Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ຢາເສບຕິດ ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ
Bak Ham Noy

Date:
ຢາເສບຕິດ ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ


ທ່ານ ຄິດວ່າ ປະເທດລາວ ເປັນທາງຜ່ານ ຫລື ເປັນສາງເກັບໝ້ຽນຢາເສບຕິດ?...__________________
Anonymous

Date:

ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຄືສິເປັນ ທາງຜ່ານ__________________
ຕູ້ມີ

Date:

ທາງ ຜ່ານອີ່ຫຍັງ ມັນຄືມາ ເຕັມບ້ານ ເຕັມເມືອງແທ້! ລູກຂອ້ຍຫາຊື້ກິນຄືເຂົ້າໜົມອົມນິ!!..ຫ່າມັນນີ ຄືໂພດແທ້!__________________
Anonymous

Date:

ຕູ້ມີ wrote:

 

ທາງ ຜ່ານອີ່ຫຍັງ ມັນຄືມາ ເຕັມບ້ານ ເຕັມເມືອງແທ້! ລູກຂອ້ຍຫາຊື້ກິນຄືເຂົ້າໜົມອົມນິ!!..ຫ່າມັນນີ ຄືໂພດແທ້!

 ອີກຈັກໜ້ອຍລູກເຈົ້າກະລົງແດງຕາຍ ສົມນໍ້າໜ້າ 55555

 __________________
Anonymous

Date:

ບັກຫລ້າ! ເຂົາສິເອົາຢາເສບຕິດໄປຖີ້ມໝົດບໍ?__________________
Anonymous

Date:

ເພາະວ່າປະເທດລາວ ເປັນປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາບໍ?, ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ມີຢາເສບຕິດ ແມ່ນບໍ?__________________
Anonymous

Date:

ບໍ່ແມ່ນທັງທາງຜ່ານ ແລະສາງເກັບມ້ຽນ ແຕ່ມັນແມ່ນບ່ອນຜະຫຼິດ ແລະຈໍາໜ່າຍ. ຖ້າບໍ່ເຊື່ອກໍລອງເຂົ້າໄປທ່ຽວໂລດເຂດສໍາປະທານໃຫ້
ຈີນເຊົ່າ ບໍ່ເຕັນນັ້ນ ຕໍາຫຼວດລາວບໍ່ມີສິດ ຕໍາຫຼວດຈີນ ເຂົ້າມາບໍ່ໄດ້.


__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ບໍ່ແມ່ນທັງທາງຜ່ານ ແລະສາງເກັບມ້ຽນ ແຕ່ມັນແມ່ນບ່ອນຜະຫຼິດ ແລະຈໍາໜ່າຍ. ຖ້າບໍ່ເຊື່ອກໍລອງເຂົ້າໄປທ່ຽວໂລດເຂດສໍາປະທານໃຫ້
ຈີນເຊົ່າ ບໍ່ເຕັນນັ້ນ ຕໍາຫຼວດລາວບໍ່ມີສິດ ຕໍາຫຼວດຈີນ ເຂົ້າມາບໍ່ໄດ້.
ບໍ່ເຕັນແມ່ນດິນລາວ ເຮັດໃດ໋ວ່າຕໍາລວດລາວບໍ່ມີສິດເຂົ້າໄປ? ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນລາວ ກໍ່ຕ້ອງປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍລາວ, ແມ່ນບໍ່ລະພໍ່ອາວ?__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:

ບໍ່ແມ່ນທັງທາງຜ່ານ ແລະສາງເກັບມ້ຽນ ແຕ່ມັນແມ່ນບ່ອນຜະຫຼິດ ແລະຈໍາໜ່າຍ. ຖ້າບໍ່ເຊື່ອກໍລອງເຂົ້າໄປທ່ຽວໂລດເຂດສໍາປະທານໃຫ້
ຈີນເຊົ່າ ບໍ່ເຕັນນັ້ນ ຕໍາຫຼວດລາວບໍ່ມີສິດ ຕໍາຫຼວດຈີນ ເຂົ້າມາບໍ່ໄດ້.
ບໍ່ເຕັນແມ່ນດິນລາວ ເຮັດໃດ໋ວ່າຕໍາລວດລາວບໍ່ມີສິດເຂົ້າໄປ? ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນລາວ ກໍ່ຕ້ອງປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍລາວ, ແມ່ນບໍ່ລະພໍ່ອາວ?Hey Man,

Have you ever heard of the "Words" money talks shiiet walks?
If the undertable still feeding, why even bother? I meant the police ( Dirty Cops)!

 __________________
Anonymous

Date:

yep... Lao is Drug Production

__________________
Anonymous

Date:

Normally drugs is producing in Thailand and That is where is the drugs lord is located.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ເພາະວ່າປະເທດລາວ ເປັນປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາບໍ?, ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ມີຢາເສບຕິດ ແມ່ນບໍ?

ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວກໍ່ມີເໝືອນກັນແຕ່ເຂົາມີການປາບປາມ ແຕ່ຢູ່ບ້ານເຮົາເຈົ້າໜ້າທີ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບກຸ່ມອາດຊະຍາກອນສ້າງຮັ່ງຄູນມີແກ່ຕົນແລະພັກພວກໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງອະນາຄົດຂອງເຍົາວະຊົນຂອງຊາດ.

__________________
Anonymous

Date:

ຂ້ອຍເຫັນເພີ່ນ ໂຄສະນາ ປະກາດ ແລະ ຈູດຢາເສບຕີດ ທີ່ເຫລືອສາງ ເປັນຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ. ສ່ວນທີ່ຍັງຄ້າງສາງຢູ່ຫັນ ເພີ່ນເອົາໄວ້ຂາຍຕໍ່ບໍ...?confuse__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຂ້ອຍເຫັນເພີ່ນ ໂຄສະນາ ປະກາດ ແລະ ຈູດຢາເສບຕີດ ທີ່ເຫລືອສາງ ເປັນຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ. ສ່ວນທີ່ຍັງຄ້າງສາງຢູ່ຫັນ ເພີ່ນເອົາໄວ້ຂາຍຕໍ່ບໍ...?confuse

ສົງໃສຢາທີ່ເພິ່ນເອົາມາຈູດໃຫ້ເບິ່ງແມ່ນຢາທີ່ຫມົດອາຍຸຫມົດຄຸນນະພາບແລ້ວ.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

 

ຂ້ອຍເຫັນເພີ່ນ ໂຄສະນາ ປະກາດ ແລະ ຈູດຢາເສບຕີດ ທີ່ເຫລືອສາງ ເປັນຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ. ສ່ວນທີ່ຍັງຄ້າງສາງຢູ່ຫັນ ເພີ່ນເອົາໄວ້ຂາຍຕໍ່ບໍ...?confuse
 


ສົງໃສຢາທີ່ເພິ່ນເອົາມາຈູດໃຫ້ເບິ່ງແມ່ນຢາທີ່ຫມົດອາຍຸຫມົດຄຸນນະພາບແລ້ວ.

 ເພິ່ນໃຊ້ມັດເຟືອງແຫ້ງທີ່ເອົາມາຈາກບ້ານທົ່ງປົ່ງມາຈູດ ວ່າຈູດແລະທຳລາຍຢາເສບຕິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈວ່າ ພັກ-ລັດເພິ່ນເອົາຈິງເອົາຈັງ...

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

 

ຂ້ອຍເຫັນເພີ່ນ ໂຄສະນາ ປະກາດ ແລະ ຈູດຢາເສບຕີດ ທີ່ເຫລືອສາງ ເປັນຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ. ສ່ວນທີ່ຍັງຄ້າງສາງຢູ່ຫັນ ເພີ່ນເອົາໄວ້ຂາຍຕໍ່ບໍ...?confuse
 


ສົງໃສຢາທີ່ເພິ່ນເອົາມາຈູດໃຫ້ເບິ່ງແມ່ນຢາທີ່ຫມົດອາຍຸຫມົດຄຸນນະພາບແລ້ວ.

 ເພິ່ນໃຊ້ມັດເຟືອງແຫ້ງທີ່ເອົາມາຈາກບ້ານທົ່ງປົ່ງມາຈູດ ວ່າຈູດແລະທຳລາຍຢາເສບຕິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈວ່າ ພັກ-ລັດເພິ່ນເອົາຈິງເອົາຈັງ...

 

 ເລື້ອງຕົວະເລື້ອງຫລ້ອກລວງເລື້ອງຍົວະທີ່ເກ່ງກ່ອນຫມູ່ໃນໂລກນີ້ມັນກະມີແຕ່ອ້າຍ
ສະຫາຍລາວແດງກຸ່ມດຽວນີ້ແລ້ວ!!!

 __________________
Anonymous

Date:

ຂໍຖາມແນ່.. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອີ່ນວ່າລາວແດງ?__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຂໍຖາມແນ່.. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອີ່ນວ່າລາວແດງ?

ລາວແດງແມ່ນຄົນລາວທີ່ນິຍົມລັດທິມາກ-ເລນິນ.

__________________
Anonymous

Date:

ນິຍົມລັດທິມາກ-ເລນິນ  ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ແນວໄດ ?

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ນິຍົມລັດທິມາກ-ເລນິນ  ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ແນວໄດ ?


__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

ບໍ່ແມ່ນທັງທາງຜ່ານ ແລະສາງເກັບມ້ຽນ ແຕ່ມັນແມ່ນບ່ອນຜະຫຼິດ ແລະຈໍາໜ່າຍ. ຖ້າບໍ່ເຊື່ອກໍລອງເຂົ້າໄປທ່ຽວໂລດເຂດສໍາປະທານໃຫ້
ຈີນເຊົ່າ ບໍ່ເຕັນນັ້ນ ຕໍາຫຼວດລາວບໍ່ມີສິດ ຕໍາຫຼວດຈີນ ເຂົ້າມາບໍ່ໄດ້.
ບໍ່ເຕັນແມ່ນດິນລາວ ເຮັດໃດ໋ວ່າຕໍາລວດລາວບໍ່ມີສິດເຂົ້າໄປ? ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນລາວ ກໍ່ຕ້ອງປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍລາວ, ແມ່ນບໍ່ລະພໍ່ອາວ?Hey Man,

Have you ever heard of the "Words" money talks shiiet walks?
If the undertable still feeding, why even bother? I meant the police ( Dirty Cops)!

 

 @ Hey Man, shiiet don't walk only BULLSHIIET walk OK, Man...biggrin

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

ບໍ່ແມ່ນທັງທາງຜ່ານ ແລະສາງເກັບມ້ຽນ ແຕ່ມັນແມ່ນບ່ອນຜະຫຼິດ ແລະຈໍາໜ່າຍ. ຖ້າບໍ່ເຊື່ອກໍລອງເຂົ້າໄປທ່ຽວໂລດເຂດສໍາປະທານໃຫ້
ຈີນເຊົ່າ ບໍ່ເຕັນນັ້ນ ຕໍາຫຼວດລາວບໍ່ມີສິດ ຕໍາຫຼວດຈີນ ເຂົ້າມາບໍ່ໄດ້.
ບໍ່ເຕັນແມ່ນດິນລາວ ເຮັດໃດ໋ວ່າຕໍາລວດລາວບໍ່ມີສິດເຂົ້າໄປ? ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນລາວ ກໍ່ຕ້ອງປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍລາວ, ແມ່ນບໍ່ລະພໍ່ອາວ?Hey Man,

Have you ever heard of the "Words" money talks shiiet walks?
If the undertable still feeding, why even bother? I meant the police ( Dirty Cops)!

 

 @ Hey Man, shiiet don't walk only BULLSHIIET walk OK, Man...biggrin

 I got you, that is true sometime. If you have money you can make alot of thing happen, you know what I mean?

 __________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard