Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: post ຮູບ
ຄົນໃຕ້

Date:
post ຮູບ


ໃຜກໍໄດ້ກະລຸນາຊ່ວຍແດ່ຢາກ Post ຮູບພາບເຂົ້າໃນນີ້ເຮັດແນວໃດ? ຂອບໃຈ

__________________
ຄົນໃຕ້

Date:

ໂອ ! ຂອບໃຈເດີ ອາວ ຈັ່ງແມ່ນບໍ່ເປັນຕາຖິ້ມນໍ. ຮູບຂອງຂ້ອຍເດັດກວ່ານີ້ ລອງບອກມາເບິ່ງແລ້ວຊິ Post ໃຫ້ເບິ່ງຢ້ານອາວເລືອດດັງອອກຢູ່ເດີ. ຂໍຂອບໃຈອາວຫຼວ່າງຫນ້າເດີ.

__________________
Anonymous

Date:

ຄົນໃຕ້ wrote:

ໃຜກໍໄດ້ກະລຸນາຊ່ວຍແດ່ຢາກ Post ຮູບພາບເຂົ້າໃນນີ້ເຮັດແນວໃດ? ຂອບໃຈ
I can't wait to see the pictures that you are posting.
What kind of pictures anyway?

I love to see Muong Lao natures pic's. If you have them
please post after you know how.__________________
Anonymous

Date:

ຄົນໃຕ້ wrote:

ໃຜກໍໄດ້ກະລຸນາຊ່ວຍແດ່ຢາກ Post ຮູບພາບເຂົ້າໃນນີ້ເຮັດແນວໃດ? ຂອບໃຈກ່ອນອື່ນຕ້ອງເຂົ້າເວັບໃຊ້ສະເພາະສຳລັບຝາກຮູບເຊ່ນ
http://tinypic.com/
ຈາກນັ້ນຄລິກ Browse ແລ້ວເລືອກຮູບທີ່ຕ້ອງການໂພສ
ຄລິກ upload now ເມື່ອຮູບອັບໂຫລດແລ້ວcopy
IMG CODE ຂອງຮູບ ມາ
pasteໃສ່ໃນໜ້ານີ້ ເປັນອັນວ່າລຽບລ້ອຍ

__________________
ZIG ZAC

Date:
RE: post PIC


1. ເລືອກເວັບຝາກຮູບ. ສຳລັບຂ້ານ້ອຍເລືອກເວັບ http://img.laoupload.com
2. ກົດ Choose File
3. ເມື່ອເລືກຮູບໄດ້ແລ້ວໃຫ້ກົດປຸ່ມ ຈັດໄປຢ່າໃຫ້ເສຍ
4. ກັອບເອົາລິ່ງຢູ່ຫ້ອງ URL ຂອງຮູບ
5. ກັບມາເວັບສະມາຄົມລາວ

6. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເຮັດແບບນີ້

ຖ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ໂທມາເບີນີ້: 20 - HOT - GIRL
ນັບຖືແລະຮັກແພງ


__________________
ຄົນໃຕ້

Date:
RE: post ຮູບ


ຂອບໃຈທ່ານຫຼາຍທີ່ອຸດສາຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າໃນການ Post ຮູບ ໂດຍສະເພາະ Hot Girl ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທຸກຢ່າງແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ ຢາກໂທຖາມ Hot Girl ຊ່ວຍອີກເທື່ອແດ່. ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຄົນໃຕ້ປຶກຫຼາຍ. ແຕ່ຂອບໃຈຫຼາຍໆໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແລະຊິພະຍາຍາມຕື່ມ.

__________________
Anonymous

Date:

ຄົນໃຕ້ wrote:

ຂອບໃຈທ່ານຫຼາຍທີ່ອຸດສາຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າໃນການ Post ຮູບ ໂດຍສະເພາະ Hot Girl ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທຸກຢ່າງແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ ຢາກໂທຖາມ Hot Girl ຊ່ວຍອີກເທື່ອແດ່. ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຄົນໃຕ້ປຶກຫຼາຍ. ແຕ່ຂອບໃຈຫຼາຍໆໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແລະຊິພະຍາຍາມຕື່ມ.
ບໍ່ຮຽນ ບໍ່ຮູ້ ບໍ່ສູ້ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄປ ບໍ່ເຫັນ ບໍ່ເປັນ ເຮັດບໍ່ຖືກ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຄົນໃຕ້ wrote:

ຂອບໃຈທ່ານຫຼາຍທີ່ອຸດສາຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າໃນການ Post ຮູບ ໂດຍສະເພາະ Hot Girl ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທຸກຢ່າງແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ ຢາກໂທຖາມ Hot Girl ຊ່ວຍອີກເທື່ອແດ່. ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຄົນໃຕ້ປຶກຫຼາຍ. ແຕ່ຂອບໃຈຫຼາຍໆໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແລະຊິພະຍາຍາມຕື່ມ.
ບໍ່ຮຽນ ບໍ່ຮູ້ ບໍ່ສູ້ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄປ ບໍ່ເຫັນ ບໍ່ເປັນ ເຮັດບໍ່ຖືກຜີຫ່າຄົນເອີຍ ເຮີ້ ເຮີ້ ເຮີ້

 __________________
Anonymous

Date:

ຄົນໃຕ້ wrote:

ຂອບໃຈທ່ານຫຼາຍທີ່ອຸດສາຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າໃນການ Post ຮູບ ໂດຍສະເພາະ Hot Girl ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທຸກຢ່າງແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ ຢາກໂທຖາມ Hot Girl ຊ່ວຍອີກເທື່ອແດ່. ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຄົນໃຕ້ປຶກຫຼາຍ. ແຕ່ຂອບໃຈຫຼາຍໆໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແລະຊິພະຍາຍາມຕື່ມ.

ເຈົ້າເຮັດຜິດຂັ້ນຕອນໃດ໋? ມີຄຳຟັອງແນວໃດ໋ ? ລອງເວົ້າສູ່ຟັງດູ໋ ບາງທີອາດມີຫລາຍຄົນຊ່ອຍເຈົ້າໄດ້. ຫລືວ່າຢາກເວົ້າກັບ HOT-GIRL ຄົນດຽວທໍ່ນັ້ນບໍ?
" ເບີທີ່ທ່ານໂທຫາບໍ່ວ່າງ ກະລຸນາໂທມາໃໝ່ "


__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 

ຄົນໃຕ້ wrote:

ຂອບໃຈທ່ານຫຼາຍທີ່ອຸດສາຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າໃນການ Post ຮູບ ໂດຍສະເພາະ Hot Girl ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທຸກຢ່າງແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ ຢາກໂທຖາມ Hot Girl ຊ່ວຍອີກເທື່ອແດ່. ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຄົນໃຕ້ປຶກຫຼາຍ. ແຕ່ຂອບໃຈຫຼາຍໆໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແລະຊິພະຍາຍາມຕື່ມ.
 


ເຈົ້າເຮັດຜິດຂັ້ນຕອນໃດ໋? ມີຄຳຟັອງແນວໃດ໋ ? ລອງເວົ້າສູ່ຟັງດູ໋ ບາງທີອາດມີຫລາຍຄົນຊ່ອຍເຈົ້າໄດ້. ຫລືວ່າຢາກເວົ້າກັບ HOT-GIRL ຄົນດຽວທໍ່ນັ້ນບໍ?
" ເບີທີ່ທ່ານໂທຫາບໍ່ວ່າງ ກະລຸນາໂທມາໃໝ່ "

 ຖ້າບໍມີພາບປະກອບ ບໍເປັນດອກ ຫຼື ເຫັນເຂົາເຮັດໃຫ້ເບີງ ພູ້ນລະເດີ 

1 ຟັງຄຳອະທີບາຍ 2 ອ່ານຕຳລາ 3 ເບີງພາບປະກອບ 4 ຈັບມືໃສ  ມັກແບບໃດ ? ຕາມກຳລັງສະຕິປັນຍາ

 __________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:

 

ຄົນໃຕ້ wrote:

ໃຜກໍໄດ້ກະລຸນາຊ່ວຍແດ່ຢາກ Post ຮູບພາບເຂົ້າໃນນີ້ເຮັດແນວໃດ? ຂອບໃຈ
ມີຮູບໄໝ່ ຂອງລູງໂຮ້ຈີມິນ ມາຫວະ? ຫຼືຮູບສາວງາມໆ ຖ້າຮູບສາວງາມໆ ຊິຊ່ວຍນຳ

1756622.jpg

ເປັນແນວໃດນີ້ ພໍດື່ມເບຍແຊບຢູ່ບໍນີ້ ທ່ານຄົນໃຕ້?

 ອັນນີ້ແມ່ນໂຄຊະນານາງບຳເລີບໍ?
ຄືນນຶ່ງຈັກກີ່ບ,ໂດລ້າ,ດອ໋ງ, and etc....?

 500 ບາດ ຖ້າເວົ້າຖືກຫູຊິລຸດໄຫ້ 300ບາດເອົາບໍ່ຍາອ້າຍ?

 

ເວົ້າບາບລາວຫລາຍເຈົ້າກະດາຍ ງາມປານນີ້ຍັງຊິໃຫ້ແຕ່500, ຂ້ອຍໃຫ້ 750.

__________________
Anonymous

Date:

ຄົນໃຕ້ wrote:

ໃຜກໍໄດ້ກະລຸນາຊ່ວຍແດ່ຢາກ Post ຮູບພາບເຂົ້າໃນນີ້ເຮັດແນວໃດ? ຂອບໃຈ

ວິທີສະແດງຮູບຈາກເວັບໄຊ:
1. ເຂົ້າໄປເວັບ http://samakomlao.blogspot.com ເພື່ອຊອກຫາຮູບຂອງຍິງໃນຝັນ, ຈາກນັ້ນກໍ່ເບິ່ງເອົາຕາມຮູບ.
ຈາກນັ້ນກໍ່ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງ HOT-GIRL ຂໍ້ທີ5 ແລະຂໍ້ທີ6


__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard