Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ໜຸ່ມນ້ອຍ ແຂວງຈໍາປາສັກ ນິຍົມ ດົມກາວ
RFA

Date:
ໜຸ່ມນ້ອຍ ແຂວງຈໍາປາສັກ ນິຍົມ ດົມກາວ


ສົມເນ ຣາຍງານ

2008-09-18

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕໍ່ຕ້ານ ຢາເສບຕິດ ໃນແຂວງຈໍາປາສັກ ວ່າ ເດັກນ້ອຍໄວລຸ້ນ ລະຫ່ວາງ 15-16 ປີ ຢູ່ໃນແຂວງຈໍາປາສັກ ນິຍົມກັນ ດົມກາວຢາງຣົຖ. ອັນນີ້ ໄດ້ສ້າງ ບັນຫາສັງຄົມ ອີກບັນຫາໃໝ່ ຢູ່ໃນແຂວງ.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Saysettha OT"; panose-1:2 11 5 4 2 2 7 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2097151825 268443658 0 0 65537 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:DokChampa; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:DokChampa; mso-bidi-language:AR-SA;} p.ListParagraph, li.ListParagraph, div.ListParagraph {mso-style-name:"List Paragraph"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:DokChampa; mso-bidi-language:AR-SA;} p.ListParagraphCxSpFirst, li.ListParagraphCxSpFirst, div.ListParagraphCxSpFirst {mso-style-name:"List ParagraphCxSpFirst"; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:DokChampa; mso-bidi-language:AR-SA;} p.ListParagraphCxSpMiddle, li.ListParagraphCxSpMiddle, div.ListParagraphCxSpMiddle {mso-style-name:"List ParagraphCxSpMiddle"; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:DokChampa; mso-bidi-language:AR-SA;} p.ListParagraphCxSpLast, li.ListParagraphCxSpLast, div.ListParagraphCxSpLast {mso-style-name:"List ParagraphCxSpLast"; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:DokChampa; mso-bidi-language:AR-SA;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --& <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Saysettha OT"; panose-1:2 11 5 4 2 2 7 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2097151825 268443658 0 0 65537 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:DokChampa; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:DokChampa; mso-bidi-language:AR-SA;} p.ListParagraph, li.ListParagraph, div.ListParagraph {mso-style-name:"List Paragraph"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:DokChampa; mso-bidi-language:AR-SA;} p.ListParagraphCxSpFirst, li.ListParagraphCxSpFirst, div.ListParagraphCxSpFirst {mso-style-name:"List ParagraphCxSpFirst"; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:DokChampa; mso-bidi-language:AR-SA;} p.ListParagraphCxSpMiddle, li.ListParagraphCxSpMiddle, div.ListParagraphCxSpMiddle {mso-style-name:"List ParagraphCxSpMiddle"; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:DokChampa; mso-bidi-language:AR-SA;} p.ListParagraphCxSpLast, li.ListParagraphCxSpLast, div.ListParagraphCxSpLast {mso-style-name:"List ParagraphCxSpLast"; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:DokChampa; mso-bidi-language:AR-SA;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->ຫລັງຈາກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈັບໄດ້ແລ້ວແລະສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຂອງເຂົາເຈົ້າອົບຮົມ-ສັ່ງສອນ,ແຕ່ໄວລຸ້ນ ກໍຍັງສືບຕໍ່ພາກັນ ດົມກາວອັນເຮັດໃຫ້ ສຸຂະພາບ ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ປະສາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊື່ເສັຍ:

ກໍຍັງມີ ບັນຫາໃໝ່ບ່ອນວ່າ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸປະມານ 15-16 ປີນີ້ແລະເຂົາເຈົ້າ ດົມກາວ ທາຢາງຣົຖ. ມັນສີ່ ເປັນຣົຖນິຍົມ ແນວໃດກ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈແຕ່ວ່າສ່ວນຫລາຍ ມັນກໍຢູ່ ໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນ ອີ່ສັງຕ່າງໆນີ້ແຫລະ.”


ເຈົ້າໜ້າທີ່ ລາວວ່າເມື່ອພົບເຫັນ ເດັກນ້ອຍດົມກາວຜູ້ທີ່ມີ ສຸຂະພາບ ດ້ານປະສາດເຊື່​ອເສັຽ ແດ່ແລ້ວ ກໍແຈ້ງ ຕໍ່ຜູ້ປົກຄອງແລະ ຄູສອນໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ນໍາ ເອົາເດັກ ໄປປິ່ນປົວຊື່ງການປິ່ນປົວນັ້ນ ໂດຍມາກກໍ​ໃຊ້ເວລາ ປະມານ 90 ວັນ:

ແຕ່ວ່າທາງວິຊາການແພດ ຂອງເຮົາ ກໍມີຄວາມຈໍາເປັນຢູ່ເພາະວ່າສໍາລັບຢານໍາ​ໃຊ້ ປິ່ນປົວພວກດົມກາວມັນກໍຍັງ ບໍ່ທັນມີເທື່ອ. ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ເຮົາກໍປົວໄປຕາມ ອາການ ຂອງການສະແດງອອກຂອງຜູ້ປ່ວຍຄືວ່າ ຄ້າຍໆໂຣກຈິດເຮົາກໍປົວໄປ ຕາມອາການ ຂອງມັນ ທີ່ສະແດງອອກ.

ຄົນຕິດຢາເສບຕິດ ປະເພດດົມກາວທາຢາງຣົຖ ນີ້ກໍຄືກັນກັບ ຕິດຢາເສບຕິດ ປະເພດອື່ນໆ. ເມື່ອສູບເອົາກິ່ນຢາງກາວເຂົ້າໄປແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ມີຄວາມຮູ້ສືແບບບໍ່ຫ່ວງ ບໍ່ໃຍ ນໍາອີ່ຫຍັງໝົດ,ແຕ່ວ່າຜົນສະທ້ອນຈາກດົມກາວນີ້ ກໍຄືເຮັດໃຫ້ ສະໝອງ​​ຊື່​ອມເສັຽກາຍເປັນຄົນເສັຽຈິດ ສຸຂະພາບອອ່ນແອ ບໍ່ມັກເຮັດວຽກ ເຮັດງານ. ທາງການລາວ ກໍວ່າ​ ​ເຣື້ອງນີ້ ໄດ້ປືກສາ ກັບພໍ່ແມ່ ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດດົມກາວ ນີ້ອດເພາະວ່າ ມັນສ້າງບັນຫາ​​ ໃຫ້ຄອບຄົວແລະ ໃຫ້ສັງຄົມ.
__________________
Anonymous

Date:

ແຕ່ກ່ອນໄດ້ຍິນແຕ່ເພງຄາຣະບາວທີ່ເວົ້າເຖິງເດັກໄວຣຸ້ນດົມກາວ ດົມທິນເນີ ບາດນີ້ຣະບາດມາຮອດລາວແລ້ວຫວາ? ໜ້າສົງສານ ຜູ່ປົກຄອງແລະຍາດມິດຂອງໄວຣຸ້ນເຄາະຮ້າຍເຫລົ່ານັ້ນ.

__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard