Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ທ່ານມີຄວາມເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ (Don Chan slated for development )
Anonymous

Date:
ທ່ານມີຄວາມເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ (Don Chan slated for development )


Don Chan slated for development

The government has agreed to develop an area of 25 hectares on Don Chan Island in That Khao village, Sisattanak district, Vientiane, under a development project that will include a five-star hotel, supermarket and rental properties.

The development will also include green areas for tourism purposes and 50 houses to accommodate heads of state and government officials attending the Asia Europe Meeting (ASEM) to be held in Vientiane in November next year.

More than 160 households, mostly farmers, will have to leave the area to make way for the project. Authorities have said affected villagers will be relocated to the Dongbanxay area in Xaythany district, some 18km from the city centre.

Residents in the project area met with Vientiane Mayor Sombat Yialiher this week to put forward some proposals after the mayor informed them the project had been approved by politburo members and a meeting attended by the prime minister and his deputy.

One proposal put forward by the villagers was for the government to set aside five hectares of the project site for them to live in, as they have a longstanding association with the area.

The villagers also expressed concerns regarding the compensation process, fearing that compensation payments will not reflect the true value of their land and properties. The affected villagers also said that they rely on farming to make a living and fear the resettlement area will not be suitable for agriculture.

Director of the Vientiane Public Works and Transport Department Mr Keophilavanh Aphaylath told Vientiane Times yesterday that authorities are currently studying how best to compensate villagers affected by the project. He said that all affected residents will be better off after their relocation.

When asked how the lives of the villagers would be improved after the loss of their land and traditional livelihoods, Mr Keophilavanh said the authorities would make a historical study of Don Chan Island.

“If the current residents are indeed the original inhabitants of the island we will consider special compensation,” he said.

Each household will receive about 800 square metres of land in the Dongbanxay area, Mr Keophilavanh said. He was asked if the villagers would get any additional land for farming, but said this land could only be used for residential purposes.

“However, if villagers are found to have purchased land on the island in more recent times then it will be a different story.”

“What I know is that ownership rights for some land plots on the island have been sold several times.”

Mr Keophilavanh was unable to provide specific details of the project, saying the authorities are currently trying to solve land issues with residents. He said he is aware that Chinese and Lao companies would undertake the development project. According to the Wednesday edition of Vientiane Mai, a Lao language daily newspaper, authorities want the relocation of villagers to begin soon so that they are all off the island by April. This would allow the start of construction work so the project is ready in time for the ASEM next year.

The ASEM will be the largest such event ever held in Laos, with heads of state and government leaders from more than 50 nations expected to attend.

 

By Somsack Pongkhao
(Latest Update
Febuary 25, 2011)__________________
Anonymous

Date:
RE: ທ່ານມີຄວາມເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ (Don Chan slated for development )


ເປັນໂຄງການທີ່ດີຖ້າເພິນໃຫ້ເງິນຊົດເຊີຍເຫມາະສົມແລະມີໂຄງການຝຶກວິຊາອາຊີບໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາ
ຜູ່ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ.


__________________
Vi

Date:

ຂພຈ ກະມີໝູ່ຢູ່ແຖວ ນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າ ວ່າ ບໍ່ໄດ້ ຍິນຍອມທີ່ຈະມອບດິນ ໃຫ້ລັດ ...
ແຕ່ບາງ ພາກສ່ວນ ກໍ່ອອກ ຂ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ ຍິນຍອມ ...

ຖ້າຈະເອົາ ດິນໃຫ້ໄດ້ແທ້ .... ກໍ່ຂໍໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າ ຍັງສາມາດ ໃຊ້ ຊິວິດ ຢູ່ຫັນ ໄດ້ ເຂົາເກົ່າ ເຊັ່ນວ່າ ປຸກ ອາພາກເມັນ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ ຫັນ ເລີຍ ບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ ຍ້າຍອອກ ....

__________________
Anonymous

Date:

ບ້ານຂ້ອຍຢູ່ທາດຂາວ ຖ້າວ່າພັກລັດ ຈະພັດທະນາແທ້ຈິງ ກໍ່ຈະຍອມ ເພື່ອຄວາມສີວິໄລຂອງບ້ານເມືອງ

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ບ້ານຂ້ອຍຢູ່ທາດຂາວ ຖ້າວ່າພັກລັດ ຈະພັດທະນາແທ້ຈິງ ກໍ່ຈະຍອມ ເພື່ອຄວາມສີວິໄລຂອງບ້ານເມືອງ
ຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈຮັກຊາດຂອງເຈົ້າ !__________________
Anonymous

Date:

ເທົ່າທີ່ ຜຂ ຮູ້ແລະກໍ່ເປັນຄົນຍ້ານເພັຽວັດ ສຳລັບດີນ
ຢູ່ຫາດດອນຈັນມັນແມ່ນຂອງລັຖ ໄດ້ຫລາຽເຊັ່ນຄົນແລ້ວ
ປະຊາຊົນລາວເຮົາທີ່ເຂົ້າມາ ເຮັດຮ້າວເຮັດສວນ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຄົນບ້ານທາດຂາວ ຄົນຈາກບ້ານສີເມືອງ ແລະ ບ້ານເພັຽ
ວັດ ເຂດຕະຫລາດນ້ຽສີເມືອງ ແລະ ກໍ່ມີຈຳນວນນ້ຽນຶ່ງຈາກບ້ານ
ພັນໝັ້ນແລະບ້ານສວນມອນເທົ່າ ເຂົ້າມາທຳການປູກຝັງ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຢູກໝາກໂມ ມັນເພົາ ໝາກທັນ ແລະ ພັກນາໆສະນິດ ເພື່ອມາ
ປ້ອນຕະຫລາດສີເມືອງ ແລະ ຕະຫລາດວຽງຈັນ ພວກທີ່ເກີດໃຫມ່
ໃຫຍ່ລຸນຄືຈະບໍ່ຮູ້ດອກວ່າຕະຫລາດວຽງຈັນ (ຕະຫລາດເຊົ້າ) ນັ້ນແມ່ນ
ຢູ່ໃສກັນແທ້ ຈະບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຢູ່ໃສ ມັນຢູ່ກະໂຕນ້ຳພຸປະຈຸບັນ ເວລານັ້ນ
ຍັງບໍ່ມີນ້ຳພຸ ແລກ ຕຶກ 7 ຊັ້ນຂ້າງຮ້ານຂອບໃຈເດີ ຍັງມີເຫລືອໃຫ້ເຫັນ
ກໍ່ມີແຕ່ນ້ຳສ້າງຢູ່ຂ້າງນ້ຳພຸເທົ່ານັ້ນແລ້ວຈະໃຫ້ລັຖສົດເຊີຍໃດ້ແນວໃດ
ມັນກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັນກັບບັນຫາບຶງທາດຫລວງຫັ້ນແລ້ວ ແຕ່ປຸແຕ່ປູ້ເພີ່ນ
ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າມາຫາປາຊື່ໆ ແຕ່ກອ່ນບຶງທາດຫລວງແມ່ນບອ່ນ
ອຸດົມສົມບຸນດ້ວຽປູປານາໆສະນິດ ແລະ ກໍ່ເປັນບ່ອນລະບາຽນ້ຳອອກຈາກວຽງ
ຈັນໄປຊູ່ໜອງສາມຂາຄວາມເປັນມາມັນກໍ່ຄືແນວນີ້ແລະພີ່ນອ້ງ, ຂໍໂທດເດີຂຽນ
ຍາວແຕ່ປານນີ້ມັນກໍ່ຍັງບໍ່ລະອຽດ ເວົ້າໄປຫລາຽມັນກໍ່ຕຳພຸ້ນຕຳພີ້.__________________
Anonymous

Date:


ໂຄງການນີ້ມີມູນຄ່າກໍ່ສ້າງຫລາຍເທົ່າໃດ໋? ແລະແມ່ນໃຜຈະມາລົງທຶນໃຫ້? ໃຜຮູ້ຊ່ອຍເວົ້າສູ່ຟັງແດ່, ຂອບໃຈ. ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີລ່ວງຫນ້ານໍານັກລ້າໂຄງການ

__________________
Anonymous

Date:

ເປັນເລື້ອງທີ່ດີແຕ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄ່າຕອບແທນຄືນພ້ອມທັງປຸກສ້າງບ້ານເຮືອນໃໝ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະຕ້ອງໄດ້ຝຶກອາຊີບເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຫາວຽກເຮັດງານທໍາອັນໃໝ່. ແລະຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີອີກຄັ້ງນຶ່ງທີ່ປະເທດເຮົາຈະໄດ້ມີໂອກາດຈັດກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ ມັນຈະເປັນການໂຄສະນາປະເທດຂອງເຮົາໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເປັນຜົນດີຕໍ່ຄວາມເຊື້ອໜັ້ນຂອງຕ່າງຊາດຕໍ່ກັບລາວ

__________________
Anonymous

Date:

Why not turn the area into a park with connecting green corridor to the new Chao Anou Park.  Vientiane city desperate needs more green space for its residents and this type of environment benefit everyone.  There are other area of Vientiane Prefecture that private investor can develop and generate tax revenue for the government.

__________________
Anonymous

Date:

ຂພຈ ກໍສົນໃຈຄືກັນ

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ເປັນເລື້ອງທີ່ດີແຕ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄ່າຕອບແທນຄືນພ້ອມທັງປຸກສ້າງບ້ານເຮືອນໃໝ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະຕ້ອງໄດ້ຝຶກອາຊີບເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຫາວຽກເຮັດງານທໍາອັນໃໝ່. ແລະຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີອີກຄັ້ງນຶ່ງທີ່ປະເທດເຮົາຈະໄດ້ມີໂອກາດຈັດກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ ມັນຈະເປັນການໂຄສະນາປະເທດຂອງເຮົາໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເປັນຜົນດີຕໍ່ຄວາມເຊື້ອໜັ້ນຂອງຕ່າງຊາດຕໍ່ກັບລາວ


 ບ່ອນອຶ່ນມີບໍ່ອຶດ  ຈິ່ງແມ່ນມັກສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ຄົນອື່ນນໍ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:

ເປັນເລື້ອງທີ່ດີແຕ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄ່າຕອບແທນຄືນພ້ອມທັງປຸກສ້າງບ້ານເຮືອນໃໝ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະຕ້ອງໄດ້ຝຶກອາຊີບເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຫາວຽກເຮັດງານທໍາອັນໃໝ່. ແລະຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີອີກຄັ້ງນຶ່ງທີ່ປະເທດເຮົາຈະໄດ້ມີໂອກາດຈັດກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ ມັນຈະເປັນການໂຄສະນາປະເທດຂອງເຮົາໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເປັນຜົນດີຕໍ່ຄວາມເຊື້ອໜັ້ນຂອງຕ່າງຊາດຕໍ່ກັບລາວ


 ບ່ອນອຶ່ນມີບໍ່ອຶດ  ຈິ່ງແມ່ນມັກສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ຄົນອື່ນນໍ


ໄປສ້າງໃສ່ບ່ອນຜີບໍ່ທ່ອງຄົນບໍ່ທຽວ ຍາມໃດຈະໄດ້ທຶນຄືນ? ກະຕ້ອງສ້າງໃສ່ບ່ອນມີຜູ່ຄົນຢູ່ໜ້າແໜ້ນຊັ້ນຕະວາຈຶ່ງຈະໄດ້ກອບໂກຍເງິນໄດ້ໄວ.

__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard