Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ການນຳໃຊ້ລົດລັດຮັບໃຊ້ວຽກສ່ວນຕົວ ທ່ານຄິດແນວໃດ?
Anonymous

Date:
ການນຳໃຊ້ລົດລັດຮັບໃຊ້ວຽກສ່ວນຕົວ ທ່ານຄິດແນວໃດ?


ໃນປະຈຸບັນມີການນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ (ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ, ລົດສ່ວນລວມ) ໄປຮັບໃຊ້ ວຽກສ່ວນຕົວ ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນໃຊ້ໄປ ກິນເຫຼົ້າ, ຫິ້ຼນສາວ, ໃຫ້ລູກໄປໂຮງຮຽນ, ໃຫ້ເມຍ ໄປຕະລາດ, ຂ້າມແດນໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອຊື້ເຄື່ອງ ແລະອື່ນໆ ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ມີປະເທດໃດເຮັດຄືຈັ່ງຊີ້. ເວລາຍົກຍ້າຍຕຳແໜ່ງພັດເອົາໄປນຳອີກ, ເຈົ້ານາຍ ນຶ່ງຄົນມີລົດລັດໄວ້ໃນຄອບຄອງຫຼາຍກ່ວາ 03ຄັນຂຶ້ນໄປ ທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນອັນດັບນຶ່ງຄືເລືອກລົດໃໝ່ ແລະສ່ວນໃຫ່ຍກໍ່ຈະເປັນຍີ່ຫໍ້ແພງໆ ລາຄາແມ່ນ 100,000 ຫາ 150,000 ໂດລາ. ຫັຼງຈາກໄດ້ລົດແລ້ວບັນຫາຕາມມາກໍ່ແມ່ນນ້ຳມັນ ແລະການສ້ອມແປງ ນີ້ຖືວ່າເປັນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດແບບຟຸມເຟືອຍ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຊຶ່ງຂັດກັບນະໂຍບາຍຂອງພັກທີ່ໃຫ້ປະຍັດ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຫັນການນຳທ່ານໃດຍົກຂຶ້ນ ມາພິຈາລະນາຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານຈັກເທື່ອ.

ຂໍຮ້ອງ Web master ຢ່າຟ້າວລຶບເດີ ສ່ວນການປະກອບຄຳເຫັນກໍ່ຢາກໃຫ້ມີລັກສະນະສ້າງສັນຢ່າເວົ້າຄວາມບໍ່ສຸພາບ

ຂໍຂອບໃຈ__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 428
Date:
RE: ການນຳໃຊ້ລົດລັດຮັບໃຊ້ວຽກສ່ວນຕົວ ທ່ານຄິດແນວໃດ?


ຖ້າໃຊ້ຫຼາຍໂພດ ລົດມັນກໍ່ອາດລຸ້ຍຫ້ຽນ
ຖ້າບໍ່ໃຊ້ເລຍ ໝໍ້ໄຟກໍ່ອາດຕາຍໄດ້

ຄິດວ່າ ທາງຫ້ອງການຄວນມີກົດລະບຽບການໃຊ້ລົດຂອງບໍລິສັດ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນຕື່ມ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ໃນປະຈຸບັນມີການນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ (ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ, ລົດສ່ວນລວມ) ໄປຮັບໃຊ້ ວຽກສ່ວນຕົວ ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນໃຊ້ໄປ ກິນເຫຼົ້າ, ຫິ້ຼນສາວ, ໃຫ້ລູກໄປໂຮງຮຽນ, ໃຫ້ເມຍ ໄປຕະລາດ, ຂ້າມແດນໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອຊື້ເຄື່ອງ ແລະອື່ນໆ ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ມີປະເທດໃດເຮັດຄືຈັ່ງຊີ້. ເວລາຍົກຍ້າຍຕຳແໜ່ງພັດເອົາໄປນຳອີກ, ເຈົ້ານາຍ ນຶ່ງຄົນມີລົດລັດໄວ້ໃນຄອບຄອງຫຼາຍກ່ວາ 03ຄັນຂຶ້ນໄປ ທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນອັນດັບນຶ່ງຄືເລືອກລົດໃໝ່ ແລະສ່ວນໃຫ່ຍກໍ່ຈະເປັນຍີ່ຫໍ້ແພງໆ ລາຄາແມ່ນ 100,000 ຫາ 150,000 ໂດລາ. ຫັຼງຈາກໄດ້ລົດແລ້ວບັນຫາຕາມມາກໍ່ແມ່ນນ້ຳມັນ ແລະການສ້ອມແປງ ນີ້ຖືວ່າເປັນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດແບບຟຸມເຟືອຍ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຊຶ່ງຂັດກັບນະໂຍບາຍຂອງພັກທີ່ໃຫ້ປະຍັດ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຫັນການນຳທ່ານໃດຍົກຂຶ້ນ ມາພິຈາລະນາຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານຈັກເທື່ອ.

ຂໍຮ້ອງ Web master ຢ່າຟ້າວລຶບເດີ ສ່ວນການປະກອບຄຳເຫັນກໍ່ຢາກໃຫ້ມີລັກສະນະສ້າງສັນຢ່າເວົ້າຄວາມບໍ່ສຸພາບ

ຂໍຂອບໃຈNo body need to provide comment on this topic because most of them get benefit from this system.

__________________
Anonymous

Date:

ຂ້ອຍເປັນຫົວໜ້າໃດ! ລະດັບລັດທະມົນຕີກາແມ່ນ ນ້ອງເຂຍຫລານໝູ່ນ້ອງເມຍຂ້ອຍນີ້ລະ! ຂ້ອຍຢາກໃຊ້ເຂົ້າໃຊ້ວຽກສ່ວນຕົວ ເປັນບາງຄັ້ງເຈົ້າມີບັນຫາຫວາ?

ຖ້າວ່າມີບັນຫາ ໃຫ້ໄປຫາ ນ້ອງເຂຍຫລານໝູ່ນ້ອງເມຍຂ້ອຍໂຫລດເດີ້!!!...biggrin__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

ໃນປະຈຸບັນມີການນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ (ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ, ລົດສ່ວນລວມ) ໄປຮັບໃຊ້ ວຽກສ່ວນຕົວ ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນໃຊ້ໄປ ກິນເຫຼົ້າ, ຫິ້ຼນສາວ, ໃຫ້ລູກໄປໂຮງຮຽນ, ໃຫ້ເມຍ ໄປຕະລາດ, ຂ້າມແດນໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອຊື້ເຄື່ອງ ແລະອື່ນໆ ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ມີປະເທດໃດເຮັດຄືຈັ່ງຊີ້. ເວລາຍົກຍ້າຍຕຳແໜ່ງພັດເອົາໄປນຳອີກ, ເຈົ້ານາຍ ນຶ່ງຄົນມີລົດລັດໄວ້ໃນຄອບຄອງຫຼາຍກ່ວາ 03ຄັນຂຶ້ນໄປ ທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນອັນດັບນຶ່ງຄືເລືອກລົດໃໝ່ ແລະສ່ວນໃຫ່ຍກໍ່ຈະເປັນຍີ່ຫໍ້ແພງໆ ລາຄາແມ່ນ 100,000 ຫາ 150,000 ໂດລາ. ຫັຼງຈາກໄດ້ລົດແລ້ວບັນຫາຕາມມາກໍ່ແມ່ນນ້ຳມັນ ແລະການສ້ອມແປງ ນີ້ຖືວ່າເປັນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດແບບຟຸມເຟືອຍ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຊຶ່ງຂັດກັບນະໂຍບາຍຂອງພັກທີ່ໃຫ້ປະຍັດ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຫັນການນຳທ່ານໃດຍົກຂຶ້ນ ມາພິຈາລະນາຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານຈັກເທື່ອ.

ຂໍຮ້ອງ Web master ຢ່າຟ້າວລຶບເດີ ສ່ວນການປະກອບຄຳເຫັນກໍ່ຢາກໃຫ້ມີລັກສະນະສ້າງສັນຢ່າເວົ້າຄວາມບໍ່ສຸພາບ

ຂໍຂອບໃຈ


 

 

No body need to provide comment on this topic because most of them get benefit from this system.


ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ອົງການກວດກາພັກລັດ ເພື້ອຕວດສອບ ແລະ ດຳເນີນການແກ້ໄຂດ່ວນ ຖ້າປ່ອຍເອົາໄວ້ ສິເປັນຕົວຢ່າງອັບບໍ່ດີ ແລະ ຄ່ານິຍົມ ແບບຜິດໆ ບ້ານເມືອງຈະກ້າວໄປຊູ່ຄວາມຈິບຫາຍວາຍວອດ!

 

 __________________
Anonymous

Date:

ເວລາມີປະຊຸມ ສະມາຊິກສາພາ ກາລອງໂທຖາມເພີ້ນເບິ່ງ ໂທລະວສັບສາຍດ່ວນ; ປະຊາຊົນບໍ່ມັກຫລາຍ ເຫັນລົດ ປ້າຍກະຊວງ ແລ່ນຢູ່ເຕັມເມືອງ, ຮ້ານເບຍ, ຕະຫລາດ,ບ້ານພັກ.. ຫລັງໂມງລັດຖະການ ບາງເທື່ອເພີ້ນຈະມີວິທີແກ້ໄຂ, ເພາະວ່າປະຊາຊົນເປັນຜູ້ເລືອກເພີ້ນຂື້ນໄປຢູ່ສາພາ ໃຫ້ເວົ້າແທນປະຊາຊົນ....__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ໃນປະຈຸບັນມີການນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ (ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ, ລົດສ່ວນລວມ) ໄປຮັບໃຊ້ ວຽກສ່ວນຕົວ ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນໃຊ້ໄປ ກິນເຫຼົ້າ, ຫິ້ຼນສາວ, ໃຫ້ລູກໄປໂຮງຮຽນ, ໃຫ້ເມຍ ໄປຕະລາດ, ຂ້າມແດນໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອຊື້ເຄື່ອງ ແລະອື່ນໆ ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ມີປະເທດໃດເຮັດຄືຈັ່ງຊີ້. ເວລາຍົກຍ້າຍຕຳແໜ່ງພັດເອົາໄປນຳອີກ, ເຈົ້ານາຍ ນຶ່ງຄົນມີລົດລັດໄວ້ໃນຄອບຄອງຫຼາຍກ່ວາ 03ຄັນຂຶ້ນໄປ ທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນອັນດັບນຶ່ງຄືເລືອກລົດໃໝ່ ແລະສ່ວນໃຫ່ຍກໍ່ຈະເປັນຍີ່ຫໍ້ແພງໆ ລາຄາແມ່ນ 100,000 ຫາ 150,000 ໂດລາ. ຫັຼງຈາກໄດ້ລົດແລ້ວບັນຫາຕາມມາກໍ່ແມ່ນນ້ຳມັນ ແລະການສ້ອມແປງ ນີ້ຖືວ່າເປັນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດແບບຟຸມເຟືອຍ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຊຶ່ງຂັດກັບນະໂຍບາຍຂອງພັກທີ່ໃຫ້ປະຍັດ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຫັນການນຳທ່ານໃດຍົກຂຶ້ນ ມາພິຈາລະນາຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານຈັກເທື່ອ.

ຂໍຮ້ອງ Web master ຢ່າຟ້າວລຶບເດີ ສ່ວນການປະກອບຄຳເຫັນກໍ່ຢາກໃຫ້ມີລັກສະນະສ້າງສັນຢ່າເວົ້າຄວາມບໍ່ສຸພາບ

ຂໍຂອບໃຈ


 ໂອ.....ອັນນີ້ມັນໃຊ້ງ່າຍໆໆໆໆໆ ບໍ່ເປືອງເງິນຄອບຄົວ ປະຫຍັດໄດ້ດີຕວາ ຍາລູງ

 __________________
Anonymous

Date:

ອັນໃດທີ່ເອົາມາໄຊ້ສ່ວນຕົວບໍ່ແມ່ນສ່ວນລວມມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດຂອງເຮົາຫຼົ້ມຈົມ
ທັງນັ້ນ!!!
ໃຫ້ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງປະເທດອາເມລິກາກໍ່ແລ້ວກັນບັງເອີນເຫັນນັກຂ່າວ
ຂອງອາເມລິແກນຖ່າຍທອດກ່ຽວກັບການດຳເນີນວຽກຂອງຫົວຫນ້າປະເທດອາເມລິກາ

ນີ້ຖ້າມີ້ໃດຫົວຫນ້າປະເທດເຊີນຫມູ່ຄູ່ສ່ວນຕົວມາຜົບພໍ້ແລະມີການແລ້ງ

ຊຸມກັນຢູ່ໃນຫໍ່ພັກ (White House )ຈະຕ້ອງແມ່ນຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບລາຍຈາງຂອງຕົນເອງເມິດ.__________________
Anonymous

Date:

ຢູ່ບ້ານຂ້ອຍເຂົາເອົາເຈົ້ານາຍທີ່ໃຊ້ເງິນລັດຟຸມເຟືອຍຂຶ້ນສານຫລາຍຄົນແລ້ວ ແລະແຕ່ລະລາຍ

ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ລັດຄືນຫລາຍສິບລ້ານໂດລາ. ເຈົ້ານາຍບາງຄົນໄປປະຊຸມຕ່າງເມືອງ ຕ່າງ

ແຂວງກໍ່ຂີ່ Jet ໄປ, ລົງຈາກແຈັດກໍ່ນັ່ງລິໂມ, ປະຊຸມແລ້ວກໍ່ເຂົ້າພັດຕະຄານທີ່ຫລູຫລາ,ກິນເຂົ້າ

ແລ້ວກໍ່ໄປນອນໂຮງແຮມຫ້າດາວ, ນອນບໍ່ຫລັບກໍ່ໂທເອົາສາວນ້ອຍລຸ້ນລູກມານວດເອັນໃຫ້ອີກ.

ບາດເຂົາກວດກາຄືນ ຂາຊີ້ຈ່າງປ່າງ !__________________
Anonymous

Date:

ອິດູສົງສານ ພະນັກງານຂັ້ນນ້ຽ ຮວມທັງ

ແມ່ຄ້າຂາຽຜັກຂາຽມີ່ ທີ່ເສັຽພາສີໃຫ້ລັດ

ສ້ຳບໍ່ພໍພະນັກງານທີ່ມີເງີນເດືອນໜ້ຽ ຍັງໄດ້

ເສັຽພາສີນ້ຳມັນລົດໃຫ້ລັດອີກ ແລະ ກ່າພາສີ

ສົມໃຊ້ອື່ນໆອີກ 10%__________________


Newbie

Status: Offline
Posts: 2
Date:

thank you for informing!

__________________

Anonymous

Date:

ເອົາເພີ່ນກາບໍ່ຮູ້ຫວາ ເພິ່ນເວົ້າມານະ ງາມໂພດ  ເພິ່ນບໍ່ຮູ້ດອກ ສັນດານຜູ້ນຳລາວນະ  ບໍ່ຕ້ອງໄປເວົ້າໃຫ້ ພະນັກງານ,ປະຊາຊົນ ພໍ່ຄ້າ ກາແນວສັນດານຜູ້ນຳລາວກາເປັນແບບນີ້ແລ້ວໃຜມັນຈະຢາກ ຈ່າຍໃຫ້. ຜູ້ນຳລາວນະ ໜ້າດ້ານທີ່ນື່ງ ເພາະກິນແບບໜ້າດ້ານ ພວກລູກຫຼານ ທີ່ມັກເວົ້າວ່າເປັນລູກຫຼານການປະຕິວັດແນ່ ເປັນນິກປະຕິວັດເກົາແນ່ ສັນດ້ານໝາທັງນັ້ນ ດຽວພວກນີ້ຢາກໄດ້ລົດ ກາໄປຂໍເອົາ ຢາກໄດ້ບ້ານ ກາໄປຂໍລັດເອົາ ຢາກໄດ້ສຳປະທານລັດກາໄປຂໍລັດອີກ ລະໃນເອກະສານຂໍຫັນ ມັນຈະຂຢນໃສ່ໃນຫັນສະເໜີວ່າ ຕາມນະໂຍບາຍ ທີ່ພັກ-ລັດ ມີຕໍ່ພະນັກງານນັກຮົບ ທີ່ໄດ້ເສຍສະລະ, ຮ່ວມການປະຕິວັດກູ້ຊາດ ເບິ່ງມັນເວົາ ລະລູກພວກນີ້ເຂົາຮຽນ ກາໄປຂໍ່ລົດຂອງລັດມາຂີ່ຮັບສາວ ຮັບບາວ ຖ້າຢາກເຫັນສັນດານການນຳຂອງລາວ ກາໄປເບິ່ງແຖວໂຮງຮຽນ ມສ ບໍ່ສັນກາແຖວນ້ຳພຸ ປາຍກະຊວງ ປາຍທະຫານ ແຕ່ເດັກນ້ອຍໃຊ້. ນີ້ລະສັນດານ ພັກ-ລັດ ທີ່ເຕົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງຂອງພວກເຮົາ. ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍເວົ້າໃຫ້ການນຳທຸກຄົນ ຂ້ອຍການຮູ້ຈັກສະມາຊິກສະພາຫຼາຍຄົນທີ່ປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ເຫັນການນຳ ພັກ-ລັດ ເຮັດບໍ່ຖື ສັນດານບໍ່ດີ ເພີນການຟ້ອງສານ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຢູ່ລາວ ມັນບໍ່ເປັນຂ່າວ  ຄືສິມີແຕ່ຢູ່ນີ້ລະ ທີ່ຈະເວົ້າສັນດານ ພັກ-ລັດຂອງເຮົາໄດ້ 

ສະຫຼຸບທີ່ເວົ້າມານັ້ນ ພັກ-ລັດ ສັນດານບໍ່ດີ 70 ເປີຊັນ ໝາດີດີນີ້ລະ 

 ສັດແທ້ໆ ລະບອບປະເທດນີ້ __________________
Anonymous

Date:

 ຢູ່ປະເທດອະເມຣິກາເຂົາໄຊ້ຄວາມວ່າ balance of the power ຕ້ອງມີພັກການເມືອງຝ່າຍ

ກົງກັນຂ້າມ ເພື່ອເປັນການສອ່ງແສງຄວາມຜິດພາດຣັຖະບານ ສະນັ້ນ

ປະເທດອະເມຣິກາເຂົາຈີ່ງມີສອງພັກການເມືອງໃຫຍ່ໆ ສຳຣັບປະເທດລາວ

ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງເອົາແບບປະເທດອະເມຣິກາດອກ ໄຫ້ເບີ່ງປະເທດໄທຍ໌

ທີ່ໄກ້ປະເທດລາວນັ້ນ ເຂົາມີຫລາຍພັກການເມືອງປະເທດເຂົາຈີຈື່ງຈະ

ເຣີນໄດ້  ອັນນິ້ແມ່ນຫຍັງປະເທດລາວມີພັກການເມືອງແຕ່ຝ່າຍດຽວ

ຍຸທ່າງ ຢາກເຮັດແນວໃດກໍ່ເຮັດໂລດ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖີງຄວາມເດືອດຮ້ອນ

ຂອງປະຊາຊົນໃນຊາດຂອງຕົນ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

 ຢູ່ປະເທດອະເມຣິກາເຂົາໄຊ້ຄວາມວ່າ balance of the power ຕ້ອງມີພັກການເມືອງຝ່າຍ

ກົງກັນຂ້າມ ເພື່ອເປັນການສອ່ງແສງຄວາມຜິດພາດຣັຖະບານ ສະນັ້ນ

ປະເທດອະເມຣິກາເຂົາຈີ່ງມີສອງພັກການເມືອງໃຫຍ່ໆ ສຳຣັບປະເທດລາວ

ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງເອົາແບບປະເທດອະເມຣິກາດອກ ໄຫ້ເບີ່ງປະເທດໄທຍ໌

ທີ່ໄກ້ປະເທດລາວນັ້ນ ເຂົາມີຫລາຍພັກການເມືອງປະເທດເຂົາຈີຈື່ງຈະ

ເຣີນໄດ້  ອັນນິ້ແມ່ນຫຍັງປະເທດລາວມີພັກການເມືອງແຕ່ຝ່າຍດຽວ

ຍຸທ່າງ ຢາກເຮັດແນວໃດກໍ່ເຮັດໂລດ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖີງຄວາມເດືອດຮ້ອນ

ຂອງປະຊາຊົນໃນຊາດຂອງຕົນ


I'm not totally agree with you, for two parties it maybe happen in Laos politic system in the future, but for many parties like Thailand is bad, Did you see on TV news? Thailand to day has been devided to many groups and each groupe try to take power and kill opposite site.

__________________
Anonymous

Date:

all who are in high positions. they should be good models for their staff. even they set up  policy on how to use state vehiche, only few (louk nong) follow the bosses never do that I think people who are in high positions should read these opinions.__________________
Anonymous

Date:

 

¡¸©¡¾-²ñ¡-ìñ©-į-¡¸©-¡½-³ɤ©ýº¤-Âì©-ì½

-À»óÅÅ__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard