Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ຢາກຮູ້ວ່າການຂາດສະຕິຊາດເປັນເຊັ່ນໃດ ເບິ່ງນີ້
Anonymous

Date:
RE: ຢາກຮູ້ວ່າການຂາດສະຕິຊາດເປັນເຊັ່ນໃດ ເບິ່ງນີ້


Anonymous wrote:

ຊອກຫາແຕ່ເລື້ອງຜິດຖຽງກັນ...

Get a Life ! Get a Job ! Go to Work !
Stop posting these nonsense ! It does not do any good. PERIOD !!!!

 ໂຕເອງບໍ່ເຂົ້າໃຈຈຸດມຸ້ງຫມາຍຂອງຜູ້ຂຽນກະທຸນີ້ເພື່ອຈະເຕືອນສະຕິຂອງຄົນມົວເມົາຄືໂຕ
ເອງຫັ້ນກະວ່າແດ່! biggrin

ຈາກເດັກນ້ອຍລາວຕ່າງແດນ

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຊອກຫາແຕ່ເລື້ອງຜິດຖຽງກັນ...

Get a Life ! Get a Job ! Go to Work !
Stop posting these nonsense ! It does not do any good. PERIOD !!!!

 ເປັນຄວາມເວົ້າຂອງຄົນທີ່ບໍ່ສະຫຼາດ

เป็นคำพูของคนที่ไม่ฉลาด

 __________________
Anonymous

Date:

ຊອກຫາແຕ່ເລື້ອງຜິດຖຽງກັນ...
Get a Life ! Get a Job ! Go to Work !
Stop posting these nonsense ! It does not do any good. PERIOD !!!!


__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:
ທີ່ບອກວ່າ ຄຼິບນີ້ຂາດສະຕິຊາດ ຄື

1. ຄິຼບນີ້ ເປັນຄຼິບຂອງຄົນລາວ

2. ງານລ້ຽງໃນງານດອງ ເປັນງານຂອງຄົນລາວ.

ແຕ່ວ່າ

1. ຫາກຄົນມີສະຕິຊາດ ທີ່ດີ ຄວນສົ່ງເສີມ ແລະເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທະທຳລາວ(ໃນຄຼິບທີ 1) ທັງໆ ທີ່ພາບນີ້ ເປັນພາບນີ ແຕ່ເມື່ອເອົາສຽງເຂົ້າກັບ ເອົາເພງໄທມາສອດເຂົ້າ, ຫາກວ່າເອົາເພງໄທມາສອດເຂົ້າແລ້ວ ໃຊ້ສະເພາະໃນຂອບເຂດຈຳກັດ ຫຼືໃຊ້ສະເພາະຕົນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ (ທຸກຄົນມີສິດຝ ແຕ່ທີ່ນີເຂົາພັດເອົາເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສານມວນຊົນອີກ) ເຂົາຄນນີ້ນອກຈາກ ບໍ່ມີການຊ່ວຍຊາດແລ້ວ ຍັງຕ້ອງຂາດສະຕິຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມເປັນເອກະລັກຊາດອີກ)

2. ໃນຄຼິບທີ 2 ນັ້ນ, ພວກເຂົາກຳລັງມ່ວນຊື່ນກັບການເຕັ້ນລໍາກັບເພງໄທ, ຈິງຢູ່ການມ່ວນຊື່ນນັ້ນ ບໍ່ວ່າເພງປະເທດໃດ ? ທຸກໆຄົນ ທຸກທປະເທດມີສິດ ການເຕັ້ນລໍາ ໃນຫ້ອງ ໃນສະຖານທີ່ສະເພາະນັ້ນ ໃຊ້ເພງໃດກໍໄດ້ ບໍ່ວ່າແຕ່ເພງໄທ ເພງຫວຽດ ເພງຈີນ ແຕ່ການນໍາເອົາຄຼິບນີ້ມາເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສາທາລະນະ ຕ້ອງຄຳນຶງຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດເປັນຫຼັກ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ການກະທຳທັງສອງນີ້ ຈຶ່ງຖືເປັນການຂາດສະຕິຊາດ.

(ຄົນລາວເຮົານັ້ນ ເປັນຄົນທີ່ສະຫຼາດ ແລະເປັນມິດກັບທຸກປະເທດໃນໂລກ ແຕ່ຄົນລາວຕ້ອງຊ່ວຍກັນປົກປ້ອງຊາດ ດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳລາວຊ່ວຍກັນ ຈຶ່ງຊື່ວ່າຄົນຮັກຊາດ ແລະມີສະຕິຊາດ)

ຈາກເຈົ້າຂອງກະທູ້

 ຂພຈເຂົ້າໃຈການຕັກເຕືອນສະຕິຈາກທ່ານນີ້ດີທີ່ສຸດແຕ່ເສັຽດາຍນຳພີ່ນ້ອງລາວເຮົາລາງກຸ່ມ
ຫຍັງມົວເມົາເອົາຄວາມມ່ວນເປັນເລື້ອງໃຫ່ຽກ່ອນອັນອື່ນຍ້ອນວ່າຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ບໍ່ມີສະຕິ
ທີ່ຈະສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຮັກຊາດແລະມີຄວາມນິຍົມໃນຊາດຂອງຕົນເອງດ້ວຍຄືເປັນຕົວ
ຢ່າງໃຫ້ລູກນັ້ນເອງ.

ຂໍຂອບໃຈ ນຳທ່ານທີ່ຮູ້ວັດຖຸປະສົງ ແລະການສື່ສານນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງກຳແໜ້ນແນວທາງນັ້ນເຖິ້ນ ຢາກໃຫ້ຄົນລາວ ສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າໃຈຢ່າງທ່ານໃຫ້ຫຼາຍໆ ຄືຮູ້ໄວ ຕື່ນຕົວໄວ ໃນສົນກົນ ແລະຍືນຢູ່ພາຍໃນຊາດ

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:
ທີ່ບອກວ່າ ຄຼິບນີ້ຂາດສະຕິຊາດ ຄື

1. ຄິຼບນີ້ ເປັນຄຼິບຂອງຄົນລາວ

2. ງານລ້ຽງໃນງານດອງ ເປັນງານຂອງຄົນລາວ.

ແຕ່ວ່າ

1. ຫາກຄົນມີສະຕິຊາດ ທີ່ດີ ຄວນສົ່ງເສີມ ແລະເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທະທຳລາວ(ໃນຄຼິບທີ 1) ທັງໆ ທີ່ພາບນີ້ ເປັນພາບນີ ແຕ່ເມື່ອເອົາສຽງເຂົ້າກັບ ເອົາເພງໄທມາສອດເຂົ້າ, ຫາກວ່າເອົາເພງໄທມາສອດເຂົ້າແລ້ວ ໃຊ້ສະເພາະໃນຂອບເຂດຈຳກັດ ຫຼືໃຊ້ສະເພາະຕົນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ (ທຸກຄົນມີສິດຝ ແຕ່ທີ່ນີເຂົາພັດເອົາເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສານມວນຊົນອີກ) ເຂົາຄນນີ້ນອກຈາກ ບໍ່ມີການຊ່ວຍຊາດແລ້ວ ຍັງຕ້ອງຂາດສະຕິຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມເປັນເອກະລັກຊາດອີກ)

2. ໃນຄຼິບທີ 2 ນັ້ນ, ພວກເຂົາກຳລັງມ່ວນຊື່ນກັບການເຕັ້ນລໍາກັບເພງໄທ, ຈິງຢູ່ການມ່ວນຊື່ນນັ້ນ ບໍ່ວ່າເພງປະເທດໃດ ? ທຸກໆຄົນ ທຸກທປະເທດມີສິດ ການເຕັ້ນລໍາ ໃນຫ້ອງ ໃນສະຖານທີ່ສະເພາະນັ້ນ ໃຊ້ເພງໃດກໍໄດ້ ບໍ່ວ່າແຕ່ເພງໄທ ເພງຫວຽດ ເພງຈີນ ແຕ່ການນໍາເອົາຄຼິບນີ້ມາເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສາທາລະນະ ຕ້ອງຄຳນຶງຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດເປັນຫຼັກ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ການກະທຳທັງສອງນີ້ ຈຶ່ງຖືເປັນການຂາດສະຕິຊາດ.

(ຄົນລາວເຮົານັ້ນ ເປັນຄົນທີ່ສະຫຼາດ ແລະເປັນມິດກັບທຸກປະເທດໃນໂລກ ແຕ່ຄົນລາວຕ້ອງຊ່ວຍກັນປົກປ້ອງຊາດ ດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳລາວຊ່ວຍກັນ ຈຶ່ງຊື່ວ່າຄົນຮັກຊາດ ແລະມີສະຕິຊາດ)

ຈາກເຈົ້າຂອງກະທູ້

 ຂພຈເຂົ້າໃຈການຕັກເຕືອນສະຕິຈາກທ່ານນີ້ດີທີ່ສຸດແຕ່ເສັຽດາຍນຳພີ່ນ້ອງລາວເຮົາລາງກຸ່ມ
ຫຍັງມົວເມົາເອົາຄວາມມ່ວນເປັນເລື້ອງໃຫ່ຽກ່ອນອັນອື່ນຍ້ອນວ່າຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ບໍ່ມີສະຕິ
ທີ່ຈະສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຮັກຊາດແລະມີຄວາມນິຍົມໃນຊາດຂອງຕົນເອງດ້ວຍຄືເປັນຕົວ
ຢ່າງໃຫ້ລູກນັ້ນເອງ.

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
ທີ່ບອກວ່າ ຄຼິບນີ້ຂາດສະຕິຊາດ ຄື

1. ຄິຼບນີ້ ເປັນຄຼິບຂອງຄົນລາວ

2. ງານລ້ຽງໃນງານດອງ ເປັນງານຂອງຄົນລາວ.

ແຕ່ວ່າ

1. ຫາກຄົນມີສະຕິຊາດ ທີ່ດີ ຄວນສົ່ງເສີມ ແລະເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທະທຳລາວ(ໃນຄຼິບທີ 1) ທັງໆ ທີ່ພາບນີ້ ເປັນພາບນີ ແຕ່ເມື່ອເອົາສຽງເຂົ້າກັບ ເອົາເພງໄທມາສອດເຂົ້າ, ຫາກວ່າເອົາເພງໄທມາສອດເຂົ້າແລ້ວ ໃຊ້ສະເພາະໃນຂອບເຂດຈຳກັດ ຫຼືໃຊ້ສະເພາະຕົນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ (ທຸກຄົນມີສິດຝ ແຕ່ທີ່ນີເຂົາພັດເອົາເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສານມວນຊົນອີກ) ເຂົາຄນນີ້ນອກຈາກ ບໍ່ມີການຊ່ວຍຊາດແລ້ວ ຍັງຕ້ອງຂາດສະຕິຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມເປັນເອກະລັກຊາດອີກ)

2. ໃນຄຼິບທີ 2 ນັ້ນ, ພວກເຂົາກຳລັງມ່ວນຊື່ນກັບການເຕັ້ນລໍາກັບເພງໄທ, ຈິງຢູ່ການມ່ວນຊື່ນນັ້ນ ບໍ່ວ່າເພງປະເທດໃດ ? ທຸກໆຄົນ ທຸກທປະເທດມີສິດ ການເຕັ້ນລໍາ ໃນຫ້ອງ ໃນສະຖານທີ່ສະເພາະນັ້ນ ໃຊ້ເພງໃດກໍໄດ້ ບໍ່ວ່າແຕ່ເພງໄທ ເພງຫວຽດ ເພງຈີນ ແຕ່ການນໍາເອົາຄຼິບນີ້ມາເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສາທາລະນະ ຕ້ອງຄຳນຶງຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດເປັນຫຼັກ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ການກະທຳທັງສອງນີ້ ຈຶ່ງຖືເປັນການຂາດສະຕິຊາດ.

(ຄົນລາວເຮົານັ້ນ ເປັນຄົນທີ່ສະຫຼາດ ແລະເປັນມິດກັບທຸກປະເທດໃນໂລກ ແຕ່ຄົນລາວຕ້ອງຊ່ວຍກັນປົກປ້ອງຊາດ ດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳລາວຊ່ວຍກັນ ຈຶ່ງຊື່ວ່າຄົນຮັກຊາດ ແລະມີສະຕິຊາດ)

ຈາກເຈົ້າຂອງກະທູ້__________________
Anonymous

Date:

ສົ່ງເຖິງ ເຈົ້າຂອງ web ທີ່ຮັກແພງ
ຂ້ອຽ
ົ້ົ້ົົຄືບໍ່ເຂົ້າໃຈເລີຽວ່າ ກະທູ້ຂອງເຈົ້ານີ້ ປະປ່ຽ ໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາ ຕໍ່ວ່າ ດ່າກັນ
ຄື ຄົນບໍ່ໄດ້ມີການສຶກສາເລີຽ ໂດຽສະເພາະ ເລື່ອງລາວ-ໄທ   ຫລືວ່າຜູ້ທີ່ມາ
ອອກຄວາມເຫັນໃນ ເວບ ນີ້ເຄີຽຖືກຄົນໄທດູຖູກ ຈົນຫົວເສັຽ.  ຂ້ອຽຄິດວ່າ
ທາງທີ່ດີ ຈົ່ງຍົກເອົາຊື່ຈິງ ຂອງ ບັກທີ່ດູຖູກ ນັ້ນມາ  ຫມູ່ເພື່ອນສະຫາຽ ຈຶ່ງ
ຈະພ້ອມເຈົ້າດ່າມັນ ໃຫ້ມັນ ຫົວເສັຽຄືກັນ ເວລານັ້ນ 2 ຝ່າຽຈະໄດ້ ດ່າກັນ
ມັນໆ. 


__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ພວກທ່ານເບິ່ງຈາກມູມໃດ໋ຈຶ່ງເຫັນແຈ້ງແທ້, 180° ຫລື 270°? ງານດອງແມ່ນງານລ້ຽງສັງສັນສ່ວນຕົວ, ປະຊາຊົນລາວມີສິດທິໃນການບັນເທີງ ແມ່ນຫລືບໍ່ທ່ານຄົນໃຕ້?ຈາກເຈົ້າຂອງກະທູ້ເດີ
---------------------
- ຜູ້ຂຽນ ເຫັນວ່າຄຼິບນີ້ ມີເນື້ອໃນຂາດສະຕິຊາດຢູ່ແນ່ເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ທ່ານຍັງມອງບໍ່ເຫັນ ກໍບໍ່ວ່າຫຍັງ ແຕ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງໄປອີກກ່ອນ ຈຶ່ງຊິມາບອກເດີວ່າ ຈຸດທີ່ຂາດສະຕິຊາດຢູ່ໃສ ? ອິອິອິ
---------------------
ເຈົ້າຂອງກະທູ້້ເອງ

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Xiang Miang wrote:

ບັກຫມາໄທ ມັນເຮັດແມ່ນຫວາ?
ເບິ່ງມັນເອົາເພງໄທມາເຮັດອີກ
ຂ້ອຍວ່າ ບໍ່ມີໄຜສິດີໄປເບິດທຸກຢ່າງດອກ ບໍ່ມີດອກI think you have too much '' A-ka ti '' with khonthai people man.

 Of course man, every time they just looking for problem Ai marh Siam.

 __________________
ຄົນໃຕ້

Date:

Anonymous wrote:

ພວກທ່ານເບິ່ງຈາກມູມໃດ໋ຈຶ່ງເຫັນແຈ້ງແທ້, 180° ຫລື 270°? ງານດອງແມ່ນງານລ້ຽງສັງສັນສ່ວນຕົວ, ປະຊາຊົນລາວມີສິດທິໃນການບັນເທີງ ແມ່ນຫລືບໍ່ທ່ານຄົນໃຕ້?ຄົນຕ້: ຂ້າພະເຈົ້າກໍພະຍາຍາມສຶກສາເບິງ Crip Vedio ຄືບໍ່ຄ່ອຍເຫັນຈຸດໃດທີ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າເປັນການຂາດສະຕິ
ຊາດ. ເຫັນພຽງແຕ່ເປັນງານລ້ຽງ,ງານສັງສັນທີ່ທຸກຄົນກໍສາມາດເຮັດໄດ້. ຫຼືທຸກຄົນກໍມີສິດທິສ່ວນຕົວໃນການດຳລົງຊີວິດໃນສັງຄົມ. ບາງເທື່ອຄົນໃຕ້ ອາດຫນັກກວ່ານີ້ເວລາເມົາ!!!!!!!

 __________________
Anonymous

Date:

ພວກທ່ານເບິ່ງຈາກມູມໃດ໋ຈຶ່ງເຫັນແຈ້ງແທ້, 180° ຫລື 270°? ງານດອງແມ່ນງານລ້ຽງສັງສັນສ່ວນຕົວ, ປະຊາຊົນລາວມີສິດທິໃນການບັນເທີງ ແມ່ນຫລືບໍ່ທ່ານຄົນໃຕ້?

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

Xiang Miang wrote:

ບັກຫມາໄທ ມັນເຮັດແມ່ນຫວາ?
ເບິ່ງມັນເອົາເພງໄທມາເຮັດອີກ
ຂ້ອຍວ່າ ບໍ່ມີໄຜສິດີໄປເບິດທຸກຢ່າງດອກ ບໍ່ມີດອກ
- ຊຽງໝ້ຽງ ບໍ່ຄວນເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນ, ຕ້ອງຕີບັນຫາໃຫ້ອອກ ແລ້ວຈຶ່ງເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນ ການເວົ້າແບບນັ້ນມັນເປັນການອະຄະຕິ ຄົນໄທເຂົາສະຫຼາດພໍ ເວັ້ນແຕ່ຄົນລາວເຮົາເອງນີ້ແລ້ວ(ບາງຄົນ ທີ່ໂງ່ເອົາແທ້ໆ).
- ທ່ານຕ້ອງສະແດງຄວາມເຫັນຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກກັບເລື່ອງ ແລະເຂົ້າໃຈເລື່ອງວ່າ ການຂາດສະຕິຊາດໃນກະທູ້ທີ່ຍົກຂຶ້ນມານັ້ນ ແມ່ນຫຍັງແນ່ ເຮົາໄປຕີລາຄາວ່າຄົນໄທບໍ່ດີ ອັນນັ້ນບໍ່ຖືກ ມັນຕ້ອງແມ່ນຄົນລາວ ເຮົານີ້ແລ້ວ ບໍ່ສະຫຼາດເອງ ຂາດສະຕິຊາດ
ທ່ານຊຽງໝ້ຽງ ກ່ອນຈະເວົ້າຫຍັງລົງໄປ ກໍຕ້ອງຕ້ອງລະວັງສົມຄວນ ບໍ່ຄວນທີ່ຈະໄປກ່າວຮ້າຍໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົາ ຊາດອື່ນເຂົາ ມັນຕ້ອງສັ່ງສອນຄົນເຮົາເອງ (ລວມກັບຊຽງໝ້ຽງເອງ)
ເບິ່ງນີ້ ຈະເຫັນວ່າລາວເຮົາຂາດສະຕິຊາດຂະໜາດໃດ ?

ຈາກເຈົ້າຂອງກະທູ້ເອງເດີ

 __________________
Anonymous

Date:

Xiang Miang wrote:

ບັກຫມາໄທ ມັນເຮັດແມ່ນຫວາ?
ເບິ່ງມັນເອົາເພງໄທມາເຮັດອີກ
ຂ້ອຍວ່າ ບໍ່ມີໄຜສິດີໄປເບິດທຸກຢ່າງດອກ ບໍ່ມີດອກ
- ຊຽງໝ້ຽງ ບໍ່ຄວນເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນ, ຕ້ອງຕີບັນຫາໃຫ້ອອກ ແລ້ວຈຶ່ງເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນ ການເວົ້າແບບນັ້ນມັນເປັນການອະຄະຕິ ຄົນໄທເຂົາສະຫຼາດພໍ ເວັ້ນແຕ່ຄົນລາວເຮົາເອງນີ້ແລ້ວ(ບາງຄົນ ທີ່ໂງ່ເອົາແທ້ໆ).
- ທ່ານຕ້ອງສະແດງຄວາມເຫັນຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກກັບເລື່ອງ ແລະເຂົ້າໃຈເລື່ອງວ່າ ການຂາດສະຕິຊາດໃນກະທູ້ທີ່ຍົກຂຶ້ນມານັ້ນ ແມ່ນຫຍັງແນ່ ເຮົາໄປຕີລາຄາວ່າຄົນໄທບໍ່ດີ ອັນນັ້ນບໍ່ຖືກ ມັນຕ້ອງແມ່ນຄົນລາວ ເຮົານີ້ແລ້ວ ບໍ່ສະຫຼາດເອງ ຂາດສະຕິຊາດ

__________________
Anonymous

Date:

Xiang Miang wrote:

ບັກຫມາໄທ ມັນເຮັດແມ່ນຫວາ?
ເບິ່ງມັນເອົາເພງໄທມາເຮັດອີກ
ຂ້ອຍວ່າ ບໍ່ມີໄຜສິດີໄປເບິດທຸກຢ່າງດອກ ບໍ່ມີດອກI think you have too much '' A-ka ti '' with khonthai people man.

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
 This is wedding party photo isn't it ???  So what are you trying to say brother ???__________________


Member

Status: Offline
Posts: 15
Date:

ບັກຫມາໄທ ມັນເຮັດແມ່ນຫວາ?
ເບິ່ງມັນເອົາເພງໄທມາເຮັດອີກ
ຂ້ອຍວ່າ ບໍ່ມີໄຜສິດີໄປເບິດທຸກຢ່າງດອກ ບໍ່ມີດອກ

__________________


ພົນລະເມືອງຄຸນນະພາບ : ສ້າງກົດລະບຽບ ເຮັດຕາມກົດ ປະໂຫຍດສ່ວນຮວມ

Anonymous

Date:
ຢາກຮູ້ວ່າການຂາດສະຕິຊາດເປັນເຊັ່ນໃດ ເບິ່ງນີ້
__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard