໍຢູ່ທີ່ 250.000 ຫາ 500.000 ຕາມທຳນຽມ ໄລຍະອາຍຸປັດສະປອດເທົ່າກັນ ຄື 10 ປີ.

- "ນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງ ເຮັດ Passport ປະຈຳແຂວງ ຫລື ເມືອງ ຈະ ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດ" ນີ້ຄືສິ່ງຢັ້ງຢືນວ່າ ໝໍນີ້ໂງ່ເຂົາເບົາປັນຍາແທ້, ເຂົາບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ການເຣັດປັດສະປອດ ເປັນການຢັ້ງຢືນທາງກົດໝາຍ ທີ່ສະແດງຕົນເອງວ່າ ເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດນັ້ນໆ, ເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າຄົນໆນັ້ນມີສັນຊາດລາວ ຄືຕຳຫຼວດ ຫຼືກົມການປົກຄອງກະຊວງພາຍໃນ, ເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ປັດສະປອດ ຄືໜັງສືສະແດງຄວາມເປັນສັນຊາດ, ເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ປັດສະປອດ ຄືໜັງສືເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດ, ແລະເຂົາບໍ່ຮູ້ ດ້ວຍຊ້ຳວ່່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທຳໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນຮັກສາ ແລະສົ່ງເສິມຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ແລະພົນລເມືອງລາວ ກັບຕ່າງປະເທດ ເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ອອກປັດສະປອດ ກໍຄືກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າ ແຂວງຕ່າງໆ ບໍ່ມີເຄື່ອງເຮັດປັດສະປອດ ຈຶ່ງທຳໃຫ້ເຂົາເຫັນວ່າ ຜູ້ມີເຄື່ອງເຮັດປັດສະປອດໄດ້ ເພາະມີເຄືອງ ຄືກະຊວງການຕ່າງປະເທດຜູ້ດຽວ 555555 ໝໍ່ນີ້ໂງ່ຕາຍແທ້ໆໆໆໆ.

- ຕໍ່ໄປບໍ່ຕອບ ເພາະໝໍນີ້ໂງ່ ບໍ່ເຂົ້າທ່າ ບໍ່ສົມວ່າເປັນພົນລະເມືອງລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້ານີ້ ເພາະອາຍເດັກນ້ອຍຕ່າງປະເທດ ທີ່ອາດເຂົ້າມາອ່ານບົດຄວາມແບບນີ້ ຂອງຄົນລາວ, ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍໄທ ເຂົາອ່ານພາສາລາວໄດ້, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າໝໍຕັ້ງກະທູ້ນີ້ບໍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ຕ້ອງເປັນຄົນໃຫຍ່ ເກີນ 20 ປີ, ຫາກທຽບການໃຊ້ພາສາ ກັບການໃຫ້ຄວາມ ຄິດເຫັນມັນທຽບເດັກນ້ອຍໄທບໍ່ໄດ້, (ເປັນຫຍັງຈຶ່ງທຽບໃສ່ເດັກນ້ອຍໄທ ຄືບໍ່ທຽບເດັກນ້ອຍຊາດອື່ນ) ເດັກນ້ອຍຊາດອື່ນ ຄັນຊິທຽບແລ້ວຍິ່ງໄກ ເຫດພົນ ເພາະພາສາລາວໄທ ມັນຄືກັນ ເດັກນ້ອຍເຂົາກະຮຽນ ກໍ ອາ ກາ ເໝືອນກັນ ແຕ່ເຂົາໃຊ້ພາສາໄດ້ເສລີ, ເພາະເຂົາເຂົ້າໃຈພາສາເຂົາເອງ. ນີ້ ຄື ຜົນຂອງການຕ້ານພາສາໄທ ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວຄິດບໍ່ເປັນ ໃຊ້ພາສາບໍ່ເປັນ ອັນໜຶ່ງ ຄົນລາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເວົ້າຕາມເຂົາຄິດ ແລະບໍ່ພະຈາລະນາ ກໍເອົາມາເວົ້າໂລດ ມັນເປັນຜົນເສັຍຈາກການສຶກສາ ໃນລະບົບໂຮງຮຽນ ຄົນລາວຄວນຄິດເອງເປັນ.

 


 ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດບໍ່ເທົ່າກັນ ຕັ້ງແຕ່ນິ້ວມືຍັງມີສັ້ນມີຍາວ ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຄົນເລີຍບໍ່ເທົ່າກັນ ຫມໍຕົວຫນັງສີແດງແຫ່ງດັບເບີ້ນໂງ່ ທີ່ບໍເຂັ້າໃຈໂລກນີ້ເກີດມາແລ້ວ ມີຫຍັງແນ່ສະເຫມີພາບກັນຫມົດທຸກຢ່າງ ວ່າໃຫ້

ເຂົາໄປໄດ້ ບໍ່ສົມຄວນເປັ້ນພົນລະເມືອງລາວ ຄວາມຮູ້ບໍ່ເທົ່າກັນ ຢ່າອວດສະຫລາດ__________________
Anonymous

Date:

ທຳມະດາຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນລົງ ແລະ ເຮັດງ່າຍໆຄືກັນກັບປະເທດພັດທະນາແລ້ວ ສາມາດກວດການຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດໄດ້ ຄວາມຄືບຫນ້າ ເອກະສານເຮົາຮອດໃສ ການປະກອບເອກະສານເຮັດທາງໄປສະນີກໍ່ໄດ້ ທາງລະບົບອອນລາຍກະໄດ້ 

ສຳລັບປະເທດທີເຂົາພັດທະນາ ຫົວຄິດດີມີຄວາມຄິດຢາກພັດທະນາເຂົາຕ້ອງຫາຊ່ອງທາງ ໃຫ້ງ່າຍແລະຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນໃນການໄປພົວພັນລົງ 

ເວົ້າເລື່ອງແບບຟອມກໍ່ສາມາດດາວໂຫລດເອົາຈາກເວບຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ສ່ວນຄ່າເອກະສານແລະ ຄ່າທຳນຽມກວດກາທາງອອນລາຍໄດ້ໂກງກິນບໍໄດ້.

 

ຕົວຢ່າງເວບສະຖານທຸດລາວປະຈຳປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊິບົ່ງບອກລະອຽດຄ່າທຳນຽມແຕ່ລະຢ່າງ ວິທີການປະກອບເອກະສານ ແຕ່ເພິ່ນຍັງຂາດເລືອງບອກເວລາທີຈະແຈ້ງ ເວລາເອກະສານສົ່ງກັບ.

ສ່ວນປະເທດເມກາເຂົາຊິສົ່ງໄປທາງໄປສະນີເປັນຫລັກ ຖ້າຜູ້ເກັ່ງຄອມກໍ່ສົ່ງທາງເນັດກໍ່ໄດ້.

ເລືອງກຳນົດເວລາເອກະສານແລະຄ່າທຳນຽມບ້ານເຂົາກະມີຄືກັນມັນຊ້າມັກໄວ ການຈ່າຍເງິນຫລາຍຫນ້ອຍ ແຕ່ເງິນຕ້ອງເຂົ້າລັດ ບໍຮົ່ວໄຫລຄືບາງປະເທດ.__________________
Anonymous

Date:

ທຸກຢ່າງມັນເກີດມີຄວາມຍາກສົບສົນກໍຍ້ອນບໍ່ເຊື່ອຕົນເອງຂອງພະນັກງານຫັ້ນແລ້ວ ... ບໍ່ເຊື່ອ ການບັນທຶກຂອງບັດປະຈຳຕົວ ເພາະຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ບັດປະຈຳຕົວເປັນສິ່ງຢັ້ງຢືນວ່າຜູ້ຖື ເປັນຄົນລາວ ຮ້ອຍເປີເຊັນ, ມີສິດທິໃນການດຳລົງຊີວິດໄດ້ທຸກແຫ່ງຫົນຢູ່ໃນ ສປປລາວ. ໃນບັດປະຈຳຕົວຈະລະບຸຄວາມສູງຕ່ຳສີຕາ ສີຜົມ ຮູບລັກສະນະຂອງໃບຫູ ພ້ອມທັງບັນທຶກລາຍມືທັງຫ້ານິ້ວ, ທີ່ຢູ່, ທີ່ເກີດ ວັນເດືອນ ປີ ເກີດ ແຕ່່ ເປັັນດ້ວຍເຫດໃດ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈຶ່ງບໍ່ເຊື່ອ ບັດປະຈຳຕົວຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກລາຍມືອີກເທື່ອໜຶ່ງ ກະດຽວວ່າບັດປະຈຳຕົວມີໝົດແລ້ວ...ງົງ !!!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ທຸກຢ່າງມັນເກີດມີຄວາມຍາກສົບສົນກໍຍ້ອນບໍ່ເຊື່ອຕົນເອງຂອງພະນັກງານຫັ້ນແລ້ວ ... ບໍ່ເຊື່ອ ການບັນທຶກຂອງບັດປະຈຳຕົວ ເພາະຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ບັດປະຈຳຕົວເປັນສິ່ງຢັ້ງຢືນວ່າຜູ້ຖື ເປັນຄົນລາວ ຮ້ອຍເປີເຊັນ, ມີສິດທິໃນການດຳລົງຊີວິດໄດ້ທຸກແຫ່ງຫົນຢູ່ໃນ ສປປລາວ. ໃນບັດປະຈຳຕົວຈະລະບຸຄວາມສູງຕ່ຳສີຕາ ສີຜົມ ຮູບລັກສະນະຂອງໃບຫູ ພ້ອມທັງບັນທຶກລາຍມືທັງຫ້ານິ້ວ, ທີ່ຢູ່, ທີ່ເກີດ ວັນເດືອນ ປີ ເກີດ ແຕ່່ ເປັັນດ້ວຍເຫດໃດ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈຶ່ງບໍ່ເຊື່ອ ບັດປະຈຳຕົວຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກລາຍມືອີກເທື່ອໜຶ່ງ ກະດຽວວ່າບັດປະຈຳຕົວມີໝົດແລ້ວ...ງົງ !!!


Do you know that there are fake Lao who try to get Lao passport to emigrate to other Western countries as a Lao citizen? For people of some countries in Asia it is very hard, almost impossible, for them to find a way to go to Western countries, unless they are among the rich and educated. They visit Laos, trying to get Lao citizen by marrying a Lao person, get Lao passport and emigrate to the more developed countries as Lao citizen. I have seen some so-called Lao in the US who can barely speak Lao and who have their Lao spouse remaining in Laos. I am sure these guys will never return to Laos. Laos has been used as an easy pass for Western countries.__________________
1 2  >  Last»  | Page of 2  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard