Pasalao

Members Login
Post Info TOPIC: ຕົ້ນໄມ້ມະນີໂຄດ
Anonymous

Date:
ຕົ້ນໄມ້ມະນີໂຄດ


ໃຜມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເອົາຍົນມາຍົກຕົ້ນໄມ້ມະນີໂຄດ ເອົາມາລົງໃຫ້ເບິ່ງແດ່

 __________________
Anonymous

Date:
RE: ຕົ້ນໄມ້


ບ້ານເມືອງເຮົາຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ, ສາທຸໆໆ!

__________________
Anonymous

Date:

ງົມງາຍນັບແຕ່ການນຳທ້ອງຖິ່ນຮອດປະຊາຊົນ ພຣະພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສອນໃຫ້ນັບຖື ບູຊາ ຕົ້ນໄມ້, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະຄົນ ແຕ່ສອນໃຫ້ນັບຖືຕົນເອງ ເຊື່ອໝັນຕົນເອງ ກໍ່ພໍແລ້ວ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ງົມງາຍນັບແຕ່ການນຳທ້ອງຖິ່ນຮອດປະຊາຊົນ ພຣະພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສອນໃຫ້ນັບຖື ບູຊາ ຕົ້ນໄມ້, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະຄົນ ແຕ່ສອນໃຫ້ນັບຖືຕົນເອງ ເຊື່ອໝັນຕົນເອງ ກໍ່ພໍແລ້ວ


ເປັນຫຍັງ ພຣະພຸດທະເຈົ້າບໍ່ຫ້າມຄົນບູຊາ ຕົ້ນໂພຢູ່ວັດ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ງົມງາຍນັບແຕ່ການນຳທ້ອງຖິ່ນຮອດປະຊາຊົນ ພຣະພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສອນໃຫ້ນັບຖື ບູຊາ ຕົ້ນໄມ້, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະຄົນ ແຕ່ສອນໃຫ້ນັບຖືຕົນເອງ ເຊື່ອໝັນຕົນເອງ ກໍ່ພໍແລ້ວ


ເພິ່ນພານັບຖືມາໄດ້ຫລາຍເສັ່ນຄົນແລ້ວ ຈະລົບລ້າງຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພວກເຮົາຄົງຈະຍາກເຫລືຫລາຍ. ຍຸກນີ້ ຖ້າບໍ່ນັບຖືບູຊາບຸກຄົນຈະບໍ່ກ້າວໜ້າ, ສັງເກດວ່າ ໃຜມີຮູບພະໄກສອນຢູ່ບ້ານ ຈະໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນໄວ.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

ງົມງາຍນັບແຕ່ການນຳທ້ອງຖິ່ນຮອດປະຊາຊົນ ພຣະພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສອນໃຫ້ນັບຖື ບູຊາ ຕົ້ນໄມ້, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະຄົນ ແຕ່ສອນໃຫ້ນັບຖືຕົນເອງ ເຊື່ອໝັນຕົນເອງ ກໍ່ພໍແລ້ວ


 

ເພິ່ນພານັບຖືມາໄດ້ຫລາຍເສັ່ນຄົນແລ້ວ ຈະລົບລ້າງຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພວກເຮົາຄົງຈະຍາກເຫລືຫລາຍ. ຍຸກນີ້ ຖ້າບໍ່ນັບຖືບູຊາບຸກຄົນຈະບໍ່ກ້າວໜ້າ, ສັງເກດວ່າ ໃຜມີຮູບພະໄກສອນຢູ່ບ້ານ ຈະໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນໄວ.


 ເຊື່ອຖືສັດທາ ກໍ່ແມ່ນສິດສ່ວນຕົວ ! ແຕ່ຄັນໃຜງົມງວາຍເກີນໄປ ກໍ່ຖືກຄົນສະຫລາດກວ່າຕົວະຕົ້ມຫລອກລວງງ່າຍ ! ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເລື້ອງນີ້ດອກ ເລື້ອງອື່ນຄືກັນ ໂຍມທັງຫລາຍເອີຍ !__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

 

ງົມງາຍນັບແຕ່ການນຳທ້ອງຖິ່ນຮອດປະຊາຊົນ ພຣະພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສອນໃຫ້ນັບຖື ບູຊາ ຕົ້ນໄມ້, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະຄົນ ແຕ່ສອນໃຫ້ນັບຖືຕົນເອງ ເຊື່ອໝັນຕົນເອງ ກໍ່ພໍແລ້ວ


 

ເພິ່ນພານັບຖືມາໄດ້ຫລາຍເສັ່ນຄົນແລ້ວ ຈະລົບລ້າງຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພວກເຮົາຄົງຈະຍາກເຫລືຫລາຍ. ຍຸກນີ້ ຖ້າບໍ່ນັບຖືບູຊາບຸກຄົນຈະບໍ່ກ້າວໜ້າ, ສັງເກດວ່າ ໃຜມີຮູບພະໄກສອນຢູ່ບ້ານ ຈະໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນໄວ.


 ເຊື່ອຖືສັດທາ ກໍ່ແມ່ນສິດສ່ວນຕົວ ! ແຕ່ຄັນໃຜງົມງວາຍເກີນໄປ ກໍ່ຖືກຄົນສະຫລາດກວ່າຕົວະຕົ້ມຫລອກລວງງ່າຍ ! ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເລື້ອງນີ້ດອກ ເລື້ອງອື່ນຄືກັນ ໂຍມທັງຫລາຍເອີຍ !


 ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ເພິ່ນພາ.... ຫັ້ນນ່າ ຢ່າບ້າການເມືອງຫລາຍ ! ແມ່ນຫຍັງກໍ່ດຶງການເມືອງເຂົ້າມາກ່ຽວ ! ຕັ້ງສັນດານບໍ່ດີອີ່ຫລີ ! ບັກຄວາຍເກືອກຂີ້ສີກເອີຍ !biggrinbiggrinbiggrin__________________
Anonymous

Date:

http://www.senotimes.com/textDetail.php?textID=1566__________________
Anonymous

Date:

ຜູ້ມາຕັ້ງກະທູ້ນີ້ນາຢາກມາສ້າງກະແສແນວບໍ່ດີໃຫ້ ສປປລາວຢາກມາແບ່ງແຍກຄົນລາວ__________________
Anonymous

Date:

ຍ້ອນການນຳບົກພ່ອງ ທຳໃຫ້ລາວຖອຍຫຼັງຫຼາຍກ້າວ ຖ້າທຽບໃສ່ ສມັຍປົດປ່ອຍໃໝ່ໆ

    ໄລຍະປົດປ່ອຍໃໝ່ໆເບິ່ງເໝືອນວ່າຈະນຳພາປະເທດໄປໃນທາງທີ່ທັນສມັຍ ການເຊື່ອຖືງົມໆງາຍໆຕ່າງໆເກືອບໝົດສິ້ນໄປ

ກົງກັນຂ້າມ ປະຈຸບັນເຫັນວ່າໜັກໜ້າຢ່າງມືນຫູມືນຕາບໍ່ຂື້ນໃນການເຊື່ອຖືງົມງາຍເຊ່ນ: ຖືຜີ,ຜີຫຼັກບ້ານຫຼັກເມືອງ,ໝໍດູໝໍເດົາ,

ຂອງດີຂອງຄົງ,ບິດໃສ້ບັງ... ສະນັ້ນຈື່ງສຣຸບໄດ້ວ່າ (ລາວຖອຍຫຼັງຫຼາຍກ້າວ) ຖ້າແນວນີ້ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ອີກຫຼາຍ 100 ປີ

ຈື່ງຈະຂ້າມຜ່ານຈຸດນີ້ອີກ.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຍ້ອນການນຳບົກພ່ອງ ທຳໃຫ້ລາວຖອຍຫຼັງຫຼາຍກ້າວ ຖ້າທຽບໃສ່ ສມັຍປົດປ່ອຍໃໝ່ໆ

    ໄລຍະປົດປ່ອຍໃໝ່ໆເບິ່ງເໝືອນວ່າຈະນຳພາປະເທດໄປໃນທາງທີ່ທັນສມັຍ ການເຊື່ອຖືງົມໆງາຍໆຕ່າງໆເກືອບໝົດສິ້ນໄປ

ກົງກັນຂ້າມ ປະຈຸບັນເຫັນວ່າໜັກໜ້າຢ່າງມືນຫູມືນຕາບໍ່ຂື້ນໃນການເຊື່ອຖືງົມງາຍເຊ່ນ: ຖືຜີ,ຜີຫຼັກບ້ານຫຼັກເມືອງ,ໝໍດູໝໍເດົາ,

ຂອງດີຂອງຄົງ,ບິດໃສ້ບັງ... ສະນັ້ນຈື່ງສຣຸບໄດ້ວ່າ (ລາວຖອຍຫຼັງຫຼາຍກ້າວ) ຖ້າແນວນີ້ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ອີກຫຼາຍ 100 ປີ

ຈື່ງຈະຂ້າມຜ່ານຈຸດນີ້ອີກ.


 ເປັນຕາໜ້າໜ່າຍນໍ ຄືນໄປຕັ້ງຕົ້ນອີກ ສົມນ້ຳໜ້າ ຕາອີ່ຕົນໂຕເອງກະປານນີ້__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 428
Date:__________________
Anonymous

Date:
RE: ຕົ້ນໄມ້ມະນີໂຄດ


samakomlao wrote:


 ຊ່ວຍເປັນ ກຳລັງໃຈໃຫ້ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຜູ້ທີ່ກ້າຫານ...ຂໍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຕົ້ນມະນີໂຄດ ຄັ້ງນີ້.... ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ.__________________
Anonymous

Date:

ເພື່ນໄດ້ເອົາຍົນຍອດຄົນລົງ ແລະໄດ້ມັດໄວ້ກັບຕົ້ນໄຮ ເພຶອບໍ່ໃຫ້ມັນໄຫຼໄປໃນເວລານ້ຳຫຼາຍ ແຕ່ມື້ໃດຈະເອົາຂື້ນແທ້ຍັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ເທຶ່ອ__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຍ້ອນການນຳບົກພ່ອງ ທຳໃຫ້ລາວຖອຍຫຼັງຫຼາຍກ້າວ ຖ້າທຽບໃສ່ ສມັຍປົດປ່ອຍໃໝ່ໆ

    ໄລຍະປົດປ່ອຍໃໝ່ໆເບິ່ງເໝືອນວ່າຈະນຳພາປະເທດໄປໃນທາງທີ່ທັນສມັຍ ການເຊື່ອຖືງົມໆງາຍໆຕ່າງໆເກືອບໝົດສິ້ນໄປ

ກົງກັນຂ້າມ ປະຈຸບັນເຫັນວ່າໜັກໜ້າຢ່າງມືນຫູມືນຕາບໍ່ຂື້ນໃນການເຊື່ອຖືງົມງາຍເຊ່ນ: ຖືຜີ,ຜີຫຼັກບ້ານຫຼັກເມືອງ,ໝໍດູໝໍເດົາ,

ຂອງດີຂອງຄົງ,ບິດໃສ້ບັງ... ສະນັ້ນຈື່ງສຣຸບໄດ້ວ່າ (ລາວຖອຍຫຼັງຫຼາຍກ້າວ) ຖ້າແນວນີ້ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ອີກຫຼາຍ 100 ປີ

ຈື່ງຈະຂ້າມຜ່ານຈຸດນີ້ອີກ.


 ເປັນຕາໜ້າໜ່າຍນໍ ຄືນໄປຕັ້ງຕົ້ນອີກ ສົມນ້ຳໜ້າ ຕາອີ່ຕົນໂຕເອງກະປານນີ້


 ນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງົມງາຍເດີ   ດີແລ້ວທີ່ອຳນາດການປົກຄອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຮ່ວມກັນ ເກັບກູ້ ຕົ້ນໄມ້ມະນີໂຄດໄວ້  ຊົມເຊີຍເພີ່ນຫຼາຍໆ ເພາະວ່າຕົ້ນໄມ້ນີ້ ມີປະຫວັດເປັນມາຍາວນານ ແລະ ມີລັກສະນະສະເພາະ ບໍ່ຄືຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ອາດມີຕົ້ນດຽວຢູ່ ລາວ .  

     ຖ້າບໍ່ເກັບກູ້ໄວ້ ຄົນລູ້ນຫຼັງຄົງເຫັນແຕ່ຮູບພາບເທົ່ານັ້ນ.

 

ການຕັດສິນໃຈຂອງການນຳແມ່ນຖືກຕ້ອງທີ່ສູດ:  1.ຖ້າເກັບກູ້ຂຶ້ນມາໄດ້ແມ່ນໜ່ວຍງານວິຊາການ ສາມາດວິໃຈເບີ່ງລັກສະນະສະເພາະຂອງຕົ້ນໄມ້ນີ້ໄດ້ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ.

2. ຖ້າວ່າຕົ້ນ ຫຼື ງ່າໄມ້ມະນີໂຄດດັ່ງກ່າວ ຍັງດິບຢຸ່ ອາດສາມາດ ການ ຫຼື ຕໍ່ກິ່ງງ່າ ເພື່ອທົດລອງປູກຢູ່ໜ້າດິນລອງເບີ່ງ ( ຝາກເປັນຄຳຖາມໃຫ້ ນ່ວຍງານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼື ບໍ່ໂຮງຮຍນປ່າໄມ້ຕ້ອງເອົາມາທົດລອງເບີ່ງ ......)

3. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະເປັນບ່ອນອີງ ໃນການສຶກສາ ການປ່ຍນແປງຂອງລະບົບນິເວດ ທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສເພາະແມ່ນ ເຂດລຳນຳ້ຂອງ ແລະ ບໍລິເວນທ່ອງທ່ຽວຄອນພະເພັງ ເພື່ອ ເປັນບົດຮຽນໃນການ ອະນຸລັກ ຕໍ່ໄປ. 

          ທ່ານ ຄວນເບີ່ງບັນຫາໃຫ້ ເລີກເຊີ່ງ ການທີີ່ເຮົາບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສຶກສາການປ່ຽນແປງລະບົບນິເວດຕ່າງໆ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ຄົນເຮົາມີທັດສະນະຄະຕິ ຮັກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນແງ່ ວິຊາການ ອັນນັ້ນ ແລ້ວແມ່ນເຮົາຈະບໍ່ພັດທະນາ ຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ຈະງົມງວາຍ ຫຼ້າຫຼັງ .............ແລະ ບໍ່ຈະເລີນຄືກັບຊາດອື່ນ ! __________________
Anonymous

Date:

ບໍ່ເຫັນມີຫຍັງແປກ ຕົ້ນໄມ້ບ້ານຂ້ອຍແຮ່ງຫລາຍ ງາມກ່າວນັ້ນ ພັນທົບ__________________
ສາຍເຊລຳເພົາ

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຍ້ອນການນຳບົກພ່ອງ ທຳໃຫ້ລາວຖອຍຫຼັງຫຼາຍກ້າວ ຖ້າທຽບໃສ່ ສມັຍປົດປ່ອຍໃໝ່ໆ

    ໄລຍະປົດປ່ອຍໃໝ່ໆເບິ່ງເໝືອນວ່າຈະນຳພາປະເທດໄປໃນທາງທີ່ທັນສມັຍ ການເຊື່ອຖືງົມໆງາຍໆຕ່າງໆເກືອບໝົດສິ້ນໄປ

ກົງກັນຂ້າມ ປະຈຸບັນເຫັນວ່າໜັກໜ້າຢ່າງມືນຫູມືນຕາບໍ່ຂື້ນໃນການເຊື່ອຖືງົມງາຍເຊ່ນ: ຖືຜີ,ຜີຫຼັກບ້ານຫຼັກເມືອງ,ໝໍດູໝໍເດົາ,

ຂອງດີຂອງຄົງ,ບິດໃສ້ບັງ... ສະນັ້ນຈື່ງສຣຸບໄດ້ວ່າ (ລາວຖອຍຫຼັງຫຼາຍກ້າວ) ຖ້າແນວນີ້ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ອີກຫຼາຍ 100 ປີ

ຈື່ງຈະຂ້າມຜ່ານຈຸດນີ້ອີກ.


 ເປັນຕາໜ້າໜ່າຍນໍ ຄືນໄປຕັ້ງຕົ້ນອີກ ສົມນ້ຳໜ້າ ຕາອີ່ຕົນໂຕເອງກະປານນີ້


 ນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງົມງາຍເດີ   ດີແລ້ວທີ່ອຳນາດການປົກຄອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຮ່ວມກັນ ເກັບກູ້ ຕົ້ນໄມ້ມະນີໂຄດໄວ້  ຊົມເຊີຍເພີ່ນຫຼາຍໆ ເພາະວ່າຕົ້ນໄມ້ນີ້ ມີປະຫວັດເປັນມາຍາວນານ ແລະ ມີລັກສະນະສະເພາະ ບໍ່ຄືຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ອາດມີຕົ້ນດຽວຢູ່ ລາວ .  

     ຖ້າບໍ່ເກັບກູ້ໄວ້ ຄົນລູ້ນຫຼັງຄົງເຫັນແຕ່ຮູບພາບເທົ່ານັ້ນ.

 

ການຕັດສິນໃຈຂອງການນຳແມ່ນຖືກຕ້ອງທີ່ສູດ:  1.ຖ້າເກັບກູ້ຂຶ້ນມາໄດ້ແມ່ນໜ່ວຍງານວິຊາການ ສາມາດວິໃຈເບີ່ງລັກສະນະສະເພາະຂອງຕົ້ນໄມ້ນີ້ໄດ້ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ.

2. ຖ້າວ່າຕົ້ນ ຫຼື ງ່າໄມ້ມະນີໂຄດດັ່ງກ່າວ ຍັງດິບຢຸ່ ອາດສາມາດ ການ ຫຼື ຕໍ່ກິ່ງງ່າ ເພື່ອທົດລອງປູກຢູ່ໜ້າດິນລອງເບີ່ງ ( ຝາກເປັນຄຳຖາມໃຫ້ ນ່ວຍງານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼື ບໍ່ໂຮງຮຍນປ່າໄມ້ຕ້ອງເອົາມາທົດລອງເບີ່ງ ......)

3. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈະເປັນບ່ອນອີງ ໃນການສຶກສາ ການປ່ຍນແປງຂອງລະບົບນິເວດ ທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສເພາະແມ່ນ ເຂດລຳນຳ້ຂອງ ແລະ ບໍລິເວນທ່ອງທ່ຽວຄອນພະເພັງ ເພື່ອ ເປັນບົດຮຽນໃນການ ອະນຸລັກ ຕໍ່ໄປ. 

          ທ່ານ ຄວນເບີ່ງບັນຫາໃຫ້ ເລີກເຊີ່ງ ການທີີ່ເຮົາບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສຶກສາການປ່ຽນແປງລະບົບນິເວດຕ່າງໆ ຫຼື ສ້າງໃຫ້ຄົນເຮົາມີທັດສະນະຄະຕິ ຮັກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນແງ່ ວິຊາການ ອັນນັ້ນ ແລ້ວແມ່ນເຮົາຈະບໍ່ພັດທະນາ ຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ຈະງົມງວາຍ ຫຼ້າຫຼັງ .............ແລະ ບໍ່ຈະເລີນຄືກັບຊາດອື່ນ ! 


 ເຖິງທ່ານຜູ້ຄອມເມັນຕ໌ຕອບນີ້

- ທ່ານເປັນຄົນລາວທີ່ມີວິດທະຍາສາດທີ່ສຸດຊົມເຊີຍ

- ຕລອດ 7 ປີຜ່ານມາ ທີ່ອ່ານຄອມເມັນຕ໌ຄົນລາວ ມີແຕ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນທີ່ຄິດແບບວິທະຍາດ ຂໍໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ຈະເລີນເທີ້ນ.__________________
Anonymous

Date:

ຕອນທີ່ຍັງເປັນຕົ້ນໄມ້ຢູ່ ເປັນຫຍັງບໍ່ພາກັນຄົ້ນຄ້ວາ ຖ້າມັນລົ້ມລົງແລ້ວຈິ່ງເອົາມາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ!, ຕົ້ນໄມ້ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເອົາມາເປັນຈຸດຂາຍເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກໍ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຄອນພະເພັງຄວນປັບປຸງໃຫ້ດີກ່ວານີ້.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

ຕອນທີ່ຍັງເປັນຕົ້ນໄມ້ຢູ່ ເປັນຫຍັງບໍ່ພາກັນຄົ້ນຄ້ວາ ຖ້າມັນລົ້ມລົງແລ້ວຈິ່ງເອົາມາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ!, ຕົ້ນໄມ້ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເອົາມາເປັນຈຸດຂາຍເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກໍ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຄອນພະເພັງຄວນປັບປຸງໃຫ້ດີກ່ວານີ້.


 ຄົນບ້າມາແຕ່ໃສອີກ__________________
Anonymous

Date:

ພວກຜູ້ເຖົ້າລາວນອກໃກ້ຊິຕາຍຫັ້ນເດ ໄປເອົາຂຶ້ນມາກະເວົ້າບໍ່ໄປເອົາຂຶ້ນມາຮັກສາໄວ້ກະເວົ້າມັນໝົດແນວເວົ້າຫັ້ນລະແນວວ່າກິນເງິນເຖົ້າຊາມຊາຖ້າຕາຍວຽກບໍ່ມີຫາແຕ່ເລາະເວັບທ໌ດ່າໝູ່__________________
Anonymous

Date:

ເວົ້າຄືຈັ່ງວ່າມີແຕ່ຜູ່ເຖົ້າຢູ່ເມືອງນອກຮູ້ຈັກໃຊ້ຄັອມພິວເຕີ ດຽວນີ້ຜູ່ເຖົ້າຢູ່ເມືອງລາວກໍ່ຮູ້ຈັກຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດຄືກັນເດີ, ຄັນບໍ່ເຊື່ອກະມາເບິ່ງຜູ່ເຖົ້າດອນພິມານເດີ ໄປລ້ຽງຄວາຍຍັງຖືຄັອມພິວເຕີໄປເບິ່ງຢູທູບຂ້າເວລາ.

__________________
Anonymous

Date:

no ສັນດານ!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຕອນທີ່ຍັງເປັນຕົ້ນໄມ້ຢູ່ ເປັນຫຍັງບໍ່ພາກັນຄົ້ນຄ້ວາ ຖ້າມັນລົ້ມລົງແລ້ວຈິ່ງເອົາມາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ!, ຕົ້ນໄມ້ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເອົາມາເປັນຈຸດຂາຍເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກໍ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຄອນພະເພັງຄວນປັບປຸງໃຫ້ດີກ່ວານີ້.


 ຄົນບ້າມາແຕ່ໃສອີກ


 ເພື່ນເວົ້າກໍ່ມີເຫດຜົນຢູ່ແລ້ວ ຄົນບ້າຄວນຈະເປັນເຈົ້າເອງຫັ້ນ!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຕອນທີ່ຍັງເປັນຕົ້ນໄມ້ຢູ່ ເປັນຫຍັງບໍ່ພາກັນຄົ້ນຄ້ວາ ຖ້າມັນລົ້ມລົງແລ້ວຈິ່ງເອົາມາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ!, ຕົ້ນໄມ້ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເອົາມາເປັນຈຸດຂາຍເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກໍ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຄອນພະເພັງຄວນປັບປຸງໃຫ້ດີກ່ວານີ້.


 ຄົນບ້າມາແຕ່ໃສອີກ


 ເພື່ນເວົ້າກໍ່ມີເຫດຜົນຢູ່ແລ້ວ ຄົນບ້າຄວນຈະເປັນເຈົ້າເອງຫັ້ນ!


 ແມ່ນແລ້ວທ່ານ ບໍ່ມີຫຍັງເຮັດກໍ່ເລີຍຫາເລື່ອງດ່າກັນຊື່ໆຫັ້ນນາ ຂ້ອຍບໍ່ຄິດຫຍັງຫຼາຍດອກ ເພາະມັນດ່າມັນເອງ!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຕອນທີ່ຍັງເປັນຕົ້ນໄມ້ຢູ່ ເປັນຫຍັງບໍ່ພາກັນຄົ້ນຄ້ວາ ຖ້າມັນລົ້ມລົງແລ້ວຈິ່ງເອົາມາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ!, ຕົ້ນໄມ້ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເອົາມາເປັນຈຸດຂາຍເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກໍ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຄອນພະເພັງຄວນປັບປຸງໃຫ້ດີກ່ວານີ້.


 ຄົນບ້າມາແຕ່ໃສອີກ


 ເພື່ນເວົ້າກໍ່ມີເຫດຜົນຢູ່ແລ້ວ ຄົນບ້າຄວນຈະເປັນເຈົ້າເອງຫັ້ນ!


 ແມ່ນແລ້ວທ່ານ ບໍ່ມີຫຍັງເຮັດກໍ່ເລີຍຫາເລື່ອງດ່າກັນຊື່ໆຫັ້ນນາ ຂ້ອຍບໍ່ຄິດຫຍັງຫຼາຍດອກ ເພາະມັນດ່າມັນເອງ!


 ຂ້ອຍບໍ່ເວົ້າຫຍັງໃຫ້ເພື່ນດອກ ພັກ-ລັດ ສະຫຼາດສ່ອງໃສ ທຸກຢ່າງທີ່ເພີ່ນເຮັດຖືກໝົດ...ຊົມເຊີຍ!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຕອນທີ່ຍັງເປັນຕົ້ນໄມ້ຢູ່ ເປັນຫຍັງບໍ່ພາກັນຄົ້ນຄ້ວາ ຖ້າມັນລົ້ມລົງແລ້ວຈິ່ງເອົາມາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ!, ຕົ້ນໄມ້ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເອົາມາເປັນຈຸດຂາຍເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກໍ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຄອນພະເພັງຄວນປັບປຸງໃຫ້ດີກ່ວານີ້.


 ຄົນບ້າມາແຕ່ໃສອີກ


 ເພື່ນເວົ້າກໍ່ມີເຫດຜົນຢູ່ແລ້ວ ຄົນບ້າຄວນຈະເປັນເຈົ້າເອງຫັ້ນ!


 ແມ່ນແລ້ວທ່ານ ບໍ່ມີຫຍັງເຮັດກໍ່ເລີຍຫາເລື່ອງດ່າກັນຊື່ໆຫັ້ນນາ ຂ້ອຍບໍ່ຄິດຫຍັງຫຼາຍດອກ ເພາະມັນດ່າມັນເອງ!


 ເມື່ອຍນຳພວກກ້ຽວໆ ວຽນໆ ນຳຕາຍແຕ່ເລື້ອງງົມງວາຍ nono ບໍ່ມີເລື້ອງຊິລົມທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມບ້ານເມືອງຫລາຍກວ່ານີ້ແລ້ວຫວະ ???nonono__________________
Anonymous

Date:

you see this is the meaning of BACKWARDS. Just a tree. That's all.__________________
Anonymous

Date:

      WARNING!    

      ຖ້າຫາກປະຊາຊົນຊາວລາວທັງປະເທດຖືວ່າ ຕົ້ນໄມ້ນີ້ເປັນສິ່ງສັກສິດແລະບໍ່ແມ່ນການງົມງວາຍ

ປະກົດການ ຕົ້ນໄມ້ມະນີໂຄດຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນລາງສັງຫອນໃຫ້ປະເທດຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງມີອັນເປັນໄປ

ໃນທາງອັປມົງຄົນຢ່າງແນ່ນອນກ່ຽວກັບປະເທດ.  ອາດມີການຈໍຣະຈົນ,ສູນເສັຍອຳນາດຫລືເຖິງຂັ້ນສູນ

ເສັຍປະເທດຊາດກໍເປັນໄດ້.__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

      WARNING!    

      ຖ້າຫາກປະຊາຊົນຊາວລາວທັງປະເທດຖືວ່າ ຕົ້ນໄມ້ນີ້ເປັນສິ່ງສັກສິດແລະບໍ່ແມ່ນການງົມງວາຍ

ປະກົດການ ຕົ້ນໄມ້ມະນີໂຄດຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນລາງສັງຫອນໃຫ້ປະເທດຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງມີອັນເປັນໄປ

ໃນທາງອັປມົງຄົນຢ່າງແນ່ນອນກ່ຽວກັບປະເທດ.  ອາດມີການຈໍຣະຈົນ,ສູນເສັຍອຳນາດຫລືເຖິງຂັ້ນສູນ

ເສັຍປະເທດຊາດກໍເປັນໄດ້.


 you live outside your mother laos country but your comment is a low class with no brain. you just were born to be a useless person!!__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຕອນທີ່ຍັງເປັນຕົ້ນໄມ້ຢູ່ ເປັນຫຍັງບໍ່ພາກັນຄົ້ນຄ້ວາ ຖ້າມັນລົ້ມລົງແລ້ວຈິ່ງເອົາມາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ!, ຕົ້ນໄມ້ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເອົາມາເປັນຈຸດຂາຍເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກໍ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຄອນພະເພັງຄວນປັບປຸງໃຫ້ດີກ່ວານີ້.


 ຄົນບ້າມາແຕ່ໃສອີກ


 ເພື່ນເວົ້າກໍ່ມີເຫດຜົນຢູ່ແລ້ວ ຄົນບ້າຄວນຈະເປັນເຈົ້າເອງຫັ້ນ!


 ແມ່ນແລ້ວທ່ານ ບໍ່ມີຫຍັງເຮັດກໍ່ເລີຍຫາເລື່ອງດ່າກັນຊື່ໆຫັ້ນນາ ຂ້ອຍບໍ່ຄິດຫຍັງຫຼາຍດອກ ເພາະມັນດ່າມັນເອງ!


 ເມື່ອຍນຳພວກກ້ຽວໆ ວຽນໆ ນຳຕາຍແຕ່ເລື້ອງງົມງວາຍ nono ບໍ່ມີເລື້ອງຊິລົມທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມບ້ານເມືອງຫລາຍກວ່ານີ້ແລ້ວຫວະ ???nonono


 ໄຫວ້ຕົ້ນໄມ້ຢັງດີກວ່າໄຫວ້ຮູບໄກສອນຫັ້ນລະ__________________
Anonymous

Date:

ໄຫວ້ຕົ້ນໄມ້ຢັງດີກວ່າໄຫວ້ຮູບໄກສອນຫັ້ນລະ

_______________________________

ແລ້ວເຈົ້າມີ້ຫຍັງດີກວ່າທ່ານໄກສອນຈິ່ງເວົ້າແບບນີ້ຢ່າງໜ້ອຍປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດກໍໃຫ້ຄວາມເຄົາຣົບ ເມື່ອສົມທຽບກັບທ່ານໄກສອນແລ້ວ ເຈົ້າຄືກັບຂີ້ຕິນໝາມັນທຽບກັນກັບທ່າໄກສອນບໍ່ໄດ້

 

 

 __________________
Anonymous

Date:

JUST A TREE

STILL BEING BACKWARDS

STILL BEING PRIMITIVE

THAT'S WHY THEY CAN BUILD F-22

THAT'S WHY THEY COULD NOT BUILD EVEN A BICYCLE.__________________
Anonymous

Date:

SCIENCES BASED ON FACTS LIKE

15=00001111

EXAMPLE 192.12.204.0

192=NETWORK PORTION

12=SUBNET WORK PORTION

204=HOST PORTION__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຕອນທີ່ຍັງເປັນຕົ້ນໄມ້ຢູ່ ເປັນຫຍັງບໍ່ພາກັນຄົ້ນຄ້ວາ ຖ້າມັນລົ້ມລົງແລ້ວຈິ່ງເອົາມາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ!, ຕົ້ນໄມ້ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເອົາມາເປັນຈຸດຂາຍເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກໍ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຄອນພະເພັງຄວນປັບປຸງໃຫ້ດີກ່ວານີ້.


 ຄົນບ້າມາແຕ່ໃສອີກ


 ເພື່ນເວົ້າກໍ່ມີເຫດຜົນຢູ່ແລ້ວ ຄົນບ້າຄວນຈະເປັນເຈົ້າເອງຫັ້ນ!


 ແມ່ນແລ້ວທ່ານ ບໍ່ມີຫຍັງເຮັດກໍ່ເລີຍຫາເລື່ອງດ່າກັນຊື່ໆຫັ້ນນາ ຂ້ອຍບໍ່ຄິດຫຍັງຫຼາຍດອກ ເພາະມັນດ່າມັນເອງ!


 ເມື່ອຍນຳພວກກ້ຽວໆ ວຽນໆ ນຳຕາຍແຕ່ເລື້ອງງົມງວາຍ nono ບໍ່ມີເລື້ອງຊິລົມທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມບ້ານເມືອງຫລາຍກວ່ານີ້ແລ້ວຫວະ ???nonono


 ໄຫວ້ຕົ້ນໄມ້ຢັງດີກວ່າໄຫວ້ຮູບໄກສອນຫັ້ນລະ


 ແມ່ນໃຜໄຫວ້ຮູບໄກສອນ ? ບັກເສັ້ນ ! ມຶງເຄີຍເຫັນ ຊັ້ນເບາະ ! ເຂົາກົ້ມຫົວເຄົາລົບ ຊື່ໆ ມຶງຈຳແນກບໍອອກຫວະ !? ຫຶກຂະໜາດເນາະ ! ຄົນລາວເຂົາເຈົ້າມີແຕ່ໄຫວ້ພະພຸດທະຮູບ ບັກຈ້າເອີຍ !__________________
Anonymous

Date:

https://plus.google.com/u/0/photos/114838989916146099527/albums/5756686086402869889__________________
Anonymous

Date:__________________
Anonymous

Date:

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວກໍ່ແປກໄປອີກແບບ ຕົ້ນໄມ້ເປັນລ້ານລ້ານລ້ານຕົ້ນທີ່ຄົນຕ່າງຊາດມາຂຸດກົ່ນເອົາພັດບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ !

__________________
Anonymous

Date:

Hey in AVATAR movies tree is god, anyone not seen this movies AVATAR

In Japan an Thailand they have temples to worship PENIS as god what do you

think? Penis is godbiggrinbiggrinbiggrin__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຕອນທີ່ຍັງເປັນຕົ້ນໄມ້ຢູ່ ເປັນຫຍັງບໍ່ພາກັນຄົ້ນຄ້ວາ ຖ້າມັນລົ້ມລົງແລ້ວຈິ່ງເອົາມາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ!, ຕົ້ນໄມ້ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເອົາມາເປັນຈຸດຂາຍເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກໍ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຄອນພະເພັງຄວນປັບປຸງໃຫ້ດີກ່ວານີ້.


 ຄົນບ້າມາແຕ່ໃສອີກ


 ເພື່ນເວົ້າກໍ່ມີເຫດຜົນຢູ່ແລ້ວ ຄົນບ້າຄວນຈະເປັນເຈົ້າເອງຫັ້ນ!


 ແມ່ນແລ້ວທ່ານ ບໍ່ມີຫຍັງເຮັດກໍ່ເລີຍຫາເລື່ອງດ່າກັນຊື່ໆຫັ້ນນາ ຂ້ອຍບໍ່ຄິດຫຍັງຫຼາຍດອກ ເພາະມັນດ່າມັນເອງ!


 ເມື່ອຍນຳພວກກ້ຽວໆ ວຽນໆ ນຳຕາຍແຕ່ເລື້ອງງົມງວາຍ nono ບໍ່ມີເລື້ອງຊິລົມທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມບ້ານເມືອງຫລາຍກວ່ານີ້ແລ້ວຫວະ ???nonono


 ໄຫວ້ຕົ້ນໄມ້ຢັງດີກວ່າໄຫວ້ຮູບໄກສອນຫັ້ນລະ


 ແມ່ນໃຜໄຫວ້ຮູບໄກສອນ ? ບັກເສັ້ນ ! ມຶງເຄີຍເຫັນ ຊັ້ນເບາະ ! ເຂົາກົ້ມຫົວເຄົາລົບ ຊື່ໆ ມຶງຈຳແນກບໍອອກຫວະ !? ຫຶກຂະໜາດເນາະ ! ຄົນລາວເຂົາເຈົ້າມີແຕ່ໄຫວ້ພະພຸດທະຮູບ ບັກຈ້າເອີຍ !


 ມຶງຫັ້ນລະ ບັກເສັ້ນ! ຄັນກູບໍເຫັນກັບຕາກູບໍເວົ້າດອກ! ບັກຂີ້ໂງເອີຍ!ຈັ່ງແມ່ນມຶງມື້ດແທ້ນໍ__________________
Anonymous

Date:

ເຮົາຄົນລາວຄືກັນຊິໂຕ້ຖຽງກັນເຮັດຫຍັງ ດຽວນີ້ມັນຫມົດສະໄໝລ່າເມືອງຂືຶ້ນແລ້ວເດີທ່ານ
__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:
Anonymous wrote:

ຕອນທີ່ຍັງເປັນຕົ້ນໄມ້ຢູ່ ເປັນຫຍັງບໍ່ພາກັນຄົ້ນຄ້ວາ ຖ້າມັນລົ້ມລົງແລ້ວຈິ່ງເອົາມາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ!, ຕົ້ນໄມ້ຫາຍາກແລະມີຄຸນຄ່າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເອົາມາເປັນຈຸດຂາຍເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກໍ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຄອນພະເພັງຄວນປັບປຸງໃຫ້ດີກ່ວານີ້.


 ຄົນບ້າມາແຕ່ໃສອີກ


 ເພື່ນເວົ້າກໍ່ມີເຫດຜົນຢູ່ແລ້ວ ຄົນບ້າຄວນຈະເປັນເຈົ້າເອງຫັ້ນ!


 ແມ່ນແລ້ວທ່ານ ບໍ່ມີຫຍັງເຮັດກໍ່ເລີຍຫາເລື່ອງດ່າກັນຊື່ໆຫັ້ນນາ ຂ້ອຍບໍ່ຄິດຫຍັງຫຼາຍດອກ ເພາະມັນດ່າມັນເອງ!


 ເມື່ອຍນຳພວກກ້ຽວໆ ວຽນໆ ນຳຕາຍແຕ່ເລື້ອງງົມງວາຍ nono ບໍ່ມີເລື້ອງຊິລົມທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມບ້ານເມືອງຫລາຍກວ່ານີ້ແລ້ວຫວະ ???nonono


 ໄຫວ້ຕົ້ນໄມ້ຢັງດີກວ່າໄຫວ້ຮູບໄກສອນຫັ້ນລະ


 ແມ່ນໃຜໄຫວ້ຮູບໄກສອນ ? ບັກເສັ້ນ ! ມຶງເຄີຍເຫັນ ຊັ້ນເບາະ ! ເຂົາກົ້ມຫົວເຄົາລົບ ຊື່ໆ ມຶງຈຳແນກບໍອອກຫວະ !? ຫຶກຂະໜາດເນາະ ! ຄົນລາວເຂົາເຈົ້າມີແຕ່ໄຫວ້ພະພຸດທະຮູບ ບັກຈ້າເອີຍ !


 ມຶງຫັ້ນລະ ບັກເສັ້ນ! ຄັນກູບໍເຫັນກັບຕາກູບໍເວົ້າດອກ! ບັກຂີ້ໂງເອີຍ!ຈັ່ງແມ່ນມຶງມື້ດແທ້ນໍ

It's just a god damn tree.. why you people are so stupid? what did this make make good to people anyway? and how did it make people live better?

Stop being so retarded and start thinking of what is good for your own life.. this tree is going to make no good to your facking live @ssholes

__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 212
Date:

KwTyE3.JPG
ຖິາເອົາຂື້ນມາອີ່ຫລີ ກໍຂໍໃຫ້ເອົາໄປໄວ້ພິພິດທະພັນ ຢ່າຊິເອົາໄວ້ເຮືອນເພີ່ນເດີ ສົມບັດຂອງຊາດຄົນລາວທຸກຄົນຄວນໄດ້ເບິ່ງນຳກັນ ບໍ່ແມ່ນຂອງເພິ່ນຜູ້ດຽວຜູກຂາດ

__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 212
Date:

Anonymous wrote:

      WARNING!    

      ຖ້າຫາກປະຊາຊົນຊາວລາວທັງປະເທດຖືວ່າ ຕົ້ນໄມ້ນີ້ເປັນສິ່ງສັກສິດແລະບໍ່ແມ່ນການງົມງວາຍ

ປະກົດການ ຕົ້ນໄມ້ມະນີໂຄດຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນລາງສັງຫອນໃຫ້ປະເທດຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງມີອັນເປັນໄປ

ໃນທາງອັປມົງຄົນຢ່າງແນ່ນອນກ່ຽວກັບປະເທດ.  ອາດມີການຈໍຣະຈົນ,ສູນເສັຍອຳນາດຫລືເຖິງຂັ້ນສູນ

ເສັຍປະເທດຊາດກໍເປັນໄດ້.


 ເຈັກກັບແກວຍາດກັນຢູ່ ແນ່ນອນຕອ້ງມີໂຕໃດໂຕນື່ງປົກຄອງລາວບໍເຫິງດອກຄົນລາວຊິໄດ້ໃຊ້ພາສາອື່ນແທນພາສາລາວfurious__________________
ລາວເຂົ້າໜຽວ

Date:

ຕົ້ນໄມ້ ມະນີໂຄດ ລາໂລກ
ຄສ໒໐໑໒ */*ພສ໒໕໕໕
ປີນີ້ໂລກາຮ້ອນ ໄມ້ມົງຄຸນລົ້ມທ່າວ
ຫົວໃຈລາວເຈັດກ່ວາລ້ານ 
ໃຈສະທ້ານຫວັ່ນໄຫວ

KwTyE3.JPG__________________
Anonymous

Date:

ຖ້າເອົາຂື້ນມາອີ່ຫລີ ກໍ ຂໍໃຫ້ ເອົາໄປໄວ້ ພິພິດທະພັນ ຢ່າ ຊິ ເອົາໄວ້ ເຮືອນ ເພີ່ນເດີ ສົມບັດ ຂອງ ຊາດຄົນ ລາວ ທຸກຄົນ ຄວນໄດ້ ເບິ່ງນຳກັນ ບໍ່ແມ່ນ ຂອງ ເພິ່ນ ຜູ້ດຽວ ຜູກຂາດ...ຖ້າເອົາຂື້ນມາອີ່ຫລີ ກໍ ຂໍໃຫ້ ເອົາໄປໄວ້ ພິພິດທະພັນ ຢ່າ ຊິ ເອົາໄວ້ ເຮືອນ ເພີ່ນເດີ ສົມບັດ ຂອງ ຊາດຄົນ ລາວ ທຸກຄົນ ຄວນໄດ້ ເບິ່ງນຳກັນ ບໍ່ແມ່ນ ຂອງ ເພິ່ນ ຜູ້ດຽວ ຜູກຂາດ...ຖ້າເອົາຂື້ນມາອີ່ຫລີ ກໍ ຂໍໃຫ້ ເອົາໄປໄວ້ ພິພິດທະພັນ ຢ່າ ຊິ ເອົາໄວ້ ເຮືອນ ເພີ່ນເດີ ສົມບັດ ຂອງ ຊາດຄົນ ລາວ ທຸກຄົນ ຄວນໄດ້ ເບິ່ງນຳກັນ ບໍ່ແມ່ນ ຂອງ ເພິ່ນ ຜູ້ດຽວ ຜູກຂາດ...__________________
Anonymous

Date:

 ​ແມ່ນ​ແລ້ວ__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard