Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ສົ່ງຄໍາງຖາມເຖິງສະພາ
Anonymous

Date:
RE: ສົ່ງຄໍາງຖາມເຖິງສະພາ


ທ່ານ ວິເສດ ກ່າເວົ້າໝົດແລ້ວເດ ເພີ່ນເປັນຄົນເວົ້າສຸພາບ
1. ພາຫານະຫລູຫລາ = ຊຶ້ໄດ້ແນວໄດລະ?
2.ການພັດທະນາເສດຖະກິດສງຄົມ=?
3.ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ=?
ຄຶດວ່າຄົບຖ້ວນສົມຄວນyawnyawnyawn


__________________
Can Collecter

Date:

ຢາກຖາມຢູ່ ແຕ່ຢ້ານເພິ່ນຕອບບໍ່ໄດ້.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

 

seed wrote:ໃຜມືຍາວກໍສາວໄດ້ສາວເອົາລະເວີ່ຍ ຕາຍໄປແລ້ວມັນຈ່ຶງຊິບໍ່ໄດ້ສາວເອົາ ຮ່າ ຮ່າຮ່າໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
 

Anonymous wrote:
ທ່ານວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ ເວົ້າກັບຜູ່ສື່ຂ່າວວ່ານັບແຕ່ເປີດກອງປະຊຸມສະພາສະໃໝສາມັນເທື່ອທີ9ມານີ້ ມີປະຊາຊົນໂທເຂົ້າມາໃຫ້ຄໍາຄິດວ່າເຫັນຫລາຍແລະສ່ວນຫລາຍສົນໃຈເລື່ອງການນໍາເຂົ້າພາຫະນະຫລູຫລາ( Luxury car) ແລະເລື່ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີໃຜໂທມາກ່ຽວກັບເລື່ອງສໍ້ລາດບັງຫລວງຫລືສໍ້ຫລວງບັງລາດຫລືການກິນສິນບົນຕ່າງໆ. ນີ້ກໍ່ສະແດງວ່າ ປະເທດລາວບໍ່ໄດ້ເປັນປະເທດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງຄືກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີປັກປໍ້າ.
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/Free_Assembly.htm

ແມ່ນໃຜວ່າຢູ່ປະເທດເຮົາ ບໍ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຜິດແລ້ວເດີທ່ານ  ປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາເທົ່າໄດແຮງມີການສໍ້ລາດຮ່ວມ
ກັບຫຼວງເທົ່ານັ້ນ   ບໍ່ຢາກເວົ້າຫຼາຍຈັກໜ້ອຍເພີນຊິບໍ່ໄຫ້ສໍ້ຫຼວງບັງລາດນຳ ຂ້ານ້ອຍຊິບໍ່ມີແນວກິນ.
=============================================

ຂພຈ  ເຫັນທຸກ ໆ ປະເທສມີ ເຮືອງແບບນີ້  ຈະມີນ້ອຍມີຫຼາຍອິກ ເຮືອງໜືງ ຖ້າຮັຖຄວບຄຸມ ເຄັງຄັດ ກໍມີນ້ອຍ 
ຖ້າສານຍຸຕຕິທັມເອົາຈິງຈັງ ກໍມີນ້ອຍ ແມ່ນແຕ່ປະເທສມະຫາອຳນາດ ເຊັນ ອາເມຮິກາ ເຈົ້າໜ້າທີ ເລຂາໃນທຳນຽບວາຍຫາວ ໂກງເງີນພາສີ ບໍເສັຍພາສີ /ອັງກິສ ລະດັບຮັຖມົນຕີ ເອົາເງີນຮັຖ ໄປຊື້ ເຮືອນເປັນຂອງສ່ວນຕົວ/ ເບິງຂ່າວຈາກ ຊີເອນເອນ/ ບີບີຊີ/ ຫຼື ລີງ ຂອງສຸທທິໄຊຍຸນ

ຖ້າກິນນ້ອຍ ເຮັດວຽກຫຼາຍໃຫ້ປະເທສຊາດ ຈະເລີນແບບສິງກະໂປ ເກົາຫີໃຕ້  ກໍພໍຍອມຮັບໄດ້ ຖ້າກິນຢ່າງດຽວ ກໍບໍໄຫວ ດຽວ ປຊຊ ໂຄ້ນລົ້ມເດີ ຊິບອກໃຫ້ຊາບ 

 

 
a student from hochiminhcity ha ha ha ha ha ..............


 

 
 

 
 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

 

seed wrote:ໃຜມືຍາວກໍສາວໄດ້ສາວເອົາລະເວີ່ຍ ຕາຍໄປແລ້ວມັນຈ່ຶງຊິບໍ່ໄດ້ສາວເອົາ ຮ່າ ຮ່າຮ່າໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
 

Anonymous wrote:
ທ່ານວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ ເວົ້າກັບຜູ່ສື່ຂ່າວວ່ານັບແຕ່ເປີດກອງປະຊຸມສະພາສະໃໝສາມັນເທື່ອທີ9ມານີ້ ມີປະຊາຊົນໂທເຂົ້າມາໃຫ້ຄໍາຄິດວ່າເຫັນຫລາຍແລະສ່ວນຫລາຍສົນໃຈເລື່ອງການນໍາເຂົ້າພາຫະນະຫລູຫລາ( Luxury car) ແລະເລື່ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີໃຜໂທມາກ່ຽວກັບເລື່ອງສໍ້ລາດບັງຫລວງຫລືສໍ້ຫລວງບັງລາດຫລືການກິນສິນບົນຕ່າງໆ. ນີ້ກໍ່ສະແດງວ່າ ປະເທດລາວບໍ່ໄດ້ເປັນປະເທດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງຄືກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີປັກປໍ້າ.
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/Free_Assembly.htm

ແມ່ນໃຜວ່າຢູ່ປະເທດເຮົາ ບໍ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຜິດແລ້ວເດີທ່ານ  ປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາເທົ່າໄດແຮງມີການສໍ້ລາດຮ່ວມ
ກັບຫຼວງເທົ່ານັ້ນ   ບໍ່ຢາກເວົ້າຫຼາຍຈັກໜ້ອຍເພີນຊິບໍ່ໄຫ້ສໍ້ຫຼວງບັງລາດນຳ ຂ້ານ້ອຍຊິບໍ່ມີແນວກິນ.
=============================================

ຂພຈ  ເຫັນທຸກ ໆ ປະເທສມີ ເຮືອງແບບນີ້  ຈະມີນ້ອຍມີຫຼາຍອິກ ເຮືອງໜືງ ຖ້າຮັຖຄວບຄຸມ ເຄັງຄັດ ກໍມີນ້ອຍ 
ຖ້າສານຍຸຕຕິທັມເອົາຈິງຈັງ ກໍມີນ້ອຍ ແມ່ນແຕ່ປະເທສມະຫາອຳນາດ ເຊັນ ອາເມຮິກາ ເຈົ້າໜ້າທີ ເລຂາໃນທຳນຽບວາຍຫາວ ໂກງເງີນພາສີ ບໍເສັຍພາສີ /ອັງກິສ ລະດັບຮັຖມົນຕີ ເອົາເງີນຮັຖ ໄປຊື້ ເຮືອນເປັນຂອງສ່ວນຕົວ/ ເບິງຂ່າວຈາກ ຊີເອນເອນ/ ບີບີຊີ/ ຫຼື ລີງ ຂອງສຸທທິໄຊຍຸນ

ຖ້າກິນນ້ອຍ ເຮັດວຽກຫຼາຍໃຫ້ປະເທສຊາດ ຈະເລີນແບບສິງກະໂປ ເກົາຫີໃຕ້  ກໍພໍຍອມຮັບໄດ້ ຖ້າກິນຢ່າງດຽວ ກໍບໍໄຫວ ດຽວ ປຊຊ ໂຄ້ນລົ້ມເດີ ຊິບອກໃຫ້ຊາບ 

 

 

it is ashamed when the foreigner talk about lao government,


 

 
 

 
 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

seed wrote:ໃຜມືຍາວກໍສາວໄດ້ສາວເອົາລະເວີ່ຍ ຕາຍໄປແລ້ວມັນຈ່ຶງຊິບໍ່ໄດ້ສາວເອົາ ຮ່າ ຮ່າຮ່າໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
 

Anonymous wrote:
ທ່ານວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ ເວົ້າກັບຜູ່ສື່ຂ່າວວ່ານັບແຕ່ເປີດກອງປະຊຸມສະພາສະໃໝສາມັນເທື່ອທີ9ມານີ້ ມີປະຊາຊົນໂທເຂົ້າມາໃຫ້ຄໍາຄິດວ່າເຫັນຫລາຍແລະສ່ວນຫລາຍສົນໃຈເລື່ອງການນໍາເຂົ້າພາຫະນະຫລູຫລາ( Luxury car) ແລະເລື່ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີໃຜໂທມາກ່ຽວກັບເລື່ອງສໍ້ລາດບັງຫລວງຫລືສໍ້ຫລວງບັງລາດຫລືການກິນສິນບົນຕ່າງໆ. ນີ້ກໍ່ສະແດງວ່າ ປະເທດລາວບໍ່ໄດ້ເປັນປະເທດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງຄືກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີປັກປໍ້າ.
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/Free_Assembly.htm

ແມ່ນໃຜວ່າຢູ່ປະເທດເຮົາ ບໍ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຜິດແລ້ວເດີທ່ານ  ປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາເທົ່າໄດແຮງມີການສໍ້ລາດຮ່ວມ
ກັບຫຼວງເທົ່ານັ້ນ   ບໍ່ຢາກເວົ້າຫຼາຍຈັກໜ້ອຍເພີນຊິບໍ່ໄຫ້ສໍ້ຫຼວງບັງລາດນຳ ຂ້ານ້ອຍຊິບໍ່ມີແນວກິນ.
=============================================

ຂພຈ  ເຫັນທຸກ ໆ ປະເທສມີ ເຮືອງແບບນີ້  ຈະມີນ້ອຍມີຫຼາຍອິກ ເຮືອງໜືງ ຖ້າຮັຖຄວບຄຸມ ເຄັງຄັດ ກໍມີນ້ອຍ 
ຖ້າສານຍຸຕຕິທັມເອົາຈິງຈັງ ກໍມີນ້ອຍ ແມ່ນແຕ່ປະເທສມະຫາອຳນາດ ເຊັນ ອາເມຮິກາ ເຈົ້າໜ້າທີ ເລຂາໃນທຳນຽບວາຍຫາວ ໂກງເງີນພາສີ ບໍເສັຍພາສີ /ອັງກິສ ລະດັບຮັຖມົນຕີ ເອົາເງີນຮັຖ ໄປຊື້ ເຮືອນເປັນຂອງສ່ວນຕົວ/ ເບິງຂ່າວຈາກ ຊີເອນເອນ/ ບີບີຊີ/ ຫຼື ລີງ ຂອງສຸທທິໄຊຍຸນ

ຖ້າກິນນ້ອຍ ເຮັດວຽກຫຼາຍໃຫ້ປະເທສຊາດ ຈະເລີນແບບສິງກະໂປ ເກົາຫີໃຕ້  ກໍພໍຍອມຮັບໄດ້ ຖ້າກິນຢ່າງດຽວ ກໍບໍໄຫວ ດຽວ ປຊຊ ໂຄ້ນລົ້ມເດີ ຊິບອກໃຫ້ຊາບ 

 

  

 
 __________________
Handyman

Date:

Anonymous wrote:

seed wrote:
 

Anonymous wrote:
ທ່ານວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ ເວົ້າກັບຜູ່ສື່ຂ່າວວ່ານັບແຕ່ເປີດກອງປະຊຸມສະພາສະໃໝສາມັນເທື່ອທີ9ມານີ້ ມີປະຊາຊົນໂທເຂົ້າມາໃຫ້ຄໍາຄິດວ່າເຫັນຫລາຍແລະສ່ວນຫລາຍສົນໃຈເລື່ອງການນໍາເຂົ້າພາຫະນະຫລູຫລາ( Luxury car) ແລະເລື່ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີໃຜໂທມາກ່ຽວກັບເລື່ອງສໍ້ລາດບັງຫລວງຫລືສໍ້ຫລວງບັງລາດຫລືການກິນສິນບົນຕ່າງໆ. ນີ້ກໍ່ສະແດງວ່າ ປະເທດລາວບໍ່ໄດ້ເປັນປະເທດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງຄືກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີປັກປໍ້າ.
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/Free_Assembly.htm

ແມ່ນໃຜວ່າຢູ່ປະເທດເຮົາ ບໍ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຜິດແລ້ວເດີທ່ານ  ປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາເທົ່າໄດແຮງມີການສໍ້ລາດຮ່ວມ
ກັບຫຼວງເທົ່ານັ້ນ   ບໍ່ຢາກເວົ້າຫຼາຍຈັກໜ້ອຍເພີນຊິບໍ່ໄຫ້ສໍ້ຫຼວງບັງລາດນຳ ຂ້ານ້ອຍຊິບໍ່ມີແນວກິນ.
=============================================

ຂພຈ  ເຫັນທຸກ ໆ ປະເທສມີ ເຮືອງແບບນີ້  ຈະມີນ້ອຍມີຫຼາຍອິກ ເຮືອງໜືງ ຖ້າຮັຖຄວບຄຸມ ເຄັງຄັດ ກໍມີນ້ອຍ 
ຖ້າສານຍຸຕຕິທັມເອົາຈິງຈັງ ກໍມີນ້ອຍ ແມ່ນແຕ່ປະເທສມະຫາອຳນາດ ເຊັນ ອາເມຮິກາ ເຈົ້າໜ້າທີ ເລຂາໃນທຳນຽບວາຍຫາວ ໂກງເງີນພາສີ ບໍເສັຍພາສີ /ອັງກິສ ລະດັບຮັຖມົນຕີ ເອົາເງີນຮັຖ ໄປຊື້ ເຮືອນເປັນຂອງສ່ວນຕົວ/ ເບິງຂ່າວຈາກ ຊີເອນເອນ/ ບີບີຊີ/ ຫຼື ລີງ ຂອງສຸທທິໄຊຍຸນ

   ຖ້າກິນນ້ອຍ ເຮັດວຽກຫຼາຍໃຫ້ປະເທສຊາດ ຈະເລີນແບບສິງກະໂປ ເກົາຫີໃຕ້  ກໍພໍຍອມຮັບໄດ້ ຖ້າກິນຢ່າງດຽວ ກໍບໍໄຫວ ດຽວ ປຊຊ ໂຄ້ນລົ້ມເດີ ຊິບອກໃຫ້ຊາບ 

 

  ທ່ານຂຽນກົາຫລີໄວຫລາຍຕົວລໍເລີຍເຮັ່ຍ ຮາໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ. ຕາມທີ່ຂ້ອຍຮູ້ ຢູ່ປະເທດອື່ນໆພວກສື່ເປັນຜູ່ທີ່ນໍາເອົາເຣື່ອງບໍ່ດີຂອງຜູ່ນໍາມາເຜີຍແບໃຫ້ມວນຊົນຮູ້ແລະເຂົາມີການຈັບກຸມລົງໂທດເຈົ້ານາຍຜູ່ທີ່ສໍ້ຣາດບັງຫລວງ ສະນັ້ນເຣື່ອງແນວນີ້ຈຶ່ງມີນ້ອຍ.

 __________________
Anonymous

Date:

seed wrote:
 

Anonymous wrote:
ທ່ານວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ ເວົ້າກັບຜູ່ສື່ຂ່າວວ່ານັບແຕ່ເປີດກອງປະຊຸມສະພາສະໃໝສາມັນເທື່ອທີ9ມານີ້ ມີປະຊາຊົນໂທເຂົ້າມາໃຫ້ຄໍາຄິດວ່າເຫັນຫລາຍແລະສ່ວນຫລາຍສົນໃຈເລື່ອງການນໍາເຂົ້າພາຫະນະຫລູຫລາ( Luxury car) ແລະເລື່ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີໃຜໂທມາກ່ຽວກັບເລື່ອງສໍ້ລາດບັງຫລວງຫລືສໍ້ຫລວງບັງລາດຫລືການກິນສິນບົນຕ່າງໆ. ນີ້ກໍ່ສະແດງວ່າ ປະເທດລາວບໍ່ໄດ້ເປັນປະເທດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງຄືກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີປັກປໍ້າ.
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/Free_Assembly.htm

ແມ່ນໃຜວ່າຢູ່ປະເທດເຮົາ ບໍ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຜິດແລ້ວເດີທ່ານ  ປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາເທົ່າໄດແຮງມີການສໍ້ລາດຮ່ວມ
ກັບຫຼວງເທົ່ານັ້ນ   ບໍ່ຢາກເວົ້າຫຼາຍຈັກໜ້ອຍເພີນຊິບໍ່ໄຫ້ສໍ້ຫຼວງບັງລາດນຳ ຂ້ານ້ອຍຊິບໍ່ມີແນວກິນ.
=============================================

ຂພຈ  ເຫັນທຸກ ໆ ປະເທສມີ ເຮືອງແບບນີ້  ຈະມີນ້ອຍມີຫຼາຍອິກ ເຮືອງໜືງ ຖ້າຮັຖຄວບຄຸມ ເຄັງຄັດ ກໍມີນ້ອຍ 
ຖ້າສານຍຸຕຕິທັມເອົາຈິງຈັງ ກໍມີນ້ອຍ ແມ່ນແຕ່ປະເທສມະຫາອຳນາດ ເຊັນ ອາເມຮິກາ ເຈົ້າໜ້າທີ ເລຂາໃນທຳນຽບວາຍຫາວ ໂກງເງີນພາສີ ບໍເສັຍພາສີ /ອັງກິສ ລະດັບຮັຖມົນຕີ ເອົາເງີນຮັຖ ໄປຊື້ ເຮືອນເປັນຂອງສ່ວນຕົວ/ ເບິງຂ່າວຈາກ ຊີເອນເອນ/ ບີບີຊີ/ ຫຼື ລີງ ຂອງສຸທທິໄຊຍຸນ

   ຖ້າກິນນ້ອຍ ເຮັດວຽກຫຼາຍໃຫ້ປະເທສຊາດ ຈະເລີນແບບສິງກະໂປ ເກົາຫີໃຕ້  ກໍພໍຍອມຮັບໄດ້ ຖ້າກິນຢ່າງດຽວ ກໍບໍໄຫວ ດຽວ ປຊຊ ໂຄ້ນລົ້ມເດີ ຊິບອກໃຫ້ຊາບ 

 

  __________________
seed

Date:

Anonymous wrote:

ທ່ານວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ ເວົ້າກັບຜູ່ສື່ຂ່າວວ່ານັບແຕ່ເປີດກອງປະຊຸມສະພາສະໃໝສາມັນເທື່ອທີ9ມານີ້ ມີປະຊາຊົນໂທເຂົ້າມາໃຫ້ຄໍາຄິດວ່າເຫັນຫລາຍແລະສ່ວນຫລາຍສົນໃຈເລື່ອງການນໍາເຂົ້າພາຫະນະຫລູຫລາ( Luxury car) ແລະເລື່ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີໃຜໂທມາກ່ຽວກັບເລື່ອງສໍ້ລາດບັງຫລວງຫລືສໍ້ຫລວງບັງລາດຫລືການກິນສິນບົນຕ່າງໆ. ນີ້ກໍ່ສະແດງວ່າ ປະເທດລາວບໍ່ໄດ້ເປັນປະເທດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງຄືກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີປັກປໍ້າ.
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/Free_Assembly.htmແມ່ນໃຜວ່າຢູ່ປະເທດເຮົາ ບໍ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຜິດແລ້ວເດີທ່ານ  ປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາເທົ່າໄດແຮງມີການສໍ້ລາດຮ່ວມ
ກັບຫຼວງເທົ່ານັ້ນ   ບໍ່ຢາກເວົ້າຫຼາຍຈັກໜ້ອຍເພີນຊິບໍ່ໄຫ້ສໍ້ຫຼວງບັງລາດນຳ ຂ້ານ້ອຍຊິບໍ່ມີແນວກິນ.

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຢາກຖາມວ່າຂໍຂຶ້ນເງິນເດືອນປີນຶ່ງສອງເທື່ອໄດ້ບໍ່?
ຄືບໍ່ຂໍຂຶ້ນປີຫນ່ຶງສິບສອງເທ່ືອ, ເບ່ິງວ່າປີຫນ່ຶງເທື່ອດຽວກໍທັງຍາກຢູ່ແລ້ວ

ຄັນເງິນເດືອນຂຶ້ນ ຂອງຕະຫລາດແຮ່ງແພງເຫນືອກວ່າເງິນເດືອນ. ມີແຮງ

ເອົາເວລາໄປເຮັດໄຮ່ໄຖນາ ລ້ຽງເປັດລ້ຽງໄກ່ ພໍພັດທະນາຕົນເອງ ໃຫ້ເສດຖະກິດ

ພາຍໃນປະເທດດີຂຶ້ນ. ລັດຖະບານຂຶ້ນເງິນໃຫ້ ທ້ອງຕະຫລາດກໍຂຶ້ນລາຄາເຄ່ືອງ ຈະເອົາອັນໃດດີໜໍ? ໂອ້ຍ ອຸກໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໃຈໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ

ເດ້ໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆawwawwawwawwawwnonononononononodisbeliefdisbeliefdisbeliefdisbeliefdisbeliefevileyeevileyeevileyeevileyeevileyeevileyefuriousfuriousfuriousfuriousfuriousfurious__________________
Anonymous

Date:

ທ່ານວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ ເວົ້າກັບຜູ່ສື່ຂ່າວວ່ານັບແຕ່ເປີດກອງປະຊຸມສະພາສະໃໝສາມັນເທື່ອທີ9ມານີ້ ມີປະຊາຊົນໂທເຂົ້າມາໃຫ້ຄໍາຄິດວ່າເຫັນຫລາຍແລະສ່ວນຫລາຍສົນໃຈເລື່ອງການນໍາເຂົ້າພາຫະນະຫລູຫລາ( Luxury car) ແລະເລື່ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີໃຜໂທມາກ່ຽວກັບເລື່ອງສໍ້ລາດບັງຫລວງຫລືສໍ້ຫລວງບັງລາດຫລືການກິນສິນບົນຕ່າງໆ. ນີ້ກໍ່ສະແດງວ່າ ປະເທດລາວບໍ່ໄດ້ເປັນປະເທດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງຄືກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີປັກປໍ້າ.
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/Free_Assembly.htm

__________________
Anonymous

Date:

seed wrote:

Anonymous wrote:

ຕອນນີ້ ເພິ່ນກໍາລັງປະຊຸຸມສະພາຊຸດທິ່ເກົ້າຢູ່
ຖ້າທ່ານສາມາດ່ຖາມຄໍາຖາມໄດ້ຫນຶ່ງຄໍາຖາມ ທ່ານຈະຖາມ ຫຼື ຮ້ອງຂໍຫຍັງໄປຍັງສະພາການອະນຸຍາດທີ່ດີນໃຫ້ນັກລົງທືນຕ່າງປະເທດແມ່ນອະນຸຍາດຫຼາຍປານໄດກໍ່ໄດ້  ແຕ່ ຄົນລາວເປັນຫຍັງຄືຍາກແທ້ ເອົາໜ້ອຍ
ດຽວເຈົ້າໜ້າທີ່ເພີ່ນກໍ່ວ່າຫຼາຍ ປານນັ້ນວ່າຢາກໃຫ້ມີການປູກຝັງ ເຮັດການຜະລິດກະສິກຳໃກ້ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ຈົນກາຍເປັນສີນຄ້າ
ໃຫ້ດີນທຳການຜະລິດໜ້ອຍດຽວຈັງໄດຊິເຮັດໄດ້ຫຼາຍກຸ້ມກິນ
ເອີບາງຄົນ ລາວກໍ່ໄດ້ຫຼາຍອີຫຼີ( ແຕ່ສົງໄສວ່າເພີນມີເສັນຕິ  )ຈົນວ່າເອົາໄປຂາຍຊື້ລົດກະມີ 

 

ເສັ້ນເຂົ້າປຸ້ນໄດ້ນ້ອຍ, ເສັ້ນເຝີໄດ້ຫລາຍ ແຕ່ຖ້າເປັນເສັ້ນກ໊ວຍຈັ໊ບໄດ້ບັກຫລາຍໆເນີ !

__________________
seed

Date:

Anonymous wrote:

ຕອນນີ້ ເພິ່ນກໍາລັງປະຊຸຸມສະພາຊຸດທິ່ເກົ້າຢູ່
ຖ້າທ່ານສາມາດ່ຖາມຄໍາຖາມໄດ້ຫນຶ່ງຄໍາຖາມ ທ່ານຈະຖາມ ຫຼື ຮ້ອງຂໍຫຍັງໄປຍັງສະພາການອະນຸຍາດທີ່ດີນໃຫ້ນັກລົງທືນຕ່າງປະເທດແມ່ນອະນຸຍາດຫຼາຍປານໄດກໍ່ໄດ້  ແຕ່ ຄົນລາວເປັນຫຍັງຄືຍາກແທ້ ເອົາໜ້ອຍ
ດຽວເຈົ້າໜ້າທີ່ເພີ່ນກໍ່ວ່າຫຼາຍ ປານນັ້ນວ່າຢາກໃຫ້ມີການປູກຝັງ ເຮັດການຜະລິດກະສິກຳໃກ້ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ຈົນກາຍເປັນສີນຄ້າ
ໃຫ້ດີນທຳການຜະລິດໜ້ອຍດຽວຈັງໄດຊິເຮັດໄດ້ຫຼາຍກຸ້ມກິນ
ເອີບາງຄົນ ລາວກໍ່ໄດ້ຫຼາຍອີຫຼີ( ແຕ່ສົງໄສວ່າເພີນມີເສັນຕິ  )ຈົນວ່າເອົາໄປຂາຍຊື້ລົດກະມີ 

 __________________
Kleenex

Date:

ມາຄິດເບິ່ງແລ້ວ ບັນຫາທີ່ເຮົາເຫັນເພິ່ນກະຄືຊິເຫັນໝົດແລ້ວເຊັ່ນ: ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ບັນຫາການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຄົມມະນາຄົມ.
ຍິ່ງເພິ່ນເວົ້າວ່າຊິແກ້ໄຂ ບັນຫາກໍ່ຍິ່ງມີເພິ້ມຂຶ້ນ.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຂ້ອຍສົ່ງຄຳເຫັນໄປທາງເວັບສະພາບໍ່ໄດ້ ສົ່ງໄປຍາມໃດ໋ກະມີຄໍາຟ້ອງ, ສົ່ງໄປທາງອີແມວກະຕີກັບຄືນ. ເພິ່ນເຮັດຄືຊື່ໆດອກທີ່ມີ freedom box ໃຫ້ສົ່ງຄໍາເຫັນ, ມີຮັດລາຍໃຫ້ໂທເຂົ້າໄປ ຄົນເປັນລ້ານເຮັດຮັດລາຍສາຍດຽວຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າຄິວບັກດົນໆ. ສະຫລຸບແລ້ວ ມັນກະເປັນສາກລະຄອນເພື່ອລວງຕາຊາວໂລກວ່າປະເທດລາວມີປະຊາທິປະໄຕຊື່ໆດອກ ທີ່ແທ້ກະຂີ້ແມວເຕັມກະດົ້ງ.i am agree with you brother , that is a joke biggrinbiggrinbiggrin

 __________________
Anonymous

Date:

ຂ້ອຍສົ່ງຄຳເຫັນໄປທາງເວັບສະພາບໍ່ໄດ້ ສົ່ງໄປຍາມໃດ໋ກະມີຄໍາຟ້ອງ, ສົ່ງໄປທາງອີແມວກະຕີກັບຄືນ. ເພິ່ນເຮັດຄືຊື່ໆດອກທີ່ມີ freedom box ໃຫ້ສົ່ງຄໍາເຫັນ, ມີຮັດລາຍໃຫ້ໂທເຂົ້າໄປ ຄົນເປັນລ້ານເຮັດຮັດລາຍສາຍດຽວຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າຄິວບັກດົນໆ. ສະຫລຸບແລ້ວ ມັນກະເປັນສາກລະຄອນເພື່ອລວງຕາຊາວໂລກວ່າປະເທດລາວມີປະຊາທິປະໄຕຊື່ໆດອກ ທີ່ແທ້ກະຂີ້ແມວເຕັມກະດົ້ງ.

__________________
Anonymous

Date:

ຢາກໃຫ້ສະພາປະເທສລາວເປິດກວ້າງຕໍປຊຊ ລາວ ເຊັນເປິດເວບໄຊ/ເປິດໃຫ້ຖາມຕອບທາງອີເມລ/

ເພືອຕິດຕາມຜົນງານຮັຖບາລ ເພຶອຕິດຕາມ ຜົນງານຮັຖສະພາລາວ ເພຶອຮາຍງານປັນຫາເຮັງດ່ວນ

ເພຶອທາງຮັຖການຮາຍງາຍຊ້າ ຮາຍງານໄປຕາມຂັ້ນຕອນຈຶງຊ້າ

ຮັຖສະພາເປິດກວ້າງຮັບຟັງຫຼາຍ ໆ ທາງ ເຊັນ ທາງຈົດໝາຍອີກ/ທາງອີເມລ/ ທາງໂທຮະສານ/ທາງໂທຮະສັບ/ທາງອອນໄລ/

ທາງ ນສພ/ ທາງວິທະຍຸ /ທາງໂທຮະທັດ/ ມີຜົນດີແກ່ຮັຖບາລລາວ 100 % ເຮັດໃຫ້ຮັຖບາລຮູ້ໄພທາງການເມືອງລວງໜ້າ

ເຮັດໃຫ້ຮັຖບາລຮູ້ຄວາມຕ້ອງການສຽງສວນຫຼາຍຂອງປະຊາຊົນ/ ແລະແກ້ໄຂທັນເຫດການ/ບໍຕ້ອງລໍຖ້າການປະທວງ/

ບໍຕ້ອງລໍຖ້າການປະຕິວັດ ແບບຮັດເຊັຍ/ແບບໄທ/ ບໍຕ້ອງລໍມີຄວາມເສັຍຫາຍແບບເຜົາບ້ານເມືອງ ແບບບາງປະເທສ

ໃຫ້ເປັນເວທີ ທາງຄວາມຄິດ ເປັນເວທີລະບາຍຄວາມຮູ້ສືກນຶກຄິດ / ສິງໃດດີເຈົ້າໜ້າທີຮັຖບາລກໍເກັບກຳເອົາໄປໃຊ້

ສິງໃດບໍເກິດປະໂຍຊກໍລະຖີ້ມເສັຍ


ຂໍອະໄພເດີຖ້າເວົ້າຮຸນແຮງໄປ  ຂພຈ ເວົ້າຕາມ ຮັຖທັມມະນູນ ມາຕຮາ 40-41

__________________
Anonymous

Date:

ພະຍາຍາມຜັນໄປເລື້ອຍໆອາວ ຮີຮີຮີຮີ

__________________
Anonymous

Date:

ຢາກຖາມວ່າຂໍຂຶ້ນເງິນເດືອນປີນຶ່ງສອງເທື່ອໄດ້ບໍ່?

__________________
ຄົນໃຕ້

Date:

ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານດອກຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກະລຸນາຖາມໂລດ ຫຼືຖ້າທ່ານຢາກຖາມຜ່ານຄົນໃຕ້ກໍບໍ່ມີບັນຫາແຕ່ໃຫ້ຖາມໃນສິ່ງທີ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ສ່ວນລວມແລະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ວນຕົວ.

__________________
Anonymous

Date:

ຢາກສົ່ງຄຳຖາມຢູ່ແຕ່ຢ້ານກະທົບກະເທືອນເພີ່ນແຮງ biggrin

__________________
Anonymous

Date:

ຕອນນີ້ ເພິ່ນກໍາລັງປະຊຸຸມສະພາຊຸດທິ່ເກົ້າຢູ່
ຖ້າທ່ານສາມາດ່ຖາມຄໍາຖາມໄດ້ຫນຶ່ງຄໍາຖາມ ທ່ານຈະຖາມ ຫຼື ຮ້ອງຂໍຫຍັງໄປຍັງສະພາ__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard